proud to
be Welsh
for my
family
career
prospects
get
together
2014·15
Welsh Courses
Cyrsiau CymraegCardiff and the Vale of...
Uwch / Advanced Level	 28
Cyrsiau Pontio Uwch / 	 28
Bridging to Advanced
Cyrsiau Bloc	 28
Uwch 1/ Advanced 1	 29
Uwch 2 /...
Welcome to Cardiff and the Vale
of Glamorgan Welsh for Adults
Centre’s 2014-15 courses.
There is a wide range of choice of...
Darparwyr
Providers
Mae’r Ganolfan yn gyfrifol am
ddarparu holl gyrsiau Cymraeg
i Oedolion Caerdydd a Bro
Morgannwg. Wrth ...
Provider codes:
Cardiff University 	 CU or PC
Vale of Glamorgan Council	 VOG or CBM
Cardiff and Vale College	 CAVC or CCAF...
There are two things to consider
when choosing a Welsh course:
choosing the right level and
choosing the right pace.
Our a...
Unsure of your level? / Ansicr o’ch lefel
Go to the / Ewch i’r BBC Level Finder
Call / Ffoniwch 	 029 2087 4710 for advice...
Level Day Date Time Duration Hours Cost Provider Code
CARDIFF
Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardif...
Entry Level / Lefel Mynediad
This is the
level for
complete
beginners
Blended-learning - Classroom & Online
Dysgu-cyfunol ...
Entry Level / Lefel Mynediad
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
CARDIFF
Canton - Chapter Arts Centre, Mar...
Entry Level / Lefel Mynediad
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
CARDIFF
Canton - Severn Road Centre, Seve...
Entry Level / Lefel Mynediad
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
vale of glamorgan
Barry - Barry Library, ...
Welsh for the Family Courses
Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu
These courses are ideal for parents, grandparents and
carers who ar...
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
CARDIFF
Canton - Ysgol Gymraeg Treganna, Sanatorium Road, Canton, Card...
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
CARDIFF
Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff ...
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
CARDIFF
Canton - Severn Road Centre, Severn Road, Cardiff CF11 9DZ
Tue...
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code
CARDIFF (continued)
Whitchurch - Village Hotel, 29 Pendwyallt Road, Co...
“Helping my son was the start
but I soon grew to love
learning Welsh which I now
use everyday”.
Rosie Berry
www.learnwelsh...
Foundation Level / Sylfaen
Monthly Block Course - Foundation Level Part 1 & 2 /
Cwrs Bloc Misol - Sylfaen 1 a 2
Dates Days...
Foundation Level / Sylfaen
The Foundation Level course will build on your
Welsh speaking skills. This course is suitable f...
Foundation Level / Sylfaen
The first half of the Foundation Level, attending the
classroom once a week for a year. (60 hou...
Foundation Level - Part 2 / Sylfaen 2
The second half of the Foundation Level,
attending the classroom once a week for a y...
“I wanted to learn Welsh because
most of my friends are able to, and
I felt like I was missing out. Now I’m
making more We...
Canolradd / Intermediate Level
Cwrs Bloc Misol Canolradd 1 a 2
Monthly Block Course - Intermediate Level Part 1 2
Cyrsiau...
Canolradd / Intermediate Level
Ar Lefel Canolradd, mae’r pwyslais ar siarad yn
parhau ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifen...
Canolradd 2 / Intermediate Level - Part 2
Ail hanner o’r lefel Canolradd, yn mynychu’r
dosbarth unwaith yr wythnos dros fl...
Canolradd / Intermediate Level
Canolradd 2 / Intermediate Level - Part 2 (continued)
Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost...
Ffordd ddelfrydol o ddysgu Cymraeg ar gyflymdra cyflym trwy ymgolli eich hunan yn yr iaith Gymraeg
rhwng 9 a 4 o’r gloch b...
Uwch / Advanced Level
Uwch / Advanced
Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar ac yn gallu trafod materion bob dydd...
Uwch / Advanced Level
Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod
CAERDYDD
Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg...
Uwch / Advanced Level
Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod
CAERDYDD
Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg...
Hyfedredd / Proficiency Level
Cyrsiau i wella iaith siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sydd wedi meistroli’...
Hyfedredd / Proficiency Level
Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod
CAERDYDD
Canol Caerdydd - Canolfan...
10% i ffwrdd o gyrsiau Prifysgol Caerdydd
Wnaethoch chi fynychu cwrs gyda’r Brifysgol llynedd? Os felly, beth
am gymryd ma...
Don’t forget that you may be entitled to some concessions or discounts.
Please see below or go to www.learnwelsh.co.uk/dis...
Cronfeydd Ariannol
Gall y cronfeydd ariannol canlynol fod ar gael i helpu gyda chostau
dysgu. Ewch i www.learnwelsh.co.uk/...
MA mewn Astudiaethau Cymreig
a Cheltaidd
Cewch gyfle i archwlio agweddau amrywiol
ar Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac e...
Mae strwythur ein cyrsiau yn cynnig
amrediad eang o leoliadau, amseroedd,
amlder a lefelau, sy’n cynnig rhywbeth
at ddant ...
“Dw i’n dysgu Cymraeg i
siarad â fy nheulu ac i wella
fy nghyfleoedd gyrfa. Mae’n
fantais mawr, os dych chi’n
gallu siarad...
Cymraeg yn
y Gweithle
Rydym yn cynnig nifer o wahanol gyrsiau
ac yn gallu teilwra unrhyw gwrs i gydfynd
ag anghenion eich ...
Welsh in
the Workplace
We offer many different courses and can
tailor any course to suit your workplace’s
needs. Here’s a ...
Ymrestru
Gellir ymrestru mewn person trwy ymweld â’r
Ganolfan yn y Brifysgol, ar-lein, dros y ffôn
neu drwy’r post. Mae’n ...
Ni fyddwn yn codi ffi am hyn. Os byddwch yn
teimlo, wedi i chi ymrestru a thalu am gwrs,
nad yw’r cwrs yn addas ar eich cy...
Enrolment
You may register in person by visiting the
Centre at Cardiff University, online, over
the phone or by post. It i...
If you feel, having enrolled and paid for a
course, that the course is unsuitable or if
you are no longer able to attend t...
Dysgu Anffurfiol a
Chymorth Ychwanegol
Hoffech chi ragor o gymorth gyda’ch
Cymraeg ond dych chi’n ansicr o’r
cymorth sydd ...
029 2087 0000
learn@cardiff.ac.uk
www.cardiff.ac.uk/learn
dysgu@caerdydd.ac.uk
www.caerdydd.ac.uk/dysgu
Your Life, Your Le...
Cardiff University is registered by the Charity Commission.
registered charity, no. 1136855 / elusen gofrestredig, rhif 11...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Learn Welsh at the Cardiff and the Vale of Glamorgan Welsh for Adults Centre

391 views
283 views

Published on

Learn Welsh

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Learn Welsh at the Cardiff and the Vale of Glamorgan Welsh for Adults Centre

 1. 1. proud to be Welsh for my family career prospects get together 2014·15 Welsh Courses Cyrsiau CymraegCardiff and the Vale of Glamorgan • Caerdydd a Bro Morgannwg
 2. 2. Uwch / Advanced Level 28 Cyrsiau Pontio Uwch / 28 Bridging to Advanced Cyrsiau Bloc 28 Uwch 1/ Advanced 1 29 Uwch 2 / Advanced 1 30 Hyfedredd / Proficiency Level 32 Gostyngiadau a Chonsesiynau Ffi 34 Discounts and Fee Concessions 35 Cronfeydd Ariannol / Funds 36 Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd / 37 School of Welsh, Cardiff University Sicrhau Mynediad / Accessibility 38 Cymraeg yn y Gweithle 40 Welsh in the Workplace 41 Telerau ac amodau ar gyfer y ffurflen gais 42 Terms and Conditions for the enrolment 44 Dysgu Anffurfiol a Chymorth Ychwanegol / 46 Informal Learning and Extra Support Cynnwys Contents Tymhorau / Terms Tymor yr Hydref / Autumn Term 15/09/2014 – 19/12/2014 Hanner Tymor / Half Term 27/10/2014 – 31/10/2014 Tymor y Gwanwyn / Spring Term 05/01/2015 – 27/03/2015 Hanner Tymor / Half Term 23/02/2015 - 27/03/2015 Tymor yr Haf / Summer Term 13/04/2015 – 24/07/2015 Hanner Tymor / Half Term 25/05/2015 – 29/05/2015 Foreword / Rhagair 3 Providers / Darparwyr 4 Choosing the right course / 6 Dewis y cwrs cywir Preparing for the next level course / 8 Cwrs Paratoi ar gyfer y lefel nesaf Taster Courses / Cyrsiau Blasu. 8 Entry Level / Lefel Mynediad 9 Block courses 9 Entry Level 1 - Part 1 & 2 10 Entry Level 1 - Part 1 11 Welsh for the Family Courses / 13 Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu Confidence-building Course / 16 Cwrs Magu Hyder Entry Level / Lefel Mynediad 16 Entry Level - Part 2 16 Foundation Level / Sylfaen 19 Block courses / Cyrsiau Bloc 19 Foundation Level - Part 1 & 2 / 20 Sylfaen 1 a 2 Foundation Level - Part 1 / Sylfaen 1 21 Foundation Level - Part 2 / Sylfaen 2 22 Canolradd / Intermediate Level 24 Cyrsiau Bloc / Block Courses 24 Canolradd 1 a 2 / Intermediate Level - Part 1 & 2 25 Canolradd 1 / 25 Intermediate Level - Part 1 Canolradd 2 / 26 Intermediate Level - Part 2 www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 47102
 3. 3. Welcome to Cardiff and the Vale of Glamorgan Welsh for Adults Centre’s 2014-15 courses. There is a wide range of choice of courses in over 80 locations. If you are a pure beginner, then Entry is the best level for you. We aim to be a centre of excellence, which ensures that teaching and learning is of the highest quality. Continuous Professional Development is also a large part of the work of the Centre, so, please remember to turn to the Welsh in the workplace pages. Thank you for showing your interest in learning and improving your Welsh with us. Dr Adrian Price Director Croeso cynnes i gyrsiau 2014- 15 Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae dewis eang iawn o gyrsiau gyda ni mewn dros 80 o leoliadau. Ar gyfer siaradwyr Cymraeg, mae cyrsiau gwella’ch Cymraeg ar gael, e. e., cwrs gloywi. Rydym yn anelu at fod yn ganolfan o ragoriaeth sy’n sicrhau dysgu ac addysgu o’r ansawdd uchaf. Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn rhan arall o waith y Ganolfan, felly, cofiwch droi at ein tudalennau ar gyrsiau yn y gweithle. Diolch am ddangos diddordeb mewn dysgu a gwella’ch Cymraeg gyda ni. Dr Adrian Price Cyfarwyddwr Rhagair Foreword i i Sut i ymrestru ar gwrs: Ewch i www.learnwelsh.co.uk, cwblhewch y ffurflen ymrestru sydd yng ngefn y prosbectws neu ffoniwch 029 2087 4710. How to enrol on a course: Please go to www.learnwelsh.co.uk, complete the enrolment form at the back of this prospectus or phone 029 2087 4710. /LearnWelsh @LearningWelsh 3
 4. 4. Darparwyr Providers Mae’r Ganolfan yn gyfrifol am ddarparu holl gyrsiau Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg. Wrth weithio gyda dau bartner cytundebol, mae’r Ganolfan yn gallu sicrhau’r dewis a’r lledaeniad gorau o gyrsiau ar draws y ddwy sir. The Centre is responsible for providing all Welsh courses in Cardiff and the Vale of Glamorgan. We have two partner providers under agreement to deliver courses in order to ensure the best choice and spread of courses across the two counties. Canolfan Cymraeg i Oedolion Welsh for Adults Cod/Provider Code: CU/PC Address to send registrations: Cardiff University, Colum Drive, CF10 3EU www.learnwelsh.co.uk 029 2087 4710 Cyngor Bro Morgannwg Vale of Glamorgan Council Cod/ Provider Code: VOG/CBM Address to send registrations: Palmerston Adult and Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT 01446 733 762 Coleg Caerdydd a’r Fro Cardiff and Vale College Cod/Provider Code: CAVC /CCAF Trowbridge Road, Rumney, Cardiff CF3 1XZ 029 2025 0400 / 029 2025 0339 Colcot Road, Barry CF62 8YJ 01446 725 007 / 01446 732 667 Gostyngiad Carw Cynnar o 10% ar gyfer cyrsiau Prifysgol Caerdydd. Gweler tudalen 34 10% Earlybird Discount for Cardiff University courses. See page 35 www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 47104
 5. 5. Provider codes: Cardiff University CU or PC Vale of Glamorgan Council VOG or CBM Cardiff and Vale College CAVC or CCAF All Providers offer different discounts and concessions. Please see page 35 or go to www.learnwelsh.co.uk/discover Codau Darparwyr: Prifysgol Caerdydd CU neu PC Cyngor Bro Morgannwg VOG neu CBM Coleg Caerdydd a’r Fro CAVC neu CCAF Mae pob Darparwr yn cynnig gostyngiadau a chonsesiynau gwahanol hefyd. Gwelwch dudalen 34 neu ewch i www.learnwelsh.co.uk Ffordd newydd o dalu! Gwnewch y mwya o’n cynllun rhandaliadau. Talwch am eich cwrs dros 3 mis. Yr unig beth sydd rhaid gwneud yw talu ar-lein trwy fynd i www.learnwelsh.co.uk (Gweler y telerau ac amodau ar dudalen 42). Brand new way to pay! Pay for your course over 3 months. All you need to do is pay online by going to www.learnwelsh.co.uk (Please see terms and conditions on page 44). /LearnWelsh @LearningWelsh 5
