0
 Newson dan Haynes (2005) mentakrifkan
penulisan perhubungan awam adalah
penyediaan mesej untuk semua medium dengan
tujua...
 Siaran Berita / Press Release
 Menulis laporan / kertas cadangan
 Buletin / Surat Berita
 Penulisan Berbentuk Promosi
 Definisi Siaran Berita
- Lattimore (2004): “New release are designed
to create positive perceptions of our
organization ...
 Seital (2004) menyatakan bahawa:
“The release as the basic interpretive mechanism
to let people know what an organizatio...
 Itule et al. (2007), menyatakan bahawa
“News release also called handouts or press
releases. To get their message across...
 Siaran berita mempunyai tujuan utama
seperti mempengaruhi pihak media agar
menulis mengenai organisasi mereka,
 Setiap ...
 Pengamal perhubungan awam mempunyai
tugas seperti seorang wartawan iaitu perlu
bekerja untuk mendapatkan berita yang bai...
 5W dan 1H
1) WHO / SIAPA
2) WHAT / APA
3) WHEN / BILA
4) WHERE / DI MANA
5) WHY / MENGAPA
6) HOW / BAGAIMANA
 Laporan / kertas cadangan ialah bentuk
penulisan rasmi yang disediakan oleh
khalayak tertentu terutamanya pihak yang
ber...
 Laporan mempunyai tujuan yang berbeza
dengan kertas cadangan. Laporan meringkaskan
maklumat tentang sesuatu tajuk.
 Ker...
 Setelah laporan ini dibentangkan kepada ahli
lembaga pengarah, maka tindakan susulan pula
akan diambil dengan memajukan ...
1. Surat
 Laporan / kertas cadangan biasanya diiringi
oleh surat. Surat iringan mempunyai beberapa
fungsi kepada kertas c...
 Surat iringan ini juga mengandungi
maklumat penting seperti ringkasan hasil
kerja, cadangan atau nama orang yang perlu
d...
2) Pengenalan
Bahagian ini disusun sama seperti kandungan
buku. Ia terdiri daripada kulit luar, senarai
kandungan dan gamb...
3) Sinopsis
Sinopsis mempunyai peranan yang sangat penting
bagi laporan/kertas cadangan. Ia memberi gambaran
awal tentang ...
4) Badan
i) Pendahuluan
Terdiri daripada latar belakang
projek, masalah, skop kajian, kaedah
penyelidikan dan tatacara men...
2) Badan
Bahagian badan menfokus kepada
objektif, matlamat yang harus dicapai dan
aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan
...
iii) Rumusan
Bahagian ini menekankan kertas cadangan
dan memastikan pengukuhan terhadap
penyelidikan berkaitan topik yang ...
5) Rujukan
Sebarang maklumat yang pentng dan tidak
begitu diketahui oleh khalayak perlu dinyatakan
sumber rujukannya secar...
6) Lampiran
Lampiran terdiri daripada maklumat
tambahan yang menyokong hujah atau
perbincangan yang terdapat dalam laporan...
 Treadwell &Treadwell (2000) penerbitan
buletin atau surat berita mempunyai fungsi
tertentu
 Antara fungsinya adalah:
1)...
5) Menyampaikan maklumat kepada sasaran
yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan
6) Sebagai alat atau mekanisme komunik...
9) Memperlihatkan reputasi pengurusan
organisasi
10) Dianggap sebagai pengganti peranan
memo, surat pekeliling dan papan b...
 Fokus kepada maklumat terkini dan ia
membekalkan pembaca dengan maklumat
terperinci
 Aplikasi pendekatan yang unik
 Pe...
 Memastikan surat berita mempunyai nombor
siri
 Format
- Saiz kertas berukuran 8.5 x 11 inci (saiz A4), 11
x 7 inci (2 x...
 Penulisan kapi surat berita
 Aspek perundangan
 Mengenal pasti kepentingan surat berita
kepada khalayak (internal dan external)
 Mengenal pasti tema surat berita untuk...
 Menentukan format
- Maklumat
- Pembujukan – imej, emosi
 Pemilihan topografi
- Rupa taip = huruf, angka, tanda baca dan...
 Menentukan muka surat
 Headlines / tajuk utama
 Mengatur bahan / material
1) Kontras = penegasan dalam proses visualis...
1) Keseimbangan formal
- Keberatan optikal yang sama. Reka bentuk ini
memberi gambaran atau imej yang lebih
konservatif
- ...
