l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 3

253 views
218 views

Published on

Tercer número de l'Esberla, publicació de l'Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs. Març 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 3

  1. 1. REFORMA LABORAL ENTREVISTA TRANSPORT PÚBLICNous passos enrere en els drets laborals Recordem una experiència comunicativa L’encariment del transport públic escurai en la capacitat de negociació col·lectiva de la ciutat, GBtv, amb una entrevista als les butxaques però també aguditza ladels treballadors seus impulsors imaginació Pàg. 2 Pàg. 3 Pàg. 4 8 de març La crisi econòmica la columna s’acarnissa especialment amb les dones i La inèrcia dels provoca retrocessos en l’alliberament de dia de la dona costums gènere, nou repte per al feminisme treballadora per Maria i Paula Això és un escrit per la llibertat, perquè ningú sigui discriminat per la seva inclinacióLa diferenciació social, és a dir l’exis- brica Triangle Shirtwaist de Nova York emfatitzat encara més. sexual, per ser el que és.tència de grups que presenten de- en que varen morir 140 treballadores, E Avui, quan les contradiccions del “ca-sigualtats entre ells -bé siguin de ti- la majoria joves immigrades, que l’any l 12 de gener en el discurs d’any nou, pitalisme de benestar” afloren i es fanpus econòmic, de poder, de prestigi, anterior havien protagonitzat una vaga Benedict XVI (l’actual Papa) va fer unes més crues, hem de desprendre’ns del declaracions inaceptables. Algunesd’educació o altres- dins de la socie- per demanar millores laborals a la fà- conformisme i recordar que la lluita pels tant inverosímils com “El matrimoni homo-tat és un tret comú a la història. Així, brica i la fi de la discriminació laboral drets de les dones no és una cosa del sexual és una de les amenaces més greusfent un breu repàs es pot comprovar entre homes i dones. passat. Cal que sortim totes i tots al contra la família tradicional” o “No és l’ho-que la humanitat s’ha dividit en grups carrer el proper 8 de març per deixar me qui decideix, és Déu qui decideix qui éssocials contraposats: patricis i esclaus clar que la justícia social passa per la home i qui és dona”. La primera referida aa l’antiguitat, nobles i serfs a l’edat plena igualtat de totes les persones. la proposta de 66 països de l’ONU a des-mitjana, burgesia i proletariat a la so- penalitzar universalment l’homosexualitat Cada dia és 8 de març!cietat industrial. En resum, opressors (sabent això, encara gosem a no exercir el nostre dret a manifestar-nos i ens quedemi oprimits. A més a més, al llarg dels asseguts al sofà?). I l’última forma part de laanys les classes poderoses han volgut crítica de l’església contra el canvi de sexe.fer creure que les persones es dividieni podien ser discriminades per motius Trasbalsa que avui en dia, quan hem avançatreligiosos, sexuals, de raça o cultura. tant en alguns aspectes com ara la ciència i Dona i crisi la tecnologia, encara siguem tan obtusos en3 voltes rebel temes tan importants com és la definició de Tornant al present, família. Ja és hora de què deixem de ban-Típicament es parla de que les dones la crisi i les “polítiques da les repressions que ens imposen algunestreballadores pateixen una triple opres- d’austeritat” d’em- tradicions i costums; com a éssers humanssió: de classe, per l’estructura econòmi- preses i governs han el que ens caracteritza és el logos (la raó, laca capitalista; nacional, per l’ocupació provocat una regres- paraula) i tenim el dret, no, el deure, d’anarcolonial del país o la globalització; i de sió en la igualtat que més enllà i no deixar-nos portar mansamentsexe, per la estructura social patriarcal, se suposa que hauria per la inèrcia dels costums. Família tradici-en què els membres mascles de la so- d’existir entre homes i onal? Tradició? Ensorrem la “cultura” quancietat predominen en les posicions de dones. Un informe del és opressió!poder. El patriarcat, compta amb una CES publicat el passat A part de tot això, les