Art, Object & Design, ecopavilion

523 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Art, Object & Design, ecopavilion

 1. 1. Paper keuzemodule Art|Object & DesignGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO)
 2. 2. Inhoudstafel1. Onderzoeksproces ...................................................................................................................... 4 1.1 Opdrachtstelling ..................................................................................................................4 1.2 Beschrijving en ligging ....................................................................................................... 5 1.3 Persoonlijke benadering .................................................................................................... 6 1.4 Conclusie ............................................................................................................................ 7 1.5 Conceptideëen ................................................................................................................... 82. Gebruikersonderzoek ................................................................................................................ 133. Procesbeschrijving ..................................................................................................................... 164. Planning ...................................................................................................................................... 195. Ontwerp en visualisaties ............................................................................................................. 206. Verantwoording van de gemaakte keuzes ................................................................................... 27 6.1 Materiaal - en constructiekeuze............................................................................................. 27 6.2 Inspiratiebronnen ............................................................................................................... 287. Gebruikersscenario .................................................................................................................... 298. Bronvermelding ......................................................................................................................... 329. Bijlagen ......................................................................................................................................... 33
 3. 3. 1. Onderzoeksproces 1.1 Opdrachtstelling De huidige parking van de stedelijke kunstencampus situeert zich op de kunstlaan. Deze biedt plaats aan de auto’s van de werknemers van de campus. Er is reeds een overdekte fietsen- parking en deze mag gebruikt worden voor het nieuwe ontwerp. De opdracht houdt in dat er twee parkingplaatsen op de kunstlaan gebruikt zullen worden als laadzones. Zo zou er minimum één parking plaats zijn voor snelladen en maximum één extra plaats voor het gewoon opladen. De normale laadparking en de snellaadparking mogen niet op dezelfde standplaats zijn, zodat de locatie voor snelladen altijd beschikbaar blijft. Er zijn zonnepanelen geïnstalleerd aan de academie. Een link tussen deze vorm van hernieuwbare energie en elektrisch rijden is interessant. Tevens moet de laadpaal een eyecatcher zijn met een link naar het snelladen. Een eis is ook dat de laadpaal hetzelfde betalingssysteem hanteert als de reeds bestaande laadpalen binnen de stad Hasselt. FietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 4/38
 4. 4. 1.2 Beschrijving en liggingDe Kunstcampus te Hasselt is een drukke en centrale plaats in Deze parking ligt op een boogscheut van het centrum van Hasselthartje Hasselt. Ze is gelegen tegenover het Cultureel centrum en wordt tevens ook druk bezet door bezoekers van het conser-waar regelmatig lezingen over religieuze en culturele onder- vatorium, hogeschool-gangers van de Phl en Pivh en bezoekerswerpen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen en concerten van het stadscentrum van Hasselt.worden gehouden. De parking van de Kunstcampus, waar delaadpalen gaan moeten komen, behoort toe aan het StedelijkConservatorium voor woord en dans en aan de Academie voorbeeldende kunsten. Conservatorium en Kunstacademie FietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 5/38
 5. 5. 1.3 Persoonlijke benaderingUit de observaties op de Kunstcampus werd duidelijk dat deze Ook fietsers hanteren dergelijk gevaarlijk gedrag. Ze rijden vaaklocatie druk bezocht wordt door verschillende gebruikers. Deze zeer roekeloos dwars over het voetpad heen om bij de fietsen-locatie is centraal gelegen en geeft toegang tot vele plaatsen stalling te geraken. Er moet dus zeker aandacht besteed wordenbinnen Hasselt, namelijk, het stadscentrum, het Culureel centrum aan de veiligheid en vloeiing van het doorgaand verkeer.en tal van scholen. Daarnaast rijden hier, vooral tijdens de spitsuren, vele auto’sEen eerste bemerking is dat de fietsenstalling altijd redelijk langs. Aangezien dit een druk knooppunt is moeten we er dusvol zit en dit vooral door studenten van het conservatorium. Op voor zorgen dat onze constructie het doorgaand verkeer en deweekdagen rond vijf uur, woensdagnamiddag en in het weekend bestaande bezoekers van de parking niet hindert.is de fietsenstalling het drukst bezocht door mensen die