Dari bible new testament

590 views
511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dari bible new testament

 1. 1. ‫انجیل متی‬ ‫مقدمه‬‫انجیل متی توسط یکی از شا گردان نزدیک عیسی مسیح بنام متی نوشته شده است. متی داستان‬ ‫زندگی استاد خود عیسی را چند سال بعد از صعود او به آسمان نوشته است.‬‫متی از زندگی کردن با عیسی دریافت که عیسی همان مسیح موعود است که خدا توسط انبیا در مورد‬‫آمدن او در عهد عتیق کتاب مقدس به تکرار خبر داده بود. متی دریافت که خدا به وعده های که در‬ ‫عهد قدیم نموده بود، با آمدن عیسی مسیح، وفا نموده است.‬‫متی در آغاز با بیان شجره نامۀ عیسی از زمانۀ خود به گذشته ها بر می گردد. با ذ کر شجره نامۀ عیسی‬‫او نشان می دهد که عیسی از لحاظ نسب به ابراهیم و داود می رسد، زیرا خدا وعده نموده بود که‬ ‫مسیح موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد.‬‫متی در این انجیل، به یکی از موعظه های مشهور عیسی که بنام موعظۀ سر کوه یاد می شود،‬‫می پردازد. او از تعالیم و معجزات عیسی ذ کر می کند و در اخیر از مصلوب شدن و رستاخیز استاد‬ ‫خود، سخن می گوید.‬‫متی توسط این انجیل عیسی را که حقیقتا مسیح موعود است و مطابق به پیشگویی ها برای نجات‬ ‫ً‬‫همه انسانها به زمین آمد، به ما معرفی می کند. با خواندن انجیل متی می توان عیسی را بهتر شناخت و‬ ‫به او اعتماد کرد.‬ ‫فهرست مندرجات:‬ ‫شجره نامه و تولد عیسی مسیح: فصل ۱ - ۲‬ ‫رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ - ۲۱‬ ‫تعمید و آزمایش های عیسی: فصل ۳: ۳۱ - ۴: ۱۱‬ ‫خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۲۱ - ۸۱: ۵۳‬ ‫از جلیل تا اورشلیم: فصل ۹۱ - ۰۲‬ ‫هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۲ - ۷۲‬ ‫رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۸۲‬ ‫3421‬
 2. 2. ‫متی  1‬ ‫4421‬‫71 به این ترتیب از ابراهیم تا داود‬‫چهارده نسل، و از داود تا تبعید یهودیان‬ ‫شجره نامۀ عیسی مسیح‬ ‫(همچنین در لوقا ۳: ۳۲ - ۸۳)‬‫به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا‬ ‫شجره نامۀ عیسی مسیح، پسر داود، مسیح چهارده نسل است.‬ ‫تولد عیسی‬ ‫پسر ابراهیم:‬ ‫1‬ ‫2 ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر‬ ‫(همچنین در لوقا ۲: ۱ - ۷)‬ ‫یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او‬‫ تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم،‬ ‫81‬ ‫بود. 3 و یهودا پدر فارز و ِزرح (از تامار)‬ ‫َ‬ ‫ِ‬‫و فارز پدر حزرون و حزرون پدر ارام مادر عیسی، که نامزد یوسف بود،‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫4 و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر پیش از آنکه به خانه شوهر برود از‬‫نحشون و نحشون پدر شلمون 5 و شلمون روح القدس حامله دیده شد. 91 یوسف‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫پدر بوعز (از راحاب) و بوعز پدر عبید (از که مرد نیکوکاری بود و نمی خواست‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫روت) و عبید پدر یسی 6 و یسی پدر داود مریم را در پیش مردم رسوا کند،‬ ‫ُ‬‫تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود.‬ ‫پادشاه بود.‬‫داود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) 02 یوسف هنوز در این فکر بود، که‬‫7 و سلیمان پدر ِرحبعام و ِرحبعام پدر ابیاه فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر‬ ‫َ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬‫و ابیاه پدر آسا 8 و آسا پدر یهوشافاط و شد و گفت: «ای یوسف پسر داود،‬ ‫َ ّ‬‫ و از بردن مریم به خانۀ خود نترس. زیرا‬ ‫یهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عزیا 9‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ‬‫عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز آنچه در ر حم اوست از روح القدس‬ ‫ُ‬‫پدر حزقیا 01 و حزقیا پدر منسی و منسی است. 12 او پسری به دنیا خواهد آورد‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود 11 و و تو او را عیسی (یشوعه) خواهی‬‫یوشیاه پدر یکُنیا و برادران او بود. در این نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان‬ ‫َ‬ ‫شان رهایی خواهد داد.»‬ ‫زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.‬‫ این همه واقع شد تا آنچه خداوند به‬ ‫22‬ ‫21 پس از تبعید یهودیان به بابل یکُنیا‬ ‫َ‬‫پدر سئلتی ئیل شد و سئلتی ئیل پدر وسیلۀ نبی اعالم فرموده بود به انجام رسد:‬ ‫ِ َ‬ ‫ِ َ‬‫ «دختر پا کدامن حامله شده پسری‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ‬ ‫ز ر بابل 31 و ز رو بابل پدر ا بیهود و ا بیهود 32‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬‫ و خواهد زایید که عمانوئیل ـ یعنی خدا با‬ ‫پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر عازور 41‬ ‫عازور پدر صادوق و صادوق پدر یا کین ما ـ خوانده خواهد شد.»‬‫42 یوسف از خواب بیدار شد و مطابق‬ ‫و یا کین پدر ا یلیهود 51 و ا یلیهود پدر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫ایلعازر و ایلعازر پدر متان و متان پدر امر فرشتۀ خداوند عمل نمود و مریم را به‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫ اما تا زمانی که مریم پسر‬ ‫یعقوب 61 و یعقوب پدر یوسف شوهر خانۀ خود آورد. 52‬‫مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و‬ ‫کودک را عیسی نام نهاد.‬ ‫را به دنیا آورد.‬
 3. 3. ‫5421‬ ‫ متی  2‬‫شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به‬‫روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه‬ ‫آمدن ستاره شناسان‬ ‫2‬‫صندوق های خود را باز کردند و هدایایی‬ ‫ِ‬ ‫عیسی در ایام زمامداری هیرودیس‬‫شامل طال و کُندر و مر به او تقدیم نمودند.‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫پادشاه، در بیت لحم ِ یهودیه تولد‬ ‫ِ ِ‬‫21 چون در عالم خواب به آنها گفته شد،‬ ‫یافت. پس از تولد او ستاره شناسان از‬‫که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی‬ ‫مشرق زمین به اورشلیم آمده 2 پرسیدند:‬ ‫دیگر به وطن خود برگشتند.‬ ‫«پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟‬ ‫ما طلوع ستارۀ او را دیده و برای پرستش‬ ‫فرار به مصر‬ ‫او آمده ایم.» 3 وقتی هیرودیس پادشاه‬‫31 پس از رفتن آنها فرشتۀ خداوند در‬ ‫این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام‬‫خواب به یوسف ظاهر شده گفت: «برخیز،‬ ‫مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. 4 او‬‫کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار‬ ‫جلسه ای با شرکت سران ِ کاهنان و علمای‬‫کن و تا وقتی که به تو می گویم در آنجا‬ ‫دین قوم یهود تشکیل داد و دربارۀ محل‬‫بمان، زیرا هیرودیس می خواهد کودک را‬ ‫تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید.‬‫پیدا کند و به قتل برساند.» 41 پس یوسف‬ ‫5 آن ها جواب دادند: «در بیت لحم ِیهودیه،‬ ‫ِ ِ‬‫برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان‬ ‫زیرا در نوشته های انبیا چنین آمده است:‬‫شب عازم مصر شد. 51 و تا وقت مرگ‬ ‫ِ ِ‬ ‫6 ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه، تو به‬‫هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله‬ ‫هیچ وجه از دیگر فرمانروایان یهودا کمتر‬‫سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده‬ ‫نیستی، زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد‬‫بود، تمام شد که: «پسر خود را از مصر‬ ‫کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد‬ ‫فرا خواندم.»