 6. 6. There are two things to consider when choosing a Welsh course: choosing the right level and choosing the right pace. Our advice is, the more intensive the course the better and as we have kept the offer of only £100 extra for double the hours, again this year, why not make the most of it! Please note that if you attend a blended- learning course, you’re expected to complete 50% of the course online. Failure to do this will mean that you will be unable either to benefit sufficiently from the course or fully complete the course. This course is suitable for people with satisfactory computing / IT skills. You will also need to be a self-disciplined learner, who can work independently. If this doesn’t sound like you, it will be better to choose a traditional, 100% face-to-face course. Mae dau beth pwysig i’w hystyried wrth ddewis cwrs Cymraeg: dewis y lefel iawn, a dewis y cyflymdra iawn. Ein cyngor ni yw, y mwya dwys mae’r cwrs y gorau a gan ein bod eto eleni wedi cadw’r cynnig o ddim ond £100 ychwanegol am ddwbl yr oriau, beth amdani? Nodwch os dych chi’n mynychu cwrs dysgu- cyfunol, mae disgwyl i chi gwblhau 50% ohono fe ar-lein. Os nad ydych chi’n llwyddo i wneud hyn, byddwch chi’n methu elwa’n ddigonol o’r cwrs ac yn methu cwblhau’r cwrs yn llawn. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl â sgiliau cyfrifiadurol / TG da. Bydd angen hefyd i chi fod yn ddysgwr hunan-ddisgybledig, sy’n gallu gweithio’n annibynnol. Os nad yw hyn yn swnio fel chi, y peth gorau i’w wneud fydd dewis cwrs traddodiadol, wyneb-yn-wyneb 100%. Dewis y cwrs cywir Choosing the right course Llwybr Dilyniant: O ddechreuwyr i ruglder Progression Route: From beginners to fluency Blwyddyn / Year 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Carlam/Express 8 hours a week Cyflym/Accelerated 4 hours a week Hamddenol/Leisurely: 2 hours a week Gellir newid llwybr wrth symud i’r safon nesaf / It is possible to change tracks when proceeding to the next level. Allwedd / Key Blasu / Taster Sylfaen / Foundation Uwch / Advanced Mynediad / Entry Canolradd / Intermediate Hyfedredd / Proficiency www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 47106
 7. 7. Unsure of your level? / Ansicr o’ch lefel Go to the / Ewch i’r BBC Level Finder Call / Ffoniwch 029 2087 4710 for advice / am gyngor Email / E-bostiwch info@learnwelsh.co.uk for advice / am gyngor Facebook www.facebook.com/LearnWelsh Twitter/Trydar twitter.com/LearningWelsh Entry / Mynediad Canolradd / Intermediate Confidence Building / Magu Hyder Welsh for the Family / Cymraeg i’r Teulu Dewis y lefel cywir i chi Choosing the right level for you Are you a complete beginner? If so, here are your options: Welsh Taster Course Page 8 Entry (A full level over 1 year) Page 9 Entry 1 (half a level over 1 year) Page 11 Welsh for the Family Course Page 13 Are you rusty but have done a small amount of Welsh? If so, here are your options: Confidence Building Course / Cwrs Magu Hyder Page 16 Foundation Course / Cwrs Sylfaen Page 19 Have you done a fair bit of Welsh? Dych chi wedi gwneud eithaf tipyn o Gymraeg? If so, here are your options: Canolradd – TGAU / Intermediate – GCSE Tud 25 Uwch – Lefel A / Advanced – A Level Tud 28 Hyfedredd / Proficiency Tud 32 Dych chi’n siarad Cymraeg yn weddol rugl neu wedi mynd i Ysgol Gymraeg? If so here are your options / Os felly, dyma’ch opsiynaus: Hyfedredd Tud 32 Cwrs Gwella’ch Cymraeg Tud 33 /LearnWelsh @LearningWelsh 7
 8. 8. Level Day Date Time Duration Hours Cost Provider Code CARDIFF Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mynediad Sat 13/09/2014 10.00 - 16.00 1 day 6 hours (1h lunch) £15 CU CDE001 Sylfaen Sat 13/09/2014 10.00 - 16.00 1 day 6 hours (1h lunch) £15 CU CDE002 Canolradd Sat 13/09/2014 10.00 - 16.00 1 day 6 hours (1h lunch) £15 CU CDE003 Uwch 1 Sat 13/09/2014 10.00 - 16.00 1 day 6 hours (1h lunch) £15 CU CDE004 Uwch 2 Sat 13/09/2014 10.00 - 16.00 1 day 6 hours (1h lunch) £15 CU CDE005 Teimlo’n rhydlyd ar ôl yr haf? Beth am drio cwrs un-dydd i adolygu’r lefel dych chi newydd ei chyflawni, cyn symud ymlaen i’r lefel nesaf ym mis Medi. Feeling rusty after the summer? Why not try a one day course to revise the level you completed last year before moving on to the next level in September. Days Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon - Fri 08.00 - 10.00 20/10/2014 24/10/2014 1 10 £20 CU CDB003 Mon - Fri 19.00 - 21.00 20/10/2014 24/10/2014 1 10 £20 CU CDB002 Mon 19.00 - 21.00 22/09/2014 20/10/2014 5 10 £20 CU CDB005 Tue & Thur 19.00 - 21.00 07/10/2014 21/10/2014 3 10 £20 CU CDB004 Cwrs Paratoi ar gyfer y lefel nesaf Preparing for the next level course Cyrsiau Blasu / Taster Courses Only £20! Want a head start before your Entry course begins or maybe you just want a little taste of Welsh? If so, try our September Taster Courses Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 47108
 9. 9. Entry Level / Lefel Mynediad This is the level for complete beginners Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen Monthly Block Course - Entry Level Part 1 & 2 A 1 day class every month combined with online work. Entry Level Part 1 & 2 (120 hours) completed over 1 year. Learners will attend the classroom once every month from 9am - 4pm. In between classes you will be expected to complete your own study online. Ideal for self-disciplined learners who can’t attend a class every week. Dates Day Time 25/09/2014 Thur 14.00 - 16.00 (Induction) 26/09/2014 Fri 09.00 - 16.00 24/10/2014 Fri 09.00 - 16.00 28/11/2014 Fri 09.00 - 16.00 19/12/2014 Fri 09.00 - 16.00 30/01/2015 Fri 09.00 - 16.00 27/02/2015 Fri 09.00 - 16.00 27/03/2015 Fri 09.00 - 16.00 24/04/2015 Fri 09.00 - 16.00 22/05/2015 Fri 09.00 - 16.00 26/06/2015 Fri 09.00 - 16.00 Block Courses Hours: 120 Cost: £249 Provider: CU Code: CDM064 CARDIFF: University Hall, Conference Centre, Penylan, Cardiff CF23 5YB 2 Week Block Course - Entry Level Part 1 Learners will attend class from 9am - 4pm, Mon - Fri for 2 weeks to complete Entry Level Part 1 (60 hours). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF: St Michael’s College, 54 Cardiff Road, Cardiff CF5 2YJ Mon - Fri 09.00 - 16.00 15/09/2014 26/09/2014 2 60 £150 CU CDM065 2 Week Block Course - Entry Level Part 2 Learners will attend class from 9am - 4pm, Mon - Fri for 2 weeks to complete Entry Level Part 2 (60 hours). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF: St Michael’s College, 54 Cardiff Road, Cardiff CF5 2YJ Mon - Fri 09.00 - 16.00 29/09/2014 10/10/2014 2 60 £150 CU CDM066 /LearnWelsh @LearningWelsh 9
 10. 10. Entry Level / Lefel Mynediad Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 120 £249 CU CDM016 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon 19.00 - 21.00 03/11/2014 13/07/2015 30 120 £249 CU CDM012 Mon & Wed 12.00 - 14.00 15/09/2014 01/06/2015 30 120 £249 CU CDM015 Mon & Wed 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 120 £249 CU CDM013 Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 120 £249 CU CDM011 Tue & Thur 19.00 - 21.00 04/11/2014 09/07/2015 30 120 £249 CU CDM014 Leckwith - Cardiff City Stadium, Leckwith Road, Cardiff CF11 3AD Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 120 £249 CU CDM017 Roath - 35 Parade, City Road, Cardiff CF24 3AD Thur 17.45 - 20.45 18/09/2014 21/05/2015 30 120 £249 CAVC CIM001 THE VALE OF GLAMORGAN Penarth Pier, The Esplanade, Penarth CF24 3AD Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 120 £249 CU CDM020 Entry Level - Part 1 & 2 If you would like to learn Welsh at a fast pace by completing a whole level in one year, here are the courses for you. Entry Level Part 1 & 2 (120 hours) over 1 year. You can attend the classroom twice a week or complete a blended-learning course (classroom once a week and work online in your own time during the week). Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen This course will move to the brand new Penarth Learning Community Centre after Christmas. This is the level for complete beginners www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471010
 11. 11. Entry Level / Lefel Mynediad Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Severn Road Centre, Severn Road, Cardiff CF11 9DZ Tue 10.00 - 12.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM024 Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM023 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDM021 Fri 09.30 - 11.30 19/09/2014 22/05/2015 30 60 £150 CU CDM022 Coryton - Village Hotel, 29 Pendwyallt, Coryton, Cardiff CF14 9UA Thur 18.00 - 20.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDM027 Grangetown - The Salvation Army, Grangetown, Corporation Road, Cardiff CF11 7AY Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM029 Gwaelod-y-garth - Ysgol Gwaelod y Garth, Main Road, Gwaelod-y-garth, Cardiff CF15 9HJ Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM030 Rhiwbina - Rhiwbina Memorial Hall, Lon Ucha, Rhiwbina, CF14 6HL Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM028 Roath - The Gate, Keppoch Street, Roath, Cardiff CF24 3JW Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM025 Roath - 35 Parade, City Road, Roath, Cardiff CF24 3AD Sat 10.00 - 12.00 20/09/2014 23/05/2015 30 60 £150 CAVC CIMM02 Whitchurch - Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, Glan y Nant Road, Whitchurch, Cardiff CF14 1AP Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM026 Entry Level - Part 1 If you would like to learn Welsh at a slower pace, here are the courses suited to you. Attend the classroom once a week to complete Entry Level Part 1 (60 hours) over 1 year. This is the level for complete beginners /LearnWelsh @LearningWelsh 11
 12. 12. Entry Level / Lefel Mynediad Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code vale of glamorgan Barry - Barry Library, Kings Square, Barry CF63 4RW Mon 13.00 - 15.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 VOG CMM001 Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Tue 09.30 - 11.30 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 VOG CMM002 Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 VOG CMM005 Barry - Waterfront IT Centre, Hood Road, Barry CF62 5QL Thur 17.00 - 19.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 VOG CMM007 Cowbridge - Cowbridge Community College, Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 VOG CMM008 Fri 09.30 - 11.30 19/09/2014 22/05/2015 30 60 £150 VOG CMM009 Dinas Powys - The Old Library, Parish Hall, Britway Road, Dinas Powys CF64 4AF Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM031 Llantwit Major - Western Vale Integrated Children’s Centre, Station Road, Llantwit Major CF61 1ST Thur 13.00 - 15.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 VOG CMM006 Penarth - Methodist Church & Community Centre, Albert Road, Penarth CF64 1BY Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 VOG CMM004 Wed 09.30 - 11.30 17/09/2014 20/05/2014 30 60 £150 VOG CMM003 Entry Level - Part 1 (continued) This course will move to the brand new Penarth Learning Community Centre after Christmas This is the level for complete beginners Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471012