hierlessen volgen. Vanaf dat moment is er een constante toestroom Een eerste interview vond plaats met het diensthoofd van heten afstroom van voetgangers en fietsers. Overdag en in het conservatorium. Zij was van mening dat de fietstenstalling ze-weekend worden de parking en fietsenstalling meer gebruikt ker niet mag verdwijnen of in omvang verminderen, aangeziendoor mensen die naar de stad trekken en vanaf acht uur ’s ze volledig benut wordt op dagen met mooi weer. Deze zouavonds vinden er tal van lezingen en voordrachten plaats in zelfs nog groter mogen. Verder haalde ze het probleem aan vanhet tegenoverliggende Cultureel centrum. ouders die hun kinderen gewoon afzetten voor het conservato- rium, waardoor er gevaarlijk situaties en opstoppingen ontstaan.De kunstcampus is dus een druk kruispunt waar jongeren die Daarom zou de Kunstcampus graag een “Kiss and Ride” zone”een vorming aan de academie volgen ook vaak worden afgezet willen inbouwen. Het leek haar tevens een goed idee dat hetdoor hun ouders. Ze stappen uit de wagen en steken zonder om conservatorium betrokken wordt in het maken van het ontwerp.te kijken het fietspad over.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 6/38
 6. 6. Na een tweede gesprek met Katelijne Van Cluysen, de directrice 1.4 Conclusievan de kunstacademie, werd er besloten dat er een mogelijkesamenwerking zou kunnen plaatsvinden tussen het ontwerp en Het plein van de Kunstcampus is een druk en belangrijk puntde verschillende kunstdepartementen. Zij vermeldde ook dat binnen Hasselt. De fietsenstalling wordt voortdurend gebruikt. Erer op de kunstcampus wel vaker fietsen gestolen of beschadigd zijn naast het elektrisch laden nog enkele punten die belangrijkworden. Tevens heeft de huidige fietsenstalling een bijkomend zijn voor de conceptvorming.probleem. Sommige, grotere, mensen stoten met hun hoofd tegenhet fietsendak. Dit kan in rekening gebracht worden binnen het Ten eerste viel het in beide gesprekken op dat veiligheid denieuwe design. eerste prioriteit is. Er zijn verschillende aspecten binnen deze veiligheid waarmee we zeker rekening moeten houden. Zo is er enerzijds het probleem met de voortbeweging van de fietsers, die dwars over het voetpad fietsen. Concreet gezien mogen er binnen het nieuwe concept geen fietsers meer over het voetpad naar de fietsenstalling rijden. Anderzijds moet er ook gedacht worden aan het drukke verkeer en het afzetten van studenten voor het conservatorium. Een ander punt is de grote van de fietsenstalling, deze mag absoluut niet kleiner worden. Zo pleiten de mensen van het conservatorium voor een even grote als niet nog grotere fietsen- stalling. Hier moet dus rekening mee gehouden worden, mocht de fietsenstalling zich verplaatsen of veranderen. FietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 7/38
 7. 7. 1.5 ConceptenConcept 1In dit concept zijn er drie elementen belangrijk. Zowel de laad- De laadpalen worden steeds geplaatst onder de buitenste bogen.zones voor de auto’s, het voetpad en de fietsenstalling of laadzone Het design van deze palen bestaat uit hetzelfde materiaal als devoor fietsers komen aan bod. Deze drie zouden enerzijds verbonden, constructie van de bogen. Het design is strak en sober.maar anderzijds ook afgeschermd worden door middel van eengroot bogenkunstwerk. Hierbinnen zou er een opening komen Het geheel wordt op zich een echte eyecatcher. Op deze maniertussen de oplaadzone en het voetpad, om zich tussen de stroken worden de laadpalen zeker in de spotlight geplaatst. Een verwijzingte kunnen voortbewegen. Dit is natuurlijk logisch en essentieel, naar de zonnepanelen is in dit design niet opgenomen, maar kanaangezien mensen die met de auto komen op het voetpad zeker nog toegevoegd worden.moeten geraken.De openingen zorgen voor een minder claustrofobisch gevoel.Het voetpad wordt afgeschild van de fietsenstalling, op deze ma-nier kunnen de fietsers geen gevaarlijke handelingen uitvoeren enzo de voetgangers in gevaar brengen. Aan de binnenkant van hetkunstwerk, gemaakt van bogen, is er plaats om kunstwerken opte hangen en ten toon te stellen van de Kunstcampus. Het is ookbelangrijk dat de bogen hoog genoeg zijn, zodat grote mensener niet tegen botsen en dat er minder snel vandalisme wordtuitgevoerd. Eerste concept, kant van fietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 8/38
 8. 8. Eerste concept, kant van oplaadzoneGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 9/38
 9. 9. Eerste concept, ‘s nachtsGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 10/38
 10. 10. Concept 2Bij het tweede concept is er een link tussen de zonnepanelen, worden met andere woorden beschermd. De vorm van dezede Kunstcampus en de veiligheid. Er wordt een grote parabool parabool is scherper dan uit het vorige concept, aangezien ergemaakt, waar langs de buitenkant zonnepanelen geplaatst zijn. zonnepanelen op komen.Dit toont aan dat de energie die geladen wordt in de auto, ontgonnenwordt via zonnepanelen. In het midden van de parabool, kunnende voetgangers wandelen, er komt hier eventueel ook weer eententoonstelling van de werk van de Kunstcampus. Aan de enezijde komen dan de oplaadplaatsen voor de auto’s. Langs deandere kant komt dan een grote parking voor fietsen met ooklangs deze kant zonnepanelen op de parabool.Ook hier bestaat het design uit één grote boog, waardoorfietsers niet meer dwars over het fietspad kunnen fietsen. Dit isveiliger voor voorbijkomende voetgangers. De voetgangers Tweede concept, vanuit verschillende hoeken Concept 3Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 11/38
