2010eko urriaren 22a
9. urtea - 391 zk.
Iturburu auzoan prestatutako ortu ludikoak
aurkeztu ditu asteon Iurretako Udalak
A...
H 2010eko urriaren 22a, barikua anboto2
HERRIRIK HERRI
IURRETA
GARAI ELORRIO
MAÑARIA
IZURTZA
Martitzenean egin zuten ortu ...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
HHerririk herri 3
BERRIZ DURANGALDEA
www.anboto.org-en
Bideoa ikusgai
Hiru aste dira ...
Herririk herri
H 2010eko urriaren 22a, barikua anboto4
ATXONDO
Etxeen zozketarako
zenbakiak azaroan
banatuko dituzte
Aloka...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
HHerririk herri 5
ZALDIBAR
DURANGO
Astelehenetik
Fumbarrin greba
mugagabean
daude lan...
Herririk herri
H 2010eko urriaren 22a, barikua anboto6
ABADIÑO
MALLABIAOTXANDIO
Durangaldean labur
Atxarte errekako isuria...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
PPublizitatea 7
B 2010eko urriaren 22a, barikua anboto8
BERBAZ
“Hunkigarriena familiei arrastoak eman
eta etapa hori gainditu dutela ikust...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
Ir
Iritzia 9
Sergio Murillo
EAJ
Sei hankako mahaia
Zezenak dira…
gizatasunaren
harira...
Publizitatea
P 2010eko urriaren 22a, barikua anboto10
Garai Jatetxea
San Migel, 17 Garai.
Tel.: 94 681 35 95
Eztaiak, Jaun...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
K11
KULTURA
ANTZERKIA ESTREINALDIA
Ume zein helduei zuzenduriko
Logela Multimediaren ...
Kultura
K 2010eko urriaren 22a, barikua anboto12
GEURE DURANGALDEA
Jon Irazabal,
Gerediagako kidea
Arriaundiko harria
Urte...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
KKultura 13
MUSIKA AURKEZPENA
MUSIKA KONTZERTUA
Azken kontzertua
eskainiko du Elorrio...
Kultura
K 2010eko urriaren 22a, barikua anboto14
DANBAKA
Lord Witch taldea 2004ko udan Bergaran sortutakoa da. Sei lagun
d...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua 15
Ki
KIROLAK
Emakumezkoen gomazko
paletan, helburua oso zaila izan
arren, aukerekin ...
Kirolak
Ki 2010eko urriaren 22a, barikua anboto16
Dagoeneko hiru jardunaldi jokatu dira ohorezko B
mailan, eta sailkapenar...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua Kirolak 17
Ki
Bixente Kapanaga 19, behea
48215 IURRETA (Bizkaia)
Tel.: 946 816 673
Fa...
la 2010eko urriaren 22a, barikua anboto18
LAUHANKA
Txakurren belarriak, moda eta
osasunaren arteko ezbaian
Ugazaba askok t...
anboto 2010eko urriaren 22a, barikua
PPublizitatea 19
1 HIGIEZINAK
2 TEKNOLOGIA
3 LANA/NEGOZIOAK
4 DENETARIK
5 IBILGAILUAK
6 HARREMANAK
7AISIA/KIROLA
8FAMILIA/ETXEA
NORBANAKOEN...
Anboto 391
Anboto 391
Anboto 391
Anboto 391
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anboto 391

1,202 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anboto 391

 1. 1. 2010eko urriaren 22a 9. urtea - 391 zk. Iturburu auzoan prestatutako ortu ludikoak aurkeztu ditu asteon Iurretako Udalak Atondutako 40 baratzeak eskuratzeko azaroaren 4tik izena eman behar da 2 ••BBeerrrriizz Akordiora heldu dira Garita enpresako auzian ••DDuurraannggoo Astarloa kalea aste osoan itxita zoruaren konponketengatik ••OOttxxaannddiioo Kaleko margo lehiaketa izango da domekan ••AAbbaaddiiññoo Gaztetxean 12. urteurren jairako gertu dute egitaraua 6 6 5 3 Errehabilitaziorako ospitalea Eibarren beharrean Iurretan kokatzeko eskea DDuurraannggaallddeeaa •• Durangaldean, Arratian, Lea-Artibain eta Bustu- rialdeanerrehabilitazioraetazain- ketaaringarrirabideratutakoospi- tale baten beharra dagoela azal- duduEusko JaurlaritzakoOsasun Sailak.OspitalehoriEibarrenkoka- tzekoasmoadaukalajakiteraeman dute Jaurlaritzako arduradunek. Aralar alderdiak asteon emanda- ko prentsaurrekoan azaldu due- nez,“egokiagoalitzatekezerbitzu hori Iurretako lehengo EITBko eraikineankokatzea”.Batzar Nagu- sien bidez gaia berraztertu deza- tensaiatukodirelagaineratudute. Anbulatorioko kontsulta eta ego- naldiertainekoospitalizazioaere eskainiko lituzke. 3 anboto Ikasleentzako diru-laguntzak ematea erabaki du Atxondoko Udalak Herririk Herri 7 Domekan, San Agustinen estreinatuko du Logela Multimediak ‘Anaki’ ikuskizuna Kultura 11 J. Jimenez: “Hobi komunak lurpetik ateratzean denbora ez dela pasatu dirudi” Berbaz 9 www.anboto.orgdurangaldeko astekaria Eskualdeko lehen ortu ludikoak prest Iurretan Kepa Aginako Lesioek justuan utzi duten Berriz, behetik irteteko puntu bila KKIIRROOLLAAKK•• Asteburuan Gurutzeta- renzelaianjokatukoduBerrizekfut- bolekoohorezkomailan.Berezlabu- rra zen taldea (19 jokalari) are jus- tuago utzi dute lesioek. Lehenengo taldeko 14 jokalari bakarrik dituzte jokatzekomoduan.Horregatik,biga- rrentaldekogaztebideitudituAndres Olabarrianagusientaldekoentrena- tzaileak. 16
 2. 2. H 2010eko urriaren 22a, barikua anboto2 HERRIRIK HERRI IURRETA GARAI ELORRIO MAÑARIA IZURTZA Martitzenean egin zuten ortu ludikoen aurkezpena Iturburun. Nekazaritza ekologikorako 75 metro karratuko 41 lursail atondu dituzte Iturburu auzoan A zaroaren4raarteiurretarrek ortuludikoetarakozozketan izenaematekoaukeraizan- godute.Bidebarrietakoudalbule- goetara jo behar da horretarako. Ortuak prest daude dagoeneko Iturburu auzoan eta aste herrita- rrentzako aurkezpena egin dute udal ordezkariek. Iturburuko lursaila 75 metro koadroko berrogei ortutan bana- tu dute. Baratzeetako 12 langa- beentzakogordedituzte;beste12, erretiratuentzako; 8, gizarte baz- terketa pairatzen duten herrita- rrentzako;batezgaitasunfisikoak dituzten herritarrentzako eta azken 8ak beste herritar guztien artean banatzeko gordeko dira. Denentzakoerremintaberak edukiko dituzte, nahiz eta etxetik norberak bereak eroan ahalko dituen.Zozketaeginda,ortuaklau urterako emango dituzte, ehun euroko fidantzaren truke. Asmoa lau urte barru itxaron-zerrendan egondaitezkeeniurretarrekortuen zozketansartzekoaukeraizateada. Nekazaritza ekologikoa Ortuetan nekazaritza ekologikoa egiteadabaratzetakobaldintzeta- kobat.Abenduannekazaritzaeko- logikoarengainekoikastaroajaso- ko dute ortuen jabeek, Ramon Zearreta injineru agronomoaren eskutik:“Neguaikastekogaraiona izangoda,geroudaberrianlanean hasteko”. Bera izango da ortuen koordinatzailea.Nabarmendudu jende asko nekazaritzako ezagu- tzekin gerturatu dela ortuen gal- dezka. Bere beharra nekazaritza ekologikoarengainekoformazioa eskaintzea izango da. Ortuen jabeek nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroa jasoko dute abenduan Ortuak lau urterako banatuko dituzte, eta lau urte barru zozketa egingo dute itxaron- zerrendan geratu direnentzat hartu dutela