 13. 13. Welsh for the Family Courses Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu These courses are ideal for parents, grandparents and carers who are complete beginners and want to learn Welsh to communicate with children. The course teaches phrases, songs, stories and games that you can enjoy and practise with children. Ideal for parents who are sending their children to a Welsh school. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Wed 10.00 - 12.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM033 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDM032 Fairwater - Ysgol Plasmawr, Pentrebane Road, Cardiff CF5 3PZ Mon 18.00 - 20.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM034 Llanedeyrn -Ysgol Bro Edern, Llanedeyrn Road, Llanedeyrn CF23 9DT Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM037 Rumney - Ysgol Bro Eirwg, Ridgeway Road, Cardiff CF3 4AB Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM036 Splott - Ysgol Glan Morfa, Hinton Street, Cardiff CF24 2EU Thur 09.15 - 11.15 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDM035 VALE OF GLAMORGAN Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Tue 13.00 - 15.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM040 Barry - Ysgol Bro Morgannwg, Colcot Road, Barry CF62 8YU Wed 18.00 - 20.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM041 Llantwit Major - Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Ham Lane, Llantwit Major CF61 1TQ Mon 18.00 - 20.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM038 Penarth - Ysgol Pen y Garth, Sully Road, Penarth CF64 2QN Tue 18.00 - 20.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM039 Welsh for the Family 1 / Cymraeg i’r Teulu 1 This is the level for complete beginners Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen /LearnWelsh @LearningWelsh 13
 14. 14. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Ysgol Gymraeg Treganna, Sanatorium Road, Canton, Cardiff CF11 8DG Thur 18.30 - 20.30 18/09/2014 15/01/2015 15 30 £74 CU CDM042 Llanishen - Ysgol y Wern, Llangranog Road, Llanishen, Cardiff CF14 5BL Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 13/01/2015 15 30 £74 CU CDM043 Welsh for the Family 1B / Cymraeg i’r Teulu 1B Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Wed 10.00 - 12.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM044 Creigiau - Ysgol Gynradd y Creigiau, Tregarth Court, Creigiau CF15 9NN Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM045 Fairwater - Ysgol Plasmawr, Pentrebane Road, Cardiff CF5 3PZ Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM046 VALE OF GLAMORGAN Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Tue 13.00 - 15.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM047 Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon 13.00 - 14.00 15/09/2014 01/06/2015 30 30 £74 CU CDM048 Creigiau - Ysgol Gynradd y Creigiau, Tregarth Court, Creigiau CF15 9NN Mon 19.00 - 20.00 15/09/2014 01/06/2015 30 30 £74 CU CDM049 Welsh for the Family 2 / Cymraeg i’r Teulu 2 Welsh for the Family 2B / Cymraeg i’r Teulu 2B Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen Welsh for the Family Courses Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471014
 15. 15. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Tue 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 CU CDS009 Welsh for the Family Foundation 1 / Cymraeg i’r Teulu Sylfaen 1 This course is suitable for those who have completed Welsh for the Family 2. Also, parents, grandparents and carers who have completed Entry 1 and 2. This course will include an element of Welsh for the Family. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y sawl sydd wedi cwblhau Cymraeg i’r Teulu 1 a 2 neu rieni, rhieni-cu a phobl sy’n gweithio â phlant sydd wedi cwblhau Mynediad 1 a 2. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys elfen o Gymraeg i’r Teulu. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Gwaelod y Garth - Ysgol Gwaelod y Garth, Main Road, Gwaelod y Garth CF15 9HJ Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDC020 Welsh for the Family Intermediate 2 / Cymraeg i’r Teulu Canolradd 2 This course is ideal for parents, grandparents and carers who have completed Intermediate 1. This course will include an element of Welsh for the Family. Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer rhieni, rhieni-cu neu bobl sy’n gofalu am blant sydd wedi cwblhau Canolradd 1. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys elfen o Gymraeg i’r Teulu. Welsh for the Family Foundation 1B / Cymraeg i’r Teulu Sylfaen 1B This course is suitable for those who have completed Welsh for the Family Foundation 1A. This course will include an element of Welsh for the Family. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y sawl sydd wedi cwblhau Cymraeg i’r Teulu Sylfaen 1A. Bydd y cwrs hwn yn cynnwys elfen o Gymraeg i’r Teulu. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code VALE OF GLAMORGAN Barry - Ysgol Maes Dyfan, Gibbonsdown Rise, Barry CF63 1DT Tue 18.00 - 20.00 16/09/2014 13/01/2015 15 30 £74 CU CDS032 Welsh for the Family Courses Cyrsiau Cymraeg i’r Teulu /LearnWelsh @LearningWelsh 15
 16. 16. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Severn Road Centre, Severn Road, Cardiff CF11 9DZ Tue 10.00 - 12.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM053 Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM054 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM052 Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM057 Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM058 Thur 09.30 - 11.30 18/09/2014 21/05/2014 30 60 £150 CU CDM050 Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2014 30 60 £150 CU CDM051 Radyr - Old Church Rooms, Park Road, Radyr, Cardiff CF15 8DF Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM059 Roath - 35 The Parade, City Road, Roath, Cardiff CF24 3AD Sat 10.00 - 12.00 20/09/2014 23/05/2015 30 60 £150 CAVC CIMM06 Roath - Mackintosh Residents Community Centre, Keppoch Street, Cardiff CF24 3JW Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2014 30 60 £150 CU CDM060 Entry Level - Part 2 The second half of the Entry Level. Attend the classroom once a week to complete Entry Level Part 2 (60 hours) over 1 year. Entry Level / Lefel Mynediad Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen Confidence-building Course / Cwrs Magu Hyder Ydych chi’n gwybod tipyn o Gymraeg yn barod a ddim yn ddechreuwr pur? Os felly, dyma’r cwrs i chi. Mae’r cwrs yn mynd trwy’r lefel i ddechreuwyr (Mynediad) yn gyflymach nag arfer ac yna’n symud ymlaen i Sylfaen. Mae’r cwrs wedi’i ddylunio ar gyfer dysgwyr sydd eisiau cwblhau’r ddwy lefel gyntaf o fewn blwyddyn. Do you know a little Welsh and are not a pure beginner? If so, this is the course for you. The course covers the beginners level (Entry) quicker than usual and then moves on to Foundation. The course is designed to fast track learners through the first two levels in one year. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon & Wed 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 120 £249 CU CDM018 Tue & Thur 08.00 - 10.00 16/09/2014 21/05/2015 30 120 £249 CU CDM019 www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471016
 17. 17. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF (continued) Whitchurch - Village Hotel, 29 Pendwyallt Road, Coryton, Cardiff CF14 7EF Wed 18.00 - 20.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDM056 Whitchurch - Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, Glan y Nant Road, Whitchurch, Cardiff CF14 1AP Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM055 THE VALE OF GLAMORGAN Barry - Barry Library, King’s Square, Barry CF63 4RW Thur 13.00 - 15.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 VOG CMM012 Barry - Cardiff and Vale College, Colcot Road, Barry CF62 8YJ Fri 13.00 - 15.00 19/09/2014 22/05/2015 30 60 £150 CAVC CIMM07 Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Mon 13.00 - 15.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 VOG CMM015 Barry - Rhoose Primary School, Fontygary Road, Rhoose, Barry CF62 3DS Tue 18.00 - 20.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 VOG CMM019 Barry - Ysgol Bro Morgannwg, Colcot Road, Barry CF62 8YU Wed 18.00 - 20.00 17/09/2014 20/05/2014 30 60 £150 CU CDM063 Cowbridge - Cowbridge Community College, Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH Mon 9.30 - 11.30 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 VOG CMM016 Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDM061 Cowbridge - Ysgol Iolo Morganwg, Broadway, Cowbridge CF71 7ER Thur 09.30 - 11.30 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 VOG CMM013 Llantwit Major - Llantwit Major School, Ham Lane East, Llantwit Major CF61 1TQ Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 VOG CMM011 Penarth - The Kymin, Beach Road, Penarth CF64 1JX Tue 10.00 - 12.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 VOG CMM018 Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 VOG CMM017 Penarth - Waterloo Tea Rooms, 1-3 Washington Buildings, Stanwell Road, Penarth CF64 2AD Mon 18.00 - 20.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDM062 Entry Level - Part 2 (continued) This course will move to the brand new Penarth Learning Community Learning Centre after Christmas. Entry Level / Lefel Mynediad /LearnWelsh @LearningWelsh 17
 18. 18. “Helping my son was the start but I soon grew to love learning Welsh which I now use everyday”. Rosie Berry www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471018
 19. 19. Foundation Level / Sylfaen Monthly Block Course - Foundation Level Part 1 & 2 / Cwrs Bloc Misol - Sylfaen 1 a 2 Dates Days Time 03/10/2014 Fri 09.00 - 16.00 13/11/2014 & 14/11/2014 Thur & Fri 09.00 - 16.00 11/12/2014 & 12/12/2014 Thur & Fri 09.00 - 16.00 15/01/2015 & 16/01/2015 Thur & Fri 09.00 - 16.00 26/02/2015 & 27/02/2015 Thur & Fri 09.00 - 16.00 16/04/2015 & 17/04/2015 Thur & Fri 09.00 - 16.00 Block Courses / Cyrsiau Bloc Hours: 120 Cost: £249 Provider: CU Code: CDS030 CARDIFF: University Hall, Conference Centre, Penylan, Cardiff CF23 5YB Learners will attend class from 9am - 4pm, Mon - Fri for 2 weeks to complete Foundation Level Part 1 (60 hours). Bydd dysgwyr yn mynychu’r dosbarth o 9yb - 4yp, Llun - Gwe am 2 wythnos i gwblhau 60 awr = Sylfaen 1. Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF: St Michael’s College, 54 Cardiff Road, Cardiff CF5 2YJ Mon - Fri 09.00 - 16.00 13/10/2014 24/10/2014 2 60 £150 CU CDS031 2 days of classes every month combined with online work. Foundation Level Part 1 & 2 (120 hours) completed over 1 year. Learners will attend the classroom for two days every month from 9am - 4pm. In between classes learners will be expected to complete their own study online. Ideal for self-disciplined learners who can’t attend a class every week. 2 ddiwrnod bob mis yn y dosbarth wedi ei gyfuno â gwaith ar-lein. 120 awr ( Lefel Llawn Sylfaen) dros 1 flwyddyn. Bydd dysgwyr yn mynychu’r dosbarth bob mis rhwng 9yb a 4yp dros ddau ddiwrnod. Bydd disgwyl i’r dysgwyr gwblhau tasgau ar-lein rhwng dosbarthiadau. Yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr hunan-ddisgybledig sydd ddim yn gallu mynychu dosbarthiadau wythnosol. 2 Week Block Course - Foundation Level Part 1 Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen /LearnWelsh @LearningWelsh 19
