คู่มือ Microsoft Office Word2007 โดย นายอนิรุจน์ ดากะวงค์

589 views

Published on

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word2007 โดย นายอนิรุจน์ ดากะวงค์

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือ Microsoft Office Word2007 โดย นายอนิรุจน์ ดากะวงค์

 1. 1. o Microsoft Office Wordoo Ribbonoo diskooo disk
 2. 2. Microsoft Office Word 2007 | 2Microsoft Office WordMicrosoft Office Word1. Start Task bar2. All Programs Microsoft Office3. Microsoft Office Word 2007Microsoft Office WordOffice Button New, Open, Save,Save As, Print, Close,Quick Access ToolbarTitle barRibbonStatus bar View barOffice Button Quick AccessToolbarTitle barRibbon
 3. 3. Microsoft Office Word 2007 | 3Status barView barRibbonRibbonRibbon1. Ribbon2.Microsoft Office Word1. cursor2.Quick Access ToolbarQuick Access ToolbarQuick Access Toolbar RibbonRibbon
 4. 4. Microsoft Office Word 2007 | 41. Drag2.FontFontColorFont Font size Grow FontShrink FontFont styleFormat PainterBoldItalic CenterHighlight Indent Left Indent RightBullet
 5. 5. Microsoft Office Word 2007 | 5FontLatin text : Font FontComplex Script : Font FontFont style :Size :Font color :Underline style :Underline color :Effects :Strikethrough :Double Strikethrough: 2Superscript :Subscript :Shadow :Outline :Emboss :Engrave :
 6. 6. Microsoft Office Word 2007 | 6Small caps :All caps :Hidden :Preview :Character SpacingScale : 100%Spacing :- Normal :- Expanded :- Condensed :Position :- Normal :- Raised :- Lowered3. OKByBy
 7. 7. Microsoft Office Word 2007 | 7disk1. Save Quick Access Toolbar Office ButtonSave Save As2. Save As3. Save in4. File name First Job Save.docx
 8. 8. Microsoft Office Word 2007 | 8Save Quick Access Toolbar Save1. Office Button Save As Word Document2. Save AsOffice Button CloseSave .docxTemplate.dotxWord 97-2003HelpSave PDFSave AsSave As Type
 9. 9. Microsoft Office Word 2007 | 91. Office Button New2. Blank document Createdisk1. Office Button Open2. Open3. Look in4. First Job.docx Open
 10. 10. Microsoft Office Word 2007 | 1011. Microsoft Office Word................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.Microsoft Office Word
 11. 11. Microsoft Office Word 2007 | 113.Microsoft Office Word........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.Microsoft Office Word........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.Microsoft Office Word........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. Microsoft Office Word 2007 | 12ooo ,ooooParagraph
 13. 13. Microsoft Office Word 2007 | 13II dragdrag3
 14. 14. Microsoft Office Word 2007 | 14cursorcursorHome cursorEnd cursorCtrl+Home cursorCtrl+End cursorF5Entercursor(Paragraph)Microsoft Office Word21 (Ruler)2
 15. 15. Microsoft Office Word 2007 | 151 Paragraph (Ruler)1.2. drag2 ParagraphRibbon1.2. Page Layout ParagraphIndent Left , RightSpacing Before ( ) , After)First Line Indent -Left Indent - Right Indent -
 16. 16. Microsoft Office Word 2007 | 16(TAB)1.2. (Ruler) TABAlignment:Indentation: (Left) ,(Right) , SpecialFirst line ,HangingSpacing:Before AfterLine spacing:
 17. 17. Microsoft Office Word 2007 | 173. TABLeft Tab Center TabRight Tab Decimal Tab4. TAB TAB1.2. Home ParagraphIncrease IndentDecrease IndentBulletsNumberingMultilevel ListTAB
 18. 18. Microsoft Office Word 2007 | 181. cursor2. Page Layout3.More ColumnsPresets: :Number of columns: :Width and spacing: :Equal column width: :Apply to :Whole document :This point forward : cursorSelected text :Line between : OK
 19. 19. Microsoft Office Word 2007 | 1921.II dragdrag32. (Paragraph)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 20. 20. Microsoft Office Word 2007 | 203.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 21. 21. Microsoft Office Word 2007 | 21ooooo
 22. 22. Microsoft Office Word 2007 | 22ObjectObject (Object)4. Insert Illustrations5.PictureClipArt Microsoft ClipArt GalleryShapesSmartArt (Organization Chart)Chart1. Insert Picture2. Insert Picture3.
 23. 23. Microsoft Office Word 2007 | 23ClipArt1. Insert ClipArt2. Task Pane ClipArt3. ClipArt1. Insert Shapes2. dragSearch for :(all)Search in :Results should be:defaultGo
 24. 24. Microsoft Office Word 2007 | 24Ribbon1. Insert SmartArt2. OK
 25. 25. Microsoft Office Word 2007 | 253. cursor4. Organization chart RibbonSmarArt Tools5. Format Design
 26. 26. Microsoft Office Word 2007 | 26(Chart)1. Insert Chart2. OK3.4.0500010000150002000025000Income ExpenseJanFebMar
 27. 27. Microsoft Office Word 2007 | 275. Ribbon Chart ToolsDesign , Layout , Format(Table)1. Insert Table2.3. Tab1.2. Ribbon Table Tools3. Design Layout
 28. 28. Microsoft Office Word 2007 | 2831.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.ClipArt................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 29. 29. Microsoft Office Word 2007 | 29oo
 30. 30. Microsoft Office Word 2007 | 30Microsoft Word 2007 ( )6. Insert Equation7.( + ) =( + ) =Ribbon Equation Tools Design
 31. 31. Microsoft Office Word 2007 | 3141.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 32. 32. Microsoft Office Word 2007 | 32oo
 33. 33. Microsoft Office Word 2007 | 332 (Merge)2. Main Document : SaveMain.doc3. Data Source :Save Data.doc1. Main.doc2.Step 1 :MailingsLettersStep 2 :Use Existing ListSelect Data SourceData.doc
 34. 34. Microsoft Office Word 2007 | 34Step 3: Data.doc cursorStep 4 :cursor
 35. 35. Microsoft Office Word 2007 | 35Step 5 ::-Edit Individual Document All OK(Printer)E-mailrecordrecordrecord
 36. 36. Microsoft Office Word 2007 | 3651.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 37. 37. Microsoft Office Word 2007 | 373.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 38. 38. Microsoft Office Word 2007 | 38ooooo
 39. 39. Microsoft Office Word 2007 | 394. View Document ViewsPrint LayoutFull Screen ReadingWeb LayoutOutlineDraftPrint Layout5. View Show/HideDocument MapHeading StyleThumbnails1. Meeting.doc2. Ribbon Review3.
 40. 40. Microsoft Office Word 2007 | 404. Compare Original documentMeeting.docRevised documentMarketting.doc5.6.New documentOK
 41. 41. Microsoft Office Word 2007 | 41Accept Accept ChangeAccept All Changes inDocument(Protect Document)1. Review Restrict Formatting and EditingTask PaneFormatting restrictions Editing restrictions2. Groups: EveryonePasswordOK
 42. 42. Microsoft Office Word 2007 | 423. Task Pane Protect1. Ribbon Review Track Changes2. (Delete),(Insert), (Format)3. user
 43. 43. Microsoft Office Word 2007 | 434.Final ( )1. Final2. Microsoft Office button ) Prepare3.
 44. 44. Microsoft Office Word 2007 | 4461. Document Views................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. (Protect Document)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 45. 45. Microsoft Office Word 2007 | 453. (Protect Document)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×