BDO nieuwsbrief zorg jaargang 4 nr 1

1,791 views
1,731 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BDO nieuwsbrief zorg jaargang 4 nr 1

 1. 1. MEI 2012 NUMMER 1 JAARGANG 4 WWW.BDO.NL NIEUWSBRIEF ZORG Uitgave van BDO Branchegroep Zorg MARKTWERKING GOOD GOVERNANCE WET- & REGELGEVING VANAF PAGINA 1 VANAF PAGINA 5 VANAF PAGINA 7 Beste lezer, INHOUD Op de kleintjes letten: in deze tijden van marktwerking en budgetreductie is het belangrijker Quickscan geeft alarmerende dan ooit. Wie de grote lijnen én de details op orde heeft, scoort beter. uitkomsten..........................................................1 Dagelijks volgen onze deskundigen alle ontwikkelingen op gebieden als processen, bedrijfsstructuren, juridische én fiscale zaken. Op de volgende pagina’s vindt u daarvan ‘Bedrijfsovername of fusie? Kies de juiste structuur!’.......................................2 weer een aantal voorbeelden. De ruimte is beperkt, dus hier en daar hebben we details moeten weglaten. Maar als u meer wilt weten, belt of mailt u ons gerust. Dan vullen we die Van AWBZ naar WMO ontbrekende details van harte samen met u in! in 2012-2014...........................................................3 Chris van den Haak Belangrijke updates rond veranderende AWBZ-markt................................3 chris.van.den.haak@bdo.nl In drie stappen helderheid over de juiste koers...............................................4 Heeft u suggesties voor deze nieuwsbrief of wilt een update doorgeven van uw contactgegevens, mail dan naar zorg@bdo.nl. Goede stuurinformatie helpt bij maken efficiencyslag.......................................5 Aandacht voor integriteit QUICKSCAN GEEFT ALARMERENDE UITKOMSTENMARKTWERKING beperkt risico’s en kosten.....................................5 LEEUWENDEEL ZORGINSTELLINGEN Pas op: tijd voor NIET KLAAR VOOR MARKTWERKING risicomanagement.................................................6 Audit alert over Prestatiebeloning, vrije prijsvorming, waarde onroerend goed........................................7 selectieve inkoop: in cure én care zet de marktwerking door. COLUMN Jaap Kleijwegt..........................................................7 Toch is bijna 80% van de instellingen er nog Fiscaal slimmer omgaan niet helemaal klaar voor. met zorgvastgoed...................................................8 Acht op de tien zorginstellingen is niet klaar voor marktwerking. Dat blijkt uit een onderzoek van BDO Branchegroep Zorg onder 185 zorginstellingen. De uitkomsten zijn alarmerend, vinden onderzoekers Chris van den Haak en Rob Karlas. Slecht 21% van de instellingen in de zorgsector is er echt klaar voor; bij 52% zijn de benodigde verbeteringen in gang gezet, terwijl deze bij 25% pas net beginnen. In veel gevallen ontbreekt helder inzicht in de kosten en opbrengsten per zorgproduct. Slechts 6 van de 10 instellingen hebben de wensen van
 2. 2. 2 Nieuwsbrief Zorg hun klanten helder op het netvlies en 83% van de ziekenhuizen zegt dat ze onvoldoende aandacht besteden aan het optimaal ontwikkelen en begeleiden van talent onder de eigen medewerkers. ‘De grootste bottleneck is dat veel instellingen weinig grip hebben op hun strategie’ Gat groter dan verwacht “We wisten wel dat veel zorginstellingen nog het nodige werk moeten doen”, vinden Van den Haak en Karlas. “Maar het gat blijkt groter dan verwacht.” De afwachtende houding die bestuurders innemen, brengt grote risico’s met zich mee. Van den Haak: “De prijskaartjes van 70% van de zorg in ziekenhuizen worden vanaf dit jaar door de markt bepaald. Te hoge kosten raken verzekeraars en instellingen direct in hun portemonnee.” Ook de langdurige zorg in de AWBZ, met circa 25 miljard euro de grootste kostenpost van de Nederlandse gezondheidszorg, moet hierin mee. Kernuitdagingen in de zorg De draai naar marktwerking en vraagsturing is onafwendbaar. In het onderzoek zijn 56% stelt belangrijke keuzes uit vijf kernuitdagingen benoemd waarmee Gebrek aan planning doet zich bij alle vijf de ondervraagde zorginstellingen worden kernuitdagingen voor, zo bleek uit de resultaten. geconfronteerd. Dit zijn: Van den Haak: “De grootste bottleneck is dat rendement behalen. Dit soort inzichten is 1. Duidelijke strategie en visie veel instellingen weinig grip hebben op hun onmisbaar voor een goede langetermijnstrategie. 2. Meer bedrijfsmatig werken strategie. Daardoor stellen ze belangrijke keuzes Er is werk aan de winkel.” 