3) Perkadaran – hubungan satu unsur dengan
unsur lain atau dengan reka bentuk itu secara
keseluruhannya pada kadar yang
me...
6) Pergerakan
- Apabila kita membaca atau melihat sesuatu
halaman, mata kita akan bergerak dari satu
tempat ke satu tempat...
7) Kesatuan
Unsur kesatuan mestilah ada kerana ia
berhubung antara satu sama lain dan
berhubungan dengan keseluruhan reka
...
 Menentukan jumlah kolum
 Penggunaan ilustrasi – gambar
foto, lukisan, graf, carta dan peta
 Penggunaan ruang putih
 M...
 Memaksimumkan minat pembaca
 Pembacaan pruf sekurang-kurangnya oleh
dua orang editor
 Menyediakan mock up sebelum dice...
 Menyediakan belanjawan dan kos pencetakan
 Memastikan bahan untuk penerbitan surat
berita memenuhi kriteria yang telah ...
1) Periklanan Perhubungan Awam
 Iklan-iklan yang ditaja oleh organisasi untuk
memastikan usaha-usaha kepentingan
awamnya ...
 Antara matlamat periklanan ini adalah untuk
menyampaikan maklumat secara terus dan
tepat kepada khalayak sasarannya.
 M...
2) Periklanan Korporat
 Periklanan institusi
 Matlamat umum: meningkatkan keterlibatan
organisasi dan mengharumkan naman...
3) Membina tanggapan yang baik dalam
kalangan masyarakat kewangan mengenai
organisasi
4) Memberangsangkan ahli yang sedia ...
3) Periklanan Identiti Korporat
 Negara dan organisasi lazimnya dikenali
melalui bendera, logo atau simbol yang
menjadi l...
 Organisasi mengubah logo untuk membina
imej baharu yang lebih moden dan dinamis
 Usaha ini memerlukan belanja yang besa...
 Fungsi
1) Memaklumkan perubahan nama atau rupa
2) Pemindahan milik
3) Pertukaran personaliti korporat
4) Pengukuhan iden...
 Iklan yang khusus untuk mendapatkan ahli
atau pekerja baharu
 Akhbar harian seperti bahagian perjawatan
sumber manusia ...
Penulisan perhubungan awam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Penulisan perhubungan awam

414

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
414
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Penulisan perhubungan awam"

 1. 1.  Newson dan Haynes (2005) mentakrifkan penulisan perhubungan awam adalah penyediaan mesej untuk semua medium dengan tujuan menyampaikan maklumat  Perbezaan setiap penulisan perhubungan awam bergantung kepada tanggungjawab yang dibawa oleh setiap pegawai itu sendiri iaitu sama ada ingin menyampaikan maklumat mengenai operasi dan polisi organisasi ataupun untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan
 2. 2.  Siaran Berita / Press Release  Menulis laporan / kertas cadangan  Buletin / Surat Berita  Penulisan Berbentuk Promosi
 3. 3.  Definisi Siaran Berita - Lattimore (2004): “New release are designed to create positive perceptions of our organization or client in the minds of target publics”. Even the most experience praticioner, however, cannot foresee all the potential consequences of any message” (p. 189)
 4. 4.  Seital (2004) menyatakan bahawa: “The release as the basic interpretive mechanism to let people know what an organization is doing.There is no better, clearer, more persuasive way to announce news about an organization, its products and their applications that by issuing a new release. A news organization’s official position – for example, in a court case or in announcing a price or rate increase” (p. 401-402)
 5. 5.  Itule et al. (2007), menyatakan bahawa “News release also called handouts or press releases. To get their message across, public relations (PR) practitioners telephone or visit newspapers and broadcasts outlets to describe the news or they more commonly e- mail releases or send then via fax or e-mail” (p. 281)
 6. 6.  Siaran berita mempunyai tujuan utama seperti mempengaruhi pihak media agar menulis mengenai organisasi mereka,  Setiap hari pegawai perhubungan awam akan sentiasa menghantar siaran berita kepada pihak media sama ada melalui e-mel, faks atau pos dan berharap ia dapat memberi mereka ruang publisiti dengan menulis berita mengenai organisasi mereka.
