Mest de basis voor bodemvruchtbaarheid
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
875
On Slideshare
875
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
19
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mest, de basis voor bodemvruchtbaarheid Alie Hissink / Pieter Brons Expertbijeenkomsten Akker- en Tuinbouw 2011
 • 2. MEST MUST
  • Nut en noodzaak van mest
    • Aandacht voor:
    • Organische stof
    • Bodemvruchtbaarheid , CEC
    • Rekentool
    • En hoe zit dat dan met digestaat?
 • 3. Verloop N gehaltes in runderdrijfmest (rdm)
 • 4. Verloop K in rdm
 • 5. Dus:
  • Er is verloop in mestcijfers:
  • Daarom een nieuw overzicht van de gemiddelde mestcijfers (zie dia hierna)
  • Maar..deze cijfers ook verwerkt in een app op de portal (zie later)
 • 6. NIEUWE gemiddelde cijfers!
 • 7. NIEUW gemiddelde mestcijfers (vervolg)
 • 8. Gemiddelde?...versus eigen cijfers
  • Let wel: gemiddeld is “maar” gemiddeld!
  • Weet wat je op je land brengt
  • En!
  • Kijk daarbij niet alleen naar N en P maar ook naar K en Mg en org stof!
 • 9. Verschil in org stof bij runderdrijfmest Ongeveer de helft van deze org stof is effectieve org stof!
 • 10. Veel verschil in P gehaltes binnen 1 mestsoort!
 • 11. Ook bij eenzelfde droge stof %  veel verschil in P cijfers!
 • 12. Ook binnen vleesvarkensmest veel variatie
 • 13. Variatie in P binnen DS (vleesvarkensmest)
 • 14. Mest beperkt
 • 15. Bemestende waarde
 • 16. Mest en organische stof
  • Organische stofbalans
  • Wat rekenvoorbeelden
 • 17. organische stof-balans
 • 18. Een praktisch voorbeeld
 • 19. Aanvoer effectieve organische stof in 2000
  • Behoeft aan effectieve org stof (zand) 2255
  • Bouwplan gewasresten: 1030
  • Nog nodig 1225
  • 50 m 3 rundveedrijfmest: 50 x 33 = 1650
  • Conclusie: +425: blijft op niveau/stijgt licht?
 • 20. Aanvoer effectieve organische stof in 2012
  • Behoeft aan effectieve org stof (zand) 2255
  • Bouwplan gewasresten: 1030
  • Nog nodig 1225
  • 25 m 3 rundveedrijfmest: 25 x 33 = 825
  • Conclusie: -400 tekort: org stof daalt licht!?
  • 25 m 3 varkensdrijfmest: 25 * 20 = 500
  • Tekort 725 kg eos
 • 21. Andere mogelijkheden voor org. stof aanvoer ccm = 1900 Winterrogge = 850
 • 22. Verloop organische stof gehaltes
 • 23. Rekenvoorbeeld
  • Zandgrond met 4,0% org stof
  • Bouwvoor op 1 ha bevat 2.500.000 * 1,7 (dichtheid) * 0,04 = 170.000 kg org stof.
  • Na 10 jaar met 400 kg netto verlies, is de hoeveelheid o.s. afgenomen met 4000 kg, naar minder dan 3,8 % o.s.
 • 24. Gebruik Organische mest
  • Om organische stof op peil te houden
  • Levering van nutriënten (let op wetgeving):
    • N volgens werkingscoëfficiënt 60% (RDM), meetellen en binnen normen blijven
    • P met 100% werkingscoëfficiënt (RDM) en binnen de normen blijven op het bedrijf
 • 25. Let op bodemvruchtbaarheid
  • Goede bodemvruchtbaarheid: “je kunt er niet tegen bemesten”
 • 26. CEC en productie Lehmiger Sandboden, Farm Frites, DLV Plant, 2010
 • 27. Demonstratie Excel, straks op de portal…
  • Rekenmodel om de aanvoer van nutriënten met mest te bepalen.
  • Het programma houdt rekening met:
   • Werkingscoëfficiënt
   • Tijdstip toedienen
   • Methode toedienen
 • 28. Benut stikstof!!
  • Werking van stikstof uit RDM :60%
  • Bij 25 kuub met 4,2 kg N:
  • 25 * 4,2 * 0,6 = 63 kg (van de 105 kg)
  • Gebruiksnorm cons. aardappelen: 140 kg, dus 77 kg aanvullen met kunstmest.
  • Deel N-org in tweede jaar beschikbaar, EOS = 33 kg/1000 kg
 • 29. Landbouwkundige N-benutting
  • Aardappelen
  • Toediening 25 kuub in feb : 45 kg N
  • Toediening 25 kuub in mrt/apr : 56 kg N
  • Beperk de verliezen..
  • (verschil tussen 63 en 45/56)
 • 30. Gebruik van digestaat
  • Bij > 50% mest : w.c. van het deel mest ook toepassen voor het covergiste materiaal: 60% voor aangevoerde digestaat.
  • Werkingscoëfficiënt in de praktijk??
  • Samenstelling en werking zeer divers, dus geen forfaitaire normen voor digestaat
     • Gebruik forf. normen van het aandeel mest
     • Gebruik forf. normen uit tabel diervoeders
  • Nieuw bij BLGG AgroXpertus: code voor digestaat om inzicht in samenstelling materiaal te krijgen.