• Save
Gesprekken verdiepen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Gesprekken verdiepen

on

 • 311 views

Een avond voor mensen die willen doorspreken over en oefenen hoe ze op een persoonlijke manier hun geloof kunnen delen met anderen

Een avond voor mensen die willen doorspreken over en oefenen hoe ze op een persoonlijke manier hun geloof kunnen delen met anderen

Statistics

Views

Total Views
311
Views on SlideShare
311
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Johannes 4: 1- 42, Gesprek met een Samaritaanse vrouw Een verteller Jezus de vrouw Bespreek in 2-tallen: Welke grenzen moet Jezus over? Wat zegt dit over Jezus houding?
 • Johannes 4: 1- 42, Gesprek met een Samaritaanse vrouw Een verteller Jezus de vrouw Bespreek in 2-tallen: Welke grenzen moet Jezus over? Wat zegt dit over Jezus houding?
 • Johannes 4: 1- 42, Gesprek met een Samaritaanse vrouw Een verteller Jezus de vrouw Bespreek in 2-tallen: Welke grenzen moet Jezus over? Wat zegt dit over Jezus houding?
 • Vind je ook niet dat jij het echt niet kan skieeen Moet jij niet werken
 • 3 x 5 minuten - Anko, let op dat je duidelijk aan moet geven wanneer er gewisseld moet worden!

Gesprekken verdiepen Gesprekken verdiepen Presentation Transcript

 • Gesprekken verdiepen
 • Gesprekken verdiepenEen avond voor mensen die willendoorspreken over en oefenen hoe zeop een persoonlijke manier hungeloof kunnen delen met anderen
 • Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)1, Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dathij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte danJohannes 2 Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingendeden dat, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4Daarvoor moest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bijde Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond datJakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar deJakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bijde bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwamer een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegenhaar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen warennamelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 Devrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinkenvragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaannamelijk niet met Samaritanen om. View slide
 • 27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en zeverbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprekwas. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of‘Waarom spreekt u met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruikstaan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensendaar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensende stad uit, naar hem toe.39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hemdoor het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’40 Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen teblijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 41 Nog veel meermensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 42 ze zeidentegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jijgezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en weweten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. View slide
 • Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 1-9 & 27-30)Je zou kunnen zeggen dat de Samaritaanse vrouw, die nogmaar pas bekent met Jezus is, direct fungeert als een schakelom ander mensen (haar buren en kennissen uit het dorp) inaanraking met de Messias te brengen. Maar voordat de vrouwzover is heeft ze een ontmoeting met Jezus.Jezus moet voor deze ontmoeting echter wel een paar grenzenover:Bespreek in 2-tallen:•Welke grenzen Jezus over moet?•Wat zegt dit over Jezus houding?
 • Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4)1, Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingenmaakte en er ook meer doopte dan Johannes 2 – Jezus doopte overigens niet zelf,zijn leerlingen deden dat –, 3 verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. 4 Daarvoormoest hij door Samaria heen. 5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dichtbij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbronis. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond hetmiddaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegenhaar: ‘Geef mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaanom eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinkenvragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet metSamaritanen om.27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dathij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Wat wilt u daarmee?’ of‘Waarom spreekt u met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar destad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet.Zou dat niet de messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis vande vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ 40 Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bijhen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 41 Nog veel meer mensen kwamen totgeloof door wat hij zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer omwat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijkde redder van de wereld is.
 • Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4: 1-9 & 27-30)Grenzen / houding1.Een landsgrens2.Cultuur3.Cultuur / Sekse4.Religieus5.Privacy6.Aanvaarding en niet veroordelen7.vertrouwen
 • Theorie DOEN
 • Theorie DOEN• Doorvragen: vragen om verduidelijking en verdieping• Open: stel je open voor de ander en voor de route die het gesprek gaat• Eerlijk: wees eerlijk over jezelf en je geloof• Nieuwsgierig: wees positief nieuwsgierig en geïnteresseerd
 • Typen vragen• Open Geven de ander zonder terughoudendheid de de ruimte antwoord te geven (nadeel & sturing).• Gesloten Wordt (kan) vaak alleen beantwoord worden met ja of nee. Gaan verder op het antwoord dat wordt• Door gegeven.• Suggestieve Bij suggestieve vragen wordt een vermeend juist antwoord al in de vraag zelf gegeven, meestal omdat er sprake is van een oordeel.• Negatieve hebben een ontkenning in de zin. Ze drukken op verschillende manieren bevestiging of ontkenning uit.
 • Oefening (in drietallen)Ontdek je eigen relatienetwerk•Schrijf de namen van de mensen dieje kent en waar je gemiddeld minstenseen halfuur per week mee omgaat•Markeer de namen van hen die geenchristen zijn?Vertel over een persoon uit je relatienetwerk•De één vertelt, de ander mag luisteren en gerichtdoorvragen, de derde observeert. Aan het einde van hetgesprek vat degene die observeert het gesprek samen engeeft feedback. Daarna wisselen van de rollen.•De luisteraar (en vragensteller) mag een persoon kiezen
 • Theorie ‘Niveaus in een gesprek’
 • Theorie ‘Niveaus in een gesprek’Van het weer naar de Heer door te…Regels1.Wees een getuige, geen overtuiger!2.Zie je angst onder ogen en doe er wat mee!
 • Tips• Spreek geen Christianees, Visserslatijn of Kerkjargon• ’Ik voelde dat God wilde...’ of ’Jezus gaf zijn bloed voor mijn zonden’ betekent niets of iets heel vreemds voor de meeste niet-christenen.• Creëer niet de illusie dat het leven met Christus ’makkelijk’ is.• Wees eerlijk en realistisch. Mensen die geloven krijgen er vragen bij.• Vraag God om wijsheid en leiding en vertrouw de Geest in zijn timing.• Ga niet preken en wees niet veroordelend• Neem een houding aan van liefde en acceptatie• Houd je eigen bijdrage in gesprekken kort• Geef genoeg details om mensen geïnteresseerd te houden• Je kunt je verhaal ook centreren rond een thema