Druga delavnica Odprti podatki

371 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Druga delavnica Odprti podatki

 1. 1. POLITIKE RAVNANJA Z RAZISKOVALNIMIPODATKI FINANCIRANIMI Z JAVNIMI SREDSTVI Odprti podatki, druga delavnicaJANEZ ŠTEBE, SANJA LUŢAR IN SONJA BEZJAKADP, Univerza v Ljubljani, 15. marec 2013
 2. 2. Krovne politike Osnutek krovne politike. Vmesni rezultat projekta ODPRTI PODATKI (odpp10) Janez ŠtebeDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 3. 3. Izhodišča krovnih politik Krovne politike • Cilj: odprti dostop do raziskovalnih podatkov ne glede na področje • Interes financerja: izboljšati kakovost, odmevnost in poceniti raziskovanje skozi načelo javnega dobrega raziskovalnega outputa javno financiranih projektov • Interes posameznih raziskovalcev, ustanov: monopoliziranje dostopa do podatkov za maksimiranje lastnega publicističnega outputaDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 4. 4. Podatki o projektu ‘ODPRTI PODATKI’ Krovne politike • Naslov: »Odprti podatki - Priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji«. • Šifra: projekt CRP s šifro V5-1018 • Trajanje: 2010-13 • Izvajalec: ADPDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 5. 5. Problemi in izhodišča: Krovne politike • Interes znanstvene skupnosti in javnosti: Optimizirati raziskovanje na način čim širšega in neoviranega dostopa do podatkov Problem • niso opredeljene odgovornosti za skrb za podatke Pobude EU, OECD, UNESCO: • Potrebno oblikovati jasne politike na tem področjuDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 6. 6. Kaj so raziskovalni podatki Krovne politike • “raziskovalni podatki” so digitalno berljivi zapisi o dejstvih, ki predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in ki v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot ustrezno sredstvo za preverjanje veljavnosti raziskovalnih spoznanj • Različne discipline različno razumejo in to je odvisno tudi od konteksta uporabe • Podrobne definicije prepuščene področjemDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 7. 7. Vloge in odgovornost Krovne politike • Obveznosti ustvarjalcev podatkov - Pravočasen, maksimalno odprt dostop do podatkov • Infrastrukturne podporne storitve, lokalni, področni podatkovni centri in specializirane storitve digitalne hrambe • Odločevalci na vseh nivojih odločanja, oblikovalci politik in skrbniki njihovega izvajanjaDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 8. 8. Vzdrţno in za ustvarjalce spodbudno okolje Krovne politike • Obveznost priprave Načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRM/DMP) ob prijavi projekta • Storitve podpore in usposabljanja za pripravo in izvajanje NRRP (podatkovni centri, knjižnično raziskovalno informacijski servisi)Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 9. 9. Krovne politike Izbor in vrednotenja raziskovalnih podatkov glede na znanstveni pomen • pooblaščeni podatkovni centri in informacijski servisi organizirajo: - storitev ‚recenziranja„ podatkov - storitev za izvajanje citiranja raziskovalnih podatkov pri uporabi v članku, - storitev za priznanje znanstvenega dosežka v obliki bibliografskega zapisa, kadar so raziskovalni podatki oddani v odprti dostop.Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 10. 10. Določila politike Krovne politike • Dolžnosti raziskovalcev • Odgovornost ustanov: notranje politike • Določila glede delovanja področnih podatkovnih centrov • Obveznosti in pravice javnih financerjev • Notranje politike domačih znanstvenih periodičnih publikacijDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 11. 11. Dolţnosti raziskovalcev Krovne politike • NRRP • Priprava metapodatkov ob nastanku podatkov • Raziskovalci morajo podatke najkasneje leto dni po nastanku pripraviti skladno z navodili in področnimi standardi ter jih tako oskrbljene izročiti pristojnemu podatkovnemu centru… • Pravice: dolžnost citiranja podatkov ob uporabiDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 12. 