Vestia en Governance of Governance en Vestia 29-2-2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vestia en Governance of Governance en Vestia 29-2-2012

on

 • 661 views

Presentatie M. Hanemaaijer bijeenkomst 29-2-2012

Presentatie M. Hanemaaijer bijeenkomst 29-2-2012

Statistics

Views

Total Views
661
Views on SlideShare
661
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Vestia en governance: ik kan geen volledig onderbouwd oordeel vellen over de governance bij Vestia, wat ik wel kan is een reflectie geven op de feiten waarover in de pers wordt gesproken en die te achterhalen zijn van de website. Governance en Vestia, gaat erover dat alle corporaties zeker van hun governance moeten zijn, hoe zeker bent u? De kwaliteit van het interne toezicht is een verantwoordelijkheid van de toezichthouder, maar ook van de bestuurder. Alhier het eerste dilemma Hoe kan de bestuurder (in positieve zin) de kwaliteit van het toezicht verbeteren? Kan het extern toezicht daar een rol in hebben? Ik ga eerst in op de ‘formele toezichtstructuur’ en daarna schets ik een aantal dilemma’s: Hoe kun je daarmee omgaan is de input voor de discussie.
 • Vanuit het CFV worden een aantal signalen onderkent die zijn te ontlenen aan de rapportage, gedrag van de accountant. Dit zijn
 • Het zegt alleen maar dat de cijfers uit het grootboek op de juiste manier in de jaarrekening zijn opgenomen…einde citaat van Piet Klop.
 • Centraal fonds voor de volkshuisvesting kijkt ‘achteraf’ en vooruit op basis van de informatie van de corporatie. In 2010 concludeerde het CFV bij Vestia volgens het FD….. Maar het staat niet in het continuiteitsoordeel 2010. WSW borgt of niet, en dat doet zij op basis van financiële informatie van de corporatie, zij maken daarbij een risico-inschatting Beiden hebben een en ander gesignaleerd…maar ingrijpen is een andere zaak Is het met visitatie te voorkomen? Visitatie is met name ook om de legitimering te toetsen, belanghouders en volkshuisvestelijke prestaties. Deskundigheid is laatste jaren wel meer financieel gericht en meer op de kwaliteit van de governance, maar voldoende ??? En 1x per 4 jaar??? Ook daar kunnen we problemen niet voorkomen. Aedescode/governance code: pas toe of leg uit….maar wie kan ingrijpen.
 • Kan een autoriteit, als het AFM of de zorgautoriteit de debacles voorkomen: mijn stelling is nee gezien ook de ervaringen in de zorg, in het onderwijs…..
 • Is de bestuurder terug houdend met zijn/haar kritiek. Terwijl we overal horen van bestuurders dat de raad (mede onder invloed van de ontwikkelingen) steeds dichter op komt te zitten….
 • Niet, dan doet u alsof u als commissaris alles weet Niet, dan doet u als bestuurder aan overrompeling…
 • Als raad niet alleen afhankelijk van info van bestuurder, maar ook OR, belanghouders info, adviseurs Als bestuurder niet alleen de ‘deskundige’, kennis is macht enz enz Wat is eigenlijk de objectief verantwoorde zittingstermijn? Moet je wel langer dan 8 jaar in een functie willen zitten?
 • Ik ben een keer tegengekomen dan de bestuurder een Adviseur erbij haalde, omdat de organisatie niet over voldoende kennis beschikte volgens de bestuurder, en dat vervolgens de raad concludeerde…. Dus moeten we fuseren, want die kennis moeten we in huis hebben. Waarna in een volgend onderwerp de raad een second opinion vroeg omdat het document door een interne medewerker was opgesteld….. Niet ‘tegen’ elkaar, maar juist om de gezamelijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
 • Plaatje maken hoe interferentie plaats vindt.
 • Ad 1: zelfevaluatie met vragen over is er sprake van countervailing power in de organisatie? Laat uw bestuurder dit zien. Ad 2: een beroemdheid in de raad is geen ‘garantie’, Wij gebruiken de belbintest om de rvc en het bestuur als team maximaal te laten renderen, maar ook om de selectie te plegen.
 • Een van de huidige commissarissen bij Staal is Susan Baart, echtgenote van Noordanus. Zij wil zelf niet ingaan op de vraag of ze zich mede-verantwoordelijk voelt voor dat dreigende debacle. "Er is één woordvoerder, het is niet goed voor Vestia als iedereen nu van alles gaat vinden." Volgens de woordvoerder van vestia is de Raad van Commissarissen druk bezig de ontstane situatie te helpen oplossen. "Tot dat dat gebeurd is, doen we geen verdere uitspraken." Baart zit sinds 16 april 2010 in de raad als huurdersvertegenwoordiger van de regio Haaglanden. Per 12 december jongstleden is ze secretaris. Het stel was destijds nog woonachtig in Den Haag. Baart, voormalig directeur voorlichting bij de PvdA en hoofd voorlichting bij de VNG, reageerde destijds op een advertentie in de Volkskrant. Amsterdam kent het typische verschijnsel dat oud-(stadsdeel)politici een belangrijke bijdrage leveren aan dergelijke toezichthoudende organen. Hans Oosterbaan (PvdA) is voorzitter van de raad bij De Key, Jacob Kohnstamm (D66) bij Het Oosten en Rolf Thung (VVD) bij Eigen Haard. Martin Werkman (PvdA), Tineke van den Klinkenberg (PvdA) en Leo Platvoet (Groenlinks) zijn commissaris bij respectievelijk Far West, Eigen Haard en De Key. Beemer: “Een beoordeling daarvan is niet zo gemakkelijk. Formeel is er niks aan de hand. Maar corporaties bouwen in de stad en dan is het de vraag of (oud)-politici voldoende afstand hebben. Aan de andere kant is het voor een corporatie belangrijk voldoende voeding te hebben met politieke kringen
 • Hmmmm waar is de volkshuisvestingscommissie voor de kerntaken? De nederlandse wet en regelgeving maakt het mogelijk en de ‘oude’ nadelen van 1. Onduidelijkheid over de invulling van rollen 2. Hoger aansprakelijkheidsrisico (de nadelen van een one-tier ten opzichte van de two-tier volgens stevan pey) zijn er nu ook in de two tiers te bespeuren.