eskualderako. Iurre- taizandaeskualdeanortuakaton- tzen lehenengoa, eta bere ostetik, Abadiñon, Atxondon, Berrizen, ElorrionetaZaldibarrenereipini- koduteegitasmoamartxan. A.U. Proiektu zabala Urkiola Landa Garapena elkarte- tikbultzatutakoegitasmoadaortu ludikoena. Gasteizen dagoeneko horrelakolaurehunortudituztela azaldu dute, eta bertako eredua Organo kontzertua eskainiko du bihar Andres Cea Galan musikariak Barrokoarensoinuakizenadaroan kontzertua eskaintzen dator Andres Cea Galan organo-jotzai- le andaluziarra, Amabirjinaren Jasokundeko elizara, 19:00etan bihar. Bizkaian daudenetatik zaharrenetarikoa da Mañariko elizako organoa, eta oso ondo gordetzen ei du organo barro- koen sonoridadea. Erdoitza eta Ramos organo-egileek, 1765 eta 1768urteenbitarteaneraikizuten Jasokundekoelizakoorganoa,eta, garaihartakoerretaulagileonene- takoa zen Juan Urkitzak diseina- tu omen zuen egurrezko kutxa. Espainia, Frantzia eta Sui- tzan burutu ditu organo ikaske- tak bihar kontzertua eskaintzen datorren Cea Galanek. I.E. Urriaren 23an, bihar, da Europako Ondarearen Jardunaldien egitarauaren barruko kontzertua Astelehenean irekiko dute eraberritutako udal kiroldegia Hile bian itxita egon ondoren, igerilekukoaldageletakozeingim- nasioko eraberritze lanak amai- tudituzteetaasteleheneanzabal- duko dute udal kiroldegia. Gainera, datorren astean kiroldegiko jarduerak dohainik probatzekoaukeraeskainikodute bazkideentzako zein bazkide ez direnentzako. Astelehenean,mar- titzenean eta eguaztenean, bes- teak beste, igerilekua, gimnasio- ko azpiegiturak eta squash-a dohainik probatu daitezke. Eguazteneanetaeguenan,berriz, spinning, pilates eta aerobic eta mantenimendu gimnasian lako saioetan parte hartu ahalko da ezer ordaindu barik. Ikastaro horiekazaroanhasikodira. J.D. Erakusketa, datozen asteburu bietan zabalik Datozenbiasteburuetanerezaba- likegongoda“Errituakdefuntuen alde” izeneko erakusketa, Domu Santu “egun seinalatua” barne, antolatzaileen esanetan. Europa- ko ondare jardunaldien barruan zabalduzuten,etaGerediagaelkar- teakzeinudalakeskaintzaluzatzea erabakidute. Goizeko11:00etatik 14:00etara izango da Elizabarrin, doan. Gainera, hilaren 30ean bisi- ta gidatuak egingo dituzte. Jon Irazabal Gerediagako kideak erakusketaren balioa eta lekua bera azpimarratu zituen. Martzaako katafalko bat eta XIX. mendekoargizaiolabatzukaipatu zituen, besteak beste. M.O. Hedabideekin egindako bisita gidatuan azaldu dituzte erakusketaren nondik norakoak Manikiak eta hainbat elementu daude ikusgai. Gerediaga artxiboa Abstenitu egin dira jeltzaleak izendapen aldaketan Gazte lokalaren pareko lursai- lean babes ofizialeko 15 etxebi- zitzaeraikitzekoudalaklursaila- ren jabeagaz sinatu zuen hitzar- mena oinarri hartuta, lursail horrenbirkalifikazioaegiteapro- posatu zuen atzo eguerdiko ple- noan udal gobernuak: eraikiga- rri izendatzea. Hitzarmenean jasozutenagaz(babeseko15etxe- bizitza eta bizitza bateko 5 erai- kitzeko proiektuagaz) ez daude- laadosadierazizutenjeltzaleek, eta abstenitu egin ziren: “herri- gune bat sortu eta etxebizitza beharrizanakasetzeko,etxebizi- tzak pisu formatuan eraikitzea litzatekeegokiagoa”,eurenustez. Oskar Zarrabeitia zinego- tziak dioenez, “argi utzi gura dugubabesekoetxebizitzakerai- kitzearen aldekoak garela, eta hainbatbiderazalduduguetxe- bizitza publikoaren aldeko gure jarrera”.Konpartitzenezdutena, gobernu taldeak sinatutako hitzarmenean jasotako baldin- tzakdireladiotejeltzaleak. I.E. Azaroaren 4ra arte ortu ludikoetan izena emateko epea Bideoa: www.anboto.org
 3. 3. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua HHerririk herri 3 BERRIZ DURANGALDEA www.anboto.org-en Bideoa ikusgai Hiru aste dira beharginen eta enpresaren ordezkarien arteko negoziaketak hasi zirela, eta lehe- nengo batzarrean adostasunera ailegatuezbazirenere,bigarrenak emaitzahobeakemanzituen.Lan- gileek enpresaren proposamena onartuzutenjoanzenastekoasan- bladan. Adostasuna lortu diren gai garrantzitsu bi dira errelebo kontratuenaetasoldatarena, LAB sindikatutikazaldudutenez.LABek ordezkari bi dauzka, eta ELAk bat. Aldebatetik,aurretikoerreti- roaerraztukoduenneurriahitzar- tu dute: 62 urteko langileek erre- lebo kontratua izango dute. Hau- xe zen beharginen eskaera esanguratsuena. Bestetik, solda- tetan KPIri puntu erdia gehitzea bermatuadute.Hitzarmenadato- zen egunetan sinatuko dute, eta 2012ra arteko balioa izango du. Langileekiko errespetua LABsindikatukoordezkariekposi- tibokibaloratuduteakordioa.Dio- tenez, “hitzarmenagatik bai, bai- na batez ere langileekiko errespe- tua lortu delako” daude pozik. Batez ere behargin zaharrekiko errespetuaaipatudutesindikatu- tik, eta hor kokatzen dute errele- bokontratuena.Erabakihoniesker, aurten langile bik hartuko dute aurretiko erretiroa, eta datorren urtean beste bik. LABek egiten duen irakurke- tan, “legeek sarritan ez dutela laguntzen, eta mobilizaziora jo behar”izatendutelaazpimarratu du.“Mobilizazioetaprotestenera- ginez”heldudiratratura,sindika- tu honen ustetan. Langileak nor- maldabiltzalaneanberriro. M.O. Akordiora heldu dira Garita enpresako buruak eta langileak 62 urtekoei errelebo kontratuak egitea adostu dute, besteak beste. 2012ra arteko akordioa da Aurten behargin bik hartuko dute aurretiko erretiroa, eta datorren urtean beste bik Guraso Eskolan parte hartzeko izen-ematea Azaroan emango diote hasiera GurasoEskolari,joanzenikastur- tean arrakasta gehien izan zuten biikastaroakerrepikatuz.Tailerbi izangodira,Learreta-Markinaikas- tetxean burutuko direnak; bata azaroaren 3an eta bestea 10ean. Lehenengoan, hiru eta sei urteartekoumeengurasoei“Arra- kastahandikoestrategiakumetxi- kiekin hitz egiteko” izeneko taile- rra eskainiko zaie. Ume txikiekin berba egin eta ulertzeko estrate- giak landuko dira eta tailerrean parte hartzen dutenen kezka eta arazoak komunean ipintzea da asmoa, antolatzaileen esanetan. Seieta12urteartekoengura- soentzat, ostera, “Teknologia berriak” tailerra egingo da biga- rren hitzorduan. Arratsalde- ko17:00etan hasita, ordu eta erdi iraungodutesaiobiek;haurtzain- degizerbitzuaereprestatukodute. Doanbadaere,aurrezizenaeman behardaudaletxean,urriaren29a baino lehen. M.O. Azaroaren 3 eta 10ean izango dira saioak; doan izan arren, izena eman behar da 29a baino lehen Tailer biak Learreta-Markina ikastetxean burutuko dira, 17:00etan hasita Oizera igoera, esklerosi anizkoitzari aurre egiteko Domekahonetarako,urriaren24a, Oizerakoigoeraantolatuduuda- lak. Dagoeneko 