3. Kwaliteit en innovatie uit, bijvoorbeeld over hun te voeren portfolio. 4. Organisatiestructuur en corporate Dit geldt voor 56% van de ondervraagde Meer weten? Het volledige onderzoeksrapport governance zorginstellingen. Vaak weten instellingen zelfs kan worden opgevraagd via zorg@bdo.nl en is 5. Investeringsstrategie niet aan welke activiteiten ze het hoogste beschikbaar op www.bdo.nl/zorg. Interesse investeerders groeit door ruimere winstuitkeringMARKTWERKING ‘De sector biedt kansen voor ‘BEDRIJFSOVERNAME OF FUSIE? verbetering van de efficiency en meer KIES DE JUISTE STRUCTUUR!’ schaalgrootte. En de zorgbehoefte neemt alleen maar verder toe’ Investeerders kijken belangstellend naar de schaalgrootte. Bovendien neemt de zorgbehoefte zorgsector. Verruiming van de regels voor alleen maar verder toe.” winstuitkering wekt hoge verwachtingen. winst uitkeren. Een B.V., N.V. of coöperatie kan “Maar let op”, waarschuwen Rob Karlas en Regels winstuitkering verruimd dat wel.” Roelof van Dijk van de BDO Branchegroep De belangstelling van geldschieters wordt nog Zorg, “winst uit het bedrijf halen kan alleen versterkt door veranderingen in de regelgeving. Omzetting is niet eenvoudig, maar kan zeer de met de juiste juridische structuur.” Karlas: “Tot nu toe is winstuitkering enkel moeite waard zijn. Van Dijk: “Er zal goed gekeken toegestaan bij aanbieders van extramurale GGZ moeten worden naar de juridische en fiscale Rob Karlas: “Onder invloed van de marktwerking en AWBZ-zorg en aanbieders van onder meer consequenties. Fusies en overnames kunnen flink verandert het speelveld voor zorgaanbieders. huisartsenzorg, fysiotherapie, farmaceutische helpen bij het realiseren van de lange-termijn Daarom bundelen ze hun krachten, gaan fuseren zorg en mondzorg. De regering heeft afgelopen groeidoelstellingen. Maar die ruimte moet u nú of samenwerken, of doen overnames. Zo kunnen februari een voorstel ingediend om gereguleerde al inbouwen.” ze beter het hoofd bieden aan verdere winstuitkering onder voorwaarden vanaf ontwikkelingen.” 2013 ook mogelijk te maken voor algemene Meer weten? Neem contact op met Rob Karlas en categorale ziekenhuizen en zelfstandige en/of Roelof van Dijk van de BDO Branchegroep Daar speelt nog iets anders bij, weet Karlas’ behandelcentra (ZBC’s, red.).” Zorg. collega Roelof van Dijk, specialist in Corporate Finance. “Ook investeerders hebben de Om winst te kunnen uitkeren moet een instelling Rob Karlas zorgsector ontdekt. De gezondheidszorg is wel de juiste fiscale structuur hebben. Karlas: rob.karlas@bdo.nl interessant voor investeerders. Die zien kansen in “Veel organisaties in de gezondheidszorg hebben Roelof van Dijk verbetering van de efficiency en het creëren van nu de vorm van een stichting, en die kan geen roelof.van.dijk@bdo.nl
 3. 3. 3 Nieuwsbrief Zorg ‘Zorginstellingen doen er goed aan zich nu al grondig voor te bereiden’MARKT WERKING VAN AWBZ NAAR WMO IN 2012-2014 “De transitie van AWBZ naar de Wmo lijkt nog ver weg, maar zorginstellingen doen er goed aan zich nu al grondig voor te bereiden.” Dat adviseren Chris van den Haak en Gerard van Ruth, accountants van de BDO Branchegroep Zorg. De overgang heeft grote invloed op de geldstromen en brengt nieuwe risico’s maar ook kansen. De functies dagbesteding en begeleiding wil het kabinet overhevelen van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mensen die nu begeleiding krijgen vanuit de AWBZ, krijgen die zorg vanaf 1 januari 2014 van de gemeente. Het gaat hier om begeleiding van: • mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking; • ouderen met somatische of “Het aanpassen van de werkwijze en de goede psychogeriatrische problemen; voorbereiding vergen tijd”, waarschuwt Van den 3. Maak op tijd heldere afspraken. • volwassenen met psychiatrische Haak. “Ons advies: denk er nu al goed over na “Daarmee leg je de basis voor een soepele problemen; en begin zo snel mogelijk. En: kijk niet alleen samenwerking in de toekomst”, legt Van • jeugdigen met psychiatrische problemen naar de risico’s maar ook naar de kansen die deze Ruth uit. “Operationeel én financieel.” in combinatie met opvoed- en ontwikkeling biedt.” opgroeiproblemen. 