Session 17 Annika Nilsson & Malin Gibrand

307 views

Published on

Integrering av ISO 39001 i verktyget för kommunal trafiksäkerhetsrevision, Transportforum 2014

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 17 Annika Nilsson & Malin Gibrand

 1. 1. INTEGRERING AV ISO 39001 I VERKTYGET FÖR KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETSREVISION © Trivector Annika Nilsson och Malin Gibrand, Trivector Traffic AB
 2. 2. VAD ÄR EN KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETSREVISION?   Metod för att utvärdera och förbättra en kommuns trafiksäkerhetsarbete – starten för ett systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete. Utvecklades 2004 och förvaltas av SKL. Har genomförts i ca 40 kommuner mellan 2005 och 2009. © Trivector  2
 3. 3. VARFÖR BEHÖVS EN NY VERSION?    Riksdagen har beslutat om etappmål och indikatorer för trafiksäkerhet Ny internationell ledningssystemsstandard för trafiksäkerhet: ISO 39001 Hösten 2013 gav SKL ut en ny handbok ”Trafiksäkra staden” Identifierat brister och förbättringsmöjligheter i befintlig modell och metod © Trivector  3
 4. 4. UPPGRADERING AV VERKTYGET FÖR KOMMUNAL TRAFIKSÄKERHETSREVISION Skyltfondsprojekt, sep 2012 – mars 2013:  Integrering av ISO 39001 och nationella etappmål / indikatorer för trafiksäkerhet © Trivector SKL-projekt, maj 2013 – februari 2014:  Ytterligare uppdatering och anpassning till ny SKLhandbok för kommunala trafiksäkerhetsprogram  Pilotstudier - i Linköping och Norrtälje kommun 4
 5. 5. ISO 39001 – VAD ÄR DET?     Ledningssystemstandard för vägtrafiksäkerhet Trafikverket och SIS initierade internationellt arbete – ett 30-tal länder och flera organisationer deltog (t ex WHO) Publicerades 2012, även i svensk översättning Syftet är att standardisera och systematisera arbetet med trafiksäkerhet på en internationell nivå Bygger på samma princip som andra ISO-standarder © Trivector  5
 6. 6. NYTTOR MED ETT LEDNINGSSYSTEM  Plan Act Do Check © Trivector Fler företag och organisationer kan arbeta systematiskt med trafiksäkerhet.  Trafiksäkerhet kan beaktas vid handel med varor och tjänster. 6
 7. 7. ”TRAFIKSÄKRA STADEN” – NY HANDBOK © Trivector Ska ge kommunerna stöd i att ta fram ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram 7
 8. 8. 8 © Trivector
 9. 9. 2 ”DIMENSIONER” Trafiksäkerhetstillstånd  Åtgärder som vidtagits  Har man gjort rätt? © Trivector Trafiksäkerhetskultur  Hur systematiskt trafiksäkerhet hanteras i olika kommunala processer  Kommer man att göra rätt? 9
 10. 10. 7 BEDÖMNINGSOMRÅDEN  © Trivector Olyckor och skador  Organisation och styrning  Fysisk planering  Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder, LTF  Drift och underhåll  Fordon, resor och transporter  Externt samarbete 10
 11. 11. MAXIMALT 10 STJÄRNOR Trafiksäkerhetstillstånd  Trafiksäkerhetskultur © Trivector  11
 12. 12. HUR GÅR REVISIONEN TILL? 2. 3. 4. 5. 6. 7. Initiering Besök 1 - Uppstartsmöte Inventering Besök 2 - Intervjuer Analys och rapport Besök 3 - Slutredovisning Projektavslut = startskottet! © Trivector 1. 12
 13. 13. VAD RESULTERAR REVISIONEN I?      Beskrivning av nuläget – kartlägger både vad man gör och hur man arbetar Kartlägger styrkor och svagheter Förslag till avsiktsförklaringar Förslag till förbättringsaktiviteter Möjlighet för prioritering av förbättringsaktiviteter Stjärnbedömning och benchmarking © Trivector  13
 14. 14. NATIONELLA ETAPPMÅL FÖR 2020 Antal omkomna 500 450 Nuvarande etappmål: 220 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Faktiskt utfall Suicid Halvering 2010 - 2020 Nuvarande etappmål 2007 - 2020 Utveckling med pågående processer © Trivector 2007 Nytt etappmål inom EU: 133 14
