Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

1 7 michal krejsta, pfizer

on

 • 1,866 views

Hlavní prezentace Cenová soutěž v Praxi, Michal Krejsta

Hlavní prezentace Cenová soutěž v Praxi, Michal Krejsta

Statistics

Views

Total Views
1,866
Views on SlideShare
1,866
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

1 7 michal krejsta, pfizer 1 7 michal krejsta, pfizer Presentation Transcript

 • Michal Krejsta Director HB WBB, Pfizer CZ General Director, Pfizer Belarus Diskuzní panel: Cenová soutěž v praxi
 • Obsazení panelu aneb soutěž optikou zadavatelů i soutěžících! Cenová soutěž ve fakultním ZZ FN Motol PharmDr.Petr Horák (Vedoucí lékárník Ústavní lékárny FN Motol) 4 Cenová soutěž v privátním holdingu PZP, skupině AGEL MUDr. Filip Horák (Ředitel pro strategii Agel, MpP Agel) 5 Cenová soutěž ve specializovaném ZZ IKEM Praha Mgr. Michal Hojný (Vedoucí lékárník Ústavní lékárny IKEM Praha, Víceprezident České lékarnické komory) 3 Právní souvislosti s poskytováním slev JUDr. Kateřina Davidová (Advokát, Advokátní kancelář KMVS) 2 Cenová soutěž jako nástroj konkurenceschopnosti PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Director Pfizer HB WBB) 1 Cenová soutěž v řetězci lékáren Česká lékárna Mgr. Luboš Korbelář (Obchodní a mrkt. ředitel Česká lékárna) 6 Cenová soutěž a lékárenský velkoobchod Ing. Jan Rohrbacher (Výkonný ředitel a jednatel Alliance Healthcare, ČR) 7
  • Odlišení
  • Růst (trh/ MS/ EI)
  • Obrana
  Cenová soutěž (Price competition) jako nástroj konkurenceschopnosti
 • Obsah prezentace
  • Veřejné zakázky (VZ):
   • VZ malého rozsahu,
   • podlimitní VZ,
   • nadlimitní VZ.
  Cenová soutěž
  • Kategorie VZ a druhy zadávacích řízení:
   • výběrové řízení,
   • poptávkové řízení,
   • elektronická aukce.
  • Bonusování:
   • sleva z ceny (snížená cena),
   • naturální rabat (zboží zdarma),
   • obratový bonus (množstevní bonus).
 • Co je cenová soutěž? Cenová soutěž (CS): a) je soutěž o nejnižší cenu za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků nebo k zajištění nejnižšího doplatku pro pojištěnce a b) k zajištění účelného vynakládání prostředků zdravotního pojištění. Zadavatel : a) zdravotní pojišťovna (plátce PZP), b) jiný podatel jako např. SÚKL (regulátor). Zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění Cenová soutěž dle současné legislativy (SÚKL) : a) úhrada se nastavuje na cenu výherce, b) všichni ostatní ve skupině nejsou delistováni a mohou své ceny upravit na novou hranici úhrady. Připravované změny Zákona č. 48/1997 Sb.: a) cenové soutěže budou koncipovány na principu „Vítěz bere vše“, b) po stanovenou dobu bude ve skupině hrazen pouze vítěz soutěže , ostatní přípravky budou delistovány ze seznamu hrazených přípravků. Plátce Regulátor Poskytovatel CS
 • Co je veřejná zakázka? Veřejná zakázka (VZ) na dodávky je: zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem (veřejný, centrální a sdružení zadavatelů) a jedním či více dodavateli , jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek (zboží) . Podle výše předpokládané hodnoty (= předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele bez DPH, tzv. limita VZ) se dělí na: a) veřejná zakázka malého rozsahu (1Kč - 2,000.000,- Kč bez DPH) b) podlimitní veřejná zakázka (2,000.000,- Kč – 3,236.000,- Kč bez DPH, v ČR) c) nadlimitní veřejná zakázka (3,236.000,- Kč – více, EU) Předpokládaná hodnota se vztahuje k dodávce a stanovuje se na: a) konkrétní dobu účinnosti smlouvy – doba určitá , b) déle než 48 měsíců – doba neurčitá. Základem pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky, jejímž předmětem jsou opakující se nebo trvající dodávky, je součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek , které mají být zadavatelem pořízeny během následujících 12 měsíců. Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (novela zákona č. 179/2010 účinná od 15.9.2010) Plátce Regulátor Poskytovatel VZ
 • VZ Kategorie veřejných zakázek Základní kategorie VZ dle předpokládané hodnoty: a) výběrové řízení – pro všechny nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky, tzn. nad 2,000.000,- Kč bez DPH, b) poptávkové řízení – pro všechny veřejné zakázky malého rozsahu, tzn. do 2,000.000,- Kč bez DPH.
  • Všechny zakázky nad 2 mil Kč bez DPH podléhají pravidlům vymezeným zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
  • Všechny zakázky malého rozsahu tj. do 2 mil Kč bez DPH nemusejí být zadávany dle výše uvedeného zákona, ale musí být u nich dodrženy základní principy tohoto zákona - zejména transparentnost výběrového řízení. Tato podmínka je naplněna tzv. poptávkovým řízením realizovaným před zakázkou malého rozsahu tj. oslovení minimálně tří uchazečů dle výběru zadavatele a řádné zdokumentování tohoto procesu. Dalšími principy jsou rovné zacházení a zákaz diskriminace.
  Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (novela zákona č. 179/2010 účinná od 15.9.2010) VŘ PŘ
 • Druhy zadávacích řízení Druhy zadávacích řízení (tzn. realizace VZ): 1, 2/ otevřené a užší zadávací řízení (§ 27 a 28), 3, 4/ jednací řízení s uveřejněním a bez uveřejnění (§ 29 a 34), 5/ soutěžní dialog (§ 35), 6/ zjednodušené podlimitní řízení (§ 38). Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (novela zákona č. 179/2010 účinná od 15.9.2010) Použití druhu zadávacího řízení je na volbě zadavatele , rozhodujícím faktorem jsou především podmínky , za nichž se zadávání uskutečňuje a charakter veřejné zakázky. Druhy tzv. quasi zadávacích řízení: a) rámcové smlouvy = písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním či více uchazeči uzavřená na dobu určitou, která upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se dodávek (zejména jde o cenu a množství). b) dynamický nákupní systém = plně elektronický systém pro pořizování běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům , kteří splní podmínky pro zařazení do dynamického nákupního systému a podají předběžnou nabídku (elektronicky přístupná zadávací dokumentace a hodnocení nabídek prostřenictvím elektonické aukce ). VZ VŘ PŘ 4 1 5 3 2 6
 • Postup realizace VZ
  • Informování o VZ:
  • a) informování o VŘ:
   • centrální adresa , tzn. neadresná výzva k podání nabídky,
   • nově má zadavatel povinnost uveřejnit na svém profilu písemnou výzvu k podání nabídek i ve zjednodušeném podlimitním řízení.
  • b) informování o PŘ:
   • - nejde přes centrální adresu, tzn. adresná výzva k podání nabídky (přímo od ZZ nebo oslovení distributorem) => hůře zachytitelné => vyžaduje úzkou interní a externí spolupráci.
  Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (novela zákona č. 179/2010 účinná od 15.9.2010) Postup realizace VZ: > zadávací dokumentace - > rozhodnutí přijetí VZ (distributor nebo výrobce) – > zpracování a odevzdání nabídky – > výsledek - > přidělení VZ -> nastavení ceny.
 • Principy realizace VZ Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (novela zákona č. 179/2010 účinná od 15.9.2010)
  • Principy realizace VZ:
  • existence tzv. konkurenčního efektu (větší # nabídek => nižší vysoutěžená cena),
  • možnost rozdělit VZ do několika menších dle komodit (povinnost nespadnout do nižší kategorie VZ),
  • využití zprostředkovatelské firmy není výhodou -> úzká specifikace = > menší počet účastníků,
  • před vypsáním VZ by si měl zadavatel udělat analýzu trhu , aby věděl jak konstruovat zadávací dokumentaci, aby se nepřihlásil jen jeden účastník (pětina VZ je stále vysoutěžena s jedním účastníkem),
  • zákaz ohýbání předmětu plnění VZ -> ve VZ zůstane jen jeden účastník,
  • návrh vytvořit „vzorový katalog zadávacích dokumentací“ a zavést do ZVZ princip hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
  • ÚHOS kontroluje zdali se VZ realizuje v souladu s ZVZ (princip transparentosti, nediskriminace a rovného zacházení),
  • MF kontroluje zdali se VZ realizuje v souladu se Zákonem o finanční kontrole,
  • budoucnost: transparentnost a elektronizace VZ.
 • Elektronická aukce Elektronická aukce (EA): = proces sloužící k hodnocení nabídek, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. Zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (novela zákona č. 179/2010 účinná od 15.9.2010)
 • Jak bonusovat? - aneb sleva z ceny, naturální rabat a obratový bonus! +
 • Sleva z ceny (snížená cena) Sleva z ceny (SzC): a) před dodáním léků, b) po dodání léků.
  • A) Sleva z ceny před dodáním léků:
  • adresná sleva na vstupu -> vždy musí být sleva z ceny vztažena ke konkrétnímu zboží (krabičce LP),
  • není-li sleva zahrnuta v jednotkové ceně LP je ji nutné zohlednit a uvést samostatně na vystavené fatuře tak, aby ji bylo možno spárovat,
  • základem pro marži je tzv. skutečná uplatněná cena ,
  • sleva z ceny snižuje základ daně z příjmu ,
