ข้อสอบ สังคมศึกษา(1 132)

688 views
636 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ สังคมศึกษา(1 132)

 1. 1. 1 F ก ก1. F ก ก ˈ ก1. 2. ก3. 4.2. ก F F1. 2. กก3. ก 4. F3. F F F ก ก1. ˈ F 2. ˈ FกF F3. ˈ F F F 4. ˈ F 10 ก ก F4. ก1. F 2. - F3. 4. F F5. F1. ก 2. ก3. ก ก F 4. ก6. ก F ˆ F F F ˆ F1. 2. ก3. ก 4. ก ก7. F F Fก ก ˈ F1. 2. ก F3. 4. F ก F F ก: F F F F : F
 2. 2. 28. F5 F1. F F 2. Fก F F ก3. F ก F F 4. ก F ก ก9. ˁ ˆ F ก ก ˈ 8 F กF F1. 2.3. ก 4. ก10. ก F F F ก F F1. 2.3. 4.11. F F ก1. 2. ˆ3. 4. ˆ12. ก ก ˆ F ˈ ก ˈ F ก ก ก1. ก 2. ก F ก3. ก 4. ก13. ก ก กก ก F ก1. ก 2. F3. ˂ ก 4. กF F F14. F F Fก1. 2. ก F3. ก 4. ก ก15. FF F F F F ก F1. F 2. F F3. F 4. ก ก F F ก: F F F F : F
 3. 3. 316. F F F ˈ F F1. F ก F 2. F3. F 4. F ก17. F ก F ก F1. F Fก F ˂ 2. Fก F F3. F Fก F 4. F Fก F F F18. F กF F ก F ก ก ก F1. ˈ 2. ˈ F3. ˈ ก 4. ˈ ก F19. F F F F1. ก F 2.3. ˈ 4. ก20. F F ˈ ˆ F ก F ก F1. 2.3. F 4.21. ก F ก1. 2.3. 4. F F22. ก ก กก F ก1. ก 2. ก3. ก 4. ก23. Fก ˈ F ก ก F F1. Fก 2. Fก ก3. F 4. F F ก: F F F F : F
 4. 4. 424. ก F F ก F ก F F F ก1. ก 2. F ˁ3. F ˁ ก 4. ก F25. F Fก ก F F F1. 2.3. 4.26. F ก ก 2550 ˈ F1. 15 2. 163. 17 4. 1827. ก F ก ก 2550 F F F ˈ FกF กF1. F 2. F3. F 4. F ก ก28. ก F Fก ก ˆ ก1. ก F ก2. ˆก F F F ก3. F F F4. F F29. F F F F 1. F ก F 2. ก F Fก ก 3. F ก F 4. F ก F30. F ˈ F 1. F 2. F 3. F 4. ก F F ก: F F F F : F
 5. 5. 531. F F F ˂ ก F 1. ก 2. ก ก 3. ก 4. ก ก F F ˈ32. F ˈ F F F 1. F ก 2. ก 3. ก F 4. ก F ก33. F F 1. ก ก 2. F 3. F 4. F F F Fก ก34. F ก ก 1. ก ก 2. F 3. ก F ก 4. F F F Fก ก35. Fก F ก 1. ก ก 2.ก F 3. ก F 4.ก ก ก ก36. F F 1. F ก 2. Fก 3. Fก 4. F37. F ˈ ก ก ก ก 1. ก ก F ก 2. ก ก F 3. ก ก F 4. ก ก F ก F F ก: F F F F : F
 6. 6. 638. F ˈ ก ก ก ก 1. ก ก F ก 2. ก ก F 3. ก ก F 4. ก ก ก39. F ˈ F ก ก ก F F 1. F 2. F 3. Fก 4. Fก40. ก ก ก ก F ก F 1. F 2. F 3. Fก 4. Fก41. F ˈ ก F F 1. F 2. F 3. F 4. F42. F F 1. F F ก 2. F F ก 3. F ก 4. F F ก F ก: F F F F : F
