Kurikulum pkbp dan p&p

8,018 views
7,811 views

Published on

-bahan untuk guru-

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
94
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kurikulum pkbp dan p&p

 1. 1. KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran dibina supaya dapat menyediakan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik,berfokus,dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan murid PKBP.
 2. 2. KEPELBAGAIAN KEUPAYAAN INDIVIDU <ul><li>PEMBELAJARAN YANG MENGGEMBIRAKAN DAN BERMAKNA </li></ul><ul><li>MENYELURUH DAN BERSEPADU </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT </li></ul>KEPERLUAN INDIVIDU PENILAIAN BIDANG PEMBELAJARAN PENDEKATAN P&P <ul><li>BERDIKARI </li></ul><ul><li>BERDISIPLIN DAN BERSIKAP POSITIF </li></ul><ul><li>BERMORAL DAN BERETIKA </li></ul><ul><li>BERKEMAHIRAN DAN BERKETRAMPILAN </li></ul><ul><li>PRODUKTIF DAN BOLEH MENYUMBANG KEPADA KELUARGA,MASYARAKAT DAN NEGARA </li></ul>KEHIDUPAN BERMAKNA
 3. 3. KEPELBAGAIAN KEUPAYAAN INDIVIDU Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2) “ Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan,pegawai Kementerian Pendidikan dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan layak untuk menghadiri program pendidikan khas…….”
 4. 4. 1. Menyeluruh dan Bersepadu PRINSIP UTAMA Memberi fokus kepada potensi individu meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melalui penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu
 5. 5. PRINSIP UTAMA 2. Pembelajaran yang Menggembirakan dan Bermakna Proses pengajaran dan pembelajaran yang meransang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran dalam suasana yang kondusif serta diberikan pendedahan kepada persekitaran sebenar.
 6. 6. PRINSIP UTAMA 3. Pendidikan Sepanjang Hayat Pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana peluasan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian dan juga kerjaya .
 7. 7. BIDANG PEMBELAJARAN Bidang pengurusan kehidupan Bidang Akedemik Berfungsi Bidang Kerohanian dan Nilai-nilai Murni Bidang Sosial,Riadah dan Kreativiti Pengurusan Diri Kemahiran Manipulatif Pengurusan Tingkah Laku Kemahiran Hidup Bahasa Melayu Matematik Bahasa Inggeris Multimedia Pendidikan Agama Islam Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pend. Muzik,Gerakan dan Drama Sains, Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Jasmani
 8. 8. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) 1997 “ Guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti,mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.
 9. 9. PENGAJARAN Sesuatu proses berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya pelajar-pelajar dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. Melalui pengajaran, pelajar berubah dari tidak tahu kepada tahu. Terdapat beberapa model pengajaran yang dipraktikkan oleh guru-guru pada masa kini.  Mengikut Thomas F. Green, tujuan mengajar ialah menukar tingkah laku dan kelakukan pelajar melalui perolehan ilmu pengetahuan atau kepercayaan baru.
 10. 10. PEMBELAJARAN Pembelajaran merupakan satu proses berterusan. Menurut kamus dewan(1994),  pembelajaran adalah usaha memperoleh ilmu pengetahuan, menuntut ilmu pengetahuan. Proses ini mengkehendaki pelajar melalui pengalaman seperti mendapat penerangan guru, membuat latihan bertulis atau amali sehingga berlaku perubahan dalam diri pelajar. Robert M. Gagne (1970) dalam bukunya 'The Condition of Learning' mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan
 11. 11. STRATEGI PENGAJARAN MERUPAKAN RANCANGAN YANG TERATUR, IAITU MERUJUK KEPADA KEBIJAKSANAAN MEMILIH PENDEKATAN SERTA KECEKAPAN MERANCANG KAEDAH DAN TEKNIK DALAM SATU-SATU PENGAJARAN BERDASARKAN OBJEKTIF PENGAJARAN YANG TELAH DITENTUKAN <ul><li>Ajaran berdasarkan objektif pengajaran </li></ul><ul><li>Kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. </li></ul><ul><li>Lebih mengambil kira objektif jangka penjang </li></ul><ul><li>Mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan, masa dan sebagainya </li></ul>RUMUSAN
 12. 12. APAKAH YANG PERLU ADA DALAM STRATEGI PENGAJARAN ? <ul><li>PENDEKATAN </li></ul><ul><li>KAEDAH </li></ul><ul><li>TEKNIK </li></ul><ul><li>AKTIVITI </li></ul><ul><li>PENILAIAN </li></ul><ul><li>ABM </li></ul><ul><li>YANG DIAPLIKASIKAN DALAM PENGAJARAN ADALAH STRATEGI PENGAJARAN </li></ul>
 13. 13. PENDEKATAN MERUJUK KEPADA CARA BAGAIMANA SESUATU MATA PELAJARAN DIAJARKAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PELAJARAN <ul><li>Menurut pendapat Edward M.Anthony (1963) ,  pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Melalui pendapat di atas dapatlah kita merumuskan bahawa pendekatan harus berlandaskan kepada model, prinsip atau teori pembelajaran </li></ul><ul><li>contohnya  :- a) konkrit kepada abstrak b) mudah kepada kompleks c) keseluruhan kepada bahagian d) umum kepada spesifik (deduktif) e) spesifik kepada umum (induktif) f) dekat kepada jauh g) diketahui kepada belum diketahui </li></ul>
 14. 14. Pendekatan merupakan aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan ini bolehlah dirumuskan sebagai satu teori pembelajaran yang beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran berdasarkan objektifnya PENDEKATAN Rumusannya Pendekatan adalah: <ul><li>Cara mengajar berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan </li></ul><ul><li>Harus berlandaskan teori, prinsip atau model tertentu </li></ul><ul><li>Beraksiomatik iaitu kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti atau alassan </li></ul><ul><li>Mendokong sesuatu teori </li></ul>
 15. 15. PENDEKATAN PENGAJARAN <ul><li>PEDEKATAN BERPUSATKAN GURU </li></ul><ul><li>PENDEKATAN BERPUSATKAN PELAJAR </li></ul><ul><li>PENDEKATAN BERPUSATKAN BAHAN </li></ul><ul><li>PENDEKTATAN KONSTRUKTIVISME </li></ul><ul><li>PENDEKATAN INDUKTIF </li></ul><ul><li>PENDEKATAN DEDUKTIF </li></ul><ul><li>PENDEKATAN ELEKTIF </li></ul><ul><li>PENDEKATAN MASTERI </li></ul><ul><li>PENDEKTAN PENYEBATIAN </li></ul>
 16. 16. KAEDAH PENGAJARAN KAEDAH-KAEDAH PENGAJARAN ADALAH TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU YANG DIRANCANG SECARA SISTEMATIK DALAM MENGENDALIKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. KAEDAH INI MELIBATKAN TINDAKBALAS ANTARA GURU DAN PELAJAR UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PENGAJARAN Rumusannya kaedah adalah : <ul><li>Siri tindakan guru yang sistematik bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah di tetapkan </li></ul><ul><li>Lebih bercorak jangka pendek </li></ul><ul><li>Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih </li></ul><ul><li>Mendokong pendekatan yang dipilih </li></ul>
 17. 17. KAEDAH MENGAJAR MENDENGAR DAN BERTUTUR <ul><li>KAEDAH KULIAH </li></ul><ul><li>KAEDAH MEMBERI ARAHAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PERBINCANGAN </li></ul><ul><li>KAEDAH MENYOAL </li></ul><ul><li>KAEDAH LATIH TUBI </li></ul><ul><li>KAEDAH UJIAN LISAN </li></ul><ul><li>KAEDAH TINJAUAN SEMULA </li></ul><ul><li>KAEDAH SUMBANG SARAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PERBAHASAN </li></ul><ul><li>KAEDAH LAPORAN LISAN </li></ul><ul><li>KAEDAH ANALISIS FILEM </li></ul>