‬ ‫نمود.» 7 آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان‬ ‫خواست بطور خصوصی با او مالقات‬ ‫قتل عام اطفال‬ ‫کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور‬‫61 وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره‬ ‫ستاره آ گاه شد. 8 و بعد از آن آن ها را به‬‫شناسان او را فریب داده اند بسیار‬ ‫بیت لحم فرستاده گفت: «بروید و با دقت‬ ‫ِ ِ‬‫غضبنا ک شد و فرمان قتل عام پسران‬ ‫به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را‬‫دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام‬ ‫یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او‬‫اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره‬ ‫را پرستش نمایم.» 9 آنها بنا به فرمان پادشاه‬‫شناسان جویا شده بود صادر کرد. 71 به‬ ‫حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را‬‫این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای‬ ‫دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در‬‫پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست:‬ ‫باالی مکانی که کودک در آن بود توقف‬‫81 «صدایی در رامه به گوش رسید. صدای‬ ‫کرد. 01 وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت‬‫گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان‬ ‫خوشحال شدند. 11 پس به آن خانه داخل‬
 4. 4. ‫متی  2 ،​3‬ ‫​‬ ‫6421‬‫عسل صحرایی بود. 5 مردم از اورشلیم و‬ ‫خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت‬‫تمام یهودیه و نواحی دریای ُاردن پیش‬ ‫زیرا آنها از بین رفته اند.»‬‫او می آمدند 6 و به گناهان خود اعتراف‬‫می کردند و به دست او در دریای ُاردن‬ ‫بازگشت از مصر‬ ‫تعمید می گرفتند.‬ ‫91 پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند‬‫7 وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان‬ ‫در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر‬‫فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید‬ ‫َ‬ ‫شده 02 به او گفت: «برخیز و کودک و‬‫آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه‬ ‫مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه‬‫کسی شما را آ گاه کرد تا از غضب آینده‬ ‫شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را‬‫بگریزید؟ 8 پس اعمالی را که شایستۀ توبه‬ ‫داشتند مرده اند.» 12 پس او برخاسته کودک‬‫باشد انجام دهید. 9 در این فکر نباشید‬ ‫و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل‬‫که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که‬ ‫برگشت. 22 ولی وقتی شنید که آرکالئوس‬‫خدا قادر است از این سنگ ها برای‬ ‫به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه‬‫ابراهیم فرزندانی بیافریند. 01 ا کنون تیشه‬ ‫به فرمانروائی رسیده است، ترسید که به‬‫بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی‬ ‫آنجا برود و چون در خواب به او وحی‬‫که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در‬ ‫رسید، به سرزمین جلیل رفت 32 و درآنجا‬‫آتش افگنده خواهد شد. 11 من شما را در‬ ‫در شهری به نام ناصره سا کن شد. بدین‬‫آب تعمید می دهم و این تعمید نشانۀ توبه‬ ‫طریق پیشگوئی پیغمبران که گفته بودند:‬‫شماست ولی کسی که بعد از من می آید‬ ‫«او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد.‬‫از من تواناتر است و من الیق آن نیستم‬‫که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با‬ ‫موعظۀ یحیای تعمید دهنده‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۱ - ۸؛ لوقا‬‫روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.‬ ‫۳: ۱ - ۸۱ و یوحنا ۱: ۹۱ - ۸۲)‬‫21 او شاخی خود را در دست گرفته و‬‫خرمن خود را پا ک خواهد کرد. گندم را‬‫در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش‬ ‫در آن زمان یحیای تعمید دهنده‬ ‫در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم‬ ‫3‬ ‫خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»‬ ‫داده می گفت: 2 «توبه کنید زیرا پادشاهی‬ ‫آسمانی نزدیک است.» 3 یحیی همان‬ ‫تعمید عیسی‬ ‫کسی است که اشعیای نبی دربارۀ او‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۹ - ۱۱‬ ‫می گوید: «مردی در بیابان فریاد می زند:‬ ‫و لوقا ۳: ۱۲ - ۲۲)‬ ‫راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر‬‫ در آن وقت عیسی از جلیل به دریای‬ ‫31‬ ‫او را هموار سازید.»‬‫4 لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی ُاردن پیش یحیی آمد تا به دست او تعمید‬‫چرمی به کمر داشت و خورا کش ملخ و گیرد. 41 یحیی کوشش کرد عیسی از‬
 5. 5. ‫7421‬ ‫متی  3 ،​4‬ ‫​‬‫داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند،‬ ‫این کار بگذرد و گفت: «آیا تو پیش‬‫خدای خود را امتحان نکن.» 8 بار دیگر‬ ‫من می آئی؟ من احتیاج دارم به دست‬‫شیطان او را بر باالی کوه بسیار بلندی‬ ‫تو تعمید بگیرم.» 51 عیسی در جواب‬‫برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و‬ ‫گفت: «بگذار فعالً اینطور باشد، زیرا به‬‫جالل آن ها را به او نشان داد 9 و گفت:‬ ‫این وسیله احکام شریعت را به جا‬‫«ا گر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی،‬ ‫خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد.‬‫همۀ این ها را به تو خواهم داد.» 01 عیسی‬ ‫61 عیسی پس از تعمید، فورا از آب بیرون‬ ‫ً‬‫به او فرمود: «دور شو، ای شیطان، نوشته‬ ‫آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا‬‫شده است: باید خداوند، خدای خود را‬ ‫را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی‬ ‫بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.»‬ ‫او می آید. 71 و صدایی از آسمان شنیده‬‫11 آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و‬ ‫شد که می گفت: «این است پسر عزیز من‬ ‫فرشتگان آمده او را خدمت کردند.‬ ‫که از او خوش هستم.»‬ ‫شروع کار عیسی در جلیل‬ ‫آزمایش های سه گانه‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۴۱ - ۵۱‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۲۱ - ۳۱‬ ‫و لوقا ۴: ۴۱ - ۵۱)‬ ‫و لوقا ۴: ۱ - ۳۱)‬‫21 وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف‬‫شده است به والیت جلیل رفت. 31 ولی‬ ‫آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان‬ ‫4‬ ‫برد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها‬ ‫ُ‬‫در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناحوم‬ ‫ عیسی چهل شبانه روز،‬ ‫امتحان کند. 2‬‫که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه‬ ‫روزه گرفت و آخر گرسنه شد. 3 در آن‬‫زبولون و نفتالی واقع است رفت و در‬ ‫وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده‬‫آنجا پایید. 41 و به این صورت سخنان‬ ‫گفت: «ا گر تو پسر خدا هستی بگو‬‫اشعیای نبی تمام شد که می فرماید:‬ ‫این سنگ ها نان بشود.» 4 عیسی در‬‫51 «زبولون و نفتالی، سرزمین هایی که‬ ‫جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی‬‫طرف بحیره و آن سوی ُا ردن هستند.‬ ‫انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به‬‫جلیل در قسمت بیگانگان. 61 قومی‬ ‫هر کلمه ای که خدا می فرماید.» 5 آنگاه‬‫که در تاریکی به سر می برند نور‬ ‫شیطان او را به بیت المقدس برده بر‬‫عظیمی خواهند دید و بر آنهای که‬ ‫روی بام عبادتگاه، قرار داد 6 و به او گفت:‬‫در سایۀ مرگ سا کنند نوری خواهد‬ ‫«ا گر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا‬ ‫درخشید.»‬ ‫به پایین بینداز زیرا نوشته شده است: او‬‫71 عیسی از آن روز به اعالم پیام‬ ‫به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها‬‫خود پرداخت و گفت: «توبه کنید زیرا‬ ‫تو را بر روی دست خواهند برد مبادا‬ ‫پادشاهی آسمانی نزدیک است.»‬ ‫پایت به سنگی بخورد.» 7 عیسی جواب‬
