Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,090
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
24
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Välkomna till BLoPP 3Bedömning & Lokal Pedagogisk PlaneringPernilla LundgrenErika Isaksson
 • 2. Vad händer på BloPPen?
 • 3. Några tankar, reflektioner, tendenser och tips
  Intryck från feedback
 • 4. Målen
  Skapa tydlighet och fokus
  Strävansmål: finns en tydlig koppling till lärandemålen?
  Ibland: tappar högre kognitiva nivåer…
  Lärandemål
  Ibland blandning
  Tänk: Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att kunna…
  Koppling lärandemål – bedömning
  Hur…
 • 5. Vad är det man kan när man är kunnig i statistik i åk 3?
  Vilka redskap behärskar man när man är kunnig?
  Vilka begrepp och begreppsliga relationer behärskar man? Vilka typer av frågor kan man besvara?
  Vilket tänkande / vilket förhållningssätt / vilket handlande är kännetecknande?
  Till Undervisning: Vilket erfarande (= deltagande och guidning in i olika praktiker) bygger upp kunnandet?
 • 6. Konkretiserade mål (Lärandemål)
  Lärandemål (Eleven ska kunna…)
  använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar,
  jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,
  ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och
  presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram, även digitalt.
  Försök beskriva i de konkretiserade lärandemålen vad en elev förväntas kunna, förstå, förhålla sig till och/eller vara kapabel att utföra i relation till lärandeobjektet efter arbetsområdet.
  Minst ett verb och ett substantiv! Varför bör man undvika att använda verb som kunna, förstå, ha begrepp om, känna till?
 • 7. Bedömningen
  Bedömning av lärande
  Överensstämmer bedömningsaspekter med målen?
  Hur….
  Passar bedömningsunderlaget ihop med målen?
  Underlag som i mesta mån visar elevers lärande
  När sker bedömning och hur dokumenteras lärandet?
  I undervisningen:
  Bedömning som lärande
  Förstå kvalitetsnivåer: exempel, synliggöra skillnader, skapa tydlighet
  Träna: återkommande övningar
  t.ex. para ihop feedback med elevarbete
  Bedömning för lärande
  Kamratbedömning, självbedömning etc
 • 8. Bedömning
  Läraren bedömer HUR du visar att du kan:
  använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar,
  jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,
  ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och
  presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram.
  Underlag för bedömning är:
  Planering och redovisning av tabeller och diagram, både muntligt och skriftligt
  Lpo94
  Det som ska vara med i en LPP är:
  BedömningsunderlagHur ser man elevernas lärande /hur dokumenteras det? (Feedbackprotokoll, matris, analysschema, elevjournal etc.)
  Bedömningsaspekter
  Vad är det läraren tittar efter i lärandet? Ska hänga ihop med lärandemålen.
 • 9. Sortera meraLokal pedagogisk planering Matematik åk 3
  Eleverna kommer också att ges flera tillfällen att berätta muntligt om hur de har genomfört sina undersökningar och vilka resultat de har fått fram. I samband med redovisningarna kommer vi också att träna på kamratbedömningar.
  Diskutera olika diagram och tabeller och prata om hur bra de är och hur man skulle kunna göra dem bättre (gruppdiskussioner).
  Bedömning
  Läraren bedömer HUR du visar att du kan:
  använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar,
  jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,
  ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och
  presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram.
  Underlag för bedömning är:
  Planering och redovisning av tabeller och diagram, både muntligt och skriftligt
  Fem myror är fler än fyra elefanter. Eller?
  Lärandemål
  använda grundläggande statistiska begrepp när de arbetar med olika slags undersökningar,
  jämföra olika sätt att göra undersökningar i matematik,
  ställa frågor och berätta om hur en undersökning är genomförd, och
  presentera resultatet av en undersökning med hjälp av tabeller och diagram
  Strävansmål
  … utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer,
  … inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,
  … utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande,
  … utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen,
  … utvecklar sin förmåga att utnyttja datorns möjligheter.
  …. grundläggande talbegrepp och räkning
  … grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos statistisk information,
  Undervisning
  Genomgångar i hur man kan formulera frågor som kan besvaras med hjälp av en undersökning.
  Vi formulerar egna frågeställningar samt samlar in, sorterar och sammanställer data.
  Vi gör övningar i hur man kan konstruera tabeller och diagram, samt sammanställa och presentera resultaten av sina egna undersökningar i tabell- och diagramform, även digitalt. Vi går igenom enkel excelanvändning.
  Utbildningsskolan, Stockholm
 • 10. Idag…
 • 11. Förslag till lärarinformationen
 • 12. Checklista LPP
 • 13. Utveckla bedömningsmatrisen:
  Sortera elevarbetena i 2/3 högar.
  Beskriv vad som kvalitativt kännetecknar elevernas arbeten i de olika aspekterna i de tre olika högarna.
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
  Elevarbete
  Xxxx
  Xxx
 • 14. Lgr 11: Kunskapskravens uppbyggnad
  E
  C
  A
  Analys
  Analys
  Analys
  Analys
  Förståelse
  Förståelse
  Förståelse
  Förståelse
  Fakta
  Fakta
  Fakta
  Fakta
 • 15. 3) Tänk dig sedan att du ska försöka beskriva för Karin HUR Pelle gjorde när du formulerar dig i matrisen (och för Johan HUR Karin gjort)
  Johan
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Karin
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
  Pelle
  Xxxx
  Xxx
  Xxxx
 • 16. Kvalitetsrubriker?
  Ok-bra-utmärkt
  På väg…- Godkänt – Mer än godkänt
  Novis-mäster
  Nivå 1-nivå 2-nivå 3
  G-VG-MVG
  G-kvalitet-VG-kvalitet-MVG-kvalitet
 • 17. Elevexempel
 • 18. Loggbok
  Kamratbedömning innan lärarens bedömning?
 • 19. Utveckla matrisen
 • 20. Texten har en röd tråd med en klar inledning som övergår i en problemsituation, som därefter avslutas med en upplösning. Redan inledningsvis dras läsaren in i handlingen med orden En gång för länge sedan. Därefter presenteras huvudpersonen (jag-personen) i berättelsen och de problem som uppstår med kompisen Eva, d.v.s. att vara för nära, tröttna, bråka och rädslan över att förlora någon.
  Du skriver med stor inlevelse om rädslan att förlora en vän och hur så småningom mamman
  hjälper till att lösa problemet. Stilen i texten är varierad och ledig och därmed lättläst. Vid ett tillfälle används dessutom direkt anföring, vilket förhöjer intensiteten i texten. Berättelsen slutar på ett sedvanligt lyckligt sätt, barnen förblir vänner och berättaren är nöjd och glad. Man kan förmoda att berättelsen är självupplevd då den är skriven i jag-form, vilket också bidrar till att förstärka den personliga stilen.
  Nästa steg i din skrivutveckling kan vara att vi tittar på hur man markerar styckeindelning och
  utvecklar dialog i en text.
  Du stavar jättebra och använder stor bokstav och punkt korrekt.
  Kommatecken används på ett bra sätt (förutom ett undantag: En dag bråkade vi på riktigt, jag blev ledsen, och rädd att hon inte ville vara min vän). Du vågar dig även på att använda dig av kolontecken och anföringstecken - kul!
  Läraren har tittat på mycket-begränsa sig?
  Tydligare struktur på feedbacken?
 • 21. Till nästa gång…
  Samma som tidigare…
  + digitalisera elevarbeten
  + ge feedback till annan grupp
  Nästa gång
  Mer om planering Lgr11
  Sammanställa paket
 • 22. Bedömningsstöd
  Övergripande material om bedömning
  Material till lärare som sätter betyg iårskurs 6
  Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6
  Bedömningsstöd att använda i undervisningen i olika ämnen
  Allmänt råd
  Kommentarsmaterial
  Diskussionsmaterial
  Nyhet! Bedömda elevexempel
 • 23. Mer info om projektet
  http://pedagogstockholm.se/Utveckling/Bedomning-och-betyg/
  http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/
  Tidigare LPP finns i Skolwebb: Filer - Mina mappar – Stockholm
  Kontakt: bedomning@stockholm.se