paraules d’aquest se-moral i un aparell ideològic, incloent les desembre constata la per- nyor no tenen ni cap ni peus. Perquè si lareligions, amb la finalitat de legitimar sistència de desigualtats en base del cristianisme es l’amor, tindria queaquesta opressió de cara a la societat. l’accés al treball i en el salari i fer-li vergonya pregonar unes idees quan ell estancament en àmbits com la de- mateix es deixa en ridícul; se li omple la bocaDia de la dona treballadora amb paraules com ara “solidaritat, respecte, dicació a la feina de la llar. La bretxaCada 8 de març es commemora la lluita salarial entre homes i dones s’ha incre- humilitat, igualtat i democràcia” quan és elde les dones per la seva emancipació mentat i és superior al 20%. Tot i que primer que passa per damunt de les perso- l’any 2006 la diferència ja era notable -el nes sense que l’importi massa el patimentcom a col·lectiu humà. Enguany fa 104 que deixa darrere.anys que aquest dia esdevingué una salari promig per hora dels homes erajornada de lluita feminista coincidint de 10,6 euros i de només 8,9 euros en A més a més, per acabar d’arrodonir aquestamb l’efemèride de l’incendi de la fà- el cas de les dones- darrerament s’ha panorama tan prometedor, fa ben poc s’ha sabut que el president Rajoy, té la intenció d’anular els matrimonis homosexuals. Apro- L’esberla, la publicació de l’Assemblea de Joves L’Assemblea no comparteix necessàriament el contingut fitant que estem tan enfeinats amb això de de Gramenet, és un projecte de revista mensual dels articles signats que apareguin en aquesta publicació. la crisi, es refreguen les mans i ens treuen autogestionada. encara més drets per aprofundir la diferencia Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, escriu-nos a entre les classes socials. Pretenen prohibir L’Assemblea de Joves de Gramenet és un col·lectiu de joves ajgb@ara-santacoloma.com, busca’ns a facebook o visita’ns uns dels pilars de la democràcia; la llibertat de la ciutat que s’organitzen per canviar les coses, és una a jovesgramenet.blogspot.com, de consciència i la llibertat d’actuar. eina de transformació de i per a joves inquietes i compro- Físicament, ens pots trobar a l’Ateneu Popular Júlia Romera meses en l’autoorganització contra els poders establerts. Realment volem un món així?P (c/Sant Ramon, 51) o al Local Social Krida (c/Beethoven, 7)
  2. 2. EditorialDia a dia ens estan retallant els drets. El nostre dret a una sanitat pública i de qualitat, ques que fan estendre entre la societat el racisme i la xenofòbia, agreujant encara mésa una educació per a totes, a una vivenda digna, a un transport públic de qualitat, a la situació precària de les persones més vulnerables.una feina... Per una altra banda, CiU, des de l’Ajuntament de Barcelona, incrementa de formaA Gramenet, una de les conseqüències d’aquesta crisi generada per un sistema eco- desorbitada les taxes del transport públic i incompleix els acords laborals amb les tre-nòmic, financer i polític que construeix castells de fum fent més rics als qui més tenen balladores de TMB; com a mostra de dignitat i valentia, els treballadors i les treballa-(uns pocs) i més pobres als qui menys tenen (la gran majoria social) ha sigut més de dores de TMB convocaren una vaga de transports del 27 al 1 de Març, coincidint amb13.000 aturats en els darrers mesos. el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, fent d’espurna d’allò que hauríem de seguir la resta. A tot això, se suma la comunitat educativa, que el 29 de febrer sortí un cop mésEl Govern de l’Estat, lluny de preocupar-se dels qui patim aquesta crisi, imposa mit- al carrer convocant vaga a l’ensenyament públic.jançant un reial decret una contrareforma laboral que facilita les condicions d’acomi-adament, que destrueix els convenis col·lectius fent més vulnerables a les treballado- Les condicions objectives estan donades. Les retallades de CiU i la reforma laboralres i treballadors... I el Govern de la Generalitat (CiU) continua implementant mesures del