 7. 7. 743. F F F ก F 1. F กก F 2. F ก 3. F ˈ F 4. ก ก F44. F 3 ? 1. F F F 2. F F F F ก 3. ก ก F 4. ก45. ก ? 1. ก 2. ก ก F 3. ก F F 4. ก Fก F ก46. F F ก 1. 2. 3. F F F ก 4. F47. F F Fก F ก F F ก 1. F FF F 2. F F 3. F ˈ 4. F48. F F Fก F 1. ก F ก 2. ก 3. ก F 4. ก ก F F ก: F F F F : F
 8. 8. 849. ก ก F ก Fก ˆ F 1. ก F F 2. ก F F F 3. F F F 4. F F F50. F F F กก กก ˆ ก F 1. ก F F 2. ก F ˆ ก F 3. ก F ˆ ก F 4. ก F ˆ ก51. ก ก F ˈ ก ก F ˆ ก F 1. 2. 3. F F 4. F 52. ก F F F ˈ ˆ F F 1. 2. F 3. 4. ก53. F F F F 1. ก. . 2. . . 3. . 4. .54. F F F ก ก F 1. F ก 2. F F 3. F 4. F F F ก: F F F F : F
 9. 9. 955. F F กกก ก F 1. 2. 3. กF 4. F56. Fก F F F F ก 1. . ก ก 2. . ก ก F F 3. . F ก 4. F ก ก57. F F F ก กF ˆ ก F F 1. ก ก 2. ก F 3. Fก F F 4. Fก F F ก ก58. ก ก F 1. FF 2. ก 3. 4. F ก59. FกF F F F ก F ก 1. F 2. F 3. 4.60. ก F F F ก F 1. ʽ ก ก F ʽ ก ʽ ก ʽ ก 2. F F ก F 3. F F ก F F F F F ก: F F F F : F
 10. 10. 10 4. F ก ก F F F61. ก ก F F ก ก F ก F ก ก F F 1. F 2. 3. ก 4.62. ก ก ˈ ก F F กก F ก 1. F ก ก ก F ก F 2. ก F F 3. F ก F F ˈ 4. F ก F ก 3 ก F F F ก63. ก ก ก F F1. ก F F F 2. F ก ˈ F 3. F F ก F 4. ก F ก ก F F64. ก F F F Fก ก ก F ก ก F5 F1. 2. 3. 4.65. 84,000 F ˈ กก F1. ก F ก ก F ก2. ก ก ก ʿก F ก F ˆ3. ก F ก F F ก F F F4. ก ก ก F ก66. ก ก ʿก F 1. ก F 2. F5 F ก: F F F F : F
 11. 11. 113. 6 4. F567. ก F ก F ˆ ˈ ˆ ก ˆ ก F F F F ˈ ก F ก F กF 1. 2. F 3. F 5 4. ˆ 468. F F กF1. ก ก F F 15 8 ก 12. ก F ˈ ก ˈ F ก F3. ก F F ˈ ก F F F F F 54. ก F ก ก F ก ก F69. F ก 1. 15 3- ก ก F 2. 15 6- ก ก 3. 15 8- ก กก 4. 15 4 ก ก70. ก ก F F ก ก F F ก ก1.2. ก3. กก4. ก71. ก กF ก F F F F ก ก F F ก F ˈ F ก F ก กF F5 ก FF ก F F F5 F1. ก2.3. กกก F ก: F F F F : F
 12. 12. 124. ก72. ก ก F ก ก 1. 2. ก ก F F3. ก F 4. F F73.ก ก F F Fก กF ก F 1. ก ก ก F F F ก ก 2. ก F F 3. ก F ก 4. ก F74.ก ก กF ก F ก F ก ก F 1. ก ก ก 2. F ก 3. F ก 4. ˂ ก ก75. F F F ก ก กF ก F 1. F ก F ก 2. F F 3. ก F 4. F ก76. ก ก กF ก F F ก F F F 1. ก 2. ก 3. 4.77. F F F ก F F ก กF ก F ก 1. F F ˆ ก กF ก F 2. F F ˂ ก ก กF ก F F 3. F ก กF ก F ก F F ก: F F F F : F
 13. 13. 13 4. F ก F ก ˂ ก ก กF ก F78. F F ˈ ก F F 1. F F F F F 2. ก ก 3. ก กก F 4. FF F ก F F Fก ก79. F F ก ˆ 1. F F 2. ˆ ก 3. ก F F ก ก 4. F ก80. ก F F F ก F ก F F 1. ก F ˆ F F F ˁ 2. ˈ F F 3. F ก F ˈ 4. ˂ ก F ก81. ก ˂ ก ก F F F ก 1. F กF 2. F ก ก ก ˂ ก ก 3. ก ก F ก ˆ 4. F ก ก F82. F F F ˆ ก 1. 2. 3. 4. F ก: F F F F : F
