Gebruiker aan zet - sociaal onderwijs met sociale media

1,379 views

Published on

Wat is de stand van zaken tav online cocreatie in het onderwijs? Hoe kan cocreatie in het onderwijs ingezet worden? Welke kansen zijn er? Waar kan het aan bijdragen?

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • “ More mass from the masses”
 • Shortest version of web2.0 story for those that don’t know… Watch Web 2.0 the machine is us/ing us here: http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
 • Some trends of the web, the crowd and organisations using it: the crowd is continuously formed by new generations (generation XYZ) Source: Rob Cottingham – Noise to signal
 • Small is the new big – mass market is dead, long live the niches! The longtail of niches through global reach is the playing field for crowdsourcing.
 • Web 2.0 is about managing abundance, where innovation management without the web was about managing scarcity (knowledge management, IPR, etc). New management principles, or paradigm shifts are necessary
 • Control How to manage the crowd, when the crowd doesn’t want to be controlled? It does not work in the way you manage and control your internal company personnel. What if the crowd takes full control?, What if there is no control? Trust Why should the crowd trust you? And why should you trust the crowd? New attitude Knowledge of new attitudes of the crowd and relationships between crowd and initiator/company are important in managing crowdsourcing processes.
 • Context: Deze tijdgeest wordt getypeerd door opkomst sociale media, snellere informatiestromen, roep om transparantie, inspraak en samenwerking. Informelere relaties tussen organsiaties en consumenten, burgers, medewerkers; klanten die mondiger worden; vervagende organisatiegrenzen (uitbeelden in een pakkende foto of wordcloud) Probleem: Organisaties moeten meer samenwerken, coalities vormen, sneller reageren op wensen van klanten en medewerkers, diensten ontwikkelen (in plaats van producten), waarbij deze activiteiten in losse verbanden samen worden uitgevoerd (plaatje van wat?) Of de vraag: Voor de klant: Hoe pak je jouw vraag effectief aan in deze wereld?
 • But when innovation is only created in the ivory tower, the impact will often be limited, successrates are low: most innovations fail.
 • Left 10.000 Lego blocks at the bus stop. I’m already curious for what they’ve done with it. – Loesje (www.loesje.nl)
 • 1+1=3 applies to organisations, but also crowds when they engage in crowdsourcing. Source: Management: Tasks, Responsibilities, Practices Chapter 28, The Spirit of Performance, p. 361 (1974)
 • Het hele internet is een en al conversatie geworden (web 2.0)
 • Change: the world is changing, relations and power changes: influenced or even controlled by the crowd
 • Open innovation! http://www.flickr.com/photos/41040483@N08/3791633040/in/set-72157621826636505/
 • Wikiwijs.nl wint in de categorie Overheid. Wikiwijs.nl is een voorbeeld waar diverse overheidsinstanties gezamenlijk een platform hebben ingesteld waarmee de samenleving mede uitvoering kan geven aan beleidsontwikkeling en uitvoering daarvan. Het vervult een uitgesproken behoefte om via één plek toegang te hebben tot digitale leermiddelen die ‘open’ zijn. Dat wil zeggen dat ze vrij toegankelijk zijn via het internet, dat er weinig of geen auteursrechten op rusten, en dat leraren en docenten ze kunnen aanvullen om ze voor hun onderwijsdoelen geschikter te maken. Aldus geeft Wkiwijs invulling aan diverse beginselen van web 2.0 als platforms, co-creatie en open data. Het gaat hier om een groot project dat door bundeling van krachten impact krijgt. Mede daarom is Wikiwijs.nl een voorbeeld dat navolging verdient door overheden op diverse niveaus en in andere beleidssectoren, en daarmee een terechte winnaar.