 20. 20. Foundation Level / Sylfaen The Foundation Level course will build on your Welsh speaking skills. This course is suitable for those who have completed the Entry Level and/ or those with some Welsh and who are not beginners. 120 hour course. Bydd y cwrs Lefel Sylfaen yn adeiladu ar eich sgiliau siarad Cymraeg. Mae’r lefel yn addas ar gyfer rhai sydd wedi cwblhau’r Lefel Mynediad ac/ neu rai sydd yn siarad ychydig o Gymraeg ac sydd ddim yn ddechreuwyr pur. Foundation Level - Part 1 & 2 / Sylfaen 1 a 2 This course allows you to complete the whole Foundation Level (Part 1 & 2) in one year. There’s a choice of attending the classroom twice a week or completing a blended learning course (class once a week and online work in your spare time). Dyma’r cwrs llawn Sylfaen i’w gwblhau mewn blwyddyn. Mae dewis o fynychu’r dosbarth ddwywaith yr wythnos neu gwblhau cwrs cyfunol (dosbarth unwaith yr wythnos a gwaith ar-lein yn eich amser sbâr). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Severn Road Centre, Severn Road, Cardiff CF11 9DZ Thur 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 120 £249 CU CDS005 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon 18.30 - 20.30 22/09/2014 08/06/2015 30 120 £249 CU CDS008 Mon & Wed 18.00 - 20.00 22/09/2014 08/06/2015 30 120 £249 CU CDS002 Mon & Thur 12.00 - 14.00 22/09/2014 08/06/2015 30 120 £249 CU CDS003 Tue 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 120 £249 CU CDS004 Tue & Thur 19.00 - 21.00 23/09/2014 04/06/2015 30 120 £249 CU CDS001 Tue & Thur 19.00 - 21.00 23/09/2014 04/06/2015 30 120 £249 CU CDS007 Leckwith - Cardiff City Stadium, Leckwith Road, Cardiff CF11 8AZ Wed 19.00 - 21.00 24/09/2014 03/06/2015 30 120 £249 CU CDS006 Roath - 35 Parade, City Road, Roath, Cardiff CF24 3AD Mon 17.45 - 20.45 22/09/2014 08/06/2015 30 120 £249 CAVC CIS001 Blended-learning - Classroom & Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth & Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471020
 21. 21. Foundation Level / Sylfaen The first half of the Foundation Level, attending the classroom once a week for a year. (60 hours). Ail hanner y Lefel Sylfaen, yn mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos am flwyddyn (60 awr). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Thur 18.00 - 20.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 CU CDS018 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Thur 09.30 - 11.30 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 CU CDS014 Thur 18.00 - 20.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 CU CDS019 Cardiff Bay - Norwegian Church Arts Centre, Harbour Drive, Cardiff CF10 4PA Tue 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 CU CDS015 Cathedral Road - Sport Wales National Centre, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW Thur 19.00 - 21.00 25/09/2014 11/06/2015 30 60 £150 CU CDS013 Pen-y-Lan - St David’s Catholic College, Ty-Gwyn Road, Cardiff CF23 5QD Mon 10.00 -12.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS010 Thur 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 CU CDS011 Roath Park - Tˆy Celyn Neighbourhood Learning Centre, Cardiff High School, Llandennis Road, Cardiff CF23 6EG Mon 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS033 St Mellons Community Education Centre, Crickhowell Road, St Mellons, Cardiff CF3 0EF Fri 10.00 - 12.00 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 CU CDS012 Thornhill - Thornhill Church Centre, Excalibur Drive, Cardiff CF14 9GA Tue 10.00 - 12.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 CU CDS017 Whitchurch - Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, Glan y Nant Road, Whitchurch, Cardiff CF14 1AP Tue 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 CU CDS016 VALE OF GLAMORGAN Barry - Barry Library, King’s Square, Barry CF63 4RW Wed 13.30 - 15.30 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 VOG CMS002 Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF62 8AJ Mon 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 VOG CMS001 Wed 09.30 - 11.30 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 VOG CMS005 Llantwit Major - Llantwit Major School, Ham Lane East, Llantwit Major CF61 1TQ Wed 19.00 - 21.00 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 VOG CMS003 Wenvoe - Wenvoe Village Hall, Old Port Road, Wenvoe CF5 6AN Thur 13.15 - 15.15 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 VOG CMS004 Foundation Level - Part 1 / Sylfaen 1 There won’t be a lesson on 20th November 2014. An extra date has been added to the end of the course / Ni chynhelir dosbarth ar 20fed Tachwedd 2014. Ychwanegwyd dyddiad i ddiwedd y cwrs. /LearnWelsh @LearningWelsh 21
 22. 22. Foundation Level - Part 2 / Sylfaen 2 The second half of the Foundation Level, attending the classroom once a week for a year. (60 hours) Hanner cyntaf y Lefel Sylfaen, yn mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos am flwyddyn (60 awr). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Mon 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS021 Canton - Severn Road Neighbourhood Learning Centre, Severn Road Canton CF11 9DZ Mon 10.00 - 12.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS022 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon 18.00 - 20.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS024 Thur 09.30 - 11.30 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 CU CDS023 Cathedral Road - Sport Wales National Centre, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW Thur 19.00 - 21.00 25/09/2014 11/06/2015 30 60 £150 CU CDS029 Pen-y-Lan - St David’s Catholic College, Ty-Gwyn Road, Cardiff CF23 5QD Wed 19.00 - 21.00 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 CU CDS025 Radyr - Radyr Neighbourhood Learning Centre, Radyr High School, Heol Isaf, Radyr, CF15 8XG Fri 12.45 - 14.45 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 CU CDS026 Rhiwbina - All Saints Church, Rhiwbina, Cardiff CF14 6NB Mon 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS027 Whitchurch - Ysgol Gynradd Melin Gruffydd, Glan y Nant Road, Whitchurch CF14 1AP Tue 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 CU CDS028 VALE OF GLAMORGAN Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Mon 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 CU CDS020 Wed 12.30 - 14.30 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 VOG CMS006 Llantwit Major - Llantwit Major School, Ham Lane East, Llantwit Major CF61 1TQ Wed 19.00 - 21.00 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 VOG CMS008 Penarth - Albert Road Centre, Albert Road, Penarth CF64 1BY Wed 12.30 - 14.30 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 VOG CMS007 Foundation Level / Sylfaen Blended-learning - Classroom Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen There won’t be a lesson on 20th November 2014. An extra date has been added to the end of the course / Ni chynhelir dosbarth ar 20fed Tachwedd 2014. Ychwanegwyd dyddiad i ddiwedd y cwrs. www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471022
 23. 23. “I wanted to learn Welsh because most of my friends are able to, and I felt like I was missing out. Now I’m making more Welsh speaking friends on courses too, which is great!” Ryan Nolan “Ro’n i eisiau dysgu Cymraeg achos bod rhan fwyaf o fy ffrindiau yn siarad Cymraeg, ac ro’n i’n teimlo fel fy mod i’n colli mas. Nawr dw i’n gwneud mwy o ffrindiau sy’n siarad Cymraeg ar gyrsiau hefyd, sy’n wych!” Ryan Nolan /LearnWelsh @LearningWelsh 23
 24. 24. Canolradd / Intermediate Level Cwrs Bloc Misol Canolradd 1 a 2 Monthly Block Course - Intermediate Level Part 1 2 Cyrsiau Bloc / Block Courses CARDIFF: University Hall, Conference Centre, Penylan, Cardiff CF23 5YB Bydd dysgwyr yn mynychu’r dosbarth o 9yb - 4yp, Llun - Gwe am 2 wythnos i gwblhau 60 awr = Canolradd 1. Learners will attend class from 9am - 4pm, Mon - Fri for 2 weeks to complete Intermediate Level Part 1 (60 hours) . Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF: St Michael’s College, 54 Cardiff Road, Cardiff CF5 2YJ Mon - Fri 09.00 - 16.00 03/11/2014 14/11/2014 2 60 £150 CU CDC024 2 ddiwrnod yn y dosbarth wedi ei gyfuno â gwaith ar-lein bob mis. Lefel Llawn Canolradd dros flwyddyn (120 awr). Bydd dysgwyr yn mynychu’r dosbarth unwaith y mis o 9yb i 4yp dros ddau ddiwrnod. Bydd disgwyl i’r dysgwyr gwblhau tasgau ar-lein rhwng dosbarthiadau. Yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr hunan-ddisgybledig sydd ddim yn gallu mynychu dosbarthiadau wythnosol. 2 day class every month combined with online work. Intermediate Level Part 1 2 completed over 1 year (120 hours). Learners will attend the classroom once every month from 9am - 4pm over two days. In between classes learners will be expected to complete theirs own study online. Ideal for self-disciplined learners who can’t attend a class every week. Cwrs Bloc - Canolradd 1 Dates Days Time 26/09/2014 Fri 09.00 - 16.00 06/11/2014 07/11/2014 Thur Fri 09.00 - 16.00 04/12/2014 05/12/2014 Thur Fri 09.00 - 16.00 08/01/2015 09/01/2015 Thur Fri 09.00 - 16.00 05/02/2015 06/02/2015 Thur Fri 09.00 - 16.00 19/03/2015 20/03/2015 Thur Fri 09.00 - 16.00 Hours: 120 Cost: £249 Provider: CU Code: CDC022 Blended-learning - Classroom Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471024
 25. 25. Canolradd / Intermediate Level Ar Lefel Canolradd, mae’r pwyslais ar siarad yn parhau ond cyflwynir ychydig mwy o ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch yn gallu sgwrsio am bethau bob dydd yn weddol ddidrafferth erbyn diwedd y lefel hon. On Intermediate level, the emphasis is still on speaking but more writing, reading and listening will gradually be introduced. You should be able to discuss everyday things fairly easily by the end of this level. Canolradd 1 a 2 / Intermediate Level - Part 1 2 Dyma’r Cwrs Llawn Canolradd i’w gwblhau mewn blwyddyn. Mae dewis o fynychu’r dosbarth ddwywaith yr wythnos neu gwblhau cwrs cyfunol (dosbarth unwaith yr wythnos a gwaith ar-lein yn eich amser sbâr). This course allows you to complete the whole Intermediate Level (Part 1 2) in one year. There’s a choice of attending the classroom twice a week or completing a blended learning course (class once a week and online work in your spare time). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Chapter Arts Centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 120 £249 CU CDC002 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon Wed 08.00 - 10.00 15/09/2014 01/06/2015 30 120 £249 CU CDC004 Tue 18.00 - 20.00 16/09/2014 19/05/2015 30 120 £249 CU CDC001 Tue Thur 19.00 - 21.00 16/09/2014 21/05/2015 30 120 £249 CU CDC005 Wed Fri 12.00 - 14.00 17/09/2014 22/05/2015 30 120 £249 CU CDC006 Roath - 35 Parade, City Road, Cardiff CF24 3AD Tue 17.45 - 20.45 16/09/2014 19/05/2015 30 120 £249 CAVC CIC001 Canolradd 1 / Intermediate Level - Part 1 Hanner cyntaf y lefel Canolradd, mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos am flwyddyn. (60 awr). The first half of the Intermediate level, attending the classroom once a week for a year. (60 hours). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Severn Road Neighbourhood Learning Centre, Severn Road, Canton CF11 9DZ Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDC007 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDC008 Llanedeyrn Neighbourhood Learning Centre (Powerhouse), Roundwood, Llanedeyrn CF23 9PN Thur 09.30 - 11.30 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDC010 Radyr - Insole Court Fairwater Road, Radyr, Cardiff CF5 2LN Thur 10.00 - 12.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDC009 /LearnWelsh @LearningWelsh 25
 26. 26. Canolradd 2 / Intermediate Level - Part 2 Ail hanner o’r lefel Canolradd, yn mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos dros flwyddyn (60 awr). The second half of the Intermediate level, attending the classroom once a week over a year. (60 hours). Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF Canton - Severn Road Neighbourhood Learning Centre, Severn Road, Canton CF11 9DZ Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDC018 Cardiff Centre - Welsh for Adults Centre, Colum Road, Cardiff CF10 3EU Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDC019 Radyr - Radyr Neighbourhood Learning Centre, Radyr High School, Heol Isaf, Radyr, CF15 8XG Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDC021 Canolradd / Intermediate Level Canolradd 1 / Intermediate Level - Part 1 (continued) Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code CARDIFF (continued) Roath Park - Ty Celyn Neighbourhood Learning Centre, Cardiff High School, Llandennis Road, Roath Park, Cardiff CF23 6EG Tue 19.00 - 21.00 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDC011 Splott - Star Centre, 2 Splott Road, Cardiff CF24 2BZ Tue 12.45 - 14.45 16/09/2014 19/05/2015 30 60 £150 CU CDC012 St Mellons - Community Education Centre, Crickhowell Road, St Mellons, Cardiff CF3 0EF Thur 10.00 - 12.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDC013 Whitchurch - Ysgol Melin Gruffydd, Glan y Nant Road, Whitchurch, Cardiff CF14 1WL Mon 19.00 - 21.00 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 CU CDC014 Whitchurch - Youth Centre, Whitchurch High School, Penlline Road, Cardiff CF14 2XJ Wed 10.00 - 12.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDC015 VALE OF GLAMORGAN Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Fri 09.30 - 11.30 19/09/2014 22/05/2015 30 60 £150 VOG CMC001 Barry - Ysgol Sant Curig, College Road, Barry CF62 8HQ Thur 19.00 - 21.00 18/09/2014 21/05/2015 30 60 £150 CU CDC016 Cowbridge - Cowbridge Community College, Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH Wed 18.30 - 20.30 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 CU CDC017 Penarth - Albert Road Centre, Penarth CF64 1BY Wed 09.30 - 11.30 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 VOG CMC002 www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471026