 14. 14. 1483. ก F F กF ˆ ˈ 1. ก F F 2. ก 3. ก ก 4.84. F Fก ˂ ก ก Fก 1. F F ˁ F ก 2. F F ก ก F 3. F F F 4. ก F F F85. ก กF ˆ F F 1. F ก F ก ก ก 2. ก F F 3. ˈ Fก ก ˀˊ F 4. F Fก ก ก86. F F F F ก 1. F กก F F 2. F กF F 3. F ก 4. ก กF ก F ก87. F F ก ก F 1. ก ก F 2. F 3. F F 4. F F ก: F F F F : F
 15. 15. 1588. ˆ F F ก ˆ ก 1. ˆ 2. ˆ 3. ˆ ก 4. ˆ F89. กก กF ˆ ก F F F F F ก 1. 2. 2 3. F F 4. ˂90. F F Fก F ก F กF F 1. 2. F 3. ก 4. ก91. กF F F F ก ˆ F ก 1. ก กF ก F 2. F 3. ก F ก ก 4. ˆ92. ก F ˁ ก ก ˈ F F ก F 1. ก 2. ก ˁ ก F 3. ก F F 4. ก F ก ˁ F F ก: F F F F : F
 16. 16. 1693. F F F ก ก F 1. ก ก 2. ก 3. ก ก F F 4. ก ก94. ก ก F 1. 1 2. 543 3. 578 4. 112295. F F Fก F ก ก 1. ก ก 2. ก 3. ก ก 4. ก F ก F96. ก ก F F F F F 1. ก F 2. ก ก F 3. F กก ก 4.97. ก FFก F F 1. 2. ก 3. 4. ก98. กF F F กF กF F ก F ก: F F F F : F
 17. 17. 17 1. F 2. ก ก 3. 4.99. F กF F ก F ก ก ก F 1. F F ก F 2. ˈ ก F ˆ F ˆ 3. F ก ก 4. ˈ ก ก100. F F ˈ F F (Cradle of Fertilization) F 1. F F 2. F F 3. 4. ก ก101. ก F F Fก F- 1. ก F 2. ก Fก 3. F 4.102. F F F ก ก F F- 1. ก 2. 3. 4. F F ก: F F F F : F
 18. 18. 18103. ก ก F F F F ก F F F ก F ก F F 1. ก F F 2. ก F 3. ก F 4. ก F ก F F104. ก ก F ก F F ก ก ก F F F ก F 1. 2. ก 3. F F 4. ก105. F F F F F F F 1. ก 2. 3. 4. F ก106. F F F ก F 1. ˆˉ ก 2. F ก กF 3. ก 4. ก F107. F ˈ ก F 1. F 2. F ˁ ˆˊ ก F F ก: F F F F : F
 19. 19. 19 3. F ก 4. ก108. ˆ F ˈ F ก F ก กกก F ก F F F F ก ก F F 1. ก 2. ก 3. ก 4. ˆ ก109. ˆ ก F ก F F 1. F F 2. F F 3. 4. F110. ก F ก F F ก F F ก F 1. ก ก F 2. ก ก F ก 3. ก ก 4. ก F F F111. ก F F ก 1. ก ก F F 2. ก F . 3. F ก 4. F กก F F F ก: F F F F : F
 20. 20. 20112. F F ก F กF 1. ก 2. ก 3. ก F 4. ก113. F กF F ก F 1. F F ก F ก F 2. ˈ ก ˈ F ก 3. ก F ก F F F 4. F ก ก F114. F F ก ก 1. 2. 3. 4.115. ก F F ˈ 1. 2. 3. 4.116. F Fก F ก 1. ก 2. F 3. F 4. กF F F F ก: F F F F : F
