Increasingly Textiles Are Being Collected

2,193 views
1,825 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Increasingly Textiles Are Being Collected

  1. 1. Eco-Schools - An Introduction to Waste Management at School A Resource for Waste Education Officers and Eco-Schools Co-ordinators
  2. 2. Waste Awareness Wales <ul><li>Targeting people through the media </li></ul><ul><li>Supporting Local Authority Waste Teams </li></ul><ul><li>Provide Seminars and Road shows </li></ul><ul><li>Competitions and promotions </li></ul><ul><li>Waste Awareness Education </li></ul><ul><li>“ Without participation there can be no schemes; without education there will be no participation.” - Owain Griffiths </li></ul>
  3. 3. The Challenge
  4. 4. The Waste Hierarchy <ul><li>Prevent Waste Production </li></ul><ul><li>Reduce Waste Production </li></ul><ul><li>Reuse Materials </li></ul><ul><li>Recycle </li></ul><ul><li>Recover </li></ul><ul><li>Dispose </li></ul>
  5. 5. What is Waste Minimisation? <ul><li>The reduction of waste outputs through sensible purchasing and procurement </li></ul><ul><li>Reuse of materials </li></ul><ul><li>Recycling of separated waste </li></ul><ul><li>Composting </li></ul><ul><li>In this way, waste is tackled at the point </li></ul><ul><li>of production. </li></ul>
  6. 6. Reduce “Shop Smart – Buy Recycled”
  7. 7. Reuse
  8. 8. Recycle
  9. 9. Targets and Drivers <ul><li>The E.U. Landfill Directive – 1 st Main Legislation </li></ul><ul><li>‘ Wise About Waste’ – set by the Welsh Assembly Government </li></ul><ul><li>Waste Emissions and Trading Act – most recent </li></ul>
  10. 10. E.U. Landfill Directive <ul><li>The first major legislation attempting to stem waste production </li></ul><ul><li>By 2010 no more than 75% of the biodegradable municipal waste (BMW) produced in 1995 can be landfilled </li></ul><ul><li>By 2020 no more than 35% of the 1995 figure can be landfilled. Waste arisings are growing by around 3% p.a. therefore will be double the 1995 levels. </li></ul>
  11. 11. ‘ Wise About Waste’ <ul><li>Welsh Assembly Government targets based upon municipal waste: </li></ul><ul><li>By 2003/04 achieve 15% recycling /composting (min. 5% composting) </li></ul><ul><li>By 2006/07 achieve at least 25% recycling/composting (min. 10% composting) </li></ul><ul><li>By 2009/10 achieve 40% recycling/ composting (min. 15% composting) </li></ul><ul><li>By 2010 waste arisings per household to be no greater than those in 1997/98. </li></ul>
  12. 12. Waste Emissions and Trading Bill <ul><li>Will allow the Welsh Assembly Government to limit the amount of biodegradable materials landfilled by each council </li></ul><ul><li>Local disposal allowances issued relative to population (i.e. number of tonnes of waste allowed to be disposed of to landfill) </li></ul><ul><li>Unlike England, there is no intention by the Welsh Assembly Government to introduce tradable permits in Wales. </li></ul>
  13. 13. How Can Schools Help? <ul><li>Contact the Waste Education Officer to ask about the availability of local recycling services and school support. </li></ul><ul><li>Join the Eco-Schools Programme and become active </li></ul><ul><li>Seek out Waste packs and resources (see Waste Publications database) </li></ul><ul><li>Integrate environmental issues across the curriculum (especially Personal and Social Education, Geography, Science, and Language) </li></ul>
