Paper Unidentified Space

939 views

Published on

Project voor Design Research waarbij we van een space op de C-mine een place moesten maken.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paper Unidentified Space

 1. 1. DESIGN RESE A R C HO NDERZO EKS M E T HOD OLOGIE“O UT O F SPA C E ”EINDRAPPOR TGRO EP 11FEMKE NO U T E R SIRENE VAN HE R T E NRO BIN VAN D E R B UR GHTGIJSBRECHT VA LKE NE R SANNEL EEN VA E SSTEPHAN C E LIS
 2. 2. “ CREËER VAN EEN ‘PUBLIC “VOORWOORD SPACE’ EEN ‘PUBLIC PLACE’ Dat was, enorm vereenvoudigd, open en ontstond er een groepsgevoel dat zijn gaan nadenken over onze ideeën, wat er gevraagd en verwacht werd een zeer positief en bevorderlijk uitwerking enorm te appreciëren. voor het project ‘Out of space’ had op het project. Er werden verschillende Verder nog een dankwoord aan de voor het opleidingsonderdeel ideeën en mogelijke concepten aangekaart gastsprekers voor hun presentaties en de Onderzoeksmethodologie aan de en verwerkt. kennis die we erdoor hebben opgedaan, MAD-faculty te Genk. Alle studenten van Zo zijn we via een lange weg gekomen tot en de overige coaches voor hun inbreng en het derde jaar moesten in crossdisciplinaire één concept waar iedereen zich volledig inzichten. teams van gemiddeld zes personen in kon vinden. samenwerken om vanuit ieders Ten slotte mogen we niet vergeten elkaar achtergrond, samen tot een Uiteraard kon dit project niet tot een goed te bedanken voor de fijne en intensieve goed concept te komen. einde gebracht worden zonder de hulp samenwerking gedurende de voorbije vier van enkele mensen, waaronder onze maanden. Door op deze manier samen Groep 11 bestond uit een studente coaches: Arno Roncada, Rosanne Van te werken hebben we veel geleerd, zowel televisie-film, twee communicatie en Klaveren en Jessica Schoffelen. Hen willen van elkaar als van de andere opleidingen multimediadesigners, een animator en wij in de eerste plaats bedanken voor de en wat deze precies inhouden. Zo zijn we twee grafisch ontwerpers, die elk een begeleiding en steun doorheen het hele niet alleen op professioneel vlak gegroeid, unieke bijdrage geleverd hebben binnen werkproces. Ook wisten we de nuttige en maar ook als persoon, en hebben we de groep en aan het concept. Naarmate de verhelderende feedback, waardoor wij op beide vlakken veel ervaring kunnen samenwerking vorderde, bloeide iedereen leerden andere wegen inslaan en dieper opdoen.2
 3. 3. INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 6 UITWERKING 22 INHOUDSOPGAVE 6.1 INSTALLATIEPERIODE 251 ABSTRACT 6 7 TIJDELIJKHEID 262 INLEIDING 8 8 DUIDING NAAM PROJECT 263 VERANTWOORDING RUIMTE EN DOEL GROEP 10 9 MOEILIJKHEDEN UITWERKING PROJECT 284 OBSERVARTIES 12 10 TEKORTKOMINGEN EN AANBEVELINGEN 30 4.1 BESCHRIJVING OBSERVATIES 12 4.2 VERWERKING OBSERVATIES 16 11 PLANNING EN TAAKVERDELING 325 CONCEPT 18 12 BESLUIT 38 5.1 ONDERZOEKSVRAAG 18 BIJLAGEN: ZIE RP_GROEP11_BIJLAGEN.PDF 5.2 DOELGROEP 20 5.3 KLEUR 20 5.4 RUIMTE EN POPPEN 20 5.5 CONTRAST 214
 4. 4. ABSTRACT 1 Deze paper betoont hoe via een ingreep vormde en dus overbodig bleek te zijn. in een ruimte een bevreemdende ervaring Door glazen wanden te plaatsen wordt de teweeggebracht kan worden bij de onderste verdieping van de parkeergarage bezoeker van de parkeergarage, om zo te afgesloten, en met behulp van een ‘white wijzen op de eigenheid van de ruimte en backdrop’ in combinatie met diffuus licht de bezoeker bewust te maken van deze verdwijnen schaduwen en dieptezicht. omgeving. Met dit als uitgangspunt is het Zo wordt diens functie ontnomen. concept, Unidentified Space, ontstaan. Op drie verschillende plekken van de Op basis van observaties werd eerste verdieping van de parkeergarage geconstateerd dat veel mensen zich niet wordt in de vloer een glazen strook bewust zijn van de eigenlijke ruimte van de geplaatst waaronder hyperrealistische parkeergarage en diens tijdsbeleving. poppen worden gepositioneerd. Het geheel brengt een gevoel van tijdloosheid, Wij hebben geopteerd om dit aan te oneindigheid en ondefinieerbaarheid pakken op een zeer minimalistische wijze met zich mee, fundering van Unidentified waarvoor technologie geen meerwaarde Space.6
 5. 5. INLEIDING 2 Iedere dag komen we in contact met een Unidentified Space is het antwoord onderzoeksvraag, de beschrijving van het publieke ruimte en brengen we daar een van Groep 11 en geeft invulling aan concept, de verdere uitwerking, de duiding bepaalde tijd door. Wat echter opvalt is bovenstaande doelstelling. Deze paper van de naam, de moeilijkheden, de dat er weinig interactie is met de ruimte, zal het gedachtegoed achter het concept tekortkomingen en de aanbevelingen van maar ook tussen de aanwezige individuen en diens elementen toelichten. Eerst het project. Binnen deze punten wordt of groepen onderling. De vraag is dan wordt de keuze van de ruimte en de ingegaan op alle aspecten van het concept of we van een gedeelde ruimte kunnen doelgroep verantwoordt, waarna een en hetgeen wij hiermee voor ogen hebben. spreken als er geen sprake is van een beschrijving en een verwerking van Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht zekere collectiviteit. Ook de vluchtigheid de observaties volgt, en wat we hieruit van de planning en de taakverdeling en snelheid van de huidige maatschappij hebben opgestoken. Meer bepaald het binnen de groep, en de bijlagen tenslotte waren belangrijke elementen die naar gebruik van de parkeergarage, het gedrag bestaat uit het documentatiemateriaal en voren kwamen. De algemene doelstelling van diens gebruikers en opmerkelijke de individuele bronnenonderzoeken. van dit onderzoeksproject is dan ook om eigenschappen van de eigenlijke ruimte. een verschuiving van ‘public spaces’ naar Hoofdstuk drie handelt over het eigenlijke ‘public places’ te genereren. concept en is opgedeeld is in zes delen. De8