 6. 6. ‫متی  4 ،​5‬ ‫​‬ ‫8421‬ ‫موعظۀ سر کوه‬ ‫دعوت چهار ماهیگیر‬ ‫5‬ ‫س ۱: ۶۱ - ۰۲‬ ‫مرقُ‬ ‫(همچنین در‬‫وقتی عیسی جمعیت زیادی را‬ ‫و لوقا ۵: ۱ - ۱۱)‬‫دید، به باالی کوهی رفت و در‬‫81 وقتی عیسی در لب بحیرۀ جلیل قدم آنجا نشست و شا گردانش به نزد او آمدند‬‫می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به 2 و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین‬ ‫ِپترس و برادرش اندریاس را دید که تور تعلیم داد:‬ ‫ُ‬ ‫به دریا می انداختند زیرا آن ها ماهیگیر‬ ‫خوشبختی واقعی‬ ‫بودند. 91 عیسی به ایشان فرمود: «دنبال‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۰۲ - ۳۲)‬ ‫من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.»‬‫ «خوشا بحال کسانی که از فقر روحانی‬ ‫3‬ ‫02 آن دو نفر فورا تورهای خود را گذاشته‬ ‫ً‬‫خود آ گاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از‬ ‫به دنبال او رفتند.‬ ‫12 عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و ایشان است.‬‫4 خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان‬ ‫دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی‬ ‫َ‬ ‫و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود تسلی خواهند یافت.‬‫5 خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث‬ ‫زبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن‬ ‫َ‬ ‫تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش زمین خواهند شد.‬‫6 خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ‬ ‫خود خواست 22 و آن ها فورا کشتی و پدر‬ ‫ً‬‫عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.‬ ‫خود را ترک کرده به دنبال او رفتند.‬‫ خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان‬ ‫7‬ ‫رحمت خواهند یافت.‬ ‫تعالیم و خدمات عیسی‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۱ - ۹۱)‬‫8 خوشا بحال پا کدالن، زیرا ایشان خدا‬ ‫32 عیسی در تمام جلیل می گشت، در را خواهند دید.‬‫9 خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان‬ ‫کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مژدۀ‬ ‫پادشاهی خدا را اعالم می کرد و بیماری ها فرزندان خدا خوانده خواهند شد.‬‫01 خوشا بحال کسانی که در راه عدالت‬ ‫و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید.‬‫42 او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از‬ ‫کسانی را که به انواع امراض و دردها ایشان است.‬‫11 خوش حال باشید ا گر به خاطر من‬ ‫مبتال بودند و دیوانگان و میرگی داران و‬‫شالن را نزد او می آوردند و او آنها را شفا شما را خوار می سازند و جفا می رسانند‬‫می بخشید. 52 جمعیت زیادی نیز از جلیل و به ناحق هرگونه تهمت به شما می زنند.‬‫و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن 21 خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید،‬‫زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است،‬ ‫سوی ُاردن به دنبال او روانه شدند.‬
 7. 7. ‫9421‬ ‫متی  5‬‫چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در‬‫پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد‬ ‫جفا می رسانیدند.‬‫ بدانید که تا عدالت شما از عدالت‬ ‫شد. 02‬‫معلمان شریعت و پیروان فرقۀ فریسی‬ ‫نمک و نور‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۹: ۰۵‬‫بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی‬ ‫و لوقا ۴۱: ۴۳ - ۵۳)‬ ‫نخواهید شد.‬ ‫31 شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه‬ ‫خشم و غضب‬ ‫نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه‬‫ شنیده اید که در قدیم به مردم گفته‬ ‫12‬ ‫می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟‬‫دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل‬‫شود مالمت خواهد شد.» 22 اما من به‬ ‫ریخته پایمال مردم شود.‬‫41 شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری شما می گویم: هر کس نسبت به برادر‬‫را که بر کوهی ساخته شده است، پنهان خود عصبانی شود، مالمت خواهد شد‬‫کرد. 51 هیچ کس چراغ روشن نمی کند و هر که برادر خود را «ابله» بخواند،‬‫که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن به محکمه برده خواهد شد و ا گر او را‬‫را بر چراغ دان قرار می دهد تا به تمام «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم‬‫سا کنان خانه نور دهد. 61 پس بگذارید نور خواهد بود. 32 پس ا گر هدیۀ خود را به‬‫شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری‬‫کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی که برادرت از تو شکایتی دارد، 42 هدیه‬‫خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با‬ ‫شما را تمجید نمایند.‬‫برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه‬ ‫خویش را تقدیم کن.‬ ‫شریعت‬‫52 با مدعی خود وقتی که هنوز در راه‬ ‫71 فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و‬‫نوشته های انبیا را منسوخ و باطل نمایم. محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی‬‫نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا آن ها تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی‬‫را تمام کنم. 81 بیقین بدانید که تا آسمان تو را به دست عسکر بدهد و به زندان‬‫و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و بیفتی. 62 به راستی به شما می گویم تا‬‫نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی،‬ ‫همۀ آن تمام شود. 91 پس هرگاه کسی حتی بیرون نخواهی آمد.‬ ‫کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به‬ ‫زنا‬ ‫دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی‬‫ شنیده اید که گفته شده است: «زنا‬ ‫72‬ ‫آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد‬‫ اما من به شما می گویم: هرگاه‬ ‫شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا نکن.» 82‬
 8. 8. ‫متی  5‬ ‫0521‬ ‫مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل‬ ‫انتقام‬ ‫خود با او زنا کرده است. 92 پس ا گر چشم‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۹۲ - ۰۳)‬ ‫راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن‬‫83 شنیده اید که گفته شده است: «چشم‬ ‫را بکش و دور انداز؛ زیرا بهتر است که‬‫به عوض چشم و دندان به عوض دندان.»‬ ‫عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا‬‫93 اما من به شما می گویم: به کسی که به‬ ‫اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی.‬‫تو بدی می کند بدی نکن و ا گر کسی بر‬ ‫03 ا گر دست راستت تو را گمراه می سازد،‬‫گونۀ راست تو سیلی می زند، گونۀ دیگر‬ ‫آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که‬‫خود را بطرف او بگردان. 04 هرگاه کسی‬ ‫عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا‬‫تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه‬ ‫اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.‬‫بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش.‬‫14 هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک‬ ‫طالق‬ ‫(همچنین در متی ۹۱: ۹؛ مرقُ س‬‫کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او‬ ‫۰۱: ۱۱ - ۲۱ و لوقا ۶۱: ۸۱)‬‫برو. 24 به کسی که از تو چیزی می خواهد‬‫13 همچنین گفته شده است: «هر مردی ببخش و از کسی که تقاضای قرض‬ ‫که زن خود را طالق دهد، باید طالقنامه ای می کند، روی نگردان.‬ ‫به او بدهد.» 23 اما من به شما می گویم: هر‬ ‫مهربانی با دشمنان‬ ‫کسی که زن خود را جز به علت زنا طالق‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۲ - ۸۲‬ ‫دهد، او را به زنا کاری می کشاند و هرکس‬ ‫و ۲۳ - ۶۳)‬ ‫با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند.‬‫  شنیده اید که گفته شده است:‬ ‫34‬‫«همسایۀ خود را دوست بدار و با دشمن‬ ‫سوگند خوردن‬‫33 همچنین شنیده اید که در قدیم به خویش دشمنی کن.» 44 اما من به شما‬‫مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید‬‫هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای و برای کسانی که به شما جفا می رسانند‬‫عمل نما.» 43 اما من می گویم: به هیچ دعا کنید. 54 به این وسیله شما فرزندان‬‫وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که پدر آسمانی خود خواهید شد، چون‬‫عرش خدا است، 53 نه به زمین زیرا که آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم‬‫پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که می تابد و باران او بر درستکاران و‬‫شهر آن پادشاه بزرگ است 63 و نه به سر بدکاران یک قسم می بارد. 64 ا گر فقط‬‫خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه کسانی را دوست بدارید که شما را دوست‬‫یا سفید کنی. 73 پس سخن شما فقط بلی دارند، چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران‬‫یا نه باشد. زیاده بر این از شیطان است. و سود خواران همین کار را نمی کنند؟‬
 9. 9. ‫1521‬ ‫متی  5 ،​6‬ ‫​‬ ‫ِ‬‫داد. 7 در وقت دعا مانند دیگران وردهای‬ ‫74 ا گر فقط به دوستان خود سالم کنید‬‫باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند‬ ‫چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر‬‫با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب‬ ‫بی دینان همین کار را نمی کنند؟ 84 پس‬‫می شود. 8 پس مثل ایشان نباشید زیرا‬ ‫شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی‬‫پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه‬ ‫شما کامل است.‬‫از او بخواهید می داند. 9 پس شما اینطور‬ ‫دعا کنید:‬ ‫صدقه دادن‬ ‫«ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس‬ ‫باد. 01 پادشاهی تو بیاید. ارادۀ‬ ‫هوشیار باشید که کار های نیک‬ ‫خود را برای جلب توجه مردم‬ ‫6‬ ‫تو همانطور که در آسمان اجرا‬ ‫پیش چشم دیگران انجام ندهید زیرا ا گر‬ ‫می شود، در زمین نیز اجرا شود.‬ ‫چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی‬ ‫11 نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.‬ ‫خود ندارید. 2 پس هرگاه صدقه می دهی‬ ‫21 خطایای ما را ببخش، چنانکه‬ ‫آن را با دهل و سرنا اعالم نکن، چنانکه‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ما نیز کسانی را که به ما خطا‬ ‫منافقان در کنیسه ها و سرکها می کنند تا‬ ‫کرده اند می بخشیم. 31 ما را‬ ‫مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین‬ ‫از وسوسه ها دور نگه دار و از‬ ‫بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! 3 و‬ ‫شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و‬ ‫اما تو، هرگاه صدقه می دهی نگذار دست‬ ‫قدرت و جالل تا ابداآلباد از تو‬ ‫چپ تو از آنچه دست راستت می کند‬ ‫است. آمین.»‬ ‫آ گاه شود. 4 از صدقه دادن تو کسی باخبر‬‫41  چون ا گر شما خطایای دیگران‬ ‫نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان‬‫را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را‬ ‫نیست اجر تو را خواهد داد.‬‫خواهد بخشید. 51 اما ا گر شما مردم را‬‫نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای‬ ‫دعا‬ ‫(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴)‬ ‫شما را نخواهد بخشید.‬ ‫5 وقتی دعا می کنید مانند منافقان‬ ‫روزه‬ ‫نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و‬‫61 وقتی روزه می گیرید مانند منافقان،‬ ‫گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند‬‫خود را افسرده نشان ندهید. آنها‬ ‫تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که‬‫چهره های خود را تغییر می دهند تا‬ ‫آن ها اجر خود را یافته اند! 6 هرگاه تو‬‫روزه دار بودن خود را به رخ دیگران‬ ‫ُ‬ ‫دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو،‬‫بکشند. بیقین بدانید که آن ها اجر خود را‬ ‫در را ببند و در خلوت، در حضور پدر‬‫یافته اند! 71 اما تو وقتی روزه می گیری،‬ ‫نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز‬‫سرت را چرب کن و صورت خود را‬ ‫از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد‬
 10. 10. ‫متی  6‬ ‫2521‬‫شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم‬ ‫بشوی 81 تا مردم از روزۀ تو با خبر نشوند،‬ ‫در بند مال.‬ ‫بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن‬‫52 بنابر این به شما می گویم: برای‬ ‫را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او‬‫زندگی خود تشویش نکنید، که چه‬ ‫پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.‬‫بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن‬‫خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا‬ ‫گنج آسمانی‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۳۴ - ۴۴)‬‫و بدن از لباس مهمتر است. 62 پرندگان را‬‫ببینید: آن ها نه می کارند، نه درو می کنند‬ ‫91 گنج های خود را بر روی زمین،‬ ‫ ‬‫و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر‬ ‫جایی که کُویه و زنگ به آن ز یان‬‫آسمانی شما روزی آن ها را می دهد.‬ ‫می رساند و دزدان نقب زده آن را‬‫مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر‬ ‫می دزدند، ذخیره نکنید. 02 بلکه گنج های‬ ‫ ‬‫نیست؟ 72 کدام یک از شما می تواند با‬ ‫خود را در عالم باال، یعنی در جایی که‬ ‫نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟‬ ‫کُویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و‬‫82 چرا برای لباس تشویش می کنید؟‬ ‫دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند،‬‫سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو‬ ‫ذخیره کنید. 12 زیرا هرجا گنج تو است،‬‫می کنند، آن ها نه زحمت می کشند و نه‬ ‫دل تو نیز در آنجا خواهد بود.‬‫می ریسند. 92 ولی بدانید که حتی سلیمان‬‫هم با آن همه حشمت و جالل مثل یکی‬ ‫چراغ بدن‬ ‫(همچنین در لوقا ۱۱: ۴۳ - ۶۳)‬‫از آن ها آراسته نشد. 03 پس ا گر خدا‬‫علف صحرا را که امروز هست و فردا به‬ ‫22 چراغ بدن، چشم است. ا گر چشم‬‫تنور ریخته می شود این طور می آراید،‬ ‫تو سالم باشد، تمام وجودت روشن‬‫آیا شما را، ای کم ایمانان، به مراتب بهتر‬ ‫است 32 اما ا گر چشم تو سالم نباشد تمام‬‫نخواهد پوشانید! 13 پس پریشان نباشید و‬ ‫وجودت در تاریکی خواهد بود. پس ا گر‬‫نگویید: «چه بخوریم؟»، «چه بنوشیم؟»‬ ‫آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن‬‫و یا «چه بپوشیم؟» 23 تمام ملتهای دنیا‬ ‫چه ظلمت بزرگی خواهد بود!‬‫برای به دست آوردن این چیز ها تالش‬‫می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند‬ ‫خدا و دارایی‬ ‫(همچنین در لوقا ۶۱: ۳۱‬‫که شما به همه این چیزها احتیاج دارید.‬ ‫و ۲۱: ۲۲ - ۱۳)‬‫33 اول پادشاهی خدا و عدالت او را‬‫بطلبید، و همۀ این چیز ها نیز به شما داده‬ ‫42 هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب‬‫خواهد شد. 43 پس نگران فردا نباشید،‬ ‫باشد چون یا از اولی بدش می آید و‬‫نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز‬ ‫دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت‬ ‫برای امروز کافی است.‬ ‫پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد.‬