 7. 7.  Pengamal perhubungan awam mempunyai tugas seperti seorang wartawan iaitu perlu bekerja untuk mendapatkan berita yang baik serta dapat memposisikannya dalam media dengan tujuan yang dapat menguntungkan organisasi.  Pemahaman daripada publik sangat penting mengenai aktiviti organisasi kerana publik memerlukan informasi kerana ia akan memberi maklumat dan kepentingan yang berbeza
 8. 8.  5W dan 1H 1) WHO / SIAPA 2) WHAT / APA 3) WHEN / BILA 4) WHERE / DI MANA 5) WHY / MENGAPA 6) HOW / BAGAIMANA
 9. 9.  Laporan / kertas cadangan ialah bentuk penulisan rasmi yang disediakan oleh khalayak tertentu terutamanya pihak yang berkepentingan kepada organisasi seperti lembaga pengarah, pemegang saham, pelabur dan pelanggan
 10. 10.  Laporan mempunyai tujuan yang berbeza dengan kertas cadangan. Laporan meringkaskan maklumat tentang sesuatu tajuk.  Kertas cadangan memperincikan perancangan yang memerlukan kelulusan pihak atasan atau pihak luar  Contohnya, laporan yang dibuat akan menjelaskan tentang sesuatu keadaan atau permasalahan yang sedang dialami oleh organisasi
 11. 11.  Setelah laporan ini dibentangkan kepada ahli lembaga pengarah, maka tindakan susulan pula akan diambil dengan memajukan kertas cadangan bagi mengatasi permasalahan tersebut  Format penulisan laporan dan kertas cadangan serupa. Penulisan laporan atau kertas cadangan ialah berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui penyelidikan. Maklumat yang dipilih ialah maklumat yang berwibawa dan mempunyai autoriti (bukan ciptaan atau andaian)
 12. 12. 1. Surat  Laporan / kertas cadangan biasanya diiringi oleh surat. Surat iringan mempunyai beberapa fungsi kepada kertas cadangan iaitu  Surat iringan diajukan kepada individu atau pihak yang meneliti atau mempertimbangkan laporan atau kertas cadangan itu. Surat iringan menerangkan kandungan laporan dan individu yang terlibat dalam menyediakan laporan tersebut
 13. 13.  Surat iringan ini juga mengandungi maklumat penting seperti ringkasan hasil kerja, cadangan atau nama orang yang perlu dihubung bagi mendapatkan keterangan lanjut
 14. 14. 2) Pengenalan Bahagian ini disusun sama seperti kandungan buku. Ia terdiri daripada kulit luar, senarai kandungan dan gambar rajah serta ilustrasi. Ia ditulis dengan nombor roman iaitu i, ii, iii, iv dan seterusnya. Nombor roman bermula daripada muka surat kedua yang ditulis dengan nombor ii.
 15. 15. 3) Sinopsis Sinopsis mempunyai peranan yang sangat penting bagi laporan/kertas cadangan. Ia memberi gambaran awal tentang kandungan laporan. Dengan itu ia dapat menjimatkan masa pembacanya. Susunan sinopsis ialah selepas pengenalan dan sebelum badan laporan/kertas cadangan. Penulisan harus singkat dan padat untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan kandungan laporan berkenaan. Sinopsis biasanya terdiri daripada satu hingga dua muka surat yang menerangkan dengan jelas kandungan laporan / kertas cadangan
 16. 16. 4) Badan i) Pendahuluan Terdiri daripada latar belakang projek, masalah, skop kajian, kaedah penyelidikan dan tatacara menganalisis maklumat Ia termasuklah penerangan ringkas tentang kepentingan kajian,dapatan kajian beserta cadangan. Bagi kertas cadangan, latar belakang akan menfokus kepada perkara yang membawa kepada terhasilnya kertas cadangan tersebut
 17. 17. 2) Badan Bahagian badan menfokus kepada objektif, matlamat yang harus dicapai dan aktiviti-aktiviti yang perlu dijalankan sekiranya kertas cadangan itu diterima. Persembahan hasil penyelidikan biasanya diikuti dengan penerangan mudah bersama visual yang relevan.Tindakan susulan, belanjawan dan nama kakitangan yang terlibat juga akan disertakan
 18. 18. iii) Rumusan Bahagian ini menekankan kertas cadangan dan memastikan pengukuhan terhadap penyelidikan berkaitan topik yang sama pada masa akan datang. Cadangan ini haruslah dinyatakan secara jelas dan tepat bagi memberi gambaran yang menyeluruh tentang laporan atau kertas cadangan tersebut
 19. 19. 5) Rujukan Sebarang maklumat yang pentng dan tidak begitu diketahui oleh khalayak perlu dinyatakan sumber rujukannya secara jelas. Maklumat ini berfungsi untuk menyokong perbincangan atau hujah dalam penulisan laporan atau kertas cadangan. Menyatakan sumber rujukan akan mengukuhkan kewibawaan sesuatu maklumat. Rujukan boleh terdiri daripada individu yang mempunyai autoriti, buku, jurnal dan bahan- bahan lain yang bertulis
 20. 20. 6) Lampiran Lampiran terdiri daripada maklumat tambahan yang menyokong hujah atau perbincangan yang terdapat dalam laporan. Maklumat biasanya dikemukakan secara grafik dan visual seperti graf, carta, rajah, gambar dan sebagainya.
