• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Kimia organike Alkinet
 

Kimia organike Alkinet

on

 • 3,190 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,190
Views on SlideShare
3,190
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
45
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Kimia organike Alkinet Kimia organike Alkinet Presentation Transcript

  • PUNE ME PROJEKTLENDA: KIMI
  • TEMA:KIMIA ORGANIKEALKINET
  •  Kimia organike është degë e kimisë, qestudion konponimet e karbonit.Nekomponimet organike te karbonit bëjnë pjesëjo vetëm ato komponime që gjenden nebotën e gjallë, por edhe ato konponime qeperfitohen ne monimeve inorganike në atoorganike)dhe përfitimi i amoaniakut ngametani(shëndrrimi i konponimeve organikenë ato inorganike).
  •  Konponimet organike i karakterizojnë disaveti fizike dhe kimike që i dallojnë ngakonponimet organike(tretshmerinë,pika evlimit dhe e shkrirjes,djegëshmëria,strukturakimike,reaksionet kimike)etj.Konponimetorganike i paraqesim me formulëmolekulare,racionale te strukturës etj. Nëkiminë organike bëjnë pjesë: Komponimetorganike të karbonit,
  •  Hidrokarburet, Komponimet organike meoksigen dhe azot (alkoolet) dhe komponimetorganike me rëndësi jetsore. Kimia organike është degë e kimise, qëstudion përbërjen, strukturën, vetitë,reaksionet dhe sintezën e komponimeve tëkarbonit. Në kiminë organike nuk merren tëgjitha komponimet e karbonit su oksidet ekarbonit (CO,CO2), kripërat karbonate etj.që bëjnë pjesë në kiminë oraganike
  •  Kimia organike si shkencë më vete ështëthemeluar vonë, në gjysmën e parë të shek.XIX. Kimistët para dyqind vjetësh substancatkimike i ndanin në dy grupe: në substancainorganike që fitoheshin nga bota jo e gjallëdhe organike që fitoheshin nga bota e gjallë.Kimisti suedez Bercelius për herë të parë nëvitin 1806 e pëmendi termin kimi organike.
  •  . Sipas tij komponimet organike përbëhennga po ato elemente , që përbëjnëkomponimet inogranike, mirëpo komponimetorganike përfitohen vetëm nga organizmat egjallë.kjo u quajt ndryshe "teoria vitaliste"Por këtyre mendimeve u dha fund shkenctarigjerman Friedrich Wöhler ku thot qe ai mundta fitoi uren nga cianati iamoniumit(NH4OCN (aq) -nxehje->CO(NH2)2(aq)).
  •  Tani numri i komponimeve organike tësintetizuara është shume më i madh. Viti1828 merret si bazë e fillimit të kimisëorganike si shkencë. Termi kimi organikepërdoret sot e atëditë dhe ka të bëjë jovetëm me komponimet organike por edheme ato komponime inorganike që mund tëkthehen në organike me sintetizim nëlaborator. Numri i komponimeve organike sotështë rritur në 19 milion.
  • ALKINET Alkinet janë hidrokarbure qëkanë të paktën një lidhje trefishenë mes të dy atomeve tëkarbonit, me formulë CnH2n-2. Tëalkinet janë historikisht të njohursi acetilen ose acetileni në varg,edhe pse emri acetilen popërdoret edhe për tiu referuarposaçërisht anëtar i vargut tëthjesht, i njohur si etin (C2H2)duke përdorur nomenklaturëzyrtare të IUPAC.
  • VETITE KIMIKE Ndryshe nga alkanët, dhendryshe në një shkallë mëtë vogëlnga alkenët, alkinët janëtë paqëndrueshme dhereaktive . Përfundimi ialknëve dhe acetilenit janëacide të forta dhe kanëkonstantë (pKa) me vlerave(25) në mes të amoniakutme (35) dhe etanolit me(16).
  • EMERTIMI Ngjajshëm sidhe hidrokarburet tjeraedhe alkinetemërtohen në bazëtë numrave greko-latin duke ju shtuarprapashtesat IN përalkinët dhe INIL përalinët radikal.
  • REAKSIONET Alkinet janë të përfshirë në shumë reaksione organike. Reaksionet elektrofile të shtimit Shtimin e hidrogjenit për të dhënë alkenë apo alkanë .Një katalizator efektiv është për shembull Lindlarkatalizator (katalizator homogjen) , në konvertimin efenilacetilenit dhe stirenit.
  • REAKSIONET Shtimin e halogjeneve për ti dhënë alkilhalid(halogjenalkanë) Shtimin e hidrogjenit halidet(halogjenalkanë)përkatëse për ti dhënë alkil halid(halogjenalkanë) Reagimi Nikolas etj.
  • ALKINET 3D modeli i acetilenit, shembulli alkineve