PP es mereixen una resposta clara dels treballadors, és hora de sortir als carrersque retallen drets elementals com la sanitat i l’educació, aplaudint tranquil·lament les i dir que ja n’hi ha prou que aquesta crisi la paguem nosaltres i que el problema és elmesures neoliberals del PP. En definitiva, mesures que acaben perjudicant a les de sistema.Psempre, i beneficiant els bancs, els grans empresaris i la classe política; unes políti- Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs Gramenet, pam a pamLa reforma laboral i l’atomització deles relacions treballador-empresari JuliaEl passat divendres 10 de fe- és la legalització dels períodes pus de relacions que hi ha entre Romera:brer es va aprovar el Reial De-cret Legislatiu 3/2012 de mesu- de proves d’un any, és a dir: du- rant el primer any laboral en una consumidors i usuaris amb l’em- presari, és a dir, relacions jurídi- la lluitares urgents per a la reforma delmercat laboral, a través del qual empresa, el treballador podrà ser acomiadat sense necessitat ques establertes per mitjà d’un contracte d’adhesió. Si no can- antifran- quistaes modifica l’Estatut dels treba- de motivació per part de l’em- viem la situació, estem caminantlladors, és a dir, es va aprovar el presari, mesura que per si sola cap a un dret laboral en què seque es coneix com una “refor- ja ens sobta, però que ens re- seguirà la màxima civilista de l’ar-ma laboral”. Aquest estatut delstreballadors es va aprovar en el sulta normal quan aprofundim en el text legal i veiem que l’aco- ticle 1255 del Codi Civil, en què l’autonomia de la voluntat permet amb nomseu dia en contra l’opinió de laclasse treballadora, que consi- miadament lliure s’ha legalitzat, amb l’única condició d’haver establir vincles jurídics sense cap més restricció que la legalitat. de dona Sderava que aquest text legal no experimentat disminució de be- Això vol dir que la part més for-protegia suficientment als treba- neficis durant tres trimestres ta en la negociació —l’empresa- i, en general, és com- ser 21 militants a la ciutat i Ro-lladors. Recessió rere recessió, consecutius, requisit que no és ri— imposarà les clàusules que plex fer un exercici de mera era l’única dona del grup.hem vist com s’ha anat apeda- complicat de complir, tenint en consideri, i la part més dèbil —el memòria històrica so- Finalment van ser tots detingutsçant amb les tisores de la clas- compte que, fins i tot el mateix treballador—, haurà d’acceptar bre la guerra civil i la repressió amb penes diferents: ella, con-se política. Aquestes reformes, banc Santander podria fer ús totes les condicions establertes franquista a causa de l’oblit que demnada a pena perpètua, morícom sempre i aquest cop no d’aquesta disposició legal. I, per pel patró. El precepte legal es- s’ha encarregat de promoure el 8 de setembre de 1941 a laés l’excepció, van acompanya- si no fos suficient, si l’empresa mentat anteriorment, estableix l’anomenada transició —potser presó de dones a conseqüèn-des d’un seguit de justificacions ha disminuït els beneficis du- l’autonomia de la voluntat a l’ho- per deixadesa, sovint intenci- cia de les seqüeles dels copscom, per exemple, augmentar la rant tres mesos seguits, aques- ra de fer contractes, partint de onat—, més ho és encara si hi rebuts durant la seva detenciócontractació, però els objectius ta podrà reduir el sou dels seus la base liberal-burgesa que les apareix un nom de dona, i no a la caserna de la Guàrdia Civil.reals que podem veure amagats treballadors, desvinculant-se dues parts són lliures per pac- perquè fos precisament poc im-darrera de les disposicions le- completament dels convenis tar el que vulguin, però això no L’Ateneu Popular de la ciutat — portant el paper que jugaven: agals són l’abaratiment de l’aco- col·lectius, i sí, això vol dir que és realment així, perquè si hi ha que ha estrenat ubicació fa poc casa, a les trinxeres, en l’orga-miadament, facilitar els ERO i actualment aquests convenis una part més forta que l’altra, a al carrer Sant