 27. 27. Canolradd / Intermediate Level Canolradd 2 / Intermediate Level - Part 2 (continued) Day Time Begins Ends Weeks Hours Cost Provider Code VALE OF GLAMORGAN Barry - Palmerston Community Learning Centre, Cadoc Crescent, Barry CF63 2NT Mon 09.30 - 11.30 15/09/2014 01/06/2015 30 60 £150 VOG CMC004 Wed 19.00 - 21.00 17/09/2014 20/05/2015 30 60 £150 VOG CMC003 Blended-learning - Classroom Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen “Dysgu a defnyddio Cymraeg yw’r ffordd orau i mi roi parch i bobl leol a deall diwylliant Cymru. Supachai Chuenjitwongsa /LearnWelsh @LearningWelsh 27
 28. 28. Ffordd ddelfrydol o ddysgu Cymraeg ar gyflymdra cyflym trwy ymgolli eich hunan yn yr iaith Gymraeg rhwng 9 a 4 o’r gloch bob dydd am bythefnos! Cyrsiau Bloc Uwch 1A Bydd dysgwyr yn mynychu’r dosbarth o 9yb - 4yp, Llun - Gwe am 2 wythnos i gwblhau 60 awr = Uwch 1A. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod Llandaf - Coleg Mihangel Sant, 54 Cardiff Road, Caerdydd CF5 2YJ Llun - Gwe 09.00 - 16.00 17/11/2014 28/11/2014 2 60 £150 PC CDU022 Uwch 2A Bydd dysgwyr yn mynychu’r dosbarth o 9yb - 4yp, Llun - Gwe am 2 wythnos i gwblhau 60 awr = Uwch 2A. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod Llandaf - Coleg Mihangel Sant, 54 Cardiff Road, Caerdydd CF5 2YJ Llun - Gwe 09.00 - 16.00 01/12/2014 12/12/2014 2 60 £150 PC CDU023 Cyrsiau Pontio Uwch / Bridging to Advanced Ydych chi eisiau cwrs sy’n codi eich hyder wrth gychwyn Lefel Uwch? Os felly, dyma’r cwrs i chi. Bydd y cyrsiau hyn hwn yn rhedeg rhwng Medi a Rhagfyr ac wedyn byddwch yn dechrau Cwrs Uwch 1A ym mis Ionawr. Would you like to attend a course which allows you to gain more confidence before attending the Advanced course? If so, this is the course for you. These courses will run between September and December and will then move on to Advanced 1A in January. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Penarth - Waterloo Tea Rooms 1-3 Washington Buildings, Stanwell Road, Penarth CF64 2AD Iau 18.30 - 20.30 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 PC CDU001 Treganna - Canolfan Gelfyddydau Chapter, Stryd y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE Iau 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 PC CDU002 Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU Llun 12.00 - 14.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDU003 Mer 18.30 - 20.30 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 PC CDU004 Uwch / Advanced Level Blended-learning - Classroom Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471028
 29. 29. Uwch / Advanced Level Uwch / Advanced Byddwch yn dal i ganolbwyntio ar sgiliau llafar ac yn gallu trafod materion bob dydd, ond hefyd byddwch yn trafod materion ehangach ac yn dod ar draws radio, teledu a phapurau newydd Cymraeg. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Maw a Iau 18.30 - 20.30 23/09/2014 04/06/2015 30 120 £249 PC CDU005 Y Rhath - 35 Y Parêd, City Road, Y Rhath CF24 3AD Mer 17.45 - 20.45 24/09/2014 03/06/2015 30 120 £249 CCAF CIU001 • Cwrs 240 awr - Uwch 1 (120 awr mewn un flwyddyn) neu • Uwch 1A a Uwch 1B (60 awr - blwyddyn yr un) • Uwch 2 (120 awr mewn un flwyddyn) neu • Uwch 2A a 2B (60 awr - blwyddyn yr un) Uwch 1 Dyma’r cwrs llawn Uwch 1 i’w gwblhau mewn un flwyddyn (120 awr). Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Gwe 12.00 - 14.00 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 PC CDU006 Llandaf - Coleg Mihangel Sant, 54 Cardiff Road, Caerdydd CF5 2YJ Llun 19.00 -21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDU008 BRO MORGANNWG Y Barri - Canolfan Palmerston, Cadoc Crescent, CF63 2NT Iau 09.45 - 11.45 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 CBM CMU001 Y Bontfaen - Coleg Cymunedol y Bontfaen, Yr Hen Neuadd, High Street, CF71 7AH Mer 13.00 - 15.00 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 CBM CMU002 Uwch 1A Hanner cyntaf Lefel Uwch 1, mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos dros flwyddyn. (60 awr). /LearnWelsh @LearningWelsh 29
 30. 30. Uwch / Advanced Level Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Maw 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 PC CDU009 Lecwydd - Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith Road, Caerdydd CF11 8AZ Iau 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 PC CDU011 Pen-y-Lan - Coleg Catholig Dewi Sant, Ty-Gwyn Road, Caerdydd CF23 5QD Llun 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDU012 Pentwyn - Canolfan Hamdden Pentwyn, Bryn Celyn Road, Caerdydd CF23 7EZ Gwe 09.30 - 11.30 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 PC CDU013 BRO MORGANNWG Penarth - Y Kymin, Beach Road, Penarth CF64 1JX Maw 10.00 - 12.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 PC CDU010 Uwch 1B Ail hanner lefel Uwch 1. Mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos dros flwyddyn. (60 awr). Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Llun a Mer 19.00 - 21.00 22/09/2014 08/06/2015 30 120 £249 PC CDU014 Y Rhath - 35 Y Parêd, City Road, Y Rhath CF24 3AD Mer 17.45 - 20.45 24/09/2014 03/06/2015 30 120 £249 CCAF CIU002 Uwch 2 Dyma’r cwrs llawn Uwch 2. I’w gwblhau mewn un flwyddyn (120 awr). Blended-learning - Classroom Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471030
 31. 31. Uwch / Advanced Level Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Llun 18.30 - 20.30 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDU015 Rhiwbeina - Neuadd Goffa Rhiwbeina, Lon Ucha, Rhiwbeina, Caerdydd CF14 6HL Llun 10.00 - 12.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDU016 Uwch 2A Hanner cyntaf lefel Uwch 2, mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos dros flwyddyn. (60 awr). Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Eglwys Newydd - Eglwys Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1PT Iau 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 PC CDU017 Treganna - Canolfan Gelfyddydau Chapter, Stryd y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE Gwe 10.00 - 12.00 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 PC CDU018 Uwch 2B Ail hanner lefel Uwch 2, mynychu’r dosbarth unwaith yr wythnos dros flwyddyn. (60 awr). Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Maw 17.45 - 18.45 04/11/2014 21/04/2015 20 20 £50 PC CDU021 Eglwys Newydd - Eglwys Ararat, Plas Treoda, Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 1PT Iau 17.45 - 18.45 06/11/2014 23/04/2015 20 20 £50 PC CDU019 Treganna - Canolfan Gelfyddydau Chapter, Stryd y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE Gwe 12.15 - 13.15 07/11/2014 24/04/2015 20 20 £50 PC CDU020 Siawns am Sgwrs 3 Cwrs i ymarfer mwy o sgwrsio ar gyfer dysgwyr Uwch 1 neu Uwch 2. Mae hwn yn gyfle gwych i fagu hyder ac ehangu eich geirfa!. /LearnWelsh @LearningWelsh 31
 32. 32. Hyfedredd / Proficiency Level Cyrsiau i wella iaith siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf neu ddysgwyr rhugl sydd wedi meistroli’r iaith ar lefel Uwch Genedlaethol. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Iau 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 PC CDH001 Hyfedredd Cefndir Cwrs i ddatblygu sgiliau iaith Gymraeg drwy drafod Cymru a chefndir y Gymraeg. Addas ar gyfer siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr sydd wedi meistroli’r iaith ar lefel Uwch Genedlaethol. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Llun 18.00 - 20.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDH005 Gwe 09.30 - 11.30 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 PC CDH006 Llanisien - Swyddfa Menter Caerdydd, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd CF14 5GG Iau 19.00 - 21.00 25/09/2014 04/06/2015 30 60 £150 PC CDH007 BRO MORGANNWG Y Barri - Canolfan Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT Maw 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/06/2015 30 60 £150 PC CDH008 Hyfedredd Gloywi Cwrs Gloywi i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr sydd wedi meistroli’r iaith ar lefel Uwch Genedlaethol. Mae’r cwrs yn esbonio ac yn ymarfer gramadeg, sgiliau ysgrifennu, darllen, siarad a chyfieithu. Mae’n addas ar gyfer pobl sydd eisiau gwella eu Cymraeg yn gyffredinol neu ar gyfer y gweithle. Blended-learning - Classroom Online Dysgu-cyfunol - Yn y dosbarth Ar-lein Crèche - Contact us for more information Gofal plant - Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth See note at bottom of page Gweler nodyn ar waelod y dudalen www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471032
 33. 33. Hyfedredd / Proficiency Level Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Mer 19.00 - 21.00 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 PC CDH004 Gwe 12.00 - 14.00 26/09/2014 05/06/2015 30 60 £150 PC CDH003 Siawns am Sgwrs 4 - Hyfedredd Cwrs 60 awr i ymarfer a magu mwy o hyder ar lafar. Cwrs sy’n addas ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr sydd wedi meistroli’r iaith ar lefel Uwch Genedlaethol. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Y Rhath - The Gate, Keppoch Street, Y Rhath, Caerdydd CF24 3JW Llun 10.00 - 12.00 22/09/2014 08/06/2015 30 60 £150 PC CDH002 BRO MORGANNWG Y Barri - Canolfan Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT Mer 10.00 - 12.00 24/09/2014 03/06/2015 30 60 £150 PC CDH009 Cwrs Cau Pen y Mwdwl Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr sydd wedi meistroli’r iaith ar lefel Uwch Genedlaethol. Mae’r cwrs yn cynnwys gloywi iaith lafar ac ysgrifenedig, cyfieithu, barddoniaeth, cwisiau, cyfeiriadau a dyfyniadau llenyddol / crefyddol, newyddion, a tharddiad geiriau. Diwrnod Amser Cychwyn Gorffen Hyd Oriau Cost Darparwr Cod CAERDYDD Canol Caerdydd - Canolfan Cymraeg i Oedolion, Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU Maw 19.00 - 21.00 23/09/2014 02/12/2014 10 20 £50 PC CDH010 Y Tyllgoed - Ysgol Plasmawr, Pentrebane Road, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3PZ Llun 19.00 - 21.00 22/09/2014 01/12/2014 10 20 £50 PC CDH011 BRO MORGANNWG Y Barri - Canolfan Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT Llun 19.00 - 21.00 22/09/2014 01/12/2014 10 20 £50 PC CDH012 Cwrs Gwella’ch Cymraeg Cwrs ar gyfer Siaradwyr Cymraeg Iaith Gyntaf - Ddim yn addas ar gyfer dysgwyr. Ydych chi wedi cael llond bol o deimlo’n rhy ddihyder i siarad Cymraeg ond aethoch chi i Ysgol Gyfun Gymraeg? Os felly, dyma’r cwrs i chi. Cwrs ymarferol yw hwn a fydd yn canolbwyntio ar wella eich Cymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig wrth ymarfer siarad trwy wneud gwahanol weithgareddau, a dysgu ac ymarfer rheolau gramadegol sy’n codi’n aml. Nid yw’r cwrs hwn yn addas ar gyfer oedolion sydd wedi dysgu Cymraeg. /LearnWelsh @LearningWelsh 33
