Anboto 463

646 views
529 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
646
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anboto 463

 1. 1. 2012ko ekainaren 15a anboto 10. urtea - 463 zk. Herririk Herri 2 durangaldeko astekaria Berbaz 10 Kultura 13 www.anboto.org Guardia Zibilak kuartela utzi eta herriari M. Basterretxea: “Umeaz arduratzeaz Iheskide laukoteak ‘...Irabazi arte!’ disko emateko eskatu du Durangoko Udalak gainera, paperak egiten gabiltza zoratzen” berria aurkeztuko du zuzenean, bihar KIROLA 15 DURANGALDEA 7 25 urtetako ibilbidea oroitu du Lanbide Ikastetxeak Amankomunazgoko, udale- tako eta ikastetxeetako ardu- radunak bildu ziren ospakizun ekitaldian, atzo. ABADIÑO 4 El Material Aislante likidazio “Herrikideen eske joango da epaitegietara erantzuna oso pozgarria izan da”UDA OIN Koikili Lertxundiren lagunarteaAZPIAN ofizialki aurkeztu dute Otxandion. Bost urtez Athleticen jokatu eta gero, ibilbide berri bati ekingo dio orain.Durango 3Maketa batean ikusi ahal dazelakoa zen Erdi Aroko DurangoOtxandio 6Euskararen erabilera bultzatzekolip dub bat grabatuko duteAtxondo 6Etxebizitzen kooperatibari buruz,azalpenak emango dituzteIurreta 8Goiuriako ibarbideen auzianjarraitu ahalko du alkateak
 2. 2. H 2 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto Anboto Komunikabideak HERRIRIK HERRI @anboto DURANGO urangoko Udalaren ustez, keta gertatuta, Guardia Zibilak etaGuardia Zibilaren kuartela D EAEn Guardia Zibilaren eta Polizia Nazionalaren pre- sentzia murrizten hasteko sasoia Polizia Nazionalak erabilitako ondasun higiezinak ondasun publiko bihurtu daitezela”. Erai-herriari ematea eskatu dute da honakoa. ETAk jarduera arma- tuaren amaiera iragarri zuen joan zen urrian. Ondorioz, Eusko Jaur- kin horien erabilera udalek zehaz- tea eskatu dute. Durangon Guar- dia Zibilak Montorretan daukanErtzaintzak polizia integrala izan behar duela diote EAJk, Bilduk eta Aralarrek laritzari eta Espainiako Gobernua- kuartelari eragiten dio mozioak. ri elkarrizketak abiaraztea eskatu Bildu eta Aralarren iritziz, ETA- diete, agente kopurua gutxitzen ren indarkeria amaituta, dagoene- hasteko. Udalaren arabera, murriz- ko ez dago Guardia Zibilaren pre- keta prozesu hori Gernikako Esta- sentziarako arrazoirik. tutuaren 17. artikuluak dioena Urdaspal Bolinagak (Bildu) beteta amaitu behar da: Ertzain- honakoa adierazi du: “Durangon tza izatea EAEko polizia integrala. ez dago euren konpetentziak bete- EAJk, Bilduk eta Aralarrek tzeko ezer”. Murrizketa legea bete- onartutako mozioak kuartelak ere tzea da Bilduren eta EAJren iritziz. baditu berbagai: “Behin murriz- Gainera, murriztu bitartean “beha- rrezko ez diren kontrolak” bertan Agente kopurua gutxitzen behera uzteko exijitu du udalak. hasteko eskatu die Dani Maeztuk (Aralar) azken bola- dan kontrol kopuru handia egon jaurlaritzari eta Gobernuari dela kritikatu du, “Guardia Zibi- laren ohiko jarreragaz”. PSE-EEk eta PPk kontra bozkatu dute. Juan Gainera, “beharrezko ez diren Jose Gastañazatorrek (PP) dio kontrolak” bertan behera mozioa onartuta askatasuna eta uzteko exijitu du udalak giza eskubideak babestu dituzte- nekiko sentsibilitate falta eraku-Guardia Zibilak Durangoko Montorretan daukan kuartela. tsi dela. M. OnaindiaIgerilekuetan obra Euskaltegietarako diru ematen dien diru-laguntzetan murrizketak egon direla gaitzetsi dute. 2009an EUDELegaz sinatu-berri bat egiteak murrizketen kontra takoa betetzea exijitu diote jaur- laritzari. EUDELegaz sinatutakoa betetzea exijitu diote Aralarren ustez, Jaurlaritza-polemika sortu du Eusko Jaurlaritzari EAJk, Bilduk eta Aralarrek rena atzerapausua da. “Mozioa, aurrerapausua izan ez arren, lehengora bueltatzea da”. BildukBildu eta Aralar kontra agertu dira, ez dutelako “Eusko Jaurlaritza eta HABE udal gogoratu du euskaltegi pribatuak euskaltegien etorkizuna arriskuan ere egoera gaitzean daudela. Gai-uste obra udalak ordaindu beharko lukeenik jartzen ari dira”. Hori dio EAJk, Bil- PSE-EE eta PPrentzat, nera, kritikatu du udala dela lehe- duk eta Aralarrek onartutako udal Jaurlaritzak egindakoa nengoa Euskara Plana ez betetzen.Landakoko igerilekuen kirolde- rako akatsak?”. Aurreratu duenez, mozioak. Jeltzaleek eroan dute diru-egokitzapena da PSE-EE eta PPrentzat, Jaurlari-gian aldagelak eta spinning gela kli- inbertsioak suposatzen badu era- gaia udalbatzara. Jaurlaritzak uda- tzak egindakoa diru-egokitzape-matizatuko dituzte. Udalaren sobe- biltzaileei gehiago kobratzea, ez lei euskaltegiak finantzatzeko na da, ez murrizketa. M. O.rakinetik 52.000 euro hartuko dute onartuko.dituzte horretarako. Alderdi guz- Aralarreko Dani Maeztuk kri-tientzako da beharrezkoa, baina tikatu du proiektuaren hasierakoudalak ordaindu behar duen, ezdaude denak ados. EAJk, PSE-EEketa PPk onartu dute inbertsioa egi- 7 milioi euroak 12 izatera pasa zire- la, eta geroztik 340.000 euro era- bili direla hobekuntzak egiteko. Jabetza zergengatik Elizak ordaindutea; Bildu eta Aralar kontra ager-tu dira. Obra enpresari eta gober- Diaz (EAJ): “Erreklamazio beharko lukeena baloratuko dutenu taldeari hartu diote kargu. Bilduko Eider Uribek esan du guztiak egingo dizkiogu Erlijio erakundeei tratamendu fiskal bera aplikatzeko eskatu du udalaklana beharrezko ikusten dutela, behar duenari”baina igerilekuen proiektuak gabe- Espainiako Gobernuak Eliza kato- larreko Dani Maeztuk erantzun horregatik 350.000 eurotik gorazia asko izan dituela hasieratik. likoagaz egindako hitzarmenen dio Caritasek ez daukala