11. edizioa bete- ko du ekimen honek, eta tradizio bihurtu dela esan daiteke. Kirola egiteko aukeraz gainera, elkarta- suna ere badu oinarrian mendi irteera honek. Goizeko 09:00etan Elizondo plazan ipini dute ibilaldirako hitzordua. Igoeran parte hartze- kohirueuroordaindubehardira izena ematean. Inskripzioekin batutakodirua,BizkaikoEsklero- siAnizkoitzarenElkartearieman- go diotela azaldu dute antola- tzaileek. Lehenengo 200 partaideek ogitartekoaetafreskagarriajaso- ko dituzte. M.O. Inskripzioekin batutako dirua Bizkaiko Esklerosi Anizkoitzaren Elkarteari emango diote Markinako zinegotzi Karmelo Jaio, Bizkaiko batzarkide Josu Murgia eta Dani Maeztu prentsaurrekoan. Ospitale berriak hainbat zerbitzu eskainiko lituzke Gaixosubakutuentzakoberen- beregi zuzendutako ospitale gabeziak bultzatu du Jaurlari- tzaospitaleberriaegitekoasmo- ra,bainaosasunzentroberriak bestelako eskakizunak eta zer- bitzuak ere beteko lituzke: anbulatorioko kontsulta eta egonaldi ertaineko ospitaliza- zioa, besteak beste. Ospitale subakutuen hel- burua–aipatutakogehigarriak albo batera utzita— lesioen errekuperaziorako edo gaixo kronikoentratamendurakosis- tema integrala eskaintzea da. Txostenarenarabera,biziitxa- ropena gero eta handiagoa denez,64urtetikgorakoengan gertatzendabatezerebeharri- zan hori. Bizkaian 427 ohe daude gisa horretako gaixoentzat eta 533 eta 666 artean behar dire- la kalkulatu dute. J.D. Anbulatorioko kontsulta eta egonaldi ertaineko ospitalizazioa ere eskainiko lituzke ospitaleak Ospitalea Eibarren barik Iurretan egitea eskatu dute Osasun Sailak gaixo subakutuen ospitale berria Eibarren kokatzeko asmoa dauka; Aralar alderdiak sasoi bateko EITBren egoitza proposatu du O sasun sailburu Rafael Bengoak Osakidetzako etorkizuneko beharriza- nakzehaztendituentxostenaazal- du du. Han, besteak beste, ospi- talesubakutuen(errehabilitazioa- ri eta zainketa aringarriari bideratua)beharraadierazietaera horretakoospitaleaEibarrenegi- tekoasmoaazaldudu,Durangal- deari ere zerbitzua eskainiko lio- keela zehaztuz. DaniMaeztuAralarrekolege- biltzarkidearen ustez, "Duran- galdea toki aproposagoa da": "Gernikan eguneko ospitale bat aurreikusita dagoenez, Duran- galdea proposatzen dugu; zeha- tzago izanda sasoi batean EITB zegoeneraikina".Maezturenesa- netan, "ez du arazo urbanistiko- rikekarriko,A-8autopistagazeder- to komunikatuta dago eta Bizkai- busek 100 metro eskasera geltoki bat egiteko asmoa dauka". Beraz, BizkaikoBatzarNagusietan"legez besteko proposamena sartuko dugu, hark Jaurlaritzari erabakia berraztertzeko eskatu diezaion". Ospitale subakutuen beharra Agerraldian, besteak beste, gaixo subakutuen inguruko beharriza- nak zeintzuk diren azaldu zituen Rafael Bengoak; beharrezko ikus- ten dute Galdakaokoa bezalako ospitaleak gaixo akutuetarako — gaixotasunaren jarraipena eta ondorengo ebakuntza eskatzen dutenak— erabiltzea eta gaixo subakutuentzako azpiegitura berria egitea, oheen saturazioa ekidingolukeena.EAEkohirupro- bintzietan beharrizanik handie- nak dituzten eremuak zehaztu zituzten; Bizkaian Durangaldea, Arratia, Lea-Artibai eta Busturial- dea hartzen dituen eremua eta Enkarterriak eta Ezkerraldea har- tzendituenaazpimarratuzituzten. Eremu bakoitzean 300.000 biz- tanle inguru bizi da. Txostenaren arabera, Bilbo- koetaUribeKostakogaxixosuba- kutuen beharrizanak “sobera” estaltzen dituzte Gorliz eta Santa Marinako ospitaleek. Araban eta Gipuzkoan beha- rrizan handiena duten eremuak erejasodituzte.Gipuzkoaridago- kionez, Debagoienean eta Deba- barrenean dago batez ere behar hori,Bizkaiagazmugaegitenduen zonaldean, beraz. J.D. Aralar: “Eraikin hori A-8 autopistagaz ederto komunikatuta dago eta ez du arazo urbanistikorik eragingo” Batzar Nagusien bidez Jaurlaritzak gaia berraztertu dezan saiatuko da Aralar
 4. 4. Herririk herri H 2010eko urriaren 22a, barikua anboto4 ATXONDO Etxeen zozketarako zenbakiak azaroan banatuko dituzte Alokairuko babes ofizialeko apartamentuak esleitzeko baldintzak onartu dituzte udalbatzan Arrazolako babes ofizialeko apar- tamentuenzozketansartzekoepea azaroaren 2tik 30erakoa izango da.Udalarduradunekazaldudute- nez, etxeon zozketa gabon ostean egitea espero dute, eta otsailean apartamentuen lanak amaituta, giltzak banatu ahal izatea. Eguaztenekoudalbatzanuda- larenbabesofizialekoetxeenzoz- ketan parte hartzeko baldintzak onartu dituzte. Hiru dira baldin- tzak: urtean 3.000 eta 35.000 euro artekoerrentaponderatuaizatea; Atxondon gutxienez urte betean Atxondon gutxienez urte bete erroldatuta egotea da baldintzetako bat Alokairuen prezioak errentaren arabera moldatuko dira; 200 eurotik 680 eurora Eskariak egiteko azaroko hile osoa izango dute atxondarrek. Ikasleentzako diru-laguntzak emango ditu udalak lehenengoz Haur-eskolatik DBHra arteko ikasleen familientzat izango da diru-laguntza I azko kurtsoan haur-eskolatik DBHra arteko mailetan matri- kulatuta egon ziren ikasleen- tzat diru-laguntza ematea eraba- kiduAtxondokoUdalak.Azaroan zehareskatuahalkodadiru-lagun- tza hori udal bulegoetan. Laguntzaklautartetanbana- tu dituzte: 200 euro, 150, 100 eta Atxondoko Udalak aurtengo aurrekontutik 10.000 euro gorde ditu diru-laguntza hauetarako. Eskatutako laguntzak guztira 10.000 euroko muga hau gaindi- tzen baldin badute, familiei emandako dirua proportzional- ki bajatuko zaiela azaldu dute udal arduradunek. A.U. 50 euro. Familia bakoitzaren errenta eta senitarteko kopurua hartuko dute kontuan laguntza bat edo beste emateko. Ume bakoitzeko eskari orri bat bete beharko dute familiek, eta jakin eraginbeharkodutebesteerakun- deren batengandik laguntzarik jasotzen duten. erroldatuta egotea; eta azken bi urtetan etxebizitzarik ez eduki- tzea. Errentamailarenaraberaalo- kairuaren prezioa moldatu egin- godelajakinaraziduteudalardu- radunek.Apartamentuarentamai- naren arabera ere aldatuko da prezioa. Esaterako, errenta maila baxuena daukan pertsona batek logela bakarreko apartamentua- gatik 200 euro ordaindu beharko ditu.Errentaaltuenadaukanfami- lia batek, berriz, hiru logelako apartamentuagatik 680 euro ordaindu beharko ditu hilean. Arrazolan lau apartamentu dabiltza atontzen. Euretako bi logela batekoak dira. Bat logela bikoa, eta azken bat hiru logela- koa. Zerrendan apuntatzeko zer apartamentutanbizigurakoduen azaldu beharko du bakoitzak. Apartamentuak bost urteta- rako emango ditu udalak alokai- ruan, eta gero urteka kontratua luzatzekoaukeraegongodelaazal- du dute. A.U.
