askalon
Valves • Engineering • Asset Management • Service • Education
VALVES
ENGINEERING
ASSET MANAGEMENT
SERVICE
EDUCATION
”Vi tar ett samlat
grepp kring hela
processkedjan”.
ASKALON har erfa...
Avstängningsventiler
Samarbete med Tyco ger oss tillgång till ett brett sor-
timent av avstängningsventiler, från små kulv...
Ombyggnationer/processmoduler
Askalon har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och
bygga specialan...
Tillståndsbaserat underhåll
Reparations- och stilleståndskostnader förorsakade av slitage eller tekniska fel or-
sakar årl...
Utbildning
Rillupta tincip exer incin exeros eumsan veliquat
nullutat. Dunt lum dio esto endre estrud dolortio
coreet am, ...
Sachsen
Berlin
Sundsvall
Stockholm
Östhammar
Karlstad
Norrköping
Helsingborg
Allerød
DANMARK
Vantaa
FINLAND
SVERIGE
ASKALO...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Askalon ab företagsbroschyr svensk

606 views
520 views

Published on

Askalon AB - www.askalon.se - Företagsbroschyr om ventiler, tillståndsbaserat underhåll, ventilservice och diagnostik inom processindustrin i Sverige, Danmark och Finland.
Askalon AB representerar bl.a. Fisher reglerventiler och CSI vibrationssystem från Emerson Process Management och Crosby och Vanessa ventiler från Tyco.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Askalon ab företagsbroschyr svensk