 6. 6. VERANTWOORDING 3RUIMTE EN DOELGROEP Na de eerste groepsbespreking werden De drie overige, potentiële ruimtes die meeste potentieel Hierdoor zou een niet minder belangrijke er vier interessante ruimtes naar voren nog op tafel lagen werden op de eerste had, werd er voor deze ruimte gekozen groep mensen genegeerd en achterwege geschoven voor dit project. Namelijk feedbacksessie onder de loep genomen. om verder mee te gaan en een concept gelaten worden. de parkeergarage, de hoofdstraat van De hoofdstraat van de C-Mine was de rond uit te denken. In Bijlage 1 vind je de C-Mine, de bushalte en de trappen tussen tweede ruimte die geëlimineerd werd. plattegrond van de parkeergarage. Bovendien moest er ook rekening de Euroscoop en de bushalte. Deze ruimtes Daar deze nog in opbouw is, is de ruimte mee worden gehouden dat het begrip waren reeds voor de samenstelling van steeds veranderend en worden er continu Bijgevolg ontstond er een doelgroep ‘gebruikers’ ruimer is dan enkel en alleen de teams individueel onderzocht en nieuwe elementen toegevoegd die de die zeer divers is en mensen omvat de mensen die in de garage parkeren. geobserveerd. Zo kon ieder team vrijwel observaties enorm kunnen beïnvloeden die een bezoekje brengen aan het Uit observaties bleek immers dat veel onmiddellijk beginnen aan de opdracht. en zelfs ontkrachten. Omdat deze cultureel centrum, de school, de bioscoop studenten die met de bus naar school constructiewerken zo een groot obstakel en de verschillende recreatie- en komen, de parkeergarage gebruiken De bushalte was de eerste locatie die vormden was deze ruimte vrijwel direct horecagelegenheden. Iedereen die gebruik als wandelroute tussen de school en de geschrapt werd, omdat niet iedereen in afgeschreven. maakt van de parkeergarage behoorde bushalte bij slecht weer. Ook deze zijn de groep hier even enthousiast over was tot de doelgroep waardoor het weinig zin gebruikers van de garage. Het was een en het potentieel van deze ruimte bleef Zo bleven de trappen en de parkeergarage had om een specifiek publiek voor ogen te vereiste binnen de groep om het project, achterwege. Bepaalde factoren maakte over. Uiteraard moest er een knoop nemen, zoals jongeren of zestig-plussers. en het concept dat daaruit volgt, af te deze ruimte onstabiel, waardoor de groep worden doorgehakt en daar er binnen de stemmen op alle gebruikers en niet voor zich er niet volledig in kon vinden. groep was besloten dat de garage het een specifieke groep.10
 7. 7. OBSERVATIES 4 4.1 BESCHRIJVING OBSERVATIES Voor de observaties werden drie voornamelijk naar de manier waarop de het bord dat verwijst naar de voor verwarring zou kunnen zorgen. verschillende benaderingen geopteerd garage wordt gebruikt en hoe mensen zich parkeermogelijkheden op -2. Andere Figuur 2 - Gehandicaptenparkeerplaats om op die manier de situatie in de binnen deze ruimte gedragen. wegaanduidingen waren veel minder parkeergarage vanuit verschillende duidelijk en opvallend. Verder zijn er op de eerste verdieping van standpunten te ervaren. Bij de eerste observaties ging de aandacht Figuur 1 - Bord Parking -2 de parkeergarage heel wat brandblussers voornamelijk naar de eigenschappen verdwenen, terwijl deze op het verdiep Een eerste aanpak was het observeren van de parkeergarage en de al dan niet Een tweede punt is de manier waarop daaronder wel nog bijna overal aanwezig van de eigenlijke kenmerken van de vreemde objecten zich hierin bevonden. de parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn. Dit terwijl er kon worden vastgesteld parkeergarage zelf en de objecten die zich Een eerste opvallende eigenschap was worden aangeduid binnen de dat er op deze laatste etage toch behoorlijk hierin bevinden. de beperkte aanwezigheid van duidelijke parkeergarage. Normaal gezien wordt wat criminele activiteiten plaatsvinden, Ten tweede werd er gekozen om enkele wegaanduidingen, waar achteraf wel dit gedaan met een blauwe kleur, kwestie in tegenstelling tot die daar boven. Het elementen van de ruimte te manipuleren verandering in is gekomen. van uniformiteit, maar de parkeergarage zou logischer zijn moesten daar enkele om gedragsveranderingen van de Tijdens de observaties was er in de van C-Mine worden er verschillende brandblussers verdwijnen, ook omdat daar gebruikers te kunnen vaststellen. Bij de volledige parkeergarage maar één kleuren gebruikt. Er is dus eigenlijk geen veel minder volk komt. derde en laatste aanpak ging de aandacht opvallende wegmarkering: eenduidigheid wat in sommige gevallen Figuur 3 - Brandblussers -1 & -212
 8. 8. Opvallend waren ook enkele er formeel heersen aan hun laars lappen automobilisten niet langer rechtdoor rijden bijgevolg hun gedrag ook, met die ene mindervalideplaatsen te rijden. Slechts 5% rijden of ergens in te draaien. Ook opbandensporen en bloedvlekken die op en hier zelf hun eigen interpretatie aan of snel links afslaan. Hierdoor werden de persoon als uitzondering. Degenen die gaat naar rechts en volgt dan de volledige kruispunten levert dit vaak problemen-2 werden opgemerkt. Later bleek dat geven. Zo was opmerkelijk dat er bij de gehandicaptenparkeerplaatsen des te nooit eerder in de garage waren geweest, route. op. Evenzeer zorgt het niet volgen van dedeze laatste door de studenten van ingang erg vaak rechtdoor gereden of links meer als rijstrook gebruikt en kon worden hadden geen notie van de belemmering bewegwijzering voor gevaarlijke situaties,fotografie waren aangebracht voor een ingedraaid werd, terwijl het de bedoeling is vastgesteld dat deze manipulatie een en reden rustig binnen. Voorts valt het op Let wel, deze observaties gebeurden zoals twee auto’s die bijna tegen elkaarvan hun projecten. In de trappenhal dat mensen via de rechterkant richting hun verwarde reactie uitlokte bij binnenrijdende dat deze gebruikers moeten zoeken naar voornamelijk overdag wanneer de MAD- botsten toen ze beide langs een anderedie uitkomt aan de school lagen ook gewenste parkeerplaats rijden. Zij die toch chauffeurs. De meesten kozen na een wegwijzers om te weten welke richting Faculty het meest actieve element van kant naar de uitgang reden.bewegwijzeringspijlen. Bovendien stond er naar rechts draaiden reden dan vaak over moment van twijfel en verontwaardiging, ze op moeten, die op hun beurt beperkt C-mine is, en de chauffeurs daarom hun De mapping in Bijlage 2 illustreert het gedragop -2 vaak maar één auto geparkeerd en over de plaatsen voor mindervaliden om en soms zelfs duidelijk irritatie, de aanwezig waren. wagen elders, dichter aan de trappenhal van de gebruikers.bleek de echo hier veel luider te zijn dan de zo een heel stuk af te snijden. Dit laatste is voorziene rijrichting. Eén bestuurder vroeg van de school, neigen te parkeren. Wijverdieping erboven. nadien door de gemeente zelf gewijzigd. ons zelfs uitdrukkelijk om het bord te Ten slotte werd het gedrag van de sluiten hierdoor niet uit dat observaties Verder konden er enkele minpunten Figuur 4 - Bandsporen en Deze plaatsen zijn weg gehaald en is nu verplaatsen. gebruikers in de parkeergarage die ‘s avonds doorgaan, voor en na de opgemerkt