Alam Sekitar

3,155 views
2,994 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alam Sekitar

 1. 1. Disedia oleh: Beh Cheap Pin Chuah Shu ChingPengenalanAlam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujudsecara semula jadi di permukaan bumi, atau sebahagian daripadanya. Alamsekitar meliputi beberapa komponen utama seperti unit landskap yang berfungsisebagai sistem semula jadi tanpa penglibatan manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan, batu-bata, dan sebagainya, serta fenomena semula jadi yangberlaku sumber sejagat semula jadi serta fenomena fizikal yang tidakmempunyai batasan tertentu seperti udara, air, dan iklim, serta tenaga, sinaran,cas elektrik, dan kemagnetan, yang tidak wujud hasil daripada aktiviti manusia.Alam sekitar bermaksud alam tabii adalah unsur-unsur alam sekitar yangmelibatkan perhubungan antara dua unsur iaitu abiotik dan biotik. Unsur abiotikdikenali sebagai tidak hidup manakala unsur biotik pula dikenali sebagai unsurhidup seperti manusia dan ikan. Kesemua unsur alam sekitar salingberhubungan antara satu sama lain dalam suatu sistem yang harmoni dandinamik. Alam sekitar terdapat tiga komponen iaitu alam sekitar semula jadi,alam sekitar buatan manusia dan alam sekitar siosiabudaya.Sifat-sifat alam sekitarseimbang Seimbang ialah sentiasa harmoni, dinamik dan berhubungan antara satu
 2. 2. unsur dengan satu unsur yang berbeza sifatnya. Contohnya ialah keseimbangan penghasilan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan berkaitan dengan penghasilan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh haiwan dan manusia.Indah Indah pula merupakan persekitaran semula jadi seperti tumbuhan, gunung- ganang, lautan, sinar suria, air terjun dan sebagainya. Kesemua ini merupakan ciptaan Tuhan yang terbaik, suci dan sistematik. Manusia dijadikan supaya boleh menjadikan sumber alam semula jadi sebagai pusat ketenangan. Kita boleh beriadah dan berekreasi dengan keindahan alam sekitar seperti hutan, laut, jeram dan tasikSegar Alam sekitar yang segar disalurkan melalui warna-warna asli yang segar mata memandang. Warna-warni flora dan fauna adalah rahmat dan nikmat yang tidak terhingga kepada manusia dan hidupan alam seluruhnya. Kepelbagaian flora dan fauna memberi faedah kepada manusia dan makhluk yang lain supaya dapat membeza, mengenal pasti, menentu dan mengambil keputusan dalam sesetengah hal. Misalnya warna hijau merupakan tumbuhan segar dan boleh menyegarkan mata, rasa nyaman, sejuk, rehat dan tenang. Manakala warna biru adalah unsur alam yang sesuai bagi manusia dan hidupan kerana ia melambangkan kilauan dan sifat air yang bersih dan sihat. Oleh itu, warna-warna alam sekitar memainkan peranan penting untuk manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain dalam kehidupan.KOMPONEN-KOMPONEN ALAM SEKITAR
 3. 3. Alam sekitar fizikal terdiri daripada empat komponen penting iaitubiosfera,litosfera,hidrosfera, dan atmosfera. Keempat-empat komponen alam iniberfungsi sebagai sumber alam yang amat berguna kepada manusia. Manusiaamat bergantung kepada komponen alam sekitar daripada sumber-sumbertersebut bagi menjamin kelansungan hidup.Atmosfera Atmosfera terdiri daripada beberapa lapisan sfera yang berbaza-beza sifatnya antara satu sama lain. Terdapat empat sfera dalam ruangan atmosfera yang dibezakan berdasarkan suhu udara yang terdiri daripada lapisan Troposfera, Stratosfera, mesosfera dan termosfera. Unsur udara yang mempunyai oksigen (O2), nitrogen (N2), Hidrogen (H2) dan lain-lain dalam persekitaran akan menentukan tahap kebersihan udara.Litosfera Komponen litosfera atau sitem geomorfologi pula merujuk kepada lapisan luar bumi yang sangat pejal dan membentuk kawasan daratan iaitu benua dan pulau serta dasar lautan. Kawasan daratan meliputi 29.2% daripada keseluruhan permukaan bumi, manakala selebihnya adalah dasar lautan. Lapisan litosfera pula terdiri daripada unsur batuan, tanah dan tanih. Lapisan tersebut merupakan struktur asas yang membina bentuk muka bumi dan unsur asas bagi kebanyakan hidupan menjalankan kehidupan dan mencari makanan. Komposisi utama litosfera ialah batuan dan mineral atau galian.
 4. 4. Batuan tardiri daripada pekbagai jenis seperti batuan ignias, enapan, dan metamorfosis. Batuan ini menjadi sumber kepada sektor perlombongan dan pembinaan. Litosfera juga mempunyai sumber tanih yang subur untuk menjalankan aktiviti pertanian. Misalnya tanah laterit, yang sesuai untuk tanaman getah dan kelapa sawit seperti di kawasan segi tiga jengka di Pahang,tanih alluvium untuk tanamn padi sawah seperti di Delta Kedah,Kelantan dan Perlis, tanah gambut untuk tanaman nanas seperti di Johor dan tanah chernozem untuk tanaman gandum.Biosfera Biosfera atau system ekologi dihuni oleh hidupan termasuklah manusia, tumbuh-tumbuhan, dan haiwan. Contohnya tumbuh- tumbuhan sebagai pengeluar makanan bagi haiwan dan manusia seperti kangkung, bayam, sawi, ulam-ulaman dan pelbagai tumbuhan hijau yang lain. Tumbuhan yang terdapat dalam komponen ini juga membekalkan pelbagai sumber hutan kepada manusia khususnya dalam sektor pembalakan. Antara pokok kayu keras yang terdapat dalam sistem ekologi ini ialah cengal, jati, meranti, balau, merbau, dan sebagainya. Lapisan biosfera meliputi unsur hidupan atau hayat dan unsur ini tidak terhad kepada unsur yang bernyawa sahaja malahan turut
 5. 5. melibatkan elemen yang tidak bernyawa. Unsur bernyawa dapat dicontohkan seperti manusia, haiwan, serangga, organisma dan mikroorganisma; manakala unsur tidak bernyawa pula seperti tumbuhan dan flora. Lapisan ini penting bagi menstabilkan fizikal litosfera dan kehidupan hayat keseluruhannya. Kestabilan litosfera seperti tanah-tanih boleh disokong dengan tumbuhan; kehidupan manusia juga dibantu oleh tumbuhan yang mengeluarkan oksigen serta manusia juga menggunakan sumber daripada biosfera untuk makanan. Semua ini merupakan pertalian yang penting dalam sebuah ekosistem yang melibatkan lapisan litosfera dan biosfera.Hidrosfera Hidrosfera merupakan lapisan yang terdiri daripada komponen berair dan ini melibatkan punca, proses kegunaan air, kitarannya dan kawasan yang terlibat dengan punca-punca air. Air ini wujud dipermukaan bumi, bawah tanah dan udara yang kesemuanya memainkan peranan penting dalam pergerakkan sistem dunia. Sememangnya air memainkan peranan utama dalam kehidupan makhluk bagi tujuan seperti minuman, pengankutan, menjalankan proses dalaman badan serta mandi bagi merendahkan suhu dan kebersihan badan.ALAM SEKITAR SEMULA JADIAbiotik Biotik Abiotik adalah unsur bukan Komponen biotik sebenarnya
 6. 6. dalam ekosistem semula jadi. Ia merujuk kepada unsur yang boleh dikaji menerusi dua hidup atau bernyawa seperti pendekatan iaitu Fizik dan manusia, haiwan dan Kimia. Pendekatan fizik seperti organisma. suhu, cahaya, kedalaman air, hujan dan iklim; manakala yang Komponen biotik ini sangat kedua kimia yang melibatkan bergantung rapat dengan abiotik unsur seperti nutrien dan Ph. serta saling bertindak balas membentuk keseimbangan Abiotik bergantung kepada biotik ekosistem. bagi menjalankan proses interaksinya. Contoh yang jelas Contohnya unsur hayat seperti ialah nutrien bergantung rapat cacing yang bertindak dan dengan organisma (bakteria) memainkan peranan penting bagi proses perkembangannya. dalam mengeluarkan baja asli Bakteria berfungsi untuk dan menggemburkan tanah. mereputkan haiwan, manusia Sekiranya komponen biotik tidak dan sebagainya untuk wujud maka kemungkinan tanah mengembalikan semula mudah hilang nutrien semula khilangan nutrien secara semula jadi dan akhirnya hilang jadi yang digunakan oleh kesuburan dalam jangka masa tumbuhan dan organisma tertentu.CONTOH-CONTOH ALAM AEKITAR SEMULA JADI1. Matahari2. Air3. Udara4. Kitaran fizikal yang menyokong kehidupan (kitar oksigen, nitrogen, karbon danair)Alam semulajadi meliputi:- benda asas di muka bumi seperti matahari, air dan udara- Kitaran fizikal yang menyokong kehidupan seperti kitar oksigen, nitrogen, dankarbon dan sebagainya.
 7. 7. fallshutan sungai bulan tasik
 8. 8. gununglautan tasikmatahari Tumbuh-tumbuhan
 9. 9. KEPENTINGAN ALAM SEKITARAlam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita.Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa danmennyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia.Kepentingan-kepentingannya adalah:-Kesihatan manusia terjamin Kesihatan manusia terjaminTarikan pelancong asing Tarikan pelancong asingPembekalan udara yang segar Pembekalan udara yang segarCARA-CARA MEMELIHARA ALAM SEKITARMalaysia adalah negara yang kaya dengan sumber semula jadi.Sumber-sumberini terdiri daripada pelbagai spesis flora dan fauna, bahan mineral, tanah yangsubur, air minuman yang bersih dan antara hutan hujan tertua di dunia.Ditambah pula dengan ekonomi negara yang kukuh, rakyat Malaysia mudahmemperoleh segala keperluan asas mereka. Adalah mudah untuk bersikapsambil lewa dan menganggap sumber-sumber iniadalah tidak terhad.Sebenarnya, sumber-sumber alam semakin berkurangan.Pemusnahan hutan, pemanasan global dan kekurangan air bersih adalah antaraisu-isu yang sedang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Satu-satunyacara untuk memastikan kelangsungan hidup kita adalah dengan menjaga alamsekitar secara aktif.Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia,tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. Kesejahteraan yangdinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antarasesama manusia dengan alam tabii. Dalam proses pembangunan, manusiamempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabiisecara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi. Natijahnya,keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan. Peristiwa tanah runtuh,banjir kilat, pemanasan global, ribut taufan, hujan asid, pencemaran udara, airdan darat, kepupusan tanaman, habitat dan sebagainya semuanya menyumbangkepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia.Terdapat beberapa cara untuk memerliha alam sekitarPeringkat antarabangsa Hari Alam Sekitar Sedunia atau World Environment Day disambut pada 5 Jun setiap
 10. 10. tahun. Hari Alam Sekitar Sedunia telah dilancarkan oleh Perhimpunan Agung PBB pada tahun 1972 dan Program Persekitaran PBB (UNEP) juga ditubuhkan pada tahun yang sama untuk membangkitkan kesedaran mengenai alam sekitar dan menarik perhatian politik dan tindakan awam. Beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari. Deklarasi Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Malaysia sendiri telah mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam.Nilai-nilai murni agama Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama, bertanggungjawab dengan alam, membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Pembangunan sains dan teknologi yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju.