irabazi jaso dituela.Zalantzak agertu ditu: “Nork ikus- “Ez dugu uste errakuntzak duran- ondorioz, Elizak ez du ordaintzen asmorik, baina Elizak orokorreankatu eta sinatu zuen obra, hain- garrek ordaindu behar dituzte- Ondasun Higiezinen gaineko Zer- baietz. PSE-EEko Pilar Riosek gai- Udal finantziazioazbeste akatsekin? Durangarrek nik”. Oraindik proiektuaren aka- ga. Erlijio erakundeei gainontze- neratu du, adibide legez, udal Udalak egoera ekonomiko gai-ordaindu behar al dituzte hasie- tsen txostenaren zain daudela dio. ko instituzioei lako tratamendu fis- euskaltegia Elizaren eraikin tzean daudela-eta, finantziazio EAJko Goiztidi Diazen ber- kala ezartzea eskatu dio udalak batean egon dela hogei urtean, eta bide gehiagorako aukera ematea betan, txostena egiten dabiltza: Gobernuari. Gainera, “Europako eskatu diote Aldundiari. Bildu etaUdalaren soberakinetik “Erreklamazio guztiak egingo diz- Batzordearen kritikei kasu egin Aralarren iniziatibaz eta PSE-EEk52.000 euro hartuko kiogu behar duenari; jakin deza- eta akordio horiek errebisatzea” Eliza katolikoak ez du babestuta onartu da mozioa. Ohi-dituzte horretarako tela durangarrek bagabiltzala egin gura dute. Erlijio erakundeek ordaintzen Ondasun koak ez diren eta alokatuak edo beharreko lanak egiten”. ordaindu beharko luketena balo- Higiezinen gaineko Zerga lagatakoak ez diren etxebizitzen PSE-EE eta PPren ustez, ardu- ratzeko, jabetzen zerrenda egin- zergei lotuta, neurri bat proposa- ragabekeriaz jokatu dutenak zei- go duela adierazi du udalak. tu dute: jabeei %100 eta %150 nek diren jakin behar da. PSE- PSE-EEren ekimenez landu arteko errekargua ezartzeko auke-Uribe (Bildu): “Nork ikuskatu EEk “asko kostata” eman du baie- dute gaia, eta PPk ez beste guz- PSE-EEren ekimenez ra edukitzea Ondasun Higiezineneta sinatu zuen obra, tza. Sozialisten iritziz arduradunei tiek onartu dute. PPko Juan Jose landu dute gaia, eta PPk ez gaineko Zergan. Udalkutxarenhainbeste akatsekin?” ekarri behar dizkie ondorioak. Gastañazatorreren ustez, Elizak beste guztiek onartu dute irizpideak adosteko mahaia sor- Baina, bi alderdientzako urgen- egiten duen gizarte lanari eske- tzea ere eskatu dute. EAJk eta PPk tziazko obra da. M. Onaindia rrak diru asko aurrezten da. Ara- kontra bozkatu dute. M. O.
 3. 3. Herririk herrianboto 2012ko ekainaren 15a, barikua 3 HErdi ArokoDurango islatudute miniaturanXV. mendean Durango urbanistikoki zelakoa zenerakusten duen maketa aurkeztu dute museoan rakusketa berri bat zabaldu dute maketa, Belen BengoetxeaE dute Arte eta Historia Museoan. Sei mende atze-ra eginez, Durango XV. mendean arkeologoaren aholkupean. Lau urteko lanaren emaitza, 1/100 eskalan ikusi ahal da. Bengoetxeakhirigintzan zelakoa zen azaltzen dio hainbat galdera eduki dituz-duen maketa ipini dute bertan. tela erantzuteko: “Zer altuera zeu-Juan Azurmendi durangarrak eta katen etxeek eta elizek? ZelakoakIñaki Cachorro bilbotarrak ondu ziren leihoak edota arbolak?” Hainbat herritar eta ordezkari, maketaren inaugurazio egunean, martitzenean. Etxeak egurrezkoak ziren nagusiki. Etxe ugariko kale bete eta esanguratsuenak. Kalebarria ki sasoi distiratsua izan zela dioEtxe ugariko kale bete eta estuak islatu dituzte maketan. Jen- orduan eraiki zuten, herriari zati Bengoetxeak. Lariz sendiko batestuak islatu dituzte maketan. dea ere bai. “Jendeak bizitza kalean handi bat gehituta. Biztanleria Lariz sendiko bat alkate izan izan zen alkate, eta bere palazioa,Jendea ere bai kaleetan egiten zuen”. Plazak gaur egune- nabarmen hazi zela diote. Merka- zen, eta bere palazioa Lariz Torre, eraikitzeko lanak ikus- koak baino txikiagoak ziren; Andra taritzarako gune geografiko eraikitzeko lanak ikusten dira ten dira. Sei ateko harresiak babes- Mari eta Santa Ana ziren bilgune garrantzitsua izan zen, eta sozial- ten zuen herria. M. OnaindiaBildu: “EAJk Biribilgunea MALLABIAinposaketaren errepide erdira Ogiza abadiñarrak irabazi Biscayticpolitikagaz lekualdatzeko proiektuanjarraitzen du” eskatu dute du frontenis txapelketa sartu duteDurangoko udal aurrekontua onar- Eguaztenean istripua gertatu zen 25-12 irabazi dio Martinez soraluzearrari ‘mallabia.org’tu barik eta alderdien arteko ika- Tabirako bidegurutzean. Automikak jarraitzen du. Gobernu tal- baten eta kamioi baten arteko Mallabiko Futbito Taldeak anto- Asteburu honetarako bikotekako Mallabiko Udalak webgune berriadeak oposizioari bota dio egoera- kolpea gertatu zen; ez zen zau- latzen duen frontenis txapelketa frontenis maratoia antolatu dute. estreinatu du asteon. Bizkaikoren errua, EAJ negoziatzen saiatu riturik egon. PSE-EEren ekime- Gaizka Ogiza abadiñarrak iraba- Dagoeneko hogei bikotek eman Foru Aldundiaren Biscayticdela adieraziz. Baina, Bilduk bes- nez, udalaren hirigintza batzor- zi du. Eguazteneko finalean 25- dute izena. Gaur arratsaldean proiektuaren barruan garatu dutetelako iritzia plazaratu du: "EAJ- deak biribilgunea errepide erdi- 12 nagusitu zitzaion Jokin Marti- hasi eta gaueko 02:00ak arte joka- mallabia.org. Mila Mondragonren udal gobernuak behin ere ez ra lekualdatzea eskatu dio nez soraluzearrari. Parte-hartzai- tuko dituzte partidak. Zapatuan alkatearen berbetan, “gure herria-gaitu deitu aurrekontu hauetaz Aldundiari. Biribilgunetik pasa- leen artean mallabiar asko egon goizeko 09:00etatik gauera arte ren irudi berrian oinarriturik,berba egiteko, nahiz eta Durango- tzea derrigorra izatea gura dute. direla jakinarazi dute. Iaz Iñigo jardungo dute. Domeka goizean plataforma