Uitleg ipc regeling (ATC-DOET)

1,251 views

Published on

Het voorgenomen IPC slaat een brug tussen techniek (ATC) en toepassing (DOET) binnen elektrische mobiliteit om zo de sectoren samen sterker te maken.
IPC-regeling is een regeling van AgentschapNL en wordt ondersteund door Syntens

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uitleg ipc regeling (ATC-DOET)

 1. 1. IPC Regeling
 2. 2. IPCInnovatie Prestatie Contracten (IPC)Het Innovatie PrestatieContract is een subsidieregelingvoor samenwerkende mkb-bedrijven die een meerjariginnovatietraject uitvoeren.
 3. 3. ATC-DOET-IPCHet voorgenomen IPC slaat een brug tussen techniek(ATC) en toepassing (DOET) om zo de sectoren samensterker te maken.Deelnemende bedrijven maken een plan voor eeninvestering in innovatie in elektrische mobiliteit voor eenperiode van twee jaar en worden met de uitvoeringgeholpen door een subsidie. De investering moet minimaal€30.000,-- zijn. De maximale subsidiabele investering is€60.000,--. Van de totale projectomvang wordt 40%gesubsidieerd met een maximum te ontvangensubsidie van € 25.000,- per deelnemer
 4. 4. IPC RegelingSubsidie 40% van de subsidiabele kosten Maximum € 25.000 subsidie per deelnemer (investering €60.000) Maximaal 40% van de projectkosten zijn interne loonkosten enminimaal 60% wordt uitbesteed met als doel: Kennis inkopen Elke individuele deelnemer moet minimaal €12.000 (20%) investerenin collectieve projecten• Standaard uurtarief €60,- / uur De subsidie wordt (100 %) als voorschot uitgekeerd (steekproefcontrole tijdens project). Aanvraag via penvoerder ATC/DOET Innovatie plannen: gehele periode beschrijven en mutaties vooraf tergoedkeuring melden via penvoerder bij AgentschapNL
 5. 5. IPC RegelingSubsidieAlleen voor MKB (vul MKB toets in!) MKB Toets via: http://www.agentschapnl.nl/content/mkb-toetsSubsidiabele kosten: Uren op basis van een controleerbare en sluitende urenverantwoording: sluitend min 40 uur per week Overige kosten op basis van facturen Facturen moeten voor einddatum IPC betaald zijn.
 6. 6. Niet in aanmerkingKosten die niet voor subsidie in aanmerking komen: Kosten voor marketing en sales activiteiten, gericht op verkoop van (nieuwe) producten; Kosten voor onderzoek naar methodieken voor marketing komen wel voor subsidie in aanmerking; Investeringen in bedrijfsmiddelen; Herhalingstesten (een eerste test kan wel worden gesubsidieerd); Opzetten kwaliteitssystemen (ISO-9000) enz.; Deelname aan tentoonstellingen en symposia; Opleiding en trainingen Reiskosten Activiteiten waarvan de resultaten niet ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht
 7. 7. Collectief [1]Binnen deze IPC regeling ligt de nadruk op de Collectieve projecten.In een goed collectief project doen minimaal 4 IPC deelnemersmee.Minimaal 20% van de kosten per deelnemer dienen aan één ofmeerdere collectieve projecten besteed te worden.Deze collectieve projecten worden vooraf in de innovatieplannengedefinieerd.Collectief betekent: Iedereen doet voor eigen rekening mee (dus geen facturen onderling) De projectresultaten komen aan de deelnemers ten goede naar rato van hun (financiële) inbreng.
 8. 8. Collectief [2]Indien de eigendomsrechten exclusief aan één partij toekomen, is ergeen sprake van een collectief projectEr moet een samenwerkingsovereenkomst komen met projectplanen een projectbegroting waaruit de financiële inbreng van deindividuele partijen blijktOok in het individuele IPC-plan moet duidelijk gemaakt worden welkinnovatiedoel het bedrijf met het samenwerkingsproject wil bereiken(in termen van kennisontwikkeling, nieuwe producten/ processene.d.)
