• Save
AxoCLUB: Het VZW-beheersplatform voor meer werking met minder werk
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,694
On Slideshare
1,183
From Embeds
511
Number of Embeds
6

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 511

http://www.axoclub.be 359
http://www.axoni.be 79
http://axoclub.be 59
http://www.linkedin.com 12
http://www.axoni.com 1
https://www.linkedin.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Welkom! Kennismaking met de formulesIn deze presentatie van eenvijftal minuten geef ik je: ü Een overzicht van de AxoCLUB, de Club voor Clubs ü Inzicht in de mogelijkheden van de formules Onliner en Platformer Een club met een online platform voor clubs. Waarom? ü Het dienstenoverzicht die de ClubAmbassades aanbieden om het online Formules platform voor jouw vzw op te zetten en dag-in- dag-uit te ondersteunen. ClubAmbassadesGeniet ervan! AbonnerenJe ClubAmbassadeur Contacteer ons via ikhebinteresse@axoclub.be +32 (486) 681 685
 • 2. Een club voor clubs Waarom een online platform?Het online platform van deAxoCLUB bezorgt je VZW tweegrote voordelen: è Objectieven ð Ondersteunen uitbouwDoor de efficiëntie die het werking en groei van je VZWplatform meebrengt, komt er ð Mogelijkheid omtijd vrij om de ledenwerking teverbeteren. De Axolutions werkingskosten van je VZWhebben dit keer op keer te beperkenaangetoond.Aansluiten bij de AxoCLUBbrengt je meer dan louter een è Aanpaktechnologisch platform. ð Aanmoedigen verspreidenBij de AxoCLUB kan je ook non- en social profitgebruikmaken van het netwerk sectorpraktijkdat de AxoCLUB tussen VZWs ð Ondersteunen vanlegt in de medewerkers en vrijwilligersontmoetingsmomenten van VZWs met een(Campfires) waarop de leden elektronisch communicatie-van de AxoCLUB uitgenodigd en administratieplatformzijn. ð Haalbare formules en prijzen
 • 3. Een club voor clubs Welke historiek heeft dat online platform? è Gestart in 2001De AxoCLUB heeft een sterkehistoriek.In 2001 startte Axoni met de è Uniek online platform voor de non-profit sectorsoftwareontwikkeling van een ð Zie website voor referentiesplatform voor de non- ensocial-profit sector. Met desoftware – de Axolutions –beheren tientallen VZWs alle è Sterk uitgebouwde organisatieaspecten van hun organisatie. ð Medewerkers uit diverse disciplines: Coaches, Trainers, Grafici, Ontwikkelaars, Systeem&Support TechniciMet de AxoCLUB heeft Axonide standaardmogelijkheden ineen formule samengebracht opmaat van de doorsnee VZW. è Zeer ruime ervaring met complexe webtoepassingen ð Webtoepassingen voor grote gebruikersgroepen, databanken, gegevensuitwisseling via XML, (online) betalingssystemen, koppeling met boekhoudpakketten
 • 4. Formules Welke formules zijn beschikbaar?Om je te abonneren bij deAxoCLUB heb je drie formules:De PlatformersDe platformers zijn deorganisaties die het onlineinternetplatform van deAxoCLUB gebruiken met één ofmeerdere ClubApps.De NetworkersVoor organisaties die interessehebben in het platform maareerst het netwerk van deAxoCLUB willen vervoegen. ontmoetingen en online webtools voor online webtools voorDe Onliners evenementen in de het administratieve het administratieveDe onliners zijn organisaties socio-culturele sfeer beheer van de beheer van demet beheerders die een met bestuursleden organisatie voor alle organisatie metbasisoplossing wensen en denoden en wensen van de van andere VZWs domeinen en met basisinstellingenorganisatie zelf willen instellingen op maat volgens de sectorimplementeren in het Online van de organisatiePlatform
 • 5. Formules U bent een Platformer als uHet online platform waartoe jemet de formule “Platformer”toegang krijgt, is interessant 1 Een budget heeft op maat van een VZWals je aan de volgendevoorwaarden voldoet: 2 Keuzevrijheid wenst ü Je hebt een beperkt budget maar wenst niet in te boeten op mogelijkheden. Je merkt In volle groei bent en/of wil efficiënter dat het dagdagelijkse administratieve werk de 3 werken en nood heeft aan overhand neemt op de professionalisering activiteiten met toegevoegde waarde. ü Je bent eveneens op zoek 4 Een nichegericht standaardproduct wenst naar een standaard platform dat ondersteund blijft maar dat toch perfect aansluit bij de Bereid bent de nodige tijd en energie te noden en wensen van een VZW. Je bent ook niet te investeren in het verkennen van de eigen beroerd om er zelf wat 5 noden en wensen op basis van werk in te stoppen om sectorstandaarden alles te leren kennen.
