H20 info nieuwsbrief blue fish februari 2012 4e jaargang nummer 2[conflict]

555 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H20 info nieuwsbrief blue fish februari 2012 4e jaargang nummer 2[conflict]

  1. 1. Uitgave Februari 2012 4e Jaargang numer 2Blue Fish Reiniging en desinfectie systemen met ozon:Investeren in een vernieuwende technologieChloreringToevoegen van chloorgas, natrium- of calciumhypochloriet aan water.Chloreren is de meest toegepaste desinfectiemethode en wordt toegepast in zeer uiteenlo-pende toepassingen om water te desinfecteren.ChloordioxideCloordioxide is een desinfectant, dat chloor in steeds meer applicaties vervangt door de velevoordelen. De werking is sterker en hangt niet af van de pH-waarde van het water. Door despecifieke chemie kunnen er minder gechloreerde bijproducten ontwikkeld worden.UV (Ultraviolet) desinfectieBij ultraviolet desinfectie wordt water blootgesteld aan ultraviolet licht. Dit is een effectievekiemdoder en tast de waterkwaliteit niet aan. UV desinfectie wordt gebruikt om drink- en af-valwater te behandelen en voor de behandeling van product- en productiewater in de indus-trie.Thermische water desinfectieThermische water desinfectie is een betrouwbaar proces onafhankelijk van de waterkwaliteit.Als gevolg van zijn hoge energieverbruik en de daarmee verbonden kosten om het water teverwarmen tot een minimum van 75° C, wordt thermische water desinfectie vooral gebruiktvoor legionellabestrijding in warm water systemen, leidingdesinfectie in de farmaceutische envoedingsindustrie en om afvalwater te desinfecteren van microbiologische laboratoria en kriti-sche gebieden in klinieken.OzonOzon is het sterkste oxidatie- en desinfectie-middel wat voor waterbehandeling ingezet kanworden. Een groot voordeel is, dat het nog minder ongewenste nevenproducten ontwikkeltdan chloordioxie en zichzelf ontbindt naar zuurstof.Reiniging en desinfectie met ozon.De eerste toepassingen van ozon zijn 150 jaar oud. Ozon werd toen toegepast in een ziekenhuis in Alphen aande Rijn. Vanaf dat moment heeft de toepassing van ozon zijn weg gevonden in diverse applicaties. Ozonont-wikkeling is begonnen met de behandeling van drinkwater om polio virus te inactiveren.Op dit moment staan er meer dan 10.000 grootschalige traditionele dwz op het corona principe ontwor-pen industriële ozon-desinfectie-installaties over de hele wereld, die voornamelijk worden toegepast inde drinkwaterproductie. Vanuit deze technologie zijn er nu ook al meer dan 100 andere bewezen toe-passingen waar ozon een centrale rol speelt en bijzonder economisch toegepast kan worden.Primair werd ozon gebruikt voor de desinfectie van drinkwater. Tegenwoordig gebruikt men ozon ookvoor het behandelen van afvalwater, verontreinigd grondwater, het reinigen van verontreinigde lucht enbodems, het behandelen van groenten en fruit, in de medische techniek enz.Naast de primaire toepassingen van ozon zijn er ook allerlei processen in gebruik waarbij men m.b.v.Ozon en andere hulpstoffen het basisprincipe verder optimaliseert. Hierbij maakt men bijvoorbeeld ge-bruik van waterstofperoxide, ultraviolet licht of andere additieven. Dit soort processen noemt men Ad-vanced Oxidation Technologies (AOT) Zo kan nog sneller een vervuilde stof worden geneutraliseerd
  2. 2. 2De eigenschappen van ozonOzon is een instabiel gas dat ter plaatse moet worden geproduceerd,gebruikt en er moet voor worden gezorgd dat een overmaat veilig Lucht Uitlaatgas HV Powerwordt geneutraliseerd. vernietiging supply Gas bereidingEr zijn diverse manieren om ozon te produceren. Op dit moment is de Behandeldmeest economische en voor de hand liggende techniek om betrouw- water Drooggas Ozon Contactbaar en economisch (grote) hoeveelheden ozon te produceren de generator tank/techniek waarbij men gebruikmaakt van stille elektrische ontladingen. O3 bassinZuurstof houdend gas (of koolzuur) wordt langs de twee platen geleid Opslag tech-waarbij op één plaat een hoge spanning is aangebracht (principe van nische zuurstofde Condensator). De lading op deze plaat wordt overgezet - stroomt -naar de aard-plaat, waarbij er vonken ontstaan. Deze produceren ozon Onbehandeldgas. (zie hierbij de 1e afbeelding hier onder) Zuurstof waterHet woord ozon is afgeleid van het Griekse woord "ik ruik". Ozon isontdekt door Scheunbein, Werner von Siemens is de uitvinder van de Een compleet ozon desinfectie systeem zoals hierboven isozon generator. geïllustreerd bestaat uit de volgende componenten:Men ruikt ozon vele malen eerder voordat dit gevaarlijk kan worden. Een HV power supply voor het maken van hoogspanning.Pas bij zeer hoge concentraties (meer dan 20 gewichts-procent in de Faciliteiten voor voorbehandeling van het voedingsgaslucht) is ozon een explosief gas. In het verleden heeft men ozon onder- Ozonproductiefaciliteitenzocht voor toepassing als raket brandstof. Faciliteiten voor het in contact brengen van ozon met de vloeistof die moet worden gedesinfecteerd.De oplosbaarheid van ozon is 7x beter dan de oplosbaarheid van zuur-stof in het water. In de tabel rechts kunt u zien wat de hoeveelheid Faciliteiten voor vernietiging van overschot aan ozongas.ozon is die men bij atmosferische druk in water kan oplossen. Wanneer men ozon produceert moet men rekenen met het Heat removal volgende energie verbruiken voor de productie van ozon uit lucht en zuurstof: Uit het energieverbruik uit de tabel kan men afleiden dat het grootste verbruik aan elektriciteit nodig is voor HV Electrode Dielectric de conversie van zuurstof in ozon. Dry Air / Oxygen De andere hoeveelheid energie is nodig voor de bereiding van Corona discharge gap het voedingsgas en het oplossen van ozon en het vernietigen Ground Electrode van een ozonoverschot. Heat removal Daarbij heeft men nog energie nodig voor controle, instrumentatie AC High voltage power source en monitoring-faciliteiten. Als vuistregel hanteert men voor een in- stallatie: 10 kWh per kg ozon uit zuurstof 20 kWh per kg ozon uit drogelucht Systeem voor kWh/kg Ozon oplossen ozon Voor de drogers en de compressoren 4,4 6,6 GAS in water. Bij ozon productie uit de lucht 13,2 19,8 Bij ozon productie uit zuivere zuurstof 6,6 13,2 Voor optimaal oplossen van ozongas in vloeistof 2,2 6,6 Voor het gebruik van de diverse hulpsystemen 1,2 2,2 Ozon generator
  3. 3. 3De bereiding van het voedingsgas Om de ozon te vernietigen maakt men gebruik van een katalysator. Het gas kan ook korte tijd worden verwarmd tot 240 °C De overmaatOzon kan worden geproduceerd uit droge perslucht. Of via een va- aan ozon zal dan in millisecon-den terugvallen naar zuurstof.cuümsysteem. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van eeninstallatie die de zuurstof uit de lucht concentreert tot 90 - 95% via De effectiviteit van ozon als desinfectiemiddeleen PSA Unit pressure swing Adaptor. Ozon is een extreem reactief en SELECTIEF oxidatie-(reinigen) enMen kan ook gebruik maken van zuur-stofcilinders. desinfectie-middel. Elke wetenschapper zal erkennen dat de eigen- Wanneer men ozon uit de lucht als voedingsgas gebruikt is het be- schap van ozon om microflora te vernietigen veruit het zuinigst inlangrijk dat het vocht dat in de lucht aanwezig is wordt verwijderd. verbruik is vergeleken met andere desinfectiemiddelen en -De hoeveelheid water in deze gecomprimeerde lucht mag niet meer systemen.zijn dan de hoeveelheid die overeenkomt met een dauwpunt van - Telkens wanneer men de hoeveelheid ozon die men per tijdseen-60°.Celsius heid nodig om microflora te vernietigen vergelijkt met andere des- infectiemiddelen blijkt dat ozon met vlag en wimpel de winnar is.De volgende stappen zijn noodzakelijk wanneer men ozon proc- Juist wanneer het zeer moeilijk wordt om bijvoorbeeld virussen tedeert uit geconditioneerde lucht: desinfecteren is het algemeen bekend dat ozon het meest efficiënt· Gas compressor of vacuüm systeem toe te passen is. Ozon is het alternatief wanneer men nog gebruik· Lucht droger en koel apparaat maakt van chloor desinfectie of andere desinfectie middelen of -· Filtratie stap om stof en olie te verwijderen. systemen.Wanneer men gebruikmaakt