 11. 11. ‫3521‬ ‫متی  7‬‫او بدهد؟ 01 و یا وقتی ماهی می خواهد‬‫ماری در دستش بگذارد؟ 11 پس ا گر‬ ‫قضاوت دربارۀ دیگران‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۳ - ۸۳‬‫شما که انسان های گناهکاری هستید،‬ ‫و ۱۴ - ۲۴)‬‫می دانید چگونه باید چیزهای خوب را‬‫به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر‬‫آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنهای که‬ ‫دیگران را بد نگویید تا شما را بد‬ ‫نگویند. 2 همانطور که شما دیگران‬ ‫7‬ ‫از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود!‬ ‫را مالمت می کنید خود تان نیز مالمت‬‫21 با دیگران همانطور رفتار کنید که‬ ‫خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران‬‫می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. این‬ ‫بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید‬ ‫است خالصۀ تورات و نوشته های انبیا.‬ ‫گرفت. 3 چرا پ ِر کاهی را که در چشم برادرت‬ ‫َ‬ ‫هست می بینی، ولی در فکر چوب‬ ‫راه زندگی‬ ‫بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟‬ ‫(همچنین در لوقا ۴۱: ۴۲)‬ ‫4 یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود‬‫31 از دروازۀ تنگ داخل شوید، زیرا‬ ‫بگویی: «اجازه بده پ ِر کاه را از چشمت‬ ‫َ‬‫دروازه ای که بزرگ و راهی که وسیع‬ ‫بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب‬‫است به هال کت منتهی می شود و کسانی‬ ‫بزرگی در چشم داری. 5 ای منافق، اول آن‬‫که این راه را می پیمایند، بسیارند. 41 اما‬ ‫چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور‬‫دروازه ای که به زندگی منتهی می شود‬ ‫و آنگاه درست خواهی دید که پ ِر کاه را از‬ ‫َ‬‫تنگ و راهش مشکل است و یابندگان آن‬ ‫چشم برادرت بیرون بیاوری.‬ ‫هم، کم هستند.‬ ‫6 آنچه مقدس است به سگان ندهید‬ ‫و مرواریدهای خود را پیش خوک ها‬ ‫درخت و میوه آن‬ ‫نریزید. مبادا آن ها را زیر پا لگدمال کنند‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۳۴ - ۴۴)‬ ‫و برگشته شما را بدرند.‬ ‫َ َ‬‫51 از انبیای دروغین احتیاط کنید که در‬‫لباس میش به نزد شما می آیند، ولی در‬ ‫خواستن، جستجو کردن و کوبیدن‬ ‫(همچنین در لوقا ۱۱: ۹ - ۳۱)‬‫باطن گرگان درنده اند. 61 آنها را از اعمال‬‫شان خواهید شناخت. آیا می توان از‬ ‫7 بخواهید، به شما داده خواهد شد.‬‫بوتۀ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟‬ ‫بجویید، پیدا خواهید کرد. بکوبید، در‬‫71 همینطور درخت خوب میوه نیکو ببار‬ ‫به روی تان باز خواهد شد. 8 چون هرکه‬‫می آورد و درخت بد میوه بد. 81 درخت‬ ‫بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید‬‫نیکو نمی تواند میوه بد ببار آورد و نه‬ ‫پیدا می کند و هرکه بکوبد، در برویش باز‬‫درخت بد میوۀ نیکو. 91 درختی که میوۀ‬ ‫می شود. 9 آیا کسی در میان شما هست که‬‫خوب ببار نیاورد آن را می برند و در آتش‬ ‫ُ‬ ‫وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به‬
 12. 12. ‫متی  7 ،​8‬ ‫​‬ ‫4521‬‫82 وقتی عیسی این سخنان را به پایان‬ ‫می اندازند. 02 بنابر این شما آن ها را از‬‫رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند‬ ‫میوه های شان خواهید شناخت.‬‫ زیرا او بر خالف روش علمای دین، با‬ ‫92‬ ‫اختیار و قدرت به آنها تعلیم می داد.‬ ‫شما را نمی شناسم‬ ‫(همچنین در لوقا ۳۱: ۵۲ - ۷۲)‬ ‫شفای جذامی‬ ‫12  نه هرکس که مرا «خداوندا،‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۰۴ - ۵۴‬ ‫خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی‬ ‫و لوقا ۵: ۲۱ - ۶۱)‬ ‫آسمانی می شود، بلکه کسی که ارادۀ پدر‬‫وقتی عیسی از کوه پایین آمد‬‫جمعیت زیادی پشت سر او حرکت‬ ‫8‬ ‫آسمانی مرا به انجام برساند. 22 وقتی آن‬ ‫روز برسد بسیاری به من خواهند گفت:‬‫کرد. 2 در این هنگام یک نفر جذامی به‬ ‫«خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت‬ ‫ّ‬‫او نزدیک شد و پیش او به خا ک افتاده‬ ‫نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا‬‫گفت: ای آقا، ا گر بخواهی می توانی مرا‬ ‫با ذ کر نام تو ارواح ناپا ک را بیرون‬‫پا ک سازی. 3 عیسی دست خود را دراز‬ ‫نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار‬‫کرده او را لمس نمود و گفت: «البته‬ ‫نکردیم؟» 32 آنگاه واضعا به آنها خواهم‬ ‫ً‬‫می خواهم، پا ک شو» و فورا آن مرد از‬ ‫ً‬ ‫گفت: «من هرگز شما را نمی شناسم. از‬‫جذام خود شفا یافت. 4 آنگاه عیسی به‬ ‫من دور شوید، ای بدکاران.»‬‫او فرمود: «احتیاط کن که چیزی به کسی‬‫نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن‬ ‫دو خانه‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۴ - ۹۴)‬‫نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه ای‬‫42 پس کسی که سخنان مرا می شنود را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا‬ ‫و به آن ها عمل می کند، مانند شخص آن ها شفای تو را تصدیق نمایند.»‬ ‫دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ‬ ‫شفای خادم یک‬ ‫ساخت. 52 باران بارید، سیل جاری شد‬ ‫صاحب منصب رومی‬ ‫و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید،‬ ‫(همچنین در لوقا ۷: ۱ - ۰۱)‬ ‫اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن‬‫ در آن وقت که عیسی به کپرناحوم‬ ‫5‬ ‫بر روی سنگ بود. 62 اما هر که سخنان‬‫مرا بشنود و به آن ها عمل نکند مانند داخل می شد، یک صاحب منصب رومی‬‫شخص نادانی است که خانۀ خود را پیش آمد و با زاری به او گفت: 6 «ای‬‫بر روی ریگ ساخت. 72 باران بارید، آقا، غالم من کرخت در خانه افتاده است‬‫سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه و سخت درد می کشد.» 7 عیسی فرمود:‬‫زورآورگردید و آن خانه ویران شد و چه «من می آیم و او را شفا می دهم.» 8 اما‬‫آن صاحب منصب در جواب گفت: «ای‬ ‫خرابی بزرگی بود!»‬
 13. 13. ‫5521‬ ‫متی  8‬‫می کرد و تمام بیماران را شفا می داد 71 تا‬ ‫آقا، من الیق آن نیستم که تو به زیر سقف‬‫پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که گفته‬ ‫خانه من بیایی. فقط امر کن و غالم من‬‫بود: «او ضعف های ما را برداشت و‬ ‫شفا خواهد یافت. 9 چون خود من یک‬ ‫مرض های ما را از ما دور ساخت.»‬ ‫مأمور هستم و عسا کر هم ز یردست‬ ‫خویش دارم. وقتی به یکی می گویم‬ ‫پیروی از مسیح‬ ‫«برو» می رود و به دیگری می گویم‬ ‫(همچنین در لوقا ۹: ۷۵ - ۲۶)‬ ‫«بیا» می آید و وقتی به نوکر خود‬‫81 عیسی جمعیتی را که به دورش جمع‬ ‫می گویم: «این کار را بکن» می کند.»‬‫شده بودند دید و به شا گردان خود امر‬ ‫01 عیسی از شنیدن این سخنان تعجب‬‫کرد که به طرف دیگر بحیره بروند.‬ ‫کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند‬‫91 یکی از علمای دین یهود پیش آمده‬ ‫فرمود: «به شما می گویم که من چنین‬‫گفت: «ای استاد، هرجا که بروی به‬ ‫ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیده ام.‬‫دنبال تو می آیم.» 02 عیسی در جواب‬ ‫11 بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب‬‫گفت: «روباهان برای خود النه و‬ ‫آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در‬‫پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر‬ ‫پادشاهی آسمانی بر سر یک دسترخوان‬‫انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.»‬ ‫خواهند نشست 21 اما کسانی که برای این‬‫12 یکی دیگر از پیروان او به او گفت:‬ ‫پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت،‬‫«ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم‬ ‫جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن‬‫را به خا ک بسپارم.» 