 • http://www.waardevancreatie.nl/interviews/co-creatie-is-de-ondergang-van-innovatie
 • Of ze houden zich niet aan de regels
 • Je krijgt bagger…
 • Not only all languages worldwide, but digital communication can easily lead to miscommunication
 • Making money off the backs of the crowd is NOT done (Startpagina, etc)
 • I may learn about something cool from Tim O’Reilly (kinda famous dude), but I may actually BUY something completely different based on the experience and advice of Carol Ellen (BFF). Trust <-> crisis
 • Gebruiker aan zet - sociaal onderwijs met sociale media

  1. 1. Sociaal onderwijs en sociale media Met massa meer massa De gebruiker aan zet? Arnout de Vries 07-12-2010
  2. 2. Web 1.0 was Commerce Web 2.0 is People - Ross Mayfield Web 2.0 seems to be like Pink Floyd lyrics: It can mean different things to different people, depending upon your state of mind. - Kevin Maney
  3. 3. nieuwe generatie
  4. 4. <ul><li>klein is het nieuwe GROOT </li></ul>nieuwe economie
  5. 5. nieuw management Manage overvloed (geen schaarsheid)
  6. 6. nieuwe attitude There is an inverse relationship between control and trust – David Weinberger
  7. 7. Massa productie Massa innovatie Monoloog Dialoog Reactief Co-actief Gesloten Open Competitief Collaboratief Business Mensen Times are a changing…
  8. 8. Innovaties vanuit de ivoren toren landen niet meer…
  9. 9. Crowdsourcing van een probleem dat onoplosbaar leek: plaatsbepaling op zee; het bepalen van een oost-west positie (lengtegraad). De beste wetenschappers en zeevaarders konden dit probleem niet oplossen, en dat terwijl handel op zee de economie en maatschappij dreef. Het Britse parlement bood £ 20,000 pond prijzengeld (vergelijkbaar met €3.52 miljoen nu) voor de oplossing, aangezien transportkosten hoog waren. Uiteindelijk kwam een lokale timmerman en klokkenmaker John Harrison met de oplossing: de zeeklok (chronometer). Crowdsourcing is van alle tijden… John Harrison met zijn zeeklok - 1730 http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/50486-het-geheim-van-de-lengtegraad-ontsluierd.html
  10. 11. &quot;The purpose of an organization is to enable ordinary humans beings to do extraordinary things.&quot; - Peter Drucker Maar… laat de crowd zich managen?
  11. 12. eParticipatie zou niet alleen outsourcing naar de massa moeten zijn (crowdsourcing)… zaaien oogsten
  12. 13. Volgende stap eParticipatie is wederzijds: cocreatie! Co-creatie is het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten samen met bedrijven, werknemers, kennisinstellingen, klanten, burgers en/of gebruikers
  13. 14. Hoe: met nieuwe sociale media!
  14. 15. Maar... hoe haak je aan?
  15. 16. En waar is iedereen...?
  16. 17. En wat ga je dan doen...?
  17. 22. <ul><li>We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them </li></ul><ul><li>- Albert Einstein </li></ul>Stop…we need new thinking!