 11. 11. Het derde concept focust zich enkel op de oplaadpaal. Dezepaal moet zowel een link vertonen naar het gewoon laden als hetsnelladen. Hieruit ontstond het idee van een laadpaal met tweeverschillende kanten. De ene kant is sober en clean, en dientvoor het gewoon laden. De andere kant dient voor het snelladen.Deze wordt zo ontworpen dat hij de aandacht trekt. Hij is tevensclean en sober, maar via kleuren wordt er duidelijk dat dit voorsnelladen bedoelt is. Dit concept kan in de andere conceptenworden opgenomen en staat dus totaal los van de rest van deconcepten. Twee verschillende kanten van de oplaadpaal De snellaadkantGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 12/38
 12. 12. 2. GebruikersonderzoekVanuit deze drie concepten werd een eerste concept uitgekozen bruikbare visies van mensen. Opmerkelijk was dat de stads-om mee verder te werken. Een gebruikersonderzoek werd wachter zeer geïnteresseerd was in het project en het doeluitgevoerd op de primaire en alledaagse gebruikers van de ervan. Die wilde zelf ook maar al te graag meehelpen om deKunstcampus. Deze kregen de kans om hun mening te geven vragen te beantwoorden.over het concept. Uit de resultaten blijkt dat de meeste mensen wel kennis hebbenOm het concept te testen werd een korte vragenlijst opgesteld, over wat elektrisch rijden inhoud. Ze geven aan dat er op ditzo kon een duidelijk overzicht van informatie vergaard worden. moment een grote tendens heerst in de media en dat de be-De vragen werden vooraf opgesteld, zodat er voor elke geïnter- langstelling steeds groter wordt. Op de vraag of ze zelf ooit metviewde dezelfde specifieke informatie kon verkregen worden. een elektrische wagen zouden rijden, antwoordt bijna iedereenEerst werden algemene vragen gesteld over elektrisch rijden ‘ja’. Een persoon die ‘nee’ antwoordt is een grote autoliefhebberen laden om hun kennis te testen over het onderwerp. Het is en is tegen het principe van elektrische wagens. Het geluid enbelangrijk om te ontdekken of mensen weten wat elektrisch rijden is de motor zijn volgens hem niet meer hetzelfde en de prijs vanen of ze misschien zelf met een elektrische wagen rijden. Zo kun- de wagens is te duur. Ook de andere persoon die er niet meenen de resultaten juist geinterpreteerd worden. zou rijden, vindt de prijzen van de elektrische wagens op dit moment nog te hoog. Wat elektrische fietsen betreft, is ze nogDe enquêtes werden op verschillende momenten tijdens de dag in goede conditie om zelf te trappen. Ook de andere gebruik-afgenomen. Zo werd een breed publiek getroffen met bredere ers die ‘ja’ antwoord en, hebben hier meestal nog een ‘maar’ aanantwoorden. In totaal waren 7 mensen bereid dit te doen, dit is toegevoegd. Ze zouden het rijden met een elektrische wageneen kleine groep, maar het vormt toch zeer verschillende en wel willen proberen omdat dit beter is voor het milieu, maar het moet betaalbaar zijn.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 13/38
 13. 13. De derde vraag gaat over de locatie zelf. Meer bepaald over wat voldoende plaats te zijn voor de fietsers en er moet ook aan-ze ervan zouden vinden indien er op deze plaats in Hasselt een dacht geschonken worden aan de veiligheid van schoolkinderenoplaadpunt zou komen. Hier waren de meningen meer verdeeld. en kinderen die les volgen aan het conservatorium.Iets meer dan de helft van de ondervraagden vinden het eengeschikte locatie omwille van de bereikbaarheid binnen Hasselt Andere punten die geregeld uit de enquêtes naar voren kwamenzelf. De anderen staan er niet negatief tegenover, maar wezen zijn dat de laadpaal makkelijk te bedienen moet zijn, met reedsons wel op het feit dat dit een zeer gevaarlijk punt is, waar veel aanwezige stroomvoorziening en er een eenvoudige manier omverkeer voorbij komt. Er mogen dus zeker geen opstoppingen te betalen nodig is. Ook nutsvoorzieningen zoals een drankauto-veroorzaakt worden. Eén persoon heeft er problemen mee dat er maat en eventueel een kleine carwash, om het wachten wat teenkele gewone parkeerplaatsen voor auto’s zouden weggenom- verzachten, biedt volgens een aantal mensen een meerwaarde.en worden en omgevormd worden tot laadzones. Er heerst nureeds een groot parkeerprobleem en dit mag niet verergerdworden. Ook wordt er gesuggereerd dat de laadzone beter opeen rustigere en grotere plaats binnen Hasselt zou komen, envooral, dichter in de buurt van de grote ring.De belangrijkste vraag uit de enquête ging over het design vande constructie. Er werd gevraagd waar er volgens de gebrui-kers rekening mee moest worden gehouden om op deze locatieeen oplaadpunt tot stand te brengen. Ook hier weer wijzen demeeste ondervraagden op het doorgaand verkeer en de vei-ligheid van de voorbijgangers. Het is voor enkele deelnemerszeer belangrijk om er makkelijk in te kunnen rijden en ook terugweg te geraken, zonder opstoppingen te veroorzaken. Er dient FietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 14/38
