Nieuwsbrief de wert april 2013

265 views
197 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsbrief de wert april 2013

  1. 1. Kleintjes worden groot april 2013
  2. 2. • social media clinic; een inspirerende en overheid geldt voor de overheid een INLEIDING eigentijdse introductie in de wereld van betaaltermijn van maximaal 30 dagen. social media. Een langere termijn is alleen inBijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief bijzondere gevallen mogelijk.van dit kwartaal, met informatie over Een hele lijst van interessante enontwikkelingen op accountancy/fiscaal bijzondere onderwerpen. Typisch een Bij te late betaling mag de leveranciergebied. accountantskantoor? In ons geval wel! een vergoeding voor incassokosten inMochten uw adresgegevens niet juist De rode draad door al deze rekening brengen. De vergoeding voorzijn, of als u geen belangstelling heeft onderwerpen zijn wij: De Wert. U kunt er incassokosten bedraagt een percentagevoor toezending van deze nieuwsbrief, nog véél meer over lezen via onze van het factuurbedrag, met eenverzoeken wij u ons dat per e-mail door website. Of kijken, luisteren en lezen via minimumbedrag van € 40. Alste geven aan info@dewert.nl. onze social media kanalen die u op onze schadevergoeding voor de te late website vindt. betaling is de debiteur de wettelijke rente Wij zullen actief blijven met typische verschuldigd over de periode van te late KANTOORNIEUWS accountantsactiviteiten. Heeft u zelf een betaling. goed idee? Misschien kunnen we samenWAT IS DE RODE DRAAD?! iets “typisch” opzetten! Laat het ons N.B. Ook na de wetswijziging geldt er weten. geen wettelijke minimumbetaaltermijn.• Verenigde Familie Bedrijven Brabant; een vereniging voor Brabantse Wij gaan graag samen met u de familiebedrijven met minimaal 20 en uitdaging aan te werken aan bijzondere ARBEIDSRECHT maximaal 99 fulltime medewerkers; activiteiten!• Risico Inventarisatie & Evaluatie; een Diefstal handige advieswijzer over een Arbo- verplichting; ALGEMEEN Een arbeidsovereenkomst kan worden• een workshop “Vergroot je ontbonden op grond van een dringende concurrentiekracht”; een bijzondere en Betaaltermijn naar 30 dagen reden. Er is een dringende reden als een interactieve workshop waarbij de werknemer zich zodanig gedraagt dat deelnemers hun eigen concurrentie- Ter invoering van een Europese Richtlijn van de werkgever in redelijkheid niet kan kracht kunnen toetsen; uit 2011 die betalingsachterstanden bij worden gevraagd om de• de bouw van een van de grootste handelstransacties wil bestrijden, is het arbeidsovereenkomst te laten projecten in Nederland; het door Rem Burgerlijk Wetboek aangepast. De voortbestaan. Koolhaas ontworpen gebouw “De aanpassingen houden in, dat met ingang Rotterdam” nabij de Erasmusbrug in van 16 maart 2013 bij transacties De kantonrechter heeft onlangs een Rotterdam; tussen ondernemingen een betaaltermijn verzoek van een werkgever behandeld• mobiele communicatie; hoe veilig zijn geldt van 30 dagen. Deze termijn geldt om een arbeidsovereenkomst wegens uw bedrijfsgegevens; alleen als partijen geen andere dringende reden te ontbinden. De• een golfclinic bij BurgGolf betaaltermijn hebben afgesproken. De dringende reden was dat de werknemer Gendersteyn; een bijzondere betaaltermijn gaat in op de dag na de herhaaldelijk en zonder toestemming combinatie van golfen, kennis- dag van ontvangst van de factuur. blikjes cola uit het magazijn van de maken met elkaar en social media; Partijen kunnen een langere werkgever weghaalde en leegdronk. De• de Noord-Zuidlijn in Amsterdam; een betaaltermijn overeenkomen. Deze werknemer ontkende aanvankelijk dat hij excursie naar en toelichting op, het langere termijn bedraagt in beginsel zaken van de werkgever had boren van de nieuwe metrotunnel; maximaal 60 dagen. In bijzondere weggenomen. Nadat hij werd• het imago van “de accountant”: een gevallen kan een langere termijn worden geconfronteerd met camerabeelden gaf bijzonder onderzoek in de regio afgesproken. Bij transacties met de hij toe. De