Your SlideShare is downloading. ×
0
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Out of control
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Out of control

91

Published on

ERVARINGEN VAN GEMEENTELEDEN OVER LEIDERSCHAP IN LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN …

ERVARINGEN VAN GEMEENTELEDEN OVER LEIDERSCHAP IN LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
91
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Leider luistert als een priester en onderzoekt wat er aan de hand is.
  Leider als een verklarende wijze, die probeert een beter inzicht te krijgen in waarom bepaalde patronen en dynamieken plaats vinden.
  Leider als een profeet met een goed onderscheidingsvermogen om vanuit Gods woord een interpretatie te geven van hoe het moet zijn
  Leider als een dienaar laat zien op welke manier een situatie kan worden beïnvloed en hoe we moeten reageren op bepaalde patronen en dynamieken.
  Spiraal geen cirkel
   
 • Zelf verzameld heb
  6 gemeenten meer dan 1000 antwoorden
 • Analyse methode
  Kern van wat we wilde doen is:
  Nadenken wat je als gemeente drijft en wat je als gemeente doet,
  Hoe je als gemeente God dient,
  Waarom en waartoe je gemeente bent
 • 6 gemeenten meer dan 1000 antwoorden
  Alle gemeente afzonderlijk gedaan, nu geen tijd voor.
  niet of nauwelijks, enigszins, redelijk en duidelijk
 • GOED
  AFSTANDELIJK
  BETROKKEN
  SLEUTELMOMENTEN
  VRAAGTEKEN
 • GOED
  AFSTANDELIJK
  VRAAGTEKEN
  WISSELEND
 • Er komt niet een eenduidig beeld naar voren. Wel blijkt dat de combinatie van beide relevant is.
  In de gemeenten waar men niet realistisch is ten aanzien van de kosten van groei en verandering, daar kiest men procentueel gesproken ook niet goed.
 • National Church Life Survey
  Onderzoek uit Italie

  die aspecten het onderzoek:
  1. de openheid van de gemeente voor haar omgeving;
  2. de diepgang in het geloofsleven;
  3. zorg voor de bredere gemeenschap.

  9 kernkwaliteiten

  Daaronder nog drie, maar dat is meer gericht op bezoekers (geen leden of jongeren)
 • Visie:
  Comitment aan de visie, doelen en richting van de gemeente
  Vertrouwen in het verwezenlijken van de visie
  Gerichtheid van leiders op de toekomst
  Leiderschap:
  Hoe de leiding van de gemeente wordt gezien
  Organisatie
  Vernieuwing:
  Bereidheid van de gemeente om nieuwe dingen te proberen
  Leiders moedigen vernieuwing aan
  Openheid voor verandering van/in de (ere)dienst


 • In vier van de gemeenten geeft deze kernkwaliteit zelfs de laagste score.

  Wel gezegd:
  Visie daar kan men veelal achter staan, maar realisatie scoort laag  is dus meer een droom

  Vernieuwing, leiders gemeenteleden wel aangemoedigd
  En de vraag dat gemeenteleden zelf bereid zijn om te vernieuwen

 • Levend Lichaam
  Rick Warren, Doelgerichte gemeente,
 • Groei: Getalsmatige, Geestelijke, Orginatorische en incarnatorische
  Continuïteit:
  tradities worden in stand gehouden
  Veranderingen gaan langzaam
  Revitalisering
  stagnatie, achteruitgang en/of een onbevredigend functioneren van de geloofsgemeenschap

 • Community (de omgeving): mensen die wonen in de omgeving, komen soms of nooit in een kerk
  Crowd (de samenkomst): geen lid, maar bezoeken wel samenkomsten
  Congregation (de gemeente): kennen christus en zijn lid van de gemeente
  Committed (de toegewijden): nemen groei naar geestelijke volwassenheid serieus
  Core (de kern): zijn actief in bediening, evangelisatie, zending van de plaatselijke gemeente
 • 1. Waren de leiders in de geboortefase samen met de ‘kern’ gericht op de ‘omgeving’ en de ‘bezoekers’, zien we in de groeifase dat van leiders verlangd wordt zich te richten op de gemeenteleden’.
  2. In deze levensfase worden leiders steeds meer managers van hun gemeente.
  3. Leiders moeten niet steeds meer taken op zich nemen, maar gemeenteleden toerusten om taken op zich te nemen.
  4, Gemeenten hebben sterk visionair leiderschap nodig, waarbij de leiders in kunnen spelen op veranderingen en ook duidelijke keuzes durven te maken.
 • 1. Leiders zijn managers van de gemeenschap die goed kunnen planen, problemen kunnen signaleren en daarop participeren
  2. Leiders moeten respect hebben voor de lokale traditie
  3. Veranderingen zullen komen en is het niet de vraag of deze gemeenten zullen veranderen, maar de vraag is meer hoe de veranderingen gaan plaatsvinden.
  4. Voor leiders is het belangrijk dat diversiteit wordt erkend
 • Predikant (als…) kiezen voor de omgeving of voor de kern (toerusten)
  kwaliteiten van een voorganger is relatief belangrijker om ‘betrokken’ te blijven.
  Leiders moeten werken aan hernieuwde groei in de relatie met God, de relatie tot de samenleving en de onderlinge relaties binnen de gemeente.
 • Per gemeente een afzonderlijk beeld gegeven, daardoor eigenlijk al de hoofdvraag beantwoord
  Beeld wat naar voren komt is positief  goed
  Wel zijn er verwachtingen richting leiders die niet na gekomen kunnen worden (voorbeeld predikant waarmee afgesproken dat het bezoeken geen kerntaak van hem is, maar hij extra preekt
  Bij Gemeente in Beeld leiderschap minst sterke factor en is he beeld minder positief als bij de KerkSpiegel
  Hierbij speelt vraagstelling volgens mij een belangrijke rol. De vragen NCLS zijn explicieter en bij KerkSpiegel wordt naar verhoudingen gevraagd. Het zou dus kunnen dat verhoudingen binnen de gemeente van NCLS goed zijn, ook al komt dit nu niet naar voren
 • Iedere fase zijn eigen leiderschap en er zijn vaak problemen bij overgangen (Tim Keller, leiderschap en grote gemeente)
  Gemeenten hebben gedeelde visie nodig (geen droom), zodat ze weten waar gemeente voor gaat
  Leiding geven is zoeken naar mogelijkheden en in de spanningsvelden gaan staan die in geloofsgemeenschappen aanwezig zijn.
  Leiders moeten helder hebben wat ze verwachten van de mensen en wat de gemeente voor de mensen wil betekenen (rekening houden met niveau’s.
 • Een duidelijke bestemming om naar toe te varen;
  Stuurmannen, bootsmannen lichtmatrozen, volmatrozen en gasten die weten wat ze kunnen en mogen doen;
  Kapiteins die eindverantwoordelijk zijn en helder communiceren.

 • In de groeifase visionair leiderschap nodig is, waarbij de leiders de visie kunnen bewaren, in kunnen spelen op veranderingen en ook keuzes durven te maken.
  in de continuïteitsfase een duidelijke visie nodig is die wordt gedragen door de ‘geloofsgemeenschap’ waarbij er ruimte is voor diversiteit;
  in de revitaliseringsfase het belangrijk is dat er vanuit de visie gekozen wordt voor concentratie voor de ‘kern’ of de ‘omgeving’ van de gemeente.
 • in de groeifase leiders gemeenteleden toerusten om taken op zich te nemen, zodat zij op hun beurt weer anderen motiveren en toerusten;
  in de continuïteitsfase dat veranderingen die gemeenteleden willen, passend in de gedeelde visie, worden gefaciliteerd waarbij de leiding zorgt voor datgene wat nodig is en gemeenteleden zelf activeert;
  in de revitaliseringsfase de predikant of de kartrekkers de gemeenteleden toerusten om deel te nemen aan het gemeenteleven en de ‘OMGEVING’ waarbij de kwaliteit van de onderlinge relaties (God, samenleving en onderling) centraal staan.
 • in de groeifase leiders mensen bij elkaar brengt en naar gemeenteleden communiceren dat niet alles verwacht moet worden van kerkenraad of predikant;
  in de continuïteitsfase de diversiteit die de ‘geloofsgemeenschap’ heeft herkend en erkend wordt en dat leiders open en eerlijk communiceren vanuit een vertrouwensband;
  In de revitaliseringsfase de leiders werken aan een proces dat er voor zorgt dat op alle niveaus gewerkt wordt aan herstel van communicatie en dat mensen kwalitatief meer op elkaar betrokken worden, om zo deel te nemen aan het gemeenteleven, gericht op de ‘OMGEVING’.
 • Mooie van dit schip is dat het totaal afhankelijk van de wind.
 • En dat is iets wat we niet onder controle hebben
 • Het in beeld brengen van vitale kenmerken en kernkwaliteiten met de KerkSpiegel dan wel NCLS zegt echter niets over de toekomst van de gemeenten. Het afnemen van een enquête geeft een mooi beeld, maar je bent er niet met het registeren van een beeld, want een kloppend spiegelbeeld wil niet zeggen dat gemeenten vitaler worden.
  Het probleem dat zowel bij de KerkSpiegel als bij NCLS aanwezig is, is dat er een gemeenteprofiel gegeven kan worden zonder dat de lokale context daarin goed tot zijn recht komt
  Objectiever, helpen bij het maken van keuzes
 • Hendriks kern gmeente-zijn:
  De vertrouwelijke omgang met God: Gebed, vasten, meditatie en Bijbellezen (Mystiek).
  Gemeenschap met elkaar: dat is iets anders dan een vriendenkring. De basis van gemeenschap in de Bijbelse betekenis van het woord is dat men elkaar lief heeft, wat in de Bijbel heel concreet gemaakt wordt (Koinonia).
  Dienst: het goede nieuws doorgeven en je inzetten tegen armoede, eenzaamheid, zinloosheid, discriminatie (Diaconia).

  Veel christenen willen wel Jezus als hoofd, maar wille niks met zijn lichaam
 • Remmelzwaal, Actief en afhankelijk
 • Transcript

  • 1. 1 OUT OF CONTROL ERVARINGEN VAN GEMEENTELEDEN OVER LEIDERSCHAP IN LOKALE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
  • 2. 2 Opzet presentatie 1. Praktisch-theologische kader 2. Hoofdvragen 3. Ervaringen van leiderschap 4. Realiteit van leiderschap 5. Beantwoording van de hoofdvragen 6. Conclusies over leiderschap 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 3. 3 I. Praktisch-theologische kader 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 4. 4 II. Hoofdvragen 1. Wat zijn de ervaringen van gemeenteleden op het punt van leiderschap van lokale geloofsgemeenschappen? 2. Wat zegt dit over de realiteit van leiderschap in lokale geloofsgemeenschappen? 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 5. 5 III. Ervaringen van gemeenteleden 1. Wat zijn de ervaringen van gemeenteleden op het punt van leiderschap van lokale geloofsgemeenschappen? a) KerkSpiegel b) Gemeente in Beeld 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 6. 6 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  Drie spiegels  Gemeenteavonden  Rapport 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 7. 7 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  De verhouding tussen predikant(en) en gemeenteleden is het best te beschrijven als ...  De verhouding tussen kerkenraad en gemeente is het best te beschrijven als ...  Onze gemeente is realistisch t.a.v. kosten van groei en verandering  Onze gemeente kiest wat ze doet en doet dat goed 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 8. 8 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  De verhouding tussen predikant(en) en gemeenteleden is het best te beschrijven als ... 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 9. 9 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  De verhouding tussen predikant(en) en gemeenteleden is het best te beschrijven als ... 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 10. 10 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  De verhouding tussen kerkenraad en gemeente is het best te beschrijven als ... 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 11. 11 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  De verhouding tussen kerkenraad en gemeente is het best te beschrijven als ... 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 12. 12 III. Ervaringen van gemeenteleden a) KerkSpiegel  Onze gemeente is realistisch t.a.v. kosten van groei en verandering  Onze gemeente kiest wat ze doet en doet dat goed Niet realistisch = niet goed kiezen! 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 13. 13 III. Ervaringen van gemeenteleden b) Gemeente in Beeld 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 14. 14 III. Ervaringen van gemeenteleden b) Gemeente in Beeld 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 15. 15 III. Ervaringen van gemeenteleden b) Gemeente in Beeld 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 16. 16 IV. Realiteit van leiderschap 2. Wat zegt dit over de realiteit van leiderschap in lokale geloofsgemeenschappen? a) Levenscyclus b) Niveaus toewijding gemeenteleden 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 17. 17 IV. Realiteit van leiderschap a) Levenscyclus 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 18. 18 IV. Realiteit van leiderschap b. Niveaus toewijding gemeenteleden 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 19. 19 IV. Realiteit van leiderschap Groeifase Twee gemeenten in groeifase  Van ‘community’ en ‘core’ naar ‘congregtion’  Verandering leiderschap  Begeleiden en toerusting gemeenteleden  Visionair leiderschap 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 20. 20 IV. Realiteit van leiderschap Continuïteitsfase Acht gemeenten in continuïteitsfase  Leiders zijn managers congregation  Respect voor traditie  Veranderingen zijn gevoelig  Diversiteit 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 21. 