 14. 14. Als laatste onderdeel van de vragenlijst wordt het concept aan Deze kleine test was zeer nuttig voor de verdere uitwerkingde gebruikers voorgesteld, met een korte duiding van alle elemen- van het concept. De reacties waren veelal positief en er werdenten. Dit wordt pas op het einde getoond, zodat de gebruikers alle enkele nuttige tips bekomen die zeker in het finale ontwerpandere vragen onbevooroordeeld kunnen beantwoorden en pas geïntegreerd kunnen worden. Ook de eigenzinnige kijk vanachteraf met het concept geconfronteerd werden. De vraag hier- de stadswacht wordt in overweging genomen. Al meermaalsbij was of dit voldeed aan hun vooropgestelde eisen. Ook hier werd een “Kiss and Ride” zone’ aangehaald als essentieel op dewaren de antwoorden eerder positief. De meeste mensen vinden Kunstcampus. Door plaatsgebrek, werd hier nooit verder op in-het concept heel mooi en functioneel. Er zijn geen negatieve reacties gegaan, maar op deze manier is dit wel mogelijk.uit voort gekomen.De stadswacht geeft een zeer vernieuwende kijk op de situatiegekregen en zou het probleem helemaal anders aanpakken danin het concept. Allereerst zou de fietsenstalling volledig weg mo-gen en verplaatst worden naar de andere kant van het gebouw. Inde plaats van de fietsenstalling zou er een “Kiss and Ride” zoneingebouwd worden, waar de ouders kunnen afdraaien en hunkinderen op een rustige en veilige manier naar de lessenbegeleiden.Het grootste probleem ligt momenteel bij de ouders die hierzomaar roekeloos stoppen om hun kinderen af te zetten voor hetconservatorium. Parking auto’sGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 15/38
 15. 15. 3. ProcesbeschrijvingAan de uitwerking van het uiteindelijke concept zijn talloze Vanuit deze observaties en onderzoeken is er een brainstormweken onderzoek vooraf gegaan. De eerste kennismaking met gehouden over hoe het uiteindelijke ontwerp eruit zou ziende ruimte was een belangrijke ervaring. Het is duidelijk dat en waarmee men nog extra rekening dient te houden. Alsde Kunstcampus een zeer centrale en belangrijke plaats binnen aandachtspunt moet er vooral gedacht worden aan de veilig-Hasselt inneemt. De grote uitdaging ligt erin een eyecatcher te heid van fietsers en voetgangers. Ook het doorgaand verkeermaken die de bezoekers van de parking en fietsenstalling op de mag niet verhinderd worden. Tenslotte moet het geheel eenKunstcampus integreert en het gevoel oproept om er deel van uit eyecatcher worden, binnen de stad Hasselt.te maken.Na deze eerste kennismaking hebben nog een aantal observa-ties plaatsgevonden. Dit om de Kunstcampus en haar gebruikersgoed te kunnen plaatsen binnen het latere ontwerp. Ook zijn ergesprekken geweest met de afdelingshoofden van het conserva-torium en de kunstacademie. Er is gevraagd naar hun ervaringenomtrent de locatie en hun mening over het laadzone concept.Tenslotte is de ruimte volledig opgemeten, zodat alle nodigegegevens ter beschikking waren om aan de uitwerking te begin-nen. MoodbordGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 16/38
 16. 16. De conclusie uit deze drie belangrijke hoofdpunten, is dat de Er is gekozen voor het eerste concept aangezien dit het sterk-voetgangers volledig afgeschermd moeten worden van de rest ste naar voren komt, waardoor er verder mee gewerkt word.van het verkeer. Fietsers mogen de mogelijkheid niet meer heb- Er werrd gemeld dat de constructie meer één geheel moestben om over het voetpad naar de fietsenstalling te rijden. vormen. De laadpaal, verlichting en fietsenstalling zouden best geïntegreerd worden in de tunnel om zo meer eenheid teDit zal in een eerste concept tot stand komen door middel van creëren. De constructie zelf mag niet te zwaar overkomen en kaneen tunnelconstructie met overkappingen links voor de laad- verlicht worden door middel van openingen en insnedes in dezones en rechts voor de fietsenstalling. Het geheel moet luchtig tunnel.overkomen, maar toch een indrukwekkend en imposant geheelvormen. Na deze opmerkingen is er ook een korte bevraging geweest van de primaire gebruikers van de fietsenstalling en parkeer-Het tweede concept is deels hetzelfde als het eerste, enkel plaatsen.Met als doel om te weten te komen hoe zij deze ruimtezijn er geen overkoepelingen, maar enkel een parabool- ervaren en waarmee er nog extra rekening moet worden ge-tunnel voor de voetgangers. Aan de buitenkant bevinden zich houden binnen het concept.zonnepanelen om de link te leggen naar groene stroom en hetgeheel tot een eyecatcher om te vormen. Ook hier is gedacht aan Uit de enquête volgt dat veel mensen de ruimte als druk ende veiligheid door fietsers en voetgangers van elkaar af te scher- gevaarlijk beschouwen. De constructie biedt volgens henmen. wel een oplossing aan het veiligheidsprobleem van de voor- bijgaande voetgangers. Maar niet aan de veiligheid van deHet derde concept is een losstaand idee dat bij de andere twee kinderen die door hun ouders worden afgezet voor de aca-kon worden toegevoegd en speelde enkel in op de laadpaal zelf. demie. Ook de opstoppingen die hierdoor veroorzaakt wordenDeze had twee verschillende zijdes, namelijk, een gewone en verdwijnen niet.een snellaadkant.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 17/38
