Pengurusan penasihatan murid

3,148 views
2,941 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
339
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan penasihatan murid

 1. 1. TAJUK : PENGURUSAN PENASIHATAN MURIDNAMA AHLI KUMPULAN :NOOR AZURAH ABDUL RAZAK (D20101037502)WAN NORAZWANI MAHUSIN (D20101037506)NUR FARALINA ASRAB ALI (D20101037415)IRA NUSRAT JAAFAR (D20101037533)NOR FADILAH ZAKARIA (D20101037413)
 2. 2. DEFINISI Urus • berhubungan untuk menyelesaikan sesuatu masalah • ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, mengusulkan,mengesyorkNasihat an atau menganjurkan kepada seseorang dalam pelbagai hal • penuntut, orang atau anak yang sedang Murid belajar Kamus Dewan Edisi 4
 3. 3. • Pengurusan ialah suatu proses untuk merancang, mengorganisasikan, memimpin dan mengawal daya usaha anggota organisasi serta James menggunakan sumber lain organisasi bagi mencapai Stoner matlamat yang ditetapkan • Nasihat yang diberikan merupakan kaedah menyelesaikan masalah tanpa memikirkan perasaan individu yang terlibat. Kaedah ini merupakan satuZuraidah cara yang mudah untuk mengelakkan diri daripada (1994) memahami, memeriksa, dan menjelajah masalah yang dihadapi. • Bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta Othman mengandungi maklumat sesuai bagiMohamed menentukan agar sesuatu matlamat tercapai (2000) oleh orang yang menerimanya
 4. 4. Bimbingan KONSEP PENGURUSAN PENASIHATAN MURIDPenasihatan Mentoring
 5. 5. Bimbingan Proses membantu individu membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka
 6. 6. PenasihatanProses menasihati individu atau kumpulanKehendak kepada kebaikan kepada orang yangmemberi nasihat
 7. 7. MentoringProses memberi bimbingan, sokongan dan bantuansecara profesional (terlatih dan beretika, berkemahirandan sistematik) dalam menghadapi krisis hidup danpembangunan diri individuProses ini melibatkan :1. Mentor2. Mentee
 8. 8. Perbezaan antara Penasihatan & Kaunseling Penasihatan KaunselingFokus kepada permasalahan yang Fokus kepada individu bermasalahdihadapiBoleh dilakukan oleh sesiapa sahaja Dilaksanakan oleh individu yang dilatih khusus dalam bidang kaunselingMasa singkat Lebih banyak masa diperlukanTindakan tidak dipantau oleh Tindakan dipantau secara berterusanpenasihat
 9. 9. Kerang ka teori Teori Teoripsikoanali psikologitik individu
 10. 10. TeoripsikoanalitikSigmund Freud dan Individu normal-Josef Breurer menikmati hidup dengan kasih sayang dan bekerja Akal manusia terbahagi kepada 3:persepsi sedar, pra-sedar dan tidak sedar
 11. 11. Teori Psikologi Individu manusia bermasalah kerana mempunyai andaian yang salah, matlamat yang silap dan rasa rendah diri.Alfred Adler
 12. 12. JENIS DAN CIRI-CIRI PENASIHATAN • Proses menolong individu memahami diri dan dunia mereka • memberi fokus kepada potensi seseorangBimbingan individu • Menolong individu membuat pilihan yang tepat • Aktiviti yang dirancang • Memfokuskan kepada permasalahan yang dihadapi • Menjurus kepada bentuk arahan atauPenasihatan suruhan • Strategi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah
 13. 13. • Myrick (2001), terdapat 3 jenis rundingan iaitu rundingan krisis, rundingan pemulihan dan rundingan perkembangan • Dougherty (2000), perundingan adalahRundingan hubungan menolong yang professional dengan individu atau kelompok dalam pelbagai setting tentang persoalan kerja terkini • Bentuk rundingan terbahagi kepada dua iaitu secara individu dan secara berkelompok • proses menolong yang berlaku antara individu yang berpengalaman dalam satu- satu aspek dengan individu yang lebih muda dalam aspek berkenaan untukMentoring mencapai objektif yang telah digariskan • kemudahan yang diberikan kepada pelajar dalam menguruskan kehidupan mereka di sekolah.
 14. 14. Peluang Tanggungjawabperkhidmatan bersama Prinsip-Prinsip Penasihatan MuridKaunselor yang Merancang bertauliah tindakan susulan
 15. 15. Setiap murid yang menghadapi masalah harusdiberikan peluang perkhidmatan penasihatan tanpamengira kaum, status, latar belakang, sosial, agamadan kepercayaannya.Perkhidmatan penasihatan ini tangungjawab bersamasamada antara pembimbing dengan murid ataupunpembimbing dengan ibu bapa.
 16. 16. Penasihatan hanya boleh dilakukan oleh kauseloryang bertauliah atau guru bimbingan yang terlatihiaitu orang yang berupaya membimbing muridnya.Tindakan susulan hendaklah dirancangkan selepasproses penasihatan agar memastikan masalah yangdihadapi.