 5. 5. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua HHerririk herri 5 ZALDIBAR DURANGO Astelehenetik Fumbarrin greba mugagabean daude langileak Langileekinegindakobatzarrean erabakitakoari jarraituz, aste- lehen honetatik greba mugaba- koan daude Fumbarriko langi- leak. Guztira 90 langile ditu enpresak (horietako 20 bat baz- kideak dira). Batzarrean 34 behargin batu ziren eta horieta- tik 27 greba indefinituaren alde agertu ziren: "Etorri ez direne- takoaskoerehuelgamugagabea- gaz ados daudela esan digute", dio LABeko Jon Ugartek. Oraintsu enpresatik behar- gin bi kaleratu dituzte eta biga- rrenenplegu-erregulazioansin- dikatueneskakizunnagusia"lan- gile guztien lanerako bermea segurtatzea da". Proposamenari “muzin” Atzo enpresako zuzendariagaz batzartu ziren eta martitzenean batzarra egitea proposatu zien, negoziazioei ekiteko. Horrela, aurretikjuntakokideekinbatzar- tukozen.Langileekproposame- na aztertu eta ezetz esan diote, martitzena “urrunegi” dagoela. “Beranduen gaur batzea gura dugu”, dio Ugartek. J.D. Ordenagailu berriak liburutegiko bazkideentzat Aste honetatik aurrera lau orde- nagailu berri ipini dituzte Zaldi- barko liburutegian, bazkideen eskura. Ordenagailu hauek era- mangarriak dira, eta 16 urtetik gorakoeklibreizangoduteerabil- tzea.12eta15urteartekoek,oste- ra, gurasoen baimena beharko dute. Liburutegiko arduradunek gogorarazidutenez,wi-fizerbitzua ere eskaintzen dute, inprimagai- lu eta fotokopiagailuarenagaz batera.“EkintzaguztihauekLibu- rutegia eta teknologia berriak arloan kokatzen dira”, arduradu- nen esanetan. Liburutegia Face- book sare sozialean dagoela eta bloga ere baduela azpimarratu dute. Diru-laguntza Bestalde, udalak informatu due- nez,aurteneskualdekokiroldegie- tako igerilekuetan ibili direnek diru-laguntzajasotzekoepeahila- ren 31n amaitzen da. M.O. 12 eta 15 urte artekoek gurasoen baimena beharko dute ordenagailuak erabiltzeko Etzi mikologia erakusketa egingo dute pilotalekuan Atxondoko Mikologikoa Taldeak etaElorriokoIturrizoroElkartear- teak antolatuta, domekan miko- logiaerakusketaegingoduteApa- tako pilotalekuan, 12:00etatik aurrera.Aurten21.aldiaegingodu erakusketahorrek.Aurretik,zapa- tuan, perretxikotan irtengo dute Oletarantz.Horretarakoautobusa ipiniduteantolatzaileek.08:00etan Elorrioko probaleku zaharretik irtengo du eta, handik ordu laur- denera,08:15ean,Apatakopilota- lekuan ere geldialdia egingo du. ZapatuarratsaldeanAtxondo- ko pilotalekuan elkartuko dira berriroetagoizeanbatutakoperre- txikoaketaonddoaksailkatuegin- godituztehurrengoegunekoera- kusketarako. Antolatzaileekherritarrakeki- menean parte hartzera gonbida- tudituzteahalikerakusketazaba- lena izan dadin. J.D. Martitzenean hasi zituzten zoruko eraberritze lanak. Astarloa kalea itxita bidea konpontzeko D atorrenastelehenetikbari- kuraKurutziagaeta Pablo Pedro Astarloa kaleek bat egitenduteninguruakonpondu- kodute.Harlauzakkenduetaasfal- toinprimatudelakoaipinikodute, gogorragoa delako. Ondorioz, datorren astean, Montevideotik ezingo da Pablo PedroAstarloakalerasartu.Beraz, Kurutziagara Txatxiena eta Juan MariAltunakaleetatiksartukoda. Gainera, Andra Marian eta hari perpendikulardaudenAldeZaha- rreko kaleetan hondatuta dau- den aldeak konpontzen hasi dira asteon (10 aste iraungo dute). Azpialdeak saneatu eta harlauza berriak ipiniko dituzte. Konpon- dutako atalak hiru-lau egunez itxiko dituzte, gogortu daitezen. Amaitzeko, lan horiek amai- tzeanGoienkaleosokoharlauzak leunduko dituzte, mugikortasu- na erraztuz. Lan guztiek 156.000 euroko aurrekontua dute. J.D. Datorren astelehenetik barikura itxiko dute Bideoa: www.anboto.org
 6. 6. Herririk herri H 2010eko urriaren 22a, barikua anboto6 ABADIÑO MALLABIAOTXANDIO Durangaldean labur Atxarte errekako isuria lapurreta batek eragin duela azaldu dute Ingurumen Sailak isurketari buruzko argibideak eman ditu Legebiltzarrean Irail hasierako Mendiolako Atxar- te errekako isuria "Galvanotecnia Atxarte, S.L. enpresatik" gertatu zela azaltzen du Pilar Unzalu sail- buruak urriaren 13an sinatutako txostenak.Isurketakutsakorrager- tatuzenasteburuan,baina,"enpre- san lapurreta egin zietela", eta lapurrekzabalikutzizutentxorro- tatik "ura, sodio zianuroa, sodio hidroxidoa eta zinka zituen balde batera",etahortikerrekarabarreia- tuzeladiotxostenak.Aralarrengal- derarierantzunez,"errekatikhartu- takolaginakaztertuta,putzubatzue- tan zianuroa zegoela egiaztatu" zuteladioIngurumensailak.Enpre- sari,"albaitarinengarbitzekoeska- tu” eta jabeek behar bezala jardun zutela dio Jaurlaritzak. Ingurumen sailak espediente aztertzaileedozigortzailerikzabal- duko ote duen ere galdetzen zuen Aralarrek,etahorrierantzunez,espe- dienterik ez dela zabaldu erantzun duEuskoJaurlaritzak.“Agindubeza- la enpresak zianuroaren garbiketa zorrotza”egindueladioJaurlaritzak. Ingurumen sailak emandako azalpena ez zaiola“nahikoa” irudi- tzendioAralarrek,eta"galderakegi- ten jarraituko" dutela. I.E. Errekako “putzu batzuetan zianuroa zegoela egiaztatu” zutela dio Ingurumen sailak Ingurumen sailak emandako azalpena ez zaiola “nahikoa” iruditzen azaldu du Aralarrek Mendiolatik igarotzen den Atxarte errekan izan zen isurketa. Hamabigarren urtemugaren jaia Gaztetxean Hamabiurtedira1998kourriaren 24an hainbat gazte abadiñarrek Galindezenetxeaokupatuetagaz- tetxe bilakatu zutenetik. Gazte- txearenosasuneantopaegiteko,eta hamabiurteotakoibilbideagogo- raekartzeko,hainbatekintzaanto- latu ditu urriaren 23tik 31ra arte- rako gazte asanbladak. San Gaz- tetxe, hamabi urte okupazioaren fededun lemapean antolatu dute urteurrenaospatzekoekitaldi-sor- ta, eta adin guztietako herritarrak gaztetxearenurtebetetzeaospatze- tara animatu dituzte. TinaZirkustaldearenumeen- tzako ikuskizun bategaz hasiko dituzte ospakizunak, gaur; urte guztian zehar egiten duten eran, adinguztientzakoaproposakdiren ekintzak antolatuz. Azaldu digu- tenez,osopozikdaudeherriagaz- tetxera hurreratzea lortzen dute- lako horrela. Umeen gozamene- rako ekarritako ikuskizunaren ostean, Talde Batuak dantza tal- dearenkalejiraetaemanaldiaizan- go dira. Ondoren irakurriko dute pregoiaetajaurtikodutetxupina- zoa.Iluntzerakoprestatutakolun- txagaz,eta22:30ekoAldikadeatal- dearen antzerki emanaldiagaz amaituko dute gaurko eguna. Biharko,urriaren23ko urteu- rrenbezperarako,egunosokopla- naizangodute gazteabadiñarrek: bizikleta-martxan zeharkatuko dituzteherrikoauzoakgoizean,eta herri-bazkarianbatukodiraeguer- dian. Agerikoa izango da bihar egunguztianzehar,Gaztetxearen urtemuga ospatzen dihardutela Zelaietan:tabernariktaberna,eta kantaezagunenbertsioakjoazibi- liko dira gaztetxekoak iluntzean, eta jaiagaz jarraitu gura dutenek kontzertuak izango dituzte gero. Urriaren 24an, umorezko ikuskizuna izango da 18:00etan gaztetxean, eta txokolateagaz eta su-artifizialekin emango dute urteurreneko asteburu betea amaitutzat Gaztetxean. I.E. Bariku, zapatu eta domekarako hainbat ekintza antolatu dituzte urteurrena elkarregaz ospatzeko Iazko urteurrenerako antolatu zuten bizikleta martxa. ‘San Gaztetxe, 12 urte okupazioaren fededun’ lemapean jardungo dute Bihar, urriaren 23an, herri bazkaria egingo dute Zelaietako Gaztetxean, bizikleta martxaren ostean Domekan kaleko margo lehiaketa egingo dute Domekan, kaleko margo lehia- ketaren 22. aldia egingo dute Otxandion.09:00etatik10:00eta- ra zigilatuko dituzte parte har- tzaileen euskarriak Enparantza Nagusiarenondoandagoenbola- tokianeta15:00etaraartekoden- bora izango dute herrigunean zeinhareninguruetanairezaba- lekomargoapintatzeko.Languz- tiekin erakusketa osatuko dute. Gura duten guztiek parte