kantonrechter stelde vast dat Eindhoven; de werknemer meerdere malen zaken• de ScanCoveryTrial; een autorally (niet had verduisterd. De relatief geringe op pure snelheid) naar en dóór het waarde van de verduisterde zaken koude en witte Scandinavië voor een maakten het wangedrag van de goed doel: ”Sorriso Kids”; werknemer niet minder erg. De• HC Eindhoven; Tophockey door kantonrechter vond dat onder deze meisjes C1 en B1 en jongens C1 en B1; omstandigheden niet van de werkgever• het Eindhovens Dagblad: “Verbetering gevergd kon worden de bij de belastingdienst”, “Starters arbeidsovereenkomst te laten stoppen vaak” en “Cultuur fiscus moet voortduren. Vanwege de reden voor veranderen”; ontbinding van de arbeidsovereenkomst 2 ZEKER VAN JE ZAAK
  3. 3. was er geen plaats voor toekenning van weken sterk af van de activiteiteneen ontslagvergoeding. Daaraan deed waarvoor de werknemer destijds inniet af dat de werknemer 26 jaar in dienst was genomen. De nieuwedienst was geweest en zijn functie altijd activiteiten waren in tegenstelling tot denaar behoren had vervuld. De oude niet uniek in Nederland. Dewerknemer was verantwoordelijk voor kantonrechter schorste daarom dezijn daden en moest de gevolgen van werking van het non-concurrentiebeding.het door hem genomen risico zelfdragen. Een werknemer die met zijn werkgever geen non-concurrentiebeding ofConcurrentiebeding relatiebeding is overeengekomen, mag na afloop van zijn dienstverband zijnWil een non-concurrentiebeding voor ex-werkgever beconcurreren. Daarmeeeen werknemer geldig zijn, dan moet het handelt de werknemer niet onrechtmatig.schriftelijk worden overeengekomen. Bij Het maakt niet uit of hij zijn vroegereeen ingrijpende wijziging in de werkgever met een eigen ondernemingarbeidsverhouding die tot gevolg heeft of in dienst van een andere werkgeverdat het non-concurrentiebeding beconcurreert. Ook het benaderen vanaanmerkelijk zwaarder gaat drukken op relaties van de vroegere werkgever isde werknemer moet het beding niet onrechtmatig. Het beconcurrerennogmaals schriftelijk worden van de vroegere werkgever is welovereengekomen. Bij de beoordeling of onrechtmatig wanneer de ex-werknemereen non-concurrentiebeding zwaarder stelselmatig en substantieel hetdrukt, moet de rechter onderzoeken of bedrijfsdebiet van zijn voormaligeen in welke mate de wijziging in de vanaf zijn indiensttreding samen met de werkgever afbreekt met gebruikmakingarbeidsverhouding bij een beëindiging oorspronkelijke directeur de dagelijkse van vertrouwelijke informatie die hij bijvan het dienstverband van de leiding gehad. De feitelijke situatie was deze werkgever heeft verkregen. Datwerknemer een belemmering vormt om door de benoeming niet wezenlijk deed zich voor bij een ex-werknemer dieeen nieuwe, gelijkwaardige werkkring te veranderd gezien de beperkte tijdens zijn dienstverband eenvinden. activiteiten van de andere businessplan voor een op te zetten werkmaatschappijen. Wel vond de onderneming had uitgewerkt en dieDe kantonrechter oordeelde in een kantonrechter dat door de wijziging in collega’s had benaderd om bij hem inprocedure dat de benoeming van een activiteiten die de vennootschap enkele dienst te treden. Kort voor zijn vertrekwerknemer tot algemeen directeur over jaren later doormaakte het had de werknemer vertrouwelijkealle werkmaatschappijen van een concurrentiebeding zodanig zwaarder is informatie van de werkgever gekopieerd.concern geen ingrijpende gaan drukken, dat het niet gold voor de De rechter verbood de ex-werknemerfunctiewijziging was. De werknemer had nieuwe activiteiten. Deze activiteiten om gedurende vijf maanden een met de Kantoornieuws Loonbelasting WAT IS DE RODE DRAAD?! 2 Dienstbetrekking 4 Werkkostenregeling 5 Algemeen Privékilometers 5 Betaaltermijn naar 30 dagen 2 Ingehouden loonheffing 5 Arbeidsrecht Onroerende zaken Diefstal 2 Maatregelen woningmarkt 6 Concurrentiebeding 3 Non-actiefstelling werknemer 4 Omzetbelasting Vrijstelling medische prestaties 6 Inkomstenbelasting Levering gedeeltelijk gesloopt pand 7 Aangrenzende huizen 4 Kapitaalverzekeringen 4 3