 17. 17. De situatie is opnieuw bekeken samen met mensen van de stad Het concept is verder herwerkt tot één mooi geheel waarbij deHasselt. Hieruit is besloten dat de fietsenstalling verplaatst zal verschillende gebruikers zich goed voelen. Het concept wordtworden naar de andere kant van het gebouw. In plaats hier- voorzien van signalisatie, zodat het duidelijk is welke strook devan, komt een “Kiss and Ride” zone, waar ouders hun kinderen “Kiss and Ride” zone is en aan welke kan de bestuurders kunnenveilig voor het gebouw kunnen afzetten. parkeren om hun auto op te laden. Voor de voetgangers is bewust gekozen om niet met signalisatie te werken. deze kunnen zo zelfOm dit nieuwe idee duidelijk naar voren te brengen is er een bepalen of ze door de constructie lopen en veilig afgeschermdkleine maquette gemaakt. Bemerkingen waren positief. Volgende worden of liever erlangs willen wandelen.bemerkingen komen voort uit het maken van de maquette.De ver-houdingen dienen te kloppen en het is beter van zoveel mogelijkdezelfde vormen te laten terugkomen. Ook moest er rekeningworden gehouden met de regenslag. Dient de overkappingenkel voor de laadpaal of voor de volledige auto ? foto maquette Foto van maquetteGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 18/38
 18. 18. 4. PlanningGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 19/38
 19. 19. 5. Ontwerp en visualisatiesHet finaal concept is gebaseerd op het eerste concept met De overkapping is aan de ene kant langer dan de andere,specifieke aanpassingen. De grootste aanpassing is natuurlijk aangezien de “Kiss and Ride” zone veel groter is dan de laad-het weghalen van de fietsenstalling en het plaatsen van de zones. De laadzone is oldoende overdekt, zodat de laadpaal“Kiss and Ride” zone. Deze “Kiss and Ride” zone is voorzien van niet nat zou kunnen worden.een groene kleur, aangezien dit de meest voorkomende kleurin België is voor “Kiss and Ride” zones. Verder staan er in de tunnel bogen die ervoor zorgen dat fietsers niet door de tunnel kunnen. Deze zijn al afschrikwek-mecha-De tweede aanpassing is de doorgang in de tunnel. Dit zou nisme bedoeld. De breedte tussen de bogen in de tunnel is welmoeten zorgen voor een minder claustrofobisch gevoel voor de groot genoeg gelaten dat een rolstoelgebruiker er wel door kanvoetgangers. Verder is er op deze manier een vlotte doorgang fietsen.verzekerd voor voetgangers van hun auto naar de tunnel ofnaar de “Kiss and Ride” zone. De vorm van de tunnel is aangepast naar een meer spitse para- bool vorm, aangezien dit compacter is dan de voorgaande rondeDe binnenkant van de tunnel wordt gebruikt als plaats voor de vorm van de tunnel. Zo is deze hoger en gaat er geen ruimteKunstcampus om hun werk tentoon te stellen. De mogelijkheid verloren aan de zijkant.is zo gemaakt dat zij de binnenkant van de tunnel beschilderenom zo hun kunstwerken ten toon te stellen aan het publiek. De laadpaal in dit ontwerp is een universele laadpaal met spe- ciale aanpassing dat hij twee oplaadkanten heeft: snel laden en gewoon laden. Het betaalsysteem van de laadpaal isGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 20/38
 20. 20. zoals de andere laadpalen in stad Hasselt, via SMS. Dit systeem De naam van het concept is Eco Pavilion, wat staat voor ecolo-wordt overal in Hasselt toegepast. gisch paviljoen. Dit verwijst enerzijds naar het ecologische as- pect van elektrische rijden en anderzijds verwijst het paviljoenGebruikers kunnen via het ‘scherm’ op de oplaadpaal kiezen naar het losstaande, autonoom bouwwerk van de bogen.tussen 2 opties. snel of lang laden. Ze drukken op de gewenstekeuze.Vanaf het moment dat er 1 persoon aan het VOL laden Het concept is gebaseerd op de natuur, aangezien er zo minis, is deze functie niet meer beschikbaar, dan is enkel het snel- mogelijk rechte lijnen worden gebruikt. Deze gebogen lijnenladen nog beschikbaar. ogen sierlijk, maar ook strak en clean. Het geheel oogt sober en clean.De laadpaal volgt het nu reeds gebruikte principe van SMSbetalen, maar de gebruiksmethode wordt digitaal op het Alles samen zorgt het concept voor een echte eyecatcher, watscherm getoond ipv zoals nu op een sticker. voorbijgangers zeker zal opvallen. Huidig betaalsysteem op een stickerGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 21/38
 21. 21. Constructie vanuit het zicht van een voetganger. Links de oplaadzone en straat en rechts de “Kiss and Ride” zone.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 22/38
 22. 22. Oplaadpaal met de twee kanten: snel en gewoon laden.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 23/38
 23. 23. Constructie gezien in de nacht.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 24/38
 24. 24. Constructie gezien vanuit de overkant van de straat.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 25/38
 25. 25. Binnenkant van de tunnel. Zijkant van de constructie. De “boom”.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 26/38
 26. 26. 6. Verantwoording van degemaakte keuzes6.1 Materiaal- en constructiekeuze Aan de linkerboog, waar de 2 parkeerplaatsen zijn, wordt geen pilaar geplaatst, omdat deze maar 2,5 meter overspant en daar-Bij enkele architectuur studenten werd informatie verschaft door onnodig is. Aan de rechterkant, waar de “Kiss and Ride”over het materiaalgebruik van dit ontwerp. De basisconstructie zone zich bevindt, wordt een pilaar voorzien, deze is gemaakt uitbestaat uit een metalen frame die bekleed is met metalen platen, staal. Deze pilaar lijkt op een boom, want op zich een verwijzingdit geheel is verankerd in de grond. Dit door middel van be- is naar de natuur.ton dat al dan niet gewapend is. Er wordt gekozen voor metaal,aangezien dit gewichtbesparend is. Op de buitenkant van dit Ook op de binnenkant van de metalen constructie is een plas-metaal wordt een plastieke coating gespoten. Verder is een met- tieke coating gespoten, Hierop kan geschilderd kan wordenalen frame heel gemakkelijk om er bijvoorbeeld lichtinstallaties door mensen van Kunstcampus. De Kunstcampus zelf kan kiezenaan te bevestigen. De lichtinstallatie voor de constructie bestaat welke invulling ze geven aan de binnenkant.uit tubes met led’s. Het geheel is gebaseerd op de natuur, enerzijds door de pilaar die gebaseerd is op een boom en anderzijds het geheel dat uit zo min mogelijke rechte lijnen bestaat. Het geheel oogt sierlijk zonder spanningspunten. Metalen behuizingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 27/38
 27. 27. 6.2 Inspiratiebronnen The Solar Forest Concept van Neville MarsPlug ‘N Drive Deze afbeeldingen lijken net uit de toekomst te komen. HetPlug ‘N Drive is een bedrijf dat laadpalen en constructies maakt is een concept waarbij er op grote parkingplaatsen “bomen”voor particulieren en bedrijven. Ze maken constructies aange- worden geplaatst met zonnepanelen aan, dit geeft enerzijdspast aan persoonlijke stijl. Hun constructies zijn altijd sober en elektriciteit voor auto’s maar anderzijds ook schaduw. Dit con-clean. Dit laatste werd een inspiratiebron, aangezien het huidige cept is op zich een prachtige verwijzing naar de natuur, wat hetconcept ook clean en sober is. Wat opvalt is dat op het dak van concept zeker inspireerde. Verder inspireerde de cleanheid ende laadconstructie zonnepanelen geplaatst zijn. Mogelijk om te futuristischheid van dit project het huidige projct. Dit zorgdegebruiken voor het huidige concept, maar aangezien er al zon- voor een een echte eyecatcher.nepanelen staan, niet noodzakelijk.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 28/38
 28. 28. 7. GebruikersscenarioHoe de laadzone te gebruikenAangezien de constructie uit verschillende onderdelen bestaat, rustig gaan winkelen. Hij gaat door de tunnel om over het voet-wordt het gebruikersscenario opgedeeld in verschillende pad te lopen. De kabel stoort niemand, aangezien er niemandgebruikers: auto’s, voetgangers, fietsers en “Kiss and Ride”. Deze langs deze kant door moet.constructie speelt op alle vier in. Het tweede scenario speelt in op een persoon die even wil snel-Auto laden. Deze persoon rijdt door de stad en beseft plots dat zijnHet eerste scenario speelt in op de persoon die zijn elektrische auto weldra zonder elektriciteit valt. Hij besluit naar de Kunst-wagen komt opladen in Hasselt. Deze persoon gaat winkelen in campus te rijden om de auto snel bij te laden. Hij parkeert zijnHasselt en komt van net buiten het stad. Hij rijdt langs de Kunst- auto parallel op de snellaadplaats en ook hij volgt de instructiescampus om naar het stad te gaan en ziet plots de elektrische op de laadpaal: SMSen en de auto inpluggen door middel vanlaadplaats, aangezien dit een eyecatcher is. Hij besluit hier te zijn eigen kabel. Hij wacht een kwartier. Tijdens dat kwartier kanparkeren, omdat hij gratis kan laden tijdens het parkeren, mits hij aan de binnenkant van de tunnelconstructie naar de kunst-betaling van het parkeergeld. Hij parkeert zich op de oplaad werken van de Kunstcampus kijken. Na het kwartier plugt hij zijnparkeerplaats. Ten eerste koopt hij een beetje verderop een kabel uit en rijdt hij verder.parkeerticket. Het tweede wat hij doet, is de instucties volgen opde laadpaal. Hij moet eerst kiezen tussen kort of lang laden en Voetgangerkiest voor lang laden. Hij SMSt naar het desgewenste nummer en Persoon X loopt van haar appartement de stad binnen. Aan dekan vervolgens zijn kabel in de laadpaal plugen. Daarna kan hij Kunstcampus ziet ze een grote constructie die ze nog nooit eerder had gezien. Ze ziet dat er een ruime doorgang is, waar de andereGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 29/38
 29. 29. voetgangers doorlopen. Aangezien de anderen dit doen, besluit kan ze hem dan eindelijk uittesten. Ze rijdt naar de Kunstcampuszij ook hierdoor te wandelen. De tunnel is zo gemaakt dat hij licht de parking rechts op, ze stopt op de voorziene, overdekte plaatsbinnenlaat een geen claustrofobisch gevoel creëert. en laat haar twee kinderen uit. Op deze manier stoort ze het verkeer niet. Nadat de kinderen veilig zijn weggewandeld, rijdt zeAan de binnenkant van de tunnel ziet de vrouw in één oogop- naar huis.slag allerlei mooie tekeningen. Ze besluit even stil te staan ente kijken naar de verschillende tekeningen. Hierna loopt ze de Wat er mis kan lopentunnel uit en de stad in. AutoFietser Persoon W besluit te gaan laden aan de Kunstcampus, hij rijdtPersoon Y fietst van zijn huis naar de Kunstcampus om er les te hier naartoe en parkeert zich parallel. Hij wil graag lang laden,komen volgen. Bij aankomst ziet de persoon in de verte dat de hij bemerkt toch dat er reeds iemand aan het laden is. Hij looptconstructie af is en dat hij niet meer zijn fiets kan parkeren op naar de oplaadpaal en bemerkt dat het lang laden niet mogelijkde fietsenstalling. Ook bemerkt hij dat er een soort obstakel is, aangezien er reeds iemand anders aan het lang laden is.voor zorgt dat hij niet door deze tunnel kan fietsen. Hij rijdt dan Daarom besluit hij dan maar snel te laden. Na een kwartier rijdtmaar links de constructie voorbij en het gebouw rond naar de hij door, met een bijna volle oplaadbeurt.fietsenstalling achter de Kunstcampus. Doordat hij niet meerover het voetpad kan fietsen, brengt hij de voetgangers niet in Voetgangergevaar. Persoon Z besluit de stad in te wandelen via de Kunstlaan. In de verte ziet hij een grote constructie opdagen. Als hij dichterbijKiss and Ride komt besluit hij er niet door te wandelen, maar over te steken omMoeder X brengtze zoals elke woensdag haar twee kinderen zo de constructie te vermijden.naar de Kunstcampus. Ze had enkele weken op voorhand opge-merkt dat er een “Kiss and Ride” zone werd gemaakt. VandaagGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 30/38
