Session 30 Anna Niska

454 views

Published on

Mått och mätmetodik för uppföljning av gång- respektive cykeltrafik Transportforum 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 30 Anna Niska

 1. 1. Ökad andel cykeltrafik –hur följer vi upp målet?Session 30, Filmstaden Sal 1Anna Niska, VTI
 2. 2. KommunvelometerMichael Koucky, Koucky & PartnerMått och mätmetodik för uppföljning av gång-respektive cykeltrafikAnna Niska, VTIUppföljning av cykeltrafik genomresvaneundersökningAnnika Nilsson, TrivectorUppföljning av cykeltrafik genom trafikräkningarMaria Varedian, Vectura & Jenny Eriksson, VTISummering och diskussion kring uppföljning avmålet om en ökad andel cykeltrafikAnna Niska, VTI
 3. 3. Mått och mätmetodik föruppföljning av gång-respektive cykeltrafikAnna Niska, VTI
 4. 4. Vikten av cykling Mål Satsningar:  Nationella  Kommunala som behöver följas upp!
 5. 5. SyfteAtt föreslå en harmoniserad metod för att skatta cykel-respektive gångtrafikens andel av det totala resandet isvenska tätorter• enkel, användbar & billig• jämförbara mått
 6. 6. Mätmetoder för gång- och cykeltrafikResvaneundersökningar (RVU:er) Flödesräkningar/-mätningarMäter i befolkningen – urval personer Mäter i trafiken – urval av länkarFångar uppgift om vem och varför Fångar många förflyttningarRikt material men kostsamt Snabbt, enkelt och billigtOfta låg svarsfrekvens (37-71%)
 7. 7. Målformuleringar för ökad cykeltrafikGöteborg Öka andelen från 8 till 12 procentMalmö Öka med 10 procentenheterLinköping Öka andelen från 30 till 40 procentJönköping Öka andelen med 20 procent i centrala JönköpingLund Öka cykeltrafiken per invånare med 5 procentKöpenhamn Öka andelen personer som cyklar till arbetet från 34 till 40 procentAmsterdam Minst 37 procent av invånarna använder cykeln vid varje resa.
 8. 8. Viktigt att fundera igenom mål och mått!Politiska mål om andel är ”svåra”:● Måste veta det totala resande, alla färdslag● Resandet ökar● Bilresandet ökar fortare än gcMått ska vara kommunicerbara, ”meningsfulla” (fånga förändringar)Definitioner och avgränsningar är viktiga
 9. 9. Rättvisa jämförelser Definition av resa kopplat till unikt färdsätt (reselement), ärende (delresa) eller basplats (huvudresa)? Reselement 1 Reselement 2 Reselement 3
 10. 10. Andelar enligt RES 2005-2006 Huvudresor: 47 008 Delresor: 79 398 Reselement: 101 375Färdsätt ett färdsätt flera färdsätt ett färdsätt flera färdsättAnnat 717 3 170 1 295 3 672 5 446Bilförare 14 173 3 295 26 758 4 202 31 013Bilpassagerare 4 740 2 504 10 458 2 052 12 597Buss 614 3 570 1 086 4 012 5 390Cykel 3 873 581 5 838 341 6 192Flyg 4 114 20 114 135Gick till fots 12 587 9 003 21 407 11 517 40 133Mc 68 18 103 20 123Moped 174 39 300 29 332Uppg saknas 7 6 13 1 14Totalt 36 957 67 278 101 375% med 1 färdsätt 78,6 84,7 100Andelar av Totalt:Cykel 10,5 9,5 8,7 7,8 6,1Gick till fots 34,1 45,9 31,8 41,5 39,6 Ett eller flera av 47 008 Ett eller flera av 79 398
 11. 11. Rättvisa jämförelser Definition av resa kopplat till unikt färdsätt (reselement), ärende (delresa) eller basplats (huvudresa)? Avgränsningar av resor • i trafikmiljö/utanför? • transportsyfte/ även motion/rekreation/lek? • endast arbets- och skolresor? • resor av en viss längd? /inom (till/från) tätort?