  4. 4. ex-werkgever concurrerende het op termijn van een week. Die termijn eigen woning.onderneming te beginnen en te was bedoeld om partijen de gelegenheidexploiteren. Dit verbod kwam erop neer, te geven om de terugkomst van de Kapitaalverzekeringendat de ex-werknemer een dergelijke directeur te regelen.onderneming niet als eenmanszaak Voor bestaande kapitaalverzekeringenmocht starten en evenmin als dga eigen woning (KEW) geldenbetrokken mocht zijn bij een BV die zo’n INKOMSTENBELASTING vrijstellingen voor de rentecomponent inonderneming start. Gedurende die de uitkering als tenminste 15 jaar ofperiode mocht de ex-werknemer geen Aangrenzende huizen tenminste 20 jaar premie is betaald. Decontacten onderhouden met relaties van vrijstellingen gelden ook voor eenzijn vroegere werkgever. Een eigen woning in fiscale zin is het spaarrekening eigen woning (SEW) of gebouw dat aan iemand op grond van een beleggingsrecht eigen woningNon-actiefstelling werknemer eigendom anders dan tijdelijk als (BEW). Als een KEW, SEW of BEW tot hoofdverblijf ter beschikking staat. Uit de uitkering komt voordat deze termijnenHet door de werkgever op non-actief tekst van de wetsbepaling volgt dat zijn verstreken, gelden de vrijstellingenstellen van een werknemer, slechts één zelfstandig gebouw een niet en moet dus inkomstenbelastingvooruitlopend op een voorgenomen eigen woning kan vormen, met andere betaald worden over hetbeëindiging van de woorden, twee zelfstandige gebouwen rentebestanddeel in de uitkering.arbeidsovereenkomst, is een zeer vormen niet samen een eigen woning. Ondanks het niet van toepassing zijningrijpende maatregel voor de van de vrijstelling, zijn er situaties waarinwerknemer. Een dergelijke maatregel De eigenaar van twee aangrenzende er geen andere mogelijkheid is danmag niet zonder noodzaak worden woningen die onderling waren afkoop van de KEW, SEW of BEW.genomen, maar alleen als toelating van verbonden, wilde beide woningen als De staatssecretaris van Financiën heeftde werknemer op het werk grote schade zijn eigen woning aanmerken. De goedgekeurd dat bij afkoop in een aantalzou toebrengen aan de werkgever of rechtbank ging uit van twee zelfstandige situaties toch de vrijstelling kan wordenwanneer vanwege andere onroerende zaken die ieder afzonderlijk toegepast, ook al is niet aan de vereistezwaarwegende redenen van de een gebouw waren. Alleen de duur van premiebetaling voldaan. Hetwerkgever niet gevraagd kan worden dat oorspronkelijke woning gold als eigen gaat om:hij de werknemer nog langer op het werk woning in de optiek van de rechtbank. • echtscheiding of beëindiging van fiscaalduldt. Uitgangspunt moet zijn dat een De eigenaar voerde in hoger beroep aan partnerschap;werkgever zijn werknemers zorgvuldig dat na verbouwing sprake was van één • de situatie waarin de verkoopprijs vanbehandelt. Dat houdt in dat de opzet zelfstandig gebouw, waarin hij met zijn de eigen woning onvoldoende is om demoet zijn om een werknemer pas van huishouden woonde. Tot de personen hypotheekschuld volledig af te lossen;zijn werkzaamheden te ontheffen op het die tot iemands huishouden behoren • de situatie waarin iemand gebruikmoment dat het dienstverband op recht- rekende het hof ook andere personen maakt van een vorm vanen regelmatige wijze is beëindigd. met wie iemand in gezinsverband leeft schuldhulpverlening. door hen in zijn woning op te nemen. InEen werkgever die vanwege dit geval betrof het de schoonmoeder De overige voorwaarden die in de Wettegenvallende bedrijfsresultaten had van de eigenaar, die in een deel van de IB 2001 zijn gesteld aan toepassing vanbesloten om het bedrijf te aangekochte woning verbleef. Het hof de vrijstelling blijven wel van toepassing.herstructureren, stelde zijn directeur met vond aannemelijk dat zij tot het De jaarlijkse premiebetalingen moetenonmiddellijke ingang op non-actief. Dat huishouden behoorde, ook al deelde zij dus binnen de vereiste bandbreedte zijnhad niets te maken met het functioneren in de kosten