 34. 34. 10% i ffwrdd o gyrsiau Prifysgol Caerdydd Wnaethoch chi fynychu cwrs gyda’r Brifysgol llynedd? Os felly, beth am gymryd mantais o’r gostyngiad 10%. Yr unig beth sydd rhaid i chi ei wneud yw anfon eich ffurflen ymrestru cyn y 18fed Gorffennaf 2014 ynghyd â’r cod dych chi’n ei dderbyn drwy’r post. Does dim modd i chi hawlio’r gostyngiad hwn ar-lein ond mae dal modd talu mewn rhandaliadau. Anfonwch dri siec ôl-ddyddiedig gyda’ch ffurflen ymrestru. Mae’r gostyngiad yn ddilys yn unig ar gyfer cyrsiau Prifysgol Caerdydd (Darparwr: CU neu PC). Gostyngiadau a Chonsesiynau Ffi Peidiwch ag anghofio, efallai bod modd i chi hawlio peth gostyngiad neu gonsesiwn. Gweler isod neu ewch i www.learnwelsh.co.uk Prifysgol Caerdydd Darparwr: CU neu PC Cyngor Bro Morgannwg Darparwr: VOG neu CBM Coleg Caerdydd a’r Fro Darparwr: CAVC neu CCAF Pensiwn 60+ 1/2 y ffi llawn os yn derbyn credyd pensiwn. 1/3 i ffwrdd.* 1/2 y ffi llawn os yn derbyn pensiwn credyd. Budd-daliadau (yn Seiliedig ar Incwm) 1/2 y ffi llawn ar y budd-daliadau canlynol: Budd-dal Tai, Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Treth Plant (£2690+), Budd-dal Analluogrwydd (yn seiliedig ar incwm) Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm) Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Credyd Pensiwn. 2/3 i ffwrdd os ar fudd-daliadau sy’n seiliedig ar incwm. 1/3 i ffwrdd os ar fudd-daliadau sydd ddim yn seiliedig ar incwm.* 1/2 y ffi llawn os yn derbyn y budd-daliadau canlynol: Credyd Treth Gwaith, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Analluogrwydd, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Credyd Pensiwn, lwfans byw gydag anabledd a Budd-dal Treth Cyngor. Myfyrwyr 1/2 y ffi llawn i fyfyrwyr. 2/3 i ffwrdd.* O dan 19 oed - cyrsiau am ddim (ond bydd angen talu costau ymrestru a chostau sefyll arholiad); dros 19 oed - ffi llawn. Myfyrwyr y Coleg AM DDIM! Eraill 10% ychwanegol o ostyngiad i unrhyw un sy’n ymrestru’n gynnar ar gwrs £60+. Am ragor o wybodaeth ar yr uchod, cysylltwch â ni ar 029 2087 4710 neu e-bostiwch info@learnwelsh.co.uk Gostyngiad Carw Cynnar o 10% *Er mwyn hawlio gostyngiad ar gyrsiau Cyngor Bro Morgannwg (CBM), rhaid ymrestru yn un o’r canolfannau addysg oedolion yn y Fro. www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471034
 35. 35. Don’t forget that you may be entitled to some concessions or discounts. Please see below or go to www.learnwelsh.co.uk/discover Cardiff University Provider code CU or PC Vale of Glamorgan Council Provider code: VOG or CBM Cardiff and Vale College Provider code: CAVC or CCAF 60+ Pension 1/2 of full fee if receiving pension credit 1/3 off.* 1/2 of full fee if receiving pension credit. Benefits (Income Based) 1/2 of full fee if on following benefits: Housing Benefit, Universal credit, Income Support, Child Tax Credit (£2690+), Incapacity Benefit (income based), Employment Support Allowance (income based), Jobseekers Allowance (income based), Pension Credit. 2/3 off if on means tested benefit. 1/3 off if on non means tested Benefits.* 1/2 of full fee if in receipt of: Working Tax Credit, Income Support, Incapacity Benefit, Income Based Jobseekers Allowance, Pension Credit, Disability Living Allowance and Council Tax Benefit. Students 1/2 of full fee for full time students. 2/3 off.* Under 19s free (but must pay examination and registration fee) Over 19s full fee. Free for students who attend the College! Other Additional 10% discount to anyone for early enrolment on a £60+ Course. 10% off Cardiff University courses Did you attend a course at Cardiff University last year? If so, why not make the most of the 10% Earlybird Discount. All you have to do is send your enrolment form before 18th July 2014 along with the code you will receive through the post. You’re not able to claim this discount online but it’s still possible to pay in instalments. Just send three post-dated cheques with your enrolment form. The discount only applies to Cardiff University courses (Provider code: CU or PC). Discounts and Fee Concessions For more information on all of the above, please call us on 029 2087 4710 or e-mail info@learnwelsh.co.uk 10% Earlybird Discount *To claim a reduced rate for your Vale of Glamorgan (CBM) course, please enrol at an adult education centre in the Vale. /LearnWelsh @LearningWelsh 35
 36. 36. Cronfeydd Ariannol Gall y cronfeydd ariannol canlynol fod ar gael i helpu gyda chostau dysgu. Ewch i www.learnwelsh.co.uk/discover i ddysgu mwy... Cynllun a Chyswllt Pwy sy’n Gymwys? Nawdd tuag at… Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct) 0800 100 900 • Unrhyw un sydd wedi eu gwneud yn ddi-waith yn y 6 mis diwethaf, ar hyn o bryd yn ddi-waith ac sydd heb fod mewn swydd barhaol am 6 wythnos neu fwy ers y diswyddiad; neu • Unigolion sydd o dan rybudd diswyddo; ac • Heb ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant a noddir gan sefydliad cyhoeddus ers cael eu diswyddo. 100% o gostau hyfforddiant sy’n gysylltiedig â dysgu sgiliau newydd (hyd at £1,500). Mae’n cyfrannu tuag at offer arbennig, teithio, llety, deunyddiau dysgu a gofal plant. Cronfa Ariannol wrth Gefn Cysylltwch â darparwr eich cwrs am ffurflen gais Gweler pwy sy’n gymwys ar ein gwefan www.learnwelsh.co.uk neu cysylltwch â darparwr y cwrs am fwy o wybodaeth. • Llyfrau cwrs • Costau teithio’n ôl ac ymlaen i’r cwrs • Costau gofal plant • Ffioedd cyrsiau blasu • Ffioedd arholiadau CBAC • Am ragor o wybodaeth ewch i www.learnwelsh.co.uk/discover Funds The following funds might be available to help with learning costs. Please go to www.learnwelsh.co.uk/discover to learn more... Scheme Contact Who’s Eligible? Funding towards… Redundancy Action Scheme (ReAct) 0800 100 900 • Anyone who has been made redundant in the last 6 months, currently unemployed and who have not been in continuous employment for 6 weeks or more since their redundancy; or • Currently under notice of redundancy; and • Have not undertaken any public funded training since being made redundant. 100% of training costs to acquire new skills (max £1,500). Contributes towards special equipment, travel, accommodation, learning material and childcare. Financial Contingency Fund. Contact your course provider for an application form Find out who’s eligible on our website www.learnwelsh.co.uk or contact the course provider for more information. • Course books • Travelling costs to and from the course • Cost for childcare • Taster course fees • WJEC Exam fees • For more information, please go to www.learnwelsh.co.uk/discover www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471036
 37. 37. MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd Cewch gyfle i archwlio agweddau amrywiol ar Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac ennill cymhwyster ar lefel Meistr. Bydd cynnwys eich gradd yn cael ei deilwra yn ôl eich diddordebau ymchwil chi a’r arbenigedd a gynigir gan Ysgol y Gymraeg. Gallwch astudio’r radd drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg neu yn ddwyieithog • Blwyddyn amser llawn / 2 flynedd rhan-amser. Graddau Ymchwil Rydym yn un o’r canolfannau academaidd mwyaf blaengar ar gyfer ymchwil i’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant. Ymhlith y meysydd ymchwil MPhil a PhD mae: Cymraeg i Oedolion, Cynllunio a Pholisi Iaith, Llenyddiaeth Gymraeg, Astudiaethau Cymry America, Sosieithyddiaeth, Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol. Gallwch astudio’r radd drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg neu yn ddwyieithog. • PhD: 3 blynedd amser llawn / 5 mlynedd rhan-amser. • MPhil: Blwyddyn amser llawn / 2 flynedd rhan-amser. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.caerdydd.ac.uk/cymraeg MA in Welsh and Celtic Studies An opportunity for you to explore various aspects of Welsh and Celtic Studies and earn a Masters-level qualification. The content of the degree will be tailored to your own research interests and the expertise offered in the School of Welsh. The degree can be studied through the medium of Welsh or English or bilingually. • 1 year full-time/ 2 years part-time. Research Degrees We are well-known for our academic research and are one of the leading centres for research into Welsh literature and culture. Our research topics include: Welsh for Adults, Language Planning and Policy, Welsh Literature, Welsh American Studies, Sociolinguistics, Creative and Critical Writing. The degree can be studied through the medium of Welsh, English or bilingually. • PhD: 3 years full-time / 5 years part-time. • MPhil: 1 year full-time / 2 years part-time. For more information, visit: www.cardiff.ac.uk/welsh Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd School of Welsh, Cardiff University BA yn y Gymraeg Yn Ysgol y Gymraeg caiff myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith y cyfle i astudio’r Gymraeg, ei diwylliant a’i llenyddiaeth ym mwrlwm y brifddinas mewn awyrgylch cartrefol gyda staff profiadol. Mae’r cwrs BA yn cynnwys modiwlau cyffrous sy’n seiliedig ar yr ymchwil ddiweddaraf, gan gynnwys Technoleg Iaith mewn Cymdeithas Ddigidol, Diwylliant Gwerin a’r Gymru Gyfoes, Sosioieithyddiaeth, Cynllunio Ieithyddol, Chwedlau’r Mabinogion, Llenyddiaeth Plant, Ysgrifennu Creadigol a Sgriptio, a Hunaniaeth a Diwylliant y Wladfa. Cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yw hwn. 3 blynedd amser llawn / 6 blynedd rhan amser /LearnWelsh @LearningWelsh 37
 38. 38. Mae strwythur ein cyrsiau yn cynnig amrediad eang o leoliadau, amseroedd, amlder a lefelau, sy’n cynnig rhywbeth at ddant pawb. Yr hyn sy’n gyson trwy ein darpariaeth fodd bynnag yw mai cyrsiau dwys yw ein priodwaith a’n harbenigedd, a hynny oherwydd mai cyrsiau o’r fath sydd fwyaf effeithiol i’r rheiny sydd eisiau datblygu’n siaradwyr Cymraeg yn yr amser byrraf posibl. Mae’r Ganolfan yn anelu at gynnig gwasanaeth teg a chyfartal i’w holl ddysgwyr, beth bynnag fo’u rhyw, tarddiad ethnig, oed, rhywioldeb, crefydd neu anabledd. Gallwn gynnig cymorth ychwanegol i ddysgwyr all elwa o hynny. Mae’r Ganolfan wedi ymrwymo i greu diwylliant cynhwysol sydd wedi ei seilio ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ac rydym yn anelu at sicrhau mynediad i’n holl gyrsiau i bob dysgwr; boed yn y Ganolfan neu mewn lleoliadau eraill yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae hyn yn cwmpasu mynediad i adeiladau, cymorth dysgu fel Braille, print bras, gwaith dosbarth ar bapur lliw ac yn y blaen. Rydyn ni hefyd yn cefnogi’n tiwtoriaid i ddatblygu strategaethau dysgu sy’n cynnwys y rhain. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am ‘sicrhau mynediad’ i’n cyrsiau, neu os hoffech drafod cefnogaeth unigol neu addasu deunydd, cysylltwch â’r Swyddog Anghenion Ychwanegol, Suzanne Condon - CondonS@ cf.ac.uk, 029 2087 9318. Mae’r Ganolfan, sy’n isadran o Ysgol y Gymraeg, wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae gan y Brifysgol bolisi llawn ar ‘sicrhau mynediad’. Gall myfyrwyr gael gwybodaeth bellach drwy glicio ar: http:// www.cf.ac.uk/cocom/equalityanddiversity/ disability/index.html Sicrhau Mynediad Accessibility The structure of our courses offers a wide range of locations, times, frequency and levels and there is something to suit everyone’s taste. However, what is consistent throughout our provision is that intensive courses are taught, because it is those kinds of courses which are most effective for those who wish to become Welsh speakers in the shortest possible time. The Centre aims to offer a fair and equal service to all its learners, regardless of their sex, ethnic origin, age, sexuality, religion or disability. We are able to offer additional support to students who may benefit from extra help. The Centre is committed to creating an inclusive culture based on equality and diversity, and we aim to make our courses as accessible as possible for all learners, both at the Centre and in other locations within Cardiff and the Vale, whether in terms of access to buildings or aids to learning such as Braille, large print, class work on coloured paper etc. We also support our tutors in developing inclusive teaching strategies. If you have any questions regarding ‘gaining access’ to our courses or you would like to discuss individual support or adapt the material, then please contact the Additional Needs Officer, Suzanne Condon: CondonS@ cf.ac.uk, 029 2087 9318. The Centre, based at the School of Welsh, is part of Cardiff University who has a full policy on accessibility. Students can seek further information on the University website, please click on: http://www.cf.ac.uk/cocom/ equalityanddiversity/disability/index.html www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471038