 15. 15. FLERA INDIKATORER BERÖR KOMMUNER Indikator 1. Hastighetsefterlevnad, statligt vägnät 2. Hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 3. Nykter trafik 4. Bältesanvändning Utgångsläge 2010 Målnivå 2020 Ca 43 % 80% Hastighetsgränser, självförklarande gator, ATK, upphandlings/bidragskrav 80% Ca 52 % 99,74 % 99,90% 96 % 99 % SMADIT 5. Hjälmanvändning - Cykel Mäts 2012 Avvaktar mätning 6. Säkra personbilar i trafik 35 % 80% 7. Säkra MC i trafik (ABS) 18 % 70 % 8. Säkra statliga vägar 67 % 100 % 9. Säkra GCM-passager i tätort 10. Drift och underhåll av GCM-vägar Okänt Saknas Säker utformning, rätt hastighetsgräns Okänt Saknas Insatskriterier, insatstider, kvalitetskontroll © Trivector - Moped 27 % 65 Lokal samverkan, egna tjänsteresor% 15
 16. 16. OLYCKOR OCH SKADOR Övergång från enbart polisrapporterade olyckor till att även inkludera sjukhusrapporterade olyckor i STRADA © Trivector  16
 17. 17. TRAFIKPLANERING, TS-ÅTGÄRDER OCH LTF  © Trivector Högre krav på hastighetsefterlevnad i det kommunala vägnätet  Högre krav på säkra GCMpassager  Tydligare krav på säkra och tillgängliga gångstråk dvs. att gångstråk inventerats och åtgärdats utifrån barns och äldres behov (fallolyckor) 17
 18. 18. UTMANING FÖR KOMMUNERNA © Trivector – VÄNDA TRENDEN FÖR OSKYDDADE TRAFIKANTER Omkomna oskyddade trafikanter (gående, cyklister och mopedister) 18
 19. 19. DRIFT OCH UNDERHÅLL  Större fokus på fotgängare och cyklister Bedömer även faktiskt utfall av arbetet, t ex andel GCM-nät som uppfyller kraven på DoU © Trivector  19
 20. 20. FORDON, RESOR OCH TRANSPORTER Högre krav på uppföljning av de trafiksäkerhetskrav som ställs vid upphandling av person-, gods- och varutransporter: ‒ Redovisning av egenkontroller ‒ Uppvisa policys ‒ Kontroll av protokoll från bilprovningen eller polisrapportering © Trivector  20
 21. 21. EXTERNT SAMARBETE Högre krav på att samarbetet ska leda till återkommande insatser: ‒ SMADIT ‒ Information om bältesanvändning, hjälmanvändning, alkohol i trafiken med t ex Polis ‒ Polisinsatser och polisövervakning av trafiknykterhet och bältesanvändning © Trivector  21
 22. 22. ERFARENHETER FRÅN LINKÖPING – ETT SKOLEXEMPEL   Genomförde TS-revision 2007 Tog fram trafiksäkerhetsprogram baserat på: ‒ Skadeinventering & problembeskrivning ‒ TS-revision med nuläge, brister/styrkor och förbättringsåtgärder ‒ Etapp mål 2020 & nya indikatorer  Har följt upp sitt trafiksäkerhetsprogram Gör nu en ny revision © Trivector  22
 23. 23. TRAFIKSÄKERHETSREVISION – för ett effektivt och framgångsrikt framtagande av trafiksäkerhetsprogram Underlättar initieringsfasen – att få ett välformulerat uppdrag ‒ ‒ ‒  Ger en heltäckande nulägesbeskrivning kring de nationella inriktningsområdena där styrkor & svagheter pekas ut ‒ ‒  Faktastödd bild av problemets storlek Underlag för att utveckla lokala mål Förslag på förbättringsåtgärder & avsiktsförklaringar ‒  Ger nya perspektiv & argument Stärker/initierar samarbete Engagerar och utbildar © Trivector  Underlag till åtgärdsplan Förankringsprocessen inleds tidigt! 23
 24. 24. DEN UPPGRADERADE REVISIONEN  © Trivector Ge goda förutsättningar för att ta fram ett ledningssystem för trafiksäkerhet och certifiering enligt ISO 39001  Uppföljning av de nya indikatorerna för etappmål 2020  Utgöra grund för framtagande av ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram 24
 25. 25. Appleyard (1981) Livable streets Annika Nilsson 010-456 56 47, annika.nilsson@trivector.se 010-456 56 72, malin.gibrand@trivector.se © Trivector Malin Gibrand

×