van het huishouden. Door gebleven en de afkoopsom moetvan de directeur, maar liep vooruit op de de verbouwing en het gebruik na de gebruikt worden om debeëindiging van het dienstverband verbouwing was sprake van één gebouw eigenwoningschuld zoveel mogelijk af teomdat een managementlaag zou dat kon worden aangemerkt als een lossen.worden geschrapt.Hoewel de rechter in kort geding LOONBELASTINGmeende dat er een reële kans was dathet verzoek om ontbinding zou worden Dienstbetrekkingtoegewezen, zag hij onvoldoenderechtvaardiging voor de Een BV dreef een tandartsenpraktijk. Denon-actiefstelling. Er waren geen beide dga’s waren als tandartsassistentzwaarwegende redenen om de directeur werkzaam in de praktijk. Daarnaastte schorsen. De rechter wees de verzorgden zij de patiëntenadministratievordering tot wedertewerkstelling toe, zij en de facturering. In de praktijk werkten 4 ZEKER VAN JE ZAAK
  5. 5. vier tandartsen in deeltijd. Zij waren niet klant als zakelijk. Door de anderein loondienst bij de BV. Met de kilometers als privé aan te merken kwamtandartsen waren afspraken gemaakt het jaartotaal uit op meer dan 500over de verdeling van de door de kilometer privé. Hof Den Haag deelde detandarts gerealiseerde omzet. De opvatting van de inspecteur niet.vergoeding voor het gebruik van de Volgens het hof hadden deze ritten eenfaciliteiten van de BV was begrepen in zakelijk karakter omdat ze verredende verdeling van de omzet. De waren in verband met het bezoek aanBelastingdienst was van mening dat de een klant. Het enkele feit dat de reistandartsen in dienstbetrekking waren bij begint en eindigt op het vakantieadresde BV en legde daarom betekent niet dat er geen sprake is vannaheffingsaanslagen loonheffingen op lijkt voor bepaalde sectoren ongunstiger een zakelijke reis. Ook het bezoek aanaan de BV. uit te vallen dan het oude regime. Het het huisadres stond geheel in het tekenVolgens het Burgerlijk Wetboek is kabinet heeft daarom besloten de van de afspraak met de klant. Ook de ritsprake van een dienstbetrekking als een verplichte invoering van de op de dag voor de afspraak naar hetde volgende drie elementen is voldaan: werkkostenregeling uit te stellen tot vakantieadres was zakelijk. De terugreis• er is een gezagsverhouding; 1 januari 2015. In de tussentijd vindt aan het einde van de vakantie was wel• de werknemer is verplicht om onderzoek plaats naar mogelijke een privérit. Het totaal aantal persoonlijk arbeid te verrichten; en aanpassingen van de privékilometers kwam daardoor uit op• de werkgever is verplicht om loon te werkkostenregeling. 427. Het hof heeft de opgelegde betalen. naheffingsaanslag vernietigd. PrivékilometersEr bestaat een gezagsverhouding Een andere procedure betrof een dgawanneer de opdrachtgever het recht Het privégebruik dat een werknemer die in het jaar 2008 een sluitendeheeft aanwijzingen te geven over de mag maken van een auto van de zaak is kilometerregistratie voor de auto van deinhoud van de werkzaamheden en de een vorm van loon in natura. Voor het zaak had bijgehouden. Volgens dewijze waarop zij worden uitgevoerd en privégebruik wordt een bedrag bij het rittenadministratie had hij 327 kilometerde werknemer verplicht is om zich loon van de werknemer geteld. Er hoeft privé gereden. De inspecteurdaaraan te houden. De gemaakte geen bijtelling plaats te vinden als het accepteerde een totaal van 738werkafspraken beperkten de tandartsen privégebruik op jaarbasis niet meer dan kilometer niet als zakelijke kilometers.niet in hun vrijheid bij de behandeling 500 km bedraagt. Met behulp van een De ritten waren gemaakt in verband metvan patiënten. De tandartsen waren in verklaring geen privégebruik auto kan de deelname aan een driedaagsehun relatie tot de BV onafhankelijk en bijtelling achterwege blijven. De golfcursus. De dga had op de cursus zijnzelfstandig. Er was geen sprake van een inspecteur kan in die situatie de golfvaardigheidsbewijs gehaald. Degezagsverhouding. werknemer vragen om aan te tonen dat cursus was georganiseerd door deHof Amsterdam