modernoa sortuko bigarren indarra izan. Elkarriz- Obrak egin bitartean, abiadura Praderak irabazi zuen, baina lesio eta arratsaldean jokatuko dituz- dugu, intuiziozkoagoa, erabilga- muga murriztea eta bidegurutzea bat dela-eta ezin izan du jokatu. te finalaurrekoak eta finalak. J.G. rriagoa eta eduki berriekin”. Alka- baliogabetzea exijitu dute. teak gaineratu duenez, “ekime-Bildu: “EAJk behin ere ez gaitu PSE-EEren ustez, eguaztene- naren helburua, gure udalerria-deitu aurrekontu hauetaz ko istripuak argi uzten du orain- re n a r l o b a t z u e i b u r u z k oberba egiteko” dik gune arriskutsua dela BI-623 errepideko bidegurutze hori. Ber- Euskararen riak Azkaldeko zelaian elkartuko dira. Hamabost taldek eman dute informazioa emateaz gainera, Mallabiaren gaur egungo egoe-keta eta parte-hartzearen aldeko tan istripu asko jazotzen direla- eta, PSE-EEk kritika egin du: “Ez aldeko futbito izena, Carlos Garcia futbilo talde- ko arduradunak jakitera eman ra argi eta azkar eskaintzea da”. Webgune berria interaktiboa iza-jarreren aurrean, beraien inposa-keta politikarekin jarraitzen dute”. dugu ulertzen Aldundiak besoak gurutzatuta jarraitzea”. M.O. maratoia duenez. Barikuan eta zapatuan liga sistema n jokatuko dute. Bari- tea gura dute, baita gaurkotua ere, informazioa beharren eta herrianBilduren ustez, "EAJk urteetanjarraitu duen udal ereduak ez due- astebururako ku arratsaldean ekingo diote txa- pelketari goizaldeko 01:00ak arte. gertatzen diren aldaketen arabe- ra aldatuko duena.la funtzionatzen frogatuta dago". PSE-EE: “Ez dugu ulertzen Frontenis txapelketaz gainera, Zapatuan goizeko 09:00etatik goi- Webgunea proiektu handia-Beharrezko proiektuak herritarren Aldundiak besoak Mallabiko Futbito Taldeak euska- zaldeko 01:00etara lehiatuko dira. go baten lehenengo fasea da.parte-hartze barik diseinatzeak ez gurutzatuta jarraitzea” raren aldeko futbito maratoia era- Domeka goizean eta arratsaldean Laster herritarrei administraziodaukala zentzurik adierazi du koa- tu du astebururako. Euskararen erabakiko da zein taldek irabazi- izapideak etxetik egiteko auke-lizio ezkertiarrak. M.O. erabilera oinarri hartuta, jokala- ko duen. J.G. ra ere eskaini gura diete. J.G.
 4. 4. Herririk herriH 4 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto ABADIÑOAsteon baserrikohondakinak El Material Aislantebatuko dituzte likidatu eta 40 lagunkooperatibanEkainaren 18an eta 19an, baserri- kaleratzeko zorianko hondakinak batuko dituzte Enpresaren zorrak handiegiak direla eta jardueraAbadiñoko DIBA kooperatiban,gero birziklatzeko. Baserriko onga- bertan behera uztea proposatu du zuzendaritzakrrien, herbiziden, fungiziden etaparasitoen kontrako txertoen ontzi tzo batu ziren sindikatue- rioztatu du konkurtso adminis-hutsak, eta xiringak ere batukodituzte arreta zuzena eskaintze-ko ordutegian. Bilketa hori hiru A tako ordezkariak, El Mate- rial Aislante enpresaren zuzendaritza eta konkurtso admi- tratzaileak, sindikatuko delega- tuak kontatu duenez.hilabeterik behin egiten dute nistratzailea. Batzarrean parte Epaitegian, gaurDIBAn, Urkiola Landa Garapena hartu zuten ELA sindikatuaren Atzoko batzar horretan aurrera-elkartearen bidez. delegatuek jakinarazi dutenez, tu zien enpresak sindikatuetako enpresaren jarduera amaitzea pro- ordezkariei erabakia: merkatari- posatu du zuzendaritzak: “Likida- tza epaitegietan enpresaren liki-Iaz landareen eta animalien zioa da mahaigaineratu ziguten dazio eskaria egingo dutela gaur.zaintzarako produktuen 700 planteamendua”. Beraz, langileen Sindikatuaren ordezkariekontzi huts batu zituzten kontratuak ere bertan behera azaldu dutenez, enpresaren pla- uztea proposatu zen batzarrean. teamendua aztertuko dute ELA- 40 langile dauzka enpresak. ko ekonomialariek, aurrerantzean Urkiola Landa Garapena El Material Aislante enpresak nondik jo erabakitzeko.elkartekoek azaldu dutenez, iaz zorrari ezin diola aurre egin, eta Maiatz amaieran eman zuenlandareen eta animalien osasuna zor gehiago pilatzen ari dela ondo- enpresaren zuzendaritzarenzaintzeko erabiltzen diren pro- asmoaren berri ELAk. Orduan ezduktuen 700 ontzi huts batu zituz- zeukaten, ordea, ezelako doku-ten. Artzain elektrikoen pilak ere Enpresaren planteamendua mentu ofizialik eskuartean.batzen dituzte bertan, eta berote- aztertuko du ELAk, El Material Aislante enpresagiko plastikoen eta belar-siloen bil- nondik jo erabakitzeko 1948an sortu zuten. Mota asko-keta ere egiten dute baserririk tako hodiak egin dituzte ordutikbaserri. A.U. Traña-Matienako lantegian. I.E. El Material Aislante enpresa.San Antonio Egunaren Uztailerako amaitu gura uztailean amaitzea espero dute. Behin lanak amaituta, uda ostean bulegoa Zelaietatik Traña-Matie-inguruko argazkiekin dituzte Correoseko lanak nara lekualdatuko dute. Arduradunen berbetan,erakusketa osatu dute Uda ostean lekualdatuko dute posta bulegoa oinezkoentzako nahiz autoentza- ko irisgarritasun handiagoko 235 metro karratuko lokala da Correos-Domekan, santutegian egongo da ikusgai Gaur egun Zelaieta auzoan dau- enpresa publikoa. Bost hilabete- en Abadiñoko bulego berria har- kan bulegoa Traña-Matienako San ko exekuzio epea duten lanak tuko duena. Zelaietako oraingoSan Antonio Eguneko gaur egun- Eguaztenean ospatu zuten Prudentzio kaleko lokalera lekual- dira, eta arduradunek azaldu dute- bulegoko zerbitzu berak eskaini-go argazkiak eta duela mende bate- aurtengo San Antonio Eguna san- datzeko lanetan ari da Correos nez, eraikina atontzeko lanak ko dituzte lokal berrian