4.Check de administratiesystemen! “Zijn REDEN VOOR TIJDIGE ACTIE: 4 TIPS. de aanwezige systemen flexibel genoeg Gemeenten worden al vanaf 1 januari 2013 Vanwege de grote impact drukt de BDO voor de nieuwe interne cliënt- en verantwoordelijk voor nieuwe aanvragers, voor Branchegroep Zorg de klanten nu al op het productieadministratie?”, vraagt Van den cliënten van wie de indicatie afloopt in 2013 hart om zich voor te bereiden. Dat gebeurt aan Haak. “Kun je erin werken met meerdere en voor cliënten die een nieuwe indicatie nodig de hand van vier concrete tips. tarieven en gemeenten, ook bij ‘overloop’ hebben omdat hun situatie is veranderd. naar andere jaren?” 1. Begin tijdig met lobbyen. “Leg tijdig contact Enkele aandachtspunten voor de zorginstelling met de juiste personen bij de gemeenten”, Deze en andere maatregelen rond de transitie adviseert Van den Haak. “Laat zien wat je Meer weten? Neem contact op met Chris van van AWBZ naar Wmo leiden tot een aanzienlijke meerwaarde is.” den Haak en/of Gerard van Ruth van de BDO verschuiving van geldstromen, waarbij de Branchegroep Zorg. gelden feitelijk in de algemene middelen van de 2. Maak de kosten flexibel. “Alleen dan gemeente terecht komen. Daarnaast zullen grote kun je snel bijsturen met je tarieven”, Chris van den Haak verschillen gaan optreden tussen de verschillende benadrukt Van Ruth. “Denk daarbij naast chris.van.den.haak@bdo.nl gemeenten. Voor zorginstellingen zullen hierdoor personele kosten ook aan bijvoorbeeld Gerard van Ruth mogelijk de risico’s vanuit de exploitatie gaan vervoerskosten.” gerard.van.ruth@bdo.nl toenemen. Inkoopvoordeel, NMa-discussies en korting op contracteerruimteMARKT WERKING ‘Grote kans dat de minister dit arrest BELANGRIJKE UPDATES ROND vaker zal citeren bij discussies over VERANDERENDE AWBZ-MARKT budgetkortingen’ Er gebeurt op mededingingsvlak veel in de diverse zorgmarkten, waaronder die voor AWBZ-zorginstellingen. Drie recente 1 Sectorstudie inkoop medische hulpmiddelen In opdracht van de Nederlandse tot 2,2 miljard euro in Nederland. Ecorys concludeert dat er in de inkoop nog veel valt te besparen. Het ontbreekt inkopers vaak ontwikkelingen zijn: een sectorstudie naar de Mededingingsautoriteit (NMa) en het Ministerie aan kennis en inkoopkracht om voldoende markt voor medische hulpmiddelen, een NMa- van VWS heeft het onderzoekbureau Ecorys een tegenwicht te kunnen bieden tegen de goed besluit over de overname van Emergius en een sectorstudie verricht naar de structuur en georganiseerde aanbieders. Duitsland kent wel procedure tegen de Minister van VWS over werking van de markten voor medische grote inkoopcombinaties, die daardoor een veel budgetkorting 2011. hulpmiddelen. Deze markt wordt in Europa sterkere onderhandelingspositie tegenover geschat op 95 miljard euro (2009), waarvan 2,1 leveranciers hebben. Ook zijn daar zelfstandige
 4. 4. 4 Nieuwsbrief Zorg vraag hoe groot de concurrentiedruk is op tot het oordeel dat de voorgenomen korting Emergis van andere GGZ-aanbieders in Zeeland. niet ‘voorshands onmiskenbaar onrechtmatig’ Volgens de NMa is zo’n nader onderzoek is. De bezwaren dat de brief een schending zou (vergunningsfase) nodig, omdat de overname zijn van in 2007 gemaakte afspraken werd door belangrijke gevolgen kan hebben voor de het Hof van tafel geveegd. Dat gold ook voor regionale concurrentieverhoudingen, de het argument dat de korting van 1,7% in strijd betaalbaarheid en de kwaliteit van geestelijke zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, omdat gezondheidszorg in Zeeland. deze korting bovenop een reeds doorgevoerde korting uit 2008 komt. Ook het feit dat de Fusies en overnames moeten vooraf bij de NMa minister hetzelfde globale bezuinigingsdoel worden gemeld indien bepaalde omzetdrempels op een andere, wellicht eenvoudiger wijze zou worden overschreden. Is een fusie of overname kunnen realiseren (…), kan niet als onderbouwing meldingsplichtig, maar laten partijen na te dienen”, aldus het Hof. Die vrijheid heeft de melden, dan riskeert de overnemende partij hoge minister als het gaat om het doorvoeren van boetes (tot 450.000 euro of 10% van de omzet) budgettair noodzakelijke bezuinigingen. Grote commerciële inkooporganisaties actief die de voor de organisatie of voor de betrokken kans dat de minister dit arrest in de toekomst onderhandelingen namens afnemers voeren. functionarissen in privé. vaker erbij zal pakken als hij met zorgverleners 3 Conclusie: “Door krachten te bundelen en aan de slag moet over budgetkortingen. openbare aanbestedingen te doen, valt nog veel Korting contracteerruimte te besparen.” tóch rechtmatig BDO heeft een unieke strategische De korting van 1,7% op de contracteerruimte, samenwerking met Dijkstra Voermans 2 die de Minister van VWS per brief van 2 