 11. 11. Pendidikan dan sekolahALAM BUATAN MANUSIA (man-made environment)-merangkumi manusia dan persekitaran buatan manusia-merujuk kepada persekitaran fizikal binaan atau ciptaan manusia-alam sekitar yang dibina oleh manusia sepertitaman herba, taman burung,tamanorkid, taman bunga, zoo dan lain-lain.ALAM SEKITAR SOSIOBUDAYA (socio-cultural environment)●bagaimana manusia berinteraksi dan menyusun diri mereka dalam kumpulanseperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesihatan, politik, kerajaan, ekonomi,kesenian, agama dan budaya.● merangkumi hubungan ataupun pertalian rapat antara manusia denganbudayanya.● Sosial budaya di MalaysiaMalaysia terdiri dari 13 buah negeri dan tiga Wilayah Persekutuan; sembilan darinegeri-negeri di Semenanjung Malaysia adalah dibawah pemerintahan Raja-Raja Melayu (Sultan). Pemerintahan Raja Berperlembagaan diketuai oleh SeriPaduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dilantik di antara sembilan orangRaja-Raja Melayu mengikut susunan setiap lima tahun.Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen yang diselenggarakanoleh Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri. Pilihan raya Umumdiadakan setiap lima tahun sekali. Parti yang memerintah sekarang, PartiBarisan Nasional (National Front) merupakan parti campuran terdiri daribeberapa parti politik yang mewakili berbagai kumpulan etnik.Penduduk Malaysia terdiri dari pelbagai bangsa. Jumlah penduduk anggarantahun 2003 ialah 25.04 juta, yang terdiri dari kaum Melayu 61%, kaum Cina 30%,kaum India 8% dan yang lain-lain 1%. Terdapat juga orang Asli, Eropah danSerani.Malaysia sebuah negara yang penduduknya terdiri dari pelbagai kebudayaan.Kebudayaan Kebangsaan Malaysia adalah berasaskan kebudayaan orang-orangMelayu sebagai rakyat asal rantau ini. Kebudayaan Melayu itu sendiriberteraskan ajaran agama Islam. Kebudayaan orang Melayu mengutamakan
 12. 12. nilai-nilai sopan-santun, kesederhanaan, keindahan dan keharmonian hidupantara ahli-ahli keluarga, jiran tetangga dan masyarakat. Sikap tolak ansurantara kaum juga menjadi pegangan. Semua bentuk kebudayaan serta agama-agama lain adalah sentiasa dihormati. Sambutan hari-hari perayaan seperti HariRaya, Tahun Baru Cina, Thaipusam, Krismas, Gawai dan lain-lain dianggapsebagai perayaan penting.Malaysia terdiri dari penduduknya yang berbagai keturunan dan menganutiberbagai agama, khususnya agama Islam, Buddha, Hindu, Tao dan Nasrani(Kristian), di samping lain-lain sistem kepercayaan yang diamalkan oleh berbagaikumpulan etnik yang terdapat di negara ini. Di bawah PerlembagaanPersekutuan, Islam adalah agama rasmi di Malaysia, sementara agama-agamalain boleh diamalkan dengan aman dan bebas.Perayaan Di MalaysiaAntaranya ialah jadual mengenai perayaan di MalaysiaPerayaan KeteranganThaipusam Perayaan ini disambut sebagai tanda kesyukuran oleh penganut agama Hindu, serta sebagai tanda penghormatan kepada tuhan Muruga atau Subramaniam. Perayaan ini paling meriah disambut di Kuala Lumpur, di mana kenderaan berhias tuhan Muruga dibawa berarak menerusi jalan-jalan tertentu di bandaraya sebelum berakhir di Batu Caves, Selangor. Ribuan penganut berarak sambil memikul Kavadi, menarik perhatian ramai pengunjung. Thaipusam diraikan secara besar-besaran di Selangor, Pulau Pinang, Melaka, Johor dan Perak.Hari Wilayah Hari Wilayah disambut di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan dengan perarakan, pertunjukan bunga api, pameran serta persembahan kebudayaan. Kebanyakan acara dibuka kepada orang ramai tanpa dikenakan sebarang bayaran. Lokasi: Kuala Lumpur, Labuan & PutrajayaTahun Baru Cina Tahun Baru Cina menandakan hari pertama kalendar Bulan dan perayaan ini disambut selama 15 hari. Limau Mandarin dan putik pohon plum, yang melambangkan kemewahan serta nasib baik, menghias rumah penduduk berbangsa Cina, serta
 13. 13. kompleks-kompleks membeli-belah. Tarian naga dan tarian singa berserta paluan gendang yang bersemangat menambahkan lagi suasana meriah perayaan ini. Pada malam sebelum Tahun Baru, ahli keluarga berkumpul menikmati jamuan makan malam, diikuti dengan rumah terbuka meraikan sanak saudara dan sahabat handai pada keesokkan harinya. Lokasi: Seluruh MalaysiaGood Friday Good Friday ialah hari Jumaat sebelum sambutan perayaan Easter (perayaan Easter lazimnya jatuh pada hari Ahad) yang disambut di Sabah dan Sarawak. Lokasi: Sabah dan SarawakHari Wesak Pada hari Wesak, penganut Buddha memperingati kelahiran, kesedaran dan kematian Buddha. Para penganut mempersembahkan pemberian mereka dan menjalankan upacara seperti ‘mandian patung Buddha’, pembacaan mentera dan membakar colok. Upacara perlantikan sami biasanya dilangsungkan di kuil-kuil Buddha. Pada sebelah malam diadakan perarakan di kotaraya seperti Kuala Lumpur, Johor Bharu, Seremban, Melaka dan Georgetown. Lokasi: Seluruh MalaysiaTadau Kaamatan Pesta ini disambut setiap tahun oleh komuniti etnik terbesar di Sabah, iaitu kaum Kadazan Dusun. Perayaan kesyukuran ini diadakan sebagai tanda penghormatan kepada semangat padi yang digelar Bambaazon, atas hasil tuaian padi yang lumayan. Kemuncak perayaan ini termasuk jamuan minuman tuak, makanan serta tarian tradisional, pertandingan Ratu Cantik, perlumbaan kerbau dan sebagainya! Lokasi : SabahGawai Dayak Gawai Dayak disambut oleh kaum Iban, Orang Ulu serta Bidayuh di Sarawak pada awal bulan Jun bagi menandakan penghujung musim menuai. Perayaan yang mempesonakan ini memaparkan pelbagai upacara tradisional serta tarian yang diadakan di rumah-rumah panjang di seluruh Sarawak. Sanak-saudara serta para
 14. 14. pengunjung dijamu minuman tuak serta hidangan ayam yang dimasak di dalam buluh, dan pelbagai masakan tradisional yang lain di rumah-rumah terbuka di sini. Lokasi : SarawakHari Keputeraan Yang di-Pertuan Memandangkan Malaysia merupakanAgong sebuah negara yang mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan, Malaysia menyambut hari keputeraan rasmi Yang di- Pertuan Agong pada setiap hari Sabtu minggu pertama bulan Jun. Hari ini disambut dengan acara penganugerahan darjah kebesaran kepada warganegara Malaysia yang telah banyak berjasa kepada negara. Kemuncak sambutan termasuk ‘Perarakan Panji-Panji’ oleh anggota tentera, serta pelbagai bentuk pameran dan pertunjukan. Lokasi: Kuala LumpurHari Kemerdekaan Malaysia menyambut Hari Kemerdekaannya pada 31 Ogos setiap tahun. Warganegara Malaysia menyambut perayaan ini dengan mengibarkan bendera Malaysia di seluruh negara. Pelbagai aktiviti diadakan di setiap negeri termasuk perarakan dan pertunjukan bunga api. Acara kemuncak ialah perarakan besar-besaran di Kuala Lumpur, yang dihadiri oleh Raja dan Permaisuri Agong, Perdana Menteri, orang-orang kenamaan serta para pengunjung. Lokasi: Seluruh MalaysiaHari Raya Aidil Fitri Hari Raya Aidil Fitri menandakan tamatnya bulan puasa (Ramadhan) dan disambut oleh penganut Islam di seluruh dunia. Penduduk Islam di Malaysia memulakan hari ini dengan menziarahi kubur diikuti sembahyang sunat hari Raya dan saling bermaafan antara satu sama lain. Sanak- saudara serta sahabat handai dijemput ke rumah terbuka di mana mereka disajikan dengan pelbagai hidangan tradisional yang lazat. Lokasi: Seluruh MalaysiaDeepavali Kejayaan kuasa baik mengalahkan kuasa jahat diraikan oleh penganut Hindu dalam perayaan Deepavali yang juga dikenali sebagai Perayaan Cahaya pada setiap bulan ke-7 mengikut kalendar Hindu. Di
 15. 15. seluruh negara, upacara sembahyang serta ‘pembersihan’ dijalankan di kuil-kuil serta tempat-tempat pemujaan penganut Hindu. Lokasi: Seluruh MalaysiaHari Raya Aidil Adha Hari Raya Aidil Adha juga merupakan perayaan yang disambut oleh penganut Islam pada hari ke-10 bulan Zulhijjah. Ianya juga menandakan para jemaah haji telah selesai menunaikan fardhu haji di Mekah, Arab Saudi. Lokasi: Seluruh MalaysiaKrismas Perayaan Krismas lebih meriah di kawasan tropika Malaysia dengan penduduknya yang ramah. Pengunjung dapat memilih pelbagai restoran, bistro, pusat membeli-belah dan hotel yang turut menawarkan pelbagai promosi sempena perayaan ini. Lokasi: Seluruh Malaysia ● Kebudayaan Orang MelayuBahasaOrang bertutur dalam Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ialah sejenis bahasaMelayu-Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan diwilayah Malaysia, Indonesia, dan persekitarannya sejak melebihi 1,000 tahunlalu. Walaupun asal usul bangsa Melayu yang paling asal belum diketahuisecara pasti tetapi pertumbuhan bahasa Melayu dapatlah dikatakan berasal dariSumatera Selatan di sekitar Jambi dan Palembang.Rekod terawal bahasaMelayu Kuno ialah sebuah batu bersurat bertarikh 682 Masihi yang dijumpai diSumatera Selatan.Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia, Indonesia,Brunei danSingapura. Di Indonesia, bahasa Melayu kini dipanggil bahasa Indonesia, dan diMalaysia, bahasa Melayu secara rasminya dipanggil bahasa Malaysia. Selaindaripada keempat-empat negara tersebut, bahasa Melayu juga ditutur olehpenduduk-penduduk Melayu di Selatan Thailand , Filipina, Kemboja, Vietnam, SriLanka dan Afrika Selatan.Menurut statistik penggunaan bahasa di dunia, penutur bahasa Melayudianggarkan berjumlah lebih 300 juta dan merupakan bahasa keempat dalamturutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasaMandarin, bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Selain itu, dilaporkansebanyak 70,000 orang mampu bertutur dalam bahasa Melayu di Sri Lanka,manakala di China, terdapat radio dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga
 16. 16. diajar di universiti-universiti di United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia,Belanda, China, Jerman, New Zealand dan beberapa tempat yang lain.Bahasa Melayu Piawai ialah Bahasa Melayu Riau, Indonesia, seperti yangdipersetujui oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Bahasa Melayu Riau dianggaptempat kelahiran bahasa Melayu. Di Malaysia, bahasa Melayu mengalamiperubahan nama beberapa kali. Pada awal 1970-an, Bahasa Melayu dinamakanBahasa Malaysia atas sebab politik. Namun sejak akhir-akhir ini, nama "BahasaMelayu" digunakan semula. Bermula tahun 2007, bahasa kebangsaan Malaysiadinamakan kembali kepada Bahasa Malaysia sebagai simbol bahawa bahasa iniadalah bahasa untuk semua dan tidak mengira kaum. Di Indonesia, bahasaMelayu juga dikenali sebagai Bahasa Indonesia atas sebab persatuan dankesatuan bangsa Indonesia iaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Di Singapura danBrunei, Bahasa Melayu tidak mengalami sebarang perubahan nama.Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek dan setiap dialek mempunyaiperbezaan ketara dari segi sebutan dan kosa kata. Misalnya,Bahasa MelayuRiau-Johor berbeza dialek dengan Bahasa Melayu Palembang, Jambi, danBengkulu. Melayu Riau-Johor menggunakan dialek "e" sedangkan BahasaMelayu Palembang, Jambi, dan Bengkulu menggunakan dialek "o". Selain itu,bahasa yang digunakan oleh masyarakat peranakan atau Cina merupakancampuran antara Bahasa Melayu dan dialek Hokkien. Bahasa ini dahulunyabanyak digunakan di negeri-negeri Selat seperti Pulau Pinang dan Melaka.Walaubagaimanapun, kini kaum peranakan lebih gemar berbahasa Hokkien atauInggeris. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif, bermaksud maknaperkataan boleh diubah dengan menambah imbuhan tertentu. Umumnya, katadasar (atau kata akar) terdiri daripada kata kerja.Penggunaan Bahasa Melayu di negara-negara ini berbeza bergantung kepadasejarah dan budaya. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi di Malaysia pada1968, tetapi Bahasa Inggeris masih digunakan dengan luas terutama sekali dikalangan masyarakat Cina dan India, sama seperti di Brunei. Berbeza diIndonesia, Bahasa Indonesia berjaya menjadi bahasa perantaraan utama ataulingua franca untuk rakyatnya yang berbilang kaum kerana usaha gigih kerajaanIndonesia dalam menggalakkan penggunaan Bahasa Indonesia selain BahasaBelanda yang tidak lagi digunakan. Di Timor Leste, sekarang terlepas dariIndonesia menjadi negara Timor Leste, Bahasa Indonesia diterima sebagai"bahasa berkerja". Di Singapura, Bahasa Melayu dikekalkan statusnya sebagaibahasa kebangsaan walaupun Singapura mempunyai empat bahasa rasmi (iaituBahasa Inggeris, Cina, India, dan Melayu.) Di selatan Thailand, bahasa Melayudigunakan oleh orang-orang daripada Kesultanan Melayu Patani (orang MelayuPattani), tetapi tidak memperolehi sebarang pengiktirafan daripada kerajaan.
