Henkilöstövuokrauksen ABC

1,886 views
1,699 views

Published on

Henkilöstöalalla käytetään termistöä, josta asiakkaat saattavat toisinaan olla ihmeissään. Tässä julkaisussa kokoamme henkilöstövuokraukseen liittyvää käsitteistöä ymmärrettävään muotoon.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,886
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Henkilöstövuokrauksen ABC

  1. 1. www.raukola.fi
  2. 2. Henkilöstövuokrauksen ABC RekrytointipalkkioHenkilöstöalalla käytetään termistöä, josta HPY:llä on oikeus periä asiakkaalta rekry-asiakkaat saattavat toisinaan olla ihmeissään. tointipalkkio, mikäli työntekijä siirtyy tai te-Tässä julkaisussa kokoamme henkilöstö- kee sopimuksen siirtymisestä asiakkaan taivuokraukseen liittyvää käsitteistöä ymmär- sen kanssa samaan konserniin kuuluvan tairettävään muotoon. muun läheisen yhtiön palvelukseen sopi- muksen voimassaoloaikana tai kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen päättymi-Asiakasyritys/Käyttäjäyritys sestä lukien.(Asiakas)Vuokrattua työvoimaa käyttävä yritys. Sopimukset HPY ja työntekijä tekevät työsopimuksen, asiakasyritys ja HPY tilaussopimuksen.Henkilöstöpalveluyritys (HPY) Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksiTyövoiman vuokrausta tarjoava yritys. tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Määrä- aikaisuudelle on oltava laillinen peruste, kuten ruuhkahuippu, sesonki, projekti taiHenkilönsuojaimet ja suojavälineet sijaisuus. Määräaikaisuus käsitellään joka sopimuksessa erikseen ja syyn oikeellisuu-Asiakkaan tulee hankkia ja antaa työntekijän desta vastaa HPY. Työsopimukset voivat ollakäyttöön henkilönsuojaimet ja suojavälineet joko kokopäiväisiä tai osa-aikaisia.ja vastata siitä, että työntekijä myös käyttääniitä. Käytännössä asia on kuitenkin sovitta- Yritysten välisessä sopimuksessa on yleen-vissa HPY:n ja asiakkaan välillä. sä tilanteesta riippuen irtisanomisaika, joka mahdollistaa HPY:lle a s i a n m u k a i s e n m e n e t t e l y n t y ö n t e k i j ä ä kohtaan nykyi- sen tilauksen päättyessä. Vuokratyöntekijät ovat entistä tyytyväisempiä työhönsä. LÄHDE: Henkilöstöpalveluyritysten liiton tutkimus, 2012.www.raukola.fi
  3. 3. Työntekijän sairastuminen VahingonkorvausvastuuTapaukset pyritään käsittelemään yksilölli- HPY ei vastaa työntekijän työssään asiakkaallesesti ja mahdollisen sijaisen löytyminen on aiheuttamasta vahingosta, ellei vahinko johdupitkälti kiinni työtehtävän vaatimuksista ja sellaisesta työntekijän ammattitaidottomuu-sairasloman pituudesta. desta, josta HPY vastaa. Asiakas vastaa työntekijän kolmannelleTyöntekijöiden etsintä osapuolelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli vahinko tapahtuu asiakkaanAsiakasyritys antaa henkilöstöpalveluyritykselle lukuun työtä tehtäessä.riittävät tiedot mm. työtehtävistä, työskente-lyolosuhteista, työn erityispiirteistä ja kou-lutuksesta sekä kokemuksesta, jotta HPY voi Veloitusvalita tehtävään esitettävät henkilöt. HPY:nvelvollisuutena on selvittää mahdollisimman Yleensä veloitus perustuu ainakin joiltaintarkasti, että työntekijät vastaavat asiakkaan osin vuokrattavalle henkilölle maksetta-esittämiä vaatimuksia. vaan palkkaan, mutta muitakin käytäntöjä on esimerkiksi ulkoistuksissa. TyöntekijälleHPY käyttää sopivien henkilöiden etsimi- maksettavien lisien, matkakulujen ja päivä-seen kuhunkin tilanteeseen sopivia keinoja, rahojen osalta sovitaan tapauskohtaisesti.joihin asiakkaalla on mahdollisuus vaikut- HPY:llä on työnantajana velvollisuus huo-taa. Menettely henkilöiden palkkaamiseen lehtia kaikista lakisääteisistä työnantajamak-sovitaan aina HPY:n ja asiakkaan kesken, suista. Lomajärjestelyt ja työajan lyhennysmutta yleensä v i i m e i n e n p ä ä t ö s o n ovat hyvät käsitellä ennen vuokratyösuhteenasiakkaalla. aloittamista. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Veloitus on aina kahden yrityksen välinen asia, eikä sillä saa olla mitään vaikutustaTyövoiman vuokraus työntekijän palkkaan!Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan Normaalisti asiakasyritystä laskutetaan vaintoimintaa, jossa HPY siirtää työntekijöi- tehdystä työstä, jolloin kulut ovat helpommintään asiakkaan käyttöön siten, että HPY on ennustettavissa, eikä esimerkiksi poissa-työntekijän työnantaja ja ne velvollisuu- oloista aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.det, jotka liittyvät työn tekemiseen siirtyvätasiakkaalle. Työ suoritetaan asiakkaanosoittamissa tiloissa, asiakkaan työvälineilläja työmenetelmien mukaisesti. Suurin syy vuokratyöntekijöiden motivaatioon oli vapaus valita omat työajat ja lomat. Muiksi syiksi nousivat muun muassa palkka, työn sisältö ja työkaverit. LÄHDE: Virva Hawkins, Vuokratyöntekijöiden motivaatiotekijät –tutkimus, Haaga- Helia ammattikorkeakoulu, 2012.www.raukola.fi
  4. 4. Velvollisuudet YlityötHPY vastaa työntekijän työnantajana työn- Asiakas voi sopia työntekijän kanssa ylitöidentekijän henkilöstökuluista, kuten palkasta, tekemisestä suoraan HPY:n antamien ohjeidensosiaalikuluista ja lakisääteisistä vakuutuk- asettamissa rajoissa.sista. HPY noudattaa sopimuksissaan työ-lainsäädäntöä ja kulloinkin sovelletta-vaksi tulevaa työehtosopimusta. HPY:llä on Työehtosopimusyleisvastuu työsuojelusta sekä työterveys-huollon järjestämisestä. Henkilöstöpalveluyritysten liiton auktori- soituna jäsenenä Arja Raukola Oy noudattaaAsiakkaan on työnjohto- ja valvontaoike- Henkilöstöpalvelualan taloushallinto-, tieto-uksiensa perusteella valvottava työntekijän jenkäsittely- ja toimistotehtävissä työsken-työsuoritusta ja vastattava perehdytyksen televiä koskevaa työehtosopimusta. Työeh-antamisesta. Asiakas sitoutuu noudatta- tosopimus on saatavilla osoitteesta www.maan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa hpl.fi. Mikäli työsuhteeseen ei voida soveltaatyöehtosopimusta. henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta, sovelletaan asiakasyrityksessä käytössä olevaa työehtosopimusta. Vuokratyöntekijöiden määrän kehittyminen henkilötyövuosina mitattuna LÄHDE: Henkilöstöpalveluyritysten liitto, huhtikuu 2012www.raukola.fi

×