  18. 25. Expanding user roles in digital television www.eparticipatiemonitor.tno.nl
  19. 26. Hoe staat het met eParticipatie in NL? 558 initiatieven
  20. 27. Niveau van betrokkenheid nu (N=540)
  21. 28. Niveau van betrokkenheid
  22. 30. Winnaar eParticipatieawards 2010: Wikiwijs
  23. 31. Er zijn nogal wat uitdagingen in onderwijs <ul><li>Eisen vanuit de samenleving voor vaardigheden en specialistische kennis worden steeds hoger. </li></ul><ul><li>Er is een dreigend lerarentekort </li></ul><ul><li>Lesgevenden beschikken over onvoldoende kennis over het didactisch verantwoord inzetten van ICT -voorzieningen. </li></ul><ul><li>Te weinig aandacht voor de uiteinden van de onderwijssector: toptalent en de moeilijker lerende kinderen . </li></ul><ul><li>Streefgetallen Europese Unie 2020: 40% van de bevolking moet hoger opgeleid zijn, en minder dan 10% van de kinderen mag school voortijdig verlaten. Met grote instroom in het hoger onderwijs zal de kwaliteit geborgen moeten worden. </li></ul>
  24. 32. Met cocreatie zijn er een aantal kansen:
  25. 33. Mogelijke impact van cocreatie op onderwijs
  26. 34. Leermateriaal “ Mees Maarten”
  27. 35. Samenwerkend leren
  28. 36. Docentfuncties <ul><li>Externe actoren kunnen worden betrokken in het onderwijs, al dan niet met behulp van ICT. Bijvoorbeeld, een expert binnen het bedrijfsleven zou een aantal uur per week een specialistisch vak kunnen doceren. Of door middel van sociale leernetwerken met weblectures kunnen leerlingen ondersteund worden in hun onderwijsproces. Er kunnen bijvoorbeeld sociale leernetwerken worden opgezet voor bepaalde niche onderwerpen waarin leerlingen vanuit verschillende locaties kunnen participeren naast vrijwilligers en docenten. </li></ul><ul><li>Eind 2004 begon de Amerikaan Salman Khan met lesgeven aan zijn nichtje die hulp nodig had bij haar algebra. Khan, die zelf een aantal prestigieuze diploma’s op zak heeft, besloot zijn videolessen op Youtube aan te bieden toen ook zijn neefjes belangstelling toonden. Op Youtube werden deze lessen al snel door een groot publiek ontdekt. Inmiddels staan er op de ‘Khan Academy’ meer dan 1800 videos online en zijn er ook lessen over onderwerpen als biologie en scheikunde te vinden </li></ul>
  29. 37. Docentfuncties: Salman Khan academy
  30. 38. Leerpaden – een leven lang leren Sociale leernetwerken Een leven lang leren Ongebonden aan educatieve instelling Persoonlijke en toegankelijke leerpaden
  31. 39. Onderwijsbeleid <ul><li>Cocreatie beleid oa. om: inventariseren problematiek, draagvlak van beleid vergroten en bijdragen aan de perceptie van eigenaarschap van het onderwijs door de samenleving. </li></ul>CPB analyse mei 2010
  32. 41. Cocreatie met welke doelstelling? Betrokkenheid Imago Communicatie ... En hoe bepaal je succes? Innovativiteit Kosten besparen Productiviteit
  33. 42. Van waarom naar hoe en verder…
  34. 43. Maturiteit Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 0 observatie experiment consolidatie strategisch <ul><li>Het maturiteitsmodel geeft inzicht in: </li></ul><ul><li>Waar staat de organisatie op maturiteit (oa adoptie en ervaring) en waar wil de organisatie graag staan? (op verschillende aspecten) </li></ul><ul><li>Op welke aspecten zou iets veranderd moeten worden om de volgende stap te bereiken? </li></ul><ul><li>Let op: </li></ul><ul><li>Het model bestaat uit logische stappen, een grote stap van fase 2 naar 4 is af te raden </li></ul><ul><li>Het model impliceert niet dat alle organisaties fase 4 moeten bereiken; dit verschilt per organisatie </li></ul><ul><li>Het model stelt ook niet dat alle aspecten op hetzelfde niveau moeten zijn </li></ul>
  35. 44. observatie experiment consolidatie strategisch Reactief Beperkt bewustzijn Analyse, verkenning Geen beleid Geen tools Enkeling Monoloog … Organisaties bevinden zich ergens op deze schaal Contributief Early adopter Voelen aan water Informeel beleid Proberen tools Bottom-up & projectmatig Kleinschalige dialoog Restrictief management … 1 2 3 4 Proactief Adoptie door majority Formele visie Formeel beleid Mixed tools Management commitment Structurele dialoog Structured processes Social Media Team Guidelines & best practices … Co-actief Adoptie door Laggards Mission Strategisch beleid Profesionele tools Management stimuleert Dialoog in alle haarvaten …
  36. 45. Matching Is eParticipatie geschikt voor het initiatief of zijn andere (participatie)strategieen geschikter? En als het geschikt lijkt, welke aandachtspunten zijn er?