hartu dezakete lehiaketan eta euskarria eta teknika ere nork bere erara hautatuko ditu. Sari banaketa 17:30ean egingo dute eta irabazleak 700 euro jasoko ditu; bigarrenak 500 eta hiruga- rrenak 350 euro. Herriko egile onenari200euroemangodizkio- te. Gainera, udalak bazkaria ordainduko die lehiaketan par- te hartzen dutenei. J.D. Irabazleak 700 euro irabaziko ditu; bigarrenak 500 euro eta hirugarrenak 350 euro Itsaso Pradera pilotaria omenduko dute urriko jaietan ItsasoPraderahirualdizmundu- ko txapelduna izandakoa da gomazko paletan. Pilotariaren lanariMallabikoherriakurriaren 29an omenaldia eskainiko dio. Afariaprestatukodutefrontoian 21:30eanetaondorenomenaldia eskainiko diote. Herritik sortutako omenal- dia dela azaldu digu Aitor Loiola alkateaketaudalakgusturalagun- du duela antolakuntzan. “Pilota mundua gizonen munduaren menpedagoetagureherrianikus- tenarigarenez,iazbertanpilotan eskuratuzituztenemaitzarikaipa- garrienakgurepalazkoneskental- deak lortu zituen”. AitorLoiolarenberbetanzai- la da kirolean emakume bat gai- lentzeaeta gaineratuduemaku- meengaraipenakgutxietsiegiten direla. “Itsaso Praderaren lana horrexegatik goraipatu nahi du herriak eta udalak”. PraderakMallabikoemaku- meenpalataldeasortudu.Herri- ko pilotalekua zuzentzen du eta bertan antolatzen dituzten kirol ekintza gehienak . J.G. Andereak Plataformak jakinarazi duenez, 2010ean, orain arte, 56 emakume hil dira bikotekideen edo bikotekideohienindarkeriarenondorioz.Kopuruhori 2009ko urteko osokoa baino handiagoa dela salatu dute, urtea amaitzeko hile bi falta direnean. Horre- la, eguenero, 20:00etan, Andra Mariko elizpean egi- ten duten kontzentrazioan parte hartzera deitu dituzte herritarrak. Emakumeenganako indarkeria salatzeko elkarretaratzeak Durangoko Berdintasunerako Udal Kontseiluak, Andraguneak eta udaleko Aukera Berdintasunera- ko sailak emakumeenganako indarkeriaren aurka- ko kontaketa laburren eta olerkien gaineko lehiake- taantolatuduteazaroaren25ean.Lanakentregatze- ko azken eguna azaroaren 2an izango da. Sari banaketaazaroaren23anegingodute.Lehiaketaren oinarriakwww.durango-udala.net-enjasodaitezke. Tratu txarren inguruko olerki eta kontaketen lehiaketa Aurtengo San Fausto jaietan izan diren lapurreta salaketen gaine- ko datuak jakin eragin ditu udalak. Iaz Ertzaintzak 50 eta udal- tzaingoak23salaketajasozituzten;aurtenErtzaintzak35etaudal- tzaingoak 17 jaso ditu. Beraz, aurten %30 jaitsi da kopurua. Etxebizitza barruko lapurretak ere jaitsi egin dira. Iaz jaietan lau salaketa jaso zituzten eta aurten bakarra jakinarazi dute. Igo denabortizkeriagazegindakolapurretenkopuruada;iazertzain- etxean salaketa bat ipini zuten eta aurten lau izan dira. Lapurreten salaketak %30 jaitsi dira Durangon aurtengo San fausto jaietan
 7. 7. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua PPublizitatea 7
 8. 8. B 2010eko urriaren 22a, barikua anboto8 BERBAZ “Hunkigarriena familiei arrastoak eman eta etapa hori gainditu dutela ikustea da” Durango 1936 kultur elkarteak hobi komunen gaia berbagai hartuko du aurtengo oroimen ekitaldian ren mina berea balitz moduan eta ematen du ez direla 70 urte pasa- tu. Une hunkigarriena arrastoak eman eta familia horrek etapa hori gainditu duela ikustea da. Ez da mendekua hartzea. Urteetan exis- titzen ez ziren arrastoak eskuetan edukitzea gura dute. Desagertuenerroldaegitenzabiltza- te Durango 1936 K.E.-n. Durangoko bonbardaketan baka- rrik 400 ziren. Borrokan hildakoak, fusilatuak, zelanbaiteko errepre- sioa jasan zutenak gehituz gero, asko dira. Esan dezakegu denera 600 lagun baino gehiago izan dai- tezkeela. Artxiboetatik abiatuta gabiltzala zerrenda osatzen. Gere- diaga eta beste historialari batzue- kin ere lanean gabiltza. A.Ugalde / J. Guenetxea D urango 1936 kultur elkarteakurriaren29an urteroko oroimen eki- taldiazgainera,hobikomunen ingurukoberbaldiaetaerakus- ketaantolatukoduAranzadi- rekin batera. Jimi Jimenez elkarteko kidea Aranzadin hobikomunaklurpetikatera- tzen dabil. Hemen ere topatu dituzue hobi komunak? Oso gutxi. Daudenak fronteko sol- daduenak dira. Bizkargi, Saibigain, Sollube, seguru asko Elgeta, Intxorta, Kanpazar... asko egon behar dira. Kasu batzuetan gataz- ka belikoaren ondorioz. Beste batzuk, Elgetan baserri baten ondoan lurpetik atera genituenen kasuan adibidez, milizianoak ziren. Frankistak Elgetan sartu ziren eta fusilatu egin zituzten. Araban gertatzen den moduan, kolpe frankistara gehitzen dira eta gune horretan, Arabako Lautada eta Arabako Errioxa inguruan. Guardian, Bastidan, “paseoak” egon ziren. Hemen ez. Bizkaia errepublikaren alde egon zen Bil- bo jausi arte 1937an. Denbora horretan inplikazio politiko, sindi- kal edo militarra zutenek denbora izan zuten Kantabriara joan edo itsasontzia hartu eta Frantziara joateko. Badaukazue lurpetik atera bako hobi komunen daturik? Durangoko bonbardaketan identi- fikatu bako biktimen hobi komun bi daude, baina ez dakigu non dauden. Otxandion, badakite hobia non dagoen, baina ez du inork lurpetik ateratzeko eskatu, eta eskaera egin ezean ez gara lanean hasten. Ondo legoke lekua seinaleztatzea. Bestela ematen du biktima horiek ez direla izan. Durangonfusilamendurikgertatu da? Durangon 1936ko irailaren 25ean 17 lagun hil ziren bonbardaketan, miliziano eta Gipuzkoako errefu- xiatuak ziren. Giroa bero zegoen eta errudunak bilatu nahian zebil- tzanez kartzelan zeuden eskuine- ko 22 pertsona atera zituzten.Tele- fonica zegoen eraikinean zegoen kartzela. Handik atera eta fusilatu egin zituzten. Bat bizirik gelditu zen, baina Basurtuko ospitalean hil zen. Denak familiartekoen panteoietan hobiratu zituzten. FusilatugehiagoizandiraDuran- galdean? Durangoko fusilatuak Bilbo erori ostean, 1937ko uztailean, gerra- kontseilua egin zitzaien jendea zen gehienbat, defentsarako ber- me gabe. Eskubiren kasua da hau. Derion fusilatu zuten gerra-kon- tseiluarekin eta alde guztietan dokumentatuta dago. Durangoko defentsa batzordeko kargu bat izan zenez, 22 hilketetan parte hartu izana leporatu zioten. Bada- go kasu bat, irailaren hasieran hil zutena Urkiolara igotzen. Udal frankistak gobernu zibilari 1938an eskatu zion baimena lurpetik ate- ratzeko. Abadiñon ere badago errepublika sasoiko kasuren bat, baina ez ziren gertaera sistemati- koak izan. Zelan deskubritzen dituzue hobi komunak? Familiak izaten dira jakiten dute- nak sasoi hartatik senitartekoa egun baten etxetik eroan zutela. Kasu askotan testigantza zuzenak desagertu egin dira, baina errefe- rentziak gelditu dira. Denek elkar ezagutzen zuten eta jakiten zuten. Guri memoria historikoaren ingu- ruko elkarte batek , senitarteko tal- de batek, familiakoek edo udalek eskaera egiten digute. Informazioa jasotzen dugu. Dokumentaziorik ez dagoen kasuetan, herrira joan eta jende nagusiagaz berba egiten dugu. Lekua identifikatu eta lan- taldea sortzen dugu. Laborategian arrastoak aztertzen dituzte. Zalan- tzarikbadagogenetikarajotzenda. Zelan erreakzionatzen dute fami- liartekoa topatzean? Sinestezina da. Bat-batean ema- ten du denbora ez dela pasatu. Pertsona nagusiak ikusten dituzu pozik daudela , baina une txarra pasatzen dutela ikusten duzu gor- deta zegoen mina berriro bizitzen daudelako. Kasu askotan transmi- titzen joan da, ez da lehen eskuko mina alargunarena edo semeare- na moduan, ilobarena edo izan daiteke. Baina agian ilobak here- datu egin du amaren edo amama- Jimi Jimenez • Durangarra Durango 1936 kultur elkarteko eta Aranzadiko kidea “Durangon bonbardaketako hobi komun bi ez dakigu non dauden. Otxandion badago beste hobi komun bat” “Arrastoak familiei ematerakoan ematen du denbora ez dela pasatu” EEGGIITTAARRAAUUAA Urriaren 29an, Plateruena kafe antzokian 20:00etan, Oroimen ekitaldia eta Paco Etxebarria Aranzadiko presidentearen berbaldia. Doinu Zaharren saioa Urriaren 30etik aurrera, San Agustin kultur guneko sarreran, Aranzadiren erakusketa
