TILVEJEBRINGELSE AF PLANGRUNDLAG             Viborg Advokatforening           Onsdag den 9. novembe...
PROGRAM•  Planloven                Cases:  •  Formål mv.             Rute 26  •  Miljøk...
PLANLOVEN
PLANLOVEN•  PL Kap. 1 - Formål:  PL  1, stk. 1:  ”Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de sam...
PLANLOVEN•  Oversigt – lovens opbygning:•   Kap. 1. Formål                    •  Kap. 6. Planers t...
MILJØKONSEKVENSVURDERING
MILJØKONSEKVENSVURDERING•  Kravet om miljøkonsekvensvurdering vedrører de procedurer, der skal følges, inden visse planer...
VVM - PROCEDURE•    Formål:    Formålet med VVM-proceduren er at sikre en forudgående undersøgelse af projektets/ a...
SMV - PROCEDURE•    Efter Miljøvurderingslovens regler skal der udarbejdes en SMV - vurdering for planer og programmer,...
LANDSPLANLÆGNING
LANDSPLANLÆGNING•  PL Kap. 2, PL  2 – 4 + PL Kap. 6.•  Kompetence:        Miljøministeren (MM) er ansvarlig fo...
PLANLÆGNING TIL BUTIKSFORMÅL•  PL Kap. 2.d, PL   5l – 5t.•  Formål:   PL  5l.•  Placering:  PL  5m.     ...
REGIONAL UDVIKLINGSPLANLÆGNING
REGIONAL UDVIKLINGSPLANLÆGNING•  PL Kap. 3, PL  10a – 10b + PL Kap. 6.•  Kompetence:      Den regionale udvikling...
KOMMUNEPLANLÆGNING
KOMMUNEPLANLÆGNING•  PL Kap. 4, 1. del – PL   11 – 11f + Kap. 6.•  Oversigt:  •  Kompetence, form og indhold   ...
FORLØBERE FOR LOKALPLANLÆGNING
FORLØBERE FOR LOKALPLANLÆGNING•  Strukturplan – eksempel: Forslag til strukturplan for Viborg Syd samt miljørapport (SMV)...
LOKALPLANLÆGNING
LOKALPLANLÆGNING•  PL Kap. 5, PL     13 – 21a + PL Kap. 6 + vejledning om lokalplanlægning.•  Oversigt:  •  Komp...
REALISERING AF PLANER
EKSPROPRIATIONSBETINGELSER•  Grundlovens (GRL)  73, stk. 1:  ”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at af...
KOMMUNAL EKSPROPRIATION•  PL  47 - Ekspropriation:  ”Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører p...
KOMMUNAL EKSPROPRIATION•  Fremgangsmåde ved kommunal ekspropriation:  PL  47, stk. 3:  ”Ved ekspropriationens gennem...
KOMMUNAL EKSPROPRIATION•  Fremgangsmåde ved kommunal ekspropriation – fortsat:                      ...
KOMMUNAL EKSPROPRIATION•  Klage over ekspropriationsbeslutningen:  Jf. PL  58, stk. 1, nr. 2 kan selve ekspropriations...
KOMMUNAL EKSPROPRIATION•  Taksationsmyndigheder:  PL  50, stk. 1, 1. pkt.:  ”Taksationsmyndighederne efter LOV fasts...
STATSLIG EKSPROPRIATION•  Ekspropriationsprocesloven (EPL):  Anvendelsesområde:  EPL  1:  ”Lovens regler finder a...
STATSLIG EKSPROPRIATION•   Fremgangsmåde ved statslig ekspropriation:  Forarbejder    Anmodning om      TM he...
STATSLIG EKSPROPRIATION•   Fremgangsmåde ved statslig ekspropriation - fortsat:      Arealfortegnelse med    Ek...
STATSLIG EKSPROPRIATION•  Prøvelse af ekspropriationsbeslutningen:  Jf.  EPL   19  kan  ekspropriationskommission...
ERSTATNING I EKSPROPRIATIONSSAGER
ERSTATNING I EKSPROPRIATIONSSAGER•  Jf. GRL 73, stk. 1 skal der ydes ”fuldstændig erstatning” ved ekspropriation (og lige...
ERSTATNING I EKSPROPRIATIONSSAGER•  Som udgangspunkt skal erstatningen fastsættes efter de muligheder og forventninger, d...
CASES
RUTE 26•  Implementerer hele planregisteret•  Statsvej – LOV•  Fastlæggelse efter indstilling fra TM ved lov•  Vejrese...