22 عیسی جواب‬ ‫است، افگنده خواهند شد.» 31 سپس‬‫داد: «به دنبال من بیا و بگذار مردگان،‬ ‫عیسی به آن صاحب منصب گفت: «برو،‬ ‫مردگان خود را دفن کنند.»‬ ‫مطابق ایمانت به تو داده شود.» در همان‬ ‫لحظه غالم او شفا یافت.‬ ‫آرام ساختن بحیرۀ طوفانی‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۴: ۵۳ - ۱۴‬ ‫شفای بیماران‬ ‫و لوقا ۸: ۲۲ - ۵۲)‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۹۲ - ۴۳‬ ‫و لوقا ۴: ۸۳ - ۱۴)‬‫32 عیسی سوار کشتی شد و شا گردانش‬‫هم با او حرکت کردند. 42 نا گهان طوفانی‬ ‫41 وقتی عیسی به خانه ِپتر س رفت،‬ ‫ُ‬‫در بحیره برخاست بطوری که امواج،‬ ‫خشوی ِپترس را دید که در بستر خوابیده‬ ‫ُ‬‫کشتی را پر می ساخت، ولی عیسی در‬ ‫ُ‬ ‫است و تب دارد. 51 عیسی دست او را لمس‬‫ پس شا گردان آمده او‬ ‫خواب بود. 52‬ ‫کرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی‬‫را بیدار کردند و با فریاد گفتند: «ای‬ ‫عیسی پرداخت. 61 همینکه غروب شد،‬‫خداوند، ما را نجات بده، ما هال ک‬ ‫بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او‬‫می شویم.» 62 عیسی گفت: «ای کم‬ ‫با گفتن یک کلمه ارواح ناپا ک را بیرون‬
 14. 14. ‫متی  8 ،​9‬ ‫​‬ ‫6521‬ ‫ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟» و سپس‬ ‫شفای یک شل‬ ‫برخاسته با تندی به باد و بحیره فرمان‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۱ - ۲۱‬ ‫ً‬ ‫داد و بحیره کامال آرام شد. 72 شا گردان‬ ‫و لوقا ۵: ۷۱ - ۶۲)‬ ‫از آنچه واقع شد حیران شده گفتند: «این‬‫عیسی سوار کشتی شد و از بحیره‬‫گذشته به شهر خود آمد. 2 در این‬ ‫9‬ ‫چگونه شخصی است که باد و بحیره هم‬ ‫از او اطاعت می کنند؟»‬‫وقت چند نفر یک شل را که در بستر‬‫خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان‬ ‫شفای دو دیوانه‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۵: ۱ - ۰۲‬‫آنها را دیده به آن مرد گفت: «پسرم،‬ ‫و لوقا ۸: ۶۲ - ۹۳)‬‫خاطر جمع باش، گناهانت آمرزیده‬‫شد.» 3 فورا بعضی از علمای دین یهود‬ ‫ً‬ ‫82 هنگامی که عیسی به آن طرف بحیره‬‫پیش خود گفتند «این مرد سخنان کفرآمیز‬ ‫به سرزمین جدریان رسید دو دیوانه از میان‬ ‫َ َ‬‫می گوید.» 4 عیسی به افکار آنها پی برده‬ ‫قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آن ها‬‫گفت: «چرا این افکار پلید را در دل‬ ‫آنقدر خطرنا ک بودند، که هیچکس‬‫خود می پرورانید؟ 5 آیا گفتن «گناهانت‬ ‫جرأت نداشت از آنجا عبور کند. 92 آن دو‬‫آمرزیده شد» آسانتر است یا گفتن «برخیز‬ ‫نفر با فریاد گفتند: «ای پسر خدا، با ما‬‫و راه برو»؟ 6 اما حاال ثابت خواهم کرد‬ ‫چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما‬‫که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن‬ ‫را پیش از وقت عذاب دهی؟» 03 قدری‬‫گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت:‬ ‫دورتر از آن محل، یک گلۀ بزرگ خوک‬‫«برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات‬ ‫مشغول چریدن بود 13 و ارواح ناپا ک‬‫برو.» 7 آن مرد برخاست و به خانۀ خود‬ ‫از عیسی خواهش کرده گفتند: «ا گر‬‫رفت. 8 مردم از دیدن این واقعه بسیار‬ ‫می خواهی ما را بیرون برانی، ما را به‬‫تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای‬ ‫داخل آن گلۀ خوک بفرست.» 23 عیسی‬ ‫چنین قدرتی به انسان شکر نمودند.‬ ‫فرمود: «بروید» پس آن ها بیرون آمده‬ ‫به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از‬ ‫دعوت متی‬ ‫باالی تپه به بحیره هجوم بردند و در آب‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۳۱ - ۷۱‬ ‫هال ک شدند.‬ ‫و لوقا ۵: ۷۲ - ۲۳)‬ ‫33 خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر‬‫9 عیسی از آنجا گذشت و در بین راه‬ ‫رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان‬‫مردی را به نام متی دید که در محل وصول‬ ‫را برای مردم نقل کردند. 43 در نتیجه تمام‬‫مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: «به‬ ‫مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند‬‫دنبال من بیا.» متی برخاسته به دنبال او‬ ‫و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که‬‫رفت. 01 هنگامی که عیسی در خانۀ او بر سر‬ ‫آن ناحیه را ترک نماید.‬
 15. 15. ‫7521‬ ‫متی  9‬ ‫دسترخوان نشسته بود بسیاری از خطا کاران‬‫و جزیه گیران و اشخاص دیگر آمدند و با زنده کردن یک دختر و شفای یک زن‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۵: ۱۲ - ۳۴‬ ‫عیسی و شا گردانش سر یک دسترخوان‬ ‫و لوقا ۸: ۰۴ - ۶۵)‬ ‫نشستند. 11 فریسی ها این را دیده به‬‫81  عیسی هنوز سخن می گفت که‬ ‫شا گردان عیسی گفتند: «چرا استاد شما‬‫سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد‬ ‫با جزیه گیران، سودخواران و خطا کاران‬‫و روی به خا ک افتاده گفت: «دختر من‬ ‫غذا می خورد؟» 21 عیسی سخن آنها را‬‫همین اآلن مرد، ولی می دانم ا گر تو بیایی‬ ‫ُ‬ ‫شنیده گفت: «بیماران به طبیب احتیاج‬‫و بر او دست بگذاری او زنده خواهد‬ ‫دارند، نه تندرستان. 31 بروید و معنی این‬‫شد.» 91 عیسی برخاسته و با او رفت و‬ ‫کالم را بفهمید: «من رحمت می خواهم‬‫شا گردانش نیز به دنبال او حرکت کردند.‬ ‫نه قربانی» زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را‬‫02 در این وقت زنی که مدت دوازده سال به‬ ‫دعوت کنم بلکه گناهکاران را.»‬‫خونریزی مبتال بود از پشت سر عیسی آمد‬‫و دامن لباس او را لمس کرد، 12 زیرا پیش‬ ‫سؤال دربارۀ روزه‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۸۱ - ۲۲‬‫خود می گفت: «ا گر فقط بتوانم لباسش‬ ‫و لوقا ۵: ۳۳ - ۹۳)‬‫را لمس کنم شفا خواهم یافت.» 22 عیسی‬‫برگشت و او را دیده فرمود: «دخترم،‬ ‫41  شا گردان یحیی نزد عیسی آمده‬‫خاطر جمع باش. ایمان تو، تو را شفا داده‬ ‫پرسیدند: «چرا ما و فریسی ها روزه‬ ‫است» و از همان لحظه او شفا یافت.‬ ‫می گیر یم ولی شا گردان تو روزه‬‫32 وقتی عیسی به خانۀ سرپرست کنیسه‬ ‫نمی گیرند؟» 51 عیسی در جواب گفت:‬‫رسید و ماتم داران و مردم پریشان را دید‬ ‫«آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی‬‫42 فرمود: «همه بیرون بروید، این دختر‬ ‫که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی‬‫نمرده بلکه خواب است.» اما آن ها فقط‬ ‫می آید که داماد از ایشان گرفته می شود،‬‫به او می خندیدند. 52 وقتی عیسی همه را‬ ‫در آن روزها روزه خواهند گرفت.‬‫بیرون کرد به داخل اطاق رفت و دست‬ ‫61 هیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه‬‫دختر را گرفت و او برخاست. 62 خبر این‬ ‫نمی کند، زیرا در این صورت آن پینه از‬ ‫واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت.‬ ‫لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد‬ ‫می کند. 71 شراب تازه را نیز در مشک‬ ‫َ‬ ‫شفای دو نابینا‬ ‫کهنه نمی ریزند. ا گر بریزند مشک ها‬ ‫َ‬‫ در حالی که عیسی از آنجا می گذشت‬ ‫72‬ ‫پاره می شود، شراب بیرون می ریزد و‬‫مشک ها از بین می رود. شراب تازه را دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند‬ ‫َ‬‫ و وقتی‬‫در مشک های نو می ریزند تا هم شراب «ای پسر داود، به ما رحم کن» 82‬ ‫َ‬‫او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند.‬ ‫و هم مشک سالم بماند.»‬ ‫َ‬