 21. 21.  Treadwell &Treadwell (2000) penerbitan buletin atau surat berita mempunyai fungsi tertentu  Antara fungsinya adalah: 1) Berfungsi sebagai media publisiti/promosi 2) Membolehkan setiap ahli organisasi berkomunikasi dan berkongsi maklumat dan pengalaman 3) Menyalurkan maklumat mengenai dasar dan peraturan organisasi
 22. 22. 5) Menyampaikan maklumat kepada sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan 6) Sebagai alat atau mekanisme komunikasi dalaman 7) Memberi maklumat terkini mengenai organisasi 8) Menyalurkan maklumat mengenai ahli organisasi yang diberi penghargaan oleh organisasi
 23. 23. 9) Memperlihatkan reputasi pengurusan organisasi 10) Dianggap sebagai pengganti peranan memo, surat pekeliling dan papan buletin atau kenyataan
 24. 24.  Fokus kepada maklumat terkini dan ia membekalkan pembaca dengan maklumat terperinci  Aplikasi pendekatan yang unik  Pengedaran  Perlu berdasarkan pengetahuan dan juga kemahiran yang tinggi  Penerbitan surat berita perlu berdasarkan frekuensi yang konsisten
 25. 25.  Memastikan surat berita mempunyai nombor siri  Format - Saiz kertas berukuran 8.5 x 11 inci (saiz A4), 11 x 7 inci (2 x A4)  Perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih topik untuk surat berita  Penerbitan berdasarkan objektif penerbitan surat berita
 26. 26.  Penulisan kapi surat berita  Aspek perundangan
 27. 27.  Mengenal pasti kepentingan surat berita kepada khalayak (internal dan external)  Mengenal pasti tema surat berita untuk setahun penerbitan  Penerbitan surat berita perlu bersesuaian dengan semua objektif organisasi  Mengenal pasti isi kandungan utama  Mendaftar dan mendapatkan permit nombor dari KDN
 28. 28.  Menentukan format - Maklumat - Pembujukan – imej, emosi  Pemilihan topografi - Rupa taip = huruf, angka, tanda baca dan simbol lain - Font =Arial,Times News Roman dan lain-lain lagi - Ukuran taip saiz fon = 8 – 72 poin
 29. 29.  Menentukan muka surat  Headlines / tajuk utama  Mengatur bahan / material 1) Kontras = penegasan dalam proses visualisasi - sumber makna - reka bentuk = polariti saiz, bentuk, ton, tekstur dan arah 2)keseimbangan = penyusunan elemen yang disusun sama pada dalam halaman. Kedudukan atas dan bawah, kiri dan kanan dsb.
 30. 30. 1) Keseimbangan formal - Keberatan optikal yang sama. Reka bentuk ini memberi gambaran atau imej yang lebih konservatif - Unsur-unsur yang kelihatan sepadan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain 2) Keseimbangan tidak formal - Peletakan unsur-unsur yang berbeza ukuran, bentuk, warna dan kegelapan pada jarak yang tidak sama daripada pusat optikal
 31. 31. 3) Perkadaran – hubungan satu unsur dengan unsur lain atau dengan reka bentuk itu secara keseluruhannya pada kadar yang menggambarkan saiz dan kekuatan 4) Ritma – menerusi perulangan yang kemas bagi sesuatu unsur sama ada garisan, reka bentuk, ton atau tekstur 5) Keharmonian – ton, bentuk, saiz dan tekstur
 32. 32. 6) Pergerakan - Apabila kita membaca atau melihat sesuatu halaman, mata kita akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Sesuatu reka bentuk baik mesti mampu mengawal pergerakan mata supaya bergerak dari satu arah yang penting untuk menyampaikan maksudnya.