ere: bana-koak alderatuko dituzte. Txelu tutegian, eta hainbat ekitaldiz keta eta bezoaren arretarako zer-Angoitia argazkilariak jardun du gozatu ahal izan zuten bertaratu bitzua eskainiko dute.XX. mende hasierako argazkiak zirenek. Besteak beste, 60 erakus- Correosen Bizkaiko arduradu-biltzen, eta erakusketa osatu dute: mahaiko nekazal eta ganadu azo- nek azaldu dutenaren arabera,San Antonioak bi aro, bi begirada. ka, bertsolarien saioa, eta mezak "orain arteko zerbitzuak manten-Besteak beste, Indalecio Ojangu- izan ziren egun osoan zehar. tzea”, baina "abadiñar gehienen-ren argazkilariaren antzinako Jose Luis Navarro alkateak tzat eskurago", hori da bulegoaargazkiak egongo dira ikusgai azpimarratu zuenez, “aurten San lekuz aldatzearen helburua.Urkiolako santutegian, domekan. Antonio Eguna astegunean ego- Talde Independenteko Jose kitu da eta hala ere jende asko Luis Navarro Abadiñoko alkateak, hurreratu da”. Urtero legez, hain- bere taldearen jarrera ZelaietakoTxelu Angoitia argazkilariak bat izan dira Urkiolako harriari bulegoa mantentzearen aldekoajardun du XX. mende buelta eman diotenak, kondairak izan dela azpimarratu izan du.hasierako argazkiak biltzen dioenez, bikotekidea bilatzen Bestalde, Correosen asmoen berri laguntzen duelako. I.E. ofizialik ez duela jaso azaldu du Bost hilabeteko exekuzio epea duten lanak ari dira egiten. Navarro alkateak. I.E. ZALDIBAR Bilduk eta ELAk langileen zuek ere murrizketak aplikatzen ari zarete”. baldintzak hitzartu dituzte Eskola-eraikin berriaz, bihar Bestalde, eskolan egingo duten eraikin berria hautatzeko burutu PSE-EE eta PP alde agertu dira, eta EAJ abstenitu duten lehiaketa publikoaren sari banaketa ekitaldia egingo dute, Hitzarmen berri batek arautuko adosturikoak dira baldintza bihar: 12:00etan, udaletxeko are- ditu 2012-2013an udal-langileen horiek, eta udal-hitzarmena har- to nagusian da hitzordua. lan baldintzak. Hitzarmen hori tu dute oinarri bezala. Arantza Baigorri alkateagaz onartzearen alde bozkatu zuten Inkoherentziaz jokatzea ego- batera, udal arkitektoak azalduko maiatzeko ohiko udalbatzarrean tzi zion Nerea Garitagoitia jeltza- du adjudikazioaren prozesua, eta Bilduk, PSE-EEk eta PPk. Abste- leak Bilduko gobernu taldeari: proiektu irabazlearen egileek egi- nitu egin zen EAJ. Bilduko udal “Beste erakunde batzuen murriz- tasmoaren inguruko azalpenakUrkiolako harriari bueltaka, eguaztenean. E.M. gobernuak eta ELA sindikatuak ketak kritikatu baina aldi berean emango dituzte. I.E.
 5. 5. Publizitateaanboto 2012ko ekainaren 15a, barikua 5 P
 6. 6. Herririk herriH 6 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto OTXANDIO GARAIEuskaraz bizitzeko gogoa sustatu Hondakin bilketa aztergai,gura dute lip dub baten bidez parte-hartze foroan Martitzenean egingo dute batzarra, 19:00etanGaur, 19:30ean, entsegu orokorra egingo dute Andikona plazan Hondakinen bilketa eta edukion- taratzeko deia egin diete, eta tzien berrantolaketa. Gai horien euren parte-hartzea beharrezkoa inguruko informazioa emango dela adierazi. Amankomunaz- dute martitzeneko foroan. Gaine- goak edukiontzi berriak erosi ditu ra, herritarrek ekarpenak egitea ere herrietan ipintzeko, eta horiek gura dute antolatzaileek. Udalak non eta zelan ipini aztertuko dute. eta Amankomunazgoak eratu Gainerako herrietan ere aurreiku- dute eztabaida saioa. si dituzte foroak; guztira hogei Arratsaldeko 19:00etan hasi- batzar programatuko dituzte urte ko da, udaletxean. Herritarrei ber- amaiera bitartean. M.O. ATXONDO Etxebizitza kooperatibari buruzko batzarra deitu duteEuskara sustatzeko ekimenagaz bat egin duten elkarteetako kide eta hainbat norbanako. Eguaztenean, 20:00etan batuko dira udaletxean txandioko Euskaldunon Elkarte askok ekimenagaz bat gura dute. Esne Beltzaren Euska-O Amaraunek, herriko eus- kaltzaleen sareak, herrianeuskaraz bizitzeko gogoa bultza- egin dute eta herritarren parte-har- tzea ere ahalik handiena izatea gura dute. Lip duba plazan hasi raz bizi nahi dut abestiaren errit- mora egingo dute lip duba. Euskaraz bizitzeko ohiturak Batzar irekia deitu du udalak dato- rren eguaztenerako, 19:00etan, udalbatzar aretoan. Bertan, infor- tua gauzatzerik. Horregatik, koo- peratibaren eredua proposatu dute, Danimarkan oso zabaldu-tzeko kanpaina bat abiatu du. Has- eta amaituko da. Ibilbidean zehar eta gogoa zabaltzeko etorkizunean mazioa emango dute etxebizitza ta dagoen Andel eredua.teko, lip dub bat grabatuko dute, eguneroko bizimoduan aurkitu egingo dituzten ekintzen abiapun- berriak kooperatiba baten bidez Horrela, udalak lur zatia utzi-herritarren artean mezu hau zabal- ahal diren egoerak irudikatuko tua da lip duba, mezua plazaratzen eraikitzeko eta kudeatzeko ere- ta, kooperatiba arduratuko litza-tzeko: Euskeraz bizi guredu! Gaur, dute: gurasoen eta seme-alaben hasteko modua. Euskeraz bizi gure- duari buruz. teke proiektua egin eta etxebizi-19:30ean egingo dute entsegu oro- arteko hartuemanak, koadrilen du! esaldiagaz banderatxoak eta Izan ere, udalak Apatan zor- tzak kudeatzeaz. Udal ordezkariekkorra Andikona plazan. Lip duba artekoak, enpresetakoak… Euska- zapiak atera dituzte eta autoetan tzi etxebizitza egiteko proiektu bat ez dute argitu etxebizitza berriekainaren 23ko zapatuan, raz bizi ahal izateko, gogoa edu- ipintzeko pegatinak ere egin gura dauka, baina gaur egun ez dago horietarako lur zatiak zeintzuk12:30ean, grabatuko dute. kitzea funtsezkoa dela adierazi dituzte. J.Derteano gastu horri aurre egin eta proiek- diren. J. D.