Ramon— duuels acomiadaments col·lectius col·lectius seran papers mullats, la part dèbil no li quedarà més re- nització clandestina... el seu nom, en homenatge. Ai, també, els disciplinaris, però, quan cal recordar que aquests mei que acceptar. D’entre aquestes dones, a San- banda, la Comissió Antifeixis-sobretot, atomitzar les relacions han estat fruit de la negociació Aquest fet canvia per complet ta Coloma destaca Julia Rome- ta ha reclamat en més d’unalaborals per a individualitzar el i la cooperació dels treballadors les relacions laborals, i tota ra Yáñez pel seu exemple de ocasió que algun equipamenttreballador. És a dir, tot un se- d’un mateix ram en la lluita per aquesta situació ens fa plantejar lluita revolucionària en la clan- o espai de la ciutat digui el seuguit de mesures positives per a les millores laborals.una economia de mercat, però que els drets dels quals havíem destinitat. Nascuda a Mazarrón, nom, així com el d’altres cai-no per als treballadors. Tota aquesta desregulació del gaudit la classe treballadora no de molt jove s’afilià a les Juven- guts i lluitadors. A Santa Colo- dret laboral s’ha fet sota el pre- eren res més que petites con- tudes Libertarias i ocupà un pa- ma, en part gràcies a la tascaConcretament, la darrera refor- cepte d’individualitzar al tre- cessions que ens havia fet la per rellevant a la UJA (Unión de del Grup d’Història José Ber-ma aprova un seguit de mesures ballador, això vol dir deixar el classe política i burgesa per por Juventudes Antifascistas), que ruezo, que ha treballat per re-que un cop més contribueixen a treballador sol davant del perill, a una revolta, a una vertadera tenien grup a Santa Coloma i construir les peces de la nostrala desregulació d’aquesta àrea fragmentant les relacions la- oposició popular. Ara més que van continuar lluitant després memòria històrica recent, se’nsdel Dret tant necessària i im- borals. Ja no som els treballa- mai calen noves formes d’unió, de l’entrada de les tropes fran- ha transmès la història d’ella iprescindible, atacant a tots els dors, la patronal i la negociació noves formes de lluitar colze adrets dels quals gaudien els tre- col·lectiva, sinó que ara ets tu, colze i, sobretot, crear noves quistes amb l’objectiu de debili- de tanta altra gent que, amb lesballadors i que els nostres avis i l’empresari i la seva imposició. maneres de blindar els drets la- tar en la mesura del possible el condicions en contra, malgratàvies varen suar per aconseguir. Aquesta reforma converteix les borals en aquests nous tipus de règim i de mantenir la resistèn- la derrota, van mantenir l’espe-Un dels atacs als drets laborals relacions laborals en el mateix ti- relacions laborals.P cia organitzada. Van arribar a rit de lluita.P
  3. 3. l’entrevista«el periodisme objectiu no existeix perquè les informacions sónidees, i les idees de cada persona o col·lectiu són diferents»Entrevista a l’Eugènia Manzanares i l’Aleix Madrid que ens parlen sobre la efímera existència del projecte comunicatiuGramenet de Besòs Televisió (GBtv) i la necessitat d’uns mitjans d’informació crítics a la ciutat finançament però hi havia d’haver també algú que s’hi dediqués i trobàvem el pro- blema de la falta de recursos humans. Què en penseu, de la resta de mitjans de comunicació de la ciutat? Penseu que són objectius? E: No, és clar, pensem que no són objec- tius. Bé, de fet GBtv jo sempre he dit que no és objectiva. Penso que el periodisme objectiu no existeix, i està a la vista quan veus qualsevol canal de televisió, quan llegeixes qualsevol diari o quan escoltes qualsevol cadena de ràdio. És inevita- ble perquè les informacions són idees, i les idees de cada persona o col·lectiu són diferents. Està clar que sempre els mitjans oficials (de l’ajuntament) seran el màxim de favorables a la gestió i les coses que es fan des de l’ajuntament, és lògic també per la seva banda. De tant en tant sí que potser diuen alguna cosa negativa, no tot és color de rosa i la gent no és tonta... però en general no es tiren