Vestia en Governance of Governance en Vestia 29-2-2012 Vestia en Governance of Governance en Vestia 29-2-2012 Presentation Transcript

 • Vestia en Governance of Governance en Vestia Mieke Hanemaaijer
 • De crisis in het toezicht ‘uitgebeeld’
 • Je slacht geen kip met gouden eieren
 • Hoe belandt je op de operatietafel?
 • Nadat ze je gescand hebben
 • Nadat ze geconstateerd hebben dat niets hielp
 • Ondanks al het meten van CFV, WSW, accountant, visitatie’s….
 • En het intern toezicht?
 • Weggepoetst?
 • Het moet anders
 • Adviseer je!
 • Met de pet van werkgever op
 • De brugwachter …
 • Of een one-tier
 • Waarom ziet een accountant niet alles (tijdschrift voor de VHV 1-2012)
  • Rochdale, Rentree, SGBB……3 accountants
  • Mogelijke signalen:
  • Geen managementverslag
  • Naar mededeling van/ de directeur verwacht
  • Snelle wisseling van accountant
  • Onheldere/versluierende formuleringen
 • Waarom ziet een accountant niet alles (tijdschrift voor de VHV 1-2012)
  • Accountantsverklaring zegt
  • niets over waar we naartoe gaan met elkaar (scenario’s)
  • Niets over de bedrijfscultuur
  • Niets over de belangen die spelen
  • Niets over de risico’s die worden gelopen!
 • Toezicht in de sector
  • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.
  • Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  • Visitatie - systeem
  • Aedescode
  • Governancecode
  • Kern is ‘kunt u alles weten?’
  • NB tot nu toe is er nog geen beroep gedaan op een financiële bijdrage van de 5 corpo’s
 • Herziening woningwet… en code
  • Concept!
  • Maar lost het iets op?
  • Dat de minister een lid van de RvC kan ontslaan,
  • Dat de ondernemingskamer een lid van de RvC kan ontslaan?
  • Het blijft achteraf…
  • Hoe zit het met de preventie?
 • De kansen van de eigen governance
  • Hoe zit het met uw preventie?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van het toezicht in uw corporatie?
  • De bestuurder, want die is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de governance en heeft er belang bij.
  • De RvC, want die benoemt haar leden en daar heeft de bestuurder geen invloed op.
  • De RvC want die is verantwoordelijk voor de zelfevaluatie.
  • Het bestuur, want die moet kritisch zijn in zijn eigen belang.
  • Beide hebben hun eigen verantwoordelijkheid hierin (360graden) maar in de praktijk …..
 • Herkent u dit beeld?
 • De kansen van de eigen governance
  • Hoe zit het met uw preventie?
  • Hard en soft controls! Checks and balances, countervailing power
  • Mooie woorden maar
  • Hoe weet u dat als commissaris?
  • Hoe laat u dat zien als bestuurder?
  • Tip: Vraag er ook in de visitatie naar!
 • De kansen van de eigen governance
  • Hoe zit het met uw preventie?
  • Wie bent u dat u de koers, de strategie, de risico’s, de treasury van de corporatie kunt beoordelen?
  • Vraagt u zelf een second opinion?
  • Als Raad
  • Als Bestuurder
  • Zonder dat de ander dat als motie van wantrouwen of als onkunde ervaart
 • Ontwikkelingen in het toezicht
  • Wat wij zien is een blijvende druk om governance te verbeteren bij maatschappelijke organisaties en dat in reactie daarop de werkgevers, klankbord en toezichtsrol gaan interfereren en dan zit het toezicht op de bestuurdersstoel.
  • Hoe voorkomen we het verhaal van de brugwachter….
 • Betere Governance
  • Kritisch genoeg om Zonnekoninggedrag te zien en te corrigeren.
  • Hard en softcontrols in zelfevaluatie!
  • Samenstelling op deskundigheid en teamrollen.
  • Om elkaars sterktes te gebruiken, moet je ze kennen!
  • Voorkom de blinde vlekken.
  • Bewust onbekwaam voor de second opinion
  • Stel de verwonder-vragen
  • Wat als..scenarioplanning: je herkent wat je kent
 • Betere Governance
  • Herken historische wildgroei
  • Noordanus ontkent regelen topsalaris: het was er al…….
  • Open werving betekent ook politiek en politiek wil niet zeggen dat het goed zit.
  • Onderken de valkuilen als raad én als bestuurder en doe er wat mee… iedere twee-drie jaar
  • Wij maken te vaak mee dat de goedkoopste ‘het beste’ is omdat het moet, niet om ervan te kunnen leren….
  • U bent dus als raad en bestuur verantwoordelijk…..
 • Betere Governance
  • U bent dus als raad en bestuur verantwoordelijk…..
  • Dat kan niet met 4 tot 6 vergaderingen per jaar:
  • Auditcommissie, treasurycommissie, vastgoedcommissie, corporate governance commissie, renumeratiecommissie, werving en selectie commissie ( ???)
  • En een bestuurssecretariaat dat dit alles regelt.
  • Tijd voor een nieuw model: one tier…