Anders jönsson stockholm_0610_webb
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Anders jönsson stockholm_0610_webb

on

 • 3,955 views

Forskaren Anders Jönssons föreläsning "Lokal pedagogisk planering och lärande bedömning" för lärare i Stockholm Stad den 10 juni 2010.

Forskaren Anders Jönssons föreläsning "Lokal pedagogisk planering och lärande bedömning" för lärare i Stockholm Stad den 10 juni 2010.

Statistics

Views

Total Views
3,955
Views on SlideShare
3,742
Embed Views
213

Actions

Likes
1
Downloads
38
Comments
0

4 Embeds 213

http://www.pedagogstockholm.se 178
http://pedagogstockholm.se 30
http://erkalajn.blogspot.com 4
http://sseedupedtest.creuna.se 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Anders jönsson stockholm_0610_webb Anders jönsson stockholm_0610_webb Presentation Transcript

  • Lärande bedömning Anders Jönsson, Malmö Högskola
  • MÅL : Vart är jag på väg? BEDÖMNING : Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK : Kör så här!   LÄRANDE BEDÖMNING
  •   LÄRANDE BEDÖMNING
  • LÄRANDE BEDÖMNING
  • LÄRANDE BEDÖMNING Black och Wiliams översikt om formativ bedömning (cirka 250 studier). 1998 Förbättrade elevprestationer (de flesta effektstorlekar mellan 0,4-0,7) Resultat
  • ” Detta är några av de största effekterna som överhuvudtaget uppmätts för undervisningsinterventioner. /…/ En effektstorlek på 0,7 skulle höja England i en internationell jämförelse, med 40 medverkande länder, från mitten till de fem bästa.” (Black m.fl., 2003) LÄRANDE BEDÖMNING
  • Formativ bedömning = 0,4 – 0,7 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,70 LÄRANDE BEDÖMNING
  • Läxor = 0,29 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,29 Från Hattie (2009): Visible learning LÄRANDE BEDÖMNING
  • Klasstorlek = 0,21 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,21 Från Hattie (2009): Visible learning LÄRANDE BEDÖMNING
  • Nivågruppering= 0,12 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,12 Från Hattie (2009): Visible learning LÄRANDE BEDÖMNING
  • Förbättrade elevprestationer (de flesta effektstorlekar mellan 0,4-0,7) Black och Wiliams översikt om formativ bedömning (cirka 250 studier). 1998 Resultat - men framför allt förbättras prestationerna hos lågpresterande elever. LÄRANDE BEDÖMNING
  • Tydliga mål och kriterier Feedback Själv- och kamratbedömning Hur? LÄRANDE BEDÖMNING
  • King’s Medway Oxford Formative Assessment Project (1999-2001) 24 lärare i 6 skolor Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING Effektstorlekar runt 0,32 (medel) Resultat
  • King’s Medway Oxford Formative Assessment Project = 0,32 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,32 LÄRANDE BEDÖMNING
  • Project One i Skottland (2002-2003) 35 skolor Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING Mycket framgångsrikt vad gäller : Elevernas ”learning skills” Att skapa en god lärandemiljö i skolan Lärares förståelse av bedömningens roll Lärarnas motivation Resultat
  • Även framgångsrikt vad gäller : Elevernas lärande Elevernas motivation Elevernas koncentration Kvaliteten på elevernas prestationer Project One i Skottland (2002-2003) 35 skolor Nya studier Resultat LÄRANDE BEDÖMNING
  • Nyquists (2003) översikt på olika typer av formativ bedömning (185 studier) Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING
  • Resultat LÄRANDE BEDÖMNING Form av bedömning N Effekt Svag feedback 31 0,14 Endast feedback 48 0,36 Svag formativ bedömning 49 0,29 Medel formativ bedömning 41 0,39 Stark formativ bedömning 16 0,56
  • Stark formativ bedömning = 0,56 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,56 LÄRANDE BEDÖMNING
  • Jönsson och Svingbys (2007) översikt på bedömningsmatriser (75 studier) Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING
  • LÄRANDE BEDÖMNING Bedömningsmatris Kriterium
  • LÄRANDE BEDÖMNING Bedömningsmatris Nivåer
  • Jönsson och Svingbys (2007) översikt på bedömningsmatriser (75 studier) Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING Bedömningsmatriser kan stötta elevernas lärande genom att göra kriterier och förväntningar tydligare för eleverna, vilket även underlättar feedback och självbedömning . Resultat
  • Att använda bedömningsmatriser vid själv- och kamratbedömning kan ge stora effekter på elevernas prestationer. Resultat LÄRANDE BEDÖMNING Exempel : Brown m.fl. (2004): d =1,6 Andrade (1999): d = 0,99 Schamber & Mahoney (2006): + 41 % Mullen (2003): + 17 % Exempel
  • Bedömningsmatris + självbedömning = 0,99 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 0,99 LÄRANDE BEDÖMNING
  • ” Interaktiv examination” för lärarstudenter (2004-2006) 3 årskullar med studenter (>400 studenter) Nya studier Bedömningsmatris + Självbedömning + Exempel LÄRANDE BEDÖMNING Förbättrade studentprestationer (+ 60 % [medel]) Resultat
  • Andreia Balan (pågående forskning) Elever i matematik A på gymnasiet Nya studier LÄRANDE BEDÖMNING Kamratbedömning + matris  Positiv effekt (1,46) Resultat
  • Kamratbedömning + matris = 1,46 REVERSE Developmental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRED EFFECTS 0 0,15 0,40 1,46 ZONE OF EXTREME EFFECTS LÄRANDE BEDÖMNING
  • MÅL : Vart är jag på väg? BEDÖMNING : Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK : Kör så här!   LÄRANDE BEDÖMNING
   • ” En lokal pedagogisk planering utgår från att lärare tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplaner.” (IUP-processen)
   LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier Bedömningens inriktning Strävansmål Uppnåendemål Läroplansmål Kursplanemål Syfte och roll Betygskriterier Karaktär och uppbyggnad
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier Bedömningens inriktning Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven: – utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, Strävansmål Uppnåendemål Läroplansmål Kursplanemål Syfte och roll Betygskriterier Karaktär och uppbyggnad
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier Använda det naturvetenskapliga arbetssättet Använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor Förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Exempel: NO
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier Använda det naturvetenskapliga arbetssättet Använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor Förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Exempel: NO
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål Vad ska eleven kunna GÖRA med sina kunskaper? Diskutera historiska orsakssammanhang Förklara händelser i nutiden utifrån ett historiskt perspektiv Bedöma och värdera historiska källor Exempel: Historia LÄRANDE BEDÖMNING Tydliga mål och kriterier
  • En pedagogisk planering: (IUP-processen)
  • MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Använda det naturvetenskapliga arbetssättet Använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor Förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Exempel: NO Kriterier
  • MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes. Kriterier Använda det naturvetenskapliga arbetssättet Använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor Förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Exempel: NO
  • MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Eleven kan tolka sina data i förhållande till teorier och modeller. Eleven resonerar kring alternativa tolkningar Kriterier Använda det naturvetenskapliga arbetssättet Använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor Förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Exempel: NO
  • MÅL: … kunna utföra enkla experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet Kriterier Uppgifter Använda det naturvetenskapliga arbetssättet Använda naturvetenskapliga argument i samhällsfrågor Förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv Exempel: NO
  • MÅL : Vart är jag på väg? BEDÖMNING : Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK : Kör så här!   LÄRANDE BEDÖMNING
  • MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Överensstämmelse med målen … kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen… Engelska (uppnåendemål skolår 5) Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet
  • Tydliga kriterier och anvisningar MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Överensstämmelse med målen … kunna planera , tillaga , arrangera och värdera måltider med hänsyn till ekonomi, hälsa, miljö och estetiska värden … Hem- och konsumentkunskap (uppnåendemål skolår 9) Nationella mål LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet
  • Tydliga kriterier och anvisningar Bedömning 1:1 Bedömning 1:2 Bedömning 1:3 Bedömning 2:1 Bedömning 2:2 Bedömning 2:3 Bedömning 3:1 Bedömning 3:2 Bedömning 3:3 MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål Överensstämmelse med målen Systematisk och förankrad i ”bevis” LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet
  • Allsidig Tydliga kriterier och anvisningar MÅL 1 — ———— ——— MÅL 2 — ———— ——— MÅL 3 — ———— ——— Nationella mål Överensstämmelse med målen Systematisk och förankrad i ”bevis” … känna till några bildkonstnärer och deras verk … Bild (uppnåendemål skolår 5) Rita, måla, skapa Dramatisera Berätta om LÄRANDE BEDÖMNING Bedömning av hög kvalitet
  • MÅL : Vart är jag på väg? BEDÖMNING : Var befinner jag mig i förhållande till målet? FEEDBACK : Kör så här!   LÄRANDE BEDÖMNING
  • LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback
  • LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Processinriktad
  • LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Du är här Hit ska du Beskriver vad eleven kan Visar vad eleven kan göra bättre
  • LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Uppgiftsrelaterad
  • LÄRANDE BEDÖMNING Nyanserad feedback Skillnad i kvalitet – inte kvantitet Kvalitativa nivåer
  • Kriterium 1 Nybörjare ” Expert” Kriterium 2 Kriterium 3 Frågor : Var är jag nu? Starka sidor, svaga sidor? Hur ska jag göra för att bli bättre…? Mål — ———— ——— LÄRANDE BEDÖMNING Självbedömning Matris — ———— ——— Ex. 3  Ex. 1  Ex. 2  Bedömda exempel
  • LÄRANDE BEDÖMNING Sammanfattning
  • LÄRANDE BEDÖMNING Sammanfattning
  • LÄRANDE BEDÖMNING Sammanfattning
  • Ladda ner presentationen på: www.larandebedomning.se Lärande bedömning Anders Jönsson, Malmö Högskola