 • 6. Formules De formule “Platformer” omvatIn de formule Platformer hebje naast toegang tot hetplatform een heleboel anderediensten.Hiernaast het volledige Aparteoverzicht: DatabaseDe wie-is-wie en dekennisbanken vind je op de +afgeschermde pagina’s van deAxoCLUB website op Wie-is-wie Tot 7 ClubAppswww.axoclub.be.Daar vind je ook de kalender + +van de Campfires. Campfires InfrastructuurIn de volgende slidesbespreken we eerst deClubApps. + +Bij de dienstverlening van deClubAmbassades bespreken we Kennisbanken Helpdeskde diensten rond infrastructuuren helpdesk. + Online help
 • 7. Formules De formule “Onliner” omvatIn de formule Onliner heb jenaast toegang tot een gedeeldplatform een beperkt aantalandere diensten.De Onliner kan ook beroepdoen op de diensten van deClubAmbassades aan eigenvoorwaarden. Wie-is-wie 4 ClubApps + + Campfires Infrastructuur + + Kennisbanken Online help
 • 8. Een club voor clubsHet online platform is Online Platformbeschikbaar vanop elkeinternet locatie, is opgebouwduit 7 ClubApps en metvolgende uniekeeigenschappen:De integratieAlle informatie in het platformis bruikbaar door alle INTEGRATIEClubApps.En voor elke grootte: van 1niveau (mono-level) totmeerdere organisatieniveaus(multi-level) MODULAIRModulairDe samenstelling van je onlineplatform is volledig naar eigenkeuze.Op elk moment kan je GEBRUIKSGEMAKClubApps activeren!De eenvoud in gebruikHet platform heeft gebruikers Mono-leveltussen 12 en 80 jaar die bereidzijn het systeem te gebruiken ONDERSTEUNINGvoor de dagdagelijkse werking. Multi-levelDe professioneleondersteuningHet AxoCLUB-platform isperfect en volledigondersteund door professionalsdie ook telefonisch bereikbaarzijn.
 • 9. FormulesDe centrale ClubApp is“Organisatiebeheer”. Online Platform | ClubApp “Organisatiebeheer”Deze ClubApp beheert deinformatie die de hoeksteen isvan de organisatie: Uittekenen van het organisatiemodel, hetDe structuur zoals secretariaten, beheren van de organisatie, functies,regionale of provincialeafdelingen, districten maar ook mandaten en de contactgroepen en de historiek van alle persoonsinformatie.werkgroepen of projectgroepen.Voor elk van deze types bepaalje zelf de mandaten en functies.Vervolgens verdeel je de rechtenvan platform over de gekozen è Eén centrale databank voormandaten en functies. persoonsgegevensDaarnaast bepaal je de è Beheer van alle leden- en bestuurstypessamenstelling van depersoonsfiche met persoonlijke en è Uitgebreide persoonsficheeventueel professionele of è Zoekrobotten op contactinformatiefamiliale gegevens. è Opgemaakte rapportenTot slot heb je ook allemogelijkheden om de bewaardeinformatie terug op te vragen inallerlei rapporten; zowelopgemaakte als in ruwegegevensbestanden in csvformaat klaar voor gebruik in deOffice en andere desktop-tools.
 • 10. FormulesEen belangrijk kenmerk van een Online Platform | ClubApp “Ledenadministratie”ledenorganisatie of federatie zijnleden.Zij onderscheiden zich van allecontacten beschikbaar in de Het beheer van de ledenformules,personendatabank door het innen en automatisch hernieuwen vanlidgeld dat ze jaarlijks aan devzw afdragen. lidgelden.In de ClubApp Rapporteren en etiketten trekken.Ledenadministratie bepaal je hetlidjaar en de bijhorende è Lidgeldformuleslidmaatschappen - een vast, eenvlottend of zelfs een permanent è Van 100 tot 100000 ledenlidmaatschap en de bijhorendeprijsformules. è Automatische hernieuwing è Uitgebreide persoonsfiche met ledeninfoDe ClubApp Ledenadministratiebewaakt de volledige cyclus van è Rappellijsten en herinneringsbrievenbetalingsuitnodiging tot en metinning. è Opgemaakte rapportenDe integratie met de ClubAppszorgt er eveneens voor dattoegang tot ledendiensten zoalsspeciale tarieven voor toegangtot activiteiten, leden- ofbestuursbladen of afgeschermdewebsite-informatie automatischafgesloten zijn bij niet-betaling.
