ลาดับที่  รางวัลที่       โครงการ               ผู้พัฒนา
                      ...
21   1          -                 -
       ระบบจําลองสภาพการเคลือนทีของ
        ...
44  ชมเชย  พันธุ์ใหม่  นายสราวุฒิ สมญาติ
อาจารย์ทปรึษา
      ี่         สถาบันการศึกษา      ประเภทโปรแกรม  หมายเหตุ

 อาจารย์ สิวพร พงษ์นิล
  ...
-               -         5
 ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงษ์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    5  -

 ดร...
นางสาวนิศา เครือไว
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น  9  -
  ศยวรรณ
รางวัลที่  โปรมแกรม

  1      1


  2      1


  3      1


ชมเชย     1


ชมเชย     1


  1 ...
1   5
 2   5

 3   5

ชมเชย  5

ชมเชย  5


 1   6 2   6


 3   6

ชมเชย  6 1   7


 2   ...
ชมเชย  9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาโปรแกรม

722 views
637 views

Published on

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาโปรแกรม

 1. 1. ลาดับที่ รางวัลที่ โครงการ ผู้พัฒนา นาย เจษฎาหงส์สี่ นาย วรร "สุวรรณภูมิ"ปฐมบทสงครามรวม 1 1 มันต์ คํามัน ่ นาย ศุกภรณ์ แผ่นดิน ขันธะ 2 2 เกมส์ตอคําอักษรไทย ่ เด็กชาย ณัฐ ปิยะปราโมทย์ นาย อภิวัตน์ ยมนา นาย อธิ 3 3 เรืองวุ่นวัยเรียน ่ พงศ์ บุญภูพัน นาย กนธร จินดารัตน์ นาย รพี สุวีรานนท์ นาย 4 ชมเชย เกมศ์ภารกิจพิชตจารชน ิ จักรพงษ์ จันหอม ศึกสุดท้ายมหาสงครามอวกาศวัน 5 ชมเชย นาย พริษฐ์ รัตนกุล ดับโลก 6 1 เรขาคณิตรอบตัว นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ จําลองการเคลือนทีของรถไฟเหาะ ่ ่ 7 2 นางสาว คณิธา ดวงแจ่มกาญ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 8 3 คลืน เรืองง่าย ง่าย ่ ่ นายพรศักดิ์ ส่องแสง ส่งเสริมการเรียนรูเรือง มหัศจรรย์ ้ ่ 9 ชมเชย นางสาว ขวัญตา เสมอเชือ ้ พลังเสียง 10 ชมเชย สนุกกับแสงและการมองเห็น เด็กชาย ณัฐวุฒิ แซ่เล่า โปรแกรมปรับแต่งWindowsสําหรับ 11 1 นายคีตะกวี พันธุ์เพ็ง ผูใช้ทวไป ้ ั่ 12 2 โปรแกรมจัดตารางสอน2002 นายกิตติพงษ์ หิโอตัปปะ 13 3 กินได้ กินดี นาย อธิป น้อมศิริ 14 ชมเชย โปรแกรมหน้าต่างมหัศจรรย์ นาย คํารณ อรุณเรือ ่ 15 ชมเชย ครุภัณฑ์ออนไลน์ นาย สุบรรณ มณีมูล 16 1 ตุก ตุก เรสซิ่ง ออนไลน์ ๊ ๊ นายทศวรรษ ทองสุข 17 2 จิวซ่าจอมซน ๋ นายบัณฑิตย์ หัตธสร 18 3 สถานการณ์จําลองป้อมปืน นางสาว โสภาพร ชินตะวัน 19 ชมเชย จอมขมังเวทย์ตะลุยเดนปีศาจ นาย ธีรวัตน์ เสนาะน้อย 20 ชมเชย เกมสถานการณ์จําลองขีจักรยาน ่ นางสาว วิราณี ทองนุช
 2. 2. 21 1 - - ระบบจําลองสภาพการเคลือนทีของ ่ ่ 22 2 นายรังสฤษฎ์นําเอกลาภ วัตถุ ห้องเรียนทางไกลเรืองแบบจําลอง ่ 23 3 นายวรัตน์ อรรถนุกล ุ การขนส่ง 24 ชมเชย บทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอน ่ นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด 25 ชมเชย นักคํานวณรุนจิว ่ ๋ นายอนิรุจธ์ ลักขีพินิศกุล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้ 26 1 นาย ธนาคม ดาฬวัฒน์ พิการทางสายตา 27 2 ริมฝีปากสือภาษาเพื่อคนพิการทางหู ่ นายอัตนัย วุฒเศรษฐไพบูล ิ 28 3 การควบคุมตัวชีตําแหน่งด้วยดวงตา ้ นายนิรัช วัชรสพรพงศ์ การทํานายรูปแบบเคลือนไหวของ ่ 29 ชมเชย นายจิรวัฒน์ กิตติสริพันธุ์ ิ ขาเทียม การจําลองผลสามมิติ ด้านวิธีการ 30 1 นายศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย ทํางาน แบบขนานบนระบบเครือข่าย ่ 31 2 หอดูดาวจําลอง นายวรเดช หอมจันทร์ การพัฒนาเครืองมือการนําเสนอ ่ 32 3 นาย รักธรรม สัลกะชาต ผลงาน การตรวจวัดการเจริญการเติบโต 33 ชมเชย นาย อิทธิชย ลีเลิศยานนท์ ั ของหนอนไหม 34 ชมเชย อะตอมมิกา ้ นายสมหมาย พรมชาติ ไวร์เลสเอคเซสพอยท์ บนระบบ 35 1 นายพีพัฒน์ โกศาคาร ปฎิบตลนุกซ์ ั ิ ั 36 2 วีดระบบปฎิบตการลันุกซ์ทะเล ี ั ิ นายวรพันธ์ เรืองไรรัตนโรจน์ ่ เกดเวย์ชนิดไร้การติดตังด้านไคล ้ 37 3 นายนภดล พันธุ์ปญญา ั เอ็นด์ โปรแกรมช่วยDownload File แบบ 38 ชมเชย นายภวิน อยูสข ่ ุ มีศนย์กลาง ู ระบบการจัดการทรัพยากร 39 ชมเชย นายบัญชา ปรีจิต เครืองพิมพ์ ่ 40 1 บลู วิซ่าด นายเดชมนตรี พิทกษ์ธรรม ั 41 2 เวปสวีปเปอร์ นายพิเชฐ วงษ์วิบลย์สน ู ิ 42 3 เจแมน นายปราโมทย์ สุวรรณเพรช 43 ชมเชย ทวิสเตอร์ นายปราโมทย์ ด้วงมัน