 21. 21. 21117. ˆ F F ก 1. ก F 2. ก ก ก 3. 4. ก F ก F118. F F F ก F 1. ก Fก 2. 3. 4. ก119. F ก F F F ˆ ก 1. ˈ ก Fก F 2. F F ˈ F F Fก ก 3. ˈ F F F F 4. ก ก F F Fก120. ˆ F ก ก F 1. ก ก F 2. F ก F F 3. ก กก 4. ˈ ก F ก ก กก ก F F121. F F ก ก 1. F 2. F 3. F 4. F ก: F F F F : F
 22. 22. 22122. ˆ ก F F Fก ก F 1. ก 2. ก ˆ ก 3. ก ก ก 4. ก ก ก123. F กF ก F ก ก ˆ 1. ˈ F ˆ F F F 2. ˈ F 3. ˈ F ก ก ก F ˆ F F ก 4. ˈ F F F ˆ F F ˈ124. F ก ˆ F ก ก 1. F 2. ก F ก F 3. F 4. F125. F F F ˆ กก ก 1. ก Fก F 2. ก ก ก กก 3. ก F 4. ก F ก126. ก ˈ 1. F F F 2. F 3. 4. ก F F ก F F ก: F F F F : F
 23. 23. 23127. F ก ˆ F 1. 2. F 3. 4. กก128. ˆ 1. ˆ F F F 2. ˆ F 3. ˆ F ˈ F กF 4. ˆ F F129. F F F ก F 1. ˈ F F 2. ˈ F ˈ ก ก 3. ˈ F F F F ก 4. ˈ F F F F ก130. F F ก ก ก ก F F F F กF 1. 2. F ˆ 3. ก 4.131. F F F F F F F 1. ก F ʽ ก 2. ก F F 3. F F 4. F Fก F F ก: F F F F : F
 24. 24. 24132. F กF ก F 1. ก ˆ ˈ ˈ ก F 2. ˈ F กก ก F ก กก F ก F ก F 3. ก F ˆ F กF Fก ก ก 4. F F ก F F F F F กF F F133. F F F F ก F F F ก ก ก 1. ˈ F 2. ˈ F 3. ˈ F 4. ˈ F134. F F Fก F 1. ก F 2. ก F กก 3. ก F 4. ก135. F Fก F ก F 1. ก 2. ก 3. 4. ก136. Fก F ก 1. ก F ก F 2. ก ก Fก F 3. ก ก F 4. F F F F F ก: F F F F : F
 25. 25. 25137. ก F F F F ก 1. F ก F 2. F ก F F 3. F F ก 4. F F138. F F F F 1. ก ก 2. ก 3. 4.139. F F F ˆ F 1. 2. 3. F 4.140. F F กF Fก ˆ ก ก F F F ก 1. F ก 2. F 3. F ก F 4. ก ก F141. F ก ก ก F 1. ก F ก 2. F ก F ก 3. ก ก F ก 4. ก F ก F F กก F ก: F F F F : F
 26. 26. 26142. ก ก ก F ก F 1. F F 2. F 3. Fก F 4. F143. F กF F ก F ก ก F 1. ˈ ก ก F ก 2. ˈ F ก ก ก 3. Fก F 4. กก F F F144. F Fก 1. ก F ก F 2. ก ˆ ก 3. ก ก 4. ก ˆ ก145. F F 1. F ก F 2. ˈ F F F 3. F 4. ก F146. ก F F F กF Fก F F F 1. ˈ ก ˈ F F F 2. กF 3. F F F F Fก ก F 4. F F ก F ˆ F ก: F F F F : F
 27. 27. 27147. F F ก F ก F 1. ก F ก 2. 3. F 4. ก F148. F F F F F กก ก F ก F 1. ก ก F 2. F 3. F 4. F F149. ก ก F F ˁ ˈ กก ก 1. ก 2. ก F 3. ก 4. ก ก150. F ก F F 1. กF 2. 3. ก F F ก 4. ก F ก กF151. F 1. F F ก Fก F ก 2. Fก 3. Fก 4. ก F F F F F ก: F F F F : F
 28. 28. 28152. F ก F F 1. กF ก ˈ กF 2. F ก ก F F F 3. ก F F ก 4. ˈ ก F153. ก ˈ ก กF กกก Fก F 1. F 2. ก 3. ก กF 4.154. F ก F 1. F F ก 2. F ก 3. ʽ F ก 4. กก F ก155. 1. 2. F 3. F 4. ก156. F F Fก F F F ก 1. F F 2. F 3. ก 4. F F ก: F F F F : F
