• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tillfälle 2 Tumba
 

Tillfälle 2 Tumba

on

 • 721 views

 

Statistics

Views

Total Views
721
Views on SlideShare
460
Embed Views
261

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 261

http://mt.sh.se 240
http://mi.sh.se 21

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • <br />
 • Metodkursen g&#xE5;r ut p&#xE5; att ge er en &#x201D;crash course&#x201D; i vetenskaplig metod f&#xF6;r att ni skall kunna hj&#xE4;lpa oss. <br /> Vi &#xE4;r intresserade av ert perspektiv p&#xE5; ert mediebruk. <br /> F&#xF6;r att generera ny kunskap om ungas bruk av digital teknik - det finns mycket, b&#xE5;de forskning och &#xE5;sikter om just ungas bruk av digitala medier <br /> Vilket ni kanske sett d&#xE5; ni i skolan g&#xF6;r reseach i projektet media och jag - Vad har ni hittat f&#xF6;r n&#xE5;got? Vad st&#xE5;r det om ungas bruk? <br /> <br />
 • Det vi skall g&#xE5; igenom under metodkursen grundar sig i hermenutiken, vilken st&#xE5;r f&#xF6;r tolkningsl&#xE4;ra. <br /> <br /> L&#xE4;ra sig att tolka situationer, h&#xE4;ndelser, uttryck och utsagor genom att f&#xF6;rs&#xF6;ka f&#xF6;rst&#xE5; och finna betydelser. <br /> <br /> Detta g&#xF6;r vi genom att anv&#xE4;nda oss av kvalitativa metoder - f&#xF6;rm&#xE5;gan att strukturera och analysera <br /> <br /> Genom egna upplevelser kunna k&#xE4;nna igen och f&#xF6;rst&#xE5; andra m&#xE4;nniskors k&#xE4;nslor och upplevelser - intersubjektivt och &#xE4;r inte testbara, vilket g&#xF6;r det sv&#xE5;rt att bevisa om det &#xE4;r sant. Men det &#xE4;r lite av po&#xE4;ngen - n&#xE4;r man studerar m&#xE4;nniskors upplevelser och tolkar deras utryck s&#xE5; &#xE4;r dessa inte alltid densamma f&#xF6;r alla. S&#xE5; det som &#xE4;r sant h&#xE4;r f&#xF6;r den som blir studerad och tolkad av dig beh&#xF6;ver inte vara densamma i en annan situation med andra inbladade. D&#xE4;rf&#xF6;r &#xE4;r det viktigt att f&#xF6;rklara VAD som f&#xE5;tt en att tolka situationen p&#xE5; just det s&#xE4;ttet. <br /> <br /> De kvalitativa metoder vi skall g&#xE5; igenom under metodkursen &#xE4;r intervjuer och observationer, idag &#xE4;r det observationer. <br /> <br /> <br /> <br />
 • Etnografi handlar om att studera kulturer genom s&#xE5; kallade f&#xE4;ltstudier <br /> Varp&#xE5; f&#xE4;ltstudier &#xE4;r de unders&#xF6;kningar man g&#xF6;r ute p&#xE5; f&#xE4;ltet dvs. den milj&#xF6; eller kontext som skall studeras. <br /> <br /> Grunden tanken inom Etnografi &#xE4;r inget kan f&#xF6;rst&#xE5;s avskiljt och som oberoende av dess kontext - hur n&#xE5;gon beter sig &#xE4;r inte enbart ett resultat av individen sj&#xE4;lv utan ocks&#xE5; hennes omgivning och hur hennes f&#xF6;rst&#xE5;r och tolkar situationen, det finns m&#xE5;nga faktorer som spelar in. <br /> <br /> Det s&#xE4;gs att en observation kan vara deltagande eller icke deltagare, <br /> <br /> S&#xE4;g att vi skall studera en grupp - tex. ett motorcykel g&#xE4;ng. Deltagande observationer &#xE4;r n&#xE4;r man &#xE4;r med som vilken medlem som helst f&#xF6;r att verkligen f&#xF6;rst&#xE5; alla koder och budskap som inte f&#xF6;rst&#xE5;s av utomst&#xE5;ende, och f&#xF6;rst&#xE5; hur kulturen ser ut och relationerna d&#xE4;rinom. Kritik mot denna metod &#xE4;r att man p&#xE5;verkar [vilket man egentligen alltid g&#xF6;r] men man m&#xE5;ste vara v&#xE4;ldigt medveten om sin egen roll. <br /> <br /> Icke deltagande &#xE4;r n&#xE4;r man som utomst&#xE5;ende tittar p&#xE5;, lite avskilt. lite p&#xE5; h&#xE5;ll och tittar vad som sker, hur folk beter sig och beskriver detta. det &#xE4;r viktigt att s&#xE5; objektivt och tydligt beskriva allt f&#xF6;r att sedan kunna vara tydlig och redog&#xF6;ra f&#xF6;r varf&#xF6;r man tolkar situationen p&#xE5; just det s&#xE4;ttet. <br /> <br /> Men se det som tv&#xE5; ytterligheter p&#xE5; en skala; i verkligheten finns det en skala d&#xE4;r emellan och man kan v&#xE4;xla mellan de olika rollerna. <br />
 • Dokumentation &#xE4;r j&#xE4;tte viktigt- beroende p&#xE5; var ni &#xE4;r och observerar kan olika insamlings metoder vara mer eller minde l&#xE4;mpliga- <br /> film, foto och ljud alla kan vara mer el. mindre anv&#xE4;ndbara. <br /> Bra &#xE4;r dock att alltid komplettera med egna anteckningar - s&#xE4;rskilt till ljud eller bild - d&#xE4;r man missa mycket av sammanhanget. <br /> <br /> Hawthorne-effekten - man p&#xE5;verkar sin omgivning - &#xE4;r man med i motorcykelgruppen s&#xE5; &#xE4;r det klart att man som gruppmedlem p&#xE5;verkar. <br /> Men &#xE4;ven i en icke deltagande observation s&#xE5; p&#xE5;verkar man - t&#xE4;nk er att ni sitter och tittar p&#xE5; ett par som &#xE4;ter middag - s&#xE5; fort de r&#xF6;r sig eller s&#xE4;ger n&#xE5;got s&#xE5; antecknar ni. Det kommer p&#xE5;verka vad paret vill och k&#xE4;nner sig bekv&#xE4;ma med att visa upp n&#xE4;r du &#xE4;r n&#xE4;rvarande. De kommer att anpassa sitt agerande till din n&#xE4;rvaro. <br /> <br /> Etik - handlar om att vara &#xE4;rlig och r&#xE4;ttvis mot de observerade - man f&#xE5;r inte fota, filma eller spela in ljud utan att innan fr&#xE5;ga om det &#xE4;r okej, inget smygfilmande. Ber&#xE4;tta i vilket sammanhang forskningen sker och vad det skall anv&#xE4;ndas till. Ber&#xE4;tta att allt anonymiseras och att ingen annan f&#xE5;r veta vem det &#xE4;r som sagt eller gjort detta. Och t&#xE4;nk p&#xE5; att g&#xF6;ra det ocks&#xE5;, anv&#xE4;nd alias och p&#xE5;hittade namn. men det &#xE4;r viktigt att det &#xE4;r samma &#xE5;ldersgrupp och samma bakgrund. <br /> Ta Mats som ex. [&#x201D;Jonas&#x201D;, Man, 40 &#xE5;rs &#xE5;ldern, familj med barn, bor i innerstan, jobbar p&#xE5; h&#xF6;gskola]. Sv&#xE5;rt att veta att det &#xE4;r Mats. <br /> Men antecknar man ok&#xE4;nda m&#xE4;nniskor p&#xE5; en offentlig plats s&#xE5; beh&#xF6;ver man inte fr&#xE5;ga, men t&#xE4;nk p&#xE5; att folk kan bete sig annorlunda om de m&#xE4;rker att du tittar p&#xE5; dem. <br /> <br />
 • Vi plockar informationen - tre i varje grupp och vi g&#xE5;r runt. <br /> Skriver upp f&#xF6;rslagen p&#xE5; tavlan <br /> Skolan &#xE4;r kopplat till en plats och hemma &#xE4;r kopplat till en plats. Men fritid och <br /> &#x201D;ofritid&#x201D; &#xE4;r en abstraktion, baserad p&#xE5; upplevelser. <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />
 • <br />