van geconcentreerde zuurstof uitflessen zijn deze stappen niet nodig. Veel van deze traditionele desinfectie systemen hebben tevens deOmdat ozon een chemisch instabiel gas is en terugvalt naar zuurstof nare eigenschap dat zij naast de desinfectie vaak zeer schadelijkeis het nodig om dit direct na de productie toe te passen in het bijproducten van de desinfectie produceren.proces. Dit is niet het geval wanneer men op een juiste wijze ozon gebruiktElektrische ontlading zoals hiervoor al is beschreven als reiniging- en desinfectie-middel.is vandaag de dag de meest efficiënte methode om ozon te pro-duceren. Ozon wordt geproduceerd uit zuurstofhoudend gas datlangs een condensator (Positief geladen en negatieve plaat ofbuizenstelsel) geleid wordt.De energie van de corona-ontlading splitst de zuurstof.De gasstroom die wordt geproduceerd via dit proces uit droge luchtmoet minimaal 1 - 3% gewichtsprocent ozon opleveren.Wanneer men gebruik maakt van zuivere zuurstof is de sterkte diede ozongenerator verlaat 3 - >10%.De Ozon oplosreactorDe concentratie ozon die de ozongenerator verlaat is bijzonderbelangrijk voor het economisch bedrijven van het systeem enhet vereiste effect.Men kan het gas onder voldoende druk oplossen in kel-ders of inroestvaststalen vaten waar het ozongas onder een zekere drukin een bepaald volume wordt opgelost.Op deze manier is men in staat om meer dan 95% van degegenereerde of geproduceerde ozon in de waterfase te persen.De Vernietiging van het ozongasHet deel ozon dat niet in het water kan worden opgelost wordenbehandeld om de geur te verwijderen.Wanneer men gebruik maakt van technische zuurstof kan het bijgrote installaties ook aantrekkelijk zijn om de zuurstof opnieuw tegebruiken.
  4. 4. 4Waterbehandeling. Grond en Grondwater schoomakenProject Mars in Veghel (1992) Warmte uit de fabriek wordt door Mobiele ozone installatie die vervuilde grond en grondwater snelverdamping van water afgevoerd Chloor voor desinfectie is ver- chemisch en biologisch reinigt De vervuiling wordt ter plaatsevangen door Ozon, leiding water door gratis Kanaalwater. Dat verwijderd. Het grondwater kan zelfs weer gebruikt worden alslevert de grootste besparing. Corrosie is verlaagd geen slijm drinkwater!Blue Fish Chemicals & Consultants:Wij maken grond, water en lucht weer schoon.Blue Fish Chemicals & Consultants is een milieutechnisch bedrijf dat ambitie enkennis paart aan ruim twintig jaar ervaring in reinigingssystemen voor vervuildegrond, water en lucht. Blue Fish wordt gedragen door Directeur TechnologyDevelopment Mathieu Wolfs.Strategische pijlers van ons bedrijf:ontwikkeling innovatieve technologie voor ozonproductie en –toepassing inBallast- waterbehandeling; reiniging en desinfectering van grond, water en lucht,door middel van verbeterde en optimaal toegepaste technologie. Blue Fish kan bogen op een sterk, internationaal partnernetwerk in de wereld van onderzoek én in het bedrijfs leven. Onze klanten zijn onder meer: ASML Lithographie, DSM, Sabic, Friesland Campina, verschillende gemeentes en provincies, Abengoa Bio-energie Netherlands en andere internationale partners Colofoon (VS, Brazilië, Azië en Midden-Oosten). H2O info is een periodieke uitgaveGevestigd in Enschede van Blue Fish voor gebruikers en exploitanten van water lucht en vaste stoffen. Artikelen uit deze uigave mogen worden gekopieerdIn het volgende nummer: Het dienstenpakket van Blue Fish voor eigen gebruik met vermelding van de bron.Praktijkervaringen met het Het dienstenpakket van Blue Fish bestaatBIOX proces. uit de volgende diensten en services: Voor meer informatie, advies of voor opname in de mailinglijst van chemische en biologische analyses; H2O info kunt u contact opnemenLegionella kun je ook op straat oplopen. advies en onderzoek; met: ozon systemen; chemische producten; Blue Fish chemicals & consultants lucht reinigen met ozone en/of UV licht; Hengelosestraat 705 doseersystemen; 7521 PA ENSCHEDE grond- en grondwatersanering; www.ozonesystems.nl desinfectie en/of reinigingsystemen. info@ozonesystems.nl

×