Arabic bible book of life new testament luke

121 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arabic bible book of life new testament luke

  1. 1. ‫َﺎ‬‫ﻗ‬‫ُﻮ‬‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻧ‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫د‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ُ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺠ‬ْ‫ﻧ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫أﺟﻤﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﺨﻠﺺ‬ ‫ِﻧﺴﺎن‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫اﺑﻦ‬ ‫هﻮ‬ ،‫ِﻧﺠﻴﻞ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺬا‬‫ه‬ ‫ﻓﻲ‬ ،ُ‫ﺢ‬‫اﻟﻤﺴﻴ‬.‫اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻜﺜﻴﺮ‬ ‫ﻟﻮﻗﺎ‬ ‫ﱡ‬‫ﻢ‬ِ‫ﻠ‬ُ‫ﻱ‬ ‫وﻓﻴﻪ‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺮآﺰا‬ ‫واﻷﻣﺜﺎل‬ ‫واﻷﺣﺪاث‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺑﺘﺪوﻱﻦ‬ ‫ﻓﻴﻨﻔﺮد‬ ،‫اﻷرض‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﺣﻴﺎة‬ ‫ﺣﻮل‬ ‫اﻟﺸﺎﻓﻲ‬ ‫واﻟﻄﺒﻴﺐ‬ ‫اﻟﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ِﻧﺴﺎن‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫هﻮ‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺢ‬‫ﻟﻴﺨﻠﺼﻬﻢ‬ ‫اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ‬ ‫وراء‬ ‫ّﺎﻋﻲ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬. ‫وﻱﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﺑﺪاﻱﺘﻬﺎ؛‬ ‫ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺥﺪﻣﺘﻪ‬ ‫ﺕﺘﺒﻊ‬ ‫إﻟﻰ‬ ،‫وﻃﻔﻮﻟﺘﻪ‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺢ‬ ‫وﻻدة‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪﻱﺚ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ِﻧﺠﻴﻞ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺬا‬‫ه‬ ‫ﻱﻨﻄﻠﻖ‬ ‫وﺻﻌﻮدﻩ‬ ‫وﻗﻴﺎﻣﺘﻪ‬ ‫وﻣﻮﺕﻪ‬ ‫ﺁﻻﻣﻪ‬ ْ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﺑﺎﻟﻜﻼم‬.‫ﺑﺎﻷﻣﺜﺎل‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺢ‬ ‫ﺕﻌﺎﻟﻴﻢ‬ ‫ُﻮﻟﻲ‬‫ﻱ‬ ‫ﻟﻮﻗﺎ‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻱﻠﻔﺖ‬ ‫وﻣﻤﺎ‬ ً‫ﺎ‬ّ‫ﺻ‬‫ﺥﺎ‬ ‫اهﺘﻤﺎﻣﺎ‬. ‫ِﻧﺠﻴﻞ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺬا‬‫ه‬ ‫آﺘﺐ‬ ‫ﻟﻤﺎذا‬ 1 ،‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﺖ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ث‬‫َا‬‫ﺪ‬ْ‫ﺣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬ِ‫ﻗ‬ ِ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫و‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬2َ‫ﻚ‬ِ‫ﺌ‬‫ُوﻟ‬‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ﱠاﻣ‬‫ﺪ‬ُ‫ﺥ‬ ‫ُوا‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ،ٍ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻋ‬ َ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬ُ‫ﺵ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻱ‬‫َا‬‫ﺪ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬3ْ‫ﻱ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻱ‬َ‫أ‬َ‫ر‬‫ﱠ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﺼ‬‫ﱠ‬‫ﺤ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ﻀ‬ َ‫ﺲ‬ُ‫ﻠ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ُ‫و‬‫َﺎ‬‫ﺙ‬ ‫ﱢ‬‫ﻮ‬ُ‫ﻤ‬‫ﱡ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺐ‬ِ‫ﺣ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺕ‬َ‫ﺮ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﺒ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫آ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻘ‬‫ﻗ‬َ‫د‬ ً‫ﺎ‬‫ﱡﺼ‬‫ﺤ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ل‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ء‬ْ‫ﻲ‬َ‫ﺵ‬4َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫آ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻘ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﺤ‬ِ‫ﺻ‬. ‫اﻟﻤﻌﻤﺪان‬ ‫ﻱﻮﺣﻨﺎ‬ ‫ﺑﻤﻴﻼد‬ ‫اﻟﺒﺸﺎرة‬ 5ِ‫ﻞ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻧ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬َ‫و‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺑ‬َ‫أ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻗ‬ْ‫ﺮ‬ِ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬ ٌ‫ﻦ‬ِ‫ه‬‫َﺎ‬‫آ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻚ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ َ‫س‬ُ‫د‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ه‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫ز‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫َا‬‫و‬ ،َ‫ن‬‫ُو‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ه‬.6ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬ْ‫ﺣ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻱ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬َ‫ﻮ‬ِ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻘ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬ُ‫ﻠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻱ‬‫ﱠ‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ه‬َ‫ﻼ‬ِ‫آ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ِ‫ﻪ‬ ٍ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻐ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬.7‫ﱢ‬‫ﻦ‬‫ﱢ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ه‬َ‫ﻼ‬ِ‫آ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ِﺮ‬‫ﻗ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،ٌ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ ً‫ا‬‫ِﻴﺮ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬.8،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻗ‬ْ‫ﺮ‬ِ‫ﻓ‬ ِ‫ر‬ْ‫و‬َ‫د‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ َ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺕ‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﺪ‬ِ‫ﺥ‬ ‫ﱢي‬‫د‬َ‫ﺆ‬ُ‫ﻱ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬9ُ‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬ْ‫ﺮ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﺨ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ق‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬ُ‫ﻱ‬َ‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ه‬ َ‫ﻞ‬ُ‫ﺥ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫ت‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ َ‫ﺐ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬ُ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬.10ِ‫ﺐ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﺟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﺨ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ق‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺣ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻗ‬َ‫و‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺟ‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺥ‬ َ‫ن‬‫ﱡﻮ‬‫ﻠ‬َ‫ﺼ‬ُ‫ﻱ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻌ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬.11ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٌ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻈ‬َ‫ﻓ‬ِ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻔ‬‫ﻗ‬‫َا‬‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﺨ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺢ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻣ‬.12ُ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺱ‬‫َا‬‫و‬ ُ‫ﻩ‬‫َﺁ‬‫ر‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ َ‫ب‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﺽ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬.13ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»ْ‫ﻒ‬َ‫ﺨ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻪ‬‫ﱢﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ً‫ﺎ‬‫ْﻨ‬‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺪ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺱ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬َ‫و‬ ،ْ‫ﺖ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬ُ‫ﺱ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻃ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﻷ‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬14ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺕ‬َ‫د‬َ‫ﻻ‬ِ‫ﻮ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺣ‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬َ‫و‬ ٌ‫ج‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﺑ‬‫َا‬‫و‬ ٌ‫ح‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬.15ُ‫ب‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻤ‬‫ﻈ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺱ‬َ‫و‬ ِ‫ﻓ‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ِ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ُ‫ء‬‫ِﻲ‬‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ،ً‫ا‬‫ِﺮ‬‫ﻜ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫ْﺮ‬‫ﻤ‬َ‫ﺥ‬،ِ‫ﻪ‬‫ﱢ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬16‫ِﻲ‬‫ﻨ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ‫ﱡ‬‫د‬ُ‫ﺮ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﻬ‬‫ِﻟ‬‫إ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫إ‬17،ِ‫د‬َ‫ﻻ‬ْ‫و‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫اﻵ‬ َ‫ب‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ﱠ‬‫د‬ُ‫ﺮ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ،ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺕ‬َ‫ر‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﻗ‬َ‫و‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬‫ِﻱ‬‫إ‬ ُ‫ح‬‫ُو‬‫ر‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ُ‫م‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ً‫ا‬ّ‫ﺪ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺒ‬‫ﻌ‬َ‫ﺵ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ َ‫ء‬‫ﱢﻲ‬‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ،ِ‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬!«18َ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ َ‫ل‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻓ‬:»‫ِﻲ‬‫ﻟ‬ ُ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫آ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻢ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱢ؟‬‫ﻦ‬‫ﱢ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬َ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬َ‫و‬ ٌ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫آ‬ ٌ‫ﺦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺵ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬«19ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬:»َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻒ‬ِ‫ﻗ‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ،ُ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬ِ‫ﺟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ا‬َ‫ﻚ‬َ‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫آ‬ُ‫ﻷ‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺱ‬ْ‫ر‬ُ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ك‬َ‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﺸ‬َ‫ﺑ‬ُ‫أ‬َ‫و‬.20ِ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ،َ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺘ‬‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬ ‫َﻰ‬‫ﻘ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﺣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱡ‬‫ﻢ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ،‫ِﻲ‬‫ﻣ‬َ‫ﻼ‬َ‫آ‬ ْ‫ق‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﺼ‬ُ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫ﻷ‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ ُ‫ث‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬«.21َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﺐ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﺥ‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺮ‬‫ﱡ‬‫ﺥ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺒ‬‫ﱢ‬‫ﺠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬.22ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ُﻮا‬‫آ‬َ‫ر‬ْ‫د‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬ُ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫ر‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ج‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺥ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﺥ‬‫َا‬‫د‬ ‫َﺎ‬‫ﻱ‬ْ‫ؤ‬ُ‫ر‬ ‫َى‬‫أ‬َ‫ر‬.َ‫س‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺥ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬َ‫ﻇ‬َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺸ‬ُ‫ﻱ‬ َ‫ﺬ‬َ‫ﺥ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬. 23ِ‫إ‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﺪ‬ِ‫ﺥ‬ َ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬َ‫ﺕ‬َ‫أ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬. 24ً‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ٍ‫ﺮ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ﺵ‬َ‫أ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﺥ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻣ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺣ‬ ،ِ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬:25»َ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬ ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱢﻲ‬‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ع‬ِ‫ﺰ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻈ‬َ‫ﻧ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺑ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬!« ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﺑﻤﻴﻼد‬ ‫اﻟﺒﺸﺎرة‬ 26،ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺻ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬ ِ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫ا‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﺒ‬ِ‫ﺟ‬ ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﺱ‬ْ‫ر‬ُ‫أ‬ ،ِ‫س‬ِ‫د‬‫ﱠﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﺵ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ 27ِ‫ء‬‫َا‬‫ر‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ْ‫ﺱ‬‫َا‬‫و‬ ،َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ،ُ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬ ٍ‫ﻞ‬ُ‫ﺟ‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﻟ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻄ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ر‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬.28ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﺥ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻓ‬
  2. 2. ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬:»‫َﺎ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ،ٌ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺱ‬!ِ‫ﻚ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬:ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬‫ﱢ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫آ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬«.29ِ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﺑ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﺽ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺱ‬َ‫و‬ ،ِ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬:»ُ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺤ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﺴ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬!«30ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»،ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻧ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻧ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ِ‫ﻚ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬!31َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻨ‬‫ﱢﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﺕ‬َ‫و‬ ،ً‫ﺎ‬‫ْﻨ‬‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺱ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫َهﺎ‬‫و‬.32ُ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻱ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻪ‬‫ِﻟ‬‫ﻹ‬‫ا‬ ُ‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺤ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ،‫َﻰ‬‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﻱ‬ ‫ﱢ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫َا‬‫و‬ ،ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻤ‬‫ﻈ‬َ‫ﻋ‬،ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ َ‫ش‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻋ‬33‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ب‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻚ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻱ‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﻧ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻜ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻜ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﺪ‬َ‫ﺑ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬«. 34ِ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»‫ً؟‬‫ﻼ‬ُ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ُ‫ف‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ُ‫ث‬ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻒ‬ْ‫ﻴ‬َ‫آ‬«35ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬:»ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻚ‬ُ‫ﻠ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻈ‬ُ‫ﺕ‬ ‫ﱢ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﻗ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﻚ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ِ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ ُ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﻱ‬ ِ‫ﻚ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫س‬‫ﱡو‬‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫ِﺬ‬‫ﻟ‬.36‫َﺎ‬‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺱ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻚ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﺒ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬.ُ‫س‬ِ‫د‬‫ﱠﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬َ‫و‬‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ً‫ا‬‫ِﺮ‬‫ﻗ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ‫َﻰ‬‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﺕ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬.37ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﺕ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ٌ‫ﺪ‬ْ‫ﻋ‬َ‫و‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫َى‬‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬«.38ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»ُ‫ة‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬.ُ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻟ‬ ْ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬!«‫َﺎ‬‫ه‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ف‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬ْ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬. ‫أﻟﻴﺼﺎﺑﺎت‬ ‫ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻡﺮﻱﻢ‬ 39‫َا‬‫ذ‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ن‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ً‫ة‬َ‫ﺪ‬ِ‫ﺻ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﺒ‬َ‫ه‬َ‫ذ‬َ‫و‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ِ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬.40 َ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺱ‬َ‫و‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺥ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻓ‬.41ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺰ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻗ‬ ،َ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ َ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺱ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺱ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ُ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬َ‫ﺠ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﺥ‬‫َا‬‫د‬.،ِ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ْ‫ت‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻣ‬‫َا‬‫و‬42ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ٍ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ٍ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺼ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺘ‬َ‫ه‬َ‫و‬:»ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫آ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬‫ﱢ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬!ِ‫ﻚ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺑ‬ ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺙ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫آ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬َ‫و‬!43‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ‫ِﻲ‬‫ﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻱ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬:‫ﱢﻲ؟‬‫ﺑ‬َ‫ر‬ ‫ﱡ‬‫م‬ُ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﺕ‬ْ‫ﺄ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬44َ‫ﻊ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻨ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺎﺟ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ ُ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺰ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﺣ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻧ‬ُ‫ذ‬ُ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻚ‬ِ‫ﻣ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺱ‬ ُ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺻ‬:45َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱡ‬‫ﻢ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﻣ‬‫ﺁ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻄ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻗ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬!« ‫ﻡﺮﻱﻢ‬ ‫ﻧﺸﻴﺪ‬ 46ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»‫ﱠ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ُ‫ﻢ‬‫ﱢ‬‫ﻈ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﺕ‬،47‫ِﻲ‬‫ﺼ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﺨ‬ُ‫ﻣ‬ ِ‫ﷲ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺣ‬‫ُو‬‫ر‬ ُ‫ﺞ‬ِ‫ﻬ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬.48ِ‫ﻊ‬ُ‫ﺽ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻈ‬َ‫ﻧ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻨ‬ُ‫ﺑ‬‫ﱢ‬‫ﻮ‬َ‫ﻄ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺱ‬ ً‫ا‬‫ِﺪ‬‫ﻋ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫اﻵ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ْ‫ﺟ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬َ‫و‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬َ‫أ‬.49ً‫ا‬‫ُﻮر‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺑ‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﺮ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬ ٌ‫س‬‫ﱡو‬‫ﺪ‬ُ‫ﻗ‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ِﻴ‬‫ﻈ‬َ‫ﻋ‬50ٍ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺟ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ً‫ﻼ‬‫ِﻴ‬‫ﺟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻧ‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬َ‫ر‬َ‫و‬.51َ‫ﺖ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬َ‫ﺵ‬ ‫ً؛‬‫ة‬‫ﱠ‬‫ﻮ‬ُ‫ﻗ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻋ‬‫َا‬‫ر‬ِ‫ﺬ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ِ‫ت‬‫ﱠﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻧ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.52َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ِ‫ﺽ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﻓ‬َ‫ر‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺵ‬‫ُو‬‫ﺮ‬ُ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻱ‬‫ِر‬‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ل‬َ‫ﺰ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬.53َ‫ع‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﺵ‬َ‫أ‬ َ‫ﻓ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ْ‫ﻏ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ف‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺻ‬َ‫و‬ ،ٍ‫ت‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺥ‬َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻏ‬ِ‫ر‬‫ﺎ‬.54،َ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ً‫ا‬‫ﱢﺮ‬‫آ‬َ‫ﺬ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ،ُ‫ﻩ‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬َ‫أ‬55‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ِ‫ﺪ‬َ‫ﺑ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻧ‬َ‫و‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫ﻹ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺁ‬«.56‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ،ٍ‫ﺮ‬ُ‫ﻬ‬ْ‫ﺵ‬َ‫أ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺙ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺙ‬ َ‫ﻮ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬. ‫اﻟﻤﻌﻤﺪان‬ ‫ﻱﻮﺣﻨﺎ‬ ‫ﻡﻴﻼد‬ 57ً‫ﺎ‬‫ْﻨ‬‫ﺑ‬‫ا‬ ِ‫ت‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﻮ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﺪ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ز‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬َ‫و‬.58ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬َ‫ر‬ َ‫ض‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﺑ‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻧ‬‫َا‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺟ‬ َ‫ﻊ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺱ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺣ‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻓ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬.59،‫ﱠ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻨ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺜ‬‫اﻟ‬ ِ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻧ‬‫ﱡﻮ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻱ‬ ‫ُوا‬‫د‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬.60ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬:»‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻱ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ،َ‫ﻻ‬!«61‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»‫ﱠﻰ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺕ‬ ٌ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻚ‬ِ‫ﺕ‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺸ‬َ‫ﻋ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﻢ‬ْ‫ﺱ‬‫اﻻ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬«.62‫ﱠﻰ‬‫ﻤ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫ﺪ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬ُ‫ﻱ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ،ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬َ‫ﻷ‬ ‫ُوا‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬َ‫أ‬َ‫و‬.63ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺐ‬َ‫ﺘ‬َ‫آ‬َ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺣ‬‫ﻮ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺐ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻄ‬َ‫ﻓ‬:»‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬«. ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻌ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬.64َ‫ﷲ‬‫ا‬ ً‫ﺎ‬‫ِآ‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻧ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ ُ‫ﻢ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﺢ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻧ‬‫َا‬‫و‬.65‫َﻰ‬‫ﻟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺱ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ ْ‫ت‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺻ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ِ‫ه‬ِ‫ر‬‫َا‬‫ﻮ‬ُ‫ﺟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬ِ‫آ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ِ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ِ‫ﺟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﺚ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺽ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ُ‫ﻷ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.66َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻧ‬‫ُﻮ‬‫ﻌ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ِ‫ﻣ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬:»‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ُ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺼ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ،‫َى‬‫ﺮ‬ُ‫ﺕ‬ ‫ُ؟‬‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬«ُ‫ﻪ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺪ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬. ‫زآﺮﻱﺎ‬ ‫ﻧﺸﻴﺪ‬ 67ً‫ﻼ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ﺄ‬‫ﱠ‬‫ﺒ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ َ‫ﺄ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻣ‬‫َا‬‫و‬:68»ُ‫ﻪ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺵ‬ َ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻘ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫ﻷ‬ ،َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ك‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬َ‫ﺕ‬ ،ً‫ء‬‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬69،ُ‫ﻩ‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬َ‫ﻓ‬ َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫ص‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺥ‬ َ‫ن‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻟ‬ َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫أ‬َ‫و‬70ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬‫ﱢﻱ‬‫ﺪ‬ِ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻢ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺬ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ُوا‬‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬:71،‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻀ‬ِ‫ﻐ‬ْ‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫ِي‬‫ﺪ‬ْ‫ﻱ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺪ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ص‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺥ‬72َ‫ﻮ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ِ‫ﺘ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬
  3. 3. َ‫س‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫آ‬َ‫ﺬ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬‫ﺁ‬73‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫ﻹ‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫ذ‬:،‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬74‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺼ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ،ٍ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺥ‬ َ‫ﻼ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ُ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻧ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺪ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ‫ِي‬‫ﺪ‬ْ‫ﻱ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬75‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺕ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ل‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﻃ‬ ،ُ‫ﻪ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ٍّ‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬َ‫و‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺱ‬‫َا‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ِ‫ﺑ‬.76،ُ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ،َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ُ‫م‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﻚ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫ﻷ‬ ،‫ﱢ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻧ‬ ‫َﻰ‬‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺱ‬،ُ‫ﻪ‬َ‫ﻗ‬ُ‫ﺮ‬ُ‫ﻃ‬ ‫ﱠ‬‫ﺪ‬ِ‫ﻌ‬ُ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬77‫ﱠ‬‫ن‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻓ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺵ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻄ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ه‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬َ‫ﺥ‬ ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻐ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ َ‫ص‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬78ُ‫ﺮ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻘ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻬ‬‫ِﻟ‬‫إ‬ ‫َى‬‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺣ‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻒ‬ِ‫ﻃ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﻞ‬ْ‫ﻀ‬َ‫ﻔ‬ِ‫ﺑ‬ ،ِ‫ء‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ق‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬79ِ‫ﻖ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬َ‫ﻃ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬ُ‫ﺥ‬ َ‫ي‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ،ِ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ِ‫ﻇ‬َ‫و‬ ِ‫م‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﻈ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ِ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ء‬‫ِﻲ‬‫ﻀ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫م‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬«.80َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫ﻹ‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻇ‬ ِ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻱ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫ِي‬‫ر‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫ِ؛‬‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ‫ﱠى‬‫ﻮ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻱ‬ ُ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬. ‫اﻟﻤﺴﻴﺢ‬ ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﻡﻴﻼد‬ 2 َ‫ﺪ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ ،ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﺰ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫ذ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻃ‬‫َا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻣ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ِ‫ن‬‫ﱠﺎ‬‫ﻜ‬ُ‫ﺱ‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ْ‫ﺣ‬ِ‫ﺈ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻀ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﻱ‬ ً‫ﺎ‬‫ُﻮﻣ‬‫ﺱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﺲ‬ُ‫ﻄ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻏ‬ُ‫أ‬ ُ‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ر‬.2ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ َ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬ِ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻤ‬‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ ُ‫س‬‫ُﻮ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫آ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ُ‫ل‬‫ﱠ‬‫و‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ُ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺼ‬ْ‫ﺣ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬َ‫ﺕ‬.3ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ،‫ُﻮا‬‫ﻠ‬‫ﱠ‬‫ﺠ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺐ‬َ‫ه‬َ‫ﺬ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺕ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺑ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬.4َ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ِ‫ة‬‫ﱠ‬‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺻ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ َ‫ﺪ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﺻ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺕ‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺸ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬ َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫ﻷ‬ ،ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ ٍ‫ﻢ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻟ‬5َ‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻄ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ك‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ َ‫ﻞ‬‫ﱠ‬‫ﺠ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬،ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺔ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺒ‬ُ‫ﺣ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬َ‫و‬.6،َ‫ﺪ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ز‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬َ‫ﺕ‬ ،َ‫ك‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬7‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٍ‫ط‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﻘ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻔ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ،َ‫ﺮ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ ِ‫ت‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﻮ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ل‬ِ‫ﺰ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٌ‫ﻊ‬َ‫ﺴ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،ٍ‫د‬َ‫و‬ْ‫ﺬ‬ِ‫ﻣ‬. ‫واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎة‬ 8ِ‫ﻞ‬ْ‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﻌ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﺱ‬‫َا‬‫ﺮ‬ِ‫ﺣ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺑ‬َ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬ ،ِ‫ء‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺘ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫ﻱ‬ ٌ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ُ‫ر‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬.9ٌ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻣ‬ ‫َا‬‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ف‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﺵ‬َ‫أ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬َ‫ﻓ‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺽ‬َ‫أ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ،ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻇ‬.10ُ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬: »‫ُﻮا‬‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬!ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ َ‫ﺐ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ﻢ‬ُ‫ﻌ‬َ‫ﻱ‬ ٍ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻈ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ح‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻔ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ُ‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﺸ‬َ‫ﺑ‬ُ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬:11َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﺪ‬ِ‫ﻟ‬ُ‫و‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ٌ‫ﺺ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﺨ‬ُ‫ﻣ‬.12ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬َ‫و‬.ٍ‫د‬َ‫و‬ْ‫ﺬ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻤ‬‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫و‬ ٍ‫ط‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﻘ‬ِ‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫ُﻮﻓ‬‫ﻔ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ ً‫ﻼ‬ْ‫ﻔ‬ِ‫ﻃ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﺕ‬«. 13َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺤ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻱ‬ ،‫ﱢ‬‫ي‬ِ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٌ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﺟ‬ ِ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻇ‬ ً‫ة‬َ‫ﺄ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻓ‬َ‫و‬:14»‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ ُ‫ﺪ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ة‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬َ‫و‬ ‫ُ؛‬‫م‬‫ﱠﻼ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬ ،‫ِﻲ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬!« 15ُ‫ﺔ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﺋ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ف‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬ْ‫ﻧ‬‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ٍ‫ﺾ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ُ‫ﻀ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ،ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬‫ﱡ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬:»،ٍ‫ﻢ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ْ‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﺐ‬َ‫ه‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ﱡ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻋ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ َ‫ث‬َ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﻣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ْ‫ﺮ‬ُ‫ﻈ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻧ‬َ‫و‬!«16،َ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬َ‫و‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ‫ُوا‬‫ﺪ‬َ‫ﺟ‬َ‫ﻮ‬َ‫ﻓ‬ ،َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻋ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ُوا‬‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫و‬ ِ‫د‬َ‫و‬ْ‫ﺬ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻤ‬‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫َاﻟ‬‫و‬.17ِ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ِ‫ص‬‫ُﻮ‬‫ﺼ‬ُ‫ﺨ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺮ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﺨ‬ُ‫ﻱ‬ ‫ُوا‬‫ﺬ‬َ‫ﺥ‬َ‫أ‬ ،َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫ذ‬ ‫ْا‬‫و‬َ‫أ‬َ‫ر‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬.18 ُ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬‫ﱡ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺸ‬ِ‫ه‬ُ‫د‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫ِﺬ‬‫ﺑ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬.19َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ُ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ ُ‫ﻆ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻌ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻗ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ُ‫ﻠ‬‫ﱠ‬‫ﻣ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ،.20ُ‫ﻩ‬ْ‫و‬َ‫أ‬َ‫ر‬َ‫و‬ ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻧ‬‫ُﻮ‬‫ﺤ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻱ‬َ‫و‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺪ‬‫ﱢ‬‫ﺠ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻱ‬ ُ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬‫ﱡ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬. 