GL. AALBORGVEJ•  Arealinfo.dk•  Shell-tanken•  Nuværende plangrundlag og tinglyste servitutter•  Forløbere for indledn...
TOMMY JENSEN - SAGEN•  U 2008.2608 H•  Kommuneplanlægning•  Ekspropriation - delvis erstatningsfastsættelse•  Lokalpla...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tilvejebringelse af plangrundlag

611 views

Published on

Viborg Advokatforening 9. november 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tilvejebringelse af plangrundlag

 1. 1. TILVEJEBRINGELSE AF PLANGRUNDLAG Viborg Advokatforening Onsdag den 9. november 2011 Advokat Vibeke Asmin Hansen og Advokatfuldmægtig Andreas Errebo-Jensen
 2. 2. PROGRAM• Planloven Cases: • Formål mv. Rute 26 • Miljøkonsekvensvurdering Gl. Aalborgvej • Landsplanlægning Tommy Jensen – sagen • Regional udviklingsplanlægning • Kommuneplanlægning • Lokalplanlægning• Realisering af planer • Ekspropriationsbetingelser • Kommunal ekspropriation • Statslig ekspropriation • Erstatning i ekspropriationssager
 3. 3. PLANLOVEN
 4. 4. PLANLOVEN• PL Kap. 1 - Formål: PL 1, stk. 1: ”Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.” PL 1, stk.2: ”Loven tilsigter særlig, 1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner, 2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber, 3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource, 4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og 5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.”
 5. 5. PLANLOVEN• Oversigt – lovens opbygning:• Kap. 1. Formål • Kap. 6. Planers tilvejebringelse og ophævelse• Kap. 2. Landsplanlægning • Kap. 6 a. Lokal Agenda 21 • Kap. 7. Zoneinddelingen og landzoneadministrationen• Kap. 2 a. Planlægning i kystområderne • Kap. 8. Sommerhusområder• Kap. 2 b. (Ophævet) • Kap. 9. Servitutter• Kap. 2 c. Planlægning i hovedstadsområdet • Kap. 10. Tilbageførsel• Kap. 2 d. Planlægning til butiksformål • Kap. 11. Ekspropriation, overtagelse mv.• Kap. 2 e. Planlægning og landzoneadministration for • Kap. 12. Tilsyn kommuner i yderområder og ikke brofaste øer • Kap. 13. Administrative bestemmelser mv.• Kap. 3. Regional udviklingsplanlægning • Kap. 14. Klage og søgsmål• Kap. 4. Kommuneplanlægning + Vurdering af • Kap. 15. Lovliggørelse og straf virkningerne på miljøet • Kap. 16. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser• Kap. 5. Lokalplanlægning• Kap. 5 a. Udbygningsaftaler om infrastruktur
 6. 6. MILJØKONSEKVENSVURDERING
 7. 7. MILJØKONSEKVENSVURDERING• Kravet om miljøkonsekvensvurdering vedrører de procedurer, der skal følges, inden visse planer kan vedtages/godkendes eller inden der kan gives tilladelse til visse projekter/anlæg. Sondring: Visse planer → SMV = Strategisk Miljøkonsekvens Vurdering. Miljøvurderingsloven. Visse projekter/anlæg → VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet. PL Kap. 4, 2. del og VVM bekg.• Såvel SMV- som VVM-reglerne bygger på en bred definition af miljøbegrebet!
 8. 8. VVM - PROCEDURE• Formål: Formålet med VVM-proceduren er at sikre en forudgående undersøgelse af projektets/ anlæggets indvirkning på miljøet og samtidig at sikre høring af offentligheden forud for projektets/anlæggets gennemførelse. Herved tilvejebringes et mere sikkert grundlag for kommunalbestyrelsens evt. senere beslutning om at meddele tilladelse til projektet/anlægget.• Procedure: Offentliggørelse Offentliggørelse Anmeldelse Screening Redegørelse Tilladelse Projekt/ anlæg påbegyndes VVM procedure • Screening – afgørelsen fører i de fleste tilfælde til, at der ikke er VVM-pligt!
 9. 9. SMV - PROCEDURE• Efter Miljøvurderingslovens regler skal der udarbejdes en SMV - vurdering for planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidige tilladelser for projekter/anlæg omfattet af VVM – reglerne.• Som led i SMV – vurderingen skal der udarbejdes en (overordnet) miljørapport, der skal fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på ”miljøet” og rimelige alternativer. Miljørapporten skal indeholde oplysninger som nævnt i lovens bilag 1.• Procedure: Offentliggørelse Offentliggørelse Planforslag Screening Redegørelse Tilladelse Plan vedtages VVM procedure • At der allerede er udarbejdet en SMV – vurdering af planen/programmet har det som udgangspunkt ikke betydning for, om der senere skal udarbejdes en VVM – vurdering af projektet/anlægget. Dog kan processerne koordineres, for at undgå dobbeltarbejde – f.eks. hvor tilvejebringelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan er nødvendig. Den miljøvurdering af projektet/anlægget der følger af VVM – reglerne, vil således – som hovedregel – kunne tilgodese kravene til SMV – vurdering af plantillægget.
 10. 10. LANDSPLANLÆGNING
 11. 11. LANDSPLANLÆGNING• PL Kap. 2, PL 2 – 4 + PL Kap. 6.• Kompetence: Miljøministeren (MM) er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, jf. PL 2, stk. 1.• Form: Der udarbejdes ikke samlet landsplan, men MM er tillagt en række • styringsmidler til sikring af de landsplanmæssige interesser. Retligt bindende styringsmidler: • Landsplandirektiver, jf. PL 3, stk. 1. • Pålæg, jf. PL 3, stk. 4. • “Call-in”, jf. PL 3, stk. 5. • Vetoret og -pligt, jf. PL 29, jf. 28. Ikke retligt bindende styringsmidler: Landsplanredegørelse, PL 2, stk. 2. • Rapporter, PL 2, stk. 4 • Oversigt over statslige interesser, PL 2 a.
 12. 12. PLANLÆGNING TIL BUTIKSFORMÅL• PL Kap. 2.d, PL 5l – 5t.• Formål: PL 5l.• Placering: PL 5m. Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten), samt i den centrale del af en bydel (bydelscenter) i større byer med mindst 20.000 indbyggere. I hovedstadsområdet og i Aarhus kan der som de eneste steder i landet udlægges nye områder til butiksformål til aflastning af bymidten (aflastnings-områder).• Arealer: Dagligvarebutikker: maks. butiksstørrelse: 3.500 m2 Udvalgsvarebutikker: maks. butiksstørrelse: 2.000 m2• Kompetence: Den nærmere planlægning til butiksformål foregår primært i kommune- og lokalplanen, der skal ske indenfor rammerne i PL kap. 2.d.
 13. 13. REGIONAL UDVIKLINGSPLANLÆGNING
 14. 14. REGIONAL UDVIKLINGSPLANLÆGNING• PL Kap. 3, PL 10a – 10b + PL Kap. 6.• Kompetence: Den regionale udviklingsplan tilvejebringes af Regionsrådet, jf. PL 10 a, stk. 1.• Form: Den regionale udviklingsplan regulerer ikke arealanvendelsen, men indeholder en samlet, overordnet vision for regionens udvikling. Planen er gældende for en 4årig periode og udarbejdes efter valg.• Indhold: PL 10 a. Negativ afgrænsning, 10 a, stk. 2: Den regionale udviklingsplan må ikke stride mod landsplanlægningen (rammestyringsprincippet). Positiv afgrænsning, 10 a, stk. 3 - 5: Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig fremtidig udvikling for regionen. Udviklingsplanen skal indeholde kortbilag der løst illustrerer den ønskede udvikling.
 15. 15. KOMMUNEPLANLÆGNING
 16. 16. KOMMUNEPLANLÆGNING• PL Kap. 4, 1. del – PL 11 – 11f + Kap. 6.• Oversigt: • Kompetence, form og indhold Forslag i politisk behandling • Tilvejebringelse og ophævelse Offentlighed og veto • Strategi i politisk behandling Vedtagelse og retsvirkning • Offentlighed• Tidslinje: 8 uger 8 uger Strategi Offentliggørelse Evt. ændringer og Kommuneplanforslag Vedtagelse Bekendtgørelse offentliggørelse Ideer, forslag og kommentarer mv. Indsigelser og veto
 17. 17. FORLØBERE FOR LOKALPLANLÆGNING
 18. 18. FORLØBERE FOR LOKALPLANLÆGNING• Strukturplan – eksempel: Forslag til strukturplan for Viborg Syd samt miljørapport (SMV)• Debatoplæg• Borgermøder• Trafikundersøgelser• Støjmålinger• Museumsundersøgelser• Forureningsundersøgelser
 19. 19. LOKALPLANLÆGNING
 20. 20. LOKALPLANLÆGNING• PL Kap. 5, PL 13 – 21a + PL Kap. 6 + vejledning om lokalplanlægning.• Oversigt: • Kompetence • Indhold • Tilvejebringelse og ophævelse 8 uger 4 uger HVIS indsigelser• Tidslinje: Evt. 14 - forbud Planforslag Vedtagelse Bekendtgørelse Indsigelser• PL 42, grundejerforeninger og overdragelse af fællesarealer
 21. 21. REALISERING AF PLANER
 22. 22. EKSPROPRIATIONSBETINGELSER• Grundlovens (GRL) 73, stk. 1: ”Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning” • Krav om hjemmel. • Krav om nødvendighed. • Krav om aktualitet.