worden voor de tweede bloedvlekken op -2 officieel een rijstrook geworden. geobserveerd in de natuurlijke, filmvertoningen van Euroscoop, onze parkeerverdieping. Tijdens de observatie onaangetaste omgeving en bevindingen zouden kunnen tegenspreken viel op dat deze vrijwel onbenut bleef enBij de volgende reeks observaties werd het Om reacties en gedragsveranderingen Overigens konden nieuwe gebruikers omstandigheden. Opvallend was dat of ontkrachten. dat, op enkele uitzonderingen na, niemandgedrag van de gebruikers geregistreerd te observeren werd de inrit van de gescheiden worden van gebruikers die maar liefst 71% van de automobilisten hier parkeert. Het is aan de ene kant nietwanneer er in de ruimte een verandering parkeergarage op een zeer eenvoudige de garage reeds kenden en deze op de die de garage betraden links afdraaiden, Ook frappant was dat heel veel duidelijk dat er een tweede verdieping isof beperking was aangebracht. Door zelf manier gemanipuleerd. Door aan logische wijze wisten te gebruiken. De dus tegen de officiële rijrichting in. De gebruikers enorm hard rijden binnen de door de minder goede bewegwijzering, enook tot de doelgroep te behoren en gebruik diens linker zijde verbodsbord C1 te automobilisten die de garage al eerder overige bestuurders, die toch besloten parkeergarage, wat niet enkel gevaarlijk aan de andere kant is het onduidelijk welkete maken van de parkeergarage, viel plaatsen, wat iedere bestuurder verbied hadden gebruikt, ergerden zich sneller om naar rechts in te slaan bij de ingang, is voor de voetgangers, maar eveneens kant je op moet en waar je moet inrijdenreeds op dat veel mensen de regels die die richting in te gaan, konden de aan de belemmering, maar veranderden sneden de weg meestal af door over de voor andere auto’s die wensen uit te om -2 te bereiken.14
 9. 9. idee om een soort Pacman-variant uit te werden de aspecten van een vrije ruimte van de ruimte. De parkeergarage moest4.1 VERWERKING OBSERVATIES werken waarbij de automobilist een, van te voren uitgestippelde route, via oplichtende en diens mogelijkheden verder onderzocht. Aanvankelijk was het de bedoeling om de bruikbaar blijven als parkeerruimte en mocht geen negatieve gevoelens oproepen lijnen in de vloer moest volgen naar een gebruikers, meer bepaald bestuurders, bij zijn gebruikers. bepaalde parkeerplaats. Indien hij deze te laten nadenken over hun rijgedrag route naar behoren gevolgd had, kreeg hij en het misbruik dat hieruit voortkomt. Dit Uitgegaan van deze beperkingen, werd een beloning in de vorm van bijvoorbeeld niet meer door een soort geavanceerd besloten om de basis van dit idee, het een smiley of een puntensysteem dat Pacman-parkeersysteem, maar dit maal ontnemen van de functie van de ruimte,Uit de observaties is gebleken dat Ook is de parkeergarage een teken van Door het maken van een 3D-model berekend en bijgehouden zou worden aan door hen te straffen door de hen volledige toe te passen op de tweede verdiepingvoornamelijk de bovenste parkeergarage vluchtigheid, wat inhoud dat dit geen van de parkeergarage (Bijlage 3) werd de hand van een parkeerkaart. parkeergarage te ontnemen. Het was van de garage en ons doel aan te passen.gebruikt wordt. Hier zijn verschillende ruimte is waar je gedurende lange tijd duidelijk hoe groot deze ruimte eigenlijk Moritz Ebinger dacht hier echter anders nu de bedoeling om de garage af te Het aandachtspunt werd verschoven naarverklaringen voor. In de eerste plaats wenst te verblijven. De wagen wordt is en hoe veel plaats hierin verloren gaat. over. Hij was van mening, en gaf het sluiten en hen zo te straffen en te wijzen de eigenlijke ruimte, en diens eigenheid.wil men de auto zo snel mogelijk kwijt geparkeerd en men gaat richting de plaats Ook opvallend was de hoeveelheid aan advies om mensen een volledige vrijheid op hun misbruik. Door de feedback van Het doel was niet langer mensen wijzenen wil men zo dicht mogelijk bij hun van bestemming, achteraf gebeurt het steunpilaren. te gunnen. Autorijden is immers vrij de begeleiders en wat opzoekingswerk op hun fouten of straffen voor het misbruik,bestemming geparkeerd staan, waardoor tegenovergestelde. Men keert terug naar zijn. Waarom dan niet de beschikbare kwamen we echter tot de vaststelling maar bewust te maken van hetgeen zij alsde parkeerplaatsen rondom de in- en de wagen, stapt in en vertrekt onmiddellijk. Aan de andere kant viel het op dat ruimte volledig leegmaken en ontdoen dat sensibiliseren en mensen aanzetten voor de hand liggend zien.uitgangen vaak als eerste ingenomen Hierdoor zijn mensen zich niet bewust van er misbruik werd gemaakt van de van alle regels en beperkingen, en de tot gedragsverandering zeer moeilijk is. Voor een meer gedetailleerd overzichtworden. Verder waren er heel veel mensen de ruimte en diens tijdsbeleving waardoor parkeergarage, meer bepaald dat de automobilisten zelf de keuze laten? Bovendien moet je dan de vraag stellen of van dit eliminatieproces en onzedie zich gewoon niet bewust zijn van het veel aspecten aan de mensen voorbij aangegeven regels genegeerd werden. Op het dan nog een parkeergarage, of zelfs inspiratiebronnen kan je terecht op onzebestaan van een tweede verdieping, of niet gaan. basis van dit gegeven ontstond het idee om Op basis van dit advies, en in combinatie nog een openbare ruimte is. blog, op:goed weten hoe daar te geraken. dit misbruik tegen te gaan. Zo ontstond het met de resultaten van de observaties, Ook werd gewezen op de functionaliteit http://outofspace-groep11.blogspot.com/.16
 10. 10. CONCEPT 5 5.1 ONDERZOEKSVRAAG “ HOE BEVREEMDENDE ERVARING EEN KUNNEN WE VIA EEN INGREEP, TEWEEGBRENGEN BIJ DE BEZOEKER VAN DE PARKEERGARAGE, De basis van elk concept is uiteraard een Wat als een totale ruimte omgevormd wordt tot Dit wordt bereikt door de ruimte een tijdloze OM ZO TE WIJZEN OP DE EIGENHEID “ goed geformuleerde onderzoeksvraag. Voor iets ongewoons, iets speciaals? uitstraling te geven om een bewuste ‘pauze’ in VAN DEZE RUIMTE EN DE BEZOEKER Unidentified Space luidde deze als volgt: te lassen binnen de heersende vluchtigheid. De geselecteerde ruimte heeft een vluchtig Deze pauze moet voor de bezoeker een moment HIER BEWUST VAN TE MAKEN? karakter waar mensen die er gebruik van van rust creëren, waardoor hij het tegengestelde Door een bepaalde ruimte af te sluiten en deze maken zo weinig mogelijk tijd spenderen. ervaart van hetgeen de ruimte aanvankelijk een tijdloos en oneindig karakter toe te kennen, Alles moet zo snel mogelijk en liefst het zo met zich meebrengt. Ook het element van wordt getracht de bezoeker een bevreemdende dicht mogelijk bij de in- en uitgangen. Met dit ondefinieerbaarheid en oneindigheid breekt ervaring mee te geven. In tegenstelling tot als basis van het concept wordt getracht een met de verwachtingen en familiariteit van de hetgeen de ruimte nu uitstraalt wenst het bepaald gevoel en een bepaalde beleving over gebruikers met de parkeergarage en hetgeen concept een vervreemdend effect te creëren. te brengen naar de toeschouwers. zij hiervan gewoon zijn.18