  1. 1. askalon Valves • Engineering • Asset Management • Service • Education
  2. 2. VALVES ENGINEERING ASSET MANAGEMENT SERVICE EDUCATION ”Vi tar ett samlat grepp kring hela processkedjan”. ASKALON har erfarenheter och resurser att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. ASKALON har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. ASKALON analyserar statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. ASKALON erbjuder genomtänkta serviceinsatser av processindustrins ventiler på plats hos kund eller i egen verkstad. ASKALON erbjuder ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. Som kund möter du dem nästan dagligen. Vårt drygt 50 man starka lag av projektledare, ingenjörer och servicetekniker. Skickliga specialister som vet att varje processapplikation är unik och som har kunskapen att skräddarsy en lösning för varje behov. Problemlösare med lång erfarenhet från reglering av industriella flöden som ur vårt breda program av ventiler och övervakningssystem tar fram lösningar som verkligen fungerar. Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Vi tar totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa, kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner för förebyggande underhåll och service. Genom ett rikt utbud av utbildningar och seminarier erbjuds dessutom möjlighe- ter till en kontinuerlig kompetensutveck- ling av våra kunders tekniker. Mats Warnqvist VD PROCESSINDUSTINS VÅGBRYTARE
  3. 3. Avstängningsventiler Samarbete med Tyco ger oss tillgång till ett brett sor- timent av avstängningsventiler, från små kulventiler till stora trippelexcentriska vridspjäll. Ställdon med instrument för Fieldbus och ProfiBus-kommunikation eller Wireless-överföring finns som standard. Ventilerna används dessutom i SIS-klassade processavsnitt med Fieldvue lägesregulator, då med tester som partial stroke test som standard. Säkerhetsventiler Säkerhetsventilen är grunden för rörsystemets säker- het. Då ledningstrycket överstiger inställd tryckgräns öppnas ventilen, trycket i ledningen sänks och risken för olyckor reduceras. Rätt ventil och rätt dimensionering är avgörande för att uppfylla säkerhetskraven. Tycos program av fjä- derförspända och pilotstyrda säkerhetsventiler samt redundanta safety selectors ökar säkerheten ytterligare. PRODUKTER Totalansvar för kompletta ventilleveranser Askalon är en av ventilbranschens största aktörer. Vi kan tillgodose kunders behov av reglerventiler, säkerhetsventiler och avstängningsventiler och har de erfarenheter och resurser som krävs för att hantera allt från enstaka ventiler och reservdelar till komplexa ventilprojekt. Ventilval LeveransDokumentation Kontroll VALVES UtbildningDimensionering 4 5 Reglerventiler Askalons program av reglerventiler är brett och har sin grund i Fisher Controls, en division av Emerson Process Management. Företaget anses vara en av världens främsta inom området och går i spetsen för produktutveckling och kvalitet. Programmet täcker allt från standardbetonade lågtrycksapplikationer till krä- vande lösningar för höga tryck och temperaturer. Valet av reglerventil görs med utgångspunkt från aktuell applikation samt anläggningens reglertekniska krav. Till hjälp finns vår egen erfarenhet samt resultat från våra leverantörers laboratorier. Som kund har du full tillgång till det senaste inom ventilutveckling. Fishers reglerventiler förses med Fieldvue läges- regulatorer som kommunicerar med underhållssystemet AMS Suite. Övervakningen av ventiler och transmittrar sker on-line, vilket säkrar processen mot smygande fel och försäm- rad prestanda i reglerkretsen. Kraven från processindustrins olika verksamhets- grenar varierar. Som partner måste vi därför ha spe- cialistkunskaper inom ett flertal områden för att du som kund alltid ska känna dig trygg i diskussioner kring viktiga projekt. Askalon har produkter och lösningar för appli- kationer såväl inom chryogeniska processer som för reglering av överhettad ånga, matarvatten och dose- ringar av kemikalier. Avancerad reglering av tvåfasflöden, stora tryck- sänkningar och friblåsningar med ljud och vibrations- Säkerhetsventiler Avstängningsventiler Reglerventiler problem är uppgifter som våra ingenjörer optimerar vad gäller utrustning och installation. Höga krav inom PED, ASME, läckageklasser och materialcertifikat tillhör likaså vår vardag. Fisher reglerventiler Tyco luftstyrda avstängningsventiler Tyco avstängningsventiler
  4. 4. Ombyggnationer/processmoduler Askalon har en egen avdelning för engineering med uppgift att konstruera och bygga specialanpassade processavsnitt. Med kundens krav som utgångspunkt tar vi fram konstruktionsförslag med hänsyn till flöden, tryck och temperaturer. Av- snitten byggs som moduler i egen verkstad, alternativt direkt i kundens anläggning. Spärrångmoduler Spärrångmoduler trycksätter ångturbinens axeltät- ningar. Vid start reduceras färskånga och under drift tryckregleras läckageflödet från turbinen. Ångan till turbinens lågtryckstätning kyls till 150°C genom insprutning av vatten. Kylvatten som inte förångas avskiljs i en vattenseparator. Ånginsprutningssystem Vid höga belastningar i gasturbinanläggningar kon- trollerar ånginsprutning förbränningstemperaturen, och därmed utsläppen av kväveoxider. Ångflödet regleras i förhållande till bränsleflödet. Ombyggnadsprojekt En modern processindustri är sällan statisk. Åter- kommande förbättringskrav leder ofta till justerade flöden, vilket också innebär förändringar på anlägg- ningens rörsystem och ventiler. Askalon tar ett totalansvar för ombyggnation av processavsnitt. Vi svarar för dimensionering och kon- struktion, bygger färdiga processystem och levererar nyckelfärdigt. Avsnitten byggs som moduler i egen verkstad, alternativt direkt i kundens anläggning. Våra ingenjörer är erkänt duktiga på flödesbe- räkning för reglerventiler vilket säkerställer en bra funktion på hela processen. Kompetensen ger stora mervärden för kunder som normalt förlitar sig på ENGINEERING inhyrda konsulter. Med Askalon som leverantör har du en partner som klarar hela projektet. Ånga och kondensat är specialområden med stora krav på kunskap och erfarenhet där Askalon erbjuder viktiga applikationer som tryckreducering av ånga och vatten, ångkylningar etc. Med våra ingenjörers hjälp kan dagliga problem som kavitation och flashing undvikas. 6 UtbildningFlödesberäkning CAD Komponentval Installation Igångkörning Ombyggnation