 39. 39. “Dw i’n dysgu Cymraeg i siarad â fy nheulu ac i wella fy nghyfleoedd gyrfa. Mae’n fantais mawr, os dych chi’n gallu siarad Cymraeg, i wneud llawer o swyddi heddiw”. Mark Ellis “I’m learning Welsh to speak to my family and to improve my career opportunities. Today it’s a huge advantage to be able to speak Welsh in the workplace”. Mark Ellis 39 /LearnWelsh @LearningWelsh
 40. 40. Cymraeg yn y Gweithle Rydym yn cynnig nifer o wahanol gyrsiau ac yn gallu teilwra unrhyw gwrs i gydfynd ag anghenion eich gweithle chi. Rydym yn gallu dod atoch chi pryd bynnag sy’n addas i chi. Rydym ar gael rhwng 08.00 - 21.00 yn ystod yr wythnos. Mae’r opsiynau yn cynnwys: Cwrs Cyfarch Cwrs achrededig 5 awr i ddechreuwyr a fydd yn hyfforddi staff i gyfarch cwsmeriaid, delio ag ymholiadau sylfaenol, gweithio mewn derbynfa, anfon a derbyn e-byst ac ati. Dysgir elfennau sylfaenol eraill a gellir ystyried y cwrs yn gwrs ‘blasu’ neu gwrs cyflawn ynddo fe ei hun gan ei fod yn dysgu sgiliau pendant a mesuradwy sy’n berthnasol i weithleoedd. Rydym hefyd yn gallu darparu cwrs 5 awr o’r fath ar gyfer gweithwyr yn y sector fanwerthu a fydd yn eu helpu i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg eu hiaith mewn ffordd gwrtais a phroffesiynol. Cyrsiau i ddechreuwyr (Lefelau Mynediad a Sylfaen) Cwrs 120 awr ond gellir ei ddarparu mewn blociau a fydd yn addas i argaeledd a maint y sefydliad e.e. unwaith neu ddwywaith yr wythnos neu dros gyfnod o flwyddyn mewn darnau llai: • Mynediad 1 (60 awr) • Mynediad 2 (60 awr) • Sylfaen 1 (60 awr) • Sylfaen 2 (60 awr) Cyrsiau Gloywi a Magu Hyder Efallai bod rhai o’ch staff wedi’u magu yn y Gymraeg, wedi sefyll Lefel A neu wedi mynychu ysgol Gymraeg? Fodd bynnag nid ydynt yn defnyddio eu Cymraeg oherwydd diffyg ymarfer neu hyder. Gall fod yn fwy effeithiol o ran cost ac amser i ganolbwyntio ar y bobl hyn a gloywi eu sgiliau yn hytrach na chanolbwyntio ar ddechreuwyr yn unig. Cyrsiau Cyfunol Gyda phwysau cynyddol ar amser pobl ystyrir y cyrsiau arloesol hyn yn opsiwn hynod ddeniadol (50% yn y dosbarth a 50% ar-lein). Cyflwynir gwaith newydd ar-lein ac adolygir y gwaith yn y dosbarth. Ymwybyddiaeth Iaith Gellir darparu Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iaith wedi’i deilwra’n benodol ar gyfer eich sefydliad. Bydd y cyrsiau hyn yn rhoi dealltwriaeth well i chi o faterion yn ymwneud â’r iaith Gymraeg fel y fframweithiau polisi a deddfwriaethol yn ogystal â sail resymegol dwyieithrwydd. Mae’n bwysig nodi nad yw hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith yn dysgu sgiliau iaith gan ei fod yn canolbwyntio ar werthfawrogi pwysigrwydd dewis iaith fel rhan hanfodol o gyfathrebu effeithiol a gwella gwasanaeth cwsmer. Pecynnau Cymraeg yn y Gweithle Mae’r pris yn cynnwys: • Llyfr/deunyddiau cwrs • Oriau dysgu a pharatoi • Costau teithio’r tiwtor • Cyngor cychwynnol am ddim Mynediad i’n hamgylchedd addysgol ar-lein • Gweithgareddau Dysgu Anffurfiol yn cynnwys eich helpu i greu Rhaglen Fentora o fewn eich gweithle. www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471040
 41. 41. Welsh in the Workplace We offer many different courses and can tailor any course to suit your workplace’s needs. Here’s a list of the options available to you: We can come to you at a time which is convenient for you. We are available between 08.00-21.00 during the working week. The options include: Meet Greet A 5 hour accredited course for beginners to be able to meet and greet customers, deal with basic enquiries, reception work, basic emails etc. in a workplace setting. The course also provides other basic elements of Welsh and can be viewed either as a ‘taster’ course or as a stand-alone option in that it provides definite and quantifiable skills relevant to the workplace. We can also provide such a 5 hour course for workers in the retail sector which will help them assist Welsh speaking customers in a polite and professional manner. Beginners Level Courses (Entry and Foundation Levels) 120 hour courses, which can be delivered to suit the availability / capacity of the organisation i.e. once or twice a week over one year or in more bite-sized chunks: • The Basics (Entry 1) • Building on the Basics (Entry 2) • Increase your Conversation (Foundation 1) • Bringing it all Together (Foundation 2) Develop Confidence and Proficiency Courses Perhaps some of your staff were brought up in a Welsh speaking environment, sat A Level Welsh, attended a Welsh medium school etc. However, they do not actively use their Welsh due to a lack of practice and/or lack of confidence. It is often more time and cost effective to get these individuals up to speed than it is to concentrate on beginners alone. Blended learning With time pressures at work, blended learning (50% in class 50% online study) is an attractive option. These pioneering courses mean that the work is introduced on line and revised in class. Language Awareness Bespoke Welsh Language Awareness Training can be provided for your organisation. Such courses will provide you with a greater understanding of Welsh language issues such as the legislative and policy framework and the rationale behind bilingualism. It is important to note that language awareness training is not about language skills. It is about appreciating language choice as an integral part of effective communication and optimising customer service. The price includes: • Course books/materials • Teaching preparation • Tutor travel costs • Free initial consultation; and Access to our online learning environment • Informal Learning activities including helping you to set up Mentoring Schemes within your workplace. /LearnWelsh @LearningWelsh 41
 42. 42. Ymrestru Gellir ymrestru mewn person trwy ymweld â’r Ganolfan yn y Brifysgol, ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post. Mae’n hollbwysig eich bod yn cwblhau POB rhan o’r ffurflen ymrestru, ei llofnodi a’i dychwelyd i’r Ganolfan gyda thaliad llawn am y cwrs CYN i’r cwrs ddechrau neu ni fydd modd i chi fynychu’r cwrs. Ffioedd/Taliadau Pan fydd y Ganolfan yn derbyn eich ffurflen ymrestru a’ch taliad, bydd llythyr cydnabod yn cael ei anfon atoch chi. Pan fydd eich taliad wedi ei brosesu, byddwch yn derbyn derbynneb, os yw hynny’n berthnasol a gall hyn gymryd hyd at 6 wythnos. Mewn cyfnodau prysur mae’n bosibl na fydd modd anfon derbynebau allan cyn i’r cwrs ddechrau. Bydd diffyg taliad yn golygu colli’r ymrestriad. Am gyrsiau dros £60 cysylltwch â ni ynglˆyn â thalu mewn rhandaliadau. Talu mewn rhandaliadau ar-lein: Bydd y taliadau yn cael eu gwneud dros gyfnod o 3 mis yn olynol. Y taliad cyntaf pan fyddwch yn ymrestru a dau daliad misol i ddilyn. Gostyngiad yn y Ffi Mae gostyngiad o 10% ar gael ar gyfer dysgwyr cyfredol sydd eisiau gwneud cwrs arall gyda Phrifysgol Caerdydd (CU/(PC) sy’n werth £60 neu fwy ac sy’n cychwyn yn 2014. I fod yn gymwys am y pris hwn, bydd yn rhaid i chi gwblhau a dychwelyd eich ffurflen ymrestru ynghyd â’ch taliad i’r Ganolfan erbyn 18fed Gorffennaf 2014. Does dim modd i chi dalu ar-lein os dych chi eisiau hawlio’r gostyngiad ond mae dal modd i chi dalu mewn rhandaliadau - Anfonwch 3 siec ôl- ddyddiedig gyda’ch ffurflen ymrestru a chod y gostyngiad cyn y dyddiad uchod. Ffoniwch y Ganolfan ar 029 2087 4710 am ragor o wybodaeth. Wedi hynny, bydd disgwyl i chi dalu’r pris llawn. Mae gostyngiad o 50% ym mhris y cwrs yn bosibl (ac eithrio cyrsiau preswyl neu gyrsiau sy’n costio llai na £60) i’r rhai hynny sy’n derbyn Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Credyd Treth Plant, Budd-dal Analluogrwydd, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Pensiwn Credyd, neu os ydych yn fyfyriwr amser- llawn. Er mwyn derbyn y gostyngiad hwn, mae’n rhaid i chi anfon copi cyfredol o’r ddogfen sy’n nodi eich hawl i fudd-dal neu bensiwn, neu eich statws fel myfyriwr/wraig, gyda’ch ffurflen ymrestru. Anfonebau i Gyflogwyr Os ydy’ch cyflogwr yn mynd i dalu am y cwrs, bydd angen i chi atodi llythyr o awdurdod neu Archeb Swyddogol i’ch ffurflen ymrestru. Cofiwch gwblhau’r holl wybodaeth berthnasol ar y ffurflen ymrestru i ddynodi enw cyswllt, adran ac enw a chyfeiriad y sefydliad y dylid anfon anfoneb atynt i hawlio tâl am y cwrs. Diddymu Cyrsiau ac Ad-daliadau Gwneir pob ymdrech i osgoi diddymu neu gwtogi cyrsiau. Os nad yw’r cwrs yn hyfyw efallai bydd y dosbarth yn cau ond bydd y Ganolfan yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis arall i chi. Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau neu ganslo dosbarthiadau oherwydd digwyddiadau arbennig neu amgylchiadau y tu hwnt i’w rheolaeth. Telerau ac amodau ar gyfer y ffurflen gais Cyrsiau Prifysgol Caerdydd yn unig (Cod darparwr CU neu PC) www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471042
 43. 43. Ni fyddwn yn codi ffi am hyn. Os byddwch yn teimlo, wedi i chi ymrestru a thalu am gwrs, nad yw’r cwrs yn addas ar eich cyfer neu os nad oes modd i chi fynychu’r cwrs mwyach am resymau dilys, byddwn yn ad-dalu cost llawn y cwrs os byddwch yn penderfynu gadael cyn diwedd y pythefnos cyntaf o ddechrau’r cwrs. Ni roddir ad-daliadau os byddwch yn penderfynu gadael ar ôl y pythefnos cyntaf o ddyddiad cychwyn y cwrs ac eithrio mewn sefyllfaoedd eithriadol. Os dych chi’n talu mewn rhandaliadau bydd rhaid i chi dalu am y cwrs llawn - ni fydd yn bosib canslo’r rhandaliadau ar ôl y pythefnos cyntaf o ddyddiad cychwyn y cwrs. Yn y sefyllfaoedd hynny, bydd unrhyw ad-daliad yn ôl disgresiwn y Ganolfan. Nodwch, os gwelwch yn dda, y gall ad- daliadau gymryd hyd at 6 wythnos i’w prosesu. Mae’n rhaid rhoi gwybod trwy lythyr neu e-bost os ydych eisiau canslo eich ymrestriad ac mae’n rhaid rhoi o leiaf 24-awr o rybudd i’r Ganolfan. Os na fyddwn wedi derbyn llythyr oddi wrthych, neu os ydych wedi rhoi llai na 24-awr o rybudd, bydd rhaid i chi dalu’n llawn am y cwrs. Byddwn yn codi tâl gweinyddol o £10 ar bob achlysur. Trosglwyddiadau Gallwch drosglwyddo o un cwrs i un arall yn ystod cyfnod y cwrs y gwnaethoch ymrestru arno yn y lle cyntaf. Os bydd hyn yn digwydd a bod cost y cwrs yr ydych yn trosglwyddo iddo yn is na chost y cwrs y gwnaethoch ymrestru arno yn y lle cyntaf, mae’n bosibl y bydd modd rhoi ad-daliad i chi. Bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i faint o amser sydd ar ôl ar y cwrs newydd. Fodd bynnag, os bydd cost y cwrs yr ydych yn trosglwyddo iddo yn uwch na chost y cwrs yr ymrestrwyd arno yn y lle cyntaf, bydd yr hawl gan y Ganolfan i ofyn i chi dalu’r gwahaniaeth ym mhris y ddau gwrs. Mae hyn eto yn ddibynnol ar faint o amser sydd ar ôl ar y cwrs. Bydd unrhyw ad-daliad yn destun ffi weinyddol fechan. Nodyn: Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth yn y Prosbectws yn gywir bob amser ond gall rhai manylion newid yn achlysurol, a hynny’n ddirybudd. Cedwir pob hawl gan y Ganolfan i wneud unrhyw ddiwygiadau, newidiadau neu i ddiddymu unrhyw ddarpariaeth oddi fewn i’r Prosbectws hwn heb rybudd blaenorol. Os digwydd hyn, cymerir pob cam rhesymol o fewn gallu’r Ganolfan i sicrhau yr achosir yr anghyfleustra lleiaf posib i ddefnyddwyr Iechyd a Diogelwch Disgwylir i bob dysgwr/dysgwraig, wrth astudio ar un o gyrsiau Prifysgol Caerdydd, fod yn gyfrifol am ei ddiogelwch/diogelwch ei hun, yn ogystal â diogelwch eraill. Dylai pob dysgwr hefyd fod yn ymwybodol o bolisïau iechyd a diogelwch Prifysgol Caerdydd a Chod Ymddygiad y Ganolfan, fel y’u hamlinellir yn Llawlyfr Dysgwyr y Ganolfan. Nodwch yr isod yn benodol: • Rhowch wybod i’r tiwtor os byddwch yn gadael y wers ynghynt na’r amser gorffen arferol. • Rhowch wybod i’r tiwtor wybod os ydych yn sâl neu’n methu mynychu gwers am ba bynnag reswm. • Rhowch wybod i’r tiwtor am unrhyw ddamwain mewn gwers neu ar weithgaredd dysgu anffurfiol. • Os ydych yn mynychu gweithgaredd dysgu anffurfiol, sicrhewch ffordd ddiogel o gyrraedd y lleoliad, ac yn yr un modd i gyrraedd adre. Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw leoliad. Dylid rhoi gwybod ar unwaith i’r tiwtor am bob damwain a dylid cwblhau’r ffurflenni damweiniau perthnasol. Disgwylir i chi ddarllen y telerau ac amodau hyn ar y cyd â llawlyfr dysgwyr y Ganolfan (cewch eich llawlyfr yn eich gwers gyntaf). /LearnWelsh @LearningWelsh 43