 11. 11. 5.2 DOELGROEP 5.3 KLEUR 5.4 RUIMTE EN 5.5 CONTRAST POPPENZoals uitgebreid omschreven in De kleur die gebruikt wordt is wit. Dit staat De omgevormde ruimte ligt onder een omgeving Deze jonge figuren, gehuld in witte Deze poppen, die jonge vrouwelijke figuren SEREEN VS. DRUKTEbovenstaand punt: ‘Verantwoording ruimte voor maagdelijkheid en het pure, zuivere actief gebruikt wordt, en krijgt een tijdloze en gewaden, willen naar de levendige wereld voorstellen, zijn kwetsbaar, net als de witteen doelgroep’, behoren voor Unidentified aspect van de gigantische ruimte waarin oneindige uitstraling mee. waar ze niet omgeving. Door de kijkrichting van de ONBEVLEKT VS. BEVUILDSpace alle bezoekers van C-Mine tot de gewenst wordt een onaangetaste indruk te In de vloer van de bovenliggende, veel in opgenomen zijn. poppen en de betrokken bezoeker die dezedoelgroep. Met andere woorden, iedereen creëren. gebruikte ruimte, de eerste verdieping van de poppen aankijkt, worden de twee werelden ONBEREIKBAAR VS. BEREIKBAARdie gebruik maakt van de, voor het concept Deze niet-kleur zorgt voor tijdloosheid en parkeergarage, worden op specifieke plaatsen Doordat de bezoeker deze poppen herkent met elkaar verbonden.geselecteerde ruimte die voor hen gecreëerd maakt dat de ruimte ongedefinieerd wordt. glazen openingen verwerkt die een doorkijk als een persoon, vindt er een moment vanwerd. Niemand wordt uitgesloten als Door overal wit te gebruiken, voor de muren, toelaten. Wanneer de bezoeker zich verplaats herkenning of familiariteit plaats. Dankzij ditmogelijke gebruiker of bezoeker. de vloer en het plafond, in combinatie met doorheen de deze verdieping, en de openingen psychologische effect en de impact die diffuus licht lijkt de ruimte oneindig. nadert, is er een directe link tussen de twee deze levenloze, maar toch levensechte verschillende etages/dimensies. figuren op de bezoeker uitoefenen, wordt Hetgeen deze link versterkt is de aanwezigheid er bij de toeschouwer een gevoel van van levensechte poppen die door de ruit naar nieuwsgierigheid opgewekt. boven kijken.20
 12. 12. UITWERKING 6 Om dit concept te realiseren wordt gebruik zijn. Bovenaan deze banen wordt het -1 naar -2 wandelen om te kijken wat er gemaakt van de overdekte parkeerplaats betonnen muurtje, dat reeds aanwezig gaande is. De eigenlijke ruimte op de van de C-mine. De verdiepingen -1 en -2 is, doorgetrokken tot het punt dat de benedenverdieping zelf is echter niet lenen zich perfect voor de uitwerking. chauffeurs er niet meer met de auto naar toegankelijk. Verdieping -1 wordt intensief gebruikt beneden kunnen rijden. door de bezoekers van C-mine, -2 staat Ook de trappenhallen zullen zo veel De eigenlijke parkeerruimte wordt voorzien daarentegen meestal leeg en blijft dus mogelijk van glas worden voorzien. van een white backdrop (fotografie) vaak onbenut. tegen de wanden, vloer en plafond, zo De wanden worden van glas met in vallen alle markeringen weg. De hoeken Door de onderste verdieping met glazen de vier hoeken pilaren van beton, worden weggewerkt door deze overal wanden af te sluiten wordt deze ruimte om ondersteuning en stevigheid te af te ronden. Hierdoor ontstaat een ontdaan van zijn functionaliteit. Bezoekers garanderen. Er zal wel een glazen deur ondefinieerbare ruimte waarbij vluchtlijnen kunnen deze niet meer betreden maar voorzien zijn voor eventueel onderhoud. lijken te verdwijnen. Wanneer je geen enkel bezichtigen door de glazen ruiten die De bezoeker kan dus met de trap naar dieptewerking meer hebt creëer je een onderaan de in- en uitrijbanen geplaatst -2 gaan of via de in- en uitrijbanen van gevoel van oneindigheid.2222
 13. 13. 6.1 INSTALLATIEPERIODEIn de vloer van de bovenste verdieping ruimte eronder. de ruimte. Dit licht komt van TL lampen dievan de parkeergarage worden op enkele De figuren zijn vervaardigd uit materialen achter de backdrop geplaatst worden.specifieke plaatsen ruiten van anderhalve die een levensechte indruk nalaten, naarmeter bij anderhalve meter geplaatst. het voorbeeld van onder andere Duane Door het diffuus licht vallen schaduwen Hanson. De hyperrealistische poppen zijn weg en ontstaat er een tijdloos gevoel.Via deze ruiten kijkt de bezoeker naar gekleed in witte gewaden waarvan de Door het wegwerken van vluchtlijnen Deze installatie zal tijdelijk aanwezig zijnde benedenverdieping, de omgevormde losse, witte stoffen de maagdelijke identiteit en oriëntatiepunten krijgt de ruimte een in de parkeerplaats. De ruimte zal immersruimte. Onder deze ruiten staan van de popen weergeven. ondefinieerbare indruk, waardoor het een meer en meer in gebruik genomen wordenlevensechte poppen die naar boven door gigantische, lege ruimte wordt. Zo krijgt de naarmate de bouw van C-mine afgerondde ruit heen kijken. De ogen van de pop De backdrop is van wit, transparant plastic ruimte zijn eigen, specifieke identiteit. De wordt. De ruimte van parkeerplaats -2trekken de aandacht van de bezoeker die wat via een simulatie van daglicht, wit bezoeker heeft de bevreemdende ervaring zal een half jaar door de installatie inzich een etage hoger begeeft. Hierdoor licht met als kleurtemperatuur 4000K, een in een oneindige ruimte te zijn. gebruik genomen worden omdat de ruimewordt de bezoeker nieuwsgierig naar de diffuus lichteffect zal verspreiden binnen doelgroep zo algeheel bereikt wordt.24