juni Advocatuur & Notariaat. In nauwe NMa eist vergunning voor 2010, aankondigde, is na een succesvol kort samenwerking met de advocaten en notarissen overname Emergis geding door de vereniging Actiz alsnog door het van dat kantoor kunnen wij uw belangen in de Parnassia Bavo groep, aanbieder van onder meer Hof rechtmatig verklaard – de korting kan toch zorg op een effectieve en professionele wijze geestelijke gezondheidszorg, heeft haar doorgevoerd. behartigen. Voor meer informatie: voornemen tot overname van Stichting Emergis Het betrof onder meer een voorgenomen (ook een GGZ-aanbieder) op grond van de structurele korting van 1,7% in de Marco Balhuizen (advocaat) Mededingingswet bij de NMa gemeld. Als deze maximumtarieven extramurale zorg van 58 marco.balhuizen@dvan.nl besluit een vergunning aan te vragen zal de NMa miljoen euro, waartegen de vereniging Actiz Tel. 030 - 285 03 44 nader onderzoek verrichten, met name naar de kort geding had aangespannen. Het Hof kwam www.dvan.nlMARKTWERKING BDO STRATEGIE ASSESSMENT VOOR ZORGINSTELLINGEN IN DRIE STAPPEN HELDERHEID OVER DE JUISTE KOERS De veranderingen in de zorgsector vragen om Het behandelt belangrijke een goede strategie. Hoe kies je als bestuurder aspecten zoals visie, te midden van de naderende vergrijzingsgolf, waarden, strategie, stijgende zorgkosten en de switch van budget- organisatie (mensen en naar output-financiering de juiste koers? middelen), samenwerking, Met een BDO Strategie Assessment voor tactische instrumenten, Zorginstellingen. uitvoering en hun onderlinge samenhang. Het BDO Strategie Assessment is ontwikkeld door de BDO Branchegroep Zorg in Voorbereiding vooraf samenwerking met zorgexperts prof. drs. John Dankzij de van Kollenburg RA, partner BDO en hoogleraar gestructureerde aanpak Accountancy aan Tilburg University en prof. maakt het BDO Strategie dr. Theo Poiesz, hoogleraar Economische Assessment een vaak Psychologie en hoogleraar Management in de abstract proces heel Zorg aan TiasNimbas Business School. concreet. Elk traject begint met een intakegesprek, Van strategie naar uitvoering gevolgd door een specifiek Hun kennis van de sector heeft geleid tot voorstel voor het programma en een concreet en doelgericht programma dat de omvang van de groepen, van circa bestuurders helpt bij: 8 tot 15 personen. Ter voorbereiding • het beoordeling van de huidige positie in de kunnen alle deelnemers bij wijze van markt; ‘nulmeting’ de online BDO Quickscan • het bepaling van de optimale strategie; Marktwerking invullen (via www.bdo.nl/zorg). • de beoordeling van de juiste condities voor Met goede voorbereiding zijn twee of drie sessies de uitvoering. meestal voldoende.
 5. 5. 5 Nieuwsbrief Zorg Assessment zorgbestuurders precies wat ze STRATEGIE ASSESSMENT: Uitwerken van openstaande vragen en nodig hebben: helderheid over de beste koers DE CONCRETE STAPPEN globale aanpak. en doelstellingen. Het resultaat is een duidelijke Opstellen van een tijdplan. strategische lijn voor de organisatie en een Vooraf praktisch plan met de hoofdlijnen voor de Intakegesprek. Tweede sessie uitvoering. Beoordeling strategische documentatie. Bespreken resultaten eerste meeting. Formulering vragen en observaties voor Toetsen van strategische lijn op ‘fit’ met Meer weten? Voor meer informatie kunt u eerste sessie. doelstellingen. contact opnemen Chris van den Haak en/of John Voorwaarden voor invoering bespreken. van Kollenburg van de BDO Branchegroep Zorg. Eerste sessie Presentatie op basis van de voorinformatie. Helderheid en samenhang Chris van den Haak Discussie onder leiding van gespreksleider. In een klein aantal stappen levert het BDO chris.van.den.haak@bdo.nl Inventarisatie belangrijkste beslispunten. Strategie Assessment in korte tijd waardevolle John van Kollenburg inzichten op. Zo brengt het BDO Strategie john.van.kollenburg@bdo.nl GOEDE STUURINFORMATIE HELPT zorginstellingen werken echter nog met losseMARKTWERKING overzichten, handmatig gehaald uit gescheiden ‘Met Qlikview kunnen gebruikers BIJ MAKEN EFFICIENCYSLAG zelf uit betrouwbare bronnen MEER MET MINDER systemen. Door de gebrekkige kwaliteit en rapportages maken’ actualiteit ontstaat er al snel onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en relevantie van de Pas op: gebruik van slechte stuurinformatie gegevens. Daardoor werkt zulke ‘krakkemikkige’ in kleine stappen en in nauwe samenwerking met werkt averechts. stuurinformatie vaak averechts. de eindgebruikers