12. Dolţnosti ustanov Krovne politike • Notranje politike na katere se oprejo raziskovalci pri NRRP • Strokovno usposabljanje in lokalna podpora izvajanju • Sodeluje pri vzpostavljanju infrastrukture in se naslanja na okolje informacijskih, knjižničnih in storitev področnih podatkovnih centrovDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 13. 13. Obveznosti in pravice javnih financerjev Krovne politike • v primeru neizpolnjevanja umakne plačilo nadaljnjih obrokov financiranja • del sredstev raziskovalnega projekta opredeli za izvedbo nalog izpolnjevanja NRRP • zagotavlja upoštevanje prispevka na ustrezen način objavljenih raziskovalnih podatkov v okviru državnega sistema znanstvenega vrednotenja • NRRP predstavlja sestavni del dokumentacije prijav raziskovalnih projektov, na voljo pristojnemu podatkovnemu centruDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 14. 14. Obveznosti in pravice javnih financerjev (nad.) Krovne politike • NRRP gre skozi postopek recenzije predlogov raziskovalnih projektov • Pristojni področni podatkovni centri so potrjeni s strani ARRS v okviru infrastrukturnih raziskovalnih programov • spodbuja drugo rabo obstoječih raziskovalnih podatkovDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 15. 15. Delo z ustvarjalci podatkov Model podatkovnega središča po načelih krovnih politik Sanja LužarDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 16. 16. Zaključki iz delavnic Delo z ustvarjalci podatkov 1. Potreba po oblikovanju področnih podatkovnih centrov 2. Splošno „podatkovno zatočišče“ 3. Problem finančne podpore 4. Potreba po informacijski točkiDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 17. 17. Naloge področnih podatkovnih centrov Delo z ustvarjalci podatkov  prevzem podatkov, obravnava in priprava podatkov za dolgotrajno hrambo  svetovanje, usposabljanje, podpora pri pripravi in izdelavi DMP  pristojni podatkovni center na podlagi pripravljenih in registriranih NRRP potrdi načrtovane aktivnosti  Infrastruktura za registracijo uporabnikov; medsebojno povezan dostop do podatkov pod ustreznimi režimi  zagotavljanje enoličnih identifikatorjev, zagotavljanje ustreznega citiranja podatkov  promocija, svetovanje, usposabljanje in podpora pri uporabi podatkov  vrednotenje podatkov  specifične storitve, odvisne od posameznega področja, zahtev uporabnikovDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 18. 18. Data Seal of Approval Delo z ustvarjalci podatkov 1. Repozitorij zagotavlja uporabo podatkov v skladu z zakonskimi predpisi in pogodbami, vključno s predpisi, ki urejajo varovanje zasebnosti. (točka 5) 2. Repozitorij od dajalcev podatkov prevzame odgovornost za dostop in razpoložljivost digitalnih gradiv. (točka 9) 3. Podatkovno skladišče omogoča uporabnikom izkoriščanje raziskovalnih podatkov in sklicevanje nanje. (točka 10) 4. Podatkovni repozitorij zagotavlja celovitost digitalnih gradiv in metapodatkov. (točka 11) 5. Podatkovni repozitorij zagotavlja verodostojnost digitalnih gradiv in metapodatkov. (točka 12)Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 19. 19. Registri podatkovnih centrov in zgledi iz tujine Delo z ustvarjalci podatkov Registri podatkovnih centrov: Databib (http://databib.org) Registry of Research Data Repositories (http://www.re3data.org/) Zgledi obstoječih centrov iz tujine: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ (http://www.gfz- potsdam.de/portal/gfz/home) Karlsruhe Institute of Technology (http://cds.rsc.org/) National Chemical Database Service (http://cds.rsc.org/)Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 20. 20. Stanje v Sloveniji Delo z ustvarjalci podatkov Družboslovje: Arhiv družboslovnih podatkov  Podlaga za nastanek novih področnih podatkovnih centrov  Prenos izkušenj na druga področja, prilagajanje potrebam uporabnikov in specifikam posameznih disciplin  Integracija strokovnih pristopov, orodij in storitev, kjer je to optimalno z vidika porabe sredstevDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 21. 