  14. 14. Schools Waste Reduction <ul><li>Schools are usually able to recycle a large number of materials, including paper and cans </li></ul><ul><li>Increasingly, plastics, textiles and mobile phones are being collected. </li></ul><ul><li>Fruit peel and vegetable scraps can be composted. Compost bins and wormeries are a valuable educational resource. </li></ul><ul><li>“ The children of today are the producers of tomorrow. Instilling the habit of recycling practices at a young age will help them carry environmental responsibilities throughout their lives” - prof. Chris Baines </li></ul>
  15. 15. Schools Waste Reduction <ul><li>From September 2004, Her Majesty’s Inspectorate, ESTYN, will be checking schools on their pupils’ knowledge of sustainable issues, and also on how the school behaves in a sustainable way. </li></ul><ul><li>Recycling of paper and composting could reduce the amount of waste a school generates by over 60% (with a corresponding reduction in refuse collection costs) </li></ul>
  16. 16. Eco-Schools Programme <ul><li>The European Eco-Schools Green Flag is awarded to schools showing a commitment to environmental improvement and sustainability. </li></ul><ul><li>Pupils are encouraged to take action on areas they see as high priority. These may include: Litter, Waste reduction, Safe routes to school, Waste-free lunches, Energy saving and Conservation. </li></ul><ul><li>Eco-Schools encourages pupils to identify local support to ensure that targets are met. </li></ul>
  17. 17. The Eco-Schools Process <ul><li>The pupils: </li></ul><ul><li>Form an Eco-Committee </li></ul><ul><li>Do an Environmental Survey </li></ul><ul><li>Produce a Plan of Action </li></ul><ul><li>Integrate with curriculum activities </li></ul><ul><li>Involve local community and business </li></ul><ul><li>Collect data to show improvements </li></ul><ul><li>Publish and display an ‘Eco-Code’ </li></ul>
  18. 18. The European Green Flag at Ysgol Gynradd Gymraeg Brynmawr
  19. 19. Eco-Schools - How to Join You can either: <ul><li>Join on-line at www.eco-schools.org.uk </li></ul><ul><li>Fill in the form on the Eco-Schools leaflet </li></ul><ul><li>Or give your school details to: </li></ul><ul><li>The Eco-Schools Officer </li></ul><ul><li>Keep Wales Tidy Campaign </li></ul><ul><li>33 – 35 Cathedral Road </li></ul><ul><li>Cardiff CF11 9HB </li></ul><ul><li>or: e-mail to [email_address] </li></ul><ul><li>All materials are free, and available in Welsh or English </li></ul>
  20. 20. Eco-Schools Programme <ul><li>Schools can apply on-line for Bronze and Silver certificates to ‘bench mark’ their progress: www.eco-schools.org.uk click “ Get an award” </li></ul><ul><li>It takes approx. 2 years to get to Green Flag status, and it is hoped that the ‘3R’s’ ethos of R educe, R euse & R ecycle will become embedded in the minds of pupils and in the general management of the school. </li></ul>
  21. 21. Finally <ul><li>“ Rubbish is an environmental problem belonging to everyone – we all produce it. We must learn to take responsibility and realise that we are the cause of, and the solution to, the problem. </li></ul><ul><li>The future of recycling in Wales lies in the hands of the next generation. With school projects starting up across the nation, there has never been a better time to pass on the 3Rs message” </li></ul><ul><li>- Dewi Smith, Cylchgrawn </li></ul>
