BioSCENTer     CASEBOOK     Anneleen Vaes       Tim Vrijsen1     Jan Dekeyzer
VOOrwOOrDDe MAD-faculty gaf ons, premasterstudentenCommunicatie- & Multimediadesign, de kans omeen unieke ervaring op te d...
INHOUDSOPGAVE  Abstract          4  Inleiding          5  Briefing          6  resear...
ABSTrACTOm de doelstellingen van het project te bereiken, hebben weeen webplatform ontwikkeld om meer jongeren tusen 16 en...
INLEIDINGIn het casebook staat een overzicht en een grondige uit-werking van alle stappen die gezet zijn om tot het concep...
BrIEFING
BioSCENTer is een virtuele organisatie, een associatie vanlaboratoria en werkt rond vier clusters van de wetenschappen,  ...
rESEArCH
Alvorens te beginnen aan het uitdenken van een concept ishet uiteraard belangrijk om eens te kijken wat er nu reeds   K...
MArKETINGCOMMUNICATIEPLAN
1. Omgevingsanalyse                            Technologisch: Voor de medewerkers is het heelm...
2. sWOT analyse                        namelijk campus Arenberg. Ten tweede is het gelegen    ...
Concurrentie vindt meer aansluiting bij doelgroep,     over. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers een soortomdat ze meer...
Natuurlijk is het ook van belang om de grootte van de    Houdingsdoelstellingendoelgroep te bepalen. Er zijn zo’n 127.2...
6. sTraTegie en meDia                  wat ze bekijken op hun computer. Op de facebook-         ...
7. PlanningDATUM        TAAK5 september 2011  Opname filmpje 1          Lancering website en facebookpa...
“20 december 20119 januari 2012           Levering flyers  “           Verzending affiches11 januar...
1 maart 2012   Start prijsvraag 91-3 maart 2012  SID-in Limburg         Opname filmpje 77 maart 2012   Be...
6 augustus                Start prijsvraag 15       “7 september 20128 september 2012        ...
AUDIOVISUELE VOrMGEVING
1. COnCePTHet succes van Experience Lab staat of valt met de filmpjes. Niet alleen is video in ons concept een manier om e...
2. sTOrybOarDs       STORYBOARD EXPERIENCE LAB VI LIFE                               ...
STORYBOARD EXPERIENCE LAB EVO BIO                                             ...
2. sTOrybOarDs       STORYBOARD EXPERIENCE LAB BIOMINT                               ...
STORYBOARD EXPERIENCE LAB BIO-INF                                             ...
GrAFISCHE VOrMGEVING
1. analyse COnCurrenTie                 Uhasselt                             ...
2. raPPOrT grafisChe sTijl en vOOrWaarDenEr is bewust gekozen voor een strak webontwerp dat wordt aangevuld met sprekende ...
lOgODe cirkel representeert BioSCENTer als een draaischrijf voor wetenschappelijk onderzoek opgebied van de vier kleuren b...
KleurgebruiK#ffffff    #9DDCfb  #C3ee82  #ff615e  #e4e2C9     “                 “POWerPOinTPr...
affiChevOOrbeelD     “     “31
rOll uP banners     “    “32
3. gesCheTsTe sChermen + PrOCes33
34
35
“  “36
4. PrOTOTyPe COnCePT     “      “37
5. PrOTOTyPe inTerne meDeWerKersblOg     “               “38
5. PrOCES                                 die de jongere op facebook triggert naar het web...
ICT
1. anaylyse COnCurrenTie                             2. gebruiKTe TeChnOlOgieugent    Drop...
USABILITY TESTING1.  Ga naar http:/cmdstud.khlim.be/~tvrijsen/pl/bioscenter.2.  Vertel me wat de cluster BioMINT inhou...
Interview1.   Actie 1:    a.     Had je op de homepage direct door waar je op moest klikken?      “2.   A...
resPOnDenT 1 was een man van 18 jaar komende uit      resPOnDenT 2 was een 22 jarige studente Handels-het beroeps se...
CONTENT CLUSTErS     45
biOminT: BioMINT staat voor biomoleculaire interac-     dit complexe proces beter te begrijpen, maar ook omties en hee...
EvOLUTiOnAirE BiOLOgiE: Deze cluster bestudeert      biO infOrmaTiCa: Het gebruiken van wiskundige,het ontstaan en d...
BESLUITrekening houdend met het doel, kunnen we besluiten datExperience Lab een sterk en betaalbaar medium is. Hetspreekt ...
BIBLIOGrAFIEStructuur van de bevolking”, (1 januari 2010). Geraadpleegd op 4 april 2011,http://statbel.fgov.be/nl/statisti...
BIJLAGEVErGADErINGEN        50
VErGADErINGEN PrOJECTLABVergadering 16/03Aanwezig: Anneleen, Jan, Stephan & TimInhoudIedereen gaat op zoek naar enkele con...
Vergadering 28/03Aanwezig: Anneleen, Jan & TimAfwezig: StephanInhoudwe willen de 360° 4 categorieën met aparte kleuren > i...
−    ICT (ER-schema’s) – Stephan & Tim−    Communicatieplan – Anneleen−    Marketingplan – Jan & Anneleen−    ...
Vergadering 28/04Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Stephan & TimInhoud1   Concept-   we besluiten om de kleuren achte...
-    Voor de interne site gaan we het houden bij schetsen of wireframes, hier teveel aandacht besteden zou tijd wegneme...
Vergadering 23/05Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Tim-- “Inhoud                           “  ...
“    “  57
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Casebook BioSCENTer

722 views
663 views

Published on

Een uitgewerkt concept voor BioSCENTer in Leuven, gericht op jongeren van 16-18 jaar.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Casebook BioSCENTer

 1. 1. BioSCENTer CASEBOOK Anneleen Vaes Tim Vrijsen1 Jan Dekeyzer
 2. 2. VOOrwOOrDDe MAD-faculty gaf ons, premasterstudentenCommunicatie- & Multimediadesign, de kans omeen unieke ervaring op te doen binnen het ProjectLab.Graag richten we hiervoor een woord van dank aanons begeleidend docententeam dat ons op regel-matige basis bruikbare feedback en tips heeftgegeven.Daarnaast kregen we ook belangrijke input vanhet BioSCENTer zelf. Zij hebben ons meermaalsontvangen en voorzien van de nodige uitleg eninhoud, waarvoor hartelijk dank.
 3. 3. INHOUDSOPGAVE Abstract 4 Inleiding 5 Briefing 6 research 8 Marketingcommunicatieplan 10 Audiovisuele vormgeving 20 Grafische vormgeving 26 ICT 40 Usability testing 42 Content clusters 45 Besluit 48 Bibliografie 49 Bijlage 50
 4. 4. ABSTrACTOm de doelstellingen van het project te bereiken, hebben weeen webplatform ontwikkeld om meer jongeren tusen 16 en18 jaar aan te trekken en vervolgens meer interesse krijgen inwetenschap en de bijhorende studies. Het platform noemt Ex-perience Lab en is het best te verklaren als een virtueel labowaarin interessante experimenten staan uitgelegd. De belev-ing staat er centraal.In de eerste plaats worden de jongeren aangetrokken dooreen offline campagne die online zal worden doorgetrokken.Via de KULeuven brochures en aanwezigheid op evenementenzoals de SID-in beurzen worden jongeren bewust gemaakt vanExperience Lab. Hierdoor worden ze getriggerd naar de face-bookpagina en bijgevolg naar de website van Experience Lab.Daar vinden ze het antwoord op een gestelde vraag, indienze het juiste antwoord via facebook geven, maken ze kans opleuke prijzen.4
 5. 5. INLEIDINGIn het casebook staat een overzicht en een grondige uit-werking van alle stappen die gezet zijn om tot het conceptvan Experience Lab te komen.In het briefinggedeelte is omschreven wat er net gevraagdwerd, de klantwensen. Er wordt gekeken naar de huidigesituatie en de vooropgestelde doelstellingen.Dan vergelijken we reeds bestaande projecten aan de handvan een analyse van de concurrenten en hun gebruiktetechnieken.Vervolgens is er in het marketingcommunicatieplan meerinformatie te vinden over de markt en een grondige analy-ses over de sterkte en zwaktes van het BioSCENTer, deomgeving, de problemen en de doelgroep. Daarnaast ooknog een omschrijving van de communicatiedoelstellingen,de strategie, de planning en het budget.Daarna is het de beurt aan de audiovisuele vormgeving,ICT en een analyse van de gekozen grafische vormgeving.Verder staat er nog het gehele concept, de resultaten vanusability tests en toekomstmogelijkheden uitgelegd.5
 6. 6. BrIEFING
 7. 7. BioSCENTer is een virtuele organisatie, een associatie vanlaboratoria en werkt rond vier clusters van de wetenschappen, belang en het logo van BioSCENTer moet bijgevolg aanwezig “namelijk BioMINT, Evolutionaire Biologie, Bio-Informatice enVirtual Life. BioSCENTer zou graag interactiviteit tussen declusters bekomen. Ook willen ze hun onderzoek transparant zijn op elke communicatie-uiting. “ In het huidige logo zitten heel veel wetenschappelijkemaken en dus naar buiten brengen om zo feedback te krijgen elementen, om eigenlijk alles waar BioSCENTer voor staatvan de mensen en eventueel in dialoog treden met hen. Zo te vertegenwoordigen. Zo worden de bankkaartstrepenwillen ze ook meer begrip voor gevoelige onderwerpen, zoals geassocieerd met Bio-Informatica, de spiraal met Evolutionairestamcelonderzoek, genetische manipulatie en dierenproeven Biologie en de moleculen verwijzen naar BioMINT. In het nieuwgenereren. logo zouden deze elementen niet zo zeer moeten voorkomen. wat echter wel een vereiste is, zijn de kleuren van de soortenBioSCENTer schuift zelf enkele sterke punten naar voren. biologie. Groen staat voor landbouw en voeding, rood voor mensIn de eerste plaats hebben ze alle middelen ter beschikking en gezondheid en wit voor industrie. Momenteel mist ecologiebinnen de KULeuven. Bovendien verzamelt het een groot aantal nog in het rijtje en deze zou er ook wel in moeten.proffen, post-docs en PhDs van diverse achtergronden enwordt er eveneens veel waarde gehecht aan cross-disciplinaire Voor het communicatieluik wil BioSCENTer graag eenteams. Zoals eerder al aangehaald werkt BioSCENTer webplatform waar ze zowel het brede publiek als jongeren meeeveneens in 4 grote domeinen. Ook de hoge kwaliteit van het kunnen bereiken, omdat ze momenteel moeilijk aansluitingonderzoek en de perspectieven voor wetenschap en valorisatie vinden met beide doelgroepen. Om dit te kunnen, is het vanzijn unique selling propositions. Ten slotte heeft BioSCENTer belang dat de wetenschappen geconcretiseerd worden. Vooreen goede profilering in Europa en de wereld en staat het het breed publiek mag het nog wat speelser met spelletjes eninternationaal dus sterk. filmpjes. Enkele verplichte onderdelen van de website zijn de activiteiten, nieuws en een registratiemodule. De boodschapWat zijn nu concreet hun vereisten naar ons toe? Wat grafische moet de ideologie van BioSCENTer op een creatieve maniervormgeving betreft moet het design catchy zijn, maar het blauw naar buiten brengen, het moet uitdagend zijn en anderenen het logo van de KULeuven moeten doorgetrokken worden. aanzetten tot creativiteit, dus out of the box-denken is eenToch krijgen we hier een zekere vrijheid in. Indien de grafische must.stijl en het concept erg leuk zijn, wil BioSCENTer dit wel aan deman brengen bij de KULeuven. Verder is herkenbaarheid van7
 8. 8. rESEArCH
 9. 9. Alvorens te beginnen aan het uitdenken van een concept ishet uiteraard belangrijk om eens te kijken wat er nu reeds Kijken we echter naar wetenschappelijke sites die zich “is. Momenteel is de website van BioSCENTer weinig visueelaantrekkelijk. Daarenboven zijn de teksten in het Engels “ richten op een jongere leeftijd, dan moeten we besluiten dat men er vaak wel in slaagt om de doelgroep aan te sprekenen zijn ze ook vrij moeilijk en doorspekt van vakjargon. op een goede manier. Desondanks het grote gemis aan klareDe combinatie van deze factoren maakt dat de site op dit taal in de wetenschappen voor jongeren van een iets ouderemoment nog niet aantrekkelijk is voor jongeren of het brede leeftijd, zien we op dit vlak nog potentieel.publiek. Concreet willen wij deze behoefte opvangen met ons concept,Hierna zijn we gaan kijken naar de websites van gelijkaardige waar beleving voor jongeren van 16-18 jaar centraal moetinstellingen als BioSCENTer. wat meteen opviel, was dat ook staan. Zo kunnen we jongeren op een leuke manier warmhet merendeel van deze websites volstaan met ellenlange maken voor wetenschappen. …tekst. wetenschap is op zich al vrij moeilijk en saai voorde meeste mensen, maar door zo een lange teksten wordt Aan de ene kant kiezen we hiervoor,omdat beleving de laatstehet nog minder aantrekkelijk. Bovendien wordt er moeilijk tijd echt een hot topics. Aan de andere kant moet je jongerentaalgebruik en zelden werkt men met highlighted keywords, ook op een andere manier aantrekken, daar ze meestalwat eveneens de leesbaarheid doet dalen. tekst diagonaal lezen en al heel wat visueel geweld op vlak van websites hebben gezien. Daar onze bedoeling is om deVervolgens zijn we op zoek gegaan naar publicaties van aandacht te trekken van die jongeren, moeten we proberenonderzoeken van deze instellingen en eigenlijk vonden we om BioSCENTer te onderscheiden van de rest. Het is dan ookbitter weinig. Deze websites concentreren zich dan ook een must dat de communicatie-uitingen aansluiten bij devoornamelijk op het verwerven van studenten en geven leefwereld van de jongeren.daarbij vooral informatie over de verschillende opleidingen.9
 10. 10. MArKETINGCOMMUNICATIEPLAN
 11. 11. 1. Omgevingsanalyse Technologisch: Voor de medewerkers is het heelmacroniveau belangrijk dat ze continu innovaties opvolgen die “Demografisch: Een samenleving die snel groeit,heeft behoefte aan nieuwe wetenschappelijke kaderen binnen hun onderzoek. Vernieuwingen “ van hoogtechnologische apparatuur die een hoog kostenplaatje dragen, vragen om een grondigeontwikkelingen. Dat is ideaal voor BioSCENTer dat analyse voor de relevantie binnen de activiteiten vanonderzoeksresultaten levert. Bedrijven, winkels en BioSCENTer.scholen zijn immers instellingen die over toegangmoeten beschikken en waarschijnlijk ook tot deze Ecologisch: Het spreekt voor zich dat BioSCENTervooruitgang. ecologische verantwoordelijk binnen hun activiteiten moet optreden. Ze maken gebruik van materialen enVlaanderen beschikt ook over een groot aantal stoffen uit ons milieu en experimenteren ermee.mogelijke studenten met interesse voorwetenschappen. BioSCENTer kan zijn communicatie Politiek: Bij het verrichten van onderzoek moethiervoor optimaliseren om deze mensen te bereiken. BioSCENTer steeds rekening houden met de wetgeving. Dit kan mogelijke beperkingen opleveren, waardoorEconomisch: Oog hebben voor de veranderende onderzoeken niet volledig kunnen uitgevoerd worden eneconomische omstandigheden is belangrijk en kan dus niet het gewenste resultaat oplevert.BioSCENTer bijgevolg dwingen om het onderzoek in teperken, bijvoorbeeld door kleinere subsidies of hoge microniveaukosten voor de aanvraag van patenten. Partners: BioSCENTer werkt nauw samen met partnersSocio-cultureel: Uiteraard zullen bepaalde binnen het wetenschapspark te Heverlee, KULeuven enonderwerpen waar BioSCENTer zich mee bezig gelijkaardige internationale instituten.houdt negatieve gevoelens oproepen. Denk hierbijaan stamcelonderzoek, genetische manipulatie, Medewerkers: Doctoraatstudenten krijgen de kansdierproeven... Bovendien wordt wetenschappen vaak als om full-time aan hun onderzoek te werken in eeniets saais beschouwd onder jongeren. professionele wetenschappelijke omgeving. Ook11
 12. 12. 2. sWOT analyse namelijk campus Arenberg. Ten tweede is het gelegen in Leuven, de Vlaamse studentenstad bij uitstek.StrenghtsBioSCENTer kan teren op de sterke reputatie van de WeaknessesKULeuven. Informatie over BioSCENTer wordt vaak op een te moeilijk niveau gegeven, wat het niet meteenAlle middelen zijn aanwezig binnen de KULeuven, van begrijpbaar is voor buitenstaanders.ICT-specialisten tot communicatie-deskundigen. Het gevolg hiervan is dat BioSCENTer moeilijkBioSCENTer verzamelt een groot aantal, proffen, post- aansluiting vindt bij mogelijke studenten en het breeddocs en PhDs van diverse achtergronden. Er is dus publiek.duidelijk sprake van cross-fetilisation. De mensen van BioSCENTer hebben zelf weinig kennisBioSCENTer omvat 4 grote clusters, namelijk bio- van de mogelijkheden van nieuwe media.informatica, biomint, virtual life & evolutionaire biologie. Alle communicatie-uitingen van BioSCENTer zijnHet onderzoek wat BioSCENTer aanlevert is van hoge gebonden aan de huisstijl van de KULeuven moetenkwaliteit. gebeuren. Dit zorgt ervoor dat BioSCENTer niet echt een eigen persoonlijkheid naar buiten kan brengen.Aantrekkelijk voor nieuwe studenten, daar ze vanafhet eerste jaar bachelor hun stage kunnen doen in de Opportunitieslabo’s van BioSCENTer en na enkele jaren ook hun Er zijn meer doorgroeimogelijkheden voor hetdoctoraat. onderzoeksplatform naargelang de naambekendheid groter wordt.Bovendien zijn ook de perspectieven voor wetenschap BioSCENTer kan zijn internationale profileringen valorisatie een sterk punt. versterken.BioSCENTer heeft een internationale profilering,waardoor men eveneens veel buitenlandse studenten Threathsaantrekt. wat hoger onderwijs betreft, is er een verschuiving van universiteit naar hogeschool zichtbaar. Dit wil zeggenOok de locatie is een sterkte van BioSCENTer, ten dat er steeds meer studenten voor hogeschool kiezen ineerste bevindt het zich op een prachtige campus, plaats van universiteit. Voor BioSCENTer is dit uiteraard12
 13. 13. Concurrentie vindt meer aansluiting bij doelgroep, over. Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers een soortomdat ze meer klare taal gebruiken en een huisstijl die beleving krijgen van het Bioscenter en hun bredebeter bij de doelgroep past. activiteiten terwijl alle statisch informatie gekoppeldBepaalde onderwerpen lokken een negatieve reactie blijft? “uit, zoals genetische manipulatie, stamcelonderzoek endierproeven. “ wetenschappelijke studies hebben bovendien wel eensBovendien zorgen bepaalde politieke partijen en te kampen met een saai imago. Met welke aanpakactiegroepen nog meer voor een negatieve connotatie kunnen we de potentiële studenten het tegendeelover deze onderwerpen. bewijzen?wetenschap wordt over het algemeen als saaibeschouwd onder de doelgroep jongeren. Bovendien zijn er aspecten aan wetenschappen die een negatieve connotatie hebben, denk maar3. PrObleemanalyse aan genetische manipulatie, stamcelonderzoek en dierproeven.Momenteel is het zeer moeilijk als buitenstaanderom correct te begrijpen waarvoor BioSCENTer staat. 4. DOelgrOePanalyseHet gevolg is dat BioSCENTEr moeilijk aansluitingvindt bij de diverse doelgroepen. Er zijn verschillende De doelgroep die we willen bereiken met ons conceptclusters en andere indelingen die moeilijk vertaalbaar zijn de potentiële studenten tussen 16 en 18 jaar uitzijn wegens de moeilijkheidsgraad ervan. Zijn er Vlaanderen. In het bijzonder zijn dit de studenten uit demogelijkheden om dit te vertalen aan de hand van derde graad van het secundair onderwijs. Ze staan opconcrete voorbeelden en termen opdat het sneller het punt om een studiekeuze te maken en zitten vaaktoegankelijk zal zijn? nog tot de laatste maanden met dilemma’s over de richtingen. Over het algemeen zijn het vooral studenten· De website is zeer statisch en biedt bijgevolg geen die uit een wetenschappelijke richting komen.interactie met het doelpubliek. Bovendien is de site netiets te textueel en ook de vormgeving laat te wensen13
 14. 14. Natuurlijk is het ook van belang om de grootte van de Houdingsdoelstellingendoelgroep te bepalen. Er zijn zo’n 127.239 jongeren die Tegen 8 april 2012 moet 50% van de potentiële Vlaamsedit jaar 18 worden en dus in principe afstuderen. Dit is studenten een positieve blik hebben op wetenschappeneen daling ten opzichte van het aantal achttienjarigen en wetenschappelijke richtingen die KULeuvenhet vorige jaar, dat waren er 132.042. Er is dus een aanbiedt, maar ook op BioSCENTer in al zijn facetten.daling van het aantal potentiële generatiestudenten. Dit kan eveneens gemeten worden door middel van pre- en posttesten, op dezelfde manier al eerder vermeld.Als we kijken naar het gebruik van social media binnende doelgroep, zien we dat ze goed vertegenwoordigd zijn Gedragsdoelstellingenop Facebook. Volgens een artikel uit De Standaard is Tegen 24 september 2012, dit is het begin van hethet immers zo dat meer dan de helft van de Vlamingen academiejaar, moet het aantal inschrijvingen voor detussen 15 en 50 jaar een account heeft bij het sociale faculiteit wetenschappen, Bio-ingenieurwetenschappennetwerk Facebook. en Ingenieurwetenschappen met 15% gestegen zijn. [5] Dit kan gemeten worden aan de hand van het aantal5. COmmuniCaTieDOelsTellingen inschrijvingen aan de respectievelijke faculteiten van de Katholieke Universiteit Leuven.KennisdoelstellingenTegen 8 april 2012, dit is de dag na de laatste Tegen 24 september 2012 moeten er 500 bezoekersinfodag, moet de naambekendheid van BioSCENTer per dag naar de website komen. Dit kan gemetenonder de potentiële Vlaamse studenten stijgen met worden aan de hand van google analytics. Tevens moet65%. Bovendien moet 60% op de hoogte zijn van de Experience Lab tegen die datum op Facebook 2000activiteiten van BioSCENTer. Dit kan gemeten worden volgers hebben. Dit kan gemeten worden aan de handaan de hand van pre- en posttesten. Als pretest kan er van de Facebook statistieken en in het algemeen dooreen vragenlijst opgesteld worden, die naar alle Vlaamse het aantal likes. Tot slot moeten tegen 24 septembermiddelbare scholen gaat voordat de campagne rond 2012 de experimenten 750 keer geshared worden opExperience Lab begint. De posttest kan op de website Facebook. Dit kan gemeten worden aan de hand van devan Experience Lab geplaatst worden. like-knop bij de experimenten.14
 15. 15. 6. sTraTegie en meDia wat ze bekijken op hun computer. Op de facebook- pagina kunnen ze doorklikken naar de website vanExperience Lab stelt de beleving en interactie van Experience Lab, wat een microsite is van BioSCENTer.BioSCENTer centraal. Op die manier willen we Eveneens worden de prijsvragen op facebook gepost, “jongeren van 16 tot 18 jaar stimuleren om voorwetenschappelijke hogere studies te kiezen en de “ wat een wisselwerking tussen de facebook-pagina en de website garandeert. De antwoorden zijn immers tenaambekendheid versterken voor een breed publiek. vinden op de website zelf.Dit begint offline en wordt online doorgetrokken. wat de prijsvragen betreft, moeten we rekening houdenAllereerst worden er advertenties in de brochures met de beperkingen die facebook oplegt. In eerstevan KULeuven gezet. Ook worden er affiches van instantie moet er gebruik gemaakt worden van eenBioSCENTer naar de secundaire scholen verstuurd. externe applicatie, namelijk Wildfire Apps. Ook is eenBovendien voorzien we een aanwezigheid op de SID- schiftingsvraag verplicht. Bovendien zullen de winnaarsin beurzen. In de eerste plaats willen we aandacht bekend gemaakt worden via de website en zal er ookgenereren door de aanwezigheid op de stand van daar naar de contactgegevens gevraagd worden. DeKULeuven waar ook flyers zullen worden uitgedeeld. Dit prijzen zijn iPod shuffles, per vraag worden er vierwillen we eveneens bereiken door filmpjes ter plaatse uitgedeeld, in de kleuren van de soorten biotechnolgie.op te nemen met wetenschappelijke vragen die aan Dit is rood, blauw, groen en zilver. Deze prijs sluit goedde aanwezige jongeren worden gesteld. Dit laatste zal aan bij de doelgroep.de jongeren in het bijzonder stimuleren om de onlinekanalen te bezoeken en is daarom een belangrijk Op de website van Experience Lab zijn er interessanteonderdeel van onze strategie. onderzoeken en experimenten terug te vinden. Deze kunnen de jongeren delen via facebook. Ook staan hierAl deze offline kanalen hebben tot doel de jongeren de filmpjes die opgenomen zijn op de SID-in beurzennaar de facebook-pagina en de website van Experience op. Tot slot wordt er een directe link voorzien naarLab te leiden. Uiteraard kiezen we voor facebook, de algemene site van BioSCENTer en de site van deomdat onze doelgroep hier prominent aanwezig is, KULeuven.maar ook omdat dit meestal het eerste is na school15
 16. 16. 7. PlanningDATUM TAAK5 september 2011 Opname filmpje 1 Lancering website en facebookpagina19 september 2011 Start prijsvraag 1 Advertentie brochure Kiezen voor Leuven2 oktober 2011 Bekendmaking winnaars prijsvraag 13 oktober 2011 Start prijsvraag 2 Advertentie brochure Openlesweek4 november 2011 Bekendmaking winnaars prijsvraag 25 november 2011 Start prijsvraag 321 november 2011 Opname filmpje 230 november 2011 Bekendmaking winnaars prijsvraag 31 december 2011 Start prijsvraag 4 Advertentie brochure Infodagen12 december 2011 Druk affiches Druk flyers Druk roll-up banners15 december 2011 Levering affiches19 december 2011 Levering roll-up banners16
 17. 17. “20 december 20119 januari 2012 Levering flyers “ Verzending affiches11 januari 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 412 januari 2012 Start prijsvraag 512-14 januari 2012 SID-in west-Vlaanderen Opname filmpje 318 januari 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 519 januari 2012 Start prijsvraag 619-21 januari 2012 SID-in Vlaams-Brabant Opname filmpje 425 januari 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 626 januari 2012 Start prijsvraag 726-28 januari 2012 SID-in Oost-Vlaanderen Opname filmpje 514 februari 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 715 februari 2012 Start prijsvraag 820-26 februari 2012 Openlesweek KULeuven Opname filmpje 629 februari 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 817
 18. 18. 1 maart 2012 Start prijsvraag 91-3 maart 2012 SID-in Limburg Opname filmpje 77 maart 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 98 maart 2012 Start prijsvraag 10 Advertentie brochure Starten in Leuven8-10 maart 2012 SID-in Antwerpen Opname filmpje 817 maart 2012 Infodag faculteit wetenschappen & Bio-in. wetenschappen4 april 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 105 april 2012 Start prijsvraag 117 april 2012 Infodag faculteit Ingenieurswetenschappen2 mei 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 113 mei 2012 Start prijsvraag 125 mei 2012 Infobeurs Bachelors & Co3 juni 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 124 juni 2012 Start prijsvraag 131 juli 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 132 juli 2012 Start prijsvraag 145 augustus 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 1418
 19. 19. 6 augustus Start prijsvraag 15 “7 september 20128 september 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 15 Start prijsvraag 16 “10 september 2012 Infobeurs Bachelors & Co24 september 2012 Bekendmaking winnaars prijsvraag 168. buDgeTKost Hoeveelheid Eenheidsprijs TotaalPrijzen: iPod shuffle 64 49,00 3136,00Copyrights muziek 8 35,00 280,00Druk affiches 6 200 0,079 489,80Druk flyers 14 500 0,014 203,00Druk roll-up banners 2 99,00 198,00Verzending affiches 1226 3,05 3739,30Onvoorziene kosten 1 1000,00 500,00Totaal 8546,1019
 20. 20. AUDIOVISUELE VOrMGEVING
 21. 21. 1. COnCePTHet succes van Experience Lab staat of valt met de filmpjes. Niet alleen is video in ons concept een manier om eenbeleving te maken, ook zullen de filmpjes voor buzz onder de jongeren zorgen. Dit in de eerste plaats omdat we de “ “filmpjes zullen opnemen op de SID-in beurzen, maar eveneens wordt er interesse uitgelokt door de jongeren zelfhoofdrolspelers te maken. Bovendien vinden de jongeren in de filmpjes ook de antwoorden op de prijsvragen die opfacebook worden gesteld.Het onderwerp van de filmpjes zullen interessante experimenten zijn uit elke cluster. Voor iedere cluster hebben wetwee filmpjes voorzien in de planning. Dit om Experience Lab levendig en interessant voor de jongeren te houden,maar ook om voldoende buzz te genereren op de verschillende evenementen.Voor elk filmpje zijn er aspecten die terugkomen. Zo wordt, ter inleiding, eerst textueel wat informatie gegeven overhet onderwerp in het algemeen. Dit kan cijfermateriaal zijn, zoals “64% van de vrouwen in Belgie geven hun kindborstvoeding drie dagen na de geboorte”. Daarna wordt de vraag gesteld die gelinkt is aan de wedstrijd op facebook.Vervolgens krijgen we de antwoorden van de jongeren te zien, waarna het echte antwoord op de vraag wordt gegeven.Tot slot komt het logo van Experience Lab en BioSCENTer in beeld.21
 22. 22. 2. sTOrybOarDs STORYBOARD EXPERIENCE LAB VI LIFE VIDEO EXPERIMENTS Scene 0 Scene 1 Actie: Enkele cijfers over Actie: Vraag de appelproductie In Belgieë wordt er jaarlijks zo’n 350 000 ton appels geproduceerd. Geluid: hippe muziek van het Wat is Geluid: hippe muziek van het moment Bij een aantal van die appels treedt moment bruinverkleuring? er bruinverkleuring op.” Effect: fly-in van onder naar boven Effect: fly-in van onder naar boven. Scene 2 Scene 3 Actie: Antwoord door jongeren Actie: Uitleg en antwoord snel achter elkaar gemonteerd. Bruinverkleuring is een bewaarziekte op de vraag via infomercial waarbij je appel intern bruin Geluid: hippe muziek van het verkleurt, zonder dat je er iets aan de Geluid: hippe muziek van het moment buitenkant van kan zien. moment als achtergrondmuziek Effect: fly-in van onder naar boven Scene 4 Scene 5 Actie: foto-sequence BioSCENTer Actie: logo Experience Lab & BioSCENTer Geluid: hippe muziek van het moment Geluid: hippe muziek van het moment Dit filmpje laat jongeren nadenken over wetenschappen in het alledaagse leven en triggert hen om de facebookpagina en de website van Experience Lab te bezoeken.22
 23. 23. STORYBOARD EXPERIENCE LAB EVO BIO VIDEO EXPERIMENTS “ Scene 0 Actie: Enkele cijfers over “Scene 1 Actie: Vraag de appelproductie De banaan is een van de meest Hoeveel Geluid: hippe muziek van het moment geliefde vruchten ter wereld. Maar Geluid: hippe muziek van het ons beeld van een banaan is klein, moment bananensoorten krom en geel, terwijl er zoveel meer Effect: fly-in van onder naar boven bananensoorten zijn. zijn er? Effect: fly-in van onder naar boven. Scene 2 Scene 3 Actie: Antwoord door jongeren Actie: Uitleg en antwoord snel achter elkaar gemonteerd. op de vraag via infomercial Er zijn 1207 bananensoorten. BioSCENTer heeft al deze soorten in bewaring. Dit is Geluid: hippe muziek van het nodig om de diversiteit van de bananen- Geluid: hippe muziek van het moment moment als achtergrondmuziek soorten te garanderen. Effect: fly-in van onder naar boven Scene 4 Scene 5 Actie: foto-sequence BioSCENTer Actie: logo Experience Lab & BioSCENTer Geluid: hippe muziek van het moment Geluid: hippe muziek van het moment Dit filmpje laat jongeren nadenken over wetenschappen in het alledaagse leven en triggert hen om de facebookpagina en de website van Experience Lab te bezoeken.23
 24. 24. 2. sTOrybOarDs STORYBOARD EXPERIENCE LAB BIOMINT VIDEO EXPERIMENTS Scene 0 Scene 1 Actie: Enkele cijfers over Actie: Vraag borstvoeding en flesvoeding. Zes dagen na de geboorte geeft 64% Wat is het verschil van de Belgische moeders hun kind Geluid: Hello van Martin Solveigh Geluid: Hello van Martin Solveigh tussen borstvoeding en borstvoeding. Op drie maanden daalt ft Dragonette ft Dragonette dit tot zo’n 39%. Dat betekent dat flesvoeding voor de baby? 61% hun kind flesvoeding geeft. Effect: fly-in van onder naar boven Effect: fly-in van onder naar boven. Scene 2 Scene 3 Actie: Antwoord door jongeren Moedermelk zorgt voor een Actie: Uitleg en antwoord snel achter elkaar gemonteerd. betere ontwikkeling van het op de vraag via infomercial immuunsysteem en een lagere kans op ernstige infecties en Geluid: Hello van Martin Solveigh aandoeningen van het darmkanaal. Geluid: Hello van Martin Solveigh ft Dragonette als achtergrond- Factoren die tot nu toe onmogelijk ft Dragonette muziek kunnen worden beïnvloed door flessenvoeding dus. Effect: fly-in van onder naar boven Scene 4 Scene 5 Actie: foto-sequence BioSCENTer Actie: logo Experience Lab & BioSCENTer Geluid: Hello van Martin Solveigh ft Dragonette Geluid: Hello van Martin Solveigh ft Dragonette Dit filmpje laat jongeren nadenken over wetenschappen in het alledaagse leven en triggert hen om de facebookpagina en de website van Experience Lab te bezoeken.24
 25. 25. STORYBOARD EXPERIENCE LAB BIO-INF VIDEO EXPERIMENTS “ Scene 0 Actie: Stelling rond genetische “ Scene 1 Actie: Vraag manipulatie Genetische manipulatie wordt vaak Met wat bekeken als iets wat uitsluitend associeer je Geluid: hippe muziek van het moment Geluid: hippe muziek van het slecht is. Maatschappelijke moment genetische acceptatie is momenteel dus nog Effect: fly-in van onder naar boven veraf. Effect: fly-in van onder naar manipulatie? boven. Scene 2 Scene 3 Actie: Antwoord door jongeren Genetische manipulatie van bepaalde Actie: Uitleg en antwoord snel achter elkaar gemonteerd. producten, zoals fruit kan de mensheid op de vraag via infomercial ten goede komen. Eerst moet er fundamenteel onderzoek gedaan worden Geluid: hippe muziek van het om zo inzicht te krijgen in hoe levende Geluid: hippe muziek van het moment moment als achtergrondmuziek systemen werken en hoe cellen op zich functione functioneren, om daarna de cel te kunnen manipuleren. Effect: fly-in van onder naar boven Scene 4 Scene 5 Actie: foto-sequence BioSCENTer Actie: logo Experience Lab & BioSCENTer Geluid: hippe muziek van het moment Geluid: hippe muziek van het moment Dit filmpje laat jongeren nadenken over wetenschappen in het alledaagse leven en triggert hen om de facebookpagina en de website van Experience Lab te bezoeken.25
 26. 26. GrAFISCHE VOrMGEVING
 27. 27. 1. analyse COnCurrenTie Uhasselt · Standaard universitaire layoutugent · Twee verschillende navigatiebalken·· “ Moderne look werken met verschillende kleuren per onderdeel · · “Beelden van lage kwaliteit In huisstijl universiteit· Speelse beelden· Knoppen die nergens toe doen Universiteit Antwerpen· Site staat tegen linkerkant · Splash-aanmeldingspagina· Gebruik handige icoontjes · Vervolgens krijg je een overzicht van heel veel links · Navigatiebalk linksbioville · Breadcrumbtrail · Slechte uitlijning· redelijk standaard design · website is schermvullend· Niet zo duidelijke navigatie doorheen documenten experilabvub · Layout aansluitend bij doelgroep (kleurrijk en hip)· Frisse kleuren · Gebruik van typischeébeelden· Navigatie her en der · Niet veel speciaals aan· Gebruik beelden in slideshow· Veel scrollen· Uitlijning vervelend om te lezen· In huisstijl universiteit27
 28. 28. 2. raPPOrT grafisChe sTijl en vOOrWaarDenEr is bewust gekozen voor een strak webontwerp dat wordt aangevuld met sprekende beelden. Kortebegrijpbare teksten met highlighted keywords binnen een webpagina met weinig scrollbars zorgenervoor dat de bezoeker snel de boodschap begrepen heeft. Men wordt blootgesteld aan veel beeldma-teriaal zodat men de inhoud meteen in een bepaalde context kan plaatsen, het gaat tenslotte om eenmoeilijke materie die enige wetenschappelijke kennis vereist. De huisstijl is mooi doorgetrokken in degehele communicatie:LETTErTyPE:Dit is het geschikte lettertype om het karakter van BioSCENTer steeds te versterken in alle communi-catietools.Titels en printtekst: StreetvertisingBioSCENTer1234567890webalineatekst: ArialBioSCENTer28
 29. 29. lOgODe cirkel representeert BioSCENTer als een draaischrijf voor wetenschappelijk onderzoek opgebied van de vier kleuren biologie waarvan de grenzen vaak vervagen. Het Basic logo wordt “meestal gehanteerd voor de meeste communicatie “BasicSpeciale gelegenheden29
 30. 30. KleurgebruiK#ffffff #9DDCfb #C3ee82 #ff615e #e4e2C9 “ “POWerPOinTPresenTaTie30
 31. 31. affiChevOOrbeelD “ “31
 32. 32. rOll uP banners “ “32
 33. 33. 3. gesCheTsTe sChermen + PrOCes33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. “ “36
 37. 37. 4. PrOTOTyPe COnCePT “ “37
 38. 38. 5. PrOTOTyPe inTerne meDeWerKersblOg “ “38
 39. 39. 5. PrOCES die de jongere op facebook triggert naar het webplatform vanDe afgelopen maanden heeft de invulling van ons Project Lab BioSCENTer. Daar konden ze dan ondergedompeld wordeneen grote evolutie gekend. we kregen de opdracht om ons, in in een virtueel labo met enkele experimenten per kleur van “de mate van het mogelijke, in te leven in de wetenschappelijkematerie van het BioSCENTer. Dit was geen makkelijke “ biologie.opdracht. Bij nader inzien en in overleg met leden van het BioSCENTer leek dit niet de beste indeling omdat deze moeilijk af teHet BioSCENTer omvat vier virtuele verschillende bakenen valt, onderzoek behoort tot verschillende kleuren vanonderzoeksclusters die niet puur van elkaar te onderscheiden biologie. Daarom besloten we om de namen van de clusters tezijn. Daarnaast valt ook elk onderzoek onder meerdere hanteren en te ondersteunen met kwalitatieve, contrasterendekleuren (soorten) biologie die elkaar overlappen. Bij de foto’s die voor zich kunnen spreken.verschillende contactmomenten met interne medewerkersmerkten we al gauw dat ze een ingewikkeld vakjargon aan De bezoeken in Leuven die daarop volgden maakten ookwoorden hanteerden dat moeilijk begrijpbaar is voor het brede al snel duidelijk dat een 360°-beeld onmogelijk was doorpubliek. de kleine ruimtes en vaak hectische laboratoria. Voor de onderzoekers leek het daarom interessanter om enkeleHet werd meteen duidelijk dat de vertaalslag naar onze experimenten en interessante facts op te stellen en deze indoelgroep, jongeren van 16-18 jaar, een uitdaging zou worden. een interactieve slider te plaatsen. we hebben ervoor gezorgd dat de beleving bewaard bleef door de slider een labogevoel teUit de eerste brainstormsessies groeide het idee om jongeren geven.warm te maken voor wetenschappelijke studies. we dedenhiervoor onderzoek en een concurrentie-analyse om ons Met deze laatste aanpassingen ontstond het huidigeconcept te onderbouwen. concept Experience Lab’. De vaste huisstijl werd hieraan gekoppeld en maakt nu een strak grafischHet eerste concrete idee bestond uit een ‘360° experience’ geheel. Hierover lees je verder uitgebreid meer.39
 40. 40. ICT
 41. 41. 1. anaylyse COnCurrenTie 2. gebruiKTe TeChnOlOgieugent Drop-down menu Op onze website gebruiken we: “ Zoekfunctie Login mogelijk Interne module “ · HTML / CSS · Jquery · PHPvub HMTL / CSS Dynamische foto’s Dit wordt gebruikt om onze opmaak te bepalen. Social media koppeling Zoekfunctie Jquery Dit is een javascript framework dat ontwikkeld is omUhasselt dynamische en interactieve websites te maken. Jquery Zoekfunctie wordt vooral gebruikt om DOM en CSS te wijzigen. Login / webmail wij gebruiken Jquery om onze foto-experience-slider te jQuery laten bewegen, en om onze inhoud dynamisch te veran- deren.bioville ASP pagina PHP relatief eenvoudig menu PHP wordt bij ons enkel gebruikt om een pagina te includen”.Universiteit Antwerpen Zoekfunctie Login 3. TOeKOmsTige aanPassingen C# gecodeerd ASP pagina Onze website is voorlopig enkel uitwgewerkt voor het ge-experilab deelte BIOMINT. In de toekomst zouden de andere delen werkt traag ook nog kunnen worden aangevuld. Flash we hebben ook een concept bedacht voor een interne website. Deze website zou intern gebruikt worden omEen veel gebruikte trends bij websites tegenwoordig is informatie uit te wisselen.het volledig doortrekken van de achtergrond. Dit heb-ben wij ook toegepast binnen onze website. Het gebruik De interne website blijft momenteel een concept, wevan jQuery is ook een trend. Zo kunnen creatieve en hebben enkel de wireframes uitgewerkt.dynamische elementen binnen een website aangemaaktworden.41
 42. 42. USABILITY TESTING1. Ga naar http:/cmdstud.khlim.be/~tvrijsen/pl/bioscenter.2. Vertel me wat de cluster BioMINT inhoudt.3. Ontdek bij de cluster BioMINT waarom moedermelk beter is voor de baby.4. Zorg dat je vanuit de site van Experience Lab terecht komt op de site van de KULeuven.5. Ga naar het experiment over blauwe planten en vertel me hoe men planten blauw maakt.6. Ga naar de contactpagina.7. Ga naar de cluster Virtual Life.8. Deel het experiment over moedermelk op facebook.9. Ga op zoek naar de meer info knop en klik er op.10. Ga eens zien welke opleidingen je kan doen rond wetenschappen. 42
 43. 43. Interview1. Actie 1: a. Had je op de homepage direct door waar je op moest klikken? “2. Actie 2: “ a. Vond je de uitleg bij de cluster BioMINT duidelijk? b. Kon je er uit opmaken waar BioMINT voor staat? c. Is het begrijpelijk?3. Actie 3: a. Had je moeilijkheden met het vinden van het experiment over moedermelk? b. wat waren die moeilijkheden?4. Actie 4: a. Vond je de link naar de KUL site snel? b. wat waren de moeilijkheden?5. Actie 5: a. Vond je het moeilijk om het experiment rond blauwe planten te vinden? b. wat waren de moeilijkheden? c. Vond je de informatie begrijpelijk?6. Actie 6: a. Vond je de contactpagina snel? b. wat waren de moeilijkheden?7. Actie 7: a. Vond je het moeilijk om de cluster Virtual Life te vinden? b. waarom?8. Actie 8: a. Had je problemen met het vinden van de Facebookknop? b. waarom?9. Actie 9: a. Vond je het moeilijk om de info-knop te vinden? b. wat waren de moeilijkheden? c. Had je verwacht dat je op de pagina van BioSCENTer ging uitkomen? d. wat had je wel verwacht?43
 44. 44. resPOnDenT 1 was een man van 18 jaar komende uit resPOnDenT 2 was een 22 jarige studente Handels-het beroeps secundair onderwijs. Hij heeft een interesse ingenieur. Zij heeft geen interesse of kennis in weten-voor wetenschappen zoals het te zien is op National schappen.Geographic en Discovery Channel. Ze heeft de knop om naar de bioMINT pagina te gaan “respondent 1 vond de knop op de homepage om naarde BioMINT-pagina te gaan meteen en wist ook dathet een knop was. Hij vond de uitleg over de cluster snel gevonden. Zij vond de uitleg over de clusters kort “ en duidelijk. respondent 2 had eveneens moeilijkheden met het vin-duidelijk en begrijpelijk. Er was wel enige moeilijkheid den van het experiment. Het is niet direct duidelijk datbij het zoeken naar het experiment over moedermelk. er gescrold moet worden.Dit voornamelijk omdat hij niet meteen verwachtte dathij naar onder moest scrollen. respondent 2 vond de knop naar de KULeuven pagina vrij snel alsook die van de contactpagina. De uitleg overDe link naar de site van de KULeuven vond hij wel direct. het experiment met de blauwe planten mocht iets beterHij wist echter niet dat er ook onderaan een link naar uitgeschreven worden.deze site stond.Hij vond de knop op de homepage om naar BioMINT tegaan meteen en wist ook dat hierop geklikt kon worden.Het vinden van het experiment rond blauwe plantenleverde ook wat moeilijkheden op, maar dit kwamvoornamelijk doordat hij een ander woord had verstaan.wanneer ik de vraag herhaalde, vond hij het wel me-teen. wel verwachtte hij hierbij ook een woord waaropje kon klikken, zoals bij de link naar de KULeuven. Deinformatie rond het experiment met de blauwe plantenvond hij wel duidelijk.De contactpagina vinden vormde dan weer geen probl-eem, net zoals het vinden van de pagina over de clusterVirtual Life, de facebookknop en de meer info-knop.Echter had hij wel niet door dat er opnieuw onderaanook een meer info-knop was. Hij had wel verwachtdat hij inderdaad op de website van BioSCENTer ginguitkomen.Ten slotte heb ik hem bijkomend nog gevraagd om tegaan kijken naar de opleidingen die hij binnen de weten-schappen kan doen. Hij vond deze knop direct, omdathij had gezien dat deze niet boven stond, dus vanuit dielogica ging hij vanonder kijken.44
 45. 45. CONTENT CLUSTErS 45
 46. 46. biOminT: BioMINT staat voor biomoleculaire interac- dit complexe proces beter te begrijpen, maar ook omties en heeft als doel om fundamentele processen in de nieuwe doelwitten voor tumorbestrijding te identificeren.natuur te ontrafelen. Dezelfde microscopie-technieken die in dit BioSCEN- Ter-onderzoek worden toegepast, werden reeds suc-Experiment 1 (foto blauwe plantjes, word-bestand) cesvol aangewend in eerdere onderzoeken naar eiwit- “Blauwe planten? Ja, dat is mogelijk en bovendieninteressant voor onderzoek. Hoe? Door het inbrengenvan een gen uit bacteriën, dit is genetische modificatie, interacties, gerelateerd aan de ziekte van Parkinson en “ HIV-infectie.onder de controle van plant-DNA, wat we promoter noe- virTual life: Hierbij worden organismen of bio-men, bekomen we een blauwe kleur op de plaats waar chemische processen beschreven aan de hand vandit plant-DNA actief is. computermodellen.Experiment 2 (filmpje) Experiment 1Het verschil tussen moedermelk en flesvoeding? Ook vruchten ademen! Er wordt onderzoek gedaan naarMoedermelk zorgt voor een betere ontwikkeling van het hoe de gasuitwisseling, dus de zuurstofopname en CO2-immuunsysteem, een lagere kans op ernstige infecties uitstoot, gebeurt in een vrucht. Deze analyses wordenen aandoeningen van het darmkanaal. Factoren die tot gekoppeld aan fysische transportverschijnselen en denu toe onmogelijk kunnen worden beïnvloed door fless- 3D-structuur van de vrucht.envoeding dus. Experiment 2Experiment 3 (foto petriplaat) Bij BioSCENTer wordt de aanmaak van het plantenhor-Het woord bacteriën laat je waarschijnlijk meteen den- moon ethyleen, dat de rijping van appels en tomatenken aan onhygiënische omstandigheden, maar zowat veroorzaakt, bestudeerd. Daarenboven analyseertalle oppervlakken zijn bedekt met een film van bacte- BioSCENTer de aroma’s van onder andere aardbeien,riën! appels, tomaten, …Een eenvoudige manier om dit te bekijken is om eenopen petriplaat in contact te laten komen met verschil- Experiment 3lende oppervlakken en te kijken welke bacteriën alle- witloof… weinig mensen weten het te appreciëren doormaal groeien op dit voedingsmedium. Meestal is deze de bittere smaak. BioSCENTer tracht te achterhalenfilm van bacteriën onschadelijk, maar op lenzen kan het welke chemische stoffen de bitterheid van witloof bepa-bijvoorbeeld toch ernstige gezondheidsrisico’s oplev- len.eren. BioSCENTer onderzoekt verschillende middelenen strategieën om deze bacteriefilmen te voorkomen en Experiment 4af te breken. Soms als je een appel of een peer opensnijdt, zie je bruine plekjes op de vrucht. Dit is bruinverkleuring,Experiment 4 (foto celdeling computer) een bewaarziekte waarbij je appel of peer intern bruinDe ontwikkeling van tumoren gaat vaak gepaard met verkleurt, zonder dat je er iets aan de buitenkant vaneen ongecontroleerde vermeerdering van kankercel- kan zien. Zeer vervelend voor de consument die al voorlen. Bij sommige tumoren zijn er genetische defecten zijn appel betaald heeft. BioSCENTer onderzoekt hoewaardoor de celdeling niet meer correct verloopt. dit proces van bruinverkleuring ontstaat, en hoe het inBioSCENTer doet niet alleen onderzoek naar interacties een vroeg stadium kan gedetecteerd worden zonder detussen eiwitten die betrokken zijn bij de celdeling om appel of peer te moeten open snijden.46
 47. 47. EvOLUTiOnAirE BiOLOgiE: Deze cluster bestudeert biO infOrmaTiCa: Het gebruiken van wiskundige,het ontstaan en de overerving van natuurlijke processen. statistische modellen voor het analyseren en het toe- passen op biologische systemen.Experiment 1we kennen allemaal de Chiquita banaan wel, maar wist Experiment 1 “je dat er zo’n duizend verschillende soorten bananenzijn? Van kookbananen tot bierbananen. Het Laboratori-um voor Tropische Plantenteelt, één van de BioSCENTer De technieken die in bio-informatica gebruikt worden, “ zijn vaak gebaseerd op methoden ontwikkeld bij infor- matica (vandaar de naam). Zo wordt de waarschijnlijk-laboratoria, bewaart de grootste collectie bananen ter heid van een biologische gebeurtenis vaak geschat opwereld om zo de beschikbaarheid van de diversiteit van een gelijkaardige manier dat je mail client besluit of eenalle bananensoorten te garanderen. Hiervoor worden email spam is of niet.kleine plantjes bewaard in proefbuisjes bij een temper-atuur van 15°C, wat vrij laag is voor bananen. Zo wordt Experiment 2de groei geremd en kunnen de plantjes langer gestock- Een essentieel onderdeel van de bio-informatica iseerd worden. Af en toe worden die plantjes uit hun win- het verzamelen van zoveel mogelijk data op een cen-terslaap gehaald en opgestuurd naar tropische oorden trale plaats zodanig dat die makkelijk gebruikt kunnenom nieuwe bananenplanten te produceren. worden. Een van de grootste databanken is NCBI (link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Deze databank bevatExperiment 2 informatie van meer dan 20 miljoen biologische gepubli-Uit sommige plantencellen kan een volledige nieuwe ceerde papers over een resem van verschillende onder-plant ontstaan via weefselkweek in proefbuizen. Dit pro- werpen (van kanker onderzoek tot het bestuderen vances dat totipotentie genoemd wordt is essentieel voor de bacterien).plantenbiotechnologie (genetische manipulatie), maarkan ook bebruikt worden om planten snel te vermeer- Experiment 3deren.. Bio-informatica helpt veel met het samen brengen van allerlei data van verschillende bronnen om zo nieuweExperiment 3 ontdekkingen te maken die individuele experimentenwaarom zijn bananen krom? Door de zwaartekracht nooit zouden kunnen vinden. Dit is een groot deel vangaat de tros bananen naar beneden gaat hangen, maar de bijdrage van de bio-informatica tot het BioSCENTerde vruchten blijven naar boven groeien, dit noemt men project.geotropie. Toch kunnen bananen ook recht groeien.Kleinere bananensoorten blijven van nature recht, om- Experiment 4dat de trossteel niet doorbuigt door het gewicht van de wist je dat het manipuleren van cellen kan zorgen voorvruchten. Ook wanneer je een zwaardere tros onderste- een bepaald product dat de mensheid ten goede komt?unt, kunnen de bananen recht groeien. Hiervoor moet er eerst fundamenteel onderzoek gedaan worden om zo inzicht te krijgen in hoe levende systemenExperiment 4 werken en hoe cellen op zich functioneren. Dan kanEen zaad of plantenweefsel dat bij -196°C (de temper- men de cel gaan manipuleren.atuur van vloeibare stikstof) bewaard is kan mits hethet goed “geprepareerd” is na honderden jaren opnieuwuitgroeien tot een gezonde plant. Dit noemt men cryo-preservatie of vriesbewaring.47
 48. 48. BESLUITrekening houdend met het doel, kunnen we besluiten datExperience Lab een sterk en betaalbaar medium is. Hetspreekt zeker en vast jongeren aan door wetenschappenop een eenvoudige en interessante manier in de kijkerte zetten. Bovendien is het geheel uitgewerkt in een str-akke grafische stijl die aanspreekt en meteen de moeilijkewetenschap in een context plaatst.Onze eigen ervaring met dit project verliep echter nietaltijd even vlot. Aangezien we nog met 3 teamleden verdermoesten van vroeg bij de start werd onze workload een pakhoger dan deze van de andere groepen. we perkten daaromons concept even in om nog steeds met een degelijke ervar-ing naar buiten te komen.Dit feit heeft ons extra gestimuleerd om steeds goede tus-senpresentaties te leveren en een positieve eindpresentatiewaarmee we bij BioSCENTer een goede impressie kunnenachterlaten. 48
 49. 49. BIBLIOGrAFIEStructuur van de bevolking”, (1 januari 2010). Geraadpleegd op 4 april 2011,http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdg-eslacht/pyramide/“Opnieuw meer studenten”, (11 oktober 2010). Geraadpleegd op 4 april 2011,http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101011_118Opleidingen per faculteit”, (z.d.). Geraadpleegd op 4 april 2011, http://onderwi-jsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/index.htmHoger onderwijs in cijfers”, (z.d.). Geraadpleegd op 4 april 2011, http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/werken/studentadmin/studentengegevens/hoger_onderwijs_in_cijfers_2010-2011.pdfFacebook in Vlaanderen”, (16 september 2009). Geraadpleegd op 4 april 2011,http://bvlg.blogspot.com/2009/09/facebook-in-vlaanderen.html 49
 50. 50. BIJLAGEVErGADErINGEN 50
 51. 51. VErGADErINGEN PrOJECTLABVergadering 16/03Aanwezig: Anneleen, Jan, Stephan & TimInhoudIedereen gaat op zoek naar enkele conceptideeën voor vrijdag. Die bespreken we dan maandag 21 maart. “Vergadering 21/03 “Aanwezig: Anneleen, Jan, Stephan & TimInhoud1 we willen ons focussen op de doelgroep jongeren.2 Voorstellen zijn:− het gebruik van virale marketing− een soort van platform zoals FacebookVergadering 22/03Aanwezig: Anneleen, Jan, Stephan & TimInhoud1 In ons concept moet de beleving centraal staan, want op die manier kan je wetenschap interessant maken.we willen dit doen aan de hand van fun facts, zoals bijvoorbeeld met de zwanworstjes.2 Middelen:− Virale marketing− Infographic− Interactief spel− 360° view− Link met social media (virtuele student of evenement)3 Concreet willen we beleving creëren door een 360° view, wat we interactief maken door virale marketing, … enpromoten via Facebook met een virtuele student of evenement (= buzz marketing).Vergadering 23/03Aanwezig: Anneleen, Jan, Stephan & TimInhoud1 we willen buzz creëren door een virtuele vriend op Facebook aan te maken.2 Planning:− Grafische vormgeving – Jan− Marketingplan - Jan− Concurrentie-analyse ICT & GV – Stephan & Tim− Planning – Stephan & Tim− Communicatieplan – Anneleen− Communicatie met BioSCENTer – Anneleen
 52. 52. Vergadering 28/03Aanwezig: Anneleen, Jan & TimAfwezig: StephanInhoudwe willen de 360° 4 categorieën met aparte kleuren > in html coderen. we moeten ons concept wat vereenvoudigen, omdat Ste-phan stopt met de opleiding. Project Lab zal hij echter nog wel blijven doen. “Vergadering 29/03 “Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Stephan & TimInhoud1 Ons concept draagt de naam Experience Lab2 We hebben ook even gekeken wat de concurrentie doet op vlak van ICT en grafische vormgeving:− Moderne look− Werken met verschillende kleuren per faculteit− Speelse foto’s− Spreken specifieke doelgroepen aan− Drop down menu− Makkelijke taal, begrijpbaar en toereikend− Knoppen die nergens toe doen3 wat willen wij doen qua webdesign?− We willen dat de bezoeker zo min mogelijk moet scrollen (voor usability)− We maken gebruik van de vier kleuren, want die zijn begrijpelijker en eenvoudiger.− We willen de vier kleuren als startpagina, omdat het direct aanzet tot kiezen en ook omdat je dan direct midden in Expe rience Lab zit. wanneer je een kleur aanklikt, krijg je alle informatie over dat bepaald domein.4 we hebben het communicatieplan en het marketingplan:− We kiezen voor potentiële studenten (jongeren) als primaire doelgroep en het breed publiek als secundaire doelgroep.− Onze doelstellingen zijn om hen kennis te laten maken met BioSCENTer, een positieve attitude ten opzichte van BioSCENTer te generen en ten opzichte van stamcelonderzoek en genetische manipulatie en hen te overtuigen om te kiezen vooreen wetenschappelijke opleiding.Vergadering 5/04Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Stephan & TimInhoud1 Hoe kunnen we ons concept interactief maken?− Virale marketing− Meteen filmpjes laten up poppen2 Specifieke doelgroep− Doelgroep= 15-18 jaar (ambush: voor scholen – boekjes hoger onderwijs, triggeren naar website & facebook)− Mensen nieuwsgierig maken naar wetenschappen, wetenschappen cool maken− Voor de bijhorende opleidingen willen we een “dit experiment hoort bij”-tekst in de plaats van “voor meer info”− Studenten leiden naar facebook! Naar Experience lab en dus niet naar BioSCENTer3 Taakverdeling− Vrijdag 8/04: conceptverfijning – iedereen− Grafische vormgeving (Experience Lab microsite?) – Jan
 53. 53. − ICT (ER-schema’s) – Stephan & Tim− Communicatieplan – Anneleen− Marketingplan – Jan & Anneleen− Planning concept – Stephan & Tim− Concurrentie-analyse GV & ICT – Stephan & Tim− “ Audiovisuele vormgeving – na bezoek BioSCENTerVergadering 20/04 “Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Stephan & TimInhoud1 Feedback BioSCENTer- BioSCENTer geeft aan dat er beter gebruik kan gemaakt worden van de clusters in plaats van de kleuren.- we weten nog niet goed hoe we dit gaan opvangen, daar de kleuren veel duidelijker zijn waar ze voor staan als de clus ters.- Mogelijk maken we gebruik van een mix van beide elementen, we verdelen in de eerste plaats in clusters, in die clusters brengen we de kleuren aan.- we willen, door de omstandigheden, graag één cluster in de diepte uitwerken, voor de drie overige clusters werken we de inhoud uit, zonder de uitwerking van het ICT-gedeelte. Dit hebben we ook besproken met Katrien en Laura.- De cluster die we willen uitwerken is BioMint, omdat we hier de meeste informatie over hebben en het ons de meest interessante cluster lijkt.Vergadering 27/04Aanwezig: Anneleen, Jan & TimAfwezig: StephanInhoud1 Concept- We hebben ons concept even verfijnd. We willen de jongeren via een postercampagne en op de SID-in’s triggeren naar onze Facebook en website.- Op Facebook organiseren we een wedstrijd via Facebook Questions. De antwoorden op de vragen kunnen ze vinden op de website van Experience Lab.2 Praktisch- Tim gaat bekijken wat er op vlak van ICT haalbaar is wat de interactiviteit van onze website betreft.- we vragen aan Stephan om volgend feedbackmoment niet aanwezig te zijn, zodat het duidelijk is voor de docenten dat Stephan afvalt.