 23. 23. KOMMUNAL EKSPROPRIATION• PL 47 - Ekspropriation: ”Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.” En kommune- eller lokalplan har alene virkning ex nunc - dvs. for fremtiden. Allerede lovligt eksisterende forhold berøres som udgangspunkt ikke af planen – dvs. ingen handlepligt. Ekspropriation er derfor i praksis et vigtigt middel for myndighederne til gennemførelse af planer.• PL 48 – Overtagelse på begæring: ”Når en lokalplan eller en byplanvedtægt har forbeholdt en ejendom til et offentligt formål, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning”. Når en ejendom i en lokalplan udlægges til offentlige formål begrænser dette ejendommens anvendelsesmuligheder. Ejendommen i princippet bliver usælgelig.
 24. 24. KOMMUNAL EKSPROPRIATION• Fremgangsmåde ved kommunal ekspropriation: PL 47, stk. 3: ”Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i LOV 45 (forarbejder) og 47-49 (ekspropriationens gennemførelse og ekspropriationsbeslutning) tilsvarende anvendelse En lokalplan kan ikke danne grundlag for ekspropriation, før den er offentligt bekendtgjort efter PL 30 og derved har fået endelig bindende virkning, jf. PL 18. Heller ikke de indledende skridt til ekspropriationen bør finde sted, før lokalplanen er endeligt vedtaget og dermed kendt af offentligheden .
 25. 25. KOMMUNAL EKSPROPRIATION• Fremgangsmåde ved kommunal ekspropriation – fortsat: 4 uger 3 uger Forarbejder Arealfortegnelse med Indkaldelse til Åstedsforretning Ekspropriationsbeslutning ekspropriationsplan åstedsforretning Offentliggørelse / indvarsling Bemærkninger/ ændringsforslag Meddelelse evt. med forslag til erstatningsfastsættelse
 26. 26. KOMMUNAL EKSPROPRIATION• Klage over ekspropriationsbeslutningen: Jf. PL 58, stk. 1, nr. 2 kan selve ekspropriationsbeslutningen påklages til NMKN. Nævnet har fuld prøvelsesret af såvel retlige spørgsmål som hensigtsmæssighedsspørgsmål.
 27. 27. KOMMUNAL EKSPROPRIATION• Taksationsmyndigheder: PL 50, stk. 1, 1. pkt.: ”Taksationsmyndighederne efter LOV fastsætter erstatning for ekspropriation efter PL 47… ” PL 50, stk. 2: ”Om sagernes behandling for taksationsmyndighederne og erstatningens fastsættelse og udbetaling mv. finder 51-56 og 59-67 i LOV tilsvarende anvendelse.” Taksationsmyndigheder efter LOV: • Kommunalbestyrelsen eksproprierer og fastsætter erstatning, jf. LOV 49, stk. 3. • Taksationskommissionen, jf. LOV 52. • Overtaksationskommissionen, jf. LOV 54. • Domstolene, jf. LOV 65.
 28. 28. STATSLIG EKSPROPRIATION• Ekspropriationsprocesloven (EPL): Anvendelsesområde: EPL 1: ”Lovens regler finder anvendelse ved ekspropriation vedrørende fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet.” Taksationsmyndigheder efter EPL: • Ekspropriationskommissionen eksproprierer og fastsætter erstatning. • Taksationskommissionen. • Domstolene.