overzichten worden gemaakt die intuïtief in gebruik zijn. BDO gebruikt hiervoor BDO helpt bij het maken én gebruiken van Dat moet beter, en dat kan ook! Qlikview, dat informatie uit diverse bronnen kan heldere rapportages. BDO begeleidt organisaties in de zorgsector combineren en presenteren in heldere analyses. met het ‘lean and mean’ ontwikkelen van In de jacht naar kostenbesparing is juiste stuurmodellen en prestatie-indicatoren. Het goed gebruiken van managementinformatie stuurinformatie van het grootste belang. Maar Daarbij helpt het ook bij de daadwerkelijke vergt wel enige gewenning. Managers moeten hoe krijg je de juiste data real-time paraat gegevensontsluiting uit meerdere systemen. Dit er in de praktijk aan wennen om korter op zonder te verdrinken in details? kan met specifieke software of door bovenop resultaten te sturen en de toekomst daadwerkelijk bestaande systemen een rapportageschil te te beïnvloeden. BDO helpt daarbij door nauwe In een kostengedreven markt is inzicht in bouwen. BDO heeft daarmee ruime ervaring. samenwerking met de eindgebruikers en door de de kosten en baten elke dag belangrijk. Veel overzichten helder en pragmatisch te houden. Het vervolgens ontsluiten van de gewenste Beter een simpele rapportage die wordt gebruikt informatie is een kwestie van techniek en dan een lijvig rapport dat sterft in schoonheid! afstemming, en kan zeker bij fusieorganisaties een flinke klus zijn. Daarna volgt het bepalen Meer weten? Neem contact op met Martin van de juiste indicatoren en overzichten. Als dat van Ernst en/of Wilco Brouwers van de BDO is gebeurd, is het daadwerkelijk maken van de Branchegroep Zorg. overzichten vervolgens relatief eenvoudig. Martin van Ernst Gebruik vergt gewenning martin.van.ernst@bdo.nl Bij de inrichting van de techniek (rapportages) is Wilco Brouwers het belangrijk een werkwijze te hanteren waarin wilco.brouwers@bdo.nlGOOD GOVERNANCE Bedrijven verliezen door fraude jaarlijks 6% van hun resultaat ‘Geld meenemen is pure diefstal. AANDACHT VOOR INTEGRITEIT BEPERKT RISICO’S Maar wat als het gaat om zaken die ÉN KOSTEN ‘alle anderen ook doen’?’ Met Fraudedriehoek meer zicht op mogelijke Rob Karlas en Marjolijn Snippe van de BDO probleemgebieden. Branchegroep Zorg voor meer focus op Want zodra de prestatiedruk op medewerkers integriteit. toeneemt – en dat is zeker zo in de zorg – stijgt BDO Integriteitsmonitor geeft handvatten ook het risico van niet-integer gedrag. Sjoemelen, voor praktische ingrepen. Integriteit heeft directe invloed op cijfers oppoetsen of zelfs keiharde fraude.” kostenbeheersing, benadrukt Snippe: “VNO- Door prijsdruk en resultaatgerichtheid komt NCW heeft berekend dat de totale financiële Veel grijze gebieden de integriteit binnen zorginstellingen in de schade van niet-integer gedrag in bedrijven Vaak is moeilijk aanwijsbaar waar integriteit knel. Dat brengt grote risico’s op financiële ongeveer 6% van de jaarlijkse bedrijfsresultaten ophoudt en fraude begint. Er zijn veel grijze en imagoschade, waarvoor steeds vaker de kost. Juist voor zorginstellingen in een wereld gebieden. Karlas: “Het meenemen van geld bestuurder aansprakelijk is. Daarom pleiten van marktwerking is hier veel winst te boeken. of spullen van je werkgever is natuurlijk pure
 6. 6. 6 Nieuwsbrief Zorgdiefstal. Maar wat als het om zaken gaat die ‘alle BDO Integriteitsmonitor Thema-uitgave overanderen ook doen’? Denk bijvoorbeeld aan de Een praktisch hulpmiddel is de BDO ‘Toezicht op Integriteit’urenverantwoording. De druk om zoveel mogelijk Integriteitsmonitor. Karlas: “Die laat zien welke BDO heeft over dit thema recent een specialdeclarabele tijd aan het bed te besteden neemt factoren de integriteit in gevaar kunnen brengen uitgebracht van haar serie ‘De Dialoog’ voorsteeds meer toe door afname in budgetten en wat je kunt doen om dat te voorkomen. bestuurders en commissarissen. Daarbij hoortvanuit bijvoorbeeld PGB en zorgverzekeraars. Dat maakt het heel praktisch en concreet.” een handige online scan die u door middel vanSchrijf je het kwartiertje overleg tijdens de lunch De Integriteitsmonitor is onderdeel van een een aantal eenvoudige vragen inzicht geeft inover een patiënt wel of niet als declarabele tijd?” uitgebreid Integriteitsprogramma met onder de mate waarin integriteit onderdeel is van de meer: cultuur binnen uw organisatie.Frauderisico’s opsporen: de FraudedriehoekPraktisch hulpmiddel bij het opsporen van • Een nulmeting binnen de organisatie. U