Nätverkskonf.130426

 • 214 views
Uploaded on

Presentation vid nätverkskonferens för lärarutbildningsbibliotek 26 april 2013 tema Skolbibliotek,:

Presentation vid nätverkskonferens för lärarutbildningsbibliotek 26 april 2013 tema Skolbibliotek,:

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
214
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. • Hur ser det ut?• Läsning/språk• Stöd för lärande• Kompetens• LärarutbildningarSkolbibliotekAnne HederénLänsbibliotek Östergötlandanne.hederen@ostsam.seNätverkskonferens förlärarutbildningsbibliotek20130426
 • 2. • Barns språkutveckling behöver stärkas• Läsförmåga och läsförståelse har sjunkitmarkantLäslustLagkrav påskolbibliotekfrån 1 juli 2011” Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,specialskolan, sameskolan, gymnasie-skolan och gymnasiesärskolan ska hatillgång till skolbibliotek.”Skollag (2010:800) svensk författningssamling (SFS)
 • 3. Hälften av landets elever saknartillgång till ett bemannatskolbibliotek.En av sex elever saknar heltskolbibliotek.Undersökningen Skolbibliotek 2012: Grundskolor ochUngdomsgymnasier. Kungliga Bibliotekethttp://www.kb.se/dokument/Bibliotek/statistik/Skolbibliotek2012/Skolbibliotek2012_webb.pdf
 • 4. Östergötland?267 grundskolor/18 gymnasier = 285skolenheter252 skolenheter har svarat171 har tillgång till skolbibliotek81 har ej tillgång till skolbibliotek
 • 5. CONSECUERLorem ipsum dolor sitamet, consecteturadipisicing elit, sed doeiusmod temporincididunt ut labore.Bemanning i genomsnitt:9,6 tim /vecka - allaskolenheter6,4 tim/vecka - grundskolan3,0 tim/vecka på grundskolanexkl. Linköping och Motala12, 2 tim/vecka pågrundskolan i Linköping8,2 tim/vecka pågrundskolan i Motala
 • 6. Öppet/kommunsammanlagd tidÖdeshög: 7 skolor -10 timYdre: 2 skolor -1 timKinda: 8 skolor - 36 timBoxholm: 4 skolor -13 timÅtvidaberg: 6 skolor -38 timFinspång: 16 skolor - 9 timValdemarsvik: 7 skolor – 18 timLinköping: 79 skolor – 818 timNorrköping: 80 skolor – 217 timSöderköping: 11 skolor – 12 timMotala: 26 skolor – 213 timVadstena: 4 skolor – 10 timMjölby: 14 skolor 96 timBemanning/kommun/grundskola sammanlagd tid
 • 7. Läsandets kulturSlutbetänkande avLitteraturutredningenSOU 2012:65
 • 8. PISA 2009:Sverige tappar…• 15-åringars läsförståelse har försämratsunder de senaste 10 åren - från 13% till18% som inte läser tillräckligt bra för attklara gymnasiestudier• Likvärdighet - från topposition tillgenomsnittslandMer på Skolverket
 • 9. • 10-åringars läsförståelse – har tappat enårskurs under de senaste 10 åren• Läsning av sakprosa har ytterligareförsvagats• Sverige fortf. över genomsnittet - men iDanmark och Norge har läsförmåganförbättratsPIRLS 2011:Svenska elever läser sämre…Mer på Skolverket
 • 10. Pojkar och flickor• Flickor läser bättre än pojkar, men flickornasresultat har försämrats mer än pojkarnas• Olika läskompetens
 • 11. ” Pojkars läsmotstånd inte bara ett skolproblemutan samhällsproblem…”Gunilla Molloy, läsforskare
 • 12. • Läsförmåga och läsförståelse sjunker• Barns språkutveckling behöver stärkas• Fler politikområden• Läslyft• Skolbibliotek - en strategi
 • 13. Aktiv läsning är en förutsättning för att utvecklagod läsförståelseUngas läsning hänger samman medvuxengenerationens vanor
 • 14. Elevernas egen inställning till läsningspelar stor roll för resultaten; de somtycker om att läsa, läser också bättre.
 • 15. Barn vill prata OM böcker som DE har läst.Barn vill tipsa andra barn.Det finns behov av berättelser i andraformer än böcker.Barn berättar, Svensk biblioteksförening 2011
 • 16. CONSECUERLorem ipsum dolor sit amet, consecteturadipisicing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore.Ett rum med bokhyllor?”ett skolbibliotek utan personal bliren boksamling som förlorar sin roll idet pedagogiska och läs- ochlitteraturfrämjande arbetet”Läsandets kultur, Litteraturutredningen, SOU 2012:65
 • 17. Ur Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapportLäsundervisning i ämnet svenska 7-9 2012-10-29 sid 36 ff.”….skolbiblioteken kan bidra till att utjämnasociala skillnader mellan barn som har tillgångtill böcker hemma och barn som kommer frånboksvaga hem, men att det är svårt att föra framdetta och få resurser till skolbibliotek.”
 • 18. Folkbibliotek-SkolbibliotekUppdrag?Samarbete?Samordning?
 • 19. Skolbiblioteksutveckling iBlekinge, Jönköpings, Kalmar,Kronobergs ochÖstergötlands längenom Europeiska Socialfondenskolbibliotekarielyftet.wordpress.com
 • 20. CONSECUERLorem ipsum dolor sitamet, consecteturadipisicing elit, sed doeiusmod temporincididunt ut labore.Syfte och mål• Nyckelkompetenser tillverksam personal• Skolbibliotekarien ochelevens måluppfyllelse• Vad ärskolbibliotekskompetensen?• Nätverk för att stärkaskolbibliotekens utveckling• Spridning och påverkan
 • 21. CONSECUERLorem ipsum dolor sitamet, consecteturadipisicing elit, sed doeiusmod temporincididunt ut labore.Vilken kompetens anserskolbibliotekarier,rektorer, eleverochintresseorganisationerska finnas i ettskolbibliotek?
 • 22. 0123456Skolans styrdokumentPedagogik och lärandeLitteratur och läsningInformationskompe...Digital kompetensTillgänglighetElever m utländsk ...Kulturella aktiviteterDriva & utvecklaBibliotekspersonal Rektorer My/OrgKompetensbehov
 • 23. Utbildningsinnehåll• Styrdokument• Pedagogik och lärande• Digital kompetens• Informationskompetens• Litteratur och läsning i skolan• Utveckling av skolbiblioteksverksamhetenUtveckling=rödtråd
 • 24. Bibliotekets roll när det gäller elevensmåluppfyllelse? Verklighet och vision.Handlingsplaner kopplade till styrdokumenten.Hur stödjer skolbibliotekarien elever och lärare iprocessen informationssökning?Hur etablerar man goda samarbeten med lärareoch blir en naturlig del av skolans verksamhet
 • 25. CONSECUERLorem ipsum dolor sitamet, consecteturadipisicing elit, sed doeiusmod temporincididunt ut labore.Handlingsplaner- Utveckla & förverkligahandlingsplaner kopplade tillLGR 11 & Gy 11Nya medier/teknik nymetodik- Digitalt berättande- Flipped classroomSamarbete/planering medlärareInfosök i yngre åldrar
 • 26. Standards for the 21st -centurylearnerAASL – American Association of School Librarianshttp://www.ala.org/aasl/guidelinesandstandards/learningstandards/standards
 • 27. Guided Inquiry=”Vägledd undersökning”/”väglett lärande”Sökning / bearbetning/användning av info.ProcessstödC. Kuhlthaus forskningom info.söksprocessenStödstrukturerTydliga objekt för lärande
 • 28. Characteristics of Guided Inquiry1. Students learn by being actively engagedand reflecting on that experience2. Students learn by building on what theyalready know3. Students develop higher order thinkingthrough guidance at critical points in thelearning process4. Students’ development occurs in a sequenceof stages5. Students have different ways of learning6. Students learn with social interaction withothers
 • 29. Lessons for a Scientific Literature Review.Guiding the inquirySchmidt/Smyth/Kowalski
 • 30. 1.The Benefits of a ScientificLiterature Review10. How to write the methodology2. The Student’s Assignment Begins 11. How to Write the Result ofResearch3. Making it Meaningful: BrowsingDatabases12. How to Use and Create a Table,Chart, or Graph forthe research4. Creating and Organizing theResearch Folder13. How to Write the Analysis ofResearch5. Researching the Introduction 14. How to Write the Conclusion6. How to Read and Take Notes froma General Press Article15. How to Write the Abstract7. How to write the introduction 16. How to Write the Reference List8. Searching for Peer ReviewedStudies17. Creating a Title and Completingthe Cover Page
 • 31. • Barns språkutveckling behöver stärkas• Läsförmåga och läsförståelse har sjunkitmarkantLäslustLitt.utredningen s. 400forts. s. 400:”… Frågor om läsande och delaktighet harockså viktiga kopplingar till socialpolitik ochfunktionshindersfrågor. I förlängningen harfrågan även betydelse för en rad andra ……politikområden som näringspolitiken.”Skolbiblioteket sompedagogisk resurs ilärarutbildningen?Enkät till lärosäten
 • 32. • I vilka kursplaner inom programmet finnskunskaper om skolbibliotek uttryckt somlärandemål?• Ge exempel på hur utbildningen omskolbibliotek konkret är upplagd inomprogrammet, t.ex.: Var i utbildningenkommer detta in? Vad får studenterna lärasig? Vem ansvarar för undervisningen?Frågor
 • 33. • Hur examineras/utvärderasgrundlärarstudenternas kunskaper omskolbibliotek?• Ge exempel på kurslitteratur somanvänds inom programmet för att gekunskaper om skolbibliotek.
 • 34. Totalt 28,varav 24svaratGrundlärar-programÄmneslärare7-9ÄmnesläraregymnasiumÄmneslärar-program 90hpMoment -ingår2 1 - -ingår ej 16 18 20 18för svensk-lärarna2 1 1 -för VFU - 2 3 1Saknarutbildn/ ejsvarat8 6 4 9
 • 35. ”Följande områden kommer att beröras: Källor,källkritik, kvalitet• Informationssökning, elevers problem ochmöjligheter• Informationskompetens, begreppets innebördoch skolans ansvar• Handledning och undervisning, vilket stödbehövs?• Hur tar vi vara på elevers vardagskunskaper?• Skolbibliotekets roll i undervisningen,samarbete bibliotekarie/lärare ”Högskolan i Borås
 • 36. Skolbiblioteken ser vi som en viktigresurs för informationssökning, men intesom ett särskilt kunskapsområde vidsidan av andra informationskanaler.Utöver detta är det grundskolansläroplan inkl. kursplaner som ärstyrande för våra kursmål ochkursinnehåll, och dessa ligger inte påden detaljgrad att specifika kunskaperom skolbibliotek finns med i kursmålen
 • 37. … En intressant fråga som vi får fundera över, detkan vara väsentligt för våra studenter att fåunderlag och info för att t ex kunna påverkabibliotek att ge elever möjligheter att arbeta meddansfilm och konst i media och litteratur.
 • 38. …som gärna läser rapporten för attgöra vår blivande lärarutbildning så brasom möjligt i detta avseendeNär jag lyfte ämnet med lärarna blevde medvetna om att det skolbiblioteketbör få en mer framträdande roll ikursplanen.
 • 39. Litt.utredningen s. 400”Brobygning” påSyddanskUniversitetsbibliotekAvtal med gymnasierna iregionenBesök i samband medkonkret uppgiftMotivera till vidarestudier & förberedelse1700 elever 2012