  22. 22. Eco-Sgolion - Cyflwyno Dulliau Rheoli Gwastraff yn yr Ysgol Ar gyfer swyddogion addysg am wastraff a chydlynwyr Rhaglen yr Eco-Sgolion
  23. 23. Cynllun ‘Craff am Wastraff’ <ul><li>Targedu pobl trwy'r cyfryngau </li></ul><ul><li>Helpu timau gwastraff yr awdurdodau lleol </li></ul><ul><li>Cynnal seminarau a sioeau teithiol </li></ul><ul><li>Cystadlaethau a mentrau hyrwyddo </li></ul><ul><li>Addysg am faterion gwastraff </li></ul><ul><li>“ All cynlluniau ddim llwyddo os nad oes neb yn cymryd rhan; heb addysg, allwn ni ddim ysgogi pobl i wneud hynny.” - Owain Griffiths </li></ul>
  24. 24. Yr her
  25. 25. Trefn gwastraff <ul><li>Atal gwastraff </li></ul><ul><li>Arbed </li></ul><ul><li>Ailddefnyddio pethau </li></ul><ul><li>Ailgylchu </li></ul><ul><li>Adennill </li></ul><ul><li>Cael gwared </li></ul>
  26. 26. Beth yw arbed gwastraff? <ul><li>Lleihau gwastraff trwy brynu a chaffael yn synhwyrol </li></ul><ul><li>Ailddefnyddio pethau </li></ul><ul><li>Ailgylchu gwastraff sydd wedi'i ddidoli </li></ul><ul><li>Gwrteithio </li></ul><ul><li>Fel hyn, gallwn ni fynd i'r afael â gwastraff wrth ei gynhyrchu. </li></ul>
  27. 27. Arbed 'Prynu priodol – pethau eildro'
  28. 28. Ailddefnyddio
  29. 29. Ailgylchu
  30. 30. Targedau ac ysgogyddion <ul><li>Cyfarwyddeb Undeb Ewrop ynghylch Claddu Sbwriel – deddf sylfaenol gyntaf </li></ul><ul><li>‘ Yn Gall gyda Gwastraff’ – strategaeth Llywodraeth y Cynulliad </li></ul><ul><li>Deddf 'Gollwng Gwastraff a Masnachu' – y ddeddf fwyaf diweddar </li></ul>
  31. 31. Cyfarwyddeb Undeb Ewrop <ul><li>Y ddeddf sylfaenol gyntaf ar gyfer mynd i'r afael â </li></ul><ul><li>gwastraff: </li></ul><ul><li>Erbyn 2010, fydd dim modd claddu mwy na 75% o'r sbwriel pydradwy a greodd trefi ym 1995. </li></ul><ul><li>Erbyn 2010, fydd dim modd claddu mwy na 35% o'i gymharu â 1995. Mae gwastraff yn codi o ryw 3% y flwyddyn a bydd yn ddwywaith gymaint â'r hyn a fu ym 1995. </li></ul>
  32. 32. ‘ Yn Gall gyda Gwastraff’ <ul><li>Targedau Llywodraeth y Cynulliad ynglŷn â gwastraff trefi: </li></ul><ul><li>Erbyn 2003/04, ailgylchu neu wrteithio 15% (o leiaf 5% gwrteithio) </li></ul><ul><li>Erbyn 2006/07, ailgylchu neu wrteithio 25% (o leiaf 10% gwrteithio) </li></ul><ul><li>Erbyn 2009/10, ailgylchu neu wrteithio 40% (o leiaf 15% gwrteithio) </li></ul><ul><li>Erbyn 2010, gwastraff pob cartref i fod yr un faint â'r hyn a fu ym 1997/98. </li></ul>
  33. 33. Mesur 'Gollwng Gwastraff a Masnachu' <ul><li>Bydd yn galluogi Llywodraeth y Cynulliad i bennu faint o ddeunyddiau pydradwy mae pob cyngor yn cael eu claddu. </li></ul><ul><li>Bydd pob cyngor yn cael claddu hyn a hyn o dunelli yn ôl faint o bobl sydd yn ei fro. </li></ul><ul><li>Yn wahanol i Loegr, dyw Llywodraeth y Cynulliad ddim yn bwriadu cyflwyno caniatâd mae modd ei werthu. </li></ul>
  34. 34. Sut gall yr ysgolion helpu? <ul><li>Cysylltu â swyddog yr addysg am wastraff i'w holi am y gwasanaethau ailgylchu a'r cymorth i ysgolion sydd ar gael yn lleol. </li></ul><ul><li>Ymuno â Rhaglen yr Eco-Sgolion a chymryd rhan yn ei gweithgareddau. </li></ul><ul><li>Chwilio am becynnau ac adnoddau am wastraff (gweler cronfa ddata'r Cyhoeddiadau am Wastraff). </li></ul><ul><li>Cyfuno materion yr amgylchedd yn y cwrícwlwm (yn enwedig addysg bersonol a chymdeithasol, daearyddiaeth, gwyddoniaeth ac ieithoedd). </li></ul>