 3. 3. 44 ชมเชย พันธุ์ใหม่ นายสราวุฒิ สมญาติ
 4. 4. อาจารย์ทปรึษา ี่ สถาบันการศึกษา ประเภทโปรแกรม หมายเหตุ อาจารย์ สิวพร พงษ์นิล รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 - ละยาภรณ์ นางสาว นฤมล ปานนล้ํา รร.สารสิทธิ์พิทยาลัย 1 - เลิศ นางสาว อารมณ์ จุล รร.เตรียมอุดมศึกษา 1 - มณฑล อาจารย์ วิไล สุขเกือ ้ รร.จุฬาภรราชวิทยาลัย 1 - นาย ชยการ ศิริรัตน์ รร.สาธิตจุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย 1 - นายคมณัฐ แซอัง รร.อัววัมชัฐ กทม. 2 - นาย วัชระ การสมพจน์ รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 - นาย เจริญ พรนวม รร.จักรคําคณาทร ลําพูน 2 - นาย วัชระ การสมพจน์ รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 - รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์ นาย สมมาตย์ อังศุภมงคล 2 - มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบล นาย มนตรี โครตคันหา 3 - ราชธาณี นาย ชนารัตน์ คําอ่อน รร.ระยองวิทยาคม ระยอง 3 - นางสาว ปราณี บัวซอย รร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 3 - นายวีระพงศ์ ปัญญาวัฒน รร.ชลราษฏรบํารุง ชลบุรี 3 - กิจ นายวัชระ การสมพจน์ รร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 3 - นายประดนเดช มีละคุปต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 - นาย นัฐพล ทวีทรัพย์ เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม อาจารย์ ชัยวัฒน์ คํารัตน์ 4 - เกล้าธนบุรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ นาย บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ 4 - ทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม นายไพบูลย์ เกียรติโกมล 4 - เกล้าธนบุรี
 5. 5. - - 5 ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 - ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 - สถาบันพระจอมเกล้าพระนคร นายกฤช สินธนะกุล 5 - เหนือ นายนพรัตน์ ตังเส้ง ้ มหาวิทยาลัยสยาม 5 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม ดร.บัณฑิต ทิพาภร 6 - เกล้าธนบุรี นายรุจชัยอิงอารุณ ๋ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 - ดร.สุกรี สินธุ๓ญโญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 - ดร.สยาม เจริญเสียง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 6 - นายธนากรณ์ ศักดิชยกุล ์ ั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง ้ 7 - นาง อารยา เช้ากระจ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต 7 - นายวุมิพงศ์ อารีกล ุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 - ดร.สันสนีย์ เอือพันธ์วิริยะ ้ มหาลัยเชียงใหม่ 7 - กุล ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 - นายอานนท์ รุงสว่าง ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 - ผศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 - นายจักรพงศ์ นาทวิชย ั มหาวิทยาเชียงใหม่ 8 - นายสมโชค เรืองอินธินันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 นาย กอบกุล เตชะวนิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 - นายวิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 - - มหาวิทยาลัยรามคําแหง 9 นายเกรียงศักดิ์ เตมีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 -
 6. 6. นางสาวนิศา เครือไว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 - ศยวรรณ
 7. 7. รางวัลที่ โปรมแกรม 1 1 2 1 3 1 ชมเชย 1 ชมเชย 1 1 2 2 2 3 2 ชมเชย 2 ชมเชย 2 1 3 2 3 3 3 ชมเชย 3 ชมเชย 3 1 4 2 4 3 4 ชมเชย 4 ชมเชย 4
 8. 8. 1 5 2 5 3 5 ชมเชย 5 ชมเชย 5 1 6 2 6 3 6 ชมเชย 6 1 7 2 7 3 7 ชมเชย 7 ชมเชย 7 1 8 2 8 3 8 ชมเชย 8 ชมเชย 8 1 9 2 9 3 9 ชมเชย 9
 9. 9. ชมเชย 9

×