Energi forframtidenBioenergi       1
Bioenergi er enfornybarenergikilde somstammer frasolenergi         2
Hva er bioenergi?   • Bioenergi : Energi som vi får    fra planter eller avfall fra dyr.   • Vi kaller ofte dette a...
Hva skjer når vi brenner biomasse?Biomasse + Oksygen → CO2 + Vanndamp + Varmeenergi (+ andre stoffer)• Vi brenner biomasse...
Hvorfor er vi ikke bekymret forutslippet av CO2 fra biobrensel?                  5
Hvorfor er vi ikke bekymret forutslippet av CO2 fra biobrensel?      •  Biobrenselet gir fra seg omtrent like mye CO...
Bioenergi i fast form                • For omtrent halvparten av verdens                 ...
Et fjernvarmeanlegg     • Et fjernvarmeanlegg kan      levere varmt vann både til      hus, butikker, sko...
Bioenergi i flytende form                • Brukes som drivstoff til kjøretøyer.              ...
10
Biobrensel på gassform (Biogass)      • Når organisk materiale råtner, dannes       biogass :       – Hu...
Hva brukes biogass til?                     • Fjernvarmeanlegg                    ...
Fordeler med bioenergi1.  I motsetning til fossilt brensel, er bioenergi en fornybar   energikilde.2.  Det blir utslip...
Ulemper med bioenergi•  Dersom man dyrker planter som skal gi bioenergi i stedet for mat, kommer  dette i konflikt med ...
Bioenergi i Norge• Norge dekker ca. 6 % av energibehovet sitt fra bioenergi.  – Tilsvarende tall i Sverige og Finland er ...
E-forelesning om bioenergi• Bioenergi | Nasjonal digital læringsarena• Varer ca. 5 minutter                ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bioenergi

1,528
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bioenergi

 1. 1. Energi forframtidenBioenergi 1
 2. 2. Bioenergi er enfornybarenergikilde somstammer frasolenergi 2
 3. 3. Hva er bioenergi? • Bioenergi : Energi som vi får fra planter eller avfall fra dyr. • Vi kaller ofte dette avfallet biomasse eller biobrensel. • Eksempler : – Trær (ved osv.) – Avfall etter hogst (greiner, bark, granbar, sagflis) – Naturgjødsel fra husdyr – Halm – Oljevekster (f.eks.raps) – Mais, sukkerrør – Fiskeavfall og brukt frityrolje 3
 4. 4. Hva skjer når vi brenner biomasse?Biomasse + Oksygen → CO2 + Vanndamp + Varmeenergi (+ andre stoffer)• Vi brenner biomasse for å frigjøre energien.• Slike reaksjoner kalles forbrenningsreaksjoner.• Det alltid dannes CO2 når vi brenner organiske materiale.• Bruk av bioenergi er alltid basert på forbrenningsreaksjoner, enten vi brenner ved, bruker biodrivstoff i en bil eller varmer opp vann i et 4 varmekraftverk m.m.
 5. 5. Hvorfor er vi ikke bekymret forutslippet av CO2 fra biobrensel? 5
 6. 6. Hvorfor er vi ikke bekymret forutslippet av CO2 fra biobrensel? • Biobrenselet gir fra seg omtrent like mye CO2 som opprinnelig ble bundet i fotosyntesen. • Dersom dette materialet i stedet hadde blitt brutt ned av nedbrytere, ville det gitt fra seg nøyaktig like mye CO2 . • Vi kommer nedbryterne i forkjøpet og utnytter energien før de bryter ned materialet. – Nedbrytere er f.eks. bakterier, sopp, larver og meitemark som lever av døde dyr/planter. • Utslippene fra fossilt brensel kommer derimot i tillegg til de naturlige utslippene. 6
 7. 7. Bioenergi i fast form • For omtrent halvparten av verdens befolkning er ved fremdeles den viktigste energikilden. • Moderne ovner forbrenner veden mer effektivt og gir mindre utslipp avBriketter og pellets lages av sot og annen forurensning.sagflis og spon fra sagbruks-industrien • I dag brukes også flis, bark, sagflis og spon til fyring. – Det gjør at man kan utnytte mer av trærne og avfallet fra trevareindustri • Slik fyring er mest effektiv når man har store fjernvarmeanlegg. 7