  35. 35. Arbed gwastraff yn yr ysgolion <ul><li>Fel arfer, mae'r ysgolion yn gallu ailgylchu nifer helaeth o ddeunyddiau megis papur a thuniau. </li></ul><ul><li>Mae nwyddau plastig, dillad a ffonau poced yn cael eu casglu mwyfwy. </li></ul><ul><li>Mae modd gwrteithio croen ffrwythau ac olion llysiau. Mae biniau gwrtaith ac abwydfeydd yn adnoddau addysg gwerthfawr. </li></ul><ul><li>“ Bydd plant yn creu gwastraff pan ddôn nhw i oed. O feithrin arferion ailgylchu yn eu plith tra bôn nhw'n dal yn ifainc, gallwn ni'u helpu i ofalu am yr amgylchedd drwy gydol eu hoesau” - Yr Athro Chris Baines </li></ul>
  36. 36. Arbed gwastraff yn yr ysgolion <ul><li>O fis Medi 2004 ymlaen, fe fydd Arolygiaeth Ei Mawrhydi (ESTYN) am weld faint mae disgyblion pob ysgol yn ei wybod am ddatblygu cynaladwy ac i ba raddau mae'r ysgol yn cadw at egwyddorion y pwnc hwnnw. </li></ul><ul><li>O ailgylchu papur a gwrteithio, gallai pob ysgol gwtogi ar y gwastraff mae'n ei greu o dros 60% (gan arbed costau casglu sbwriel, hefyd). </li></ul>
  37. 37. Rhaglen Eco-Sgolion <ul><li>Gall ysgolion sy'n ymroi i wella a chynnal yr amgylchedd ennill Baner Werdd Eco-Sgolion Ewrop. </li></ul><ul><li>Mae'r disgyblion yn cael eu hannog i gymryd camau yn y meysydd sy'n bwysig iddyn nhw, megis lluchio sbwriel, arbed gwastraff, llwybrau diogel i'r ysgol, ciniawau heb wastraff, arbed ynni a chadwraeth. </li></ul><ul><li>Mae'r rhaglen yn annog y disgyblion i nodi'r cymorth lleol i ofalu bod modd cyflawni targedau. </li></ul>
  38. 38. Proses Rhaglen Eco-Sgolion <ul><li>Bydd y disgyblion yn: </li></ul><ul><li>Sefydlu pwyllgor dros yr amgylchedd. </li></ul><ul><li>Cynnal arolwg o'r amgylchedd. </li></ul><ul><li>Paratoi cynllun gweithredu. </li></ul><ul><li>Cyfuno'r gwaith â phynciau'r cwrícwlwm. </li></ul><ul><li>Cydweithio â phobl a chwmnïau'r fro. </li></ul><ul><li>Casglu data i ddangos y gwelliannau. </li></ul><ul><li>Cyhoeddi a dangos côd amgylcheddol. </li></ul>
  39. 39. Baner Werdd Ewrop yn Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn-mawr
  40. 40. Sut i ymuno â'r rhaglen Cewch chi naill ai: <ul><li>ymuno ar-lein: www.eco-schools.org.uk </li></ul><ul><li>llenwi'r ffurflen sydd yn ein taflen </li></ul><ul><li>neu anfon manylion eich ysgol at: </li></ul><ul><li>Swyddog Rhaglen Eco-Sgolion </li></ul><ul><li>Ymgyrch ‘Cadwch Gymru’n Daclus’ </li></ul><ul><li>33 – 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB </li></ul><ul><li>Ebost: [email_address] </li></ul><ul><li>Mae'r deunyddiau'n rhad ac am ddim ac ar gael yn y </li></ul><ul><li>Gymraeg a'r Saesneg. </li></ul>
  41. 41. Rhaglen yr Eco-Sgolion <ul><li>Mae pob ysgol yn cael cyflwyno cais am Dystysgrif Arian neu Efydd i feincnodi'i chynnydd trwy gyrchu www.eco-schools.org.uk a chlicio ar ‘Get an award’ . </li></ul><ul><li>Bydd angen tua 2 flynedd i ennill y Faner Werdd a'r gobaith yw bydd disgyblion a staff yr ysgol i gyd yn cydio yn neges y ‘3A’- A rbed, A ilddefnyddio ac A ilgylchu. </li></ul>
  42. 42. Yn olaf... <ul><li>“ Mae sbwriel yn broblem amgylcheddol sy'n berthnasol i bawb - rydyn ni i gyd yn ei greu. Rhaid inni ddysgu i ysgwyddo cyfrifoldeb a sylweddoli mai ni sy'n achosi'r broblem a ni ddylai'i datrys. </li></ul><ul><li>Mae tynged ailgylchu yng Nghymru yn nwylo'r genhedlaeth nesaf. Gan fod ysgolion ledled y wlad yn sefydlu prosiectau, dyma'r adeg orau erioed i ledaenu neges y 3A” </li></ul><ul><li>- Dewi Smith, Cylchgrawn </li></ul>

  ×