 18. 18. <ul><li>KAEDAH PAPAN HITAM </li></ul><ul><li>KAEDAH BUKU KERJA </li></ul><ul><li>KAEDAH BUKU TEKS </li></ul><ul><li>KAEDAH PAPAN BULETIN </li></ul><ul><li>KAEDAH LAPORAN MAKMAL </li></ul><ul><li>KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH </li></ul><ul><li>KAEDAH PENYIMPANAN JURNAL </li></ul><ul><li>KAEDAH PENGAMBILAN NOTA </li></ul><ul><li>KAEDAH PENGAJARAN INDIVIDU </li></ul><ul><li>KAEDAH PENGAJARAN BERPROGRAM </li></ul><ul><li>KAEDAH TUTORAN SEBAYA </li></ul><ul><li>KAEDAH TINJAUAN SEBAYA </li></ul><ul><li>KAEDAH PEMBELAJARAN BERKUMPULAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PEMBELAJARAN MELALUI PUSAT SUMBER SEKOLAH / LAWATAN </li></ul>KAEDAH PENGAJARAN MEMBACA DAN MENULIS
 19. 19. <ul><li>KAEDAH KERJA LAPANGAN </li></ul><ul><li>KAEDAH DEMONSTRASI </li></ul><ul><li>KAEDAH MAKMAL </li></ul><ul><li>KAEDAH INKUIRI </li></ul><ul><li>KAEDAH KONTRAK </li></ul><ul><li>KAEDAH PERMAINAN </li></ul><ul><li>KAEDAH EKSPLORASI – PENEMUAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PUSAT PEMBELAJARAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PROJEK </li></ul><ul><li>KAEDAH SIMULASI </li></ul><ul><li>KAEDAH KOPERATIF/BERPASUKAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PEMUDAHCARAAN </li></ul><ul><li>KAEDAH PENGAJARAN MODUL </li></ul>KAEDAH PENGAJARAN MEMERHATI – MEMBUAT
 20. 20. TEKNIK PENGAJARAN TEKNIK PENGAJARAN ADALAH MERUJUK KEPADA SATU MUSLIHAT ATAU SATU KEMAHIRAN YANG DIGUNAKAN OLEH GURU DENGAN TUJUAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF PELAJARAN Rumusannya Teknik adalah : <ul><li>Merupakan kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yang telah dilaksanakan </li></ul><ul><li>Pengendalian yang benar-benar berlaku dalam bilik darjah </li></ul><ul><li>Digunakan dalam langkah pengajaran </li></ul><ul><li>Perlu mengambilkira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih </li></ul>
 21. 21. TEKNIK PENGAJARAN <ul><li>TEKNIK BERCERITA </li></ul><ul><li>TEKNIK BERSYARAH </li></ul><ul><li>TEKNIK PERBINCANGAN </li></ul><ul><li>TEKNIK DEMONSTRASI </li></ul><ul><li>TEKNIK LATIHTUBI DAN HAFALAN </li></ul><ul><li>TEKNIK PENYOALAN </li></ul><ul><li>TEKNIK MAIN PERANAN </li></ul><ul><li>TEKNIK SIMULASI </li></ul><ul><li>TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH </li></ul><ul><li>TEKNIK SUMBANGSARAN </li></ul><ul><li>TEKNIK PERMAINAN </li></ul>
 22. 22. Konsep Keseluruhan Teori Pembelajaran Pendekatan Kaedah Teknik Strategi Pengajaran
 23. 23. AKTIVITI PENGAJARAN <ul><li>BERMAKSUD GERAKERJA ATAU TINDAKAN. </li></ul><ul><li>DALAM PENDIDIKAN SEGALA GERAKERJA YANG DIJALANKAN OLEH GURU DAN MURID UNTUK MENCAPAI OBJ. PELAJARAN. </li></ul><ul><li>DGN. KATA LAIN SEGALA TINDAKAN DALAM PENGAJARAN GURU DAN MURID. </li></ul>
 24. 24. AKTIVITI PENGAJARAN <ul><li>AKTIVITI MEMBACA </li></ul><ul><li>AKTIVITI AKTIVITI MENULIS </li></ul><ul><li>AKTIVITI MENGIRA </li></ul><ul><li>AKTIVITI BERMAIN </li></ul><ul><li>AKTIVITI BERBINCANG </li></ul><ul><li>AKTIVITI MEMBUAT MODEL </li></ul><ul><li>AKTIVITI MELUKIS </li></ul><ul><li>AKTIVITI MENYELESAIKAN MASALAH </li></ul><ul><li>AKTIVITI MENYANYI </li></ul>
 25. 25. PENUTUP KETEPATANDAN KEBIJAKSANAAN MEMILIH PENDEKATAN SERTA KECEKAPAN MERANCANG KAEDAH, TEKNIK DAN AKTIVITI DALAM SESUATU PENGAJARAN AKAN MEMBANTU GURU MENCAPAI OBJEKTIF YANG DISASARKAN. SEKIAN…….

×