 9. 9. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua Ir Iritzia 9 Sergio Murillo EAJ Sei hankako mahaia Zezenak dira… gizatasunaren harira Ijorretako jaiak eta andrazkoak. Eñauti gutuna. Urtebete pasatu da Urrijenak zirala-eta artikulu bat idatzi neba- netik Anboton. Gaur hari beretik nator idatzi honegaz, jaietan neska jantzarien presentziari buruz hausnartu guran. Hasiera- tik konturatu nintzan aurtengo jaietako kartelak neska jantzari bat nabarmentzen ebala, donien-atxaren inguruan jantzan. Eta askopoztunintzen.Bibazu,Eñaut,zureaportazinoagaitik.Orain dalaurtebatzukbeaskopoztunintzanmutiljantzaribatmarraz- tu zenduanean jaietako kartelerako. Zure gorputza preso dau- kie kartzeleroek baina zure gogoari esker andrazko bat libratu dozu eta Ijorretaraino bialdu, herriko jaietan presente egon eta jantzan egin dagian. Zurekartelagazbaterajaietakopañeluakbeaitatuguradodaz. Aurten neska bat jantzan jarri dabe gazteek be, zapiaren erdi- erdian: Herritik eta herriarentzat, neska bat. Poztekoa da, zugaz bat egin dabe idean. Sorpresa itzela hartu neban San Migel bezperan be donien- atxa jasotzerakoan. Zure arreba Leire eta Miren Abasolo ikusi nebazan donien-atxaren azpian, oraintxe enborrari eta orain- txe euskarriari ebatuta, altzau guran beste edozein jantzarik lez. Eta barriro be asko poztu nintzan. Nik dakidala, lehenengoz andrazko batzuk lan horretan. Biba zuek! Baina gainera Abar- kasek sokari ebatzeko deia egin ebanean, milagro natural bat gertatu zan; “andran soka” lez ezagutzen zana jentez betetan hasi zan: Pruden, Ixabel, Kontxi, Kristina, Jesus Mari, Justo, Mari Karmen.... eta abar, eta abar. Normal-normal andrak eta gizo- nak soka berean tiraka. Udaletxeko sokan be andrak eta gizo- nakibilizirantiraka,zeureamatarteko.Etaurtebatzuetan“andran sokak” bere bidea egin eta gero, abadetxeko soka deitzen hasi zanAbarkas.Tiratuabadetxekosokatik,tiratuudaletxekotik,itu- rrikotik... normal-normal. Normala ez dana San Migel eta Errosario eguneko goizekoa da. Agintariekin kalejiran ezpata-jantzariak bakarrik joatea jan- tzari lez eta meza osteko jantzaldietan mutilek bakarrik jantzan egitea. Hori XXI. mendean oraindik gertatzea ez doa gizartea- gaz batera, ze ez gara Erdi Aroan bizi. Bakixan sansebastiane- tan, zein Oromiñon sanmarkoetan, neskek eta mutilek egiten dabe meza osteko saioko jantzaldia. Eta Ijorretan zergaitik ez? Tradizinoa halangoa dalako entzun dot inoz. Tradizinoari itxa- roten egon baginan, neskok zein androk ez ginateke gaur egun unibersidadera ikasten joango, ezta tabernetara trago bat har- tzen be, eta Maialen Lujanbio ez litzateke Euskal Herriko ber- tsolari txapelduna izango. Eta abar, eta abar. Tradizinoa ohitu- rek egiten dabe eta ohiturak aldatzen doaz gu geu aldatu ahala. Pausobatfaltada,hausnarketabat,lasaitasunezegina,natu- ralaizangodana,gaurkoa,alkarrenerrespetuanberbaratua.Aur- tenpausotxikiakemondiranormaltasunerantz,biharbestebatzuk agian.ZergaitikezhonetazberbaeginMikelDeunan?MikelDeu- na neskek eta mutilek osotzen dabe, ezta? Animo! Eta zorionak zeuen aletxoa jarri dozuenoi. Kristina Mardaras - Iurreta Gora Tabirako, Tabirako aurrera. Gorka Barruetabeña Berbaroko kideak idatzitako gutunari erantzuna. Lehenik eta behin Tabirakok iragan den irailaren 24an eginiko 2010-2011 denboraldiko aurkezpenean egon izana eskertzen dizugu. Aipatutako ekitaldian besteak beste klubak aurten lehiaketetanizangodituen52taldeetako687gaztekhartuzuten parte, gehienak durangarrak. BihotzezdiotsugupenahandizhartudugulaTabinbestegau- zaguztiakbezalahainbestekomaitasunezetagogozantolatugenuen ekitaldialotsagarriairudituizana.Gauzaguztiakhobetzekoauke- raegonbadagonoski,etaeuskarazaritzendirenspeakerrakbadi- ra,bainajasogenitueneskaintzakzoritxarrezgureklubarenaurre- kontu eta ahalmenetik urrun geratzen ziren. Ezin izan genuen besterik aukeratu. Horren gainetik, euskararen normalkuntzara- kogureahaleginarekinjarraituz,klubekoboluntariobatjarrigenuen speakerrak esandakoak euskaratu ditzan baina arestian aipatu- tako gazte kopuru hori taldeka, behar den unean, era egokian eta ekitaldian parte har dezan besteei trabarik sortu gabe dakarren lana ere bete behar izan zuen; hori izan zen speakerrak esanda- koguztiakeuskararaitzulpenaezizatearenarrazoia;ezbesteezer. Musikareninguruansoilikazaltzeakirolguztiekizatendutela“ban- dasonoro”jakinbat,etasaskibaloiarenkasuanosomarkatuadator NBAtik; euskal talde handien atsedenaldi bat ikustea nahikoa da horri antzemateko. Klubeanmusu-trukaritzendenjendeabadelaaipatzenduzu. Honetan akats bat izan duzu. Tabirakoko kide guztiak, zuzenda- ritzatik hasita, gertalariak, jokalariak, etab., izaera altruista bate- kin aritzen dira lanean. AzkenikTabirakok inoiz ere ez duela gure herriko gizarteare- kin sokatiran aritzeko asmorik izan. Guztiz kontrakoa. Gure klu- bean azken urteotan euskararekiko hobekuntza ugari izan dira adibide gutxirekin agerian geratzeko moduan: zuzendaritza eta gertalarienartekotratuan,klubareneskutitzetanbetielebidunak direla, soilik euskaraz izaten diren gertaldi ugarietan, urtero egi- ten dugun uda eskolan euskara hizkuntza bakarra izanez,… etab. Tabirako prest dago Berbarok euskarari bultzada emateko sortu ditzakeen kanpainak babesteko, ez gure burua behartuta ikusi dezakegulako baizik eta gure sentimendua horixe delako, euska- ra ez delako inongo eragileren jabegoa; gurea ere badelako eus- kal herritarrak izanik. Horregatik egoki ikusten dituzuen foroe- tan parte hartzeko prest ere bagaudela adierazten dizuegu. Aldi bereanklubeanpartehartudezazungonbidatzenzaituguetagure hizkuntza maitearen erabileran eta gozamenean lagundu gaitza- zun dei egiten dizugu. Gauza guztien gainetik, zure kritika eraikitzailea eskertzen dizugu eta zinez adierazi nahi diegu durangar guztiei, baita zuri ere,Tabirakoklaneanjarraitukoduelaeuskaraegunerokotasune- ko harreman tresna bihurtu dadin klubean bertan eta gizartean. Besarkada bat. Hilario Perez Meñika Tabirakoko presidentea Izenburuak hori aurreratzeko tentazinoabadaukaere,ezdeu- tsatgaurkoanzezenketeningu- rukoeztabaidariekingo.Askoz interesgarriagoaderitxotordea, pasa dan asteburu honetan Durangoko jaietako Zezenak diraizenekoekitaldiadala-eta, herri lez izan dogun jokamol- dea aztertzeari. Izanbe,jendarteanetaudal arduradunen artean, 16 urte- tik beherako gazteak Zezenak dirankaleberberetanebilzala- ko,ekitaldiabertanbeheragel- ditzeko arriskua egoala zabal- du zanean, ziztu bizian eta erantzukizunezerantzundogu. Udal arduradunek euren esku dagozan baliabideekaz eta herritarrok gizatasunaz. Bai, gizatasunaz jokatu dabe guraso eta gazteek, arris- kuaonartuzeta16urtetikbehe- rakogazteakzezenenibilbide- tik aldenduz. Ziurrenik, aste batetik bestera zezenen arris- kua maila berekoa izango zan, baina jaietako ekitaldi ospe- tsuena,entzutetsuenaetazaha- rrenagaltzekoarriskuaareago- tu zala ulertu dogu gutako bakoitzak.Etaharaherritarren erantzuna: gizatasuna! Irakasbide on-ona emon deuskueherritarrek;orainuda- leko osoko bilkuran herritar horreenordezkarieigauzabera eskatzeko aukera daukagu, alkarribegiratu,alkaronartueta gauzak alkarregaz egitea bide- rik aproposena danaz sinistu- ta. Txarriak beti ezkurrak amets… Lehenengo azterketa herriordezkarientzat:ordenan- tza fiskalak; bigarrena: udal aurrekontuak.Iazkoeran,aur- ten be, EAJk udal aurrekontu onenak atarateko lan gogotik egingo dau. Zezenak dira arriskuan egoala ikusita, ziztu bizian erantzukizunez jokatu dogu Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazioa: Itziar Belar, Miren Abasolo. Publizitatea: Itziar Azula, Goretti Alonso eta Amaia Huarte. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia, Amaia Ugalde. Maketazioa: Ainhoa Arizmendiarrieta. Testu zuzentzailea: Aitor Duñabeitia. Argazkilariak: Kepa Aginako eta Juanra de la Cruz. Eta honako udal guztiak: LLaagguunnttzzaaiilleeaa:: anboto Anboto komunikabideak Elkartea 2010eko urriaren 22a - 9. urtea - 391 zk. durangaldeko astekaria Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. IRITZIA Gutunak @ ✑