 17. 17. Pada awal tahun 2004, Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIMmencadangkan Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi ASEAN memandangkanlebih separuh jumlah penduduk ASEAN mampu bertutur dalam Bahasa Melayu.Walaubagaimanapun, perkara ini masih dalam perbincangan.Perkembangan Bahasa MelayuAhli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahaputama iaitu: Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.Bahasa Melayu KunoMerupakan keluarga bahasa NusantaraKegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaanSriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran.Penuturnya di Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera.Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana: Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa.Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudiandikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan(kesarjanaan) Bahasa Melayu.Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana: Pengaruh agama Hindu Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyaihierarki yang tinggi. Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan.Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis denganhuruf Pallawa:
 18. 18. Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M) Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M) Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M)Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M)ditulis dalam huruf Nagiri.Ciri-ciri bahasa Melayu kuno: Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit Susunan ayat bersifat Melayu Bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan) bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan) Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas) Awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat -niparwuat) Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh:sukhatshitta) Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya)Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu KlasikPeralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap diAsia Tenggara pada abad ke-13.Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata,struktur ayat dan tulisan.Terdapat tiga batu bersurat yang penting:a. batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356)ditulis dalam huruf Indiamengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit.bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.
 19. 19. b. Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380)masih memakai abjad Indiabuat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi,Allah dan rahmatc. batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387)ditulis dalam tulisan Jawimembuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu padaabad itu.Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembanganbahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayudalam bentuk tulisan.Bahasa Melayu KlasikKegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting: Zaman kerajaan Melaka Zaman kerajaab Acheh Zaman kerajaan Johor-RiauAntara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.Ciri-ciri bahasa klasik: ayat: panjang, berulang, berbelit-belit. banyak ayat pasif menggunakan bahasa istana kosa kata klasik: ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara),sahaya, masyghul (bersedih) banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula,alkisah, hatta, adapun. ayat songsang banyak menggunakan partikel ``pun dan `lah
 20. 20. Bahasa Melayu ModenBermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagaipermulaan zaman bahasa Melayu moden.Sebelum penjajahan Beritish, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi,berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasapengantar di pusat pendidikan Islam.Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasaInggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan.Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagaibahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayusebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.PakaianBAJU KURUNG KAUM MELAYUSebelum kurun ke-20, wanita Melayu memakai kain kemban di tempat-tempatawam. Tetapi, setelah ketibaan Islam, mereka mula memakai baju kurung yanglebih sopan. Baju kurung adalah baju longgar yang labuh, kadang-kala hingga kelututdan dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju kurung jugaboleh digandingkan dengan kain tradisional seperti songket atau batik.AgamaKaum melayu di Malaysia adalah beragama Islam. Islam (Bahasa Arab: ‫;اللسل;م‬al-islām (bantuan•maklumat); disebut: [ɪs.ˈlaːm]) (aslama = ‫ ,ألسلم‬yuslimu = ‫,يسلم‬islaman = ‫ )السلاما‬ialah agama samawi yang terkandung dalam al-Quran, yangdianggap penganutnya sebagai kalam Allah (Bahasa Arab: ‫ ,ال‬Allāh), kata demikata, serta ajaran dan contoh normatif nabi terakhir Nabi Muhammad s.a.w.,
 21. 21. seorang tokoh politik dan keagamaan Arab abad ke-7. Perkataan Islambermaksud "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.Seorang penganut Islam dikenali sebagai Muslim, bermaksud "seorang yangtunduk [kepada Allah]".Muslim percaya bahawa Allah itu Esa dan tujuan hidup ialah untuk menyembahTuhan.[4] Muslim juga percaya bahawa Islam merupakan versi lengkap dansejagat kepercayaan monoteistik ajaran Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., NabiIsa a.s., dan lain-lain nabi. Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah pengasas agamabaru, sebaliknya menjadi pemulih keimanan monoteistik ajaran nabi-nabiterdahulu. Tradisi Islam menegaskan bahawa agama Yahudi dan Kristianmemutarbalikkan wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi ini denganmengubah teks atau memperkenalkan tafsiran palsu, atau kedua-duanya.Amalan keagamaan Islam termasuklah Rukun Islam, yang merupakan limatanggungjawab yang menyatukan Muslim ke dalam sebuah masyarakat.[6]Selain itu, terdapat syariat Islam (‫ ,شريعة‬syariah) yang menyentuh pada hampirsemua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segalanya darihal praktik seperti hukum pemakanan dan perbankan kepada jihad dan zakat.Hampir kesemua Muslim tergolong dalam salah satu dari dua mazhab terbesar,Sunah dan Syiah.[8][9][10] Islam adalah agama paling berpengaruh di Afrika danTimur Tengah, serta di sebahagian besar Asia. Komuniti besar juga ditemui diChina, Semenanjung Balkan di Eropah Timur dan Rusia. Terdapat jugasebahagian besar komuniti pendatang Muslim di bahagian lain dunia, sepertiEropah Barat. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab,25% di AsiaSelatan dan 13% di Indonesia, negara Muslim terbesar mengikutpopulasi.Terdapat sekitar 1.57 bilion Muslim, atau 23% penduduk dunia,menjadikan Islam agama kedua terbesar di dunia, selepas Kristian, dan bolehdikatakan agama yang berkembang paling pesat di dunia.Tradisi Muzik MelayuTradisi muzik melayu yang lain seperti muzik makyong dan gendang kelingdiwarisi dari zaman praislam.Gendang keling dan Mek Mulung di Kedah danPerlis menggunakan alat muzik seperti Gong, rebab, gendang dan serunai. Disamping berbagai – bagai jenis muzik yang dinyatakan ,muzik wayang kulit, kudakepang dan ghazal juga merupakan muzik melayu tradisional dari zaman silam.Muzik wayang kulit mengandungi alat muzik seperti gamelan dan mempunyaihubungan dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat pribumi. Ghazal pulaberasal dari pengaruh Arab Parsi , yang dibawa melalui India sebelum
 22. 22. berkembang di alam melayu. Muzik melayu asli ialah muzik yang menyertaitarian ronggeng atau joget yang mempunyai hubungan dengan dongdangsayang yang berkembang di Melaka dan canggung di Perlis. Dalam Tarian kudakepang pula terdapat alat – alat muzik paluan yang dibunyikan mengikut rentakkuda berlari. Tarian kuda kepang ini berkembang di Johor di kalanganmasyarakat melayu keturunan Jawa.Kepentingan adat resam di dalam hidup masyarakat tidak kira apa bangsasekalipun tidak dapat dinafikan. Adat tersebut bermula dari dalam perut ibu,kelahiran, perkahwinan sehinggalah kematian terdapat di dalam hidup semuamasyarakat di Malaysia. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yangdiamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budayamasyarakat tersebut.KelahiranAnak atau zuriat adalah suatu kurniaan Tuhan yang tidak ternilai bagi setiappasangan suami isteri. Bagi masyarakat Melayu yang rata-ratanya beragamaIslam, adalah dipercayai setiap anak yang dilahirkan mempunyai rezekinyamasing-masing, justeru itu setiap kelahiran itu perlu disyukuri. Dalam aspekkelahiran ini, masyarakat Melayu banyak mengamalkan adat-adat tertentu yangdiwarisi sejak turun temurun. Ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung,bersalin dan selepas lahir.Melenggang Perut (Sewaktu Mengandung)Adat ini juga dipanggil Kirim Perut oleh masyarakat Melayu di bahagian utaraSemenanjung Malaysia dan di sesetengah tempat dikenali sebagai Mandi Tian.Upacara ini dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung ketikakandungan berusia dalam lingkungan tujuh atau lapan bulan. Ia dijalankan olehseorang bidan untuk membuang geruh atau kecelakaan yang mungkin menimpawanita hamil yang bakal bersalin dan bagi membetulkan kedudukan bayi didalam perut.Peralatan untuk upacara ini termasuk Tujuh helai kain dengan tujuh warna berlainanSegantang berasSebiji kelapaBeberapa urat benang mentahDamarMinyak kelapa atau minyak urutLilinTepak sirih yang lengkap isinya