 7. 7. Herririk herrianboto 2012ko ekainaren 15a, barikua 7 H DURANGALDEA25. urteurrena ospatudu DurangaldekoLanbide IkastetxeakIlusioa eta aukerak sortzen eta trebakuntzaeskaintzen jarraitzeko asmoa azpimarratu zuten urangaldeko Lanbide Ikas- Hainbat udaletxetako eta ikas-D tetxearen 25. urteurrena ospatu zuten, atzo, Duran-gon bertan dituzten azpiegiture- tetxetako ordezkariez gainera, Amankomunazgoko presidente ohi batzuk eta Eusko Jaurlaritza-tan egindako ekitaldian. Mende ren Hezkuntza Sailean ikasketalaurdeneko ibilbidea gogoratu eta iraunkorreko zuzendari Jose Luis Ikastetxeetako, udaletako eta Amankomunazgoko ordezkariak, lanbide ikastetxean, atzo.etorkizunean ilusioak eta aukerak Elorza ere batu ziren ekitaldira.sortzen eta prestaketa eskaintzen Urteurrena ospatzeko bideo bisitatu zituzten: teoria klaseeta- guztietan emandako garapena etajarraitzeko asmoa azpimarratu bat landu dute irakasle, ikasle eta rako eraikina eta praktiketarako Urteurrena ospatzeko bideo aurrerapausuak azaldu zituen etazuen gaur egungo Amankomu- zuzendari ohiekin eta atzoko eki- erabiltzen dutena. bat landu dute eta ekitaldian herritarren artean konfiantza lor-nazgoko presidente Oskar Zarra- taldian erakutsi zuten lehenengoz. Lanbide Ikastetxeko zuzenda- erakutsi zuten lehenengoz tzeko egindako ahalegina azpi-beitiak. Ostean, ikastetxeko azpiegiturak ri Augusto Uriartek urte hauetan marratu zuen. J. DerteanoAdimen Urritasunaren Eguna Dendak Bai osatu duteantolatu dute etzirako Abadiñon +Dendak eta Durango Baik Merkatarien elkarteak bat eginda, zer gura dutenKirol munduagaz duten hartuemana erakustea da aurtengo helburua argi dute: “Kolektibo indartsuago eta batuagoa”Durangaldeko Adimen Urritasuna- txa alboan dagoen pilotalekura tik, Abadiñoko sokatira taldeak Durango eta inguruko herrietako ahaztu eta elkarrekin lan egitearen Eguna antolatu dute domeka- joango dira eta, 13:00etatik aurre- erakustaldia eskainiko du bertara- bi merkatari elkarteak batu dituz- da, irabazle eta galtzaile barik”.rako Geu Be elkarteak eta Abadiño- ra, pilota partiduak jokatuko dituz- tzen direnentzako. te asteon, Dendak Bai izenpean. Alberto Albaina Durango Baiko Udalak, Traña-Matiena auzoan. te. Sari banaketarekin hasi aurre- +Dendak eta Durango Bai elkar- ordezkariak argitu du helburua:Aurten, adimen urritasuna dute- Diskoteka kiosko plazan teetako kideek adierazi dutenez, “Kolektibo indartsuago eta batua-nek kirol munduagaz duten har- Arratsaldean, ospakizun giroa hainbat hilabetez egindako nego- goa lortu gura dugu; Durangaldetuemana zelakoa den azaltzen Goizeko 10:00etan futbol emango diote egunari eta kalera ziazioaren ostean sinatu dute bat osoko zerbitzu sektoreari on egin-saiatuko dira hainbat ekitaldiren partiduak jokatuko dituzte aterako dituzte ekitaldiak. Horre- egitea. go diogula uste dugu”.bidez. Traña-Matienako kiroldegian la, 16:00etan, diskoteka musika Elkarte berriaren sorreran Goizeko 10:00etan futbol par- dantzagarria ipiniko dute kiosko aipatu dutenez, Durangoko Mer- Kide gehiago lortu gurantiduak jokatuko dituzte Traña- plazan eta batukada saioak ere kataritzaren Biziberritze Planean Hitzarmenagaz, besteak beste,Matienako kiroldegian. Besteak egongo dira. Ostean, 17:30ean, batutako beharrizanei erantzuten bazkideen kuotak merketuko Abadiñoko Sokatira Taldeakbeste, adimen urritasuna dutene- umeentzako jolasak prestatuko die bi elkarteen bat egiteak. dituzte, bazkide gehiago lortu ahal erakustaldia eskainiko dukin lanean dabiltzan Arabako eta dituzte plazan bertan. Egunari Guillermo Oarbeaskoa +Den- izateko. +Dendak elkartearen egi-Gipuzkoako elkarte banak parte bertaratzen direnentzako amaiera eman aurretik, txokola- dak elkarteko presidentearen ber- tura mantenduko dute markahartuko dute. Ostean, futbol kan- tada ere egingo dute. J. D. betan, “garrantzitsuena iragana berridun elkartearentzat. A.U. ELORRIO BERRIZKontsumoan zentratu barik, Jostailuak, liburuak, apaingarriak, arropa, dantzarien jantziak, aldiz- Promozio publikoko hiruhartuemanetan sakondu kariak... Denetariko jeneroa eskai- ni zuten elorriarrek antolatutako etxebizitza salmentara lehenengo Truke Azokan. Elkarte,Herritarren Truke Azoka egin zuten domekan familia, ume eta norbanakoak pla- Margarita Maturanako etxebizitza tasatuen zan elkartu ziren domeka goizean. "Zenbat balio du honek?" "Ez, pleguak udal webgunean publikatu dituzte dirurik ez dugu hartzen, zer edo zergatik aldatuko dizugu". Elkarri Margarita Maturana etorbidean alkateak. Etxebizitza batek loge- zer aldatu jardun zuten hartuema- eskuratutako etxebizitza tasatue- la bat dauka, besteak bi, eta hiru- netan. Postuetan kuxkuxeatu, eta tatik hiru salgai ipintzea erabaki garrenak hiru. Jendearen intere- mota guztietako aldaketak egin du udalak. Herrian etxebizitza saren arabera, aurrerago, "irailean zituzten. Hainbatek, aldatzeko ezer eskaera zenbatekoa den jakin gura edo urrian", etxebizitza gehiago barik irten eta etxera egin zuen dutela azaldu du alkateak. saldu edo ez erabakiko dute. buelta, trukatzeko zerbaiten bila. Margarita Maturanan sei Beste batzuek, objekturik ekarri ez etxebizitza erosi ditu udalak. Isoir- Herrian etxebizitza eskaera eta besarkada eta musu truk egin dek azaldu duenez, "jabeek etxeak zituzten aldaketak. zenbatekoa den jakin gura saldu gura badituzte SUSAren Intxorta Asti elkarteak, Betsai- dutela azaldu du alkateak bidez egitea adostu zen pasa den de dantza taldeak, Kainabera lan- legegintzaldian". Horrela, "pro- kidetzarako elkarteak eta Elorri- mozio publikokoak izaten jarrai- xa ekologia elkarteak egin zuten Berriz SUSA Hirigintza Sozie- tzea eta espekulazioak ekiditea" azokarako deialdia. Antolatzai- tatearen bidez egingo da salmen- lortu gura dute. Sei etxebizitza leek adierazi dutenez, honakoa ta. 2002an eraikitako promozio horiez gainera, beste bat jabeak izan zen truke azokaren helburua: publikoko etxeak dira Margarita salduko luke SUSAren bidez. "Kontsumoan zentratu barik herri- Maturanakoak, eta orduko pre- Eskaintzaren pleguak tarren arteko hartuemanetan zioari urteotako KPI eta %1 gehi- www.berriz.org webgunean publi-Produktuak trukatzen, joan zen domekako azokan. sakontzea”. A.U. tuko zaiola esan du Orlan Isoird katu dituzte. A. U.