vindt de special en de online scan opfrauderisico’s is de Fraudedriehoek. Snippe: • Bepalen van de gewenste soft controls. www.bdovoorcommissarissen.nl onder het“Daarmee kunnen we de risicogebieden zichtbaar • Ontwikkeling maatwerk soft controls thema Integriteit.maken. Dat helpt bestuurders om daar meer grip programma.op te krijgen.” • Implementatie soft controls programma. Meer weten? Neem contact op met Rob KarlasDe Fraudedriehoek werkt via drie vragen: • Periodieke effectiviteitsmeting. en/of Marjolijn Snippe van de BDO Branchegroep1. Waar is binnen de organisatie de gelegenheid Zorg. om fraude te plegen?2. Waar is sprake van druk die tot fraude kan Rob Karlas leiden? rob.karlas@bdo.nl3. Waar kan sprake zijn van rationalisatie van Marjolijn Snippe niet-integer gedrag? marjolijn.snippe@bdo.nl  Doe de zelfevaluatie PAS OP: TIJD VOOR RISICOMANAGEMENT! EXCLU Exclusief voor toezichthouders en commissarissen heeft BDO een serie tools ontwikkeld die helpen SIEF bij het houden van goed toezicht. Zoals de Zelfevaluatie Toezicht op Risicomanagement: een VOOR handige online checklist waarmee toezichthouders kunnen zien of ze goed bezig zijn. In de evaluatie TOEZIC H komen onderwerpen aan de orde als kennis van wet- en regelgeving, verantwoordelijkheden van HOUD T- commissaris en bestuurder en het gebruik van informatiebronnen. Inclusief handige tips en ERS vergelijkende benchmarkcijfers. Kijk op www.bdovoorcommissarissen.nl
 7. 7. 7 Nieuwsbrief ZorgWET- & REGELGEVING Vastgoedfinanciering afhankelijk van de feitelijke zorgproductie LET OP: AUDIT ALERT OVER WAARDE ONROEREND GOED afwaardering van het onroerend goed Per 1 januari 2012 is de financiering van doorvoeren. De Regeling Verslaggeving WTZi onroerend goed van AWBZ- en GGZ- biedt echter de mogelijkheid om bij het opstellen instellingen gewijzigd. Door de introductie van de jaarrekening 2011 bij de waardering van van de normatieve huisvestingscomponent het onroerend goed van AWBZ- en GGZ- (NHC) lopen deze instellingen meer risico: de instellingen nog uit te gaan van de situatie van financiering wordt afhankelijk van de feitelijke volledige nacalculatie en geen afwaardering op zorgproductie. het onroerend goed door te voeren. Tot en met boekjaar 2017 geldt een toelichting hierop in de jaarrekening. Negeert overgangsregeling waarbij het voormalige Toelichting op zijn plaats! de instelling dat advies, dan dient de accountant systeem van volledige nacalculatie wordt De beroepsgroep van accountants, de NBA, een andere dan goedkeurende verklaring te afgebouwd en wordt vervangen door de NHC. Bij vroeg zich af of het achterwege laten van een verstrekken bij de jaarrekening 2011, in lijn de waardering van het onroerend goed dienen afwaardering gevolgen heeft voor de strekking met het materieel belang van de ontbrekende zorginstellingen rekening te houden met de van de controleverklaring van de accountant toelichting, en een toelichting op te nemen in de toegenomen risico’s, gekwantificeerd via bij de jaarrekening. Daarop heeft de NBA op controleverklaring. bedrijfswaardeberekeningen: de contante waarde 13 maart 2012 de Audit Alert 25 uitgebracht. van de toekomstige kasstromen die te maken Voornaamste conclusie daarin: als de accountant Meer weten? Neem contact op met Chris hebben met de exploitatie van het onroerend bij waardering op nacalculatiebasis een lagere van den Haak en/of Gerda Meijer van de BDO goed. verwachte opbrengstwaarde en bedrijfswaarde Branchegroep Zorg. signaleert van het zorgvastgoed over 2011, die bij Lager dan de boekwaarde? overgang naar een ander waarderingsstelsel in Chris van den Haak Is de bedrijfswaarde lager dan de boekwaarde? de jaarrekening 2012 naar verwachting zal leiden chris.van.den.haak@bdo.nl Dan moet u in de jaarrekening op grond van tot een duurzame waardevermindering, dan dient Gerda Meijer algemene verslaggevingsregels in Nederland een de accountant aan te dringen op een toereikende gerda.meijer@bdo.nl  COLUMN LAAT U ZICH maken. Dat roept een prangende vraag op: wat is dat eigenlijk, een • Meer rendement betekent altijd meer risico. Als iets te mooi lijkt DERIVEREN? derivaat? Het woord komt van het om waar te zijn, zou het dan wel Latijnse derivatum (afgeleide). Dat waar zijn? De laatste tijd lijkt het binnen komt weer van derivare (afleiden), maatschappelijke organisaties dat uit het voorvoegsel de- (uit, • Organiseer eigen controle: alleen nog te gaan over financiën en weg van) en het woord rivus (beek, door functiescheiding, second wijzigingen binnen de bekostiging. stroom) bestaat. Aha… Het komt er opinions en tegenvoorstellen. Opvallend vaak lijken bestuurders dus op neer dat als je je laat afleiden te grijpen naar wankele financiële en niet oplet je geld als het ware • Check via scenarioanalyses en constructies om gaten te dichten. vanzelf wegstroomt! stresstests ook de onmogelijk Zodra het mis gaat, blijken allerlei geachte ontwikkelingen. mensen deskundig te zijn of in Dat komt doordat onderliggende social media hun verontwaardiging waarde vele malen groter is dan de • Organiseer goede informatie te uiten over verspilling van prijs van het afleidende instrument. en continue monitoring over de maatschappelijke middelen. En De financiële uitslagen van deze gekozen instrumenten. Jaap Kleijwegt adviseurs die u eerder enthousiast swaps, caps, futures of hoe ze ook financiële instrumenten aanprezen, mogen heten, kunnen dus zowel Laat u dus niet afleiden door de Meer weten? Neem contact op met roepen nu om het hardst hoe groot positief als negatief fors zijn. incidenten uit de sector, want Jaap Kleijwegt van de BDO de risico’s waren… met reageren op incidenten bent Branchegroep Zorg. Het gebruik van zulke instrumenten u feitelijk altijd te laat. Beter is Maar wat als de vastgoed- moet duidelijk worden afgebakend. het om goed uitgerust te zijn, en Jaap Kleijwegt ontwikkelaars de renterisico’s Bent u van plan om financiële trucs voorbereid. Zodat u de relevante jaap.kleijwegt@bdo.nl niet meer afdekken, en woon-/ toe te passen? Sta me dan toe om risico’s en controls in kaart hebt? Zo zorgcomplexen niet meer gebouwd u de volgende vuistregels mee te niet, dan laat u zich voor u het weet worden vanwege onzekerheid geven: jammerlijk deriveren…! over de rente? Gezien de lange doorlooptijd van projecten en de • Gebruik alleen trucs die al uw Jaap Kleijwegt onzekerheid van financiering kom beslissers begrijpen; begrip gaat je dan vaak uit bij derivaten als je aan gebruik vooraf! je investeringsplannen rond wilt
 8. 8. 8 Nieuwsbrief ZorgWET- & REGELGEVING Let op: recente wijzigingen in fiscale spelregels FISCAAL SLIMMER OMGAAN MET ZORGVASTGOED Zorgvastgoedvrijstelling voor Vpb afgeschaft. c. zorgactiviteiten onderbrengen bij de vastgoedorganisatie, zodat deze ook zorg Let op met btw bij de integratieheffing. verleent en een beroep kan doen op de zorgvrijstelling (beëindigen verhuursituatie); Vastgoed staat onwrikbaar vast, maar de fiscale regels zijn veranderlijk. Recent d. onderzoeken of de vastgoed BV als FBI (fiscale veranderden onder meer de vrijstelling voor de beleggingsinstelling) te kwalificeren is. Vpb en de btw en overdrachtsbelasting. Een update. Er zijn dus nog mogelijkheden (alternatief b en c) om gebruik te maken van de nog Zorgvastgoedvrijstelling voor de Vpb bestaande subjectieve vrijstellingen voor de afgeschaft vennootschapsbelasting, mits wordt voldaan Tot 1 januari 2012 bestond er voor de aan de wettelijke vereisten, zoals de statutaire vennootschapsbelasting (Vpb) een subjectieve verplichting dat winsten en liquidatiesaldo Nadeel van de integratieheffing is dat ook btw vrijstelling voor het verschaffen van onderkomen uitsluitend mogen worden besteed voor het doel verschuldigd is over kosten waarbij geen btw aan bejaarden, gebrekkigen of wezen. Deze is per van de zorginstelling of een algemeen belang. in rekening is gebracht. Dan betaal je door de 1 januari 2012 afgeschaft. Zorgorganisaties die integratieheffing (mogelijk nog naast de 6% hun vastgoed in een aparte rechtspersoon Btw en overdrachtsbelasting overdrachtsbelasting) dus 19% btw over deze houden, kunnen daardoor Vpb-plichtig worden. Bij de levering of realisatie van zorgvastgoed kosten. Om de belastingheffing te beperken Per entiteit (stichting, BV, etc.) wordt bekeken of wordt over het algemeen omzet- en/of kan het gewenst zijn de grond aan te kopen dit het geval is. overdrachtsbelasting geheven. Het is doorgaans mét btw (als bouwterrein), in plaats de grond te niet mogelijk om beide heffingen volledig te kopen met 6% overdrachtsbelasting. Die keuze voorkomen. Maar met de juiste volgorde van is in sommige gevallen mogelijk en kan al snel Wie tijdig juiste stappen zet, kan stappen kan de heffing wel worden beperkt. tienduizenden euro’s belastingvoordeel geven. belastingheffing beperken of zelfs voorkomen!’ Integratieheffing Tijdig opletten kan geld schelen Een voorbeeld daarvan is te vinden in de Door tijdig de juiste stappen te zetten kan de Er zijn diverse wegen om Vpb-plicht te integratieheffing. Als er voor eigen rekening belastingheffing worden beperkt of mogelijk voorkomen, zoals: en risico zorgvastgoed wordt ontwikkeld voor zelfs voorkomen. Ons advies is om in de a. onderzoeken of de activiteiten van de gebruik voor btw-vrijgestelde zorg, dan is volgens voorbereidende fase van realisatie/aankoop vastgoedstichting te kwalificeren zijn als de Nederlandse regelgeving de integratieheffing van zorgvastgoed aandacht te besteden aan de normaal vermogensbeheer (dan is wellicht van toepassing. Hierbij vindt er bij ingebruikname fiscaliteit. verhuur mogelijk aan de entiteit die de zorg van het nieuwe vastgoed een fictieve interne verleent); btw-belaste levering plaats, waarbij btw Bovenstaand zijn slechts enkele fiscale aspecten verschuldigd is over de totale kostprijs (waar- die spelen bij zorgvastgoed. Heeft u vragen b. binnen concernverband onroerend goed onder ook de kostprijs van de grond). De in naar aanleiding van het bovenstaand of wilt u overdragen aan een entiteit waar wel de rekening gebrachte btw op de stichtingskosten vrijblijvend uw situatie bespreken om vervolgens betreffende zorg wordt verleend (beëindigen kan dan wel als voorbelasting in aftrek worden tot de juiste tax planning voor uw zorgvastgoed verhuursituatie); gebracht. te komen, neem dan gerust contact op. Meer weten? Neem contact op met Sander van der Veen of Nika Stegeman van de BDO Branchegroep Zorg: Sander van der Veen sander.van.der.veen@bdo.nl Nika Stegeman nika.stegeman@bdo.nl
 9. 9. 9 Nieuwsbrief ZorgMEER INFORMATIE BDO BRANCHEGROEP ZORG De werkwijze van de BDO BranchegroepMocht u naar aanleiding van deze publicatie nog Zorg is pragmatisch met oog voor allevragen hebben en/of meer informatie wensen, betrokken partijen en gericht op actie. Deneem dan contact op met de BDO Branchegroep BDO Branchegroep Zorg bestaat uit eenZorg. multidisciplinair team en is onderdeel van BDO Accountants & Adviseurs.Algemeen secretariaatPostbus 4053, 3502 HB Utrecht De werkzaamheden van de BDO BranchegroepTelefoon 088 – 236 48 03 Zorg bestaan onder andere uit controle- en adviesopdrachten bij diverse zorginstellingenE-mail zorg@bdo.nl zoals ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra,Internet www.bdo.nl/zorg AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners. Daarnaast staat ons multidisciplinaire team voor u klaar voor advisering en ondersteuning op het gebied van ondernemen in de zorg, het optimaliseren van de interne beheersing, de administratie en/of interne accountantsdienst en fusieonderzoeken. Ook geven wij u graag advies op het gebied van Personeel & Organisatie en IT. Een nadere toelichting op de organisatie en de activiteiten vindt u op de website www.bdo.nl/zorg.Colofon BDO heeft een strategische samenwerking met aantal met elkaar in een groep verbonden Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat. Daardoor rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder deDeze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in zijn wij in staat de belangen van de cliënt optimaal te merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein vanalgemene bewoordingen gesteld en bevat alleen behartigen. de professionele dienstverlening (accountancy,informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat belastingadvies en consultancy).geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdamwordt aangeraden niet zonder advies van een geregistreerd merk. BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, eendeskundige op basis van de informatie in deze rechtspersoon naar Engels recht met beperktepublicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding aansprakelijkheid, en maakt deel uit van hethet verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandigeconcrete situatie kunt u zich wenden tot BDO is op het gebied van de professionele dienstverlening organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs. (accountancy, belastingadvies en consultancy).BDO Accountants & Adviseurs en haar adviseurs BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduidingaanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Membergevolg is van handelen of het nemen van besluiten op BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde Firms.basis van de informatie in deze publicatie. handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een 04/2012 – FC11272

×