 29. 29. 29157. ก F ก ก F Fก F ก F ก 1. F 2. F 3. 4. F158. F F F F 1. F 2. ˈ F F F F 3. F ˈ F F 4. F F159. ก F F กก Fก F F ก ก ก F ก 1. F 2. F ก F 3. F 4. F160. F Fก F ก 1. F F 2. ก F 3. ก ʽ 4. ก161. ก F F F ˆ ก 1. 2. 3. ก ʽ 4. ก F F ก: F F F F : F
 30. 30. 30162. F F กก F 1. F กF F F 2. F กF F F 3. 4. กF F Fก F163. F F F F ก F F Fก 1. ก F ก F 2. F F 3. F 4. F ก F กF F164. ˆ F 1. F 2. ก 3. 4. ก165. ก ʽ F Fก 1. กก 2. F 3. ก ก 4.166. ก Fก F ก 1. 2. 3. F 4. F ก: F F F F : F
 31. 31. 31167. F F F ก ก ก 1. 2. F 3. 4.168. ก ˈ F 1. 2. 3. 4. ʽ169. กF F F F ก F กF F 1. 2. 3. 4.170. F ˈ F F 1. กก 2. 3. 4. ก171. ก ก ก ก ก 1. 2. ก 3. 4. F ก: F F F F : F
 32. 32. 32172. ˈ F ก F F 1. 2. F 3. ʽ 4.173. ก F ก F F 1. F F 2. F Fก F 3. F 4.174. ก ก F ก F F F 1. 2. ก 3. F 4. F175. F F ˈ ก ก 1. F F 2. F ˈ 3. F ˁ ˀ 4. F ก176. F ก ˈ F ก F 1. ก Fก F 2. ก Fก ˂ 3. Fก F ก 4. F ก F ก: F F F F : F
 33. 33. 33 กก F F 177-180177. ก ก F 1. A 2.B 3. E 4.F178. D Fก ˈ F 1. F F ก 2. F F F 3. ก กก F F 4. ก F กก F179. ก 1. B 2.C 3.E 4.F180. ˆ F 1. A 2.C 3.E 4. F181. F F ก F 1. F ก F ˈ F ก 2. F ก ก F ˈ F ก 3. F F ˈ F ก 4. F ก F F ˈ F ก F ก: F F F F : F
 34. 34. 34182. F ก F ก " F " F 1. ก ก 2. 3. 4. F183. F ก กF 1. F 2. F 3. 4. ก F F F 184-186184. F FF ก Fก F ก 1. E 2.F 3.G 4.H185. F " กก " 1. E 2.F 3.G 4.H186. Fก F ก 1. E 2.F 3.G 4.H F ก: F F F F : F
 35. 35. 35187. ก Fก ก ˆ F ก F F 1. F 2. F F 3. F 4. F188. ก ก F F F F 1. F 2. F 3. 4. F F189. F F F 1. ก 2. F 3. F ˁ 4. ก190. ก F กก F 1. ก ก กก F 2. ก ก ก ˆ F F 3. ก Fก ก F F 4. ก Fก ก F191. ก F F F 1. 2. 3. F 4. F ก: F F F F : F
 36. 36. 36192. F ก Fก ก F F F Fก 1. Fก 2. F 3. ก 4. F ก193. F ก ก F F 1. F F 2. ก F ก ก 3. F F 4. ก194. F ˈ F ก F 1. F F 2. ก F ก ก 3. F F 4. ก195. F F ก F ก 1. F F 2. ก F ก ก 3. F F 4. ก196. F F ก 1. F F 2. ก F ก ก 3. F F 4. ก F ก: F F F F : F
 37. 37. 37197. ก F F F ˈ 1. ก 2. F F 3. ก F ก ก 4. F F198. F F กF 1. ก ก 2. ก ก 3. ก ก 4. ก F199. ก F F F 1. 2. ก ก 3. ก ก 4. ก ˆ F F ก200. ก F F F F F F 1. F 2. F 3. F F F 4.201. ก ก F F F 1. 2. F 3. ก F F ก 4. ก F F ก: F F F F : F