Tillfälle 2 Tumba Tillfälle 2 Tumba Presentation Transcript

 • UNGMODs forskningsprojekt Metodkurs Tumba Gymnasium vt. 2010
 • Vi behöver er hjälp • Ert perspektiv på ert mediebruk • Generera ny kunskap • Hjälpa oss att problematisera och undersöka
 • Kvalitativ metod Hermeneutik - tolkningslära • Djupare förståelse Kvalitativ • Tolkar utifrån sin •betydelser egen förståelse •intervjuer, • Förklara observationer
 • Etnografi • Studera en kultur • Fältstudier • Observera -deltagande, -icke deltagande
 • Fältstudier • Dokumentation är viktigt -hur sker det? • Hawthorne-effekten - påverkar sin omgivning. • Etik
 • Skola/Fritid • UNGMODs - studera Ungas multimodala gestaltning i skola respektive fritid • Vad anser ni är skola och vad är fritid - vilka miljöer och aktiviteter tillhör skola och vilka tillhör fritid? • Diskutera, i grupp, vad som är fritid och vad som är skola? Vad är skillnaden? Och varför är det så? - 3 i varje grupp - I ca. 10 min. - Välj ut en i gruppen som antecknar. - Skriv också ner namnen på dem som ingår i gruppen, behåll dessa grupper under resten av metodkursen.
 • Vilka observations miljöer? • I vilka miljöer kan man studera ungas [folk i er ålder] bruk i digitala medier? • Tänk: När använder ni i digital teknik, och vart är ni? Vilka möjliga att observera [utan att ni stör]?
 • Analys • Hur används digitala teknik i denna miljö? • Bruket - Vem? -Vad? -När/I vilka sammanhang? -Hur? osv, • Anteckningarna • Etik
 • Ert uppdrag • Blir att välja tre miljöer där ni, individuellt, ska observera och noga dokumentera hur unga [jämnåriga] använder digital teknik, i den miljön. • Detta ska vara gjort tills tisdagen den 16 mars • Anteckna i observationsprotokollet, använd gärna andra metoder också men ta med er ALLT insamlat material tills nästa tillfälle. • Ert perspektiv är viktigt!
 • Observationsövning Cafeterian eller biblioteket • Hur används digitala teknik i denna miljö? • Bruket - Vem? -Vad? -När/I vilka sammanhang? -Hur? osv, • Anteckningarna och diskutera • Etik