21َ‫ﻞ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﺤ‬ُ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ ِ‫ك‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺱ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ،َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺱ‬ ،ُ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺨ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ٍ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺙ‬ ْ‫ﺖ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬.22ُ‫ﻩ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﺻ‬ ،‫َﻰ‬‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ َ‫ﺐ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬ِ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻬ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﺖ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ،‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬23‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺐ‬ِ‫ﺘ‬ُ‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬:»ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺮ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺑ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺱ‬‫ﺪ‬ُ‫ﻗ‬ ‫َﻰ‬‫ﻋ‬ْ‫ﺪ‬ُ‫ﻱ‬ ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫آ‬‫ﱡ‬‫ﺬ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬«،24‫َﺎ‬‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬َ‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﻰ‬‫ﺻ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﺤ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬َ‫ذ‬:»ٍ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﺥ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ،ٍ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬«. 25ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫ﻹ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ﺰ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻱ‬ ‫ﱞ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱞ‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬ ٌ‫ﻞ‬ُ‫ﺟ‬َ‫ر‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ،ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻤ‬ِ‫ﺱ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﺱ‬‫ا‬ ٌ‫ﻞ‬ُ‫ﺟ‬َ‫ر‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬.26،‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻣ‬ ‫َى‬‫ﺮ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َى‬‫ﺮ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻻ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫َﻰ‬‫ﺣ‬ْ‫و‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ُ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ 27ِ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﻊ‬ِ‫ﻓ‬‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬.‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ ِ‫ن‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺑ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻀ‬ْ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ُ‫ﺱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬28َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬ ، َ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ك‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻋ‬‫َا‬‫ر‬ِ‫ذ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺣ‬:29»َ‫ﺐ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ٍ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ك‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻖ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻄ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ن‬‫اﻵ‬ ،ُ‫ﺪ‬‫ﱢ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﻋ‬َ‫و‬!30َ‫ﻚ‬َ‫ﺻ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺥ‬ ‫َﺎ‬‫ﺕ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬ْ‫ﺑ‬َ‫أ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬31،‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ِ‫ب‬‫ُﻮ‬‫ﻌ‬‫ﱡ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬ُ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺕ‬ْ‫ﺄ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬َ‫ه‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬32ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻱ‬‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ه‬ َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻧ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫ا‬ َ‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺸ‬ِ‫ﻟ‬ ً‫ا‬‫ْﺪ‬‫ﺠ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ِ‫ﻢ‬َ‫ﻣ‬ُ‫ﻸ‬ِ‫ﻟ‬«.33ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ‫ِي‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫م‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱡ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬.34 ‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ ‫ﱢ‬‫م‬ُ‫أ‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﻱ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬ ،ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻤ‬ِ‫ﺱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫آ‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬َ‫ﻓ‬ِ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬:»َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ِ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻗ‬َ‫و‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ِ‫ط‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬ُ‫ﺴ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﻞ‬ِ‫ﻌ‬ُ‫ﺟ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬ ُ‫م‬َ‫و‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ُ‫ﺕ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻱ‬‫َﺁ‬‫و‬ ،َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫إ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬35ٍ‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ٍ‫ب‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ُ‫ﻗ‬ ُ‫ت‬‫ﱠﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻧ‬ َ‫ﻒ‬ِ‫ﺸ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﻟ‬ ٌ‫ﻒ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ِ‫ﻚ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ُ‫ق‬ِ‫ﺮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ِ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﺘ‬َ‫ﺣ‬!«
  4. 4. 36ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ،‫ﱢ‬‫ﻦ‬‫ﱢ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬‫ﱢ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬َ‫و‬ ،َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺵ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻂ‬ْ‫ﺒ‬ِ‫ﺱ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺋ‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬ ،ٌ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺒ‬َ‫ﻧ‬ َ‫ك‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫و‬‫َا‬‫ر‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺱ‬ َ‫ﻊ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﺵ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬37ً‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺙ‬َ‫و‬ ٍ‫ﻊ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ َ‫ﻮ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻧ‬ ٌ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ه‬َ‫و‬.ْ‫ﻦ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ق‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻔ‬ُ‫ﺕ‬ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬‫ﱡ‬‫ﺪ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫م‬ْ‫ﻮ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ً‫ا‬‫َﺎر‬‫ﻬ‬َ‫ﻧ‬َ‫و‬ ً‫ﻼ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﺒ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﺖ‬.38ْ‫ت‬َ‫ﺬ‬َ‫ﺥ‬َ‫أ‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻋ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ْ‫ت‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﺣ‬ ْ‫ذ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ً‫ء‬‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻱ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ث‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ‫ﱠ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺢ‬‫ﱢ‬‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﺕ‬. 39ِ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺻ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﻨ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬َ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ،‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬َ‫ﺵ‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﻀ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ِ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﺕ‬ِ‫إ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬.40ُ‫ﻞ‬ْ‫ﻔ‬‫ﱢ‬‫ﻄ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬ِ‫ﻧ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺣ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺌ‬‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻣ‬ ،‫ﱠى‬‫ﻮ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻱ‬. ‫اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻞ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻱﺴﻮع‬ 41ُ‫آ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬َ‫ه‬ْ‫ﺬ‬َ‫ﻱ‬ ُ‫ﻩ‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﺑ‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬ِ‫ﺢ‬ْ‫ﺼ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺪ‬‫ِﻴ‬‫ﻋ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﺱ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬.42‫ُوا‬‫ﺪ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﺻ‬ ،َ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻧ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺜ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﺱ‬ َ‫ﻎ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ِ‫ﺪ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ة‬َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫آ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬.43،َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺼ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻲ‬ِ‫ﻘ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ،ِ‫ﺪ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻧ‬‫ا‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻻ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ه‬َ‫و‬.44َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺜ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻱ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﺥ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ٍ‫ﺪ‬ِ‫ﺣ‬‫َا‬‫و‬ ٍ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻣ‬ ‫َا‬‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺱ‬ ،ِ‫ق‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ ُ‫ﻩ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻇ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ ِ‫ف‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ب‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬.45ُ‫ﻪ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺜ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ ،ُ‫ﻩ‬‫َا‬‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬.46َ‫ﻼ‬َ‫ﺙ‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬ُ‫ﻩ‬‫َا‬‫ﺪ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ ٍ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺙ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ِ‫ﺌ‬ْ‫ﺱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ح‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻊ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻂ‬ْ‫ﺱ‬َ‫و‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺴ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ ،ِ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬.47ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﺑ‬ِ‫ﻮ‬ْ‫ﺟ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻠ‬ِ‫ه‬ُ‫ذ‬.48ُ‫ﻪ‬‫ﱡ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬ ،‫َﺎ‬‫ﺸ‬ِ‫ه‬ُ‫د‬ ُ‫ﻩ‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬َ‫ر‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬:»ْ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ‫َا؟‬‫ﺬ‬َ‫ﻜ‬َ‫ه‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ،‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻨ‬ُ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻘ‬ِ‫ﻱ‬‫َﺎ‬‫ﻀ‬َ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﺚ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﻧ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ َ‫ك‬‫ُﻮ‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫آ‬!«49‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬:»‫ﱠ‬‫ﻲ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬َ‫أ‬ ‫ﱢﻲ؟‬‫ﻨ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺜ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺕ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫آ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ‫ِﻲ؟‬‫ﺑ‬َ‫أ‬ ‫ﱡ‬‫ﺺ‬ُ‫ﺨ‬َ‫ﻱ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫آ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬«50َ‫ﻤ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬.51،ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺻ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ل‬َ‫ﺰ‬َ‫ﻧ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻌ‬‫ﺽ‬‫َﺎ‬‫ﺥ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬.‫َﺎ‬‫ﻬ‬ِ‫ﺒ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻗ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬ُ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ ُ‫ﻆ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﺕ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱡ‬‫ﻣ‬ُ‫أ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬.52‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫م‬‫ﱠ‬‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻜ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ ِ‫س‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫َاﻟ‬‫و‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱢ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻜ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬. ‫اﻟﻤﻌﻤﺪان‬ ‫ﻱﻮﺣﻨﺎ‬ 3 ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﻤ‬‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ ‫ﱡ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻄ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﺲ‬ُ‫ﻃ‬َ‫ﻼ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺣ‬ ‫َ؛‬‫س‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬‫ِﻴ‬‫ﻃ‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻣ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺸ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬َ‫و‬ ُ‫ﺥ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ﻊ‬ْ‫ﺑ‬ُ‫ر‬ َ‫ﻢ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ ُ‫س‬ُ‫د‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ه‬َ‫و‬ ،ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﻗ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻄ‬‫ِﻱ‬‫إ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ﻊ‬ْ‫ﺑ‬ُ‫ر‬ َ‫ﻢ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ ُ‫ﺲ‬‫ﱡ‬‫ﺒ‬ِ‫ﻠ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ ُ‫ﻩ‬‫ﻮ‬ ‫ِ؛‬‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻠ‬ِ‫ﺑ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٍ‫ﻊ‬ْ‫ﺑ‬ُ‫ر‬ َ‫ﻢ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ ُ‫س‬‫ُﻮ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫و‬ ،َ‫ﺲ‬ِ‫ﺘ‬‫ِﻴ‬‫ﻧ‬‫ُﻮ‬‫ﺥ‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﺕ‬2ُ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫آ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫آ‬ ‫ِ؛‬‫ﺔ‬َ‫ﻨ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﻗ‬َ‫و‬ َ‫ن‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺱ‬‫َﺎ‬‫ﺋ‬ِ‫ر‬ ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ز‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬َ‫و‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫ﺮ‬َ‫آ‬َ‫ز‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬.3‫ِي‬‫د‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ﻱ‬ ‫ﱢ‬‫ن‬ُ‫د‬ْ‫ر‬ُ‫ﻷ‬‫ا‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻄ‬‫ِﻴ‬‫ﺤ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﺣ‬‫َا‬‫ﻮ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻧ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻱ‬‫َﺎ‬‫ﻄ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﻔ‬ْ‫ﻐ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﻮ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬4َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺵ‬ِ‫إ‬ ‫ﱢ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ِ‫ل‬‫َا‬‫ﻮ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ ِ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ِ‫آ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺐ‬ِ‫ﺘ‬ُ‫آ‬ ‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫آ‬:»‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ٍ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺻ‬ ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬:‫ﱡوا‬‫ﺪ‬ِ‫ﻋ‬َ‫أ‬ً‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻠ‬ُ‫ﺒ‬ُ‫ﺱ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺟ‬‫َا‬‫و‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻖ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬َ‫ﻃ‬.5،ُ‫ﺾ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﺨ‬ُ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ٍّ‫ﻞ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬ ٍ‫ﻞ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺟ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬َ‫و‬ ،ُ‫م‬َ‫د‬ْ‫ﺮ‬ُ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ٍ‫د‬‫َا‬‫و‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ،ً‫ﺔ‬َ‫ﻱ‬ِ‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ُﻗ‬‫ﺮ‬ُ‫ﻃ‬ ُ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻋ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻦ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﻷ‬‫َا‬‫و‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬‫ِﻴ‬‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺴ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻱ‬ِ‫ﻮ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻠ‬ُ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻦ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ُ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺼ‬َ‫ﺕ‬َ‫و‬6َ‫ص‬َ‫ﻼ‬َ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ٍ‫ﺮ‬َ‫ﺸ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ُ‫ﺮ‬ِ‫ﺼ‬ْ‫ﺒ‬ُ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬ِ‫ﻬ‬‫ِﻟ‬‫ﻹ‬‫ا‬!« 7ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﻱ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ُوا‬‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺟ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺥ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺠ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ُ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬َ‫ر‬َ‫ﺬ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﻋ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫د‬‫ْﻻ‬‫و‬َ‫أ‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬ ‫ِﻲ؟‬‫ﺕ‬‫اﻵ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﻀ‬َ‫ﻐ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺑ‬ُ‫ﺮ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻟ‬8َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻟ‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺋ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺒ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﻮ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ُ‫ﻖ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺕ‬ ً‫ا‬‫َﺎر‬‫ﻤ‬ْ‫ﺙ‬َ‫أ‬ ‫ُوا‬‫ﺮ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺙ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬:‫َﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻟ‬ ً‫ﺎ‬‫َﺑ‬‫أ‬ ُ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬!َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫ﻹ‬ ً‫ا‬‫َد‬‫ﻻ‬ْ‫و‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺠ‬ِ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻊ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻄ‬ُ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ٌ‫ر‬ِ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ ُ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﻗ‬َ‫أ‬ ‫ﱢﻲ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬.9َ‫س‬ْ‫ﺄ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ن‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ه‬َ‫و‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻞ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﺽ‬ُ‫و‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬:ِ‫ر‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ح‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻄ‬ُ‫ﺕ‬َ‫و‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻘ‬ُ‫ﺕ‬ ً‫ا‬‫ﱢﺪ‬‫ﻴ‬َ‫ﺟ‬ ً‫ا‬‫َﺮ‬‫ﻤ‬َ‫ﺙ‬ ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺜ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ٍ‫ة‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺵ‬ ‫ﱡ‬‫ﻞ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻓ‬«.10 ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ُ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺱ‬َ‫و‬:»‫ْ؟‬‫ن‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻓ‬«11ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬:»‫ُ؛‬‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ َ‫ب‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺙ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻂ‬ْ‫ﻌ‬ُ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺙ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺬ‬‫آ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻴ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬ ،ٌ‫م‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻃ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻨ‬ِ‫ﻋ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬«.12َ‫ﺟ‬َ‫و‬ُ‫ﻩ‬‫ُﻮ‬‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺴ‬َ‫ﻓ‬ ،‫ُوا‬‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﺐ‬ِ‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺮ‬َ‫ﺽ‬ ُ‫ة‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬ُ‫ﺟ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ َ‫ء‬‫ﺎ‬: »‫ُ؟‬‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ،ُ‫ﻢ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬«13ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ض‬ِ‫ﺮ‬ُ‫ﻓ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﺜ‬ْ‫آ‬َ‫أ‬ ‫ُﻮا‬‫ﺒ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬«.14ُ‫ﺾ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﻀ‬‫ﻱ‬َ‫أ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺱ‬َ‫و‬ ِ‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬ُ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬:»‫ُ؟‬‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ‫َا‬‫ذ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ،ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻧ‬َ‫و‬«ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬:»‫ُﻮا‬‫ﻌ‬َ‫ﻨ‬ْ‫ﻗ‬‫َا‬‫و‬ ،ٍ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺑ‬‫ﺬ‬َ‫آ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻜ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺸ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬َ‫و‬ ً‫ا‬‫َﺪ‬‫ﺣ‬َ‫أ‬ ‫ُﻮا‬‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﻈ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺕ‬‫َﺎ‬‫ﺒ‬‫ﱠ‬‫ﺕ‬َ‫ﺮ‬ُ‫ﻤ‬ِ‫ﺑ‬!« 15َ‫ﻦ‬‫ِﻱ‬‫ﺮ‬ِ‫ﻈ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫ﺐ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬)َ‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬(‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﺴ‬ُ‫ﻔ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ُ‫ﻱ‬ ُ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫َا‬‫و‬ ،:»‫ُ؟‬‫ﺢ‬‫ِﻴ‬‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ه‬« 16ً‫ﻼ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬ َ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺠ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ َ‫ب‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬َ‫أ‬:»‫ﱡ‬‫ﻖ‬ِ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﺱ‬َ‫أ‬ َ‫ﻻ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ،‫ﱢﻲ‬‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ر‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻗ‬َ‫أ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺕ‬ْ‫ﺄ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ ،ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ُ‫ﺪ‬‫ﱢ‬‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ُ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺋ‬‫َا‬‫ﺬ‬ِ‫ﺣ‬ َ‫ط‬‫َﺎ‬‫ﺑ‬ِ‫ر‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬ُ‫ﺣ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬:ِ‫ر‬‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬َ‫و‬ ،ِ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫ِﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ْ‫ﻢ‬ُ‫آ‬ُ‫ﺪ‬‫ﱢ‬‫ﻤ‬َ‫ﻌ‬ُ‫ﻴ‬َ‫ﺱ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ه‬.17ُ‫ﻩ‬َ‫ر‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺑ‬ َ‫ﻲ‬‫ﱢ‬‫ﻘ‬َ‫ﻨ‬ُ‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﺑ‬ ‫َى‬‫ر‬ْ‫ﺬ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻬ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﺄ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻄ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬ ٍ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬ُ‫ﻗ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺤ‬ُ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺒ‬‫ﱢ‬‫ﺘ‬‫اﻟ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻧ‬َ‫ﺰ‬ْ‫ﺨ‬َ‫ﻣ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ﺢ‬ْ‫ﻤ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻊ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﻓ‬ ،ً‫ﺎ‬‫َﺎﻣ‬‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬«.18ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ُ‫ﻈ‬ِ‫ﻌ‬َ‫ﻱ‬َ‫و‬ َ‫ﺐ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﺮ‬‫ﱢ‬‫ﺸ‬َ‫ﺒ‬ُ‫ﻱ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬َ‫و‬
  5. 5. ٍ‫ة‬َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺜ‬َ‫آ‬ ‫َى‬‫ﺮ‬ْ‫ﺥ‬ُ‫أ‬ َ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ْ‫ﺵ‬َ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬.19ِ‫ﺐ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺨ‬‫ﱠ‬‫ﺑ‬َ‫و‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬ ،ِ‫ﻊ‬ْ‫ﺑ‬‫ﱡ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻢ‬ِ‫آ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬ َ‫س‬ُ‫د‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ه‬ ‫ﱠ‬‫ﻦ‬ِ‫ﻜ‬‫َﻟ‬‫و‬ِ‫ﺔ‬َ‫ﺟ‬ْ‫و‬َ‫ز‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫د‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ه‬ ،ِ‫ر‬‫ُو‬‫ﺮ‬‫ﱡ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﻜ‬َ‫ﺕ‬ْ‫ر‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﻊ‬‫ِﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ِ‫ﺐ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺴ‬ِ‫ﺑ‬َ‫و‬ ِ‫ﻪ‬‫ِﻴ‬‫ﺥ‬َ‫أ‬20‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ه‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻘ‬ِ‫ﺑ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ر‬‫ُو‬‫ﺮ‬ُ‫ﺵ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬‫َﺎ‬‫ﺽ‬َ‫أ‬:َ‫ﺲ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺣ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺠ‬‫ﱢ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬. ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﻡﻌﻤﻮدﻱﺔ‬ 21،ُ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﺖ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﻧ‬‫ا‬ ،‫ﱢﻲ‬‫ﻠ‬َ‫ﺼ‬ُ‫ﻱ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ْ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ،ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ،ً‫ﺎ‬‫ِﻴﻌ‬‫ﻤ‬َ‫ﺟ‬ ُ‫ﺐ‬ْ‫ﻌ‬‫ﱠ‬‫ﺸ‬‫اﻟ‬ َ‫ﺪ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬22ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻂ‬َ‫ﺒ‬َ‫ه‬َ‫و‬ ُ‫ل‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬‫ﱠ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٌ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﺻ‬ َ‫ﻖ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻧ‬‫َا‬‫و‬ ،ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﺣ‬ َ‫ﻞ‬ْ‫ﺜ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺴ‬ِ‫ﺟ‬ ً‫ﺔ‬َ‫ﺌ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ه‬ ً‫ا‬‫ِﺬ‬‫ﺨ‬‫ﱠ‬‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬ ُ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬:»‫ِﻲ‬‫ﻨ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﺐ‬‫ِﻴ‬‫ﺒ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ٍ‫ر‬‫ُو‬‫ﺮ‬ُ‫ﺱ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ُ‫ت‬ْ‫ر‬ِ‫ﺮ‬ُ‫ﺱ‬!« ‫اﻟﻤﺴﻴﺢ‬ ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﻧﺴﺐ‬ 23ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ َ‫أ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﺑ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬)ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﺪ‬ِ‫ﺥ‬(ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ُ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ً‫ﺎ‬‫ُوﻓ‬‫ﺮ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬‫و‬ ،ً‫ﺎ‬‫ِﻱﺒ‬‫ﺮ‬ْ‫ﻘ‬َ‫ﺕ‬ ِ‫ﺮ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺙ‬َ‫ﻼ‬‫ﱠ‬‫ﺜ‬‫اﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫آ‬ ، ،‫ِﻲ‬‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ه‬24َ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻜ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ِي‬‫و‬َ‫ﻻ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺜ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬25،َ‫م‬‫ُﻮ‬‫ﺣ‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ص‬‫ُﻮ‬‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ي‬‫ﱠﺎ‬‫ﺠ‬َ‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬26‫َا‬‫ذ‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻤ‬ِ‫ﺵ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺙ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ث‬‫َﺂ‬‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬27‫َﺎ‬‫ﺴ‬‫ِﻱ‬‫ر‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ﱠﺎ‬‫ﻨ‬َ‫ﺣ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ِي‬‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺌ‬ِ‫ﺘ‬ْ‫ﻟ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﺵ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ﻞ‬ِ‫ﺑ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺑ‬ُ‫ر‬َ‫ز‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬28َ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﻋ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫م‬‫َا‬‫د‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬َ‫ﺼ‬ُ‫ﻗ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ﱢي‬‫د‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻜ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬29ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ِي‬‫و‬َ‫ﻻ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﺜ‬ْ‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ﻢ‬‫ِﻱ‬‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ر‬َ‫ز‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬‫ِﻴ‬‫ﻟ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬30،َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻒ‬ُ‫ﺱ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫َا‬‫ذ‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻤ‬ِ‫ﺵ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬‫َﺎ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻟ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬31َ‫د‬ُ‫و‬‫َا‬‫د‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺙ‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﺙ‬‫ﱠﺎ‬‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫َﺎ‬‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬32ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ﺰ‬َ‫ﻋ‬‫ُﻮ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﺪ‬‫ِﻴ‬‫ﺑ‬‫ُﻮ‬‫ﻋ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،‫ﱠﻰ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﺸ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫ُﻮ‬‫ﻤ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﺱ‬33،‫َا‬‫ذ‬‫ُﻮ‬‫ﻬ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ص‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ن‬‫ُو‬‫ﺮ‬ْ‫ﺼ‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫م‬‫َا‬‫ر‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ب‬‫َا‬‫د‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ﱢﻴ‬‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬34َ‫ب‬‫ُﻮ‬‫ﻘ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ر‬‫ُﻮ‬‫ﺣ‬‫َﺎ‬‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ح‬َ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﺕ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ه‬‫َا‬‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ق‬‫َﺎ‬‫ﺤ‬ْ‫ﺱ‬ِ‫إ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬35َ‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ﺞ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ‫ُﻮ‬‫ﻋ‬َ‫ر‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ج‬‫ُو‬‫ﺮ‬َ‫ﺱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬،َ‫ﺢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ 36َ‫ﻚ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﻻ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،ِ‫ح‬‫ُﻮ‬‫ﻧ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫م‬‫َﺎ‬‫ﺱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺸ‬ْ‫ﻜ‬َ‫ﻓ‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬37ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫د‬ِ‫ر‬‫َﺎ‬‫ﻱ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫خ‬‫ُﻮ‬‫ﻨ‬ْ‫ﺥ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ﺢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬‫ُﻮ‬‫ﺘ‬َ‫ﻣ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،َ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﻨ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﺌ‬ْ‫ﻠ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﻬ‬َ‫ﻣ‬38ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫م‬َ‫د‬‫ﺁ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ،ِ‫ﺚ‬‫ِﻴ‬‫ﺵ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ َ‫ش‬‫ُﻮ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬ ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬. ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﻱﺠﺮب‬ ‫اﻟﺸﻴﻄﺎن‬ 4 ِ‫س‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ً‫ﺎ‬‫ِﺌ‬‫ﻠ‬َ‫ﺘ‬ْ‫ﻤ‬ُ‫ﻣ‬ ‫ﱢ‬‫ن‬ُ‫د‬ْ‫ر‬ُ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬ ،ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬.ِ‫ﺔ‬‫ﱠ‬‫ﻱ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺒ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬ ُ‫ح‬‫ﱡو‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬2،ً‫ﺎ‬‫ْﻣ‬‫ﻮ‬َ‫ﻱ‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ِ‫م‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ْ‫ﻠ‬ِ‫ﺕ‬ َ‫ل‬‫َا‬‫ﻮ‬َ‫ﻃ‬ ً‫ﺎ‬‫ْﺌ‬‫ﻴ‬َ‫ﺵ‬ ْ‫ﻞ‬ُ‫آ‬ْ‫ﺄ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬ ،ُ‫ﻪ‬ُ‫ﺑ‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬ُ‫ﻱ‬ ُ‫ﺲ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬َ‫و‬.َ‫ع‬‫َﺎ‬‫ﺟ‬ ،ْ‫ﺖ‬‫ﱠ‬‫ﻤ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱠﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻓ‬.3ُ‫ﺲ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬:»َ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ٍ‫ﺰ‬ْ‫ﺒ‬ُ‫ﺥ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ل‬‫ﱠ‬‫ﻮ‬َ‫ﺤ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ‫َا‬‫ﺬ‬َ‫ﻬ‬ِ‫ﻟ‬ ْ‫ﻞ‬ُ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ا‬«.4ً‫ﻼ‬‫ِﺋ‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫د‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻓ‬:»َ‫ﺐ‬ِ‫ﺘ‬ُ‫آ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬:ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺣ‬َ‫و‬ ِ‫ﺰ‬ْ‫ﺒ‬ُ‫ﺨ‬ْ‫ﻟ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ َ‫ﺲ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻟ‬ ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻠ‬َ‫آ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬ُ‫ﻜ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻞ‬َ‫ﺑ‬ ،ُ‫ن‬‫َﺎ‬‫ﺴ‬ْ‫ﻧ‬ِ‫ﻹ‬‫ا‬ ‫َﺎ‬‫ﻴ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬!«5‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ِ‫ﻢ‬َ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻌ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻣ‬ ُ‫ﻩ‬‫َا‬‫ر‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،ٍ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻋ‬ ٍ‫ﻞ‬َ‫ﺒ‬َ‫ﺟ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﺲ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻌ‬ْ‫ﺻ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ،ِ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﺰ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻈ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻟ‬ ‫ِﻲ‬‫ﻓ‬6ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬:»‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬ ،ٍ‫ﺔ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﻈ‬َ‫ﻋ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ِﻴ‬‫ﻓ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫و‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ِ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬‫َﺎ‬‫ﻤ‬َ‫ﻤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﻩ‬ِ‫ﺬ‬َ‫ه‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﻄ‬ْ‫ﻠ‬‫ﱡ‬‫ﺴ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻋ‬ُ‫أ‬ ُ‫ء‬‫َﺎ‬‫ﺵ‬َ‫أ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ِﻴ‬‫ﻄ‬ْ‫ﻋ‬ُ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬َ‫أ‬َ‫و‬ ‫ﱠ‬‫ﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ْ‫ﺖ‬َ‫ﻤ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫ﺱ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬.7ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬َ‫ﻚ‬َ‫ﻟ‬ ‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ُ‫ﺮ‬‫ِﻴ‬‫ﺼ‬َ‫ﺕ‬ ،‫ِﻲ‬‫ﻣ‬‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫أ‬ َ‫ت‬ْ‫ﺪ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺱ‬ ْ‫ن‬!«8ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫د‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻓ‬ ً‫ﻼ‬ِ‫ﺋ‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬:»َ‫ﺐ‬ِ‫ﺘ‬ُ‫آ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬:،ُ‫ﺪ‬ُ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﺕ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻬ‬‫ِﻟ‬‫إ‬ ‫ﱢ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫ِﻠ‬‫ﻟ‬ُ‫ﺪ‬ُ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺕ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﺣ‬َ‫و‬ ُ‫ﻩ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻱ‬ِ‫إ‬َ‫و‬!«9‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻗ‬ْ‫و‬َ‫أ‬َ‫و‬ ،َ‫ﻢ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬َ‫ﺵ‬ُ‫ر‬‫ُو‬‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﺲ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻩ‬َ‫د‬‫َﺎ‬‫ﺘ‬ْ‫ﻗ‬‫ا‬ ‫ﱠ‬‫ﻢ‬ُ‫ﺙ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﻟ‬ َ‫ل‬‫َﺎ‬‫ﻗ‬َ‫و‬ ،ِ‫ﻞ‬َ‫ﻜ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ﺢ‬ْ‫ﻄ‬َ‫ﺱ‬ ِ‫ﺔ‬َ‫ﻓ‬‫َﺎ‬‫ﺣ‬:»ِ‫ﻞ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﺱ‬َ‫ﻷ‬‫ا‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ ‫َﺎ‬‫ﻨ‬ُ‫ه‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﺴ‬ْ‫ﻔ‬َ‫ﻧ‬ ْ‫ح‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﻃ‬‫َﺎ‬‫ﻓ‬ ،ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬‫ا‬ َ‫ﺖ‬ْ‫ﻨ‬ُ‫آ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬10َ‫ﺐ‬ِ‫ﺘ‬ُ‫آ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ ُ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬ِ‫ﺈ‬َ‫ﻓ‬: ،َ‫ك‬‫ُﻮ‬‫ﻈ‬َ‫ﻔ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻲ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﻟ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﺑ‬ ُ‫ﻪ‬َ‫ﺘ‬َ‫ﻜ‬ِ‫ﺋ‬َ‫ﻼ‬َ‫ﻣ‬ ‫ِﻲ‬‫ﺻ‬‫ُﻮ‬‫ﻱ‬11ٍ‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬َ‫ﺤ‬ِ‫ﺑ‬ َ‫ﻚ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬ َ‫م‬ِ‫ﺪ‬ْ‫ﺼ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱠ‬‫ﻼ‬َ‫ﺌ‬ِ‫ﻟ‬ ،َ‫ﻚ‬َ‫ﻧ‬‫ُﻮ‬‫ﻠ‬ِ‫ﻤ‬ْ‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬‫ِﻱ‬‫ﺪ‬ْ‫ﻱ‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻓ‬«.12‫ﱠ‬‫د‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ﻗ‬ ُ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ِ‫ﻪ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ً‫ﻼ‬ِ‫ﺋ‬‫ﺎ‬:»َ‫ﻞ‬‫ِﻴ‬‫ﻗ‬ ْ‫ﺪ‬َ‫ﻗ‬:َ‫ﻚ‬َ‫ﻬ‬‫ِﻟ‬‫إ‬ ‫ﱠ‬‫ب‬‫ﱠ‬‫ﺮ‬‫اﻟ‬ ِ‫ب‬‫ﱢ‬‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬ُ‫ﺕ‬ َ‫ﻻ‬!«13َ‫ف‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺼ‬ْ‫ﻧ‬‫ا‬ ،ٍ‫ﺔ‬َ‫ﺑ‬ِ‫ﺮ‬ْ‫ﺠ‬َ‫ﺕ‬ ‫ﱠ‬‫ﻞ‬ُ‫آ‬ ُ‫ﺲ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ْ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ َ‫ﻞ‬َ‫ﻤ‬ْ‫آ‬َ‫أ‬ ‫َﺎ‬‫ﻣ‬َ‫ﺪ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺑ‬َ‫و‬ ُ‫ﺖ‬ْ‫ﻗ‬َ‫ﻮ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﺤ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫َﻰ‬‫ﻟ‬ِ‫إ‬ َ‫ع‬‫ُﻮ‬‫ﺴ‬َ‫ﻱ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬. ‫ﻱﺴﻮع‬ ‫ﺕﺮﻓﺾ‬ ‫اﻟﻨﺎﺹﺮة‬ 14‫َﺎ‬‫ﻬ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬ُ‫آ‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬ِ 

×