 23. 23. Pengeras sebanyak RM1.25Pada permulaannya bidan akan membacakan jampi mentera dan mengandamwanita hamil tadi. Tepung tawar dicalit ke mukanya dan beras kunyit ditabur.Seterusnya adat mandi sintuk limau dan air buyung dilakukan. Sebiji telurdiselitkan di kain basahan iaitu di bahagian perutnya dan sebuah cermin kecildibawa bersama. Wanita itu didudukkan di atas kerusi di mana pada kaki kerusiitu ditambat seekor ayam. Kemudian air buyung dijiruskan ke badannyamanakala telur tadi dilepaskan atau dijatuhkan dengan kepercayaan ia akanmemudahkan wanita tadi bersalin.Setelah membersihkan badan, wanita itu bercermin muka dengan harapan anakyang bakal lahir nanti mempunyai rupa paras yang cantik. Setelah acara ituselesai bidan akan membentangkan ketujuh-tujuh helai kain berbentuk melintangsehelai di atas sehelai yang lain. Ibu yang hamil dibaringkan di atas lapisan kain-kain tersebut. Bidan akan mengurut ibu yang hamil dengan menggunakanminyak kelapa atau minyak urut. Bidan mengambil buah kelapa yang telahdibersihkan lalu menggulingkannya perlahan-lahan di atas perut terus ke hujungkakinya sebanyak tujuh kali. Adalah dipercayai sekiranya kelapa berhentibergolek dengan matanya ke atas, anak yang dikandungnya adalah lelaki danperempuan jika sebaliknya. Akhirnya bidan akan melenggangkan setiap helaikain tersebut pada perut wanita hamil itu. Mengikut adatnya, kain yang di bawahsekali diberikan kepada bidan beserta dengan peralatan upacara tadi. Lazimnyapada hari tersebut, kenduri doa selamat akan diadakan dan ibu yang menjalaniupacara ini dipakaikan dengan pakaian baru. Adalah dipercayai adat inimengandungi unsur-unsur budaya Hindu.Sewaktu BersalinApabila hampir tiba waktu bersalin, persediaan akan diuruskan oleh keluargaberkenaan. Mengikut kebiasaannya kandungan ketika itu sudah cukup sembilanbulan sepuluh hari. Tetapi adakalanya tempoh kehamilan boleh mencapaisehingga sepuluh hingga dua belas bulan yang dipanggil bunting kerbau.Mengikut kepercayaannya juga daun mengkuang berduri akan digantung dibawah rumah dan kapur akan dipangkah pada tempat-tempat tertentu di dalamrumah wanita yang hendak bersalin tadi bagi mengelakkan gangguan makhlukhalus. Di samping itu juga, terdapat beberapa adat yang perlu dijalankan semasamenyambut kelahiran ini.Potong Tali Pusat
 24. 24. Sejurus selepas bayi lahir, bidan akan menyambutnya dengan jampi danserapah lalu disemburkan dengan daun sirih. Selepas bayi dibersihkan, talipusatnya akan dipotong dengan menggunakan sembilu buluh dan dialas di atassekeping wang perak satu ringgit. Di sesetengah tempat tali pusat dipotongmenggunakan cincin emas. Baki tali pusat di perut bayi akan dibubuh kunyit dankapur lalu dibungkus dengan daun sirih yang telah dilayukan di atas bara apisehinggalah tali pusat itu tanggal sendiri.Azan/Qamat Kelazimannya bayi lelaki akan diazankan di kedua-dua belah telinganyamanakala bayi perempuan akan diqamatkan. Biasanya, bapa atau datuk bayitersebut akan melakukan upacara ini. Ia bukanlah satu adat, sebaliknya lebihmerupakan amalan berunsur keagamaan.Membelah/MulutAdat ini mempunyai pengaruh budaya Hindu, namun demikian ia juga terdapatdalam agama Islam yang menghukumkan sunat untuk berbuat demikian.Upacara bermula dengan membacakan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Iadiikuti dengan langkah mencecap atau merasakan sedikit air madu atau kurmadan ada juga yang menggunakan emas yang dicelupkan ke dalam air pinangpada mulut bayi yang baru lahir tersebut. Sewaktu menjalankan upacara ini,jampi mentera dibacakan. Namun demikian, adat ini sudah tidak diamalkan lagioleh masyarakat Melayu hari ini.BerpantangDalam masyarakat Melayu, wanita yang telah bersalin mesti menjalani masaberpantang yang bermaksud larangan. Sekiranya wanita tersebut melanggarpantang, mereka akan mengalami bentan atau sakit sampingan. Tempohberpantang lazimnya berlangsung selama empat puluh empat hari dikira dari harimula bersalin dan ada juga yang berpantang selama seratus hari.Tempoh BerpantangDalam tempoh ini wanita tersebut dilarang dari makan sebarang makananmengikut kehendaknya atau berbuat apa-apa kerja yang memerlukan banyakpergerakan. Antara makanan yang dilarang keras ialah yang bolehmengakibatkan kegatalan di seluruh anggota badan seperti udang, kerang,ketam dan ikan pari serta memakan ikan yang mempunyai sengat seperti ikankeli, sembilang dan baung kerana ia boleh menyebabkan bisa-bisa pada badan.
 25. 25. Sebaliknya mereka digalakkan memakan nasi dengan ikan haruan yang dibakar,direbus dan dibenarkan minum air suam atau susu.Bertungku Selama berpantang mereka diberi makan ubat-ubat tradisi dan bertungku.Bertungku dipercayai dapat membantu perut wanita bersalin kembali normal.Biasanya tungku diperbuat dari batu yang dipanaskan di atas bara. Kemudiantungku itu dibalut dengan kain yang di lapik dengan beberapa helai daun yangtebal seperti daun lengkuas yang dipercayai dapat mengimbangi kepanasantungku di samping berfungsi sebagai ubat.Tungku akan dituam pada bahagian perut dan bahagian lain bertujuan untukmengatasi masalah kesakitan selepas bersalin. Selesai bertungku, si ibu akanmenyapu perutnya dengan air limau yang dicampur dengan kapur sebelummemakai bengkung. Amalan berbengkung ini bertujuan untuk mengatasi perutbuncit atau pinggul yang turun selepas bersalin di samping memberi keselesaankepada wanita selepas bersalin.Selepas lahirSelepas kelahiran terdapat beberapa adat tertentu yang dijalankan.Tanggal Pusat/Cuci LantaiLazimnya bayi yang baru lahir akan tanggal pusatnya dalam tempoh seminggu.Pada ketika itu, adat cuci lantai akan diadakan. Di sesetengah tempat, ia jugadipanggil adat naik buai kerana selagi bayi itu belum tanggal pusatnya, dia tidakboleh dibuaikan dan akan tidur di samping ibunya. Adat ini seelok-eloknyadilakukan pada hari Isnin atau Khamis.Bahan-bahan yang digunakan untuk adat cuci lantaiNasi kunyit dan lauk-laukSeekor ayam hidupPaku, buah keras, asam, garam dan sirih pinangHadiah untuk bidan sepersalinanKenduri doa selamat akan diadakan pada permulaan adat ini. Selepas itu bidanakan memulakan jampi serapahnya sambil memegang ayam dengan caramengais-ngaiskan kaki ayam ke atas lantai tempat wanita itu bersalin.Seterusnya lantai itu akan dibersihkan. Mak bidan akan menjalankan
 26. 26. keseluruhan upacara ini. Sebelum itu, si ibu dan si bayi akan dimandikan, diurutdan dibedak. Selesai upacara tersebut, bahan yang digunakan tadi besertasedikit wang akan dihadiahkan kepada bidan tersebut.Memberi NamaMengikut ajaran Islam, adalah sunat memberi nama yang mempunyai maksudyang baik kepada bayi. Kebiasaannya jika bayi itu lelaki, nama akan diberimengikut nama para nabi manakala untuk bayi perempuan, nama isteri-isteriatau anak-anak nabi akan dipilih.Cukur Rambut/ Potong JambulAdat ini dilakukan pada hari ketujuh selepas dilahirkan. Ia turut dipanggil adatpotong jambul. Kenduri nasi kunyit dan doa selamat diadakan pada hari tersebut.Untuk menjalankan upacara tersebut beberapa kelengkapan disediakan. Sebuah dulang berisi tiga mangkuk atau piring yang berisi air tepungtawar,beras kunyit dan bertih.Sebiji kelapa muda dipotong bahagian kepalanya dengan potongan berkelok-kelok siku seluang untuk dijadikan penutup. Airnya dibuang dan diganti dengansedikit air sejuk. Kemudian kelapa itu diletakkan di dalam sebiji batil. Biasanyakelapa itu dihias, umpamanya dengan melilitkan rantai emas atau perak dikelillingnya.jambul-guntingPada hari itu, bayi dipakaikan dengan pakaian cantik dan diletakkan di atastalam yang dialas dengan tilam kecil atau didukung oleh bapa atau datuknya. Sibayi seterusnya dibawa ke tengah majlis dan disambut oleh hadirin lelaki sambilberselawat. Si bayi akan ditepung tawar serta ditabur beras kunyit dan bertih.Para hadirin secara bergilir-gilir akan menggunting sedikit rambut bayi tersebutdan dimasukkan ke dalam kelapa tadi.Bilangan orang yang menggunting rambut bayi tersebut hendaklah dalambilangan yang ganjil, iaitu tiga, lima, tujuh dan seterusnya. Setelah selesai pihaklelaki menjalankan acara menggunting, pihak perempuan pula mengambil alih.Setelah selesai kedua-dua pihak menjalankan adat bercukur barulah kepala bayitersebut dicukur sepenuhnya oleh bidan atau sesiapa sahaja yang bolehmelakukannya. Kesemua rambut yang dicukur akan dimasukkan ke dalamkelapa. Akhirnya kelapa tersebut di tanam di sekitar halaman rumah bersama
 27. 27. sepohon anak kelapa atau seumpamanya sebagai memperingati masa anak itudilahirkan.Lazimnya, semasa adat ini dijalankan akikah turut diadakan. Dari segi syarak,akikah membawa pengertian menyembelih ternakan pada hari ke tujuhselepas anak dilahirkan. Orang Islam yang berkemampuan disunatkanmenyembelih ternakan seperti kambing, lembu atau kerbau sebagai akikah anakyang baru lahir. Seorang anak disunatkan berakikah sekali sahaja seumur hidup.Terdapat syarat-syarat tertentu dalam memilih haiwan untuk akikah dan jumlahternakan untuk akikah juga berbeza mengikut jantina bayi. Bagi bayi lelakiakikahnya ialah dua ekor kambing dan seekor kambing bagi bayi perempuan.Antara hikmah akikah adalah sebagai permulaan kebajikan dan kebaikan bagipihak bayi tersebut. Akikah sunat dilakukan pada hari ke tujuh kelahiran iaituboleh dijalankan serentak dengan adat mencukur rambut dan adat memberinama. Namun ia juga boleh dilakukan pada hari yang lain.Buaian bayi Adat ini merupakan satu-satunya majlis yang masih diamalkan dan mendapatsambutan di kalangan masyarakat Melayu hari ini. Upacara ini dilangsungkandalam suasana penuh meriah terutama sekali jika sesebuah keluarga itu barumendapat anak atau cucu sulung.Semasa upacara ini dijalankan bayi tersebut akan diletakkan di dalam buaianyang menggunakan kain songket atau batik dan dihias indah dengan bunga-bungaan. Selendang akan diikat di kiri kanan buaian dan ditarik perlahan-lahansemasa upacara berlangsung. Ketika itu juga, nazam atau marhaban akandialunkan oleh sekumpulan lelaki atau wanita. Seterusnya bunga telur dan bungarampai akan dihadiahkan kepada kumpulan ini. Pada hari ini, masyarakat Melayumenjalankan adat ini serentak dengan adat memberi nama dan adat cukurrambut.JejakTanah/TurunTanahDi sesetengah tempat, adat ini juga dipanggil adat memijak tanah. Ia sebagaimeraikan anak yang baru pandai berjalan. Turun tanah bermakna seorang anakkecil dilepaskan untuk memijak tanah sebagai lambang meneruskankehidupannya. Adat ini dijalankan secara berbeza-beza dari satu tempat dengantempat yang lain baik dari segi cara mahupun barangan yang digunakan.Lazimnya kenduri doa selamat diadakan untuk mengiringi upacara ini. Selepaskenduri selesai, tikar dibentang di hadapan tangga sebagai alas kanak-kanakberkenaan berjalan. Di atas tikar disediakan beberapa dulang yang berisi