pedres damunt la seva teulada. Fotografía d’arxiu de l’Eugènia en plena acció A: En tot cas, l’objectivitat de GBtv es trobava en el fet que quan sortíem a do-Com va sorgir la idea de crear Grame- ciats: el grup tècnic, que eren les per- primeres per poder gravar i em van fer l’hora de dur a terme el projecte? nar una notícia buscàvem tots els puntsnet de Besòs Tv (GBtv des d’aquest sones que s’ocupaven de fer els vídeos perdre el temps mirant què duia dins de E: Uffff de vista: per exemple, quan van talar elsmoment)? (gravar, editar i penjar al web), i el grup la càmera; després, en arribar a la sala A: De finançament. arbres de la Plaça de la Vila vam pregun-Eugènia: Va començar perquè vèiem de suport, que ajudava a l’hora de mun- de plens, la cambra ja era gairebé plena i E: Sí, econòmica. Jo, per exemple, vaig tar als comerciants què en pensaven,que hi havia mitjans de comunicació a tar activitats, fer-ne difusió, enviar cor- no em deixaven entrar. Li vaig fer un se- poder-me dedicar plenament a GBtv també vam buscar els possibles incon-la ciutat (SÓC, revista de l’ACI, SC+, full reus electrònics, penjar cartells… nyal al Jordi Padró i evidentment no em en aquells moments perquè no em de- venients, investigàvem una mica per do-informatiu de l’ajuntament...) que tenien E: Hi havia gent que ens avisava dels ac- va poder negar que havia d’entrar amb dicava a cap altra cosa i GBtv requeria nar una visió global. No érem objectiusun punt de vista i unes notícies en con- tes i les activitats que es farien a la ciu- la càmera. Però era complicat, els plens un dedicació completa, perquè s’ha potser pel fet d’haver triat informar so-cret i que d’altres més reivindicatives de tat, que normalment eren les persones eren el més complicat. d’anar a gravar unes quatre hores, des- bre una determinada notícia; el consis-col·lectius ciutadans no sortien mai en- de les pròpies entitats. El grup tècnic, Per què creieu que no us deixaven en- prés s’ha de muntar, fer el grafisme de tori havia tret uns arbres i nosaltres nolloc, i crèiem que eren prou importants que era el que realment tenia més feina, trar a gravar? cada programa, les caretes, organitzar ho trobàvem bé i vam investigar, però acom perquè algun mitjà les cobrís, per érem quatre persones. A: Per la nostra relació amb els movi- el web, assabentar-se de les notícies l’hora d’informar ho fèiem d‘una mane-aquest motiu vam començar amb GBtv. I el grup de suport? ments socials de Santa Coloma. de la setmana següent, fer les veus en ra diferent al periodisme del SÓC o deCom que jo havia estudiat audiovisuals, E: No es podria dir un nombre concret; E: I perquè estàvem donant una infor- off, també s’ha de fer la feina de perio- l’Ajuntament informa o d’SC revista, quetenia un cert domini i m’agradava fer ví- era gent d’entitats en general que ens mació que no els beneficiava mostrant disme i realment ocupa molt de temps. consisteixen en un únic punt de vista.deos, vam pensar que en lloc de fer un ajudaven en el que podien i ens avisa- com era un ple, gens participatiu. Aquest Jo en aquell moment podia però també E: De fet, nosaltres, per una notícia, vamweb escrit, podíem fer un web i penjar-hi ven. Era més indefinit. punt de vista no els interessava que sor- havia de menjar i quan em vaig posar a estar trucant diverses vegades a l’ajun-vídeos. Us heu trobat amb alguna dificultat a tís i menys encara quan van veure que treballar, com que érem l’Aleix i jo qui tament a Dori Morillo, cap de serveis deQuin era l’objectiu de GBtv? GBtv tenia força afluència de visites i, coordinàvem més coses, va començar a l’hora de gravar o publicar una notícia comunicació, perquè volíem parlar ambAleix: L’objectiu de GBtv era cobrir pel fet de ser un mitjà independent? és clar, d’aquestes coses s’assabentava ser més difícil. L’Aleix tampoc podia, les un càrrec de l’ajuntament, diria que pelaquest buit informatiu de la ciutat produ- molta gent. altres dues persones que ens ajudaven a tema de l’antena de telefonia mòbil, però A: L’única vegada va ser a un ple muni-ït per una uniformitat dels mitjans de co- Quina afluència de visitants tenia nivell tècnic estudiaven, van començar a no n’estic segura. Al principi em va es- cipal a l’ajuntament; un policia que ana-municació locals que només eren la veu GBtv? fer pràctiques, i quan no hi ha una com- tar donant moltes voltes i quan li vaig dir va de paisà i era al ple no ens deixavad’una institució, en aquest cas l’ajunta- pensació econòmica és difícil, prioritzes que érem de GBtv em va canviar el to de entrar la càmera perquè suposava que E: Al principi vam aconseguir unes milment. Nosaltres volíem informar de les comprar el menjar, i el projecte es fa molt veu, ja no semblava gaire segur que po- érem part d’algun col•lectiu dels que hi visites setmanals úniques.activitats de les entitats, de les accions difícil de tirar endavant sense cap mena gués parlar amb aquesta persona, vaig intervenien. A: De fet, un dels objectius concrets quedels moviments socials, de les mobilitza- de finançament... haver de trucar diferents vegades i final-cions ciutadanes, d’actes culturals que E: En principi, en els actes que eren ens havíem fixat GBtv era arribar als mil Així, bàsicament, es va acabar per ment no vaig poder parlar amb aquestno sortien en aquests mitjans diguem-ne oberts—o en teoria oberts—, no vam te- visitants, però durant els dos primers aquest motiu? càrrec de l’ajuntament... Nosaltres, enoficials... nir cap problema, però sí que és veritat mesos vam superar amb escreix aques- aquest sentit, volíem mostrar el punt de que als plens vam tenir dificultats. Se su- ta xifra. Si no recordo malament, durant E: Sí, per qüestions econòmiques i perE: Un altre objectiu era que GBtv arribés vista del màxim responsable sobre un posa, com ha dit l’Aleix, que era perquè el primer mes vam arribar a les dues mil falta de possibilitat de dedicar-hi temps.a convertir-se en un més dels mitjans de tema concret i no ens va ser possible, ens confonien amb els que anaven a fer visites úniques per setmana, però des- A: De fet, la primera inversió econòmi-comunicació de Santa Coloma, que fos però el nostre objectiu era mostrar tots prés aquesta xifra va anar decreixent; di-un mitjà conegut, que potser no arribaria els punts de vista. guem que també les primeres setmanesabsolutament a tothom per una qüestió “l’objectiu de GBtv va ser com un boom, la gent volia saber “l’objectivitat de GBtv A: Nosaltres crèiem en la nostra feina dede mitjans econòmics i humans, peròque arribés també a ser un mitjà més a era informar de les què era aquest mitjà. Després vam man- es trobava en el fet que periodistes i anàvem a buscar la notícia, a mostrar les diferents opinions. Peròla ciutat. activitats de les entitats, tenir un nombre aproximat de mil visites. quan sortíem a donar des de la resta de mitjans de comunica- E: A més, aquest havia estat un objec-A: I és clar, un dels objectius, assolit, era de les mobilitzacions tiu fixat a llarg termini, a sis mesos vista una notícia buscàvem ció no preguntaran l’opinió al teixit as-que GBtv fos el referent audiovisual a laciutat ja que no hi havia cap altre mitjà ciutadanes, d’actes més o menys; no ens esperàvem tantes tots els punts de vista” sociatiu de Santa Coloma, per exemple amb el tema de la Bastida. No explicarend’informació d’aquest tipus a Santa Co- culturals alternatius, etc.” visites, va ser molt sobtat, crèiem que el projecte especulatiu i l’oposició de les al principi tindríem pocs espectadors...loma. Les notícies fresques setmanals entitats de la ciutat, explicaren el projec- Però realment anàvem pel carrer i gentde GBtv! te de remodelació de la Bastida i prou. que o bé ens coneixia o bé ens havia vistE: A més, l’únic mitjà audiovisual que rebombori, els que exposaven les seves amb la càmera ens preguntava què fa- ca de GBtv va ser personal, els que vam E: Resumint, no érem objectius en elestà relacionat amb Santa Coloma per la queixes, els que tenien paraula al ple... ríem la setmana següent. Això diu molt inicial el projecte vam posar peles de sentit que triàvem unes notícies concre-gent de fora és Ràdio Teletaxi i, since- Però bé, sabien que érem de GBtv per- de GBtv, era molt propera. Incús rebí- la nostra butxaca, que després es van tes precisament pel fet que no es veienrament, crèiem que no representava, ni què havíem tingut reunions amb el direc- em correus electrònics amb propostes recuperar amb diferents actes. Però un reflectides a la resta de mitjans de co-molt menys, gran part de la societat que tor de comunicació de l’ajuntament, en i, realment, sobta més una càmera de cop finalitzat podríem dir que el balanç municació però, en canvi, intentàvemconforma Santa Coloma. Jordi Padró, que ens havia dit que ens televisió pel carrer que un periodista re- econòmic ha estat negatiu; s’havien de ser el màxim d’objectius possible ja queQuanta gent participava al projecte? recolzarien; després, això no era efectiu. dactant. comprar cintes, un micròfon, molt mate- buscàvem el màxim de punts de vista.P És més, una vegada vaig pujar de les rial... Es va pensar diferents maneres deA: Al projecte hi havia dos grups diferen- Amb quines dificultats us heu trobat a
  4. 4. espai de formacióA tu TMBé et retallen!Tots hem notat a la butxaca l’increment del preu dels bitllets del de metro i bus o la cancel·lació sense previ avís de la línia 35,entre Santa Coloma i l’hospital de Sant Pau, que uns 700 viatgers utilitzaven diàriament. Hi ha molts detalls desconeguts quefan aquestes operacions més inacceptables encara i que deixen en evidència els interessos dels gestors d’aquests serveis. Fig. Evolució tem- volgut fer públic quant cobren. El poral del preu del responsable de comunicació de bitllet T-10 1 zona Agenda i del Salari Mínim TMB respongué literalment en Interprofessional ser preguntat per un periodista: actualitzant el valor «Lamentem comunicar-te que d’ambdós d’acord amb l’IPC interanual aquestes dades no són publi- a l’Estat Espan- ques, com serien les dels emple- DIJOUS 8 MARÇ yol. Suposem una ats de les administracions com la Manifestació Dia de la Dona inflació per a l’any Treballadora Generalitat o l’Ajuntament». Tot Lloc: Pl. Universitat (Barcelona) 2012 igual a la de l’any anterior. S’hi això, mentre s’incompleix el con- Hora: 19 h. observa clarament veni col·lectiu i es congela el sou la tendència a l’alça i dels treballadors. Sopar Dia de la dona el notable increment treballadora de Gent de d’aquest any. L’increment del preu del trans- Gramenet Lloc: ACP Aramateix port no es pot considerar com Hora: 21 h. un fet aïllat, s’ha de valorar en elEnguany Transports Metropoli- cepte de dietes. Pel simple motiu de TMB, fora de conveni, no han context de les polítiques antiso- DIVENDRES 9 MARÇtans de Barcelona (TMB) ha eli- d’assistir a una reunió s’embut- En resposta a la pujada s’han Presentació Òmnium Cultural cials del govern de CiU i PP, alminat línies diàries com la 31, la xacaven 600€ cadascun, tot i que organitzat nombroses mobilit- Santa Coloma mateix nivell que les retallades Lloc: Can Sisteré35, la 105 o la 158, ha suprimit les reunions formessin part de la zacions, com colades massi- en sanitat i educació o la recent Hora: 18.30 h.el Bus de Barri els diumenges i seva feina com a representants ves o vaga d’usuàries, i també reforma laboral que avança en elfestius i ha reduït la freqüència de d’institucions, ajuntaments o del algunes iniciatives originals. DIUMENGE 11 MARÇ desmantellament de gairebé totsquasi totes les línies de Bus de di- govern català. A més, algunes Dinar d’autogestió LS Krida + La més coneguda ha estat la els drets laborals. El transport Assemblea LS Kridalluns a diumenge. Paral·lelament, d’aquestes persones són també públic esdevé una necessitat bà- Hora: 14h “T-11”. Consisteix en aprofitarel preu del bitllet senzill s’ha in- membres de consells d’admi- sica en el context de les grans els bitllets de T-10 esgotatscrementat un 38% i la T-10, un nistració de fins a tres empreses conurbacions o aglomeracions DIMECRES 14 MARÇ per a un altres usuari que pu- Xerrada SOM ENERGIA12%, accions que intenten justi- més. L’alcalde de Barcelona, Xa- urbanes, com l’àrea metropoli- gui aprofitar el darrer viatge. Lloc: Ateneu Popular Juliaficar maldestrament amb l’excu- vier Trias, va percebre 36.800€ tana de Barcelona, on el lloc de Així només has de deixar el Romerasa de l’ajustament pressupostari l’any 2011, addicionals al seu residència dels treballadors es Hora: 19.30h bitllet a un lloc visible com elsde les administracions. Aquest sou i dietes, per assistir a dues o troba allunyat del lloc on es de- plafons d’informació per a queargument, a més de ser fal·laç, tres reunions mensuals de l’Àrea senvolupa l’activitat econòmica. DIVENDRES 16 MARÇ algú la pugui agafar i aprofitar Passi documental Plaça del Solfa aigües quan es comprova el Metropolitana de Barcelona, que, Així doncs, es fa pagar més als el temps de viatge en que en- Organitza: Indignatsmalbaratament de recursos que en formar part de la seva feina, treballadors, que es veuen abo- Hora: 20 h. cara és vàlida. També pots fers’ha produït i es segueix produint no haurien de suposar una remu- cats a fer ús del transport públic sevir el teu telèfon mòbil pera TMB. neració afegida. per poder vendre la seva força de DISSABTE 17 MARÇ indicar on deixes la teva T11 o Jornada sobre model de Segons les fonts sindicals, 300 per trobar T11 encara actives. participació càrrecs de TMB cobren 27 mili- L’aplicació “Incidències 2.0” Hora: matí “a TMB les despeses ons d’euros l’any. És a dir que un incorpora una funcionalitat “la pujada del preu del Organitza: Gent de Gramenet són opaques i s’hi 7%, els directius, cobra gairebé que et permetrà fer-ho. transport públic és DISSABTE 24 MARÇ incompleix el conveni el 15% de la massa salarial de la També s’ha creat una mútua comparable a una Projecció de “Catalunya Über Alles” amb el director Ramon dels treballadors” companyia, que té 8.000 treba- (Memetro) que, per una petita disminució dels salaris” Termens lladors. Asseguren que el sou del Lloc: ACP Aramateix aportació anual, cobreix les des- personal operatiu —conductors, Hora: 18 h peses de les multes que rebisTMB és la unitat gestora i la mar- revisors, taquillers— va baixar un Organitza: A.teneu, Krida, per viatjar sense bitllet i tenen treball, per tal de maximitzar les Aramateix, AJGB, Maulets,ca comercial sota la qual ope- 4% el 2010, sobretot per la re- en període de proves un servei rendes del capital a costa de pre- Centre Acolliment i Òmniumren les empreses municipals de ducció d’hores extres. En canvi, d’avís al mòbil de la presència de caritzar encara més les condici-transport públic de Barcelona. El la despesa salarial dels membres DIJOUS 29 MARÇ revisors a les estacions. ons de vida de les classes popu-seu consell d’administració està del consell d’administració va Jornada de lluita contra la lars. Des d’aquest punt de vista, reforma laboralformat per 30 membres, gaire- pujar un 5%. Més informació: la pujada del preu del transportbé tots càrrecs públics. Segons t11targeta.blogspot.com DIVENDRES 13 ABRIL És especialment preocupant és comparable a que es restésfonts internes, que l’empresa www.incidencies.org Taula Rodona: Moviment obrer l’opacitat en la informació sobre del salari dels obrers el cost deno ha confirmat ni desmentit, tmb51.wordpress.com i lluita antifeixista a Gramenet, com i en què es gasta el diner les eines que utilitzen per fer la dels anys 70 a l’actualitataquests membres van cobrar www.memetro.net del contribuent: uns 603 directius seva feina.P Hora: 19.30h230.000€ durant el 2010 en con- Lloc: Museu Torre Balldovina Organitza: Comissió Antifeixista 27 de Gener DISSABTE 14 ABRIL Consell General de Ciutat DIUMENGE 15 ABRIL Dinar d’autogestió LS Krida + Assemblea LS Krida Hora: 14h DISSABTE 21 ABRIL Xerrada amb Seminari d’Economia Crítica Taifa Hora: 19 h. Lloc: Aramateix Organitza: Maulets-CAJEI i AJGB DIUMENGE 22 ABRIL KRIDAnt per territori. Excursió pel nou Itinerari de Natura de la Serra de Marina

×