 • 11. Formules Online Platform | ClubApp “Financieel beheer”De ClubApp Financieel beheerzorgt voor de financiëleafhandeling van De financiële verwerking vanbetalingstransacties in de vormvan betalingsuitnodigingen lidmaatschappen, inschrijvingen en andere(niet-BTW plichtig) of facturen(voor vzws met BTW-nummer) financiële transacties; en eventuelezowel voor koppelingen met boekhoudpakketten.lidmaatschapshernieuwingen,losse abonnementen,inschrijvingen op evenementenof de verkoop van producten. è Facturen è Creditnota’sDeze ClubApp voorziet eenstandaardimport met de è Rappelsbetalingsinformatiegebruikmakend van de è Koppeling met lidgeldenbestanden in CODA-formaatbeschikbaar bij elke bank. è Koppeling met inschrijvingenVervolgens zorgt de ClubApp evenementenvoor de automatischeafboeking van openstaande è Koppeling met Webwinkelfacturen.Optie voor deze ClubApp is eenkoppeling met jeboekhoudpakket zoals Popsy,Expert/M of Pro:Acc.
 • 12. FormulesDe inrichting van allerlei Online Platform | ClubApp “Evenementenbeheer”evenementen en activiteitenbieden leden, bestuursleden engeïnteresseerdenontmoetingsmogelijkheden. De Het beheer van evenementen zoalsinschrijvings- entoegangsgelden tot deze activiteiten, opleidingen en onlineactiviteiten zijn eveneens eenbelangrijke inkomstenbron inschrijvingen.voor vele vzws.De ClubApp è KalendersEvenementenbeheerondersteunt zowel de è Online inschrijvenkwaliteitsvolle inrichting vanevenementen als de correcte è Opvolging administratie evenementenfinanciële verwerking van de è Opgemaakte rapporteninschrijvingen.De ClubApp voorziet voor alleevenementen de mogelijkheidtot online inschrijven en ditaan verschillende tarieven –bijvoorbeeld leden en niet-leden.Tot slot omvat de ClubApp eenrapportgenerator voorrapporten voor één activiteitbijvoorbeeld de deelnemerlijstals voor een groep vanactiviteiten, bijvoorbeeld alleactiviteiten van een bepaaldthema.
 • 13. FormulesMet ClubApp Online Platform | ClubApp “Communicatiebeheer”Communicatiebeheer beheer jewebsites met publieke enafgeschermdepagina’s, intranets. Met de Het beheer van informatie via websites,navigatieboom voor de sitemapen de Channel Studio voor beveiligde intra- of extranets of viasjablonen heb je de opmaaken indeling volledig in eigen nieuwsbrieven.beheer.Alle informatie is thematischen beschermd opgeslagen in è Van visitekaart tot kennissysteemeen contentdatabank klaar è Decentraal beheer (Communities)voor gebruik én hergebruik.Voo webwinkel, activiteiten en è Alles in eigen beheerbestuursinformatie gebruiktdeze ClubApp de info van de è Sjabloonsturing voor eenduidigeandere. look’n’feelDe module CampaignManager è Rechtensysteemondersteunt jemarketingacties.Voor evenementen gebeurt ditin een oogwenk met deevenementinformatie uit deClubApp Evenementenbeheeren de adreslijsten uit deClubApp Organisatiebeheer.Idem voor instructies aanmedewerkers ofledenwervingsacties. Dit isintegratie die leden aanbrengten activiteiten laat uitgroeientoe successen!
 • 14. Formules Online Platform | ClubApp “Abonnementenbeheer”Voor je vzw die een clubblad ofbestuursblad uitgeeft, bevat deClubApp Abonnementenbeheer Het beheer van abonnementen op tijdschriftende nodige ondersteuning. en magazines.Je bent volledig ondersteundvoor het beheer van de Etiketten drukken.informatie over deabonnementen.Verder kan je de toekenning è (Koppeling met) Lidgeldformulesvan een abonnement aanpersonen met bepaalde è Adreslijsten en etikettenkenmerken – bvb. een lid of è Ondersteuning verzendingeen bestuurslid –automatiseren zodat de è Rapportentoekenning van eenlidmaatschap in de ClubAppLedenadministratie hetgepaste abonnement activeertof bij gebrek aan betalingafsluit.In combinatie met de ClubAppOrganisatiebeheer kan je deetikettering samenstellen.In optie kan je een koppelingactiveren met het SUMO-systeem van De Post.
