อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย
ที่มารูปภาพ: http://www.buycoms.com/buyers-
guide/modem/index.asp
1.โมเด็ม (Modem)
โมเด็มเป็น...
http://www.itdestination.com/articles/lancard1000b
ase/
2. การ์ดเครือข่าย (Network Adapter) หรือ การ์ด LAN
เป็นอุปกรณ์ทำาห...
ที่มารูปภาพ:
http://forums.overclockzone.com/forums/showthrea
d.php?t=417552
4. เราเตอร์ (Router)
เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบ...
ทำาให้การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการชนกัน
ของข้อมูลลง บริดจ์จึงเป็นสะพานสำาหรับข้อมูลสองเครือข่าย
ที่มารูป...
ที่มารูปภาพ: http://www.itcomcenter.com/tips-
view.asp?id=63&forward=1
- สาย Coax มีลักษณะเป็นสายกลม คล้ายสาย
โทรทัศน์ ส่ว...
สัญญาณจากการ์ด LAN ไปยังฮับหรือเครื่องอื่น เช่นเดียวกับสาย
โทรศัพท์ ในกรณีเป็นการเชื่อมต่อเครื่อง 2 เครื่องสามารถใช้ต่อ
ผ่...
สัญญาณจากการ์ด LAN ไปยังฮับหรือเครื่องอื่น เช่นเดียวกับสาย
โทรศัพท์ ในกรณีเป็นการเชื่อมต่อเครื่อง 2 เครื่องสามารถใช้ต่อ
ผ่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย

141 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
141
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย

  1. 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย ที่มารูปภาพ: http://www.buycoms.com/buyers- guide/modem/index.asp 1.โมเด็ม (Modem) โมเด็มเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำาหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็น สัญญาณดิจิตัล เมื่อข้อมูลถูกส่งมายังผู้รับละแปลงสัญญาณดิจิตัล ให้เป็นแอนะล็อก เมื่อต้องการส่งข้อมูลไปบนช่องสื่อสาร กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณดิจิตัลให้เป็นสัญญาณแอนะ ล็อก เรียกว่า มอดูเลชัน (Modulation) โมเด็มทำาหน้าที่ มอดูเลเต อร์ (Modulator) กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็นสัญญาณดิจิตัล เรียกว่า ดีมอ ดูเลชัน (Demodulation) โมเด็มหน้าที่ ดีมอดูเลเตอร์ (Demodulator)โมเด็มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมี 2 ประเภทโมเด็กในปัจจุบันทำางานเป็นทั้งโมเด็มและ เครื่องโทรสาร เราเรียกว่า Faxmodem ที่มารูปภาพ:
  2. 2. http://www.itdestination.com/articles/lancard1000b ase/ 2. การ์ดเครือข่าย (Network Adapter) หรือ การ์ด LAN เป็นอุปกรณ์ทำาหน้าที่สื่อสารระหว่างเครื่องต่างกันได้ไม่จำาเป็น ต้องเป็นรุ่นหรือยี่ห้อเดียวกันแต่หากซื้อพร้อมๆกันก็แนะนำาให้ซื้อ รุ่นและยีห้อเดียวกันจะดีกว่า และควรเป็น การ์ดแบบ PCI เพราะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า แบบ ISA และเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆมักจะไม่มี Slot ISA ควรเป็น การ์ดที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ซึ่งจะมีราคามากกว่าการ์ดแบบ 10 Mbps ไม่มากนัก แต่ส่งขอมูล ได้เร็วกว่า นอกจากนี้คุณควรคำาหนึงถึงขั้วต่อหรือคอนเน็กเตอร์ ของการ์ดด้วยโดยทั่วไปคอนเน็กเตอร์ ของการ์ด LAN จะมีหลาย แบบ เช่น BNC , RJ-45 เป็นต้น ซึ่งคอนเน็กเตอร์แต่ละแบบก็จะ ใช้สายที่แตกต่างกัน ที่มารูปภาพ: http://www3.ipst.ac.th/research/assets/web/mahido l/computer(10)/network/net_wan9.htm 3. เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการ สื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์หน้าที่หลักคือช่วยให้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกว่า ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน
  3. 3. ที่มารูปภาพ: http://forums.overclockzone.com/forums/showthrea d.php?t=417552 4. เราเตอร์ (Router) เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่ทำาหน้าที่เป็นตัวเชื่อม โยงให้เครือข่ายที่มีขนาดหรือมาตรฐานในการส่งข้อมูลต่างกัน สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างกันได้ เราเตอร์จะทำางานอยู่ชั้น Network หน้าที่ของเรา เตอร์ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) (โปรโตคอลเป็นมาตรฐาน ในการสื่อสารข้อมูล บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ที่ต่างกันให้ สามารถสื่อสารกันได้ ที่มารูปภาพ: http://www.tanti.ac.th/Com- tranning/NetWork/bridge.htm 5. บริดจ์ (Bridge) บริดจ์มีลักษณะคล้ายเครื่องขยายสัญญาณ บริดจ์จะทำางานอยู่ ในชั้น Data Link บริดจ์ทำางานคล้ายเครื่องตรวจตำาแหน่งของ ข้อมูล โดยบริดจ์จะรับข้อมูล จากต้นทางและส่งให้กับปลายทาง โดยที่บริดจ์จะไม่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆแก่ข้อมูล บริดจ์
  4. 4. ทำาให้การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายมีประสิทธิภาพลดการชนกัน ของข้อมูลลง บริดจ์จึงเป็นสะพานสำาหรับข้อมูลสองเครือข่าย ที่มารูปภาพ: http://webserv.kmitl.ac.th/~hs3lse/project/repeater. html 6. รีพีตเตอร์ (Repeater) รีพีตเตอร์ เป็นเครื่องทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่ง สัญญาณข้อมูลในระยะทางไกลๆสำาหรับสัญญาณแอนะล็อกจะ ต้องมีการขยายสัญญาณข้อมูลที่ ีีี่เริ่มเบาบางลงเนื่องจากระยะทาง และสำาหรับสัญญาณดิจิตัลก็ จะต้องมีการทบทวนสัญญาณเพื่อป้องกันการขาดหายของ สัญญาณเนื่องจากการส่งระยะทางไกลๆ เช่นกัน รีพีตเตอร์จะทำางานอยู่ในชั้น Physical 7. สายสัญญาณ เป็นสายสำาหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆในระบบเข้า ด้วยกัน หากเป็นระบบที่มีจำานวนเครื่องมากกว่า 2 เครื่องก็จะต้อง ต่อผ่านฮับอีกทีหนึ่ง โดยสายสัญญาณสำาหรับเชื่อมต่อเครื่องใน ระบบเครือข่าย จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
  5. 5. ที่มารูปภาพ: http://www.itcomcenter.com/tips- view.asp?id=63&forward=1 - สาย Coax มีลักษณะเป็นสายกลม คล้ายสาย โทรทัศน์ ส่วนมากจะเป็นสีดำาสายชนิดนี้จะใช้กับการ์ด LAN ที่ใช้ คอนเน็กเตอร์แบบ BNC สามารถส่งสัญญาณได้ไกลประมาณ 200 เมตร สายประเภทนี้จะต้องใช้ตัว T Connector สำาหรับ เชื่อมต่อสายสัญญาณกับการ์ด LAN ต่างๆในระบบ และต้องใช้ตัว Terminator ขนาด 50 โอห์ม สำาหรับปิดหัวและท้ายของสาย ที่มารูปภาพ: http://www.digitalfocus.co.th/network.php - สาย UTP (Unshied Twisted Pair) เป็นสาย สำาหรับการ์ด LAN ที่ใช้คอนเน็กเตอร์แบบ RJ-45 สามารถส่ง สัญญาณได้ไกล ประมาณ 100 เมตร หากคุณใข้สายแบบนี้จะต้องเลือกประเภท ของสายอีก โดยทั่วไปนิยมใช้กัน 2 รุ่น คือ CAT 3 กับ CAT5 ซึ่งแบบ CAT3 จะมีความเร็วในการส่งสัญญาณ 10 Mbps และ แบบ CAT 5 จะมีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ 100 Mbps แนะนำา ว่าควรเลือกแบบ CAT 5 เพื่อการอัพเกรดในภายหลังจะได้ไม่ต้อง เดินสายใหม่ ในการใช้งานสายนี้ สาย 1 เส้นจะต้องใช้ตัว RJ - 45 Connector จำานวน 2 ตัว เพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสาย
  6. 6. สัญญาณจากการ์ด LAN ไปยังฮับหรือเครื่องอื่น เช่นเดียวกับสาย โทรศัพท์ ในกรณีเป็นการเชื่อมต่อเครื่อง 2 เครื่องสามารถใช้ต่อ ผ่านสายเพียงเส้นเดียได้แต่ถ้ามากกว่า 2 เครื่อง ก็จำาเป็นต้องต่อ ผ่านฮับ ที่มารูปภาพ: http://it.stoulaws.com/2008/12/hub/ 8. ฮับ (HUB) เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่องต่างๆที่อยู่ใน ระบบ หากเป็นระบบเครือข่ายที่มี 2 เครื่องก็ไม่จำาเป็นต้องใช้ฮับ สามารถใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ ถึงกันได้โดยตรง แต่หากเป็น ระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่องจำาเป็นต้องมีฮับเพื่อทำาหน้าที่เป็น ตัวกลาง ในการเลือกซื้อฮับควรเลือกฮับที่มีความเร็วเท่ากับ ความเร็ว ของการ์ด เช่น การ์ดมีความเร็ว 100 Mbps ก็ควร เลือกใช้ฮับที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ด้วย ควรเป็นฮับที่มี จำานวนพอร์ตสำาหรับต่อสายที่เพียงพอกับ เครื่องใช้ในระบบ หาก จำานวนพอร์ตต่อสายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้ แนะนำาว่า ควรเลือกซื้อฮับที่สามารถต่อพ่วงได้ เพื่อรองรับการขยายตัวใน อนาคต
  7. 7. สัญญาณจากการ์ด LAN ไปยังฮับหรือเครื่องอื่น เช่นเดียวกับสาย โทรศัพท์ ในกรณีเป็นการเชื่อมต่อเครื่อง 2 เครื่องสามารถใช้ต่อ ผ่านสายเพียงเส้นเดียได้แต่ถ้ามากกว่า 2 เครื่อง ก็จำาเป็นต้องต่อ ผ่านฮับ ที่มารูปภาพ: http://it.stoulaws.com/2008/12/hub/ 8. ฮับ (HUB) เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่องต่างๆที่อยู่ใน ระบบ หากเป็นระบบเครือข่ายที่มี 2 เครื่องก็ไม่จำาเป็นต้องใช้ฮับ สามารถใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ ถึงกันได้โดยตรง แต่หากเป็น ระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่องจำาเป็นต้องมีฮับเพื่อทำาหน้าที่เป็น ตัวกลาง ในการเลือกซื้อฮับควรเลือกฮับที่มีความเร็วเท่ากับ ความเร็ว ของการ์ด เช่น การ์ดมีความเร็ว 100 Mbps ก็ควร เลือกใช้ฮับที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ด้วย ควรเป็นฮับที่มี จำานวนพอร์ตสำาหรับต่อสายที่เพียงพอกับ เครื่องใช้ในระบบ หาก จำานวนพอร์ตต่อสายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้ แนะนำาว่า ควรเลือกซื้อฮับที่สามารถต่อพ่วงได้ เพื่อรองรับการขยายตัวใน อนาคต

×