stelde vast dat de de auto op jaarbasis voor niet meer dan brancheorganisatie waarvan de dga lidonderneming inhield het faciliteren van 500 kilometer voor privédoeleinden was. De dga had de cursus gevolgd omtandartsen bij hun beroepsuitoefening. wordt gebruikt. Slaagt de werknemer er meer kans te maken op opdrachten voorOp grond van de feiten en niet in om dat bewijs te leveren dan kan zijn BV. Nadat was gebleken dat de BVomstandigheden was geen sprake van de inspecteur de verschuldigde belasting er niet in slaagde om enkele specifiekedienstbetrekkingen tussen de BV en de van de werknemer naheffen. opdrachten binnen te halen, had de dgatandartsen. nog maar één keer gegolfd. Hof Den In een voorkomend geval accepteerde Bosch was van oordeel dat de dgaWerkkostenregeling de inspecteur een aantal door een voldoende aannemelijk had gemaakt dat werknemer gereden ritten niet als hij om zakelijke redenen hadDe werkkostenregeling is bedoeld om de zakelijk. De werknemer had zijn vakantie deelgenomen aan de golfcursus. De inadministratieve lasten van bedrijven te onderbroken voor een zakelijke verband daarmee gereden kilometersverminderen door de veelheid aan afspraak. Om naar die afspraak te waren daardoor zakelijk.regelingen rondom vergoedingen en kunnen gaan liet hij zijn auto van deverstrekkingen aan werknemers te zaak door een vriend van zijn huisadres Ingehouden loonheffingverminderen en te vereenvoudigen. De naar zijn vakantieadres brengen. Deregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. volgende dag reed hij met de auto naar Een inhoudingsplichtige is verplicht omTot 1 januari 2014 is toepassing van de huis om zich daar om te kleden voor zijn de loonheffingen die hij heeftregeling facultatief. Dan vervalt de afspraak. Vervolgens reed hij naar zijn ingehouden op aangifte af te dragen.mogelijkheid voor werkgevers om te afspraak en daarna terug naar zijn Dat geldt ook als ten onrechte bedragenkiezen voor de oude regeling. Ook de vakantieadres. De inspecteur zijn ingehouden. Ingehouden bedragennieuwe regeling is echter ingewikkeld en accepteerde alleen de rit van huis naar die niet zijn afgedragen kunnen worden 5
  6. 6. nageheven. Tegen een dergelijke Er komt een mogelijkheid om naast de van woningen.naheffingsaanslag kan de hypotheek een tweede lening af te Onder renovatie- eninhoudingsplichtige zich niet met succes sluiten tot 50% van de waarde van de herstelwerkzaamheden wordt verstaanverzetten met het argument dat de door woning met een looptijd van maximaal het vernieuwen, vergroten, herstellen ofhem ingehouden loonheffingen materieel 35 jaar. De rente op deze lening is niet vervangen en onderhouden, van (delenniet verschuldigd zijn. De aftrekbaar. De bijdrage van het Rijk aan van) de woning. Het verlaagde tarief isinhoudingsplichtige kan wel met succes de startersleningen wordt in 2013 uitsluitend van toepassing op debezwaar maken als hij de ingehouden verhoogd van € 20 naar € 50 miljoen. arbeidskosten en niet op de bij deloonheffingen op aangifte heeft Daarmee kunnen circa 11.000 renovatie- en herstelwerkzaamheidafgedragen met het argument dat een startersleningen worden verstrekt. gebruikte materialen. Ook bij hetdoor hem afgedragen bedrag materieel aanbrengen van goederen in of aan eenniet verschuldigd is. Bouwen woning, die in bouwkundig opzicht deelWel is het mogelijk op die grond Voor verbouwingen en renovatie van uitmaken van de woning, kan hetbezwaar te maken tegen een bestaande bouw geldt voor een periode verlaagde tarief worden toegepast. Hetnaheffingsaanslag voor zover die van een jaar het lage btw-tarief van 6%. verlaagde tarief is alleen van toepassingbetrekking heeft op het werkgeversdeel Deze maatregel gaat in op 1 maart als de dienst is afgerond op of navan de premies 2013. Daarnaast komt er een 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014.werknemersverzekeringen. Het investeringsfonds voor Het verlaagde tarief mag wordenwerkgeversdeel mag niet op het loon energiebesparende maatregelen in de toegepast op het ontwerpen enworden