 8. 8. Herririk herriH 8 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto Durangaldean laburBateragune auziari ‘Kalezinie’ antolatu Intxaurre Egunaren Galiziako jakiak Konkrealusitivitykontra mozio bidez du Zapaburuk bigarren aldia bihar dastagai Landakon sariketa amaitu daBerrizko osoko bilkuran Batera- Datozen eguenetarako zine zikloa Bihar eguerdian hasiko dute Asteburu honetan 1.Galiziar Gas- Asier Agirrek irabazi du Maristakgune auziaren kontrako mozioa antolatu du Zapaburu Konpartsak. Intxaurre Egunaren bigarren edi- tronomia Azoka egongo da Duran- Konkrealusitivity sariketa. Arike-onartu dute asteon. Bilduk aur- Santa Ana plazan proiektatuko zioa, herri probekin. Ardo dasta- gon, Landako Gunean. Galiziako ten bidez, konfiantza eta kreati-keztu du testua, auziagatik kar- dituzte filmeak. Ekainaren 21ean, keta, herri bazkaria eta musika ohiko jakiak prestatuko dituzte, eta bitatea bultzatzea izan dute hel-tzelaratutakoak askatzeko eska- Los edukadores eskainiko dute; edukiko dituzte Intxaurre kan- artisau erakusketa eta produktu buru lehiaketan. Zornotzako Kar-tuaz. EAJko zinegotziak absteni- ekainaren 28an, Comprar, tirar, poan eta han atondutako karpan. galiziarren denda ere egongo dira. mengo Amako ikasleak tablet battu egin dira, eta PSE-EEk kontra comprar dokumentala; eta uztai- Iaz 25 urte bete zituen elkarteak, Zapatu gauerdian queimadaeda- lortu du. Durangaldeko beste hain-bozkatu du. laren 5ean, La Ola filma. eta urtero jaia egitea erabaki dute. ri tradizionala prestatuko dute. bat ikaslek parte hartu dute. IURRETA MAÑARIAGoiuriako ibarbideen auzian Bi urtetik gorakoentzakojarraitu ahal izango du alkateak udalekuak eratu dituzteAuzokoek inpartziala dela salatu zuten arren, ez diete baztertze-eskaera onartu Ekainaren 25ean hasi eta uztailaren 20an amaituko dituzte aurtengo udalekuak ukupeko Troka eta Luku-Txi- legezkotasun, objektibotasun eta eman ahalko dute. Bildu kontraL ki ibarbideak lurrez betetze- ko obren lizentzia espedien-tean, erabaki ahalmena izaten jarduteko independentziaren pre- suntzioa ez dute aldaratzen”. Auzokoek iazko azaroan hasi- agertu da. Gaia “beharrezko sakon- tasunagaz” ez dela aztertu diote, eta froga-bide gehienak baztertu Mañariko Udalak bi urtetik gora- ko haurrentzako udalekuak anto- latu ditu, eta ekainaren 25ean izena emateko azken eguna. Libu- rutegira joan behar da horreta- rako. Astebete, bi, hiru edo laujarraituko du Iñaki Totorikague- tako prozedimendua amaitu da, direla kritikatu. hasiko direla iragarri dute. Goize- asterako apuntatu ahal da. Uztai-na alkateak. Goiuriako kofradiak honenbestez, eta ibarbideak lurrez EAJk, ordea, “eskubideaz abu- ko 09:00etatik 13:00etara eskaini- laren 20an amaituko dituzte aur-alkatea gai horretan partziala dela betetzeko jarduerarako lizentzia satu” dela esan du, sei hilabeteko ko dute zerbitzua, astelehenetik tengo udalekuak.salatu eta errefusatze-intziden- “bidegabekeria” gaitzetsiz. PPk barikura bitartean.Gaurkoa datzia aurkeztu zuen udalean. EAJk, “alderdikeria” eta auzokoen Azoka, U2 tabernanPSE-EEk eta PPk, ordea, uste dute Bildu kontra agertu da. Gaia jarrera “tamalgarria” salatu du, Bestalde, bigarren eskuko azokaez dela hori frogatu, eta ez dute “beharrezko sakontasunagaz” eta, PSE-EEk dio “espedientean gai 09:00etatik 13:00etara eratu dute U2 tabernan, biharko.onartu aurkeztutako errefusatze- ez dela aztertu diote. batzuk zalantzazkoak diren arren”, eskainiko dute zerbitzua, Arropak eta bitxiak ipiniko dituz-intzidentzia, alkatea bazterzeko ez dagoela alkatea prozeduratik astelehenetik barikura te salgai arratsalde partean, anto-eskatzen zuena: “Froga-bideek kentzeko froga nahikorik. A. B. latzaileek azaldu dutenez. M. O.Fatima Frailek IZURTZAhartu du Santa Ageda ermitarakoinstitutuak bidea asfaltatu duteemandako saria Udalak 10.000 euro erabili ditu lanetanLantokiko Prestakuntza amaituta-ko ikasleei diploma emateko eki- eta Basogintza saileko diru-laguntza jaso dutetaldiaren baitan, Iurreta Institutua-ren Saria eman diote External Glo- San Ageda ermitarako bide zati bat alde gurutzatzen duten bi irten-bal Ser vices S.A. enpresar i. asfaltatu dute. Orain arte 250 bat gune ipini dituzte lurrean. IzanEnpresaren zerbitzuen zuzendari metroko bide zati horretan har- ere, sarritan jendea autoekin ber-Fatima Fraile durangarrak jaso du txintxarra zegoen eta autoentza- tara joaten zen derrapatzeak egi-saria, hartu-eman “erraz” eta “adei- ko gatxa zen handik pasatzea. tera; aparkaleku osoan ikustentsua” aitortu gura duena. Horregatik, Basogintza sailaren dira pneumatiko arrastoak. Irten- diru-laguntza bat aprobetxatuz, gune bi horiekin horrelako prak-65 ikasle, 43 enpresatan udalak 10.000 euro bideratu ditu tikak eragotzi gura dituzte. J.D.Ikasturte honetan, 65 ikaslek jar- lan horietara. Ermita hori ezagu-dun dute Lantokiko Prestakuntza na da, urtero, irailean, jaietako Pilotalekuaren atzealdekoegiten, eta 43 enpresatan egin lehen domekan jaialdia antola- aparkalekuan, bi irtengunedituzte praktikak. Atzerrian aritu tzen dutelako bertan. ipini dituzte lurreandira bederatzi ikasle, Polonian eta Gainera, pilotalekuarenIngalaterran, hain zuzen ere. A.B. Fraile, saria joasotzen, External Global Servicesen izenean. A.B. atzealdeko aparkalekua alderik