 14. 14. TIJDELIJK 7 Deze installatie zal tijdelijk aanwezig zijn naarmate de bouw van C-mine afgerond in de parkeerplaats. De ruimte zal immers wordt. De ruimte van parkeerplaats -2 gebruik genomen worden omdat de ruime meer en meer in gebruik genomen worden zal een half jaar door de installatie in doelgroep zo algeheel bereikt wordt.DUIDING NAAM PROJECT 8 De naam ‘Unidentified Space’ is er dezelfde uitstraling als ons concept, simpel komen van de vluchtige maatschappij. gekomen als, in de eerste plaats, een en minimalistisch. Daar komt nog bij dat duidelijke verwijzing naar de opdracht. We de ruimte ongedefineerd wordt, zoals het Bovendien is ‘Unidentified Space’ ook maken namelijk van de ‘public space’ een eerste stuk van de naam zegt, door onder een metaforische verwijzing naar het ‘public place’ door de ruimte die er is te andere hoeken en wegmarkeringen weg heelal. Net zoals het heelal is onze ruimte benadrukken, door mensen er bewust van te werken. Het tweede deel van de naam eindeloos en onbepaald. Daarnaast te maken. Het was de bedoeling om dit in slaat terug op het feit dat we bewust krijg je in de ruimte hetzelfde gevoel de naam terug te laten komen. gebruik willen maken van de gigantische als in het heelal, namelijk een gevoel ruimte en deze willen omvormen tot een van oneindigheid en het wegvallen van In de tweede plaats heeft de naam ruimte waar de gebruiker tot rust kan tijdsbesef.26
 15. 15. MOIELIJKHEDEN 9UITVOERING PROJECT Uiteraard zullen er bij de uitvoering van worden aan de hand van berekeningen, zorgvuldig weggehaald worden. Alle gaten Daarnaast kan de white backdrop ook onderhoud. Er kan vanalles gebeuren: een het concept enkele enkele moeilijkheden gemaakt door een ingenieursbureau. die in de muren en het plafond gemaakt problemen opleveren. Deze is namelijk kortsluiting in de bedrading van de lampen, ervaren worden. Een eerste moeilijkheid Bovendien zijn deze kijkgaten een zijn om de armaturen voor de TL buizen een cruciaal element in het concept en lampen zelf die stuk gaan, het plastic dat vormt zich in de dragende structuur van definitieve ingreep in de vloer, wat het en de plastic platen te bevestigen moeten moet dan ook perfect gerealiseerd en de hitte van de voortdurend brandende de parkeergarage. We weten niet of de moeilijk, misschien zelfs onmogelijk maakt terug opgevuld en afgedicht worden. weergegeven worden. Zo mogen er lampen niet aankan en verkleurd, … kijkgaten die in de grond gemaakt zullen om ze nadien nog te dichten. absoluut geen schaduwen zijn. Dit kunnen Daarom moet een mogelijkheid voor worden de stabiliteit van de garage in Ook is Unidentified Space een tijdelijke De glazen wanden dienen weer, op een we enkel bereiken als de TL lampen perfect onderhoud voorzien worden die liefst gevaar kunnen brengen. installatie. Het afbreken ervan kan op zijn veilige manier weggehaald te worden en opgesteld, en op elkaar afgestemd zijn. verborgen is en natuurlijk niet toegankelijk beurt ook weer moeilijkheden met zich het wegwerken van de kijkgaten, indien Het licht moet goed verdeeld worden en voor de gewone bezoekers. Deze De eigenlijke afmetingen, de dikte van het meebrengen. Zo moet heel de bedrading nodig, zou ook voor structurele problemen natuurlijk moet de backdrop ook voldoende doorgang deur is enkel bedoeld voor glas en andere aspecten zullen bepaald die de lampen van stroom voorziet weer kunnen zorgen. licht doorlaten. de personen die de ruimte moeten Ten slotte is er het probleem van onderhouden.2828
 16. 16. TEKORTKOMINGEN EN 10AANBEVELING Tekortkomingen en aanbevelingen dienen oncontroleerbaar is. Dit geldt echter voor bepaalde, gewenste reactie uit te lokken omschreven in vorig punt: ‘Moeilijkheden opgesomd en besproken te worden om alles, maar is op dit concept des te meer die anders misschien niet direct uitgelokt uitvoering project’. eruit te leren en deze te vermijden naar de van toepassing. Er kan een bepaalde zou worden. Deze elementen kunnen hun De backdrop moet goed geplaatst worden toekomst toe. bedoeling of een bepaald gedachtegoed doel ook missen of in het ergste geval iets en alle hoeken moeten perfect afgerond Als designer is zelfreflectie enorm schuilgaan achter een ontwerp of een volledig verschillend van wat de ontwerper worden. Daarnaast moeten ook de lichten belangrijk, dus ook het kritisch en objectief concept, maar hoe de toeschouwer de bedoelde oproepen bij de toeschouwers. perfect worden gepositioneerd, zodat beoordelen van een eigen concept. uitwerking hiervan zal ervaren kan niet op Dit laatste kan voor de ontwerper zelf er geen enkele schaduw is in de ruimte. voorhand bepaald of voorzien worden. Zo ook een interessante en leerrijke ervaring Al deze elementen zijn cruciaal voor het Dergelijk concept ligt bij de bedenker(s) kan hetgeen het concept voor ogen heeft zijn omdat er een wisselwerking ontstaat bekomen van het gewenste effect. vaak nauw aan het hart waardoor het voor enkel naar voren geschoven worden door tussen de ontwerper, het werk en de hen moeilijk is om dit los te laten en een het zo goed en volledig mogelijk uit te toeschouwer. Voorts moeten de technische details van de volledige andere richting in te slaan. werken. kijkgaten verder onderzocht worden. Zoals Wat betreft aanbevelingen is het in de we eerder al hebben gezegd, kunnen wij Bij Unidentified Space valt op merken Dit kan door elementen, zoals bijvoordeeld eerste plaats heel belangrijk dat het de impact van de kijkgaten op de stabiliteit dat het gedachtegoed van de bezoekers de poppen, te gebruiken om een project perfect wordt uitgevoerd, zoals van de garage niet inschatten.30
 17. 17. PLANNING EN 11TAKENVERDELING32
 18. 18. FEMKE IRENE ROBIN GIJSBRECHT ANNELEEN STEPHAN FEMKE IRENE ROBIN GIJSBRECHT ANNELEEN STEPHAN03/12: introductie project x x x x x x 14/01 bijeenkomst x x x x x xkennismaking & voorbereiding presentatie ° ° ° ° °bespreking project ° ° ° ° ° ° 3D visualisatie ° mapping ° °7/12: bijeenkomst x x x x x x observaties ° °voorbereiding presentatie ° ° ° ° ° presentatie maken °10/12: presentatie ruimtes x x x x x x 26/01 bijeenkomst x x x x x x& doelgroep voorbereiding presentatie ° ° ° ° °voorbereiding presentatie ° ° ° ° ° bronnenonderzoek ° ° ° °presenteren ° ° inspiratie ° ° ° °17/12: lezingen & mapping x x x x x x 28/01 presentatie &workshop x x x x x xobservaties ° ° ° ° ° ° presenteren ° ° bespreking feedback ° ° ° ° °23/12: bijeenkomst x x x x x x ideëen ° ° °voorbereiding presentatie ° ° ° °3d visualisatie ° 04/02 concepten bedenken x x x x x xresultaten in mapping verwerken ° °observeren ° ° 09/02 bijeenkomst x x xpresentatie maken ° ° presentatie voorbereiden ° ° ° x = aanwezig ° = werk verricht x = aanwezig ° = werk verricht
 19. 19. FEMKE IRENE ROBIN GIJSBRECHT ANNELEEN STEPHAN FEMKE IRENE ROBIN GIJSBRECHT ANNELEEN STEPHAN10/02 bijeenkomst x x x x 18/02: ontwerpproces x x x x x xbespreking presentatie ° ° ° ° ontwerpen ° ° 3D visualisatie °11/02: tussentijdse evaluatie paper ° ° ° ° ° °bespreking feedback x x x x x vormgeving paper ° °presentatie ° 22/02: bijeenkomst x x x x x x15/02: bijeenkomst x x x x x x bespreking paper ° ° ° ° ° °concepten bedenken ° ° ° ° ° ° 23/02: bijeenkomst x x x x x x16/02: bijeenkomst x x x x x x bespreking paper ° ° ° ° ° °concepten bedenken ° ° ° ° ° ° verdieping concept ° ° ° °17/02: bijeenkomst x x x x x x 25/02: ontwerpproces x x x x x xconcepten bedenken ° ° ° ° ° ° 04/03: bijeenkomst x x x x x x voorbereiding presentatie ° ° ° ° ° ° presentatie ° ° x = aanwezig ° = werk verricht x = aanwezig ° = werk verricht
 20. 20. BESLUIT 12 Er gaat geen dag voorbij zonder dat we en zijn hier, beperkt, aanwezig. Toch is voren gekomen en kon een degelijke bezoek aan de parkeergarage. een publieke ruimte betreden. Maar in opmerkelijk dat al deze gebruikers amper onderzoeksvraag geformuleerd worden. Dit wordt gerealiseerd door het afsluiten welke zin is een publieke ruimte publiek met elkaar in contact treden. Deze laatste hebben we een invulling van de verdieping -2 door gebruik te als collectiviteit ver zoek is. Het is immers Om een goed concept te kunnen gegeven met het uiteindelijke concept, maken van glazen wanden en een de zo dat er weinig interactie is met de ruimte bedenken, was er uiteraard nood aan waarvoor een eenvoudige en gehele ruimte te voorzien van een ‘white en met de aanwezige mensen binnen een vooronderzoek. Aan de hand van minimalistische titel gekozen werd: backdrop’ in combinatie met diffuus licht. die ruimte. Dit project stelt dat gebrek aan observaties kon worden vastgesteld dat Unidentified Space. Zo wordt deze ruimte van zijn functie collectiviteit in vraag en heeft als doel om mensen zich niet bewust zijn van de Opvallend tijdens de observaties was de ontnomen. van een ‘public space’ naar een ‘public ruimte die de parkeergarage herbergt. vergankelijkheid van tijd en de eigenlijke Op de verdieping erboven, -1, worden place’ te gaan. Dit uit zich vooral wanneer we verdieping grootte van de ruimte. Dit zijn aspecten doorkijkruiten in de vloer geplaatst, -2 bestuderen, waar nauwelijks mensen waar gebruikers zich niet van bewust zijn waaronder hyperrealistische poppen Unidentified Space is een project parkeren. en dus ook niet over nadenken. Het doel staan. Dit geheel van elementen brengt waarvoor de parkeergarage van C-mine van het concept is om de toeschouwers een gevoel van tijdloosheid, oneindigheid gebruikt wordt. Hierin worden heel veel Via de uitkomsten van deze observaties ervan hier bewust van te maken en een en ondefinieerbaarheid met zich mee. verschillende mensen samengebracht zijn de eerste concepten en ideeën naar pauze te creëren binnen hun vluchtige Hetgeen de bedoeling is van het concept.38
 21. 21. 40
 22. 22. DESIGN RES E A R C HONDERZOEK S M E T H O D O L O G I E“OUT OF SPA C E ”BIJLAGENGROEP 11FEMKE NOU T E R SIRENE VAN H E R T E NROBIN VAN D E R B U R G H TGIJSBRECHT VA L K E N E R SANNELEEN VA E SSTEPHAN C E L I S
 23. 23. BIJLAGEN Bijlage 1: Plattegrond Bijlage 2: Mapping Bijlage 3: 3D model parkeergarage Bijlage 4: Bronnenonderzoek Gijsbrecht Valkeners Bijlage 5: Bronnenonderzoek Femke Nouters Bijlage 6: Bronnenonderzoek Robin van der Burght Bijlage 7: Bronnenonderzoek Irene van Herten Bijlage 8: Bronnenonderzoek Stephan Celis Bijlage 9: Bronnenonderzoek Anneleen Vaes2
 24. 24. Bijlage 1: Plattegrond Bijlage 2: MappingFiguur 5 – Plattegrond garage Figuur 6 – Gedetailleerde mapping rijroutes Figuur 7 – Mapping rijroutes4
 25. 25. Bijlage 3: 3D model parkeergarage Bijlage 4: Bronnenonderzoek Gijsbrecht Veronica Ranner – Crooke Road 3 ZOOM–OUT 5Figuur 8 – 3D model garage Valkeners Dit project illustreert een toekomst met beperk- Een project van de Provincie Limburg om kunst te energiebronnen, als onze bronnen langzaam in publieke ruimtes op de voorgrond te plaat- Elliot P. Montgomery – Vehicular Acoustics maar zeker uitgeput raken. sen en om kunst terug tot bij de mensen te Monitoring1 Figuur 11 – Crooke Road brengen. Een onderzoek naar de verschillende geluiden Figuur 13 – Badeend zoom-out in een grootstad. Montgomery plaatst een object in een stad om een aantal jaar het ge- luid op te nemen dat geproduceerd wordt door auto’s, bussen, mensen, … Figuur 9 – Vehicular Acoustics Monitoring Nintendo Wii – Michael Jackson: the experi- ence commercial 4 Dit is een reclamespotje voor het nieuwe videospelletje van Michael Jackson. Een fijn reclamefilmpje waarin goed gebruik wordt Shing Tat Sung – First year 2 gemaakt van publieke ruimten, om dit te linken First year is een onderzoek naar de communi- aan het videospelletje of de videoclips van M.J. Oprah Winfrey – viering vierentwintigste catie in de toekomst. Dit kunstwerk bestaat uit zelf. seizoen in Chicago 6 meerdere installaties, elk met een eigen betek- Figuur 12 – Michael Jackson: the experience Dit is niet zo dadelijk een vorm van kunst, maar enis en is bedoeld om gedachten op te roepen commercial toch heel indrukwekkend om mensen te betrek- bij mensen die er naar kijken of er gebruik van ken en om vreemden te laten samenwerken. maken. Figuur 14 – Flash Mob BEP & Oprah Winfrey Figuur 10 – First year6
 26. 26. Bijlage 5: Bronnenonderzoek Femke Nouters zijn eigen lichaam en tape in Rio De Janeiro & Hector Zamora 9 Anna Garforth 10 Bruno Taylor – Playful spaces11 Phil Coy 12 Mexico. Hector Zamora is een Mexicaanse artiest die Anna Garforth werkt met gerecyleerde en Bruno Taylor wil in de openbare ruimte een In zijn zoektocht naar een typisch Fins land-Michael Aaron Williams – Austria 7 In 2006 kwam hij met een nieuw project, ge- zich focust op openbare ruimtes voor zijn werk. natuurlijke media. De kunstenares heeft een spelelement terugbrengen. Zijn werk verenigt schap is dit project ontstaan. Een kaart vanKunstenaar Michael Aaron Williams probeert naamd Embed Serie. Nu had hij de lichamen Hij creeërt grote kunstwerken die de fysieke achtergrond in design en illustratie en dit komt incidenteel spel in de publieke ruimte door de de omgeving werd samengelegd met eenmet zijn street art een social statement te kleren aangedaan en hij plaatste deze in ver- karakteristieken van een omgeving benadruk- ook tot uiting in haar ecologische kunstwerken, bestaande infrastructuur aan te passen om satelietbeeld waarvan een lijn van 17 pixelsmaken. Hij wil de situatie waarin straatmensen schillende posities in het straatbeeld. ken. Verder betrekt hij de lokale gemeenschap waar ze onder andere met typografie speelt. iedereen uit te lokken om te spelen. werd gekozen. De kleuren die terugkomen inzich bevinden onder het oog brengen van Ten slotte bracht Jenkins in 2007 zijn Traffic-Go- ook bij de creatie van zijn werk. Figuur 18 – Anna Garforth Figuur 19 – Playful spaces het landschap zijn ook terug te vinden op dedegenen die zijn kunst bezichtigen en hen er Round project uit, waarbij hij een draaimolen Figuur 17 – Street Art Hector Zamora kleurlijn. Een ander kunstwerk genereert deover doen nadenken. Onderstaande werken creërde door paarden uit tape te plaatsen op kleuren van een testbeeld door de zang vanheeft hij in Oostenrijk aangebracht, waar hij lantaarnpalen in een cirkel. een koor 13. Black Spot ten slotte is een pogingeen focus legde op kinderen. Hij beelde de Figuur 16 – City tot negatie en tot het trekken van een lijn tussenstraatkinderen af met witte rozen, om zo aan te aarde en hemel.kaarten dat ze kwetsbaar voor slechte invloed Figuur 20 – Phil Coyen zo hun onschuld kunnen verliezen.Figuur 15 – Streetart in OostenrijkMark Jenkins – City 8Mark Jenkins is een Amerikaanse kunstenaardie bekend is voor zijn straatinstallaties waarbijhij tape gebruik. In de stadsomgeving heeft hijal heel wat projecten opgezet.Voor zijn eerste project, Tape Men, plaatstehij lichamen gemaakt van een afgietsel van8
 27. 27. Bijlage 6: Bronnenonderzoek Robin van der Sebastian Campion – Urban Cursor 16 Wifi hotspot 18 Bijlage 7: Bronnenonderzoek Irene van Herten The Light House – Variable Emission Trans-Burght Op een plein wordt een grote computercursor Op dit plein maakt men mensen bewust van de fer Architecture 22 geplaatst. De cursor is groot en stevig genoeg aanwezig wifi hotspot, zodat ze gebruik maken Denise van der Sar – Whispering Chairs 20 Mark Bain heeft in een kantoor van de lucifer-Steven Bulhoes – La Vitrine 14 om op te zitten. Daarnaast bevat het object ook van draadloos internet. Het is zeer opvallend Met haar Whispering Chairs creeërt Denise fabriek een fel zoeklicht geplaatst. Dit beweegtBij deze installatie hangen er led-lampjes voor wieltjes zodat deze over het plein verplaatst en voor iedere voorbijganger duidelijk. Zoals je van der Sar een plaats waar mensen elkaar in alle richtingen en schijnt door de rameneen vitrine. Er worden random vormen gemaakt kan worden. Wat de cursor nog interessanter kan zien, werpt het ook zijn vruchten af. speciale, intieme of betoverende verhalen van de kleine ruimte in de open hal die nu indoor de complete constructie. Uiteindelijk rea- maakt is dat de cursor een gps systeem bevat. Figuur 25 – Wifi hotspot kunnen vertellen op de ouderwetse manier. gebruik is als parkeergarage. De schaduw vangeren de vormen wanneer iemand voorbij komt Via een website en google maps kan de cursor De boog gemaakt uit gelamineerd karton leidt de raampartijen zorgt ervoor dat de vorm vanen op de richting waar die persoon heen gaat. wereldwijd gevolgd worden. de geluidsgolven van de ene persoon naar de de kantoorruimte als het ware geprojecteerdFiguur 21 – La Vitrine Figuur 23 – Urban Cursor andere. Op die manier reiken zelfs gefluisterde wordt op de wanden van de grote hal. Het werk boodschappen zonder enige versterking de heeft het werk met het draaiende licht en de andere persoon. glazen behuizing wat weg van een vuurtoren. Figuur 27 – Whispering Chairs Bovendien vraagt het evenals zijn alter ego om oplettendheid. Met The Light House activeert de kunstenaar onze zintuigen en nodigt hij ons uit Glow 24 de ruimte te bekijken en beluisteren alsof het de Een spoorrails met een wagon waar een eerste keer is. lampje op is bevestigd, deze rijdt onder keu- Figuur 29 – The Light House kenmaterialen, een winkelwagentje, … Deze voorwerpen werpen een hoge schaduw op de muur. De schaduwen bewegen over de muur, Alsop Architects – Sharp Centre for Design19 omdat het wagonnetje rijdt. Play me I’m yours17 Een publieke ruimte boven een publieke ruimte: Figuur 31 – GlowLänsiväylä – Helsinki Bikelanes15 Dit is een piano die wereldwijd reist naar ver- door middel van een soort van zwevende vleu-Omdat er in Helsinki geen fietspaden zijn en schillende publieke ruimtes. Het is een zeer gel aan een gebouw te maken is er geen rui-dit zeer gevaarlijk is begon Länsiväylä een eenvoudig initiatief, maar het zorgt wel voor mte op de grond verloren gegaan, maar heeftcampagne door zelf fietspaden “aan te leggen” plezier en interesse bij voorbijgangers. De het gebouw toch een uitbreiding gekregen.waarin mensen hebben geholpen. Op de Ha- mensen die er op spelen, hebben alle leefti- Figuur 26 – Sharpe Centre for Designmeentie (een van de drukste straten in Helsinki) jden en zorgen voor veel verschillende soortenwerden verfstrepen op de weg aangebracht. muziek. Jeroen Glas – MIMIC III 21Wanneer er fietsers overheen reden ontstond Figuur 24 – Play me I’m yours Glas toont een grote projectie op een blindeer door de sporen als het ware een kleurrijk en muur waarbij het beeld flitst en verandert alsoffel fietspad. er sprake is van storing. Soms is de muur zelf te ASCII Art Ensemble – ASCII.LIVE 23Figuur 22 – Helsinki Bikelanes zien, soms een aangepaste versie, waarbij on- Voor de installatie tijdens GLOW wordt cam- opvallende details worden uitgelicht, de kleuren erabeeld live vertaald naar ASCII. Het publiek verschieten of het beeld verschuift. wordt gefilmd en kan zichzelf terugzien als lev- end tekstbeeld. Op deze manier wordt duidelijk Tag your street 25 Figuur 28 – MIMIC III dat alle digitale bestanden bestaan uit bits: Tag Your Street is een soort virtuele graffiti nullen en enen. ASCII-kunst maakt duidelijk wat waarmee je betekenis ka geven aan locaties. er ten grondslag ligt aan de ons omringende Je kan elke plek in een stad taggen met een beelden en confronteert de toeschouwer met gsm voorzien met GPS-technologie. Wanneer een lage resolutie van de werkelijkheid. je je gsm op het juiste kanaal afstemd, kan je Figuur 30 – ASCII.LIVE de beelden en verhalen zien. Doordat de infor-10
 28. 28. matie bottom-up is en dus van andere burgers Bijlage 8: Bronnenonderzoek Stephan Celis mensen terug te laten communiceren met dien verwijst de muurschildering naar de tex- Portraits of hope 35komt, heeft het een positief effect op sociale vreemden en samen te werken. Hij vond tielfabrieken die vroeger in deze wijk stonden. In New York hebben meer dan 23 duizendnieuwsgierigheid en de behoefte tot exposure.” Ghost bike initiative 30 namelijk dat mensen te asociaal geworden zijn. Figuur 37 – Muurschilderij Michael Lin mensen samengewerkt aan dit project. Van Een project opgezet door GhostBike initiative. Ze Figuur 35 – Seesaw bench scholen tot ziekenhuizen hebben ze allemaalMarie Sester – ACCESS 26 plaatsen wit geverfde fietsen aan kruispunten bloemen op taxi’s. Het moest de verschillendeDit project van Marie Sester in de hal van het waar er fietsers omver zijn gereden. Ze willen sociale groepen dichter bij elkaar brengen enstation in Eindhoven is interactief. Met installatie op deze manier proberen mensen bewust te daar waren ze zeker in geslaagd.worden individuele voetgangers gevolgd door maken van de gevaren en automobilisten om Figuur 39 – Portraits of hopeeen spot die mensen online kunnen besturen. een betere rijstijl aan te nemen.De voetgangers weten niet wie kijkt of waarom Figuur 34 – Ghost bike initiativeze worden gevolgd.Figuur 32 – ACCESS Flower Power – Flosculus 29 Ben Hagenaars – Animation Vegetation 32 Op het STRP Festival heeft men gebruik De kunstenaar had jutezakken gevuld met zand gemaakt van een interactieve lichtprogram- en graszaadjes. Deze zakken heeft hij verspreid mering. Op basis van de kleurenpracht van over Hasselt met als bedoeling de stad nog bloemen worden interactieve lichteffecten groener te maken. gecreëerd. Wanneer men op een rood vlak Figuur 36 – Jutezakken rondom het bloemperk gaat staan, komt er een camera op af. De camera moet men proberen naar de gekozen bloem te leiden, waarna de Swing It 34 hele omgeving diezelfde kleur als de gekozen Ruim 42 verschillende schommels waren gep-PhotoSwapper 27 bloem krijgt. Dit leidt tot een sociale ervaring laatst op de kleine ring in Hasselt. De schom-De PhotoSwapper-applicatie is een voorbeeld van samenwerking en ontdekking binnen het mels zijn allemaal van verschillende ontwer-van een system dat ontworpen is om technolo- kleurenspectrum van de natuur. pers en hebben de bedoeling om jong en oudgie te integreren in de publieke setting. Het dichter bij elkaar te brengen.systeem is sterk geïnspireerd door de activit- Figuur 38 – Swing iteiten op de markt.Kurt Hentschläger – Feed 28Eerst zien kijkers van ‘Feed’ een computerani- Michael Lin – Muurschilderij 33matie. Misleidend, want het echte spektakel De muurschildering van de Taiwanese kun-komt daarna: ineens is de zaal met rook gevuld stenaar Michael Lin fleurt een Gentse buurt open wat zich vervolgens afspeelt, lijkt nog het en symboliseert tegelijkertijd de diversiteit vanmeest op een droom of nachtmerrie, want Kurt de bewonersgroep. De exotische bloemenHentschläger is een virtuoos met elektronische Martin Nicolausson – Seesaw bench 31 verbinden de cultuur van migranten met degeluiden en lichteffecten. Deze bizarre bank gedraagt zich als een wip- Vlaamse baksteen. Het werk brengt niet enkelFiguur 33 – Feed plank. De kunstenaar had als bedoeling om kleur in de stad, maar ook meer groen. Boven-12
 29. 29. Bijlage 9: Bronnenonderzoek Anneleen Vaes Christian Möller – Kaleidophone 38 Interactive LED System 41 Dit ontwerp van Christian Möller 39 interageert In een voetgangerstunnel in Strømmer, Noor-Caroline Pham – Subway Sunlight Project 36 met het gebruik van mobiele telefoons door wegen maakt men gebruik van interactieveDit concept maakt gebruik van speciaal ap- voorbijgangers. Ze kunnen immers de telefoon- verlichting: een muur van 27m² LED’s die rea-paratuur en glasvezelkabels om op die manier nummers die weergegeven zijn op de gevel geren op beweging. Van zodra de voorbijgang-zonlicht te brengen naar de donkere wan- bellen, waardoor ze worden gekoppeld aan het ers merken dat ze een spoor achterlaten bij het LIJST VAN FIGURENdelgangen van het metrostation. Het project computersysteem dat zorgt voor de bediening wandelen, beginnen ze te experimenteren metintegreert zonnelicht-overdracht met publieke van de installatie: ze kunnen het geluid en het het licht.42stedelijke kunst, waardoor de stad geld kan licht van de installatie op die manier manipul- Figuur 44 – Interactive LED Systembesparen aan energie én de openbare ruimte eren.aangenamer maakt voor de reizigers. Figuur 42 – KaleidophoneFiguur 40 – Subway Sunlight Project Q.S. Serafijn – Scoresheet 43 Q.S. Serafijn, bekend van de D-toren, heeft in 2003 de scoresheet ontworpen. Dit is eenDaan Roosegaarde – Interactive living co- scorebord waarbij alle activiteiten die in hetcoon 37 gebouw plaatsvinden worden geregistreerd Figuur 1 Bord Parking -2 6 Figuur 16 City 21 Figuur 32 ACCESS 29Deze interactieve cocoon, ontworpen door door middel van LED’s en neons. Figuur 2 Gehandicaptenparkeerplaats 7 Figuur 17 Street Art Hector Zamora 22 Figuur 33 Feed 30Daan Roosegaarde, reageert op de bewegin- Figuur 45 – Scoresheet Figuur 3 Brandblussers -1 & -2 7 Figuur 18 Anna Garforth 22 Figuur 34 Ghost bike initiative 31gen en geluiden van bezoekers. De grootte van Sebastian Campion – Urban Cursor 40 Figuur 4 Bandsporen en bloedvlekken op -2 8 Figuur 19 Playful spaces 23 Figuur 35 Seesaw bench 31de cocoon verandert door de intensiteit van het Urban Cursor is een grote driedimensionele Figuur 5 Plattegrond garage 14 Figuur 20 Phil Coy 23 Figuur 36 Jutezakken 32menselijk gedrag. muiscursor geplaatst op een plein in Figueres.Figuur 41 – Interactive living cocoon Voorbijgangers konden het object op allerlei Figuur 6 Gedetailleerde mapping rijroutes 15 Figuur 21 La Vitrine 24 Figuur 37 Muurschilderij Michael Lin 32 manieren gebruiken, het gebruik was immers Figuur 7 Mapping rijroutes 16 Figuur 22 Helsinki Bikelanes 24 Figuur 38 Swing it 33 suggestief. Via de ingebouwde GPS stuurde het Figuur 8 3D model garage 17 Figuur 23 Urban Cursor 25 Figuur 39 Portraits of hope 33 object haar geografische coördinaten naar een Figuur 9 Vehicular Acoustics Monitoring 18 Figuur 24 Play me I’m yours 25 Figuur 40 Subway Sunlight Project 34 website. Hier werden de coördinaten in kaart Figuur 10 First year 18 Figuur 25 Wifi hotspot 26 Figuur 41 Interactive living cocoon 34 gebracht door Google Maps, waardoor de Figuur 11 Crooke Road 19 Figuur 26 Sharpe Centre for Design 26 Figuur 42 Kaleidophone 35 verplaatsingen van de cursor gedocumenteerd werden. Figuur 12 Michael Jackson: the experience Figuur 27 Whispering Chairs 27 Figuur 43 Urban Cursor 35 Figuur 23 – Urban Cursor commercial 19 Figuur 28 MIMIC III 27 Figuur 44 Interactive LED System 36 Figuur 13 Badeend zoom-out 20 Figuur 29 The Light House 28 Figuur 45 Scoresheet 36 Figuur 14 Flash Mob BEP & Oprah Winfrey 20 Figuur 30 ASCII.LIVE 28 Figuur 15 Streetart in Oostenrijk 21 Figuur 31 Glow 2914

×