 30. 30. FietserFietser X rijdt naar de Kunstcampus om les te volgen, hij zietde constructie en besluit er door te fietsen, om dan gewoon zoaan de fietsenparking te geraken, zoals hij altijd al deed. Al snelmerkt hij dat hij niet meer zo aan de parking geraakt, aangeziener een obstructie staat zodat hij er niet doorkan met zijn fiets.Hij duwt zich er toch door en bemerkt dan dat hij niet zo naar defietsenstalling kan, hij maakt daarom een toertje om aan de juistekant uit te geraken. Hier parkeert hij zijn fiets en loopt verdernaar de Kunstcampus om zijn les te volgen.Kiss and RideVader X brengt zijn kinderen naar de Kunstcampus. Hij doetzoals normaal, rijdt naar daar en stopt voor het auditorium op deKunstlaan. Als hij de kinderen uitlaat en verder rijdt, ziet hij telaat dat er een speciale “Kiss and Ride””zone is gemaakt. De volgen-de keer zal hij hier dus gebruik van maken.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 31/38
 31. 31. 8. Bronvermelding Internet Kris De Decker. (2012). 20, december, 2011 << http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische-auto-snelle-op- laadtijden-elektriciteitsnetwerk.html>> Plug ‘N Drive (2010).10 december 2011 <<http://www.plugndrive.be/>> Neville Mars, (7 augustus 2009). 10 december 2011, << http://burb.tv/view/Solar_forest >> Literatuur Rik Van Cauwelaert, De rode duivel, Knack Extra. 21 september 2011. p 32-34 Interview Nele Indestege en Anja Kahlert, Gesprek op Kunstcampus, interview met Katelijne Van Cluysen, Kunstacademie, 13 december 2011 Nele Indestege en Anja Kahlert, Gesprek op Conservatorium, interview met diensthoofd Conservatorium, 7 december 2011 Enquête Nele Indestege, Vragenlijst gebruikersonderzoek, enquête, Kunstcampus, 21 januari 2012 afname.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 32/38
 32. 32. 9. Bijlagen Vragenlijst gebruikersonderzoekGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 33/38
 33. 33. 1 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? 2 Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt waren? 3 Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou komen? 4 Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we mee rekening mee houden? 5 Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten aan bod komen?Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 34/38
 34. 34. Resultaten gebruikersonderzoek 2 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? Ja, er heerst een heuse tendens op radio, nieuws en tv.1 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? Ja, er wordt elke dag reclame over gemaakt. Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt war- en? Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt war- Als het goedkoper dan een gewone wagen zou zijn wel, ja. en? Ik ben al wat ouder en mijn wagen zou nog zeker 5 jaar moeten meegaan. Tegen dan ben ik 70 en koop ik geen nieuwe wagen Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou ko- meer. men? Het zou beter zijn voor het milieu, er moeten natuurlijk nog veel meer oplaadpunten in en rond Hasselt komen dan deze alleen. Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou ko- Als de prijs betaalbaar is kan het alleen maar te goede van de men? maatschappij komen. Wel zou ik een andere en rustigere plaats Het is interessant voor het milieu en het stadsverkeer binnen uitgekozen hebben voor het oplaadpunt. Hasselt. Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we mee reken- Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we mee reken- ing mee houden? ing mee houden? Er heerst op deze plaats momenteel een groot parkeerprobleem, Het oplaadpunt is vooral handig om onderweg bij te tanken als er worden twee gewone parkeerplaatsen weggenomen voor de je zonder stroom zit. Je moet er makkelijk in kunnen rijden en oplaadzones, wat de situatie nog problematischer zou maken. ook terug weg geraken zonder opstoppingen te veroorzaken. Ook moet er voldoende plaats zijn voor de fietsers en moeten we letten op de veiligheid van de schoolkinderen en kinderen die les volgen aan het conservatorium. Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten aan bod komen? Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten Het is een mooi concept, maar ik zou het anders aanpakken. Ik aan bod komen? zou de fietsenstalling volledig weghalen en overplaatsen naar de andere kant van het gebouw en hier op deze plaats een “Kiss Het is een goed concept waar deze veiligheid zeker aan bod and Ride” zone voorzien, die de vlotheid van het verkeer alleen komt, enkel moet er voldoende plaats blijven om de fietsen te maar ten goede komt. Het grootse probleem ligt momenteel bij stallen. de ouders die hier zomaar roekeloos hun kinderen afzetten op de straat.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 35/38