 28. 28. pelbagai jenis barang, termasuk makanan dan minuman. Antara barangan yangdiletakkan di dalam dulang itu ialah cermin, sikat, jam tangan, gelang, cincin,rantai, bedak, kain, kasut, gunting, bubur, air sejuk dan wang. Lazimnya jumlahbarangan yang diletakkan adalah ganjil. Kanak-kanak tersebut akan dibiarkanbergerak memilih barang tersebut dan dihadkan mengambil tiga barangansahaja. Menurut kepercayaan orang Melayu juga, adat ini dilakukan untuk meramalmasa depan kanak-kanak itu berdasarkan barangan yang diambil. Umpamanyajika kanak-kanak itu mengambil gunting, kelak dia kuat bekerja atau pandaimembuat kerja tangan. Adat ini jug boleh dilakukan secara sederhana iaitudengan memijakkan kaki kanak-kanak itu ke piring-piring kecil yang berisidengan padi, beras, tanah dan beberapa jenis daun yang telah dijampi oleh makbidan. Seterusnya bayi itu dijejakkan ke tanah dan doa dibaca.Bersunat / Berkhatan Adat bersunat bagi bayi perempuan lazimnya dilakukan ketika bayi itu masihkecil iaitu beberapa hari selepas dilahirkan. Namun demikian, kebanyakankanak-kanak perempuan akan menjalani upacara ini sekurang-kurangnya ketikaberumur setahun atau lebih. Adat ini akan dijalankan oleh bidan. Bagi kanak-kanak lelaki, mereka akan menjalani adat bersunat atau juga dipanggil berkhatanketika umur mereka dalam lingkungan 8 hingga 12 tahun. Adat berkhatan akandijalankan oleh Tok Mudim. Di dalam ajaran Islam, bersunat atau berkhatanadalah wajib kerana Islam menitikberatkan kesucian lahir dan batin. Di sampingitu juga,ia baik dari segi kesihatan. Majlis bersunat kanak-kanak perempuan tidaksemeriah majlis berkhatan kanak-kanak lelaki dan ada juga yangmenjalankannya serentak dengan majlis perkahwinan. ● Kebudayaan Orang CinaKebudayaan Cina ialah penempatan kepada salah satu tamadun tertua danpaling kompleks yang meliputi sejarah lebih 5,000 tahun. Negara China meliputikawasan geografi besar yang penuh adat dan tradisi yang banyak berbezaantara pekan, bandar dan wilayah.Kepentingan adat resam di dalam hidup masyarakat tidak kira apa bangsasekalipun tidak dapat dinafikan. Adat tersebut bermula dari dalam perut ibu,kelahiran, perkahwinan sehinggalah kematian terdapat di dalam hidup semuamasyarakat di Malaysia. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yangdiamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budayamasyarakat tersebut.
 29. 29. IdentitiDi China wujudnya banyak kelompok etnik. Dari segi perangkaan pula, kelompoketnik yang terbesar ialah bangsa Han. dalam sejarah, banyak kelompok telahberasimilasi dengan etnik lain atau lenyap tanpa meninggalkan kesan. Padamasa yang sama, ramai dalam identiti Han telah memelihara tradisi bahasa danbudaya setempat yang berbeza-beza. Istilah Zhonghua Minzu digunakan untukmenghuraikan anggapan nasionalisme China secara am. Kebanyakan identitikebudayaan tradisional dalam lingkungan komuniti mesti berkaitan denganmembezakan nama keluarga.Nilai-nilaiKebanyakan nilai sosial diterbitkan dari Konfusianisme dan Taoisme dengankombinasi konservatisme. Perkara mengenai fahaman mana paling berpengaruhselalu menjadi bahan perdebatan kerana timbulnya banyak konsep seperti Neo-Konfusianisme, agama Buddha dan banyak lagi. Penjelmaan dan konsep-konsep kelahiran semulalain ialah satu peringatan akan hubungan antara hidupsebenar dan alam seterusnya.BahasaOrang Cina bertutur dalam Bahasa Mandrin. Bahasa Cina lisan terdiri daripadasebilangan dialek Cina sepanjang sejarah. Ketika Dinasti Ming, bahasa Mandarinbaku dinasionalkan. Sengguhpun begitu, barulah ketika zaman Republik Chinapada awal abad ke-20 apabila kelihatan apa-apa hasil yang nyata dalammemupuk satu bahasa seragam di China.Pada zaman kuno, bahasa Cina Klasik menjadi standard penulisan selamaberibu-ribu tahun, tetapi banyak terhad kepada golongan sarjana dancendekiawana. Menjelang abad ke-20, jutaan rakyat, termasuk yang di luarkerabat diraja buta huruf. Hanya selepas Gerakan 4 Mei baru bermulanya usahaberalih ke bahasa Cina Vernakular yang membolehkan rakyat biasa membacakerana dirangka berasaskan linguistik dan fonologi bagi suatubahasa lisan.Bahasa Cina membentuk sebahagian keluarga bahasa Sino-Tibet. Kira-kira satuper lima daripada semua manusia di bumi bertutur dalam suatu bentuk bahasaCina sebagai bahasa ibunda, menjadikannya bahasa yang paling ramai orang didunia yang menuturnya sebagai bahasa ibunda.Secara amnya, kesemua variasi bahasa Cina bersifat sebutan ton dan analitik.Namun, bahasa ini ada keistimewaannya kerana kepelbagaian dalamannya yangmeluas. Variasi mengikut kawasan di antara variasi atau dialek yang berbeza
 30. 30. boleh dibandingkan kepada keluarga bahasa Romance (keturunan bahasaLatin); kebanyakan variasi bahasa Cina ditutur cukup banyak kelainannyasehingga tidak dapat saling difahami antara satu sama lain. Terdapat di antara 6-12 kumpulan kawasan yang utama (bergantung kepada skema klasifikasi), yangmana bahasa Mandarin, Wu (Shanghai) dan Kantonis paling ramai penuturnya.Pengenalpastian variasi-variasi bahasa Cina ini sebagai "bahasa" atau "dialek"menimbulkan pertikaian.Sebutan Bahasa Cina yang baku berasaskan dialek Beijing, daripada golonganBahasa Mandarin. Bahasa Mandarin Baku merupakan bahasa rasmi RepublikRakyat China dan Republik China di Taiwan, serta salah satu bahasa rasmiSingapura (bersama bahasa Inggeris, Melayu, dan Tamil). Bahasa Cina—secaratepatnya, bahasa Mandarin baku—merupakan salah satu daripada enam bahasarasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (bersama bahasa Inggeris, Arab,Perancis, Rusia, dan Sepanyol). Bahasa Cina yang ditutur dalam bentuk dialekKantonis pula merupakan bahasa rasmi Hong Kong (bersama bahasa Inggeris)dan Macau (bersama bahasa Portugal).PakaianBUSANA KAUM CINASejarah kehadiran kaum Cina bermula dengan berkembangnya Melaka sebagipusat perdagangan, diikuti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kehadiran merekaini membawa bersama bukan sahaja barangan dagangan untuk tukaran, tetapijua adat resam, budaya dan corak pakaian tradisional mereka yangkemudiannya disesuaikan dengan suasana tempatan. Busana klasik Cina yangasalnya berlapis-lapis, sarat dengan sulaman benang emas dan sutera.
 31. 31. JENIS BAJU KAUM LELAKI MASYARAKAT CINALelaki memilih Samfoo putih polos satin dan bertopi. Wanita menggayakanCheongsam moden dari sutera Cina berwarna hijau yang dikenali juga sebagaibaju Hong Kong. Samfoo membawa maksud baju dan seluar dalam dialekKantonis. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain daricheong sam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja diladang, lombong atau di rumah. Samfoo diperbuat daripada kain nipis yang tidakbercorak atau berbunga halus.Samfoo turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikitperbezaan dengan samfoo yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiridaripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi sertadipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanyadiperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarangsekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia.JENIS BAJU KAUM PEREMPUAN MASYARAKAT CINA Cheongsam
 32. 32. Cheongsam adalah pakaian wanita dengan ciri-ciri khas Cina dan menikmatipopulariti yang berkembang di dunia antarabangsa.Nama "cheongsam", yang bermaksud sim-ply "pakaian panjang", memasukikosa kata Bahasa Inggeris dari dialek Negeri Guangdong (Kantonis). Dibahagian lain negara termasuk Beijing, bagaimanapun, ini dikenali sebagai"qipao", yang mengandungi sejarah di belakangnya.Ketika kedatangan awal penguasa Manchu ke China yang tepat, merekamengatur orang-orang tertentu, terutama Manchu, menjadi "spanduk" (qi) danmemanggil mereka "orang banner" (qiren), yang kemudian menjadi longgar atasnama semua Manchu. Para wanita biasanya Manchu mengenakan gaun one-piece yang, juga, kemudian disebut "qipao" atau "banner gaun". WalaupunRevolusi tahun 1911 menumbangkan kuasa Qing (Manchu) Wangsa, gaunwanita selamat dari perubahan politik dan, dengan pemulihan, telah merekapakaian tradisional untuk wanita Cina.Mudah dan nyaman untuk dikenakan, cheongsam yang berpadanan denganlatar belakang perempuan cina adalah seperti leher tinggi, leher tertutup, danlengan yang pendek, sedarhana atau panjang, bergantung pada musim danselera. Gaun itu kancing di sisi kanan, dengan dada longgar, pinggang pas, dancelah naik dari sisi, semua yang menggabungkan untuk mematikan bentukkeindahan wanita.Cheongsam ini tidak terlalu rumit untuk membuat. Juga tidak menggunakanbahan yang terlalu banyak, kerana tidak ada aksesoris seperti ikat pinggang,syal, ikat pinggang atau hiasan digunakan bersamanya.Selain itu, Cheongsam adalah diperbuat dari bahan yang berbeza dan panjangyang berbeza-beza, mereka boleh memakainya di acara-acara santai atauformal. Dalam kedua-dua kes, itu mencipta kesan sederhana dan tenang,keanggunan pesona dan kerapian.Jadi tidak hairanlah Cheongsam begitubanyak disukai oleh perempuan tidak hanya Cina tetapi negara asing juga.