 16. 16. ‫متی  9 ،​01‬ ‫​‬ ‫8521‬ ‫عیسی از آن ها پرسید: «آیا ایمان دارید محصول درخواست نمائید تا کارگرانی‬ ‫که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟» برای جمع آوری محصول خود بفرستد.»‬ ‫آن ها گفتند «بلی، ای آقا» 92 پس عیسی‬ ‫دوازده حواری‬ ‫چشمان آن ها را لمس کرد و فرمود:‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۳: ۳۱ - ۹۱‬ ‫«مطابق ایمان شما برای تان انجام‬ ‫و لوقا ۶: ۲۱ - ۶۱)‬ ‫بشود» 03 و چشمان آن ها باز شد. عیسی‬ ‫عیسی دوازده حواری را پیش‬ ‫خود خواست و به آنها قدرت‬ ‫01‬ ‫با تکرار از آن ها خواست که دربارۀ این‬ ‫موضوع چیزی به کسی نگویند. 13 اما‬ ‫همینکه از خانه بیرون رفتند، در تمام آن داد تا ارواح ناپا ک را بیرون کنند و هر نوع‬ ‫بیماری و مرض را شفا بخشند. 2 این است‬ ‫ناحیه دربارۀ او صحبت کردند.‬‫نام های آن دوازده رسول: اول شمعون ِ‬ ‫َ‬ ‫معروف به ِپترس و برادرش اندریاس،‬ ‫شفای مرد گنگ‬ ‫ُ‬ ‫23 در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، یعقوب پسر ز بدی و برادرش یوحنا،‬ ‫َ‬ ‫شخصی را پیش عیسی آوردند که گنگ 3 فیلیپس و برتولما، توما و متای جزیه گیر،‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫غیور‬ ‫بود زیرا روح ناپا ک داشت. 33 عیسی روح یعقوب پسر حلفی و تدی، 4 شمعون ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ناپا ک را از او بیرون کرد و زبان او باز و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست‬ ‫شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب دشمنان تسلیم کرد.‬ ‫کرده گفتند: «چیزی مانند این هرگز در‬ ‫وظیفه شا گردان‬ ‫میان قوم اسرائیل دیده نشده است.» 43 اما‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۶: ۷ - ۳۱‬ ‫فریسی ها گفتند: «او به کمک رئیس‬ ‫و لوقا ۹: ۱ - ۶)‬ ‫شیاطین، ارواح ناپا ک را بیرون می کند.»‬ ‫ عیسی این دوازده نفر را به وظیفه‬ ‫5‬ ‫فرستاده به آن ها گفت: «از سرزمین های‬ ‫دلسوزی عیسی برای مردم‬ ‫53 عیسی در تمام شهرها و دهات غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از‬ ‫می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و شهرهای سامریان داخل نشوید، 6 بلکه نزد‬ ‫مژدۀ پادشاهی خدا را اعالم می کرد و گوسفندان گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید‬ ‫هرنوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. 7 و در بین راه اعالم کنید که پادشاهی‬ ‫63 وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش آسمانی نزدیک است. 8 بیماران را شفا‬ ‫به حال آن ها سوخت زیرا آنها مانند دهید، مردگان را زنده کنید، جذامیان‬ ‫گوسفندان بدون چوپان پریشان حال و را پا ک سازید و ارواح ناپا ک را بیرون‬ ‫درمانده بودند. 73 پس به شا گردان خود کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. 9 برای‬ ‫گفت: «در حقیقت محصول فراوان است سفر، طال و نقره و مس با خود نبرید.‬ ‫ولی کارگر کم. 83 بنابر این شما از صاحب 01 و خرجین یا پیراهن اضافی و بوت و‬
 17. 17. ‫9521‬ ‫متی  01‬‫می گوید. 12 برادر، برادر را و پدر، پسر را‬ ‫چوب دستی برندارید، چون کارگر مستحق‬‫تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد‬ ‫معاش خود می باشد.‬‫والدین خود برخواهند خاست و باعث‬ ‫11 به هر شهر و ده که داخل می شوید‬‫کشتن آن ها خواهند شد. 22 همۀ مردم به‬ ‫دنبال کسی بگردید، که شایسته باشد و‬‫خاطر نام من که شما بر خود دارید، از شما‬ ‫تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او‬‫نفرت خواهند داشت، اما کسی که تا آخر‬ ‫بمانید. 21 وقتی به خانه ای داخل می شوید‬‫ثابت بماند نجات خواهد یافت. 32 هرگاه‬ ‫سالم بگویید. 31 ا گر آن خانواده الیق آن‬‫شما را در شهری آزار می رسانند به شهر‬ ‫باشد سالم شما بر آن ها قرار می گیرد و‬‫دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از‬ ‫ا گر شایسته نباشد، سالم شما به خود تان‬‫آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر‬ ‫بر می گردد. 41 ا گر کسی شما را نپذیرد و‬ ‫انسان خواهد آمد.‬ ‫یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی‬‫42 شا گرد از معلم خود و خادم از ارباب‬ ‫که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید،‬‫خویش باال تر نیست. 52 شا گرد می خواهد‬ ‫گرد و خا ک آن را از پای خود بتکانید.‬‫به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام‬ ‫51 بدانید که در روز قیامت حالت سدوم و‬ ‫َ‬‫ارباب خویش. ا گر پدر خانه را شیطان‬ ‫غموره از آن شهر بهتر خواهد بود.‬‫بخوانند، چه نسبت های بدتری به اهل‬ ‫خانه اش خواهند داد.‬ ‫جور و جفا‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۳۱: ۹ - ۳۱‬ ‫از چه کسی باید ترسید‬ ‫و لوقا ۱۲: ۲۱ - ۷۱)‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۲ - ۷)‬ ‫61 خوب توجه کنید، من شما را مانند‬‫62 پس نترسید، هر چه پوشیده است،‬ ‫گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم.‬‫پرده از روی آن برداشته می شود و هر‬ ‫پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر،‬‫چه پنهان است آشکار خواهد شد. 72 آنچه‬ ‫بی آزار باشید. 71 هوشیار باشید، زیرا مردم‬‫را من در تاریکی به شما می گویم، در‬ ‫شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد،‬‫روز روشن اعالم کنید و آنچه را محرمانه‬ ‫و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد‬‫می شنوید، از بام خانه ها با صدای بلند‬ ‫81 و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان‬‫بگویید. 82 از کسانی که جسم را می کشند‬ ‫و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها‬‫ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید.‬ ‫و مردم بیگانه شهادت دهید. 91 اما وقتی‬‫از کسی بترسید که قادر است جسم و‬ ‫شما را دستگیر می کنند، پریشان نباشید‬ ‫جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد.‬ ‫که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان‬‫92 آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته‬ ‫وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد‬‫نمی شود؟ باوجود این، بدون اجازۀ پدر‬ ‫شد، 02 زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح‬‫آسمانی شما حتی یکی از آن ها به زمین‬ ‫پدر آسمانی شما است که در شما سخن‬
 18. 18. ‫متی  01 ،​11‬ ‫​‬ ‫0621‬ ‫نخواهد افتاد. 03 و اما در مورد شما، حتی‬ ‫اجر و پاداش‬ ‫موهای سر شما شمرده شده است. 13 پس‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۹: ۱۴)‬ ‫نترسید، شما از گنجشک های بی شمار‬‫04 هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و‬ ‫بیشتر ارزش دارید.‬‫هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد‬‫پذیرفته است. 14 هرکس یک نبی را به‬ ‫اعتراف به ایمان‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۸ - ۹)‬‫خاطر اینکه نبی است بپذیرد، اجر یک‬‫نبی را به دست خواهد آورد و هر کس‬ ‫23 پس هرکس در برابر مردم خود را‬‫شخص عادل را بخاطر اینکه عادل است‬ ‫از من بداند من نیز در برابر پدر آسمانی‬‫بپذیرد، اجر یک عادل را خواهد یافت.‬ ‫خود او را از خود خواهم دانست.‬‫24 بیقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از‬ ‫33 اما هرکه در برابر مردم بگوید، که مرا‬‫کوچکترین پیروان من، به خاطر اینکه پیرو‬ ‫نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی‬‫من است، حتی یک جام آب سرد بدهد،‬ ‫خود خواهم گفت که او را نمی شناسم.‬ ‫به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.»‬ ‫شمشیر یا صلح‬ ‫قاصدان یحیای تعمید دهنده‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۱۵ - ۳۵‬ ‫(همچنین در لوقا ۷: ۸۱ - ۵۳)‬ ‫و ۴۱: ۶۲ - ۷۲)‬ ‫ ‬‫عیسی این اوامر را به‬‫شا گردان خود داد و آنجا را‬ ‫11‬ ‫43 گمان نکنید که آمده ام تا صلح به‬ ‫زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم‬‫ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم‬ ‫بلکه شمشیر. 53 من آمده ام تا در میان‬‫دهد و موعظه نماید. 2 وقتی یحیی در‬ ‫پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و خشو‬‫زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو‬ ‫اختالف بیاندازم. 63 دشمنان شخص،‬‫نفر از شا گردان خود را نزد او فرستاده‬ ‫اعضای خانواده خود او خواهند بود.‬‫3 پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که‬ ‫73 هرکه پدر یا مادر خود را بیشتر از من‬‫قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص‬ ‫دوست داشته باشد، الیق من نیست و هر‬‫دیگری باشیم؟» 4 عیسی در جواب گفت:‬ ‫کس که دختر یا پسر خود را بیش از من‬‫«بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید‬ ‫دوست بدارد، الیق من نمی باشد. 83 هر‬ ‫ ‬‫به یحیی بگویید: 5 کوران بینایی خود را‬ ‫که صلیب خود را برندارد و به دنبال من‬‫باز می یابند، لنگان به راه می افتند و‬ ‫نیاید، الیق من نیست. 93 هرکسی که فقط‬ ‫ِ‬‫جذامیان پا ک می گردند، کران شنوا و‬ ‫در فکر زندگی خود باشد، آن را از دست‬‫مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده‬ ‫خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من‬‫داده می شود. 6 خوشا بحال کسی که در‬ ‫زندگی خود را از دست بدهد، زندگی او‬ ‫مورد من شک نکند.»‬ ‫در امان خواهد بود.‬
 19. 19. ‫1621‬ ‫متی  11‬‫و نه می نوشید، ولی همه می گفتند: «او‬ ‫7 در حالی که شا گردان یحیی از آنجا‬‫روح ناپا ک دارد!» 91 وقتی پسر انسان آمد‬ ‫می رفتند عیسی دربارۀ یحیی شروع به‬‫که می خورد و می نوشد مردم می گویند:‬ ‫َ‬ ‫صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او‬‫«ببینید، او یک آدم پر خور، میگسار و‬ ‫ُ‬ ‫ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیز‬‫دوست جزیه گیران و گناهکاران است!»‬ ‫به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که‬‫باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ‬ ‫از باد می لرزد؟ 8 پس برای دیدن چه چیز‬ ‫نتایج آن به ثبوت می رسد.»‬ ‫رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی‬ ‫و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای‬ ‫شهرهایی که ایمان نیاوردند‬ ‫چنین کسانی در قصر های سلطنتی است.‬ ‫(همچنین در لوقا ۰۱: ۳۱ - ۵۱)‬ ‫9 پس شما برای دیدن چه چیز از شهر‬‫02 آنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت‬ ‫بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی،‬‫کرد که ا کثر معجزات او در آن ها روی داده‬ ‫به شما می گویم که او از یک نبی هم‬‫بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه‬ ‫باال تر است. 01 او کسی است که دربارۀ وی‬ ‫ ‬‫توبه نکرده بودند سرزنش نموده 12 گفت:‬ ‫نوشته شده است: «اینست رسول من که او‬‫«وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای‬ ‫َ‬ ‫را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای‬‫بیتسیدا، ا گر معجزاتی که در شما انجام‬ ‫َ‬ ‫آمدن تو آماده خواهد ساخت.» 11 بدانید‬‫شد در صور و صیدون انجام می شد‬ ‫که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده‬‫مدت ها پیش از این خط بینی کشیده،‬ ‫است. باوجود این کوچکترین شخص در‬‫خا کستر نشین می شدند و توبه می کردند.‬ ‫پادشاهی خدا از او بزرگتر است. 21 از زمان‬‫22 اما بدانید که در روز قیامت برای صور‬ ‫یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی‬‫و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود‬ ‫خدا مورد حمالت سخت قرار گرفته و‬‫تا برای شما. 32 و اما تو ای کپرناحوم که‬ ‫جباران برای دست یافتن به آن کوشش‬‫سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون‬ ‫می نمایند. 31 همۀ انبیا و تورات تا ظهور‬‫خواهی شد، زیرا ا گر معجزاتی که در تو‬ ‫یحیی دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی‬‫انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر‬ ‫کرده اند. 41 ا گر این ها را قبول دارید،‬‫تا به امروز باقی می ماند. 42 اما بدان که‬ ‫بدانید که یحیی همان الیاس است که باید‬‫در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل‬ ‫می آمد. 51 ا گر گوش شنوا دارید بشنوید.‬ ‫تحمل خواهد بود تا برای تو.»‬ ‫61 اما من مردمان این زمانه را به چه چیز‬ ‫تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند‬ ‫بیایید نزد من‬ ‫که در بازار می نشینند و با صدای بلند‬ ‫(همچنین در لوقا ۰۱: ۱۲ - ۲۲)‬ ‫به یکدیگر می گویند: 71 «ما برای شما‬‫52 در آن وقت عیسی به سخنان خود‬ ‫نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه‬‫ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند‬ ‫نکردید!» 81 وقتی یحیی آمد نه می خورد‬
 20. 20. ‫متی  11 ،​21‬ ‫​‬ ‫2621‬‫5 آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با‬ ‫آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که‬‫این که در روز سبت در خانۀ خدا، قانون‬ ‫َ َ‬ ‫این امور را از دانایان و خردمندان پنهان‬‫روز سبت را می شکنند بی گناه هستند؟‬ ‫َ َ‬ ‫داشته و به ساده دالن آشکار ساخته ای.‬‫6 بدانید که شخصی بزرگتر از خانۀ خدا‬ ‫62 بلی ای پدر، خواست تو چنین بود.‬‫در اینجا است. 7 ا گر شما معنی این جمله‬ ‫72 پدر همه چیز را به من سپرده است و‬‫را می دانستید که می گوید: «رحمت‬ ‫هیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد‬‫می خواهم نه قربانی»، مردم بی گناه‬ ‫و هیچ کس پدر را نمی شناسد، بجز‬‫را مالمت نمی کردید. 8 زیرا پسر انسان‬ ‫پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به‬ ‫صاحب اختیار روز سبت است.»‬ ‫َ َ‬ ‫ایشان بشناساند. 82 ای تمامی زحمتکشان‬ ‫و گرانباران نزد من بیایید و من به شما‬ ‫شفای مردی که دستش‬ ‫آرامی خواهم داد. 92 یوغ مرا بر خود‬ ‫خشک شده بود‬ ‫گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۳: ۱ - ۶‬ ‫نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما‬ ‫و لوقا ۶: ۶ - ۱۱)‬ ‫آرامی خواهد یافت، 03 زیرا یوغ من‬‫9 پس از آنکه عیسی به شهر دیگری‬ ‫خفیف و بار من سبک است.»‬‫رفت و به کنیسه آنها داخل شد. 01 مردی‬‫در آنجا بود که یک دستش خشک‬ ‫سؤال دربارۀ روز سبت‬ ‫َ َ‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۳۲ - ۸۲‬‫شده بود. عده ای از حاضرین از عیسی‬ ‫و لوقا ۶: ۱ - ۵)‬‫سؤال کردند: «آیا شفا دادن در روز سبت‬ ‫َ َ‬‫جایز است؟» البته مقصد آن ها این‬‫بود، که تهمتی بر ضد او پیدا کنند. 11 اما‬ ‫در آن زمان عیسی در یک‬ ‫روز سبت از میان مزارع گندم‬ ‫َ َ‬ ‫21‬‫عیسی به ایشان فرمود: «فرض کنید که‬ ‫می گذشت و چون شا گردانش گرسنه بودند‬‫یکی از شما گوسفندی دارد که در روز‬ ‫شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن‬‫سبت به چاهی می افتد. آیا آن گوسفند‬ ‫َ َ‬ ‫آن ها کردند. 2 پیروان فرقه فریسی این را‬‫را نمی گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟‬ ‫دیده به او گفتند: «ببین شا گردان تو کاری‬‫21 مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر‬ ‫می کنند که در روز سبت جایز نیست.»‬ ‫َ َ‬‫نیست؟ بنابر این، انجام کارهای نیکو در‬ ‫3 او در جواب فرمود: «آیا شما آنچه را‬‫روز سبت جایز است.» 31 سپس عیسی به‬‫َ َ‬ ‫که داود وقتی خودش و یارانش گرسنه‬‫آن مرد رو کرده فرمود: «دستت را دراز‬ ‫بودند انجام داد نخوانده اید؟ 4 چگونه او‬‫کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند‬ ‫به خانۀ خدا داخل شد و نان تقدیس شده‬‫دست دیگرش سالم شد. 41 آنگاه پیروان‬ ‫را خورد، حال آنکه خوردن آن نان، هم‬‫فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای‬ ‫برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و‬ ‫کشتن عیسی دسیسه چیدند.‬ ‫فقط کاهنان اجازۀ خوردن آن را داشتند.‬

×