  37. 46. Wederkerigheid: brengen en halen Crowd Crowd Organisatie participatie Community participatie
  38. 47. Matching model Doel NPD fase Complexiteit Schaal Diepte Doel Motivatie Expertise Bereikbaarheid Processen Commitment Resources Doel Sweet spot
  39. 48. Implementatie Ondersteunt in het bepalen van de juiste strategie voor een specifiek initiatief.
  40. 49. Implementatie: juiste keuzes maken... Crowd Business & Legal Communicatie Proces Tools & Technology
  41. 50. <ul><li>Business </li></ul><ul><li>Business (& revenue) model </li></ul><ul><li>Kosten/baten </li></ul><ul><li>Risico’s </li></ul><ul><li>Juridisch </li></ul><ul><li>Rechten en juridische (eind)verantwoordelijkheden: eigendom, IPR </li></ul><ul><li>Rollen, aansprakelijkheden </li></ul>Tools & technology Platform: bestaand of nieuw?, eigendom, hosted/inhouse gratis/betaald, own built/open source/3rd party Betrouwbaarheid Schaalbaarheid Functionaliteiten Users&content Implementation: middelen (NL) <ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Community: aanhaken of creeren? </li></ul><ul><li>Channel: hoe benaderen? </li></ul><ul><li>Branding: met welk gezicht? </li></ul><ul><li>Incentives: welke motivatoren? </li></ul><ul><li>Regels/etiquette: omgangsnorm? </li></ul><ul><li>Taal: nationaal, internationaal? </li></ul><ul><li>Besloten/open? </li></ul><ul><li>Anoniem of registratie? </li></ul><ul><li>Co-creatie proces </li></ul><ul><li>Wat online en wat offline? </li></ul><ul><li>Divergeren/convergeren (hoe, wie, frequentie, tijd), (non)Linear, central/distributed? </li></ul><ul><li>Rollen: crowd vs initiator, facilitatie & m oderatie? </li></ul>Business & Legal 1 2 3 4 Comm unicatie Proces Tools & Technology
  42. 51. Evaluatie Analyseert het effect op de organisatie doelstellingen alswel specifieke doelstellingen van het initiatief. Daarnaast evalueert het de implementatie. Deze kunnen (in de toekomst) gebenchmarkt worden met vergelijkbare initiatieven en organisaties.
  43. 52. UEPS model als handvat
  44. 53. van elkaar informeren naar elkaar activeren
  45. 54. Met massa meer massa!
  46. 55. Discussie
  47. 56. Arnout de Vries Senior scientist Innovation Management [email_address] http://www.tno.nl/
  48. 57. But… Open innovation = … scary… … risky… … worthless?
  49. 58. Keep consumers out of it “ If I had asked people what they wanted they would have said a faster horse” - Henry Ford
  50. 59. <ul><li>“ You can’t just ask customers what they want and try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.” </li></ul><ul><li>- Steve Jobs </li></ul>Future or latent needs
  51. 60. “ I bet electricity wasn’t invented by the crowd!” “ You can’t develop a new medicine at home or at an online forum&quot; Nuclear warhead design, is unlikely to unveil itself in the open innovation model.
  52. 61. They can’t design for latent and future needs
  53. 62. They break the rules…
  54. 63. “ The crowd produces mostly crap.“ – Jeff Howe
  55. 64. The crowd can destroy your brand/company
  56. 65. “ They can destroy your brand/company“ there is no common language…
  57. 66. The dash for cash
  58. 67. Trust is at an all-time low…
  59. 68. You can’t defend IPR…
  60. 70. You can solve IPR… Let’s build on trust together: open dialogue! Cash ≠ King: free is the new business model The common language is passion Fear no evil, love thy enemy A lot of crap, but they know best in the end Creativity breaks rules and conventions ... Crowdsourcing doesn’t solve everything… from to 42

  ×