ingehouden en mag ook niet op gebouwde omgeving. Het fonds geldt vervaardigen van bouwtekeningen doorde werknemers worden verhaald. De zowel voor verhuurders als voor architecten mits zij de renovatie van deafdrachtverplichting die geldt voor eigenwoningbezitters. De rijksbijdrage woning begeleiden. Het verlaagde tariefinhouden loonheffingen geldt niet voor aan het fonds wordt aangevuld met mag ook worden toegepast op dehet werkgeversdeel van de premies middelen uit de markt tot een bedrag arbeidskosten van in opdracht en opwerknemersverzekeringen. van € 600 miljoen. maat gemaakte goederen die onderdeel gaan vormen van de woning. Het Laag tarief btw verlaagde tarief mag verder worden ONROERENDE ZAKEN De toepassing van het verlaagde toegepast op de arbeidskosten voor het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie aanleggen en onderhouden van tuinen.Maatregelen woningmarkt en herstel van woningen geldt voor woningen die ouder zijn dan twee jaar.Om de maatregelen voor de Deze maatregel zal worden opgenomen OMZETBELASTINGwoningmarkt ook door de Eerste Kamer in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwette kunnen krijgen heeft het kabinet met 2013. Daarop vooruitlopend heeft de Vrijstelling medische prestatieseen aantal oppositiepartijen een akkoord staatssecretaris in een besluitgesloten over aanpassingen van de goedgekeurd dat het verlaagde Voor de toepassing van de Wet op demaatregelen. De belangrijkste btw-tarief vanaf 1 maart 2013 kan Omzetbelasting is iedereen diemaatregelen zijn: worden toegepast. Het verlaagde tarief zelfstandig een bedrijf uitoefent geldt alleen voor de arbeidscomponent ondernemer. Hof Amsterdam moestHuurmarkt en niet voor de materialen die worden onlangs in hoger beroep oordelen overVoor huurders met een inkomensgroep gebruikt bij de renovatie of het herstel het ondernemerschap van eenvan meer dan € 43.000 per jaar wordt maatschap, waarvan de matende maximale huurverhoging verlaagd tot werkzaamheden verrichtten in4% plus de inflatie. Voor huurders met ziekenhuizen. De maatschapeen inkomensgroep tussen € 33.614 en presenteerde zich op haar eigen website€ 43.000 wordt de huurstijging als een collectief waar een ziekenhuismaximaal de inflatie plus 2% en voor terecht kan bij een tekort aan personeelmensen met een inkomen tot € 33.614 en bood haar diensten aan tegen eenstijgt de huur met 1,5% boven de inflatie. vergoeding. In de overeenkomsten vanDe verhuurderheffing voor opdracht werd de maatschap en niet dewoningcorporaties bedraagt in 2013 individuele maat als partij genoemd. De€ 50 miljoen. De heffing loopt op tot maatschap factureerde voor de verrichte€ 1,7 miljard in 2017. werkzaamheden en hanteerde standaardtarieven voor de maten. HofKoopmarkt Amsterdam onderschreef het oordeelHet volledig en annuïtair aflossen van van de rechtbank Haarlem dat dehypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. maatschap ondernemer was voor de 6 ZEKER VAN JE ZAAK
  7. 7. omzetbelasting. zijn al diverse procedures gevoerd. De vrijstelling voor de levering vanVervolgens moest de vraag beantwoord onbebouwde terreinen is bedoeld voorworden of de vrijstelling van die terreinen die niet als ondergrondomzetbelasting voor medische diensten voor een opstal bestemd zijn. Onlangsvan toepassing was op de diensten die heeft het Hof van Justitie EU eende maatschap verrichtte. De diensten prejudiciële vraag van de Hoge Raadvan de maatschap vormen voor de beantwoord. De vraag was of depatiënten van een ziekenhuis geen doel levering van een onbebouwd terrein datop zich, maar zijn een onontbeerlijk is ontstaan door sloop van daaroponderdeel van de medische verzorging staande bebouwing niet onder debinnen het ziekenhuis. De diensten vrijstelling van omzetbelasting valt.vallen niet onder medische verzorging of voor rekening van de verkoper De feiten waren als volgt. Eenverpleging. De vrijstelling kon daarom werkzaamheden zijn verricht om de zaak verkoopovereenkomst betrof eenalleen worden toegepast als deze te verbouwen tot een nieuw