 33. 33. Wanita memakai potongan Baju Shanghai yang lebih moden berkolar tinggilengan besar dan skirt labuh dari kain satin bersulam. Sepasang Samfoodaripada fabrik satin Cina yang ditenun dengan motif-motif melambangkankesejahteraan.AgamaKebanyakan kaum Cina di Malaysia memeluk agama Buddha. Agama Buddhaialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Śākyamuni(Siddhārtha Gautama) yang mungkin lahir pada kurun ke-5 sebelum masihi.Agama Buddha menyebar ke benua India dalam 5 kurun selepas Bagindameninggal dunia. Dalam dua ribu tahun yang seterusnya, agama Buddha telahmenyebar ke tengah, tenggara dan timur Asia. Kini, agama Buddha telahdipaparkan sebagai tiga aliran utama, iaitu Theravāda (Bahasa Sanskrit:Sthaviravāda), Mahāyāna, and Vajrayāna. Agama Buddha terus menarik orangramai menganutnya di seluruh dunia dan mempunyai lebih kurang 350 jutapenganut. Agama Budddha dikenali sebagai salah satu agama yang paling besardi dunia.Seorang Buddha ialah seorang yang mendapati alam semula jadi yang benarmelalui pelajarannya yang bertahun-tahun, penyiasatan dengan pengamalanagama pada masanya dan pertapaan. Penemuannya dikenali sebagai Bodhiatau "Pemahaman". Sesiapa yang bangun dari "Ketiduran Kejahilan" secaralangsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagaiBuddha.Sitting Buddha, named "Phra Puttha Palileyaka", Wat Pho, BangkokŚākyamuni dikatakan sebagai Buddha yang terkini daripada banyak Buddha.Terdapat banyak Buddha akan dilahirkan selepas Śākyamuni dan banyak
 34. 34. Buddha dilahirkan sebelum Śākyamuni. Mengikut ajaran Buddha, sesiapa dapatmempelajarinya dan juga memahami alam semula jadi nyata yang sebenarseperti Buddha dengan menurut kata-kata Buddha yang dikenali sebagai"Dharma" dan mempraktikkannya dengan mengamalkan kehidupan yangbermoral dan pemikiran yang bersih. Secara keseluruhan, tujuan seorangmenganut agama Buddha adalah untuk menamati segala kesusahan dalamkehidupan. Bagi mencapai matlamat ini, penganut Buddha harus membersihkandan melatih minda sendiri dengan mengikut "Lapan Jalan Tepat", atau "JalanTengah" supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasandari segala kesusahan, iaitu nirodha atau nirvāna (Pāli nibbāna).Mitos dan kerohanianSebahagian besar budaya Cina berasaskan tanggapan bahawa wujudnyasebuah dunia roh. Berbagai-bagai kaedah penelahan telah membantu menjawabsoalan, dan dijadikan pun alternatif kepada ubat. Budaya rakyat telah membantumengisi kekosongan untuk segala hal yang tiada penjelasannya. Kaitan antaramitos, agama dan fenomena yang aneh memang rapat sekali. Dewa-dewimenjadi sebahagian tradisi, antara yang terpenting termasuk Guan Yin,MaharajaJed dan Budai. Kebanyakan kisah-kisah ini telah berevolusi menjadi perayaantradisional Cina. Konsep-konsep lain pula diperluas ke luar mitos menjadilambang kerohanian seperti dewa pintu dan singa penjaga. Di samping yangsuci, turut dipercayai yang jahat. Amalan-amalan seperti menghalaumogwai danjiang shi dengan pedang kayu pic dalam Taoisme adalah antara konsep yangdiamalkan secara turun-temurun. Upacara penilikan nasibCinamasih diamalkanpada hari ini selepas bertahun-tahun mengalami perubahan.Tarian tradisional cina-tarian singaTarian Singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional dalam adat warisanmasyarakat Cina, yang mana penari akan meniru pergerakan singa denganmenggunakan kostum singa. Kostum singa itu dimainkan oleh dua penari iaituseorang memainkan di bahagian hadapan dengan menggerakan kepala kostum,manakala pasangan penari akan memainkan bahagian belakang kostum singatersebut. Kedua-dua penari itu akan bergerak seakan-akan singa di atas pentasyang disediakan. Tarian singa ini akan diiringi oleh gong, dram, dan dentumanmercun yang dikatakan akan membawa tuah.
 35. 35. Sejarah tarian singaSejarah singa dianggap sebagai pelindung dalam kebanyakan adat orang Asia,terutamanya bagi mereka yang berketurunan orang Cina. Tarian singa menjadiadat di negara China, Taiwan, Jepun, Korea, Thailand, dan Vietnam. Setiapnegara tersebut mempunyai corak dan bentuk tarian yang berbeza. Namuntarian ini lebih terkenal sebagai warisan orang Cina, kerana dikatakansejarahnya bermula lebih 1,000 tahun lalu. Dua tarian singa yang amat popularialah "Tarian Singa Utara" dan "Tarian Singa Selatan".Tarian Singa Utara adalah berasal dari bahagian utara China yangmenggunakan tarian ini sebagai hiburan diraja. Kostum singa merekamenggunakan warna merah, jingga dan kuning (hijau bagi kostum singa betina).Tarian Singa Utara adalah lebih banyak pergerakan akrobatik dan bertujuansebagai hiburan.Tarian Singa Selatan lebih membawa perlambangan alam sekitar. Tarian iniselalu dipersembahkan sebagai istiadat upacara membuang semangat jahat danupacara meminta tuah. Tarian Singa Selatan menggunakan pelbagai warna dankepala kostum mempunyai mata yang lebih besar daripada Singa Utara, danmempunyai cermin serta sebatang tanduk di hadapan kepalanya.-Tarian nagaTarian nagaialah sebentuk tarian dan persembahan tradisional dalam budayaCina. Sepertilah tarian singa, tarian naga sering dipersembahkan pada musimperayaan. Orang Cina selalu menyebut "Keturunan Naga" sebagai lambangidentiti etnik.Pada fikiran orang Cina, naga adalah sejenis hidupan yang menguntungkan.Naga mewakili kekuatan yang tiada bandingan yang boleh menghilangkan nasibburuk dan mencegah jenayah. Oleh sebab itu, sejak zaman nenek moyangsemasa mereka merayakan Tahun Baru Cina, atau memimpin prosesi untukmenyambut seorang dewa, bahkan ketika ada bencana alam atau bencanaperibadi berlaku, mereka akan mengadakan tarian naga untuk berdoa supayamendapat berkat dari syurga.Dalam tarian ini, sepasukan orang Cina memegang sebatang "naga" — iaitu imejnaga Cina — dengan tiang. Penari-penari hadapan mengangkat, mencelup,membidas, dan menyapu kepala naga, yang boleh memiliki ciri-ciri animasi yangdikawal oleh seorang penari dan kadang-kala dikawal untuk mengeluarkan asapdari alat-alat piroteknik. Pasukan tarian meniru apa yang dipercayai sebagaigerakan semangat sungai ini secara berbelok-belok dan beralun-alun.Gerakan-
 36. 36. gerakan dalam persembahan ini secara tradisinya melambangkan peranan-peranan naga yang menunjukkan kuasa dan maruah. Tarian naga ialah satuacara utama sambutan Tahun Baru Cina.Tung Chung Shu, seorang ilmuwan terkenal pada tahun-tahun awal Dinasti HanBarat, menulis sebuah buku "Chun-Chiu Fan-lu". Di dalam buku itu terdapatmaklumat tentang tarian hujan selama musim semi kekeringan. Tarian itumenglibatkan sejumlah besar daripada anak laki-laki, pemuda, laki-laki setengahbaya, duda dan orang tua. Setelah tiga hari mengikhlaskan pantang, Warnakostum naga menutupi mereka, dan menghadap ke empat arah, mereka menari-nari dan berdoa kepada Tuhan. Menurut falsafah lima elemen (logam, kayu, air,api dan tanah) popular selama Dinasti Han, banyak objek yang berpadanandengan ekspresi daripada lima elemen. Untuk alasan ini, dansa naga datangdalam lima warna: hijau, merah, kuning, putih dan hitam. Yang membezakannaga dengan lima warna ialah tradisi rakyat pada tahun-tahun awal dinasti Han.Bagaimanapun, pada hari ini kita hanya dapat melihat naga emas dan nagahijau.Sekarang, sebagai hasil daripada usaha-usaha orang Cina di luar negeri Chinabagi mengekalkan dan mempromosikan budaya tarian naga, persembahan initelah menjadi terkenal di seluruh dunia. Dalam masa beberapa dekad, olehsebab kombinasi daripada rakyat popularisasi adat dan promosi oleh tenterakorps hiburan, tarian naga telah menjadi persembahan secara terbuka yangpenting bagi kumpulan persembahan tradisional yang disajikan dalam sambutanTahun Baru Cina.Adat Perkahwinan Masyarakat CinaPerkahwinan dalam masyarakat Cina merupakan satu titik tolak yang membawaperubahan besar dalam kehidupan mereka. Perkahwinan penting untukmengekalkan institusi keluarga dan melaluinya keturunan nenek moyang dapatditeruskan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dalam masyarakatCina, sesuatu perkahwinan itu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Mengikutkepercayaan mereka juga, pasangan yang berkahwin tanpa mengikut aturanadat dianggap tidak sah. Terdapat dua bentuk perkahwinan yang diamalkan olehmereka iaitu eksplisit iaitu perkahwinan yang diatur samada oleh ibu bapa atauorang tengah (moi-ngin) dan implisit iaitu perkahwinan di mana kedua-dua lelakidan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Padaasasnya adat resam perkahwiwan masyarakat Cina merangkumi peringkatmerisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan.
