คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                                   231223 การเขียนโปร...
สื่อการสอน               1. เอกสาร                    2. PowerPoint           ...
แผนการสอน  สัปดาห์          วันที่                   หัวเรื่อง          อาจารย์ผู้สอ...
สัปดาห์ที่ 10  หมู่เรียน 01: 9 สิงหาคม 2554  Chapter 7: Custom Classes            อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการสอน 231223 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ไตรภาค

1,916 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,916
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการสอน 231223 การเขียนโปรแกรมภาษาซี ไตรภาค

 1. 1. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 231223 การเขียนโปรแกรมภาษาซี C-Programming 3 (2-2-6)คำอธิบายรายวิชา ศึกษาพื้นฐานคำสั่งภาษาซี ตัวกระทำการนิพจน์ ชุดคำสั่งฟังก์ชัน การรับ และแสดงข้อมูล คำสั่งควบคุมการวนรอบ การสร้างฟังก์ชัน โครงสร้างของ โปรแกรม แถวลำดับ ตัวชี้ตำแหน่ง โครงและผลผนวก การจัดการกับไฟล์ และการประยุกต์ภาษาซีวัตถุประสงค์ของรายวิชา วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบโปรแกรม และ เลือกใช้โครงสร้างโปรแกรมที่เหมาะสมนำมาประมวลผล ให้สอดคล้องกับ ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจลักษณะของการเขียนโปรแกรม โครงสร้างแบบต่าง ๆ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้โครงสร้างการเขียนโปหรแกรมที่ เหมาะสมในโปรแกรมได้ 3. เพื่อผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโปรแกรม ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพการวัดผล กิจกรรม คะแนน 1. การเข้าชั้นเรียน งานย่อย และจรรยาบรรณ 8 คะแนน 2. โครงการ 22 คะแนน 3. สอบกลางภาค (บทที่ 1 ถึง บทที่ 5) 35 คะแนน 4. การสอบปลายภาค (บทที่ 6 ถึง บทที่ 10) 35 คะแนน รวม 100 คะแนนการประเมินผล การประเมินผล ใช้การอิงกลุ่ม โดยใช้คำนวณระดับผลการเรียนจากระบบ ตัดเกรดของมหาวิทยาลัย ** ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบกิจกรรมการเรียนการสอน • บรรยายโดยผู้สอน • ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามปฏิบัติการ • ผู้เรียนศึกษาจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียนข้อตกลงในการเรียนการสอน • นิสิตมีสิทธิสอบทุกคน ยกเว้นเจ็บป่วยให้นำใบลาป่วยหรือใบรับ รองแพทย์มาแสดง ภายใน 3 วันหลังการสอบ • หลังจากฟังบรรยายทุกครั้งนิสิตจะต้องทำแบบฝึกหัดท้ายบทและ ส่งให้ผู้สอนเพื่อใช้เป็นคะแนนเข้าเรียน231120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2554 หลักสูตรไตรภาค 1
 2. 2. สื่อการสอน 1. เอกสาร 2. PowerPoint 3. เว็ปไซต์รายวิชา http://www.bc.mis.nu.ac.th/courses/231120เอกสารประกอบการสอน 1. วีระศักดิ์ ซึ่งถาวร, Java programming (JavaSE5.0). ซีเอ็ด ยูเคชั่น, 2549 2. Horstmann.C, Java for Everyone, John Wiley & Sons, 2010ติดต่อผู้สอน 1. อธิศ ปทุมวรรณ, อาจารย์ รหัสอาจารย์: J07X01 ห้องพัก: MIS-3115 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โทรศัพท์: 055-9602121 โทรศัพท์มือถือ: 081-681-1895 อีเมล์: atit@patumvan.com webblog: http://www.atit.patumvan.comการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชาอย่างแท้จริง ผู้เรียนจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติเพื่อแสดง ให้ประจักษ์ว่าตนมีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ดังนั้นในรายวิชานี้ได้ กำหนดให้ผู้เรียนพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับใช้งานบนระบบ ปฏิบัติการ iOS และเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัย นเรศวร) ขอบเขตของการศึกษา 1. ให้ผู้เรียนนำเสนอความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดโดยใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ที่ตนสนใจ ทำเป็นวิดิทัศน์สอนตั้งแต่ บทที่ 1-5 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ตอน ตอนละไม่น้อยกว่า 10 นาที 2. จำนวนผู้ศึกษากลุ่มละไม่เกิน 5 คน แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 3. กลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกที่มากกว่า 3 คน แต่ละคนที่เกินมาจะถูก นำมาคำนวณเป็นค่าถ่วงน้ำหนักรวม ซึ่งมีผลต่อคะแนนที่ได้ ทั้งหมด (หนึ่งคนจะมีค่าถ่วงน้ำหนัก -2 คะแนน)231120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2554 หลักสูตรไตรภาค 2