gebouw, perceel grond, waarop een gebouwdiensten nauw met de medische heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen stond dat door de verkoper gesloopt zouverzorging of verpleging samenhingen. gesteld aan het Hof van Justitie EU. Na worden. Een deel van het perceel betrofIn het arrest Horizon College heeft het de levering zijn de sloopwerkzaamheden een parkeerterrein. Koper en verkoperHof van Justitie EU de voorwaarden voortgezet in opdracht en voor rekening spraken af dat de feitelijke levering zougeformuleerd die aan nauw van de koper. Uiteindelijk is een nieuw plaatsvinden in bouwrijpe staat. Bij desamenhangende diensten worden gebouw ontstaan zonder dat tijdens de levering was het parkeerterrein nog ingesteld. Een van deze voorwaarden is werkzaamheden onbebouwde grond is gebruik, was de bestrating nietdat de diensten niet rechtstreeks mogen ontstaan. De inspecteur meende dat verwijderd en was nog geenconcurreren met activiteiten van aan de vanwege de verkrijging van een bouwvergunning verleend. Volgens deomzetbelasting onderworpen bestaande onroerende zaak Belastingdienst ging het om een leveringcommerciële ondernemingen. Hof overdrachtsbelasting was verschuldigd. van onbebouwde grond die wasAmsterdam deelde de opvatting van de De koper meende dat aan hem een vrijgesteld van btw en belast metrechtbank dat de diensten van de gebouw was geleverd vóór de eerste overdrachtsbelasting.maatschap concurreren met de diensten ingebruikneming, zodat omzetbelastingdie uitzendbureaus aanbieden. Gevolg is was verschuldigd. Hof Amsterdam was Het Hof van Justitie EU herhaalt datdat de diensten van de maatschap niet van oordeel dat de vrijstelling van vrijstellingen in de omzetbelastingzijn vrijgesteld van omzetbelasting. overdrachtsbelasting voor nieuwe beperkt moeten worden uitgelegd. gebouwen niet van toepassing was. In Verder moet bij de beoordeling van deLevering gedeeltelijk gesloopt antwoord op prejudiciële vragen van de omstandigheden van een transactiepand Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU rekening worden gehouden met de wil gezegd dat de levering van een van partijen, mits deze wordtAls hoofdregel geldt dat de levering van onroerende zaak, die bestaat uit een ondersteund door objectieve gegevens.onroerende zaken is vrijgesteld van terrein en een oud gebouw, tijdens de De voltooiing door de verkoper vanomzetbelasting en is belast met verbouwing tot een nieuw gebouw is sloopwerkzaamheden vóór de datumoverdrachtsbelasting. De leveringen van vrijgesteld van omzetbelasting zolang van levering of de verplichting van denieuwe onroerende zaken en van het oude gebouw op het tijdstip van de verkoper om sloopwerkzaamheden tebouwgrond zijn belast met levering slechts gedeeltelijk door de verrichten met het oog op toekomstigeomzetbelasting en vrijgesteld van verkoper is gesloopt en gedeeltelijk nog bebouwing maken deel uit van dieoverdrachtsbelasting. Volgens het Hof in gebruik is. In dit geval begon de koper gegevens. In concreto betekent dit, datvan Justitie EU kan in geval van de pas na de levering met de de levering van een terrein na de slooplevering van een bestaande onroerende constructiewerkzaamheden. De Hoge van een op dat terrein staand gebouwzaak, die wordt gesloopt om nieuwbouw Raad heeft vervolgens, gelet op het niet van omzetbelasting is vrijgesteld.mogelijk te maken, sprake zijn van de arrest van het Hof van Justitie EU, delevering van bouwgrond. uitspraak van Hof Amsterdam onderschreven.In een procedure die betrekking heeft opde levering van een onroerende zaak Over de vraag wanneer sprake is vanwaaraan voor de levering in opdracht en een bouwterrein en wanneer (nog) niet,Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meerjuist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aancontact op te nemen met uw adviseur. 7
  8. 8. ZEKER VAN JE ZAAK De Wert accountants & belastingadviseurs Europalaan 26c 5623 LJ Eindhoven Postbus 292 5600 AG Eindhoven T : 040 - 244 42 88 F : 040 - 245 30 05 E : info@dewert.nl I : www.dewert.nl

×