21 IV. Realiteit van leiderschap Revitaliseringsfase Drie gemeenten in Revitaliseringsfase  Keuze community of de core  Kwaliteit voorganger  Goede relaties essentieel 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 22. 22 V. Beantwoording van de hoofdvragen 1. Wat zijn de ervaringen van gemeenteleden op het punt van leiderschap van lokale geloofsgemeenschappen?  Per gemeente afzonderlijk beeld  Goed (KerkSpiegel)  Verwachtingen  Leiderschap de minst sterke factor (NCLS)  Vraagstelling cruciaal 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 23. 23 V. Beantwoording van de hoofdvragen 2. Wat zegt dit over de realiteit van leiderschap in lokale geloofsgemeenschappen?  Levensfase heeft invloed op leiderschap  Duidelijke visie  Spanningsvelden  Verschillende niveaus 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 24. 24 VI. Conclusies over leiderschap 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 25. 25 VI. Conclusies over leiderschap 1. Een duidelijke bestemming om naar toe te varen  Groeifase: visionair leiderschap en inspelen op verandering  Continuïteitsfase: een gedragen visie van de congregation met ruimte voor diversiteit  Revitaliseringsfase: vanuit visie kiezen voor core of de community 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 26. 26 VI. Conclusies over leiderschap 2. Stuurmannen, bootsmannen lichtmatrozen, volmatrozen en gasten die weten wat ze kunnen en mogen doen  Groeifase: gemeenteleden taken op zich te nemen  Continuïteitsfase: leiders veranderingen passend in gedeelde visie faciliteren  Revitaliseringsfase: gemeenteleden worden toegerust om deel te nemen aan het gemeenteleven en de community 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 27. 27 VI. Conclusies over leiderschap 3. Kapiteins die eindverantwoordelijk zijn en helder communiceren  Groeifase: leiders mensen bij elkaar brengt en communiceert dat niet alles van hen verwacht moet worden  Continuïteitsfase: diversiteit herkend en erkend wordt en dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt  Revitaliseringsfase: dat op alle niveaus gewerkt wordt aan herstel van communicatie en betrokkenheid 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 28. 28 VI. Conclusies over leiderschap 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 29. 291-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 30. 30 Vervolgonderzoek
  • 31. 31 Vervolgonderzoek  Is er per levensfase niet een ander invulling van het ambt noodzakelijk?  Welke vorm van leiderschap bevordert de groei van de geloofsgemeenschap?
  • 32. 32 Evaluatie KerkSpiegel en NCLS  De bruikbaarheid KerkSpiegel en NCLS  De context van lokale geloofsgemeenschappen  Langdurige externe begeleiding is zinvol  De herkenbaarheid van de gemeenteprofielen  De waarderende insteek en de theologische basis  Vragen naar visie in de KerkSpiegel en NCLS 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 33. 33 Drie dimensies van kerk zijn die bepalend zijn voor gemeente-zijn 1-7-2014 OUT OF CONTROL
  • 34. 34 leiderschap in de bijbel  De drie-enige God is de uiteindelijke leider van zijn;  Menselijk leiderschap is door God gewild;  Leiding geven in de gemeente is in de eerste plaats God dienen;  Leiding geven in de gemeente is legitiem als die wordt gegeven in overeenstemming met de wil van God;  Toewijding aan God en leven in relatie met God zijn de belangrijkste eigenschappen voor leiders in de gemeente;  God wil leiders de weg wijzen en hen toerusten met wat ze voor hun werk nodig hebben;  Leiding geven in de gemeente is dienstbaar zijn aan de leden van de gemeente;  Hoewel leiders ook organisatorische taken uitvoeren, staat het zorgen voor- en beschermen van mensen centraal in de taak van leiders in de gemeente;  In de gemeente staan leiders niet boven de andere gemeenteleden;  Christus is het hoofd van de gemeente, alle mensen zijn leden. 1-7-2014 OUT OF CONTROL

  ×