 10. 10. Publizitatea P 2010eko urriaren 22a, barikua anboto10 Garai Jatetxea San Migel, 17 Garai. Tel.: 94 681 35 95 Eztaiak, Jaunartzeak, Azken agurrak, Janedanak… Jantoki bi: 50 eta 110 lagunentzat. i J
 11. 11. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua K11 KULTURA ANTZERKIA ESTREINALDIA Ume zein helduei zuzenduriko Logela Multimediaren berriena L au eta hamabi urte arteko umeei, baina era berean publikozabalarizuzendu- ta pentsatu eta sortu du Logela MultimediataldeelorriarrakAna- ki izeneko azken ikuskizuna: hel- duei zuzenduriko hainbat keinu biltzendituzteikuskizunekomusi- kak, estetikak eta baita testuak ere. Orain hamar urte proiektua- riekinziotenetikorainarte,batez ere gazte jendeari zuzenduriko ikuskizunaksortudituLogelaMul- timediak,etalehenengoaldiadute umeei zuzentzen lan bat. Ikuskizun honetan ere Loge- la Multimediaren izaerari eusten diotela azaldu digu Durangoko SanAgustinkulturguneandome- kan aurkeztuko duten lanerako audioaketamusikaksortudituen Ander Garaizabalek. Bere berbe- tan, Logelaren aurreko Mokaua proiektua gogoko zutenek Anaki antzezlanean ere topatuko dute taldearen elementurik. Ikuskizu- nerako beren-beregi sortutako bederatzi kanta eta girok osatzen dute ikuskizunaren soinu banda: hip-hopa, elektronika... Pantaila bi, hiru proiekzio, pantaila barruan integratzen den hezur-haragizkoaktorebat,akto- re manipulatzaile bi, robot itxu- rako makina bat, eta musika dira Anaki ikuskizuneko osagai nagu- siak. Eszenografia plano desber- dinetan garatzen da ikuskizuna; Imanol Garaizabalek sortu ditu eszenografia eta irudia, eta bere berbetan, “dimentsio desberdi- nakintegratzendiraikuskizunean: dantza garaikideko nazioarteko taldeekin elkarlananean zenbait lanprestatuostean,2010hasieran ekin zioten Anaki sortzeari. Anakiizenekoneskatobatda japoniarkutsuadaukanbainaeus- kalduna den ikuskizunaren pro- tagonista: manga estetikagaz ere zerikusia badaukana. Gero eta gehiago umeei ere eragiten dien kontsumismoa da antzezlanaren gainagusia,baina,ausardia,lagun- tasuna, ekologia, elikadura, eta elkartasunalakobaloreakerelan- tzen ditu Logelaren ikuskizunak. Durangoko estreinaldiaren ostean, azaroaren 14an, Elorrion aurkeztuko dute lana. I.E. pantailak baliatuz, agertokiari bolumena ematea lortzen dugu”. Anaki ikuskizunean oholtza gaineandiharduenaktoreaAmaia Lizaranzu arrasatearra izan da, etaSoniaVillamorreksortutakoak dira antzezlaneko testuak. Azken urte biotan besteak beste,Papiroflexiaikuskizunaeta Urriaren 24an, domekan, 18:00etan Durangoko San Agustinen da Logela Multimedia talde elorriarraren azken lanaren estreinaldia: Anaki izena du ume zein helduei zuzenduta sortu duten lanak. Ikuskizunerako sortutako musika eta audioak, irudiak eta antzerkia uztartzen ditu marrazki bizidunen estetika daukan ikuskizunak Nazioarteko dantza taldeekin elkarlanean jardun dute azken urte biotan Logelakoek “Logela Multimediaren izaerari eusten diogu lan honetan ere” “Eszenografia plano desberdinetan garatzen da ikuskizuna” “Orain arte egin ditugunetatik teknikoki lanik zailena da hau” Ideiagaratuahalaproiektua“teknikokikonplikatzen joan da espektakuluaren mesedetan”, azaldu du Ander Garaizabalek. Antzerkigintzan aurrekaririk bako zerbait “berria, berezia eta bitxia” da marraz- ki bizidunekin zerikusia daukan, baina aktorearen zuzeneko parte-hartzea daukan Anaki. Musika, irudiak, aktorearen mugimenduak, robota...“denasinkronizatzeakonplexua”izandela nabarmendu dute taldekideek, eta esfortzu handia egin behar izan dutela lana burutzeko. “Lehen oso elitistak ziren baliabide teknologikoak demokrati- zatu”direla,etaorainarteLogelaMultimediakseku- labaliatubakosoftwareaerabilidutelaumeeizuzen- durikoikuskizunhausortzeko,azpimarratuduIma- nol Garaizabal taldekideak aurkezpenean. Musikak era zabal batean konposatu dituztela azaldu digu Ander Garaizabalek, ez dutela“umeen- dakomusikaeginguraizan”. Domekahonetanlehe- nengoz,hainbatberritasuneskainikodituzteirudiei dagokienez ere Logela Multimediakoek, eta diote- nez, “oso gogotsu” daude, ikusleen erantzuna pro- batzeko: “helduak baino inpultsiboagoak direlako, ikuslegorik kritikoena ere bada umeena”, Imanol Garaizabalek azpimarratu duenez. Hamar urtean garatzenjardundutenteknikarenemaitzaberriada domekan estreinakoz probatuko dutena. Atzo goizean, Durangoko San Agustin kulturguneko sarreran egin zuten estreinaldia ikustera joateko gonbita.
 12. 12. Kultura K 2010eko urriaren 22a, barikua anboto12 GEURE DURANGALDEA Jon Irazabal, Gerediagako kidea Arriaundiko harria Urtebete baino gehiago da kamioi batek Arriaundiko harria apurtuzuela.Ezzenlehenaldia,80.urteinguruanbesteistri- pu batek ere txikitu zuen bidaiariak gidatzeko 1831n eraiki- takozutabehori.Astehonetanhasiakdiraberriztapenlanak. Oraingoz istripua eragin zuen kamioiaren aseguruak lehen egonzenbezalaberreraikiarazikodutokiberean.80kohamar- kadako errestaurazioa benetan eskasa izan zen. Baina… egia esan itxura eskasa azaltzen du kotxe artean kokatua eta, gainera, bide ertzean, barandaren kontra. Toki horretan, berriro edozein egunetan beste istripu batek sun- tsitukodu.Ezdutzoritxartsuizangura,bainagaztelaniazdio- te “ez dago bi hirugarrenik gabe”. Arriaundiko ingurua txukuntzea merezi duela pentsa- tzen dut. Ia 180 urtean toki horretan egon ondoren, auzoa- ren ezaugarri bihurtu den zutabea bide ondotik aldentzea ez litzateke txarto egongo, kotxez betetako aparkaleku batetik kentzea. Adibidez lehenagoko bide bat oroituz prestatutako lorategi-gune batean jarriz, eta, noski, ahaztu gabe bere ondoan1831urtetikegondenmandaska,zaldiekedatekoeta mandazainak ardoa freskatzeko Montecalvo edo Dudoleta- ko aldatsei aurre egin orduko. Toki egokiago batean jartzea da, dirudienez, Iurretako udalarenasmoa,nahizetagauregungodiruurritasunadela- eta, oraingoz baztertuta uztera behartuta dagoen. Batek baino gehiagok pentsatzen du zenbat buelta harri batdela-eta;baina,egiaesan,txikieta,eurenustez,baliogutxi- ko gauzak dira : Amatza eta Goiuriko leihoak, Maumako ata- ria, kanpandorrea, Arandiko zubia… osatzen dute gure kul- tur ondarea. Ez dugu Goya edo Gaudiren lanik eta duguna zaindu beharko dugu… Ze erremedio. MUSIKA KONTZERTUAK Txisturako obren estreinaldiak Landako Guneko oholtzan bihar Bihar, urriaren 23an, 20:00etan Landako Gunean da Silboberrik antolaturiko emanaldia T xistuagazjotzekosorturi- ko musika konposizioen estreinaldiak eta zenbait kantaren moldaketa berriak eskaintzeko Silboberri elkarteak antolatzenduentxistukontzertua- ren hamaseigarren edizioa da bihar, urriaren 23an, Landako Gunean izango dena. Txistuaren doinuak lagun- tzen, besteak beste baina, perku- sioa, baxua eta pianoa ere izango dira bihar Landako Guneko ema- naldian entzungai. Instrumentuetaahotsezgai- nera,dantzaemanaldiaerebada- go bihar Landakon: Durangoko Kriskitin dantza taldeak eta Tan- tai taldeak egingo dituzte