  5. 5. Tillståndsbaserat underhåll Reparations- och stilleståndskostnader förorsakade av slitage eller tekniska fel or- sakar årligen stora kostnader. Med bra kontroll på anläggningens kondition kan du i tid förutse problemen och planera ditt underhåll. Vi hjälper dig analysera statusen på ventiler och roterande utrustning och förebygger genom periodiska tillståndskontroller onödiga problem. ASSET MANAGEMENT Regelbunden vibrationsmätning och analys på ro- terande maskiner som pumpar, kompressorer och turbiner ger information om utrustningens status. Förebyggande åtgärder ger beslutsunderlag för att minska vibrationerna och finna orsaken. Askalon tillhandahåller både avancerad mätut- rustning och den personal som kan göra analyserna. Många maskiner – t.ex turbiner och raffinörer – krä- ver kontinuerlig övervakning. Med snabba och tillför- litliga säkerhetssystem kan allvarliga konsekvenser vid ett fel begränsas eller helt förhindras. Vid sidan av sina skydd- och trippfunktioner utför CSI 6500 kontinuerligt även analys och trendning av felorsakerna. UtbildningDesign Installation Genomförande Integration Dokumentation AMS Suite underhållssystem Med den automatiska intelligensen i underhållssys- temet AMS Suites förbättras produktionens tillgäng- lighet och prestanda genom övervakning av all pro- cessutrustning. Systemet är uppkopplat till ett nätverk där samt- liga fältinstrument, reglerventiler och roterande ut- rustning finns representerade. Diagnostikfunktionerna ger ett genomtänkt informa- tionsunderlag tillräckligt för att kunna utföra de rätta underhållsinsatserna. Askalons supportavdelning ger kontinuerligt stöd inom samtliga delar av AMS Suite. Ett allvarligt fel på en reglerventil kan släcka ner en hel fabrik i timmar med enorma kostnader som följd. En reglertekniskt försämrad ventil förorsakar på sam- ma sätt – varje minut – förluster i processen. Med AMS Underhållssystem övervakas fältin- strument och ventiler kontinuerligt. Eventuella fel ger tydliga larm till drift- och underhållstekniker. Ventildiagnostiken på reglerventiler ger, för- utom spår av kommande fel, även en försäkring av att ventilernas reglerförmåga bibehålls över tiden. Periodiska tillståndskontroller Övervakning Shut down-system med analys 8 Shut-down-system CSI 6500 CSI Instrument för vibrationsanalys Tillståndskontroll Ventildiagnostik Vibrationsanalys
  6. 6. Utbildning Rillupta tincip exer incin exeros eumsan veliquat nullutat. Dunt lum dio esto endre estrud dolortio coreet am, sis nullam, si. Unt adipsustin ut verate modion hent dolutet, consectet inisl ing esequat nullaor sit ullamco nsequametum zzrit velit enim quat nonsequatum zzril utat, se feugait eriustrud et ametueros dolorper siscipisl et vullamc onsecte del utpat ulla feuisl ulluptat, conulput nulla autetum et lut nit, sim doloreet, vullum ad dipit nulputpat. Lam dionsed magna alit am, sis del dolor se eu facin veros erciduis at ip el ulla facidunt nostin SERVICE Service Askalon erbjuder processindustrin ett vältrimmat samarbete kring service och un- derhåll av ventiler. Ventildiagnostik avgör om du behöver plocka ner ventilen för att renovera den på verkstaden eller om man kan göra jobbet med ventilen i ledningen. Här finns stora besparingar att göra, både i tid och pengar. Service av reglerventiler Processindustrins filosofi för underhåll och service är under stark förändring. Ny teknik för kontinuerlig över- vakning och tillståndsbaserat underhåll utvecklas och implementeras i rask takt. Nya intelligenta lägesregulatorer utgör en plattform för totalförändringar av underhållsstrategin. Askalon hjälper till med införandet av den nya tekniken. Likaså med utformandet av teststandards, diagnostiska sys- tem och arbetet kring personalcertifiering. Fieldvue för alla reglerventiler Genom sitt utvecklade system för övervakning och lä- gesreglering har Fieldvue lägesregulator blivit en stan- dard som många processindustrier väljer. Fieldvue kan med fördel användas på alla viktiga reglerventiler. Ventildiagnostik Ventildiagnostikens mervärden vid test och analys av reglerventilers tillstånd är väl dokumenterade. Askalons serviceavdelning har under många år varit vägledande inom området och våra rutiner är idag väl förankrade i företagens kvalitetssystem. AMS Valve Link och Flowscanner är välkända namn på de system som används. Inför underhållsstoppet ger diagnostiken svar på flera av de vanligaste frågorna. • Måste jag byta spindeln? • Är ventilen för stor? • Är ställdonet tillräckligt snabbt? • Vilka reservdelar behöver jag? • Måste jag ta ner ventilen? Ventildiagnostiken hanteras i PC-miljö alternativt med en 475 handkommunikator. Reglering Diagnostik Service 10 En utbildning hos Askalon kan vara den smartaste investeringen du någonsin gjort. Med ökade kunskaper kring ventildiagnostik och övervakningssystem kan du på egen hand förbättra anläggningens reglerkret- sar och förhindra dyra, oplanerade driftstopp. ASKALON UTBILDNINGSCENTER tillhandahåller ett omfattande kursprogram för processindustrins instrument-, underhålls- och projektingenjörer. På plats i moderna kurslokaler erbjuds kontinu- erligt en rad schemalagda kurser. Vid önskemål står vi även till tjänst med specialprogram för kundspeci- fika behov. Utbildning Nyfíken på kursprogrammet? Läs mer på www.askalon.se/utbildning.Service av reglerventiler Egen serviceverkstad
  7. 7. Sachsen Berlin Sundsvall Stockholm Östhammar Karlstad Norrköping Helsingborg Allerød DANMARK Vantaa FINLAND SVERIGE ASKALON är en etablerad aktör inom nordisk processindustri. Vårt huvudkontor finns på Hammarö utanför Karlstad. Vi har dessutom servicekontor på ett flertal orter i Sverige, Danmark och Finland. Sverige/Huvudkontor: Nolgårdsvägen 11, SE-663 41 Hammarö, Sweden, Tel +46 54 57 92 00, Fax +46 54 53 18 51 Danmark: Hejrevang 11, DK-3450 Allerød, Danmark, Tel +45 4813 4977 Finland: Pakkalankuja 6, FIN-01510 Vantaa, Finland, Tel +358 204 416 200 www.askalon.se • www.askalon.dk • www.askalon.fi Försäljnings- och serviceorganisation PREFERENS/Foto:TvåBildare/Tryck:Knappen

×