 54. 54. Vergadering 28/04Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Stephan & TimInhoud1 Concept- we besluiten om de kleuren achterwegen te laten wat indeling betreft op de website. Praktisch gezien is het moeilijk om de experimenten op te delen in de soorten biologie, daarom opteren we voor de clusters als eerste indeling. Eens in een “ cluster op de website, komen de kleuren wel terug, als een experiment bijvoorbeeld hoort onder landbouw, gebruiken we een groene kleur “- Als communicatiekanaal maken we ook gebruik van het boekje van KULeuven wat verspreid wordt onder de zesdejaars van het middelbaar.- we willen de cluster evolutionaire biologie in de diepte uitwerken, dit omvat visueel gezien de meest interessante experi menten, zoals het bananenlab en de gekleurde planten.2 Script- Op aanraden van BioSCENTer willen we een filmpje maken waarin we jongeren aanspreken over wetenschappen in het dagelijkse leven. we stellen hen de vraag: hoeveel bananensoorten zijn er?- Deze vraag wordt eveneens gesteld in de wedstrijd, hier vinden ze dus het antwoord.- we maken gebruik van een snel ritme en moderne muziek, daar dit jongeren aanspreekt.- Normaal gezien moet dit opgenomen worden op de SID-in’s, om de jongeren naar de Facebook-pagina en de website te lokken, maar deze zijn al voorbij. We kiezen er dus voor om dit stuk te filmen op een middelbare school in Genk.- Het antwoord op de vraag en de uitleg komen er in infographic vorm.- Op het einde van het filmpje maken we gebruik van een Facebook-share button.Vergadering 3/05Aanwezig: Anneleen, Jan & TimInhoud1 Praktisch- Door het definitieve afvallen van Stephan, dienen we ons concept een beetje te vereenvoudigen. We beslissen om de 360°-experience te vervangen door een Lab Experience, waarbij er wel gedraaid kan worden, maar in mindere mate.- We nemen contact op met Kris, Sandy en Maarten om hen op de hoogte te brengen van het definitieve afvallen van Ste phan om te vragen of ons concept momenteel voldoet aan de vooropgestelde normen.2 Planning- ICT-luik: Tim- Grafisch luik: Jan- Concept & audiovisuele luik: AnneleenVergadering 5/05Aanwezig: Anneleen, Jan & TimInhoud1 E-mails- we gaan contact opnemen met BioSCENTer om een afspraak te maken voor te fotograferen en concrete informatie te verkrijgen.- we stellen een vragenlijst met concrete vragen om de juiste informatie te krijgen. Vb: omschrijf je cluster in een aantal woorden.- Ook moet er een mail gestuurd worden naar Lyceum Genk om te vragen of we het filmpje daar mogen opnemen.2 Praktisch
 55. 55. - Voor de interne site gaan we het houden bij schetsen of wireframes, hier teveel aandacht besteden zou tijd wegnemen van ons hoofdconcept.- Lab experience zullen we in Flash ontwikkelen, met tekst er achter voor SEOVergadering 11/05Aanwezig: Anneleen, Jan & TimInhoud1 Taken-- “ Anneleen heeft contact opgenomen met BioSCENTer om te vragen om langs te gaan en antwoorden op de vraagjes, “ donderdag 12/05 gaan we langs voor foto’s en informatie. Anneleen is het budget en de planning aan het opstellen.- Jan is de wireframes voor de interne site aan het uitwerken.- Tim is ondertussen bezig met de website te coderen.- Experilab moet eveneens opgenomen in de concurrentie-analyse. Tim moet het ICT-gedeelte van de concurrentie-ana lyse nog doen.2 Concept- we willen per cluster vier experimenten opnemen in Experience Lab.- Hoeveel filmpjes voorzien we in het concept? Jan stelt voor om voor ieder experiment een filmpje voorzien. Anneleen kaart aan dat dit wat te veel is, dus we kiezen voor 8 filmpjes, dit is 2 per cluster.- Voor onze wedstrijd moeten we nog prijzen hebben. We beslissen iPod shuffles te nemen als prijs, dit is hip en niet al te duur.- Hoeveel prijsvragen zullen er zijn? we beslissen om voor ieder experiment een prijsvraag te voorzien, dit zijn 16 prijsvra gen.Vergadering 12/05Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: TimInhoud- we zijn op bezoek bij BioSCENTer voor informatie en foto’s. we besloten om toch BioMINT uit te werken, vermits we vandaag afspraken hebben met de mensen van die cluster en de informatie van de andere clusters misschien wat te laat komt.- Tim werkt ondertussen de website verder uit.Vergadering 18/05Aanwezig: Anneleen, Jan & TimInhoud- Tim is al ver gevorderd met het coderen van de website. Hij wacht nog op de foto’s en tekst.- we brengen BioSCENTer opnieuw een bezoekje vrijdag 20/05 om ook foto’s te nemen van de andere clusters en informa tie te verkrijgen voor de teksten van de website.- Jan en Anneleen werken samen het marketingcommunicatieplan uit.- we besluiten om in het budget enkel de kosten op te nemen die BioSCENTer moet maken. Hier horen bijvoorbeeld niet de kosten van de standplaats op de SID-in’s of de druk van de brochures van de KUL bij.
 56. 56. Vergadering 23/05Aanwezig: Anneleen & JanAfwezig: Tim-- “Inhoud “ Anneleen en Jan bespreken samen het marketingcommunicatieplan en verfijnen het. Jan schrijft het proces uit. We besluiten om woensdag 25/05 ons filmpje op te nemen.Vergadering 29/05Aanwezig: Anneleen, Jan & TimInhoud- Omdat het niet lukt om het filmpje over te zetten op Tim zijn computer, zal Anneleen het filmpje monteren.- We besluiten om voor het filmpje Hello van Martin Solveigh ft Dragonette als muziek te gebruiken, omdat dit de jongerenaanspreekt.- Anneleen heeft teksten voor de website geschreven en feedback gevraagd aan BioSCENTer, deze kunnen nu op de web-site.- Anneleen is verantwoordelijk voor het casebook.- Tim werkt verder aan de website en de andere vereisten van het ICT-gedeelte.- Jan maakt alles op designvlak af en zal het casebook in Indesign opmaken.
 57. 57. “ “ 57

×