euren koreografiak. Euskal Herriko musikariek sorturikoak dira txistuagaz jotze- ko sortutako abesti guztiok, eta lehenengozbatzuk,etamoldake- taberrietaneskainikodituztebes- te batzuk. Guztira hamar konpo- sizio dira bihar, 20:00etan hasita eskainiko dituztenak. I.E. Txistuajotzen,SergioetaOrtzi Torices, Aitor Amilibia eta Iñaki Martinek jardungo dute besteak beste,etahiruabesbatzekerehar- tukoduteparte:BilbokoEuskeria, GernikakoAndraMari,etaDuran- goko Doinu Zahar abesbatzek. LIBURUA AURKEZPENA Garbi Alaiak dantza taldeko txis- tulari izandako Juanan Aroma durangarraren zortzi urteko iker- keta lanaren emaitza den Duran- goDantzanliburuarenaurkezpe- na egin zuten atzo arratsaldean Durangoko Arte eta Historia Museoan. Aurkezpen ekitaldira gonbidatuak, liburua osatzeko Durangoko dantza taldeen histo- ria erakusten duten argazki eta dokumentuak utzi dituzten guz- tiak zeuden, besteak beste. Liburuan,etxeriketxeeginda- ko elkarrizketetan batutako 189 argazkiak,elkarrizketatuekargaz- kietanjasotakotalde,lekuetadan- tzariei buruz emandako datuak, kapitulu bakoitzerako Andreu margolariakegindakograbatuak, zein udaleko artxiboetan topatu- takodantzataldeeiburuzkoinfor- mazio guztia dago argitaratua. AnderErtzillamusikariduran- garrarensaxoemanaldiaetadan- tza emanaldia izan ziren Museo- ko atzoko aurkezpenean. Hain zuzen, Durangoko Museoan ber- tanurrianzeharikusgaiegondira orain liburuan eskura ditugun argazkietako batzuk. I.E. Etxerik etxe egindako elkarrizketetako argazki eta datuak Juanan Aromak zortzi urtean egindako lanaren emaitza da ‘Durango dantzan’ liburuaren aurkezpen ekitaldia atzo Museoan Lau obra estreinekoz joko dituzte bihar iluntzeko emanaldian Juanan Aroma liburuaren egilea, Aitziber Irigoras Durangoko alkatea, eta Iñaki Irigoien egon ziren Museoko aurkezpenean LITERATURA LEHIAKETA Irakurketa lehiaketa Elorrioko liburutegian Hemezortzi urtetik beherako elorriarrengan pentsatuta antolatu dute Elorrioko liburutegian irakurketa lehiaketa Hamaseigarrenez antolatu dute urria eta abendua bitartean Elo- rrioko udal liburutegian burutu- ko duten Irakurketa lehiaketa. Hemezortziurtetikbeherakoelo- rriarrei zuzenduta dago lehiake- ta, eta herriko gazteak udal libu- rutegira eta literaturara gertura- tzea du helburu. Herrikoliburutegikokatalo- gozabaletik,partehartzailebakoi- tzakdagokionadintartearizuzen- duriko liburuak hautatu eta ira- kurri beharko ditu: liburu bi irakurri beharko ditu gutxienez parte hartzaile bakoitzak. Liburu bakoitzagaz batera emangodietenfitxabete,etalibu- rutegian aurkeztea da lehiaketa- ko parte hartzaileek egin beha- rrekoa. Antolatzaileen esanetan, “aurkezturikofitxenkopuruazein kalitateahartukodituzte”kontuan sariak banatzeko. Abenduan egingo dute sari banaketa ekitaldia, eta bertan banatukodituzteirakurketalehia- ketako aurtengo sariak. I.E. Gutxienez liburu bi irakurriko dituzte parte hartzaile guztiek Herriko gazteak liburutegira joateko ekimena da Silboberri elkarteak iaz antolatu zuen txistu kontzertuan harturiko irudia.
 13. 13. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua KKultura 13 MUSIKA AURKEZPENA MUSIKA KONTZERTUA Azken kontzertua eskainiko du Elorrioko probalekuan Iheskidek Urte eta erdiko etenaldia egin eta geroIhesbidemusikataldeaIhes- kide izenagaz eta disko berriagaz bueltatu zen pasa den otsailean. Hainbat kontzertu eman eta gero zapatu honetan eskainiko dute azkena, Elorrioko probalekuan. Golpe de Estado eta Itziarren Semeaktaldeakerejokodutekon- tzertu horretan. Taldeko abeslari eta baxu- jotzaile Gaizka espetxeratu eta gero egin zuen etenaldia Ihesbi- dek. Xabi bateria-jotzaileak azal- duduenez,“Gaizkarenomenezzer edo zer egin eta barnean genuen gorrotoa azaleratu gura genuen”. Zapatukokontzertuaberarieskai- niko diotela eta bidean lagundu- tako guztiei eskerrak emateko uneaizangodelaazalduduXabik. Agurra betirakoa ez izatea gusta- tukolitzaieke:“Gaizkalastergure- kin egotea gura dugu, eta berriro elkartu eta musikagaz borroka egin daitekeela erakustea”. A.U. Operazaleendako zerbitzu berria Durangoko liburutegian H onenaurretik,Durangon operareninguruananto- latu dituzten ikastaro, saioetaemanaldienarrakastakon- tuan hartuta, Bartolome Ertzilla musikaeskolarenetaudalliburu- tegiarenelkarlanetiksortutakoada asteon aurkeztu duten zerbitzu berria.Operagazloturikoehundik goraaudio-dokumentuipinidituz- te Durangoko liburutegiko fono- tekan erabiltzaileen eskura. UdalarenordezkaritzanMari JoseBalierzinegotzia,XabierAran- guren liburutegiko arduraduna, eta Bartolome Ertzilla musika eskolakoAnaCeliaOrmaetxeaira- kaslea egon dira aurkezpenean. Hain zuzen, musika eskolako ira- kaslea izan da eskaintzen diren obren hautaketa egin duena. Operak liburutegian daukan presentzia indartzeko helburua- gaz,obralirikoenbildumahandi- tu eta durangar guztien eskura ipinidute.Balierzinegotziakazpi- marratu duenez, eskari handia dago operari dagokionez Duran- gon:“musikazaleetaberezikiope- razaleak dira durangarrak”. Askotariko autore eta garai- tako sorkuntzak hautatu eta bil- du dituzte liburutegian eskain- tzeko: ehundik gora opera eskura ipinidituzteCDformatuan.Azal- du dutenez, operara lehenengoz gerturatzen direnendako lan eta egile ezagunen lanak, zein zale direnendako,topatzekozailagoak diren obrak ere hautatu dituzte. Erregistratutako lehenengo opera den Monteverdiren Orfeo- tik hasi, eta barroko, klasizismo, erromantizismoetaverismoesti- loetatik gaur egunera arteko ibil- bidetik hautatutakoek osatzen dutebilduma.Rigoletto,Traviata, Figaro, etab. bezalako opera eza- gunez gainera, operan gehiago sakondu gura dutenendako ere errepertorio zabala batu dute. Materiala erabiltzeko, herri- tarrek hiru modu dituztela auke- ke, eta liburutegiko irakurketa gelanerejoangodiraoperakerre- produzitzen.Unebakoitzeanzein operaentzutendenjasotzenduen taula bat osatu, eta entzungelan ikusgai ipini dute. I.E. ran azaldu dute aurkezpenean: liburutegikogainontzekomateria- lekin bezala, maileguan hartu eta etxeraeroatekoaukeradago,libu- rutegian bertan ipini dituzten entzungailuetatik gozatu daitez- Erregistratutako lehen operatik gaur egungoe- tara arteko ibilbidea Ehundik gora audio dokumentu batu dituzte bilduma berrirako Mari Jose Balier: “durangarrak bereziki operazaleak dira” Maileguan hartu zein liburutegian bertan entzun daitezke CDak Ehundik gora grabazio biltzen dituen operazaleendako zerbitzua ipini dute martxan Urriaren 23an, euren herriko probalekuan eskainiko dute punk musika jotzen duten Iheskide taldekoek kontzertua IKUS-ENTZUNEZKOAK LEHIAKETA ‘Durangaldea bizi’ bideo lehiaketa antolatu dute Durangaldeko euskal liburu eta disko azokagaz bat eginda, lehenengoz antolatu du lehiaketa Gerediaga elkarteak DurangokoEuskalLiburuetaDis- koazokarakoantolaturikoekime- nenbarneanantolatudulehenen- goz, bideo lehiaketa Gerediaga elkarteak. Eskualdeko 13 eta 17 urteartekogazteakDurangaldea zelanbiziduten,irudietasoinuen bitartezadierazterabultzatugura dituzte lehiaketagaz. Azaroaren 19ra arte aurkez- tuahalkodituztegazteek'Duran- galdeabizi'lehiaketaraeurenpro- posamenak: taldeka zein bakar- ka, ikastetxe baten babesagaz aurkeztubeharkodituzteproiek- tuak.LanakinternetekoYoutube edoEuskaltubesareetaraigo,eta Gerediaga elkartearen egoitzara bidali beharko dituzte. Irabazleek,abenturaastebu- ru bat izango dute sari, eta aben- duaren 8an, Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokan egingo dute sari-banaketa. Lehiaketara aurkezten diren lanak, gainera, Gerediagaelkartearenstand-ean erakutsiko dituzte. I.E. Azaroaren 19ra arte aurkeztu ahalko dituzte gazteