Balogh László Imre                                 Parapszichológus-életmódtanácsadó,   ...
Gondviselés, sors, Isteni VÉLETLEN – ilyen kifejezésekkel illethetném a halála elıtti idıszakot, hanem érteném mélyebben a...
Kiértékelve a 2004-tıl eltelt idıszakot, megállapíthatom, Isten az ezotéria ısi igazsága szerintvezetett tovább: „Amint le...
A francia cég autóipari beruházás akart lenni Csepel szigeten, egy hatalmas újépítéső csarnokban,mindössze két óriásprésse...
Tevékenységem címszavakban, rövid célmeghatározással:1. Az EGYet-értık Magyar İsközösségének szervezése, szellemi vezetése...
A Polaritás Mérlege feltárja az Isteni EGY titkát:  Hogyan mőködik ez a különleges „mérleg”? Egy hagyományos mérleggel ép...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Balogh László Imre - elhivatottságom az EGY titkának megosztása

1,541 views

Published on

Ismerem az élet nagy titkát – célom, Önnel is megosztani egy elhallgatott megoldást! Tudom a módját, hogyan adható vissza az egészséges élet értelme, miként állítható helyre az egyéni Lelki harmónia, és az áhított egyensúly miképpen tartható meg!

Published in: Spiritual
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Balogh László Imre - elhivatottságom az EGY titkának megosztása

 1. 1. Balogh László Imre Parapszichológus-életmódtanácsadó, Lélekkutató, író, könyvkiadó, festımővész Az EGYet-értık Magyar İsközösségének Magyar alapítója és szellemi vezetıje +36/20/5801956 1960 - 1989 Nagyvárad, Erdély aquarius-2010@hotmail.com 1989-tıl Magyarország, Szeghalom www.egyet-ertok.neobase.hu 1996 - 1997 Kanada, Yukon www.magyaristentudat.webs.com 2004 - 2007 Budapest Ismerem az élet nagy titkát – célom, Önnel is megosztani egy elhallgatott megoldást! Tudom a módját, hogyan adható vissza az egészséges élet értelme, miként állítható helyre az egyéni Lelki harmónia, és az áhított egyensúly miképpen tartható meg!Az egyéni méltóságtudat megszilárdításán túl, a Magyar Nemzet fenséges egységének erısítését is segíteni kívánom – a megérdemelt jólét és biztonságos élet imádatáért! Szeretném, ha a továbbiakban megismerné életem néhány mozzanatát, melyek rávezettek az Isteni EGY titkának megfejtéséhez Mitıl is para az én pszichológiám? Hitelt érdemlın sem a tudomány, sem a modern pszichológia,de valljuk be, az egyházak sem igazán tudnak mit kezdeni a Lélekkel, az ember halhatatlan, Isten-lényegő részével, – ezért minden, ami a szerintük jól kitaposott útról letér, a „para” minısítést kapja =a bevett, tudományos tézisen kívüli. Mivel ezt, a tudomány elıl még rejtett utat választottam, a Lélekkelkapcsolatban éppen ezért találhattam rá olyan válaszokra, amelyek végre a gyakorlatban is helytállóak. Rendhagyó életpályám 1988-ban, 28 évesen, édesanyám halálával kanyarodott a Lélek világa felé.Törvényszerő volt, a megértés vágya: miért kellett elmennie, 51 évesen, a legıszintébb Szeretetbıl! Már a kezdetekben megsejtettem, a dolgok alakulása nem véletlenszerő! Immár tudom, az emberéletében egyetlen véletlen sincs! Minden történést a gondolataink idéznek elı, a ténylegesen létezımagasabb ÉN, a Lélek részvételével! Az Agykontroll – némileg tudományosan – részben ugyaneztállítja: „azért ügyeljünk a gondolatainkra, mert képekben megjelenítve átkerülnek a magasabbintelligenciához, aki/ami közremőködik a megvalósulásukban, mégpedig az elıjelüktıl függetlenül!” Jellemzı rám, hogy semmit nem fogadok el kételkedés nélkül, pláne hinni nem vagyok hajlandó,megtapasztalható, ésszerő igazolás híján (ezt kérem Öntıl is). Az Agykontroll csodája kapcsán tehátnem tudtam elképzelni, hogy ezen a ponton nincs továbblépés. Hogy tudniillik ki, vagy mi is ez azállítólagos „magasabb intelligencia”! Az Agykontroll tudományossága ebben a kérdésben csıdöt mond– Isten felé nem akar tovább kutakodni, mert ez a terület az egyházaké. Ezzel szemben azt tapasztalom,hogy egyetlen vallási rendszer sem teszi lehetıvé az isteneikkel való tényleges eszmecserét? Einstein szerint „a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak!” – mégsemalakult ki közöttük tényleges együttmőködés! Mivel én egyik mellett sem köteleztem el magam, a sajátátjáró-zsilipét könnyedén megalkothattam, ami, bátran állíthatom, Azon felül, hogy érteni vélem a Magasabb Intelligencia teremtı energiáit, és a mő, a fizikai-Lelkivilág törvényeit, arra is rá kellett jönnöm, hogy mi a leginkább akadályozó tényezı az Istenipárbeszédben, és mi zavarja a saját életünk harmonikus irányítását: a személyiségünkben nevelésselelültetett programok, beidegzıdések az igazi gátak! Életem döntı felismerése édesanyám rákos betegsége okának megértése volt. Sajnos beigazolódott,a szélsıséges Szeretett is képes ölni! A személyiségét egy szeretetteljes program fertızte meg, hároméves korában, ami a lappangó rákot okozta: elszakították a hét testvére mellıl, és odaadták egy városi,gyerektelen nagynéninek, mert így biztos könnyebb lesz az élete – gondolták szeretı szülei – nem kellföldet túrnia! A tudatalatti program ekképpen hangzott: kislányom, te nem kellesz a családnak – egészéletében azt bizonyította, hogy nélkülözhetetlen szolgálója a családjának. Ebbe idejekorán bele is halt. 1
 2. 2. Gondviselés, sors, Isteni VÉLETLEN – ilyen kifejezésekkel illethetném a halála elıtti idıszakot, hanem érteném mélyebben az élet spirituális összefüggéseit. Két éven át rendre fonódtak egymásba azoka szövevényes egybeesések, amelyek meggátolták a vágyam beteljesülését, és nem engedték elhagyni aszülıföldemet – csak így lehettem az ágyánál az utolsó napokban. Köszönet Istennek a „véletlenekért”! Négy hónappal édesanyám távozása után, 1989 januárjában, Magyarországon Isten a féktelenöntudatra ébredés felé terelt. Az új ismeret mindig különösebb kutatás nélkül talált rám, a kérdések soranyert gyorsiramban választ. Elképzeléseim már fél év alatt kerek elméletté álltak, össze majd a barátokösztönzésére kikerültek a fiókból, és az Elixír ezoterikus magazinban megjelentek. (1990) Ezoterikus könyvek sokasága bukkant fel, de mindig csakis a lényegesek! A Rejki s az Agykontrolltechnikái a gyakorlatba helyezték át a Lélek dimenziójából szerzett tudást. A gondolataim és a papírsírig tartó barátságot kötöttek. Öreg írógépem számtalan oldalt rögzített a mának. Majd 1996-ban Isten felkínálta rejtett gyermeki vágyamat, Kanadát. Ma már tudom, hogy ezek a„csodás véletlenek” miként mőködtethetık tudatosan is. Mert bizony maga volt a csoda, ahogy a régiolvasmányaim, a Jack London könyvek megelevenedtek, az aranyásók földjén, a Kanadai Yukonban.Az életre szóló élmény mellett, ez az idıszak megérttette velem a szülıföldelhagyás, vagyis amenekülésem okát. Távolról sem a fizikai létbizonytalanság volt az Erdélybıl való eljövetelem valódiindíttatása. Sokkal inkább a saját személyiségem, elıdöktıl örökölt terhének tudatalatti nyomása őzött. Én is a dominó-hatás kivédésének téves megoldását választottam! A Kanadai Magyarok élettörténete