 9. 9. Publizitateaanboto 2012ko ekainaren 15a, barikua 9 P
 10. 10. B 10 2012ko ekainaren 15a, barikua anboto BERBAZ“Umoretsu ikusten dugu; indarra duenartean, guk aurrera jarraituko dugu”Gaixotasun larridun semeagatik laguntzak eskatzean burokraziagaz eta Mutuaren ezetzagaz egin dute topo Mila Basterretxea, Jose Jurado eta Urtzi semea • Berriztarrak dira Milak 24 urte ditu, Josek 28 eta Urtzik bederatzi hilabete. Lau urteko semea ere badute. “Mediku historia ezin da ospitaletik atera; ba lortu dugu” dugu LABen bitartez, eta begira- tzen gabiltza noraino aldatu behar garen. Mutuakoari esana diot, izen-abizenak eta datuak emateko, Lakuara joan behar banaiz, joango naiz, eta Madrile- ra joan behar banaiz, ere bai. Lekuren baten entzungo didate. ArgazkiPress M.B.: Orain hasi gara anima- tzekoa, aldiro-aldiro tribunal tzen, Berrizko Udalak azkeneanB ederetzi hilabete batetik pasatu beharko litzate- laguntza bat emango digula dauzka Urtzi Jurado Basterretxeak. Biho- “Buelta asko egin ditugu udaletxera; ke... Baldintza hori eduki behar- esan digulako.tzeko gaitz bat eta hainbat azkenean etxeko gastuen mantenurako ko genuke, edo Mila lanean ego- tea, eta orduan baja bat har- J.J.: Buelta asko egin ditut udale-organori eragiten dion gaitzgenetiko bat ditu. Ospitale- eta hipotekarako laguntza emango digute” tzea... Hori hasieratik baldin txera. Aurten astero joan naiz, bazekiten, hasieran esan behar eta laguntzetarako zer funtsra joan-etorriak egiteko ziguten. duten jakin nuenean, egunerolanordua murriztu eta Eta lan burokratikoa hasi zen... baizik; sindikatu batera edo hasi nintzen joaten. HasieranMutuari laguntzak eskatze- J.J.: Dena zen ‘Bai, bai..., paper aholkulari juridiko batengana Zer beste arrazoi eman dizkizute? paper asko eskatu zizkidaten.ko bidea hartu du bere aitak. hori aurkezten baduzu baietza joateko aholkatu digute. J.J.: Esaten zuten Urtzik bere adi- Azkenean etxeko gastuen man-Burokraziagaz luze borroka- izango duzu’. Laguntza jasotze- neko ume batek behar dituen tenurako eta hipotekarakotu eta gero, ezetza jaso du. ko derrigorrezkoa da ni lanaldi M.B.: Elbarritasunaren balorazioa zainketak behar dituela. Baina laguntza bat emango digute. murriztuan egotea, gutxienez egin zidan medikua haserre zego- guk ezin dugu jakin noiz eman Gero diputazioarengandik paperNoiz hasi zineten laguntza jaso- %50ean. Apirilaren amaieran en, “ez dakite zer den arantza zati- edukiko duen hipoxia bat, noiz guztiak lortu ditugu, burokrati-tzeko beharrekin? hartu nuen murrizketa. Paperen bitua? Ba orduan ez dira medi- egongo den itolarriagaz, edo koki behar dugun guztirako hanMila Basterretxea: Guk bagene- bila hasi, Berrizko Udalari kuak”. Degenaratiboa da, eta urte gibelak noiz egingo dion eztanda. daudela esan digute, eta ondo.kien Urtzi bihotzeko arazoagaz laguntzak eskatu, Bilbora joan, batzuk barru ibiltzeko zailtasunak Milak elbarritasunaren pentsioazetorrela, haurdunaldian esan Gurutzetatik atera ezin ziren izango ditut. Medikuak txostena M.B.: Gibela transplantatu dauka. Horrekin eta nire nomi-ziguten, baina jaio eta gero beste paperak ere atera dizkigute... egin zidan esanez bizkarreko beharko diote bihotzeko arazoa nagaz, korbata estutu behar.arazo batzuk ere etorri zaizkio; minekin ibiltzen naizela, ezin konpondu eta gero. Giltzurrune-gibelari eragiten dion gaitz Atera ezin zirenak? dudala pisurik hartu, hanketako tan kiste batzuk dauzka. Begira Elkartasuna jaso duzue?genetiko bat dauka, zain txikiak J.J.: Urtziren mediku historia sentsibilitatea galtzen nabilela... umea zelan dagoen, eta berataz M.B.: Lagunek asko lagundudauzka... behar nuela esan zidaten, eta Hirugarren pertsona bat behar arduratzeaz gainera, paperak digute. Gurutzetan ere jendea kontsultetako informeak bai, nuela umeak zaintzeko, eta hor egiten gabiltza, zoratzen! ezagutu dugu, eta bertan lo egite-Jose Jurado: Kardiologoak esan baina mediku historia ezin da ezetza. Ezgaitasun totala ez badut, ko etxea ere eskaini digute. Aban-zigun Gizarte Segurantzan ospitaletik atera; ba lortu dugu. Mutuak ez du laguntza ematen. J.J.: Azken arrazoia nire laneko taila hori da: hainbeste aldizbazeudela laguntzak. Bertan ea Aldundian Milaren eta umearen murrizketarena zen, ez nengoela egon ingresatuta, eta azkeneanbiok lanean genbiltzan galdetu elbarritasunaren balorazioa Ezgaitasunarena izan da orduan legalki murrizketan. Enpresak ez oso jende ona ezagutu dugu.ziguten, eta ez. Ba orduan ez eskatu genuen, eta mutualita- ezetzaren arrazoietako bat. zuen murrizketa aktibatu.geneukala zereginik. Milak elba- tean eskura eman genizkien. J.J.: Mutuakoak esan zidan fro- Enpresa informatzeko Mutuak J.J.: Urtzi umoretsu ikustenrritasuna daukanez [arantza Paper guztiak aurkeztuta Gore- gatu behar genuela Mila ez zela berak paper bat eman behar dugu. Asko jaten du, eta hori osozatibitua dauka, bizkarrezurreko nera joatea falta zen bakarrik. gai semeak zaintzeko, eta hori zigun bere garaian. ona da; esan digute umeakgaitz bat] zeozer egin ahal zela Handik bi egunera paper gehia- ezgaitasun totala izango litzate- horrelako gaixotasunekin zun-esan ziguten, eta nire enpresa- go behar genuela esan ziguten. ke. Ezgaitasuna ematen diozun Zer bide hartuko duzue mutua- dagaz egoten direla. Berak inda-ren mutualitatera joan behar Gurutzetan esan ziguten hori ez momentuan umea kentzeko litateagaz? rra daukan artean, guk aurreraginela paperak egitera. zela mediku kontua, burokrazia arriskua daukagu, karneta ken- J.J.: Erreklamazio bat aurkeztu egingo dugu. A.Ugalde
