• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Stockholm skolbibliotekskonferens 2012
 

Stockholm skolbibliotekskonferens 2012

on

 • 481 views

Digitekets presentation under skolbibliotekskonferensen 2012

Digitekets presentation under skolbibliotekskonferensen 2012

Statistics

Views

Total Views
481
Views on SlideShare
375
Embed Views
106

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 106

http://digiteket.nu 66
http://staffanstorp.se 40

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

Stockholm skolbibliotekskonferens 2012 Stockholm skolbibliotekskonferens 2012 Presentation Transcript

 • Var finns vi?Staffanstorp Framtidens kommun Skåne Sverige http://korta.nu/resurscentrum Cirka 23 000 invånare Grannkommunerna är Lund Svedala Burlöv Malmö
 • Anders Erenius
 • Anne Liljeberg Mellanstadielärare, specialpedagog och nu utvecklingspedagog på Digiteket :)! www.facebook.com/ digiteket www.facebook.com/ DigiteksAnne
 • Foto Christer Holmqvist
 • Maria Heimer Foto Christer Holmqvist Lärare Årets skolbibliotek 2009 1997- appar.digiteket.nu 2007 Sök Direkt 2013 Årets skolbibliotekarieLäromedel - Sanoma Utbildning 2008
 • Digiteket är
 • Digiteket är
 • Digiteket ärDigital kompetens
 • Digiteket ärDigital kompetens Alternativa verktyg/ skoldatatek
 • Digiteket ärDigital kompetens Alternativa verktyg/ skoldatatek Skolbibliotek
 • Digiteket ärDigital kompetens Alternativa verktyg/ skoldatatek Skolbibliotek Det hänger ihop!
 • Digiteket är:
 • Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden
 • Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden•Kompetensutveckling
 • Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden•Kompetensutveckling•Råd och stöd
 • Digiteket är:En samlingspunkt för våra tre områden•Kompetensutveckling•Råd och stöd•Omvärldsbevakning
 • Ett skolbibliotek ”extra allt”
 • Önskade effekter By intuitives
 • Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens
 • Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens• Likvärdighet
 • Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens• Likvärdighet• Ansvar och samordning
 • Önskade effekter By intuitives• Spetskompetens• Likvärdighet• Ansvar och samordning• Kostnadseffektivitet
 • Varför Digiteket?”Eleverna i grundskolan,grundsärskolan, specialskolan,sameskolan, gymnasieskolan ochgymnasiesärskolan ska ha tillgång tillskolbibliotek.” (Skollagen 2 kap. 36 §)”Använda modern teknik som ettverktyg förkunskapssökande, kommunikation,skapande och lärande” (2.2 Kunskaper Mål Lgr 11, sid 12)
 • Varför Digiteket?”Alla barn och elever ska ges denledning och stimulans som de behöver isitt lärande och sin personligautveckling för att de utifrån sina egnaförutsättningar ska kunna utvecklas sålångt som möjligt enligt utbildningensmål.” (Skollagen, 3 kap. 3 §)
 • Foto Anders Erenius1-1
 • By Minnesota Historical SocietyGemensamma bilder av nutid/framtid
 • By jardenbergSkapa kultur av ”sharing is caring”
 • Specialpedagogik• Alternativa verktyg - Utlåning, utbildning och rådgivning• Licenser• Inspirationsmöten med specialpedagoger• Samarbete Resurscentrum• Kurser och workshops• Omvärldsbevakning
 • SKOLBIBLIOTEK
 • Skolbiblioteken idag• Skolledning ansvarar för skolbiblioteks- verksamheten• Rektor beslutar om skolbibliotekets roll, anslag, bemanning och lokal• Likvärdighet saknas
 • Digiteket erbjuder fortbildning• För skolbibliotekarier och skolledare - Vad är ett skolbibliotek och vilka roller har skolbibliotekarien? - Hur arbetar skolbibliotekarie, lärare och skolledning mot samma mål? - Hur kan skolbiblioteket prioriteras ekonomiskt?
 • Digiteket erbjuder råd och stöd• handlingsplan• nedladdning av talböcker• anslutning till FreeLib• inköp• blogg Hjärups skolbibliotek Foto Maria Heimer• uppbyggnad av skolbibliotek
 • Digiteket erbjuderomvärldsbevakning
 • Utveckling• Fokusgrupp, rektorer och projektledare - skolbiblioteksstrategi
 • Kommunens syn på skolbibliotek• integrerad del av lärandet• pedagogisk resurs för hela skolan - lärare, skolledning och skolbibliotekarie mot samma mål• främja läsning och skrivning• tillgång till relevant och kvalitativ information - lärare och elever
 • • stödja elever att bli informationskompetenta• stödja elever med alternativa verktyg• navet i den pedagogiska verksamheten
 • Långsiktiga mål• Bemannade skolbibliotek med utbildad personal - utbildning• Skolbiblioteket är en dynamisk lärmiljö för elever och personal
 • Kortsiktiga mål• Tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller i anslutning• Skolbiblioteket är ett pedagogiskt nav - bemanning - lärmiljö - tillgänglighet - samarbete lärare, skolbibliotekarie och skolledning - uppdaterat och anpassat mediebestånd
 • • Samtliga skolbibliotek anslutna till FreeLib alternativt BookIt• Nära samarbete mellan folk- och skolbibliotekarier - gemensamma möten - läsfrämjande aktiviteter• Öka elevernas läslust - lästid/förberedelsetid för skolbibliotekarien - uppdaterat och anpassat mediebestånd - elevers delaktighet (exempelvis biblioteksråd)
 • • Stimulera läs-, språk och språkutveckling - uppdaterat mediebestånd - lästid/förberedelsetid för skolbibliotekarien - läs- och skrivfrämjande aktiviteter - bokprat och boksamtal - författarbesök - fortbildning för pedagoger
 • • Handlingsplaner för skolbibliotek och - samarbete skolledning, skolbibliotekarie pedagoger• Skolbiblioteket är anpassat till alla elevers behov. - nedladdningstillstånd TPB - registrering, egen nedladdning - medier på olika modersmål - Skolbibliotekarien stöd för elever och lärare, alternativt mediebestånd och alternativa verktyg
 • • Stärka elevernas informationskompetens - samarbete lärare och skolbibliotekarie i anknytning till aktuellt arbetsområde - undervisning i informationssökning, källkritik, upphovsrätt och sociala medier i anknytning till aktuellt arbetsområde - tillhandahålla fack- och skönlitteratur, tidskrifter och databaser för informationssökning. - Skolbibliotekarien stöd i informationssökningsprocessen • Utvärdering
 • SKOLBIBLIOTEKS-UTVECKLING ÄRSKOLUTVECKLING
 • Förväntade effekter• Läslust samt läs- och skrivfrämjande aktiviteter ökar• Utveckling av elevernas kompetens i informationshantering• Ökat stöd för elever i behov av stöd• Ökat samarbete mellan skolbibliotekarie och pedagoger
 • Förväntade effekter• Större möjlighet till fortbildning för pedagoger i informationshantering och läs- och skrivfrämjande arbete• Utbildning - föreläsningar informationssökning och källkritik - läs- och skrivfrämjande aktiviteter
 • Följ oss.. digiteket.nufacebook.com/digiteketstaffanstorp.se/digiteket