 29. 29. STATSLIG EKSPROPRIATION• Fremgangsmåde ved statslig ekspropriation: Forarbejder Anmodning om TM henviser ekspropriations- Anlægsmyndigheden Ekspropriationskommissionen ekspropriation fra begæringen til foretager foreløbig indkalder til anlægsmyndighed til TM ekspropriationskommissionen afmærkning af projektet besigtigelsesforretning Bekendtgørelse / underretning / oversigtsplaner 4 uger Besigtigelsesforretning Anlægget vedtages af TM meddeler ekspropriationskommissionen ekspropriationsbemyndigelse til anlægsmyndigheden Alm. prøvelse af projektet Bekendtgørelse / underretning Bemærkninger/ ændringsforslag
 30. 30. STATSLIG EKSPROPRIATION• Fremgangsmåde ved statslig ekspropriation - fortsat: Arealfortegnelse med Ekspropriationskommissionen 4 uger Ekspropriationsforretning ekspropriationsplan indkalder til ekspropriationsforretning Bekendtgørelse / indvarsling Adgang til at redegøre for synspunkter der bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Ekspropriationskommissionen fremsætter forslag til erstatningsbeløbets størrelse med angivelse af de erstatningsposter, som det omfatter. Evt. 2 uger Evt. kendelse om erstatningens fastsættelse Klage/domstolsprøvelse Forslaget udfærdiges evt. i Kendelsen skal være ledsaget skriftlig form og fremsendes af grunde og særligt angive til parterne, hvorefter de har kommissionens stilling til de 14 dage til at overveje det af parterne påberåbte fremsatte forslag. omstændigheder.
 31. 31. STATSLIG EKSPROPRIATION• Prøvelse af ekspropriationsbeslutningen: Jf. EPL 19 kan ekspropriationskommissionens kendelse indbringes til efterprøvelse for taksationskommissionen fsva. erstatningsudmålingen. Jf. EPL 26, stk. 1, 1. pkt. skal sag om ekspropriationsaktens lovlighed indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at ekspropriationskommissionens bestemmelse om ekspropriation er truffet, jf. EPL 15, stk. 4 (dvs. efter ekspropriationsforretningen). Jf. EPL 26, stk. 1, 2. pkt. skal sag om erstatningen indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at taksationskommissionens kendelse er afsagt, jf. EPL 19, stk. 5, jf. EPL 17, stk. 4. Jf. EPL 26, stk. 2 kan spørgsmål der kan prøves af en taksationskommission ikke indbringes for domstolene, forinden taksationskommissionens afgørelse foreligger.
 32. 32. ERSTATNING I EKSPROPRIATIONSSAGER
 33. 33. ERSTATNING I EKSPROPRIATIONSSAGER• Jf. GRL 73, stk. 1 skal der ydes ”fuldstændig erstatning” ved ekspropriation (og ligeledes ved overtagelse på begæring).• Handelsværdi: • Sammenlignelige handler. • Ejendomsmæglererklæringer. • Købstilbud til ejeren. • Offentlig vurdering. • Herlighedsværdi. • Genanskaffelsesværdi• Forventningsværdi: Hvis et landzoneareal forventes overført til byzone i nær fremtid, påvirker dette normalt handelsprisen, idet byzonestatus som regel giver mulighed for udstykning mv. Tilsvarende hvis der f.eks. er skabt en forventning om tilladelse til byggeri i landzone, tilladelse til råstofindvinding eller dispensation fra fredning, vil dette efter omstændighederne påvirke handelsprisen af den pågældende ejendom.
 34. 34. ERSTATNING I EKSPROPRIATIONSSAGER• Som udgangspunkt skal erstatningen fastsættes efter de muligheder og forventninger, der er knyttet til ejendommen på ekspropriationstidspunktet.• Der ydes ikke godtgørelse for ”tort” som følge af, at der er tale om tvangsafståelse.• I alle tilfælde kan erstatningen samlet set ikke overstige grundejerens tab som følge af indgrebet.• SKAT.
 35. 35. CASES
 36. 36. RUTE 26• Implementerer hele planregisteret• Statsvej – LOV• Fastlæggelse efter indstilling fra TM ved lov• Vejreservation• Betydning for kommune-/lokalplanlægning• Økonomisk redegørelse for vejforløb• VVM• Linjeføringer• Ekspropriation• Erstatning
 37. 37. GL. AALBORGVEJ• Arealinfo.dk• Shell-tanken• Nuværende plangrundlag og tinglyste servitutter• Forløbere for indledning af lokalplanlægning: • Konsulentundersøgelse • Trafikundersøgelse • Støjundersøgelse • Museumsundersøgelse • Forureningsundersøgelser.• Lokalplanlægning: • Udarbejdelse af lokalplanforslag • Politisk behandling • Offentlighedsfase • Borgermøde • Behandling af indsigelser • Endelig godkendelse
 38. 38. TOMMY JENSEN - SAGEN• U 2008.2608 H• Kommuneplanlægning• Ekspropriation - delvis erstatningsfastsættelse• Lokalplanlægning• Ekspropriation• Erstatningsfastsættelse på ekspropriationslignende vilkår• Stuehus med jordtilliggende• Byggejord/landbrugsjord

×