 37. 37. Adat merisik dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang dihajati.Masyarakat Cina terlalu mengambil berat tentang nama , keturunan, peribadi,watak dan tingkah laku si gadis. Ciri-ciri ini penting untuk mewujudkanperkahwinan yang berkekalan. Cara merisik terpulang kepada ibu bapa keranapada lazimnya ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan taulanyang kenal dengan keluarga si gadis. Sebahagian masyarakat Cina lebih gemarmengadakan perbincangan tersebut di restoran-restoran dengan disertaisaudara mara lain. Tradisi makan bersama ini amat penting dalam masyarakatCina kerana ia dapat mengeratkan perhubungan di antara kedua belah keluarga.Perbincangan ketika merisik adalah berkenaan perkara-perkara umum terutamatentang latar belakang keluarga dan asal keturunan.Setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing adat meminang akan dijalankan. Seorang wakil dipilih untuk berkunjungke rumah si gadis bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan perkahwinan.Ibu pengantin pengantin perempuan pula akan berbincang dengan wakil tersebutberkenaan jumlah mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan danmemilih hari yang paling sesuai. Pihak lelaki tidak akan tawar menawar keranabimbang akan menjatuhkan maruah. Segala ketetapan yang telah dipersetujui,diberitahu kepada kedua ibu bapa pihak lelaki. Ibu bapa pihak lelaki akanberbincang dengan anaknya untuk menyediakan segala permintaan daripadapihak perempuan.. Setelah kedua-dua pihak sudah saling mengenal danbersetuju untuk berkahwin, barulah adat bertunang dijalankan.Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik.Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alamsekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Dalampelbagai perkara, tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakarrujuk dalam hal-hal kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam danpantang larang ini diamalkan secara berbeza-beza mengikut kaum-kaum tertentudalam masyarakat Cina, namun apa yang diterangkan seperti berikutmerangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya. Antaranya :-KelahiranPelbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakatCina dalam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung danselepas lahir.Sewaktu MengandungPelbagai bentuk adat resam dan pantang larang diamalkan oleh wanitamasyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk
 38. 38. memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk sepertikeguguran, kecacatan atau kematian. Wanita-wanita masyarakat Cina yangmengandung sentiasa diberikan kawalan ketat di dalam setiap tindak-tanduk dankegiatan seharian mereka.Dalam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanitamengandung dan bukannya suami. Masyarakat Cina juga amat mementingkananak lelaki. Ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melaluipewarisan nama nenek moyang. Anak perempuan hanya menjadi milik ibu bapabuat sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin, mereka dianggap menjadimilik keluarga suaminya.• Pantang LarangTerdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung.Antaranya mereka tidak dibenarkan melakukan kerja-kerja seperti memakukerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. Wanita hamil jugaperlu mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata kesat dandilarang memukul binatang. Ini bertujuan menghindari bayi dari terkena badi.• Hindari PermasaalahanDi samping itu mereka juga digalakkan bekerja bagi memudahkan prosesbersalin. Sewaktu mengandung sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindarisupaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Memberi nama kepadabayi yang belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang larangdalam masyarakat Cina. Ini adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bilaharapan tidak tercapai.• Di Larang menggosok Perut/ Makanan Yang TajamSelain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok perutmereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai sifat yang manja. Dari segipenjagaan makanan, wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makananyang “tajam” seperti nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyakkerana ditakuti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukaruntuk bersalin. Untuk menentukan sam ada kandungan itu lelaki atauperempuan, maka masyarakat Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil,terutama apabila kandungan berusia empat bulan ke atas. Jika perut ibu agakbulat, bayi yang di kandung adalah perempuan dan sebaliknya lelaki jika perutkelihatan tajam.Selepas Lahir
 39. 39. Adat-adat berikut diamalkan oleh masyarakat Cina selepas melahirkan bayi.BerpantangWanita-wanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selamaempat puluh hari hari. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangimasuk angin. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelaikain pada perutnya. Ini bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angindan untuk mengeringkan tali pusat. Pusat bayi yang tenggelam ke dalam adalahpetanda bagi masyarakat Cina. Anak tersebut dipercayai akan menjalanikehidupan yang senang pada masa depan. Manakala pusat yang tersembuldikaitkan dengan hidup yang kurang baik. Bayi yang baru lahir selaludiperhatikan bentuk fizikalnya oleh orang-orang tua. Mereka akan mengaitkantelinga yang lebar dan tebal sebagai bakal menjalani kehidupan yang kaya.Masyarakat Cina mempercayai sekiranya terdapat lebih daripada satu pusar diatas kepala, bayi akan menjadi nakal dan tidak mendengar kata.Dari segi pemakanan, masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang dibuatdaripada beras yang diperam dalam masakan mereka. Arak tersebutdimasukkan bersama-sama ayam, halia dan lada, kemudiannya digoreng.Masakan panas dan pedas ini dipercayai dapat mengeluarkan angin daripadabadan wanita yang bersalin di samping menguatkan semula tenaga.KenduriSeperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduriiaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. Kuih khas yang berbentuk bulatberwarna merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yangdiwarnai merah kemudiannya diberikan kepada saudara-mara yang terdekat.Mereka yang mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawahadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untuk ibu-ibu.Mencukur RambutSeperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengamalkan adat mencukurrambut Mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan rambut bayi yangdilahirkan adalah rambut sementara. Rambut yang tumbuh semasa dalamkandungan perlu dicukur untuk menumbuhi rambut baru. Adat ini sebagaipengiktirafan terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat.Memberi NamaNama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga.Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adik-beradik dan
 40. 40. sanak-saudara. Nama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri.Sistem nama yang baik perlu mengambil kira makna , unsur Yin dan Yang sertadibuat mengikut perhitungan matematik Cina. Terdapat lima aspek penting yangperlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir.• Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik sepertilambang kekayaan, kemewahan dan kesejahteraan.• Bunyi nama mestilah sedap didengar.• Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yangterhasil tidak bertentangan dan seelok-eloknya sepadan.• Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur Yin dan Yangyang sama berat.• Nama mestilah mempunyai lima unsur iaitu emas, air, api, tanah dan kayuserta saling melengkapi.Oleh yang demikian, nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang yangmengandungi unsur Yin dan Yang. Kegagalan memberikan nama yang baik jugaakan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang, sam ada akan ditimpakecelakaan atau mendapat kesejahteraan.Kerumitan orang Cina memilih nama yang sesuai untuk seseorang bayikadangkala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama, khususnyabagi mereka yang masih terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepadakitab-kitab tertentu. ● Kebudayaan Orang IndiaKumpulan etnik terkecil antara tiga kumpulan etnik utama di negara ini, kaumIndia merangkumi 10 peratus populasi. Kebanyakan berasal daripada pendatangdari Selatan India yang berbahasa Tamil, yang datang ke Malaysia sewaktuzaman penjajahan British dahulu. Mereka datang ke sini untuk mencarikehidupan yang lebih baik, luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India.Kebanyakan beragama Hindu, mereka turut membawa budaya mereka yangunik.Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salahsatu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakatmajmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain, masyarakat India juga kaya
 41. 41. dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih mengekalkan kebudayaantersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat Indiamempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Inijelas terlihat dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Masyarakat India terdiridaripada pelbagai suku kaum, justeru itu maklumat berikut hanya memaparkanadat resam masyarakat India secara umum.BahasaOrang India bertutur dalam Bahasa Tamil. Bahasa Tamil dituturkan di India danSri Lanka, dengan minoriti penting di Singapura, Malaysia, Dubai, Mauritius, danAfrika Selatan, dan komuniti emigran seluruh dunia. Bahasa Tamil merupakanbahasa klasik dan salah satu bahasa utama dalam keluarga bahasa Dravidian.Ditutur secara meluas oleh bangsa Tamil di India selatan dan Sri Lanka, bahasaTamil juga ditutur oleh komuniti kecil di negara lain. Setakat tahun 1996, bahasaini menjadi bahasa ke-18 paling banyak ditutur di dunia, dengan jumlahpenuturnya melebihi 74 juta orang.Sebagai salah satu di antara bilangan kecil bahasa klasik yang tinggal di dunia,bahasa Tamil mempunyai tradisi kesusasteraan yang sukar dilunturkan sejaklebih dua alaf. Tulisan bahasa Tamil memang sedikit perubahannya sepanjangtempoh tersebut. Kesannya, kesusasteraan klasik banyak diterapkan dalampertuturan harian seperti kesusasteraan moden. Murid-murid sekolah Tamil,contohnya, masih diajar aksara-aksara Tamil melalui kaedah átticúdi, kaedahrima abjad yang direka kira-kira pada abad pertama Masihi.PakaianJENIS PAKAIAN KAUM LELAKI MASYARAKAT INDIADHOTIDhoti merupakan pakaian untuk kamum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripadakain yang bewarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hariperkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat denganpakaian tersebut.
 42. 42. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit dibahagian pinggang dan diikat pada celah paha dan kemudian disangkukan padabahu. Kemudian kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supayakelihatan menarik. Ada juga dhoti yang bewarna kuning pudar atau kuning susu.Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan ceti.JENIS BAJU KAUM PEREMPUAN MASYARAKAT INDIASARI KAUM INDIA
 43. 43. Sari adalah pakaian wanita di Subbenua India. Sari adalah sehelai kain yangtidak dijahit, berlinkungan dari empat ke Sembilan meter pada panjangnya yangditabir ke atas badan dalam pelbagai gaya. Gaya yang terumum adalah denganmembalut sari di keliling pinggang, dengan satu hujung menabir le atas bahumendedahkan bahagian torso dekat pinggang.AgamaKebanyakan kaum India memeluk Agama Hindu di Malaysia. Agama Hindu danVaidika-Dharma ("Pengetahuan Kebenaran") adalah sebuah agama yangberasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda(Brahmanisme) yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran (Arya). Agamaini diperkirakan muncul antara tahun 3102 SM sampai 1300 SM dan merupakanagama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama ini merupakanagama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan Islam dengan jumlahumat sebanyak hampir 1 miliar jiwa.Penganut agama Hindu sebagian besar terdapat di anak benua India. Di siniterdapat sekitar 90% penganut agama ini. Agama ini pernah tersebar di AsiaTenggara sampai kira-kira abad ke-15, lebih tepatnya pada masa keruntuhanMajapahit. Mulai saat itu agama ini digantikan oleh agama Islam dan jugaKristen. Pada masa sekarang, mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesiaadalah masyarakat Bali, selain itu juga yang tersebar di pulau Jawa,Lombok,Kalimantan (Suku Dayak Kaharingan), Sulawesi (Toraja dan Bugis - Sidrap).Tanda HormatMereka menyapa dengan sebutan "vanakam" dan sentiasa bertanyakan tentangkesihatan, kerja, perniagaan atau sebagainya. Tetamu sentiasa dijamu minumanatau makanan dan mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tandahormat kepada tuan rumah. Jika menerima sesuatu, elok digunakan tangankanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran.Peranan KeluargaKeluarga amat penting dalam masyarakat Tamil. Meskipun bapa memainkanperanan utama tetapi ibu adalah paling dihormati yang dianggap mulia. "Ibuadalah umpama Tuhan" dan anak perempuan pun dipanggil "amma" sepertiseorang ibu. Penjagaan anak perempuan amat diberi perhatian.
 44. 44. PerkahwinanSeorang suami pula adalah "Tuhan bagi isterinya" dan mesti sentiasa dihormati.Oleh itu proses perkahwinan ditentukan oleh seorang ketua agama yangmembuat tilikan masa bertuah serta reaksi pasangan berkahwin. Masa amatlahpenting bagi segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk makabiasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau matahari akannaik. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun dikuil oleh seorang ketua agama. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu, samiakan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinantersebut.Sewaktu MengandungAdat Valaikaappu dilakukan ketika kandungan sulung wanita hamil menjangkauusia tujuh hingga sembilan bulan. Wanita hamil tersebut akan dipakaikansebentuk gelang tangan baru yang dikenali sebagai Suulkaappu. Suulbermaksud `kandungan ibu” dan Kaappu pula bermaksud perlindungan. Gelangini dipakai bertujuan untuk melindungi bayi di dalam kandungan daripadakesukaran semasa bersalin.Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripada beberapajenis iaitu gelang kaca, pancalogam dan emas mengikut kemampuan masing-masing. Setelah anak dilahirkan, gelang tangan emas tersebut akan dileburkanuntuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada haripemberian nama.Pada hari upacara dilakukan, hadiah kepada wanita hamil tersebut yang dikenalisebagai ciir diatur ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. Hadiah initermasuk barang kemas, sari, gelang tangan, serbuk kumkum, kunyit, buah-buahan, sirih pinang, sikat dan cermin serta pelbagai manisan. Hadiah di dalamdulang ini akan diletak di ruang tamu dan seterusnya upacara memandikanwanita hamil tersebut diadakan. Upacara ini juga dikenali sebagai mutugu niir(kulittal). Wanita hamil tersebut didudukkan di bilik mandi dan dimandikandengan air seperti air susu, air kunyit, air kelapa muda, air mawar dan bunga-bungaan. Setelah mandi, wanita hamil tersebut akan dihias seperti pengantindan seterusnya akan dikalungkan dengan kalungan bunga oleh suaminya.Wanita hamil tersebut dipakaikan dengan sari perkahwinan atau sari baru yangdibeli oleh ibu bapanya dan didudukkan di ruang tamu. Seterusnya lampuminyak kuttu vilakku dihidupkan sebagai memohon restu Tuhan dan sebagaimemulakan upacara. Berbagai makanan juga disediakan khas bagi wanita hamil
 45. 45. tersebut seperti pelbagai jenis nasi, kuih muih, buah-buahan dan bunga-bungaan.Semasa BersalinWaktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India di mana ia akan dicatatdengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu. Bintangbayi ini akan menentukan mental, fizikal dan rohani bayi sehingga dewasa.KelahiranKelahiran seorang bayi adalah acara penting keluarga dan masyarakat. Semuasaudara mara dimaklumkan apabila lahir seorang bayi. Selama 16 hari selepaslahir keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. Pada hari ke 16upacara penting diadakan untuk menamakan anak. Rumah akan dihiasi cantik,buaian dihiasi dan jiran-jiran dijemput bersama meraikannya.Nama seorang anak didapati dari almanak Hindu mengikut bintang dan harikelahirannya. Seorang ketua agama akan ditanyakan untuk mencari namabertuah itu mengikut aksara bintangnya. Ketika menamakan, bayi itu dipangkuoleh orang tua satu persatu sambil menyanyikan doa agama oleh kaum wanita.Selepas itu, saudara mara yang hadir akan memberinya gelang untuk dipakaikansebagai tanda selamat. Pada hari ke 30, bayi itu dibawa ke kuil dan upacaradiadakan dengan doa selamat.Potong Tali PusatTali pusat yang dipotong akan ditanam bersama uri dan tembuni di sekitarkawasan rumah bersama duit tembaga, serbuk kunyit, garam dan pinang.Bahan-bahan ini dimasukkan bersama untuk mengelak dari dikorek olehbinatang liar dan tidak digunakan oleh ahli sihir.SELEPAS KELAHIRANMenyapu MaduBayi yang baru dilahirkan juga akan disapu madu bercampur minyak sapi padalidahnya. Di samping madu, air gula juga boleh digunakan. Minyak savvennaiyang merupakan campuran minyak bijan, minyak lenga dan mambu jugakadangkala digunakan. Kegunaan minyak ini dipercayai boleh membawakecantikan dan supaya bayi tidak diserang sebarang penyakit. Madu puladikatakan dapat melembutkan lidah bayi dan memudahkan bayi bertutur.
 46. 46. Setitik minyak bijan yang dicampur dengan sedikit susu ibu dan disapu ke mulutbayi akan bertindak menjadi pelawas dalam sistem penghadaman danmembantu tumbesaran bayi tersebut.Membawa Bayi Pulang Ke RumahBayi yang dilahirkan di hospital akan dibawa pulang ke rumah pada hari ketiga,kelima, ketujuh dan sebagainya iaitu pada bilangan hari ganjil. Sebelum bayidibawa masuk ke rumah upacara aalati dilakukan. Ia bertujuan untukmengelakkan bala atau sebarang malapetaka dari pada berlaku.Bagi upacara aalati ini, dulang yang mengandungi serbuk kunyit, kapur sirih yangdicairkan, arang, sirih dan kapur barus yang dinyalakan diangkat dan diputar tigakali mengikut arah jam dan juga lawan jam. Dulang juga dilambai sebanyak tigakali. Seterusnya para cumanggali akan mencelupkan ibu jarinya ke dalam dulangtersebut dan mencalitkan ke dahi ibu dan anak. Setelah ibu dan anak masuk kedalam rumah, isi dulang aalati dibuang.Mandi Selepas BersalinApabila bayi dan ibu kembali ke rumah, mereka diasingkan dari ahli keluargayang lain di sebuah bilik khas yang sentiasa dijaga kebersihannya. Bagi duaminggu pertama, orang luar dilarang melawat mereka kecuali untuk tujuanperubatan.Jika proses bersalin secara pembedahan, ibu yang baru bersalin tidakdibenarkan mandi selama dua minggu atas sebab-sebab kesihatan akibat fizikalibu yang lemah kerana pembedahan dan kesan kelahiran. Bagi ibu yang bersalinnormal, si ibu akan mandi selang sehari selepas bersalin.Bayi pula kebiasaanya dimandikan pada waktu tengah hari oleh seorang wanitayang berpengalaman. Mandian ini dilakukan dengan menyiram ke seluruh badanbayi dengan menggunakan air suam yang kadangkala dicampur dengan bahan-bahan herba. Ia bertujuan untuk mengelak penyakit sawan atau kuning. Susujuga digunakan sebagai bahan utama untuk melembutkan kulit bayi.Ketika bayi dimandikan, urutan perlahan dilakukan pada tubuh bayi dan tulangbelakang bayi supaya tidak bengkok. Bagi tujuan kecantikan, hidung, kening dantelinga turut diurut. Beberapa bahan seperti serbuk kunyit, minyak bijan, kas-kasdan kacang hijau yang ditumbuk digunakan sebagai pembersih badan bayibertujuan untuk mengelakkan penyakit kulit dan melicinkan kulit bayi. Selesaidimandikan, bayi ditonggengkan dengan mengangkat kedua belah kaki sambilmenepuk bahagian punggung untuk mengeluarkan kahak. Setelah itu bayi
 47. 47. diasapkan dengan asap kemenyan, dan disapu dengan bedak yang diperbuatdari tepung beras supaya tidak dihinggapi ruam. Akhir sekali bayi akan dibedungdengan kain bertujuan untuk meluruskan anggota badan bayi.Mendodoi BayiUpacara penting dalam masyarakat India ialah amalan mendodoi. Upacara inijuga dikenali sebagai taalaattu bermaksud penggoyangan lidah. Upacaradimulakan dengan ucapan aaraaro aariraro atau cerita-cerita nasihat. Iabertujuan agar bayi tersebut menjadi seorang yang berguna. Namun amalan inisemakin berkurangan dilakukan dan hanya diamalkan oleh generasi tua sahaja.Memberi NamaSebaik sahaja bayi berusia enam belas hari, upacara pemberian namadilakukan. Ia dilakukan dengan memasukkan bayi ke dalam buaian dandikendalikan oleh ahli keluarga yang tertua yang arif tentang agama dan perkarayang berkaitan dengan dewa-dewa.Nama-nama yang dipilih lazimnya berdasarkan almanak dengan mengikut tarikhkelahiran bayi. Nama-nama tokoh sejarawan, nenek moyang serta yangberkaitan dengan agama Hindu juga dipilih bagi bayi tersebut kerana nama yangdipilih ini akan mempengaruhi perwatakannya kelak. ● Kebudayaan Orang AsliMasyarakat Orang AsliMasyarakat Orang Asli merupakan komuniti kecil di Malaysia dan adalahpenduduk pri bumi negara ini. Orang Asli merupakan masyarakat yangmempunyai beberapa suku kaum yang berbeza-beza. Secara rasminyamasyarakat Orang asli dibahagi kepada tiga kumpulan yang terbesar iaituNegrito, Senoi dan Melayu Asli. Suku Senoi dan Negrito pula diklasifikasikankepada enam suku kecil. Suku Melayu Asli dipecahkan kepada tujuh suku kecil.Oleh kerana terdapat pelbagai suku kaum di kalangan masyarakat Orang Asli,maka terdapat banyak perbezaan dari segi cara hidup dan pertuturan bahasayang digunakan. Kebudayaan dan adat resam mereka juga berbeza-beza danmempunyai keunikan yang tersendiri. Adat resam berikut akan memperlihatkanadat resam yang diamalkan di kalangan masyarakat Orang Asli secarakeseluruhan.
 48. 48. PakaianPakaian Tradisional SabahPenduduk Sabah terdiri daripada pelbagai suku kaum. Di antaranya adalahKadazandusun, Bajau, Murut, Kedayan, Bisaya, Irranun, Rungus, Kimarang,Kwijau, Lundayeh, Ubian, Binadan, Orang Sungai, Tatana, Tagaas, Brunei,Suluk dan lain-lain.Perbezaan diantara berbagai-bagai suku kaum tersebut adalah ketara terutamasekali dari segi bahasa, ugama, adat istiadat, corak dan pegangan hiduptermasuklah pakaian tradisi mereka.Penggunaan pakaian-pakaian tradisional tersebut boleh dilihat dari dua sudutzaman iaitu zaman klasik dan zaman moden. Di zaman klasik, pakaian-pakaiantradisional ini dipakai semasa uparaca-upacara ritual, hari perkahwinan dansebagai pakaian seharian. Di zaman moden pula pakaian-pakaian tradisional inihanya dipakai untuk tujuan-tujuan yang tertentu seperti di hari perkahwinan olehpengantin lelaki dan perempuan (kadangkala juga oleh pengapit pengantin) sertauntuk acara-acara kebudayaan.Kebanyakan suku kaum di Sabah memilih hitam sebagai warna pakaiantraditional mereka. Penggunaan warna hitam asalnya daripada kepercayaanbahawa warna hitam adalah lambang kekuasaan atau warna ketuhanan yangmana dapat melindungi si pemakai daripada makhluk-makhluk halus yang jahat.Ada setengah-tengah pihak mengatakan bahawa penggunaan warna hitamadalah disesuaikan dengan cara hidup dan keadaan semulajadi di waktu itu.Hiasan DiriPada masa lalu, batu akik merah, manik-manik kaca berwarna, kulit kowri,butang putih atau cakera yang dibuat daripada cengkerang dan tembagadigunakan untuk menghiasi pakaian lelaki dan perempuan. Pada hari ini,kebanyakan hiasan-hiasan ini diganti dengan manik-manik plastik dan bahanmoden yang lain seperti benang emas dan perak, labuci dan benang berwarna.Seperti dahulu, hiasan-hiasan ini masih lagi disertai dengan tali pinggang yangdibuat daripada berbagai-bagai bahan seperti manik cengkerang dan kaca duitsyiling perak, tembaga dan logam-logam lain, lapik pinggang yang dibuatdaripada rotan berwarna untuk mengetatkan gaun, seluar atau anak baju. Kalungdibuat daripada berbagai-bagai bahan dijadikan hiasan leher dan dada. Gelangjuga dipakai untuk menghiasi lengan, pergelangan tangan serta kaki.Tutup kepala seperti terendak atau tudung dipakai oleh kaum lelaki dan wanitasebagai pakaian biasa sebagai pelindung dan penahan peluh. Pada majlis-majlisupacara, terendak-terendak yang dipakai adalah lebih indah dan berwarna-warni.Spesialis ritual memakai tutup kepala dan pakaian dengan hiasan yang banyak

×