21. Delo z ustvarjalci podatkov Politike znanstvenih revij glede ravnanja z raziskovalnimi podatki Sonja BezjakDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 22. 22. Izhodišče: Politike znanstvenih revij Mnoge pobude se ukvarjajo z odprtim dostopom do revij. Kaj pa odprti dostop do podatkov, objavljenih v revijah? Revije se razlikujejo glede politik o dostopnosti podatkov: - podatki morajo biti dostopni v javnih repozitorijih (Dryad), - javnih bazah (GenBank), - repozitoriju avtorjeve institucije, - repozitoriju financerja, - na spletni strani revije, - na strežniku pooblaščene neodvisne spletne strani, …Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 23. 23. Kaj pa v Sloveniji? Politike znanstvenih revij V Sloveniji 116 znanstvenih in 49 literarnih in humanističnih revij. (podatek za leto 2009, vir: Izvedbeni načrt spletnega portala znanstvenih in literarnih revij) Znanstvene in literarne revije, ki kandidirajo za javna sredstva (javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij) Zahteve financerja (elementi ocenjevanja): - delež znanstvene vsebine v odnosu do strokovne vsebine, - vključenost v mednarodne podatkovne baze, - dvojezičnost oz. večjezičnost, - dostopnost na spletu (cela besedila, povzetki) - pomen za znanost, - prispevek k informiranju javnosti, pomen za razvoj slovenske znanstvene in strokovne terminologije (Uradni list, 30.9.2011) ODPRTI DOSTOP DO RAZISKOVALNIH PODATKOV?Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 24. 24. Oblikovanje politik Politike znanstvenih revij 1. Financer zahteva odprt dostop do podatkov: - uresničevanje znanstvenih načel (preverljivost, veljavnost, zanesljivost), - sistematičnost, točnost, sledljivost uporabljenih gradiv, tudi podatkovnih, - skladno s krovnimi politikami financer zahtevo vključi v razpisne pogoje 2. Revije vzpostavijo svoje notranje politike ravnanja s podatki: - v recenzijo sprejeti članki, katerih avtorji izpolnijo zahtevo po odprtem dostopu do podatkov, uporabljenih v članku, - podatki morajo biti opremljeni z oznako, iz katere je razvidno, kjer so shranjeni in dostopniDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 25. 25. Izvajanje politik Politike znanstvenih revij 3. Raziskovalni podatki gredo v recenzijo: - raziskovalni podatki so sestavni del članka, - kot taki so podvrženi znanstveni presoji, skladno z merili znanstvene kakovosti, - s tehničnim pregledom uredništvo zagotovi, da je v članku zadoščeno politikam ravnanja s podatki 4. Revije zahtevajo citiranje podatkov: - vso podatkovno gradivo, ne glede na to ali gre za prvo ali ponovno rabo, mora biti v članku ustrezno citirano in navedeno v seznamu uporabljenih gradiv, - revije tako sodelujejo pri vzpostavljanju sistema nagrajevanja ustvarjalcev podatkovnih gradivDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 26. 26. Primer standardiziranega citiranja podatkov Politike znanstvenih revij ICPSR: Deschenes, Elizabeth Piper, Susan Turner, and Joan Petersilia. Intensive Community Supervision in Minnesota, 1990-1992: A Dual Experiment in Prison Diversion and Enhanced Supervised Release. ICPSR06849-v1. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2000. doi:10.3886/ICPSR06849 ADP: vključuje avtorja, naslov raziskave, kraj in datum izdelave raziskave, kraj in datum objave raziskave Tomka, Miklós et al. Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 [datoteka podatkov]. Wien: Pastoralen Forums [izdelava ], 1998. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], december 2002.Druga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki
 27. 27. Kako vključiti ‚ODPRTI DOSTOP DO PODATKOV‘? Politike znanstvenih revij TOČKE ZA RAZPRAVO: 1. financer v razpisnih pogojih zahteva odprt dostop do podatkov 2. revije oblikujejo notranje politike ravnanja z raziskovalnimi podatki 3. podatki postanejo integralni del članka - gredo v recenzijo 4. revije zahtevajo citiranje podatkov – podlaga za vrednotenje podatkovDruga delavnica: Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki

×