 • 15. FormulesDe ClubApp Producten- en Online Platform | ClubApp “Producten & Giftenbeheer”Giftenbeheer ondersteunt eenderde inkomstenbron voorvzws naast lidgelden oftoegangsgelden voor Andere financieringsmogelijkhedenevenementen. van de vzw door productverkoop ofEen gift is een een financieel collecte van giften.bedrag geschonken aan devzw zonder tegenprestatieVoor giften voorziet deClubApp een digitaal è Webwinkelstortingsformulier klaar voorintegratie op website en de è Productcataloognodige rapporten voor dejaarlijkse fiscale attesten. è StockbeheerDe ClubApp ondersteunteveneens de samenstelling van è Registreren gifteneen productstock en debasismogelijkheden voor de è Automatische opvolging donateursopvolging ervan. Vervolgenskunnen één of meerderewebwinkels geopend worden incombinatie met de ClubAppCommunicatiebeheer en debetaling via ClubApp Financieelbeheer.Als optie kan de webwinkeluitgerust worden met eenOgone-koppeling voor onlinebetalen.
 • 16. ClubAmbassade Dienstenaanbod van ClubAmbassades è Locale contactpunten van deDe AxoCLUB onderscheidt zichdoor de dienstverlening die de AxoCLUBClubAmbassades bieden bij de ð Zie www.axoclub.beinpassing van demogelijkheden van het onlineplatform in de dagdagelijkse è Organiseren Events & CampFireswerking van de vzw.Het is immers de manierwaarop de vzw het platform è Bieden bijkomende diensten aangebruikt die het verschil “Platformers”:maakt, niet de invoering vaneen softwaretool. ð Coaching ð OpleidingDe ClubAmbassades bieden ð Vormgevingcoaching, opleiding,begeleiding en ð Technische ondersteuningmaatwerkdiensten. ð Maatwerk
 • 17. ClubAmbassade Coaching voor ClubAppsDe kernmedewerkers en –vrijwilligers hebben dekennis over de gewenstewerking van deorganisatie. De coach van Afsprakeneen ClubAmbassade werktmet hen samen in eentijdelijke projectwerkgroepom van de inpassing vanhet online platform in de 1 Checklist De organisatie evalueert de bestaande en brengt de nieuwevzw een succes te maken. werking in kaart met Checklists 2Dit gebeurt per ClubApp enmet een vaste aanpak in 3 Coaching Dagstappen: 1. De Coach stelt de De ClubCoach komt ter plaatse, bespreekt de ingevulde ClubApp Checklist Checklist en begeleidt de configuratie. ter beschikking van 3 de leden van de projectwerkgroep. Opleidingsdag 2. De Coach Maximaal 4 medewerkers volgen de opleidingsdag en passen configureert samen met de de opgedane kennis toe. projectwerkgroep het platform LIVE ! gebruikmakend van de ingevulde checklists. 3. De Coach voorziet een opleiding in het gebruik van de ClubApp.
 • 18. ClubAmbassade Opleiding è PraktischDe AxoCLUB zorgt voor ð Voor medewerkers encontinuïteit van je vzw. (bestuurs)leden van de non-Enerzijds door het online profitplatform dat permanent ð Opgedeeld in halve dagenondersteund blijft, anderzijds zodat de tijdsinvesteringdoor de permanente haalbaar blijftopleidingsmogelijkheden. ð Geschikt voor 2 tot 6In je vzw is het immers perfect deelnemersnormaal dat leden enbestuurders komen envertrekken. In beide gevallen è Opleidingsaanpakkan je de ClubAmbassades ð Objectieven per packcontacteren voor een ð Standaard opleidingaangepast opleidingstraject opmaat van je vzw. ð Vertrekkend vanuit de dagdagelijkse nodenEen andere mogelijkheid is het ð Hands-on oefeningen op devolgen van de eigen omgevingstandaardopleidingen voor deverschillende ClubApps.