 11. 11. anboto 2012ko ekainaren 15a, barikua 11 K @anbotokultura KULTURALITERATURAZer da eguenean Elorrioko Por-talekuan eskainiko duzuena?Bortxa Urberuaga: Ataramiñe bil- “Kartzelan bizi den errealiteatearen gordintasuna helarazi gura dugu”dumako presoen materiala kale-ratzea da helburua. Poema batzukaukeratu ditugu, eta formatuberrian eskainiko ditugu. Mar-goak eta musika ere hartuko ditu- Bortxa Urberuaga eta Oier Gonzalezek proiektu bat abiatu dute, kartzelako sorkuntzak kaleratzeko helburuagaz;gu, ez gara literaturara mugatuko. Elorrioko Portalekuan, ekainaren 21ean, errezitaldi bat eskainiko dute, musikak eta margolanek lagundutaAurretik beste leku batzuetan ereaurkeztu duzue ikuskizuna?B.U.: Bai. Santurtziko La Kelo gaz-tetxean egin genuen lehenengoz.Ataramiñe liburuaren aurkezpe-na egin genuen han. Gero, Herri-ra plataformak deitu zuen Kartze-lak hustu plazan bete ekimenarenbarruan, Durangon egin genuenmaiatzean, eta Larrabetzuko Lite-raturian ere eskaini dugu. “Lehenengo olerkia, esaterako, Eñaut Aiartzaguena iurretarrarena da”Zer esan dizuete entzuleek?Oier Gonzalez: Hunkigarria dela,askok.Zeren arabera egin duzue tes-tuen eta margoen hautaketa?B.U.: Margoak olerkiaren arabe-ra egiten ditut. Olerkiak kontatzenduena marrazki bidez adieraztensaiatzen naiz. Musikaren konpa- riko beste parte bat ere badago. tzelako kideen lanak kaleratzeko biok kartzelan. Kartzela barrukosean ere sartu gura izaten ditut Ataramiñe bildumatik oso hauta- beste era bat bezala ulertzen ditu- gure egunerokoa eramangarriagoamargoak. Naturaltasuna ez galtzen keta subjetiboa egin dugu. Lehe- gu emanaldi hauek, bitartekariak egiteko modua izan da sorkuntza.saiatzen gara emanaldietan. nengo olerkia, esaterako, Eñaut “Kartzelako kideen lanak baino ez gara gu. Kartzela sozia- Sorkuntzaren bitartez kartzelakoO.G.: Errezitatzen denaren, musi- Aiartzaguena iurretarrarena da. kaleratzeko beste era bat lizatzeko manera bat da. gauzak kanpora ekartzea da eki-kak adierazten duenaren eta mar- men honegaz bilatzen duguna.golanaren arteko elkarrizketa bat Oier Gonzalezek ere idazten du. bezala ulertzen ditugu Zelan sortu zen proiektua? B.U.: Espetxeko errealitatea aza-bezalakoa da ikuskizuna. Badago Zergatik besteena errezitatu? O.G.: Bortxaeta biok aspalditik eza- leratzeko dauden mugak apur-entsaiatutako zati bat, baina elka- O.G.: Momentu honetan ikusten emanaldi hauek” gutzen dugu elkar, eta kartzelan tzen ere saiatzen gara. Jendearri begiratu eta bestearen errit- dut besteen hitzek nireek baino ere elkarrekin egon ginen. Sor- barruan bizi den errealiateaz jabe-moak kontuan hartuta moldatu- garrantzia handiagoa dutela. Kar- kuntza lan batzuk egin genituen tu dadin gura dugu lortu. Kartze- lan bizi den errealitatearen gordin- tasuna beste era batean adierazi gura dugu ikuskizun honegaz. Deserosoa egin daitekeen lekuetara Kartzelatik ateratzerakoan, proiektu hau harremana berresku- Preso zaudenean bezala idazten ere, ikuskizuna zabaldu gura dute ratzeko modua izan dela azaldu digu Oier Gonzalezek. Urberuaga- ren berbetan, “espetxean bizi izan da kalean zaudela? O.G.: Ez, kartzelan askoz gehiago idatzi nuen. Komunikatzeko dau- duzuna kanpoan konpartitu ahal kazun era bakarra da idaztea han. Lau partaidek jardungo dute Elo- izatea kristona da”. Partekatze hori Kartzelan zer zegoen kanporatze- rrioko Portaleku tabernako ekai- gizarte osora hedatu gura dute. ko idazten nuen. Konturatu nin- naren 21eko emanaldian: Oier tzen kartzela zer den presoak baka- Gonzalez durangarragaz eta Bor- Zabaltzeko asmoa rrik dakiela. Sorkuntza hortik bide- txa Urberuaga gernikarragaz bate- Kartzelaren errealitateari loturiko ratu nuen, kronikaren bidetik. ra, beste bi gernikarrek jardungo sorkuntzan oinarrituriko ikuskizun B.U.: Kartzelako bakardadeak dute txalapartagaz eta gitarragaz. hau “gaiarekiko sentsibilitatea dau- barruan sortzen dizun barruko Azaldu dutenez, “aurrera begira kan jende artean eskaini izan dugu korapiloa apur bat askatzen lagun- eboluzionatuko duen proiektua orainarte”, Urbureruagak dioenez. tzen du sorkuntzak. izango da, baina, irekia”. Baina emanaldia ahal beste zabaldu gura dutela diote bi kideek: Noiztik margotzen duzu,Bortxa? “Ikuskizuna deserosoa izan daite- B.U.: Txikitatik margotu izan dut, “Aurrera begira keen lekuetara ere ailegatzen saia- eta nire ogibidea da. Gaia tatuaje tzea gura dugu; esate baterako, estudioan dihardut Gernikan. eboluzionatuko duen emanaldia edozein egunetan proiektua izango da” kalean bertan eskaintzeko ideia Zeozer gehitu nahi? darabilgu buruan”. O.G.: Maitasun besarkada bat bidali nahi genieke kartzelako lagun guztiei. I.Esteban

×