 8. 8. Et fjernvarmeanlegg • Et fjernvarmeanlegg kan levere varmt vann både til hus, butikker, skoler osv. • Det varierer hva man bruker til å varme opp vannet. • Vi har foreløpig lært om solvarme og bioenergi. 8
 9. 9. Bioenergi i flytende form • Brukes som drivstoff til kjøretøyer. Bioetanol (sprit) – Lages ved gjæring av planter med mye sukker eller stivelse (mais, sukker m.m.) Biodiesel – Produseres fra plante- og dyrefett (raps, lakseolje, fiskeavfall, og frityrolje m.m.) • Hvorvidt biobrensel er bra for miljøet og menneskene, avhenger bl.a. av om manEt firma i Bergen lager lager det av matavfall eller matplanter.biodiesel av brukt frityroljefra chipsfabrikker og Norge har vedtatt at det skal blandes litt biodieselgatekjøkken fra hele landet : inn i vanlig diesel for å øke bruken av biodiesel.Kjører på matolje - VG Nett Brasil er det landet som i størst grad har tatt i bruk bioetanol som drivstoff i biler. 9
 10. 10. 10
 11. 11. Biobrensel på gassform (Biogass) • Når organisk materiale råtner, dannes biogass : – Husdyrgjødsel Man kan samle opp – Matavfall metangassen og bruke – Søppelplasser den til nyttige formål – Kloakk • Består hovedsakelig av metan (CH4). • Når man brenner metan, frigjøres mye varmeenergi. • Som klimagass (drivhusgass) er metan 20 ganger verre enn CO2. • Når man brenner metan, unngår man samtidig at metan slippes ut i atmosfæren og bidrar til økt drivhuseffekt. 11
 12. 12. Hva brukes biogass til? • Fjernvarmeanlegg (varmer opp vann som går i rør til forbrukerne) • Drivstoff til biler og busser – Forurenser mindre – Støyer mindre• I Rogaland produserer man • (Man kan også bruke biogass på kloakk- biogass som brensel i renseanlegget på Mekjarvik. varmekraftverk eller lage hydrogen av metangassen)• I tillegg planlegger man et stort biogassanlegg for Kloakken fra 240.000 rogalendinger blir til husdyrgjødsel på Jæren. biogass i Mekjarvik 12
 13. 13. Fordeler med bioenergi1. I motsetning til fossilt brensel, er bioenergi en fornybar energikilde.2. Det blir utslipp av CO2 enten vi brenner biobrensel eller fossilt brensel, MEN : Biobrenselet gir fra seg omtrent like mye CO2 som opprinnelig ble bundet i fotosyntesen. Dette CO2 ville uansett blitt sluppet ut når biobrenselet råtnet. CO2-utslippet er derfor «naturlig».3. Vi brenner metangassen i stedet for å slippe den ut i atmosfæren. Dette fører til CO2-utslipp, men CO2 er mye mindre skadelig for drivhuseffekten enn det metan er. 13
 14. 14. Ulemper med bioenergi• Dersom man dyrker planter som skal gi bioenergi i stedet for mat, kommer dette i konflikt med behovet for å skaffe verdens befolkning nok mat. – Man har allerede sett at matvarer som ris har steget mye i pris på verdensmarkedet pga. dette.• Man hogger ned regnskog for å dyrke sukkerrør, raps osv. – Dette reduserer det biologiske mangfoldet – Dette øker CO2-utslippene• Man bruker kunstgjødsel når man dyrker disse plantene. Det slippes ut mye CO2 fra fossilt brensel når man produserer kunstgjødsel.• Det krever ofte en del energi å foredle og transportere biomassen. Hvis denne energien kommer fra fossilt brensel er ikke biobrenselet så miljøvennlig lenger !!!• Forbrenning av biomasse kan gi utslipp av sotpartikler og miljøskadelige forbindelser. – Dette gjelder særlig gamle vedovner. 14
 15. 15. Bioenergi i Norge• Norge dekker ca. 6 % av energibehovet sitt fra bioenergi. – Tilsvarende tall i Sverige og Finland er 20 – 25 %.• Vi har mye tømmer å ta av, det dannes 3 ganger mer skog hvert år enn det vi hogger.• Man regner med at Norge først og fremst kan utnytte bioenergi bedre ved å ta i bruk fyringsanlegg som bruker biobrensel for å varme opp boliger. Dette er mer miljøvennlig enn å fyre med olje. 15
 16. 16. E-forelesning om bioenergi• Bioenergi | Nasjonal digital læringsarena• Varer ca. 5 minutter 16
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×