IS UW STICHTING BELASTINGPLICHTIG?Vaker dan gedacht wordt, blijkt een stichting belasting-   Btw-problematiek speelt ee...
belastingplichtig. Echter, als aan de voorwaarden wordt                               MEER ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stichting belastingplichtig bdo

350 views
270 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stichting belastingplichtig bdo

 1. 1. IS UW STICHTING BELASTINGPLICHTIG?Vaker dan gedacht wordt, blijkt een stichting belasting- Btw-problematiek speelt een rol bij zowel de op-plichtig te zijn voor één of meerdere belastingsoorten. brengsten als de kosten. De praktijk leert dat eenOok wordt regelmatig – onterecht - aangenomen dat grondige inventarisatie van de btw-status veel kos-er geen belastingplicht bestaat voor een stichting ten kan besparen.met een medische doelstelling. Heeft u zich de volgende vragen wel eens gesteld overUit onderzoek blijkt dat de fiscaliteit in de zorgsector de btw-positie van uw stichting?niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Ten eerste  Zijn we (gedeeltelijk) btw-ondernemer?is het van belang om de risico’s van naheffingen en  Mogen we een btw-vrijstelling toepassen?boetes die worden gelopen te voorkomen, ten tweede  Heeft de aangekondigde wijziging in de medischeis het van belang te voorkomen dat er onnodig of btw-vrijstelling voor ons gevolgen?teveel belasting wordt afgedragen.  Kunnen we btw in vooraftrek brengen? En hoeveel?Reden genoeg om de fiscaliteit bij stichtingen die actief  Zijn we over een ontvangen subsidie btwzijn in de zorgsector onder de aandacht te brengen en verschuldigd?de fiscale aandachtspunten te inventariseren. Hieruit  Wat zijn de btw-implicaties van samenwerken?kan blijken of en in hoeverre de stichting aan haar fiscale  We (ver)delen kosten met andere partijen. Kanverplichtingen voldoet. btw-heffing worden voorkomen?  Kunnen we de btw op de interne doorbelastingVeelal is bij stichtingen sprake van belastingplicht voor van personeel misschien voorkomen?de loon- en omzetbelasting, maar ook kan er belasting-  Wat zijn de gevolgen als er onterecht geen btw isplicht voor de vennootschapsbelasting bestaan. Hierna afgedragen?gaan wij kort in op deze belastingsoorten.  Kan iemand (persoonlijk) worden aangesproken voor niet afgedragen btw?Loonbelasting  Hoe zit het met de btw bij onze leden van deGevolgen voor de loonbelasting kunnen niet alleen Raad van Toezicht?optreden als u personeel in dienst hebt. Het geldtook als u bijvoorbeeld personeel inhuurt of uitleent Of praktische vragen als:of stagiaires en/of vrijwilligers heeft die werkzaam-  Wanneer moeten we een factuur uitreiken?heden verrichten voor de stichting.  Aan welke eisen moet een factuur voldoen?  Hoe voeren we een btw-administratie?Omzetbelasting (Btw)Stichtingen zijn vaker dan gedacht ondernemer voor de Door dergelijke vragen periodiek te stellen hebt u debtw. In het algemeen zijn medische activiteiten vrijgesteld risico’s én de mogelijkheden op dit gebied eerder in beeld.van btw, maar bij diverse aanverwante activiteiten geldt Dit voorkomt onaangename verrassingen.deze vrijstelling niet. Hierbij komt dat de ‘medischevrijstelling’ voor bepaalde beroepsgroepen volop in Vennootschapsbelastingontwikkeling is, waardoor een periodieke toetsing Stichtingen die actief zijn in de zorgsector, drijven over hetwordt aanbevolen. algemeen een onderneming en zijn daarom in principe
 2. 2. belastingplichtig. Echter, als aan de voorwaarden wordt MEER INFORMATIEvoldaan, kan een stichting in aanmerking komen voor Heeft u interesse in een quickscande ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting. waarin wij in een kort tijdsbestekWe merken op dat deze vrijstelling ook kan gelden voor kunnen aangeven welke fiscale opti-andere entiteiten, zoals een besloten vennootschap, malisatiemogelijkheden of aandachts-die zich bezighouden met medische dienstverlening. punten er zijn voor uw instelling?Een voorwaarde van deze vrijstelling is dat de onder- Neem dan contact op met de BDOneming zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (lees: Branchegroep Zorg.minimaal 90%) bezig houdt met het genezen, verplegenof verzorgen van zieken. Dit moet niet alleen uit de Algemeen secretariaatstatutaire doelstelling blijken, maar ook worden na- Postbus 4053, 3502 HB Utrechtgeleefd in de praktijk. Een tweede voorwaarde is dat BDO BRANCHEGROEP ZORG Telefoon 088 - 236 48 03de (exploitatie-)overschotten moeten worden aan- De specifieke kennis en kunde binnen de zorgsector E-mail zorg@bdo.nlgewend ten bate van soortgelijke activiteiten of een heeft BDO gebundeld in de BDO Branchegroep Zorg. Internet www.bdo.nl/zorgalgemeen maatschappelijk belang. Deze branchegroep adviseert en ondersteunt diverse Twitter www.twitter.com/BDOZorg zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, privéklinieken, ColofonWat kan BDO voor u betekenen? AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners, bij Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar isBinnen BDO hebben wij ruime ervaring met het inven- onder meer financiële, fiscale en organisatorische in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatietariseren van de fiscale aandachtspunten bij entiteiten, vraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat de basis bevat geen advies voor concrete situaties, zodatwaaronder stichtingen, die actief zijn in de zorgsector. van het succes van ons en dat van onze klanten ligt uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatieUiteraard wordt hierbij direct gekeken of er bepaalde in wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat alleen in deze publicatie te handelen of een besluit tepunten fiscaal te optimaliseren zijn. vak- en branchekennis, cijfers en regels hiervoor niet nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u de enige uitgangspunten zijn. Het draait om wat zich wenden tot BDO Accountants & Adviseurs onze klanten nodig hebben. Maar ook wie ze nodig of een van haar adviseurs. BDO Accountants & hebben. Een betrokken, persoonlijke relatie is voor Adviseurs en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is ons de basis van een bestendige vertrouwensband. van handelen of het nemen van besluiten op basis Het ontwikkelen van deze relatie staat centraal in van de informatie in deze publicatie. alles wat wij doen. Als accountant, als fiscalist of als BDO heeft een strategische samenwerking met consultant. Wij richten ons op het verhaal achter Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat. Daar- door zijn wij in staat de belangen van de cliënt de vraag van onze klanten. Omdat wij begrijpen dat optimaal te behartigen. het de mensen zijn die er toe doen. BDO, Omdat mensen tellen. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amster- dam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aan- duiding van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Holding B.V., is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 08/2012 – FC12316

×