 44. 44. Enrolment You may register in person by visiting the Centre at Cardiff University, online, over the phone or by post. It is vital that you complete ALL parts of the enrolment form, sign it and submit it to the Centre along with full payment prior to commencement of the course or you will not be able to attend. Fees/Payments When the Centre receives your enrolment form and payment, an acknowledgement letter will be sent to you. When your payment has been processed you will then receive a receipt if applicable which may take up to 6 weeks. At busy periods receipts may not be sent out by the start of the course. Failure to provide payment will reverse all bookings. For courses over £60 please contact us regarding paying by instalments. Paying in instalments online: The payments will be made over 3 consecutive months. The first payment when you enrol and two monthly payments to follow. Reduction in the Course Fee A reduction of 10% is available for any current learners who would like to proceed with their learning on a Cardiff University (CU/PC) course starting in 2014 (to the value of £60 or more) if you enrol before 18 July 2014. To be eligible for this reduction you must complete and return your registration form with payment to the Centre by the 18/7/14. You’re unable to book online if you would like to claim the discount but you’re still able to pay in instalments - Please send 3 post-dated cheques with your enrolment form and the discount code before the date above. After this date you will be expected to pay the full amount. A reduction of 50% in the fee is available (excluding residential courses or courses below £60) for those receiving a Housing Benefit, Income Support, Child Tax Credit, Incapacity Benefit, Employment and Support Allowance, Income Based Job Seekers Allowance, Pension Credit, or if you are a full-time student. To receive this reduction, you must send a current copy of any relevant documentation noting your entitlement to benefit or pension, or your status as a student with your enrolment form. Employer Invoices If your employer is going to pay for your course, you will need to attach a letter of authorisation or a Purchase Order from your employer to your enrolment form. Please remember to complete the relevant information on the enrolment form noting the contact name, department and name and address of your employer to enable us to send them an invoice requesting payment. Cancellation of Courses and Refunds Every effort is made to avoid cancelling or shortening courses. Where courses are not viable, we will close the class and will make every effort to offer you an alternative option. Cardiff University reserves the right to close or cancel courses due to special events or circumstances beyond their control. No fees will be charged for this. Terms and Conditions for the enrolment Cardiff University Courses only (provider code CU or PC) www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471044
 45. 45. If you feel, having enrolled and paid for a course, that the course is unsuitable or if you are no longer able to attend the course for valid reasons, we will refund you the full cost of the course if you decide to leave before the end of the first two weeks of the course. No refund will be given if you decide to leave a course after the first two weeks of it commencing. If you’re paying in instalments you will still be paying for the whole year and will not be able to cancel the recurring payment after the first two weeks of it commencing. Where there are special circumstances, any refund would be granted at the Centre’s discretion. Please note that a refund can take up to 6 weeks to be processed. If you wish to cancel your registration you must advise us by letter or e-mail, giving us at least 24 hours notice. If we have not received a letter from you, or if you have given less than 24 hours notice, the course fee must be paid in full. A standard £10 administrative fee will be charged on every occasion. Transfers You may transfer from one course to another during the period of the course on which you have originally enrolled. If this occurs, and the cost of the course to which you are transferring to is lower than the course on which you originally enrolled, you may be entitled to a refund. Consideration will be given to how much of the new course remains. However, if the cost of the course to which you are transferring is greater than the course on which you originally enrolled, we reserve the right to ask you for the difference in cost for that particular course. This again is dependent on how much of the course remains. Any refund will be subject to a small administrative fee. Note: Whilst every effort is made to ensure that all the information in the Prospectus is accurate at all times, some changes may occur during the year, without notice. The Centre reserves the right to amend, change or cancel any provision within this Prospectus without prior notice. If this happens, every reasonable effort will be made to minimise any inconvenience. Health and Safety All Cardiff and the Vale of Glamorgan Welsh for Adults students, whilst studying on one of Cardiff University’s courses, are responsible for their own safety and the safety of others. All students should also be aware of Cardiff University’s health and safety policies and also the Centre’s Code of Conduct policy, as outlined in the Centre’s Student Handbook. Note in particular the following: • Let the tutor know if you decide you need to leave the lesson earlier than when the lesson normally ends. • Let the tutor know if you are ill or if you are unable to attend the lesson. • Let the tutor know of any accidents or incidents which occur in a lesson or on an informal learning activity, students must arrange a safe way to arrive at the location and return home. Smoking is not permitted in any location. All accidents must be reported immediately to tutors and accident forms must be completed. You must read these terms and conditions in conjunction with the student handbook. (You will be given your learners handbook in your first lesson). /LearnWelsh @LearningWelsh 45
 46. 46. Dysgu Anffurfiol a Chymorth Ychwanegol Hoffech chi ragor o gymorth gyda’ch Cymraeg ond dych chi’n ansicr o’r cymorth sydd ar gael? Dyma 10 ffordd y gallen ni eich helpu chi ymhellach: 1 Gweithgareddau – Mae llawer o weithgareddau yn cael eu trefnu ar eich cyfer chi bob mis er mwyn rhoi’r cyfle i chi ymarfer eich Cymraeg. Byddwch yn derbyn Rhaglen y Dysgwyr bob tymor a fydd yn cynnwys yr holl weithgareddau hyn a llawer mwy! 2 Heriau’r Haf - Cyfres o heriau i chi i’w cyflawni dros yr haf i ymarfer eich Cymraeg. 3 Clybiau Darllen - Cyfle gwych i chi ymarfer eich sgiliau darllen, llafar, ysgrifennu ac ehangu eich geirfa. 4 Clinig Iaith - Yn ddelfrydol os dych chi wedi colli ambell i wers ac eisiau help i ddal lan neu os dych chi jyst eisiau ymarfer eich Cymraeg. 5 Y Rhaglen Fentora - Cyfle i chi gael eich paru gyda siaradwr Cymraeg fel bod cyfle gwych gyda chi i ymarfer eich Cymraeg yn eich amser sbâr. 6 Y Bont - Ewch ar y Bont i weld yr holl adnoddau ychwanegol sydd ar gael i chi. 7 Stafell Sgwrsio - Ewch ar y Bont ar nosweithiau Iau er mwyn ymarfer eich Cymraeg yn yr Ystafell Sgwrsio moodlehelpdesk@cardiff.ac.uk 8 Cyrsiau Sadwrn a Phreswyl. 9 Rhowch wybod i’ch tiwtor am eich anghenion a bydden nhw’n siˆwr o’ch helpu chi. 10 Cysylltwch â’r Swyddog Llais y Dysgwyr er mwyn rhannu eich awgrymiadau ar sut y gallen ni wella ein gwasanaeth. Informal Learning and Extra Support Would you like extra support with your Welsh but you’re unsure of what’s available? Here’s ten ways we can help you further: 1 Activities – Lots of activities are organised for you every month to give you the opportunity to practise your Welsh. You will receive a Learners Programme every term which will include these activities and much more! 2 The Summer Challenges - A series of challenges to complete over the summer to practise your Welsh. 3 Reading Clubs - A great opportunity to improve your reading, pronunciation and written skills and expand your vocabulary. 4 Language Clinics - Ideal if you have missed a few lessons and want a helping hand to catch up or if you just want to practise your Welsh. 5 The Mentoring Programme - A chance for you to be paired with a Welsh speaker so you have a great opportunity to practise your Welsh in your spare time. 6 Y Bont - Go to Y Bont and see all of the extra resources available to you. 7 Chatroom - Go to Y Bont on Thursday evenings to practise your Welsh in the Chatroom. moodlehelpdesk@cardiff.ac.uk 8 Saturday and Residential Courses. 9 Inform your tutor of your needs and they’ll be sure to help you. 10 Contact our Learner Voice Officer to share any thoughts and suggestions on how we can improve our services further. www.learnwelsh.co.uk | 029 2087 471046
 47. 47. 029 2087 0000 learn@cardiff.ac.uk www.cardiff.ac.uk/learn dysgu@caerdydd.ac.uk www.caerdydd.ac.uk/dysgu Your Life, Your Learning, Your Choices Eich Bywyd Chi, Eich Addysg Chi, Eich Choices Chi Our courses are designed to fit in with your busy lifestyle and run in the evening, day-time and weekends. Also you will enjoy expert tuition in an open, relaxed and inclusive learning environment. You don’t need lots of qualifications, everyone is welcome! Subjects include: •• Asian and Arabic Studies • Business and Management • Computer Studies • European Languages • Humanities • Law • Science and Environment •• Social Studies Book on a course now! Or request your copy of Choices. Mae’n cyrsiau’n cael eu cynllunio i gyd-fynd â’ch ffordd brysur chi o fyw, gan redeg gyda’r nos, yn ystod y dydd ac ar y penwythnos. Hefyd cewch eich hyfforddi gan arbenigwyr a hynny mewn amgylchedd dysgu agored, braf a chynhwysol. Does dim angen llawer o gymwysterau arnoch, ac mae croeso i bawb! Mae’rMae’r pynciau’n cynnwys: • Astudiaethau Asiaidd ac Arabaidd • Busnes a Rheoli • Cyfrifiadureg • Ieithoedd Ewropeaidd • Y Dyniaethau • Y Gyfraith •• Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd • Astudiaethau Cymdeithasol Archebwch le ar gwrs nawr! Neu gofynnwch am eich copi chi o Choices. Cardiff Centre for Lifelong Learning Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes
 48. 48. Cardiff University is registered by the Charity Commission. registered charity, no. 1136855 / elusen gofrestredig, rhif 1136855. Sut i ymrestru ar gwrs: 1 Ymrestrwch ar gwrs trwy ein gwefan www.learnwelsh.co.uk 2 Cwblhewch ffurflen ymrestru a’i dychwelyd i’r Ganolfan. Lawrlwythwch y ffurflen oddi ar ein gwefan neu gysylltwch â’r Ganolfan i dderbyn un. 3 Ffoniwch y Ganolfan i dalu dros y ffôn neu i holi am ffurflen ymrestru: 029 2087 4710 How to enrol on a course: 1 Enrol on our course through our website www.learnwelsh.co.uk 2 Complete a registration form and return to the Centre. Download a form from our website or contact the Centre to request one. 3 Call us at the Centre to pay over the phone or enquire about an enrolment form: 029 2087 4710 i i Ffordd newydd o dalu! Talu dros 3 mis! Brand new way to pay! Pay over 3 months!

×