 35. 35. 3 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? 4 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? Ja, maar ik heb er weinig kennis over. Ja Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt war- waren? en? Ja, het is beter voor het milieu, maar te duur in aankoop voor Nee, ik ben een grote autoliefhebber en geen voorstander van electrische wagens omwille van het geluid en snelheid. mij momenteel. Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou ko- Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou men? komen? Goed, dit is een centrale plaats in Hasselt, waar veel mensen Het is een ideale plaats met veel bezoekers, maar op spits voorbijrijden. momenten veel verkeersdoorgang. Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we mee reken- Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we mee rek- ing mee houden? ening mee houden? Dat de laadzone makkelijk te bereiken is, de laadpaal makkelijk Eventueel een drankautomaat voorzien om het wachten te te bedienen met aanwezige stroomvoorziening en een een- verzachten of een kleine carwash. voudige manier om te betalen, met bankcontact zoals in gewone Gemakkelijk te betalen met bankkaart of proton. tankstations. Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde as- Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten pecten aan bod komen? aan bod komen? Mooi en zeer functioneel ontwerp, maar rekening houden met Mooi design, goede benutting van de ruimte en eventueel voorgaande aandachtspunten. bovenstaande punten nog integreren.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 36/38
 36. 36. 5 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? 6 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? ja Ja, ik vind elektrische wagens een goede uitvinding om korte afstanden mee te doen, vb. in de stad. Een elektrische fiets zou ik niet direct kopen. Beide zijn ook nog Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt steeds duur in aankoop. waren? Neen, de elektrische auto’s zijn nog te duur en een elektrische fiets vind ik maar niets voor iemand die nog goed in staat is Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt waren? om zelf te trappen op de pedalen. Ja, het is beter voor het milieu, er zijn minder uitlaatgassen. Het is vooral handig voor kleine afstanden. Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou komen? Het lijkt me wel nuttig om op deze plaats een oplaadpunt te Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou ko- voorzien voor de mensen die in de stad willen rondrijden met men? een elektrische fiets of wagen. Er moet aan de veiligheid van de voetgangers en fietsers ge- Ik zou de oplaadplek voor auto’s wel eerder in de buurt van dacht worden, vooral in de buurt van scholen. Zolang het au- de grote ring voorzien. toverkeer niet wordt gehinderd vind ik het een goed idee. Stel dat hier een oplaadpunt komt, waarmee zouden we reken- Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we rekening ing moeten houden? mee houden? Veilig maken voor fietsers en voetgangers. Vooral de veiligheid van fietsers en voetgangers mag niet in Het verkeer richting stad moet vlot verlopen. gevaar komen. Er moet rekening mee gehouden worden dat er genoeg plaats is voorzien om de auto’s te kunnen opladen. Dit duurt wel een tijdje. Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde as- pecten aan bod komen? Het concept is het veilig voor fietsers en voetgangers. Als ze Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten door de tunnel wandelen ontstaan er geen gevaarlijker situa- aan bod komen? ties meer. Of het verkeer vlot zal verlopen kan je hieruit nog Volgens het concept is er gedacht aan de veiligheid. Misschien is niet afleiden, dat hangt volgens mij af van de manier waarop het nog veiliger om het oplaadpunt langs een minder drukke weg Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 37/38
 37. 37. 7 Heeft u al gehoord van elektrische auto’s of fietsen? Ja Zou u ermee rijden indien er meer oplaadpunten in Hasselt war- en? Ja, het is goedkoper en beter voor het milieu. Enkel de wagens zijn nog wat duur in aankoop, maar op lange termijn is het wel voordelig. Wat denkt u ervan dat er op deze plaats een oplaadpunt zou ko- men? Ik kom hier niet zo vaak, maar het is een makkelijk punt om op te rijden. Het is er op dit moment niet zo druk en tijdens het oplad- en van de wagen kan je een bezoekje aan de stad of het cultureel centrum van Hasselt brengen. Stel dat hier een oplaadpunt komt, waar zouden we rekening mee houden? Dat er genoeg plaats is om de auto’s op te laden. Het laden duurt vrij lang, dus ze staan er bijna een hele dag op te laden. Het snel- laden is wel interessant om af en toe bij te tanken. Concept testen: tonen en vragen of alle vooropgestelde aspecten aan bod komen? Het is een zeer effectief design. Er is voldoende plaats voorz- ien voor de wagens. Ook de fietsenstalling wordt blijkbaar mee geïntegreerd. Enkel de tunnel geeft een beetje een ingeslotenGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 38/38
 38. 38. Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 39/38

×