 38. 38. 38202. F F F F F 1. F ˈ 2. F Fก ˂ 3. F กก F 4. ก ก203. F F ˈ ก ˈ ก 1. ก 2. 3. 4.204. F F ก F 1. Fก 2. F F F 3. F F F 4. F ก F205. ก F 1. F 2. ก F 3. F 4. F206. F F F 4 1. 2. ก 3. 4. F ก: F F F F : F
 39. 39. 39207. F F ˈ F 1. ก F 2. ก ก 5 3. ก F กก FF ก 4. ก F F F ˈ F208. ก F ก F ˈ ก F 1. 2. ก 3. F 4.209. F 1. F ก 2. F F ก 3. F 4. F ก ก ก F210. ก Fก F ก 1. 5 2. F5 3. 5 4. 5211. F F FF กก F F5 1. 2. 3. 4. F ก: F F F F : F
 40. 40. 40212. F F ก F F ˈ Fก ก ก 1. F 2. ก F( ˆ ก ) 3. ก F( ก ) 4. ( )213. F ก F 1. ก 2. ก ʽ ก 3. F 4.214. - Fก ก 1. ก 2. ก 3. 4.215. ก ʽ ก ก ˈ ก Fก 1. 2 2. 3 3. 4 ก 4. 5 ก216. ˈ FF F ก F 1. 2. 3. ก 4. ก F ก: F F F F : F
 41. 41. 41217. F 1. 2. ก F 3. 4. ˆก218. ก F ˆ 1. ก ˆ 2. ˆ 3. ˆ 4. ˆ219. ก ก 1. 2. ก F 3. 4.220. ก F F 4 Fก ˆ F 1. ก ˆ 2. ˆ 3. ˆ 4. ˆ221. F F F 1. ˆ 2. 3. ก F ก 4. ก ก F ก: F F F F : F
 42. 42. 42222. ก ก ก 1. 2. ˆ 3. 38 ก 4. ก ก223. ก ก ก F F ก ก F 1. ก กF F F 2. ก F ก 3. ก ก ก ก F 4. ก ก ก224. ก F กก กF Fก F 1. ก 2. ก F ก 3. กก F F 4. ก225. F กF ก F ก ก ก F ก ก F F ก ก 2550 1. ก F F 2. F F 3. F F ก ก 4. F ก ก F226. ก F ก กก F ก F Fก 1. ก ก F 2. ก ก F ก: F F F F : F
 43. 43. 43 3. ก ก Fก ก 4. ก ก ก ก F227. ก F F ก ก ก 1. ก ก 2. ก 3. ก ก ก 4. ก ก ก228. ก F F ก ก 1. F 2. 3. F 4. F ก229. F ก F F ก F ก ก ก 1. ˈ F 2. F ˂ F F F F 3. กก ก F F 4. F ˂ F F F230. F F F 1. ก 2. ก 3. ก ก 4.231. F F ก F 1. ก F 2. ก ก 3. ก 4. F ก: F F F F : F
 44. 44. 44232. ˈ ก F ก F 1. F F 2. 3. ก 4. ก233. ก ก ก 1. ก F 2. ก F 3. ก 4. ก กF F234. F ก ˈ F 1. ˈ ก ก F 2. ˈ F 3. F ˈ F ˈ 4. F ˈ F235. ก ก ก F 1. ก 2. 3. กก 4. ˀˊ236. F F ก ก ก ก ก ก . . 2475 1. ก F F ก ก 2. ก ก 3. ก ก F ก 4. ก F F ก ก ก ก ก ก ก F ก: F F F F : F
 45. 45. 45237. ก F ˈ F 1. ก F 2. 3. 4.238. F กF ก F ก ก ก F ก F ˈ 1. F ˆ F F 2. F ก 3. F 4. F ˁ239. ˈ กก F ASEAN APEC 1. 2. F 3. ก 4.240. F ก ก 2550 F กก F ก ก F F 1. F ก F 2. F ก 3. F ˈ ก 4. F F241. F F ก ก 2550 ก F ก F 1. 420 2. 440 3. 460 4. 480 F ก: F F F F : F

×