 33. 33. 7) Kesatuan Unsur kesatuan mestilah ada kerana ia berhubung antara satu sama lain dan berhubungan dengan keseluruhan reka bentuk supaya mewujudkan kesan kepautan. Tanpa kesatuan dan kepautan, buletin tidak akan dapat memancarkan gambaran menyeluruh mesej.
 34. 34.  Menentukan jumlah kolum  Penggunaan ilustrasi – gambar foto, lukisan, graf, carta dan peta  Penggunaan ruang putih  Menentukan panjang perenggan  Penggunaan bullet bagi penulisan yang panjang  Penggunaan informasi yang seimbang 5W 1H
 35. 35.  Memaksimumkan minat pembaca  Pembacaan pruf sekurang-kurangnya oleh dua orang editor  Menyediakan mock up sebelum dicetak dan diterbitkan
 36. 36.  Menyediakan belanjawan dan kos pencetakan  Memastikan bahan untuk penerbitan surat berita memenuhi kriteria yang telah ditetapkan  Mengurus bahan daripada penulis, ilustrasi, gambar  Mengurus penerbitan surat berita dengan syarikat pencetak  Menentukan jumlah edaran  Mengedarkan kepada kakitangan dan pihak luar
 37. 37. 1) Periklanan Perhubungan Awam  Iklan-iklan yang ditaja oleh organisasi untuk memastikan usaha-usaha kepentingan awamnya diketahui oleh khalayak sasaran  Khalayak periklanan ini terdiri daripada masyarakat umum dan kumpulan khusus seperti pemimpin dan ahli kesatuan sekerja, kerajaan atau agensi kerajaan yang khusus seperti sukarelawan, pengedar dan pembekal dan sebagainya
 38. 38.  Antara matlamat periklanan ini adalah untuk menyampaikan maklumat secara terus dan tepat kepada khalayak sasarannya.  Matlamat lain : meningkatkan keterlibatan organisasi sebagai lebih bertanggungjawab sosial dan mementingkan kepentingan awam  Mengiklankan program tajaan: pesanan periklanan seperti ucapan terima kasih kepada pelanggan yang setia, pengumuman, sumbang bakti organisasi kepada orang ramai dan sebagainya
 39. 39. 2) Periklanan Korporat  Periklanan institusi  Matlamat umum: meningkatkan keterlibatan organisasi dan mengharumkan namanya.  Empat matlamat lain 1) Meningkatkan kesedaran mengenai organisasi dalam kalangan khalayak sasaran dan orang ramai 2) Mempengaruhi pendapat awam mengenai isu-isu tertentu
 40. 40. 3) Membina tanggapan yang baik dalam kalangan masyarakat kewangan mengenai organisasi 4) Memberangsangkan ahli yang sedia ada dan menarik ahli yang baharu yang berwibawa.  Tujuan lain periklanan ini adalah untuk melaporkan rekod pencapaian organisasi, perkembangan positifnya, kedudukan organisasi dalam kalangan pesaing dan sebagainya
 41. 41. 3) Periklanan Identiti Korporat  Negara dan organisasi lazimnya dikenali melalui bendera, logo atau simbol yang menjadi lambang pengenalannya.  Logo atau lambang memainkan peranan penting dalam memudahkan pengenalan sesuatu negara dan organisasi  Ia menjadi hak cipta pihak yang menciptanya dan pihak lain yang cuba menggunakannya boleh didakwa
 42. 42.  Organisasi mengubah logo untuk membina imej baharu yang lebih moden dan dinamis  Usaha ini memerlukan belanja yang besar  Misalnya,Telekom Malaysia Berhad menukar logo baharu kepadaTMTelekom Malaysia Berhad bagi mencerminkan imej baharu yang dibinanya  Dutchbaby kepada Dutchlady menukar nama dan mencari logo baharu  Ubat gigi Darkie kepada Darlie
 43. 43.  Fungsi 1) Memaklumkan perubahan nama atau rupa 2) Pemindahan milik 3) Pertukaran personaliti korporat 4) Pengukuhan identiti korporat organisasi
 44. 44.  Iklan yang khusus untuk mendapatkan ahli atau pekerja baharu  Akhbar harian seperti bahagian perjawatan sumber manusia organisasi
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×