 • 19. ClubAmbassade Technische ondersteuningAls gebruiker van het onlineplatform geniet je ook van deinfrastructuur en uitgebreidedienst-na-verkoop van de Infrastructuur Beheerders helpdesk HelpsysteemAxoCLUB. þ 24/7 þ Telefonisch voor þ TaakkaartenDe infrastructuur isbeschikbaar in een datacenter þ Servers Platformers þ Ingebouwde helpmet het volledige þ Upgrade þ support@axoclub.be þ Up-to-datedienstenpakket inclusief zoals þ Securityback-up, de fysieke beveiliging þ Back-upsvan de server, desoftwarebeveiliging van zowelhet besturingssysteem als deClubApps en de klok-rondbeschikbaarheid van hetsysteem, behoudens deonderhoudsvensters.Hulp krijg je op verschillendemanieren.De eerstelijnshulp isingebouwd in het onlineplatform in de vorm vantaakkaarten die je stap voorstap begeleiden. Kom je er nietuit kan je de helpdeskpermanent bereiken per e-mailop support@axoclub.be .
 • 20. ClubAmbassade VormgevingDe ClubApps bevatten alleinstrumenten voor de creatievan sjablonen (“templates”)voor de verschillendepaginatypes die een doorsneewebsite of intranet bevat: dehomepagina, eenbinnenpagina met tekst, eenbinnenpagina met eenformulier.Je kan de designers van deClubAmbassades ookinschakelen om je tebegeleiden bij de selectie vanje stijl, het maken van eenontwerp en de creatie van desjablonen en sitemap in jeonline platform.
 • 21. ClubAmbassade Maatwerk è RapportenHet online platform van de ð Rapportsjablonen op maatAxoCLUB is gebouwd met dekennis, ervaring en hints vanhonderden organisaties en isondertussen in gebruik bij heel è Gegevenswat vzws, groot en klein. ð Afwerken website, intranet en extranet ð Data upload & importDaarnaast hebben deClubApps eindelozeconfiguratiemogelijkheden die è Koppelingenhet online platform perfect ð Koppeling met SUMO (De Post)kunnen aansluiten aan dewensen en noden van je vzw. ð Koppeling met OGONE voor online betalingen ð Koppeling met boekhoudpakketMocht je als vzw toch vzw-specifieke ontwikkelingwensen, kan hetontwikkelteam daar na analyseop ingaan.
 • 22. Abonneren Platformer è Via een ClubAmbassadeurDe formule Platformer startmet een voortraject gevolgddoor een project om deoplossing klaar te zetten en de è Aanpakeigenlijke productieperiode ð Introductiegesprek metmet nazorg. • Voorstelling van het AxoCLUB Online Platform • Voorstelling van de formuleHet voortraject loopt samen • Vraaggesprek over doelstellingen, noden en wensenmet de ClubAmbassadeur diein een introductiegesprek het ð Voorstelling van de oplossingplatform en de ClubApps • Omschrijving van de oplossingvoorstelt en samen de • Planningsectoroplossingen doorneemt. • BudgetVervolgens gebeurt een ð Overeenkomstvraaggesprek om de noden en ð Uitvoeringwensen in kaart te brengen. • CoachingIn een vervolggesprek komt deClubAmbassadeur de oplossing • Opleidingvoorstellen inclusief een timing • (Vormgeving)en budget. • (Maatwerk) ð NazorgNa akkoord gebeurt deuitvoering in projectvormgevolgd door denazorgperiode.
 • 23. Abonneren Onliner è Ga naar portaalVoor de formules Networker enOnliner kan je online http://onliner.axoclub.beabonneren. è Registreer online è GRATIS proefperiode van 3 maanden è Vrijblijvend: bijkomende diensten ð Opladen gegevens ð Designwerken: homepagina, binnenpagina, formulierpagina, nieuwsbrief ð Coaching voor de set-up ð Opleidingen è Maandelijkse abonnementsbijdrage te betalen per kwartaal
 • 24. Contacteer ons! Contacteer onsVoor verdere informatie overde mogelijkheden van de Bezoek onsAxoCLUB of een livedemonstratie kan je ons AxoCLUBcontacteren op: Georges Mathéusstraat 21/321 1210 Brussel 0486/681 685Of per e-mail via Contacteer ons telefonisch ikhebinteresse@axoclub.be 02/203 69 00 0486/681 685Tot binnenkort!Je ClubAmbassadeur E-mail ons ikhebinteresse@axoclub.be