 9. 9. Type collectief project Hoe past dit in IPC?1 • Minimaal 4 deelnemers ontwikkelen een nieuw product voor goed gezamenlijke rekening en gaan de toekomstige opbrengsten delen. Verhouding investering + opbrengsten: elk 1/x-aantal deelnemers. • Alle deelnemers hebben binnen het project interne en externe kosten. Deze worden opgeteld en per saldo verrekend in de genoemde verhouding. Hiertoe worden onderling rekeningen verstuurd. • Er is een plan met kosten en een overeenkomst. • De subsidie wordt in dezelfde verhouding aan elk van de drie uitgekeerd.2 Twee deelnemers ontwikkelen een product: • Geen collectief project. • de een doet de engineering, • Is opdrachtgever-leverancier relatie. • de ander de bouw en productie. Deze laatste gaat het product verkopen, • De bouwer zou voor de engineering subsidie de opbrengsten zijn voor hem. kunnen krijgen. De engineer heeft geen subsidiabele kosten.3 Er is een collectief project opgezet dat voldoet aan de randvoorwaarden. Het • Collectief project is ok. IPC loopt al enige tijd. De penvoerder heeft geholpen om het project • De kosten die de penvoerder gemaakt heeft startklaar te maken en is tevens projectleider van het nog uit te voeren voor de opzet van het project kunnen project. subsidiabel zijn in het pre-IPC, voor de start van het IPC en/of tijdens het IPC als activiteit uit het IPC-projectplan-pv. • De kosten van de projectleider (penvoerder) komen voor rekening van de deelnemers en dus niet uit de subsidie voor de penvoerder (€6500).4 Een collectief project waaraan IPC-deelnemers van verschillende IPC’s • OK, als er maar minstens vier IPC-deelnemers deelnemen. uit één IPC deelnemen. • Alleen voor de deelnemers van het betrokken IPC tellen de collectieve kosten mee voor de 20%-eis.
 10. 10. Type collectief project Hoe past dit in IPC?5 • 6 deelnemers willen gezamenlijk advies inkopen op het gebied • Het collectieve project bestaat hier uit de gezamenlijke van het inrichten van een productieomgeving, er worden een activiteiten met de daarbij behorende kosten. aantal gezamenlijke workshops en andere activiteiten • De individuele kosten horen bij het individuele ingekocht. innovatieplan. • Tevens worden door de adviseur werkzaamheden verricht voor de individuele bedrijven met bijbehorende verschillende kosten.6 Workshops Deze kosten worden beschouwd als opleiding en training en zijn niet-subsidiabel. Dergelijke workshops Er worden collectieve projecten aangeboden die uitsluitend kunnen dus ook geen collectieve activiteit zijn. bestaan uit kennisoverdracht in workshops met standaardelementen.7 Workshops Het gezamenlijke deel bestaat uitsluitend uit de inhuur van de kennisleverancier, de andere kosten van de Er worden collectieve projecten aangeboden die uitsluitend workshop zoals de zaalhuur en eventueel de loonkosten bestaan uit kennisoverdracht in workshops. De van de deelnemers voor de deelname aan de kennisoverdracht bevat geen standaardelementen, is workshop. specifiek voor de deelnemers van de grond af opgezet vanuit De kosten die de deelnemer vervolgens maakt om het hun kennisbehoefte. De deelnemers verwerken de kennis in geleerde in zijn product, dienst of productieproces te hun eigen innovatietraject. implementeren, zijn de individuele kosten van de deelnemer. Als hij hierbij dezelfde kennisleverancier inhuurt, gelden die kosten ook als individuele kosten.
 11. 11. 60% externe kosten60% van de projectkosten moet bestaan uit ‘kosten derden’, dit zijnexterne kosten die betaald worden aan: Ondernemers buiten het IPC die niet met de deelnemer in een ‘groep’(=holding) verbonden zijn. een andere IPC partner mag wel, maar niet als het een partner is in een collectief project)Groep: Deelneming Groep/geen groep Aandelenkapitaal > 50 % (Groep) Aandelenkapitaal <50% (Groep/geen groep) Afhankelijk van de actuele situatie van de organisatie (overwegende zeggenschap/ aansprakelijk vennoot)
 12. 12. Financiële opbouw IPC project
 13. 13. IPC Rangschikkingscriteria
 14. 14. InformatieMeer informatie via:ATC: Jan Willem van der Wiel – wiel@atcentre.nl Frank Steeghs – steeghs@atcentre.nlDOET: Tim Kreukniet - tim@doetdoet.nl

×