döbbentett rá, hogy az eltávolodás a térben nem hoz igazi eredményt: idegenben lehet zöldebb a fő, színgazdagabb a jólét, agyökértelen menekülı még sebezhetıbb, a kapcsolataiba pedig garantáltan be fogja vonzani azokat azembereket, akik a megfutamodása eredeti okával szembesítik. Ez a vonzás törvénye! A hazatérésem után nekifogtam a tudatos feldolgozási folyamatnak. Az ésszerő problémamegoldókészségemnek köszönhetıen sikerült megértsem, és egyben fel is oldjam megfutamodásom terhét –lépésrıl lépésre összeállt az egyszerő megoldó képlet, mely csodálatos Lelki egyensúlyt nyújtott. A vágy, hogy másoknak is segítsek e mennyei érzést elérni, nyilvánvaló lett. És bizony lennebıven, akiknek a felismeréseimmel segíteni lehetne. A fiatalok 90%-a kétségkívül menekülésszerőenköt házasságot – tudom, mi elıl menekülnek! A kisebbek, már az általános iskolában hozzányúlnak acigarettához, és egyre többen a drogokhoz is – ık szintén menekülık! Istenem, micsoda tudományostévút a szerencsétlen, kiutat keresı fiatalt pszichiáterhez járatni, holott nem is ı benne rejlik az ok! Az indíték a személyiség programozóitól ered, a szülıktıl, ezért hasznosabb lenne elıbb nekiksegíteni, elérni a Lelki egyensúlyt, majd ez kivetül, és helyre teszi a problémás utódot! Minél idısebb aszülı, annál rugalmatlanabb, és szinte képtelen a változtatásra. Ekkor a felnıtt utód kell átprogramozzaa saját jellemét. Ez nehéz feladat, fıként, ha a kommunikáció az elıdökkel gátolt, – de nem lehetetlen. 1998 óta számos esettanulmányom igazolja a megoldó képlet eredményességét. Ez idı tájt adtamhivatalos formát elképzelésemnek, mint ezotéria-kutató, író, életmód-tanácsadó. 2004-ig jelentıs tapasztalatot győjtöttem a depressziós élettörténetek feldolgozásakor. Fokozatosankiforrta magát az egyedi pszichológiai módszerem. Az összetett problémarendszerek megfejtése sorána technikám egyre finomodott és egyszerőbb lett. Kezdetben még 5-6 órát töltöttem egyszerre aváltoztatni akaró depressziós személynél. Az alaphozzáállásom már az elején helyes volt, hisz ahelyett,hogy a betegek leszívták volna az energiáimat, sokkal inkább kölcsönösen feltöltıdtünk. Megértettemaz emberi energiák áramlásának alapképletét: az ıszinte figyelem-energiák feltöltenek, és gyógyítanak. Az egyre hatékonyabb problémafeltárás alkalmanként három órára csökkentette a foglalkozást, ésaz esetek zöménél három konzultáció elégnek is bizonyult, akár a súlyos, 20 éve hordozott depresszióeloszlatására is. A gyógyszerfüggés; a teljes befordulás; a társadalmi felelısség elıli megfutamodás; azemberi kapcsolatok elutasítása; kényszeres félelmek a negatív oldaltól – semmi se megoldhatatlanfeladat, ha a tenni-, és változtatni akarás ıszinte! Éppen ez az ıszinteség a siker egyik elıfeltétele,továbbá a személyes segítségkérés! „Nincsen gyógyíthatatlan betegség, csak gyógyíthatatlan betegvan!” – e megállapítás szerintem nem teljesen igaz: a „gyógyíthatatlan” beteggel még nem ismertettékmeg minden lehetıségét, és nem ébresztették fel Isteni élete imádatának vágyát, s jogát a boldogságra! A kezdeti siker ellenére 2004-ben felfüggesztettem a foglalkozásokat, és célul tőztem ki ismereteimelmélyítését. Elvégeztem a Mantra Alternatív Természettudományi Szabadegyetemet, Budapesten.(2004-2007) A Parapszichológia karán megélt három év irányadón megerısített: az Egészséges LelkiEgyensúly helyreállítása a parapszichológiai képletem révén példátlan és kifejezetten hatékony! 2