 3. 3. แผนการสอน สัปดาห์ วันที่ หัวเรื่อง อาจารย์ผู้สอน สัปดาห์ที่ 1 หมู่เรียน 01: 7 มิถุนายน 2554 Chapter 1: Introduction อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 9 มิถุนายน 2554 1. Installing the tools 2. Creating your first application 3. Introduction to Xcode สัปดาห์ที่ 2 หมู่เรียน 01: 14 มิถุนายน 2554 Chapter 2: Objective-C Basics อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 16 มิถุนายน 2554 1. The Objective-C language 2. The structure of an Objective-C program 3. Compiling and running your code สัปดาห์ที่ 3 หมู่เรียน 01: 21 มิถุนายน 2554 Chapter 3: Program Flow อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 23 มิถุนายน 2554 1. Logging messages to the command line 2. Writing conditional code 3. The switch statement 4. Code snippets 5. Operators and expressions 6. Loops 7. Functions สัปดาห์ที่ 4 หมู่เรียน 01: 28 มิถุนายน 2554 ทบทวน Chapter 1-3 อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 30 มิถุนายน 2554 สัปดาห์ที่ 5 หมู่เรียน 01: 5 กรกฎาคม 2554 Chapter 4: Variables อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 7 กรกฎาคม 2554 1. Data types 2. Working with numbers 3. Working with characters 4. Variable scope 5. Enumerations 6. Using typedef 7. Preprocessor directives 8. Working with strings สัปดาห์ที่ 6 หมู่เรียน 01: 12 กรกฎาคม 2554 Chapter 5: Classes อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 14 กรกฎาคม 2554 1. Introduction to object orientation 2. Using objects and pointers 3. Messages and methods 4. Using existing classes in the foundation framework สัปดาห์ที่ 7 หมู่เรียน 01: 19 กรกฎาคม 2554 ทบทวน Chapter4-5 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 21 กรกฎาคม 2554 สัปดาห์ที่ 8 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สอบกลางภาค บทที่ 1-5 อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ สัปดาห์ วันที่ หัวเรื่อง อาจารย์ผู้สอน สัปดาห์ที่ 9 หมู่เรียน 01: 2 สิงหาคม 2554 Chapter 6: Memory Management อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 4 สิงหาคม 2554 1. Memory management 2. Object creation 3. Using autorelease pools 4. Apple autoreleased objects231120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2554 หลักสูตรไตรภาค 3
 4. 4. สัปดาห์ที่ 10 หมู่เรียน 01: 9 สิงหาคม 2554 Chapter 7: Custom Classes อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 11 สิงหาคม 2554 1. Creating your own classes 2. Defining methods 3. Defining properties 4. Defining initializers 5. Using dealloc สัปดาห์ที่ 11 หมู่เรียน 01: 16 สิงหาคม 2554 ทบทวน Chapter 6-7 อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 18 สิงหาคม 2554 สัปดาห์ที่ 12 หมู่เรียน 01: 23 สิงหาคม 2554 Chapter 8: Collections อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 25 สิงหาคม 2554 1. Working with C-style arrays 2. Working with Objective-C array objects 3. Using dictionaries 4. Fast enumeration สัปดาห์ที่ 13 หมู่เรียน 01: 30 สิงหาคม 2554 Chapter 9: File Management อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 1 กันยายน 2554 1. Introduction to file management in Objective-C 2. Working with paths and URLs 3. Reading and writing strings 4. Archiving objects สัปดาห์ที่ 14 หมู่เรียน 01: 6 กันยายน 2554 Chapter 10: More Complex Classes อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 8 กันยายน 2554 1. Inheritance and NSObject 2. Extending classes with categories 3. Defining protocols 4. Dynamic typing 5. Exception handling with try/catch สัปดาห์ที่ 15 หมู่เรียน 01: 13 กันยายน 2554 ทบทวน Chapter 6-10 ทบทวนก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ อธิศ ปทุมวรรณ หมู่เรียน 02: 15 กันยายน 2554 สัปดาห์ที่ 16 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สอบปลายภาค บทที่ 6-10231120 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2554 หลักสูตรไตรภาค 4

×