 17. 17. STRATEGI DAN TEKNIK Satu kaedah yang digunakan untuk membantu murid Teknik bermaksud strategi intervensi khusus yang digunakan semasa sesi kaunseling atau penasihatan untuk tujuan tertentu Menjadikan sesi penasihatan lebih aktif dan timbul serta hidup.
 18. 18. Teknik berasaskan pendekatan afektif Strategi dan TeknikTeknik berasaskan Teknik berasaskan pendekatan pendekatan behavioural kognitif
 19. 19. Teknik berasaskan Kerusi kosong dan teknikpendekatan afektif raptai. Latihan bertenang Melalui maklum balas biologi, hipnosis, meditasi,Teknik berasaskan program pengurusanpendekatan behavioural kendiri, latihan autogenik, mengajar kawalan badan dan fungsi imaginasi melalui saranan kendiri.Teknik berasaskan Mempertikai, membahas, mpendekatan kognitif encabar mengajar dan menjelaskan.
 20. 20. Kemerosotan akademik pelajar Tidak ada sokongan KESAN-KESAN dalam JIKA SISTEM kemerosotan akademik PENASIHATAN disiplinatau bukan TIDAK pelajar akademik DIJALANKAN Sekolah dianggap tidak lengkap
 21. 21. Kemerosotan Disiplin Pelajar Hal ini kerana tidak ada sebarang tindakan atau teguran yang akan dilakukan ke atas mereka. Menurut Abd.Rahim (2006), golongan remaja menyesuaikan dirinya dengan faktor-faktor persekitaran keluarga. Persekitaran sosial dan budaya yang mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka.Kemerosotan Akademik PelajarSegala masalah akademik tidak dapat dirungkaikan dengan carayang betul seterusnya memberi kesan kepada prestasi akademikdan bukan akademik. Pelajar juga tidak dapat berkongsi masalahmereka disebabkan tidak ada pihak yang boleh membantu.Masalah juga tidak dapat diselesaikan dengan cara dan tindakanyang betul dan seterusnya mengurangkan prestasi pelajar dalampelbagai aspek.
 22. 22. Sekolah Diangggap Tidak Lengkap• Menurut Gerler (dalam Rahimi et.al, 2003) perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling mempengaruhi secara positif kepada faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan seperti tingkah laku di dalam kelas, sikap terhadap sekolah, kedatangan ke sekolah dan pembuatan keputusan.Tidak Ada Sokongan Dalam Akademik Ataupun BukanAkademik• Sebagai satu polisi umum, program ini dianggap sebagai satu bentuk campur tangan positif terhadap golongan remaja bertujuan untuk mengurangkan risiko dan mengelak tingkah laku/perlakuan negative(Foster,L.,2011:1).
 23. 23. CARA MENGATASI DAN MEMPERBAIKI KELEMAHANMenyusun semula Keupayaan penapisan atau penilaian yang pentadbiran menguruskan penyaringan untuk menjurus kepadapenasihatan atau emosi dalam menentukan keberkesanan kalangan keseluruhan kaunseling. penasihat mentor program
 24. 24. Menyusun semula pentadbiran penasihatan ataukaunselingBerlandaskan kepada corak alam persekitaran sebuah sekolahitu serta berdasarkan sistem pendidikan kebangsaan kita.Sebagai contoh, penggunaan teknologi maklumat, internet, e-perdagangan dan pelaksanaan akan membawa cabaran-cabaranbaru.Keupayaan Menguruskan Emosi Dalam Kalangan Penasihat• Kajian yang dijalankan oleh Mohd.Najib (2002) telah membuktikan kepentingan kecerdasan emosi(EQ) yang tinggi dalam kalangan guru-guru adalah amat penting dalam melaksanakan proses perundingan dengan pelajar supaya pendidikan menjadi lebih berkesan.
 25. 25. • Mentor yang dipilih perlulah • Penentuan sesuatu program seorang yang boleh tersebut banyak bergantung dipercayai, mempunyai zaman kepada informasi yang bersifat remaja yang kurang pasti dan subjektif dan juga mantap, menghormati pandangan berdasarkan kepada laporan atau remaja, memahami keperluan maklum balas peserta semata- bergembira. mata(Foster,L.,2001:11)• Anderson dan Shannon (1988) • Perlu memberi ruang secara berpendapat bahawa peranan terbuka dan bebas kepada mentor adalah untuk pembaca atau khalayak ramai mengembangkan potensi, sebagai untuk menilai mutu dan model,memberi keberkesanan strategi ini. perhatian,menyokong, mendorong , membimbing dan sebagai sahabat kepada menti. Penilaian YangPenapisan Menjurus Kepada/Penyaringan Untuk Keberkesananmenentukan Mentor Keseluruhan Program
 26. 26. KESIMPULANBimbingan, penasihatan dan mentoring merupakan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk membantu murid-muriddalam aspek pembelajaran dalam kehidupan.Langkah yang berbeza ini bertepatan kerana setiap individumempunyai masalah konflik dan matlamat tersendiriCara pendekatan yang berbeza ke atas setiap murid harusdiwujudkan agar mereka menyedari kewujudan pihak lain yangmengambil berat tentang diri mereka.

×