 3. 3. Kiértékelve a 2004-tıl eltelt idıszakot, megállapíthatom, Isten az ezotéria ısi igazsága szerintvezetett tovább: „Amint lenn, úgy fenn is, amint kicsiben, akképpen nagyban is!” Megértem a lét egyéni összefüggéseit, és sikerrel feloldom a változtatni akaró egyén gátjait, elérvea megismételhetetlen élete méltóságteljes imádatát – ugyanezt a célt kellett átültetnem nagyban is, azemberiségre nézve. Az alapok mára egyre szilárdabbak, ezekre már érdemes tovább építkezni! A hat év történéseirıl röviden, az alapokról és a hogyan tovább-ról Az elsı könyvem kéziratában, (1999) féloldalnyi figyelmet szenteltem a politikának – elvégre egyLelki egyensúlyt támogató gyakorlati kézikönyvben mit is keresne ilyen alantas téma, legyen bár azegész életünk velejéig átpolitizált… És mennyire nem véletlen a könyv megjelenésének idıpontja,2001 az amerikai terrormerényletek éve! A szörnyő képsorok láttán rájöttem, hogy, miképpen az egyénéletében igen hamar felismerem az oki összefüggéseket, ugyanúgy tisztán átlátom a világ politikaieseményeinek mögöttes viszonyait és céljait is. Az ominózus szeptemberi események valóságtartalma, minden bizonnyal sokáig hiányozni fog atörténelemkönyvekbıl – pedig egyre több a bizonyíték, hogy az eltelt 10 évben kibontakozó vallásitürelmetlenség, a fokozódó káosz, a pénzügyi válság és az iszlám világ hergelése voltaképp alaptalan! A jelenlegi világtörténéseknek spirituális-hatalmi háttere van! Napjainkban korszakváltás zajlik(Halak = hit Vízöntı = tudás)! Múltunk 2160 éves csillagászati korokra tagolódik (Precesszió). Ekorszakok egymásból fejlıdı tudat-evolúciót mutatnak. Számításaim szerint 2010 a jelképes évforduló.A Halak kort végig uraló háttérhatalom ellenérdeke, hogy a Hit a Vízöntıben Istentudássá érjen! E korszakos változás felismerésével kutató-írói tevékenységem kiegyensúlyozódott: kizárólag aspiritualitás felıl vizsgálódva, a teljes teremtés érthetetlen maradna; – a fizikai lét átfogó ismereteazonos hangsúlyt érdemel! A Vízöntı Istenember (2008) címő könyvemben egyéni módon tárom fel amegtapasztalható Lélek bensı, magasztos dimenzióját; ugyanakkor az ısi háttérerı által irányított világviszonyaira is megfontolandó bizonyítékokat nyújtok. A mő 2011. 02. 23. óta ingyen letölthetı! 2009-ben egy újabb mő látott napvilágot. Az elsı Magyar vonatkozású leközvetítés a Vízöntı korszámára. İ a Magyar Vízöntı Könyv. Leközvetítés, mert számomra nem kétséges, hogy az alkotáskorIsteni Lelkem tárulkozik ki, testemet eszközként használva az üzenet kinyilatkoztatására. Az Egómolyannyira háttérbe szorult, hogy az elsı három oldalon még azt sem tudtam, mirıl fog szólni a könyv;azt pedig, hogy a rovásírással is foglalkozom benne, végképp nem sejtettem. Erre a hetedik oldalon márközlöm a rovásjelek értelmezı táblázatát, és egy teljesen szokatlan megfejtési módozatot, amelyvilágosan feltárja Magyar szavaink spirituális üzenetét. (A rovásjelekrıl a könyvben és a honlapomon) A Magyarságnak a háttérhatalom nem véletlenül szán kitüntetett szerepet – ezt már 2001álmerényleteit követıen felismertem. Bizton állíthatom, a nemzetünket érintı évszázados korlátozás,elnyomás, megosztás és kifosztás napjainkig tartó folyamata igen szisztematikusan felépítettháttérérdeket szolgál! (részletek: A Vízöntı Könyv – A Magyar szikra címő fejezet, 480. oldal) Hogy az elıbbi állításom nem csupán egy elméleti kutató kijelentése – folytatva az eltelt hat évkiértékelését – a gyakorlatban szerzett tapasztalataimmal is hadd igazoljam. Mármint a tényt, melyszerint a Magyar Nemzet elnyomása, megalázása és kirablása ma is élı valóság! Az eltelt 6 évben a szellemi fejlıdés, a tanulás financiális fedezetét három cégnél értem el, ám azanyagiakon túl minduntalan az irányított Isteni tanításon volt a fı hangsúly. A három munkáltató,sorrendben Magyar, francia és olasz érdekeltségő cég volt; hadd szóljak róluk röviden – név nélkül. A Magyar, egy Budapesti vasipari cég volt, mely a híres Ganz területén maradt fenn, érthetetlentúlélıként. A tulajdonos kapcsolatai tehették lehetıvé, hogy a düledezı falak között, cége 20 évvel a„nagy pusztítás” után is hasznot termeljen neki. Fájó volt az idıs, mozdony- és jachtgyártó dolgozóktörténeteit hallgatni, miként vágták össze a drága berendezéseket, gépeket, gyártósorokat ócskavasnak.A szívem hasadt meg, látva e nagy tudású szakembereket betanított vasas segédmunkát végezni,minimálbérért. Kegyetlen élmény volt a gigászi Ganz gyártelepen bóklászni, ahol a valamikori Magyartermelımőhelyek ma adókerülı, márkahamisító kínai nagykereskedelmi lerakatok és piaci seftelıkbirodalma. Ennél a cégnél különféle gépeket kezeltem. Lévén szerszámkészítı az alapszakmám,élveztem, hogy olyan gépeket ismerhettem meg, amelyeken korábban nem dolgozhattam. Egybonyolult új berendezést én tanulhattam be Olaszországban. A kézügyességem, az új iránti nyitottság ésfogékonyság, meg az angol és román nyelvtudásom segített ehhez a nem mindennapi élményhez. Azolasz tanulmányúton alkalmam nyílt megismerni a családi hagyományokat ápoló kicsiny vállalat irány-elveit: maximális minıség a gondos szakértelem révén, tisztességesen fizetett, elégedett dolgozókkal. 3
 4. 4. A francia cég autóipari beruházás akart lenni Csepel szigeten, egy hatalmas újépítéső csarnokban,mindössze két óriáspréssel. Zárszerkezeti lemezalkatrészeket gyártottunk, amit szlovák autógyáraknakszállítottunk, francia alapanyagból. Megmagyarázhatatlan szállítási tortúra és költségek, pár kis mütyürkedvéért – felettébb gyanús ügylet volt. Az állítólagos 2008-as válság könnyedén csıdbe is juttatta.Persze, kérdés, hogy a háttérben nem valamiféle pénzmosási tranzakció húzódott-e meg?! A régi, nevesfrancia családi vállalkozás ugyanis éppen a Magyarországi beruházás elıtt került egy bankár kezébe.Induláskor hirtelen lendülettel Franciaországban betanították a Magyar csapatot, majd több mint egy félévig semmittevéssel telt a munkaidınk, az ürességtıl pangó csarnokban. Máig nem értem, hogyan értemeg egy kapitalistának a milliós gépeket kihasználatlanul állni hagyni. Majd a termelést a lehetılegfelelıtlenebb módon indították le egy pancser franciával – a Magyar vezetıt pedig, aki az egészcégalapítást megszervezte, kirúgták. Túl sokat tudhatott! Félévi fizetett heverészés és halálos unalomután a fejetlenül irányított termelés közepette egyebet nem lehetett hallani, mint hogy nem kötelezı ittdolgozni! Ez a cég is teljesítette néhány régáhított vágyamat. Fehér köpenyben dolgozhattam mintminıségellenır, és Párizson kívül még a nagy Nostradamus szülıfaluját is láthattam… Alkalmazotti pályafutásom csúcsa volt a legutóbbi munkahelyem egy Békésmegyei olasz cégnél,mint szalagvezetı. Imádtam az emberekkel foglalkozni, és ık is nagyon szerettek. Igaz, a próbaidı elsıheteiben azt gondoltam, hogy nem vagyok normális, ha két hetet kibírok ott. 20 hónap lett belıle, mígvégül kiprovokáltam az elbocsátásomat. Ennél a cégnél fogalmazódott meg bennem, hogy nemzetivezetıink a világ legaljasabb árulását és merényletét követik el a nemzet ellen, amikor az ilyenmunkáltatót megtőrik. E cég a becsületes Magyar munkaerı megalázásának és kihasználásánakmintapéldája, azon felül az állam élısködıje is. Öt év után nevet és székhelyet változtatott, kihasználvaaz újbóli adókedvezményt. Ami a legszebb, hogy az olasz tulajdonos, mint valami jótékony egyletáldozattevıje hangoztatja, hogy ı itt munkahelyet teremt a Magyarnak, és a minimálbérért ırjöngvekövetel kapitalista munkamorált és teljesítményt. Amíg ott voltam, jobbnál jobb munkaerıt engedtünkel, vagy éppen tettek lapátra – jön helyettük más, címszóval. A Magyar embernek semmi értéke nincs!És akik a kezdetektıl kitartanak, alázattal, beletörıdve a körülményekbe, mélyen hallgatnak, ésnaponta ingáznak 70 kilométert, ha már elhagyta városukat az eredetileg ott alapított cég. Helybenpersze már rég tönkrement a Magyar cipı-, a textil- és a ruhaipar is – a kínaiak beengedésének hála! Mekkora Isteni véletlen és öröm, ha egy csipetnyivel több megbecsülésért a dolgozó átmehet egymásik, nemzetek fölötti idegen rabszolgatartóhoz, ugyanolyan éhbérért… Mert bizony ez itt mártávolról sem demokrácia, néphatalom! Választhatok ugyan, hogy melyik oldalon álló politikai erıképviselje, úgymond, az érdekeimet – persze mindez csupán a jól bevált oszd meg, és uralkodj elvszínjátéka. A fent említett munkahelyek tapasztalata, a környezetem beszámolói és az országos képegyértelmően igazolják, hogy ma, a XXI. század elején, Magyarországon a végletekig megosztott,fıként idegen haszonlesıknek alárendelt, rabszolgatartó társadalmi államformát szolgálunk alázattal! A saját élettapasztalataim alapján abban is segítek a dolgos és becsületes életszemlélető Magyarembernek, hogy megértse, miként lehet tisztában a saját képességeivel, hogy a munkahelyekenmegkövetelhesse a méltóságteljes bánásmódot, és így mihamarabb elérhetjük e Magyar hazában atisztességes munkáért járó jóléti életszínvonalat és kiszámítható létbiztonságot. És ez valós ígéret! Spirituális kutatásaim során számtalan ezoterikus-vallási félrevezetéssel találkoztam. Ilyen azéletek láncolata, a Lelki javulás érdekében történı újratestesülés (reinkarnáció). Bizonyítékaimvannak, hogy az ember ebben a testi formában, ezzel az Isteni, Lélekkel a szívében csakis egyetlenéletet él! Az ember nem engedheti meg magának, hogy az egyetlen életében egy percet is elpazaroljon,pláne napi 8-10 órát olyasmire, amit nem tud ıszinte Lélekkel imádni, aminek nem látja az értelmét,amit kényszerbıl tesz, mert elhitették vele, hogy többre nem képes, és bőnös Lelke nem méltó a jólétre! Élethivatásom fı céljaként minden nyitott keresıvel megismertetem az Isteni magabiztosságot,amivel elérheti a Lelki harmóniát, és az EGY életét értelemmel töltheti meg, imádnivaló körülményeketvonzva be önmagának és szeretteinek. Mindez úgyis elérhetı, hogy az újkor, a Vízöntı igényének ismegfeleljen: kizárom a dogmák világát, tudományosan igazolt megtapasztalható tudásra építek! A 2010-es év a Vízöntı korszak jelképes kezdete – az én életemben is jelentıs változásokat hozott.Az ötvenedik életévemet betöltve, késznek érzem magam, hogy a felfüggesztett vállalásomatfolytassam és – a Polaritás Mérlegét egyensúlyban tartva – az egyént, s a teljes emberiséget egyarántszolgáljam, az Isteni adomány, a közvetítés készsége révén. Hatékonyan szolgálni szolgáltatással lehet!– A harmónia energiáit, örömet, megfontolandó tudást és tapasztalatot nyújtok minden EGYensúlyra ésEGYségre áhító, tettre kész keresınek! A részletes cselekvési tervet külön oldalakon ismertetem. 4
 5. 5. Tevékenységem címszavakban, rövid célmeghatározással:1. Az EGYet-értık Magyar İsközösségének szervezése, szellemi vezetése M agy ar Célom a változtatni akaró, Lelkileg érzékeny Magyar emberek egységbe tömörítése, az Isteni EGYközös nevezıje révén. Az EGYsÉG megértése a fı alappillére a háttérhatalmi megosztás harc nélkülifelszámolásának! Magyar, cselekedj megfontoltan, méltóságteljes, nyugodt EGYet-értésben, Istennel!2. A depresszió egyéni feloldása – 3 x 3 óra alatt – az Egészséges Lelki Egyensúly képlete – L-egy Az orvosi kezelés Lelki támogatásával garantálom a depresszió végérvényes feloldását mindenváltoztatni akaró személynek! Együtt feltárjuk a múlt nyomasztó terhét, melynek hatása ártó a jelenre,és bénítja a harmonikus, méltó jövıképet – feltétel az ıszinte tenni akarás és a személyes felkérés!3. Az „Egy-út” tanfolyamok szervezése – 2 hétvégés spirituális tudatosító trénig Az Isteni tökéletes EGYsÉG útjára segítem vissza azon keresıket, akik számtalan kérdésre mégnem leltek megtapasztalható, ésszerő választ, pedig már régóta a fény felé tartó, egyedi útjaikon járnak.Agykontroll, Rejki és a többi ezoterikus módszer kaphat spirituális egység-megerısítést az EGY útján.4. EGYet-értı – Könyvkiadó mőködtetése Szándékom összefogni azon médiumi írótársaimat, akik képesek az Isteni EGY tiszta ismeretéttolmácsolni. Segítek a közvetítés nyers szövegének könyvvé szerkesztésében és a közkinccsé tételében.A saját könyvkiadó célja az EGYsÉG tudásának terjesztése, több szemszögbıl történı megerısítése.5. A saját médiumi csatornáim állandó tisztítása; tudományos együttmőködés; publikálás Könyveim: Valami más, mégis egy és ugyanaz; Isteni rejtvény – az ember; Globális összeesküvés;Nostradamus – a háttérhatalom poétája; A Vízöntı Istenember; Magyar Vízöntı Könyv. A jövıben isarra törekszem, hogy a médiumi közvetítéseimet Magyar és külföldi tudósok kutatásaival hitelesítsem.6. Székely-Magyar rovásjel-kutatás; együttmőködés minden rovásírás-szakértıvel; publikálás A Magyar rovásjelek különleges spirituális tartalma az általam alkalmazott függıleges írásmóddalkönnyen értelmezhetıvé válik. Magyar szavaink kitárulkozó Isteni üzenetei, a rovásjelek által igazoljákıseink természetes Lelkiségét; Istent belül éltük meg, a MIND-EGY tökéletességének teljes tudatában!7. A Magyar Életerı Piramis hatásának tanulmányozása és alkalmazása Kutatásaim a sajátépítéső 2,5 x 2,5 méteres, faszerkezető Magyar Életerı Piramissal 2010 nyaránkezdıdtek. Már a kísérleti szakaszban megállapítható, hogy a piramisforma fájdalomcsillapító hatású,egy alkalom elmulasztja az allergia egyes fajtáit, és rendkívüli spirituális meditációs élményt nyújt.8. Az Orgon-energia vizsgálata és fájdalomcsillapító alkalmazása Az Orgon energia a mindent átható vitális energia. 2005 óta alkalmazok egy elhallgatott megoldást,amely képes az életenergiát koncentráltan a testbe sugározni, miáltal az immunrendszer felerısödik. Akülönös fémszövet-lenvászon szerkezető fejpánt hamar elmulasztja, többek közt a migrénes fejfájást is.9. A víz programozhatóságának és információ megırzésének kutatása, gyakorlati alkalmazása 2008 óta követem a japán Masaru Emoto kutatásait, amelyek igazolják a víz programozhatóságát.2010-ben elkezdtem az információhatásnak kitett és elpárologtatott sósvíz kristályainak elemzését.Magam is bizonyítom, a víz megérti az információt! Közel állok egy életvíz generátor kifejlesztéséhez.10. Mővészeti tevékenység 1998-ban a gyerekkori rajzkészség festészetté bontakozott. Természetesen realisztikus stílusban, amodernség zaklatottságát mellızve, lenyőgözı imádattal alkotom olajfestményeimet. Mérhetetlen örömszámomra a Lelki harmóniát nemcsak elméleti síkon sugározni, hanem a maradandó képeim révén is…Az EGY Atya/Anya Isten áldása kísérjen minden keresıt az EGYsÉG útján! Balogh László Imre 5
 6. 6. A Polaritás Mérlege feltárja az Isteni EGY titkát: Hogyan mőködik ez a különleges „mérleg”? Egy hagyományos mérleggel éppen ellentétesen:amikor az egyik serpenyı tartalmát elemezzük, súlyt helyezve rá, nem a gravitáció fogja lefelé vonzani,hanem kiemelkedik a tudat szintjére. Hangsúlyt helyezek a témára, kiemelem, és tudatosan értelmezem: Ténymegállapítás: 1. A teremtett világban kivétel nélkül mindent fel lehet tenni a Polaritás Mérlegére! Legyen azkézzel fogható fizikai, tárgyi megnyilvánulás, energia, érzelmi állapot – mindennek kettıs minıségőmegjelenése van (Jang, pozitív és Jin, negatív). 2. A Jin és Jang minıség elválaszthatatlanul összetartoznak. Csak a megértésükért választhatók szét. 3. A rendszerekben Jin & Jang ciklikusan váltakoznak, harc nélkül átadva egymásnak a helyet,ugyanakkor egyszerre is jelen vannak, ám a megfigyelı elme számára csakis külön értelmezhetıek(például, ha nekem nappal van, a Föld másik oldalán éjszaka; amikor az északi féltekén nyár van, délentél; ha valamihez foggal, körömmel ragaszkodom, kell léteznie valaminek, amit elutasítva győlölök). 4. Amikor az egyik szélsıséget elemzem, kiemelve a tudat szintjére, számolni kell az ellentettjévelis, mint jelenlévı ténnyel, amit nem tarthatok elnyomva a tudatalattiba. Egyúttal vele is törıdnöm kell! 5. A mérleg karja mögötti felirat, a „tökéletes egyensúly” mindig mozdulatlan és változatlan marad,ez jelzi a Jin és a Jang elválaszthatatlanságát, szoros összetartozását. Egymás nélkül létezhetetlenek! 6. A Polaritás Törvénye, Isten legfıbb rendezıelve az elıbbiek alapján emígy hangzik: Istenvilágában mindkét teremtı energiának azonos létjogosultsága van; a világ tökéletesen EGYséges!A Biblia ezt a következıképpen fejezi ki: „Legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ınapját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esıt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak!…Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5: 45; 48 7. Amikor valamelyik szélsıség kedvéért igyekszem a Mérleget kibillent állapotban tovább tartani,a bevésıdött tökéletes egyensúlyra törekvés hatni kezd, és (a nyilak mentén) a felszínre rántja azelnyomott, fel nem vállalt oldalt. (Ez a szınyeg alá söprés tarthatatlansága. Az erıvel víz alá nyomottlabda esete is személetes: amikor elfáradok, a természetes felhajtó erı szembesít, s a labda képen vág!) 8. A Polaritás Mérlege felkínálja a cselekvés lehetıségét. A skála jelzi, hogy az elemzı elme bírtudatosan hatni a folyamatokra, a feldolgozó képlet által: megtéve a lépések diktálta tudatos elemzést,(természetesen mindkét oldalon: elengedve a szélsıséges szeretet ártó energiáit, s egyben megbocsátvaa győlölt, ellenünk vétkezıknek) a Mérleg fokozatosan beáll a vágyott tökéletes egyensúlyba, ahol azember képes a teremtett világ tiszteletteljes elfogadására, és az egyéni élet méltóságteljes imádatára. 6

×