  • slevu může poskytnout pouze prodávající na kupujícího (odběratele), ne výrobce na lékárnu pokud dodává přes distributora.
  Výrobce Distributor Lékárna faktura faktura
 • Sleva z ceny (snížená cena)
  • B) Sleva z ceny po dodání léků:
   • jedná se o adresnou slevu z ceny na zboží, které je již prodané ,
   • dobropis je vázán na konkrétní přípravek a je nutné zajistit jeho adresnost , tj. nutnost promítnout ho do fakturace konečnému spotřebiteli (na dokladu tedy musí být uvedena sleva z každého jednotlivého plnění),
   • sleva z ceny po dodání léků obecně snižuje základ daně z příjmu,
   • opravit původní základ daně je možné jen daňovým dobropisem, přičemž je ho možné zahrnout do daňového přiznání až v okamžiku, kdy jej obdrží odběratel (pozor na 3-letou lhůtu),
   • v případě poskytnutí finančího dobropisu nevzniká ze zákona povinnost opravovat základ daně z příjmu a tím se jedná o slevu z ceny bez vlivu na DPH.
  Výrobce Distributor Lékárna faktura faktura Dobropis Dobropis
 • Sleva z ceny (snížená cena)
   • dobropis je možné vystavit výhradně na vlastního odběratele
   • výrobce nemůže poskytnout slevy z ceny lékárně, neboť jí nic nedodal
  Výrobce Distributor Lékárna Dobropis faktura faktura
 • Naturální rabat (zboží zdarma) Naturální rabat (NR): a) u hrazených LP, b) u nehrazených neregulovaných LP.
  • A) Naturální rabat u hrazených LP:
  • v praxi nepoužitelné (díky cenové regulaci jej musí lékárník rozpočítat do ceny)
  • bod V. odst. 2 CP MZd: „v případě, že distributor v řetězci prodá přípravek dále za cenu nižší než cenu skutečně uplatněnou původcem, má se za to, že daný distributor uplatnil obchodní přirážku ve výši 0% a při dalším prodeji lze zahrnout do ceny pro konečného spotřebitele jen sníženou cenu distributora, která je dále základem pro výpočet maximální obchodní přirážky.“
  • 10+1 zdarma = 11.kus má cenu 0,- Kč, marže lze pouze 0,-Kč
  • POZOR: Je-li u léku uplatněn odpočet daně a následně je dle smlouvy či faktury tento lék poskytnut zdarma, vzniká povinnost odvést DPH na výstupu a to z ceny obvyklé!!! (mimo bezúplatně poskytnutých vzorků).
  +
 • Naturální rabat (zboží zdarma)
  • B) NR u nehrazených neregulovaných LP:
  • v praxi lze aplikovat,
  • neexistuje problém s cenovou regulací a poskytnutý bonus je pouze daňovou otázkou,
  • náležitosti přesné formulace kupní ceny a daňového dokladu platí obdobně jako u hrazených LP.
  +
 • Obratový bonus (množstevní bonus)
  • Obratový bonus (OB):
  • na rozdíl od slevy z ceny se obratový bonus nevztahuje k dodávce konkrétního zboží (neadresný), ale k celkovému objemu dodávek,
  • jedná se o poskytnutí peněz bez konkrétní protihodnoty s daňově uznatelným základem (jedna z forem finančního plnění , které není předmětem DPH),
  • pojem finanční či obratový bonus není v českých daňových předpisech samostatně upraven,
  • základní charakteristiky obratových bonusů jsou nastíněny v Pokynu D-210 vydané MF ČR ,
 • Obratový bonus (množstevní bonus)
  • A) Obratový bonus poskytovaný distributorem:
   • 1/ distributor může poskytovat lékárnám bonusy dle bonusového
   • schématu výrobce,
   • 2/ výrobce a distributor mohou mít vlastní bonusové schéma ,
   • pak ale nemůže výrobce napřímo motivovat lékárnu.
  Výrobce Distributor Lékárna faktura faktura Obratový bonus Obratový bonus
 • Obratový bonus (množstevní bonus)
  • B) Obratový bonus poskytovaný konečnému odběrateli:
   • obratový bonus je možno poskytnout i napřímo, tedy výrobcem lékárně,
   • jsou-li splněny obecné požadavky (např. obratový bonus nemá charakter slevy z ceny ) zůstává obratový bonus vyplacený napřímo mimo předmět DPH,
   • bonus může poskytovatel zohlednit v základu daně z příjmů poskytovatele, pokud existuje přímá souvislost s jeho výnosy,
   • na straně lékárny se jedná o provozní výnos, který neovlivní cenu nakoupeného zboží,
   • bonus je pro lékárnu zdanitelným výnosem v roce, ke kterému se vztahuje (bez ohledu na datum vyplacení).
  Výrobce Distributor Lékárna faktura faktura Obratový bonus
 • SLEVA Z CENY
   • adresná
   • ovlivňuje cenu nakoupeného zboží
   • nelze poskytnout napřímo lékárně
   • finanční dobropis
   • předmětem DPH
  OBRATOVÝ BONUS
  • neadresný
  • neovlivňuje cenu nakoupeného zboží
  • lze poskytnout napřímo lékárně
  • daňový dobropis
  • mimo předmět DPH
  Rozdíl mezi slevou z ceny a obratovým bonusem
 • ...INOVACE ...REFERENCE ...RŮST Efektivní stragie…
 • Děkuji za pozornost!