 12. 12. Endast resor < 5 km? 100% 90% 80% 70% 60% Då missar vi mer än Gång Cykel 50% hälften av Buss Bil 40% persontransportarbetet 30% med gång och cykel! 20% 10% 0% 0 5 10 15 20 25Ackumulerad fördelning av persontransportarbete över olika färdsätt beroende på huvudresans längd (km), enligt RES 0506
 13. 13. Rättvisa jämförelser Definition av resa kopplat till unikt färdsätt (reselement), ärende (delresa) eller basplats (huvudresa)? Avgränsningar av resor • i trafikmiljö/utanför? • transportsyfte/ även motion/rekreation/lek? • endast arbets- och skolresor? • resor av en viss längd? /inom (till/från) tätort? • alla åldersgrupper eller avgränsning? • årsmedelvärde/ säsong? hela veckan eller vardagar?
 14. 14. Även tillvägagångssättet har betydelse! Andelar cykel km respektive resor av sju valda färdsätt 14.0 12.0 10.0Procent 8.0 Cykelkm 6.0 Cykelresor 4.0 2.0 0.0 Källa: Svenska 1978 1984/85 1995 1997 1999 2001 2005/06 nationella RVU:er
 15. 15. Summering och diskussionkring uppföljning av målet omen ökad andel cykeltrafikAnna Niska, VTI
 16. 16. RVU och cykelräkning = äpplen och päronTvå sätt att studera cykeltrafikenRVU• Individens förflyttningar• Missar de från annan kommun samt yngre• Kan få fram andelen av resorna som görs med cykelCykelräkning• Verklig trafik (mätpunkt)• Får ej med alla vägar (utan cykelbanor, utanför cykelstråk, etc.)• Påverkas inte av sjunkande svarsfrekvens• Svårt att få en generell bild med enbart mätningar på några få platser
 17. 17. RVU och cykelräkning = äpplen och päron Fordons km/dygn Felmarginal km/dygn RVU 54 000 ± 6 800 Räkning 23 000 ± 11 000
 18. 18. RVU och cykelräkning = äpplen och päron Båda bidrar till bilden av hur det cyklas i kommunen men de kan inte jämföras med eller ersätta varandra. Utvecklingen kan bara följas inom varje metod för sig.
 19. 19. Summering•Mål och mått måste hänga ihop•Håll ordning på definitioner och avgränsningar•RVU under hösten vart 5:e år  Kort och enkel enkät  Resdagbok med uppgifter om delresor•Långsiktig plan för räkningarna  Många mätplatser  Kontinuerligt i några stabila platser  Dokumentera!
 20. 20. Projektredovisning2 vetenskapliga rapporterPopulärversion – praktisk tillämpning• På Trafikverkets hemsida• Uppdateras• Centrala riktlinjer? www.vti.se/publikationer 686
 21. 21. Uppföljning på olika nivåer Källa: Walk 21
 22. 22. Frågor att diskutera• Vilka andra mått, förutom cykelandelen, är viktiga att följa upp?• Är utvecklingen över tid - att se trender det viktigaste?• Är det viktigt att kommunerna kan jämföra sig med varandra - med landet som helhet?• Är ni beredda att ändra er metod för att få jämförbara mått?• Är cyklandet för motion, friluftsliv också viktigt att få med?• Något mer?
 23. 23. Uppföljning av gångtrafik? Nästan inga formulerade mål Inte lika stort behov att följa upp●Gångmätning behövs ej för planering och projektering●Viktigt p.g.a. hälsoeffekter, exponering, synliggörande, överflyttning cykel gång på vintern●Antal fotgängare i trafikmiljön viktigare än andelen Mycket svårare att räkna Dålig kunskap om gångtrafikens flödesvariation ”Measuring walking”Imorgon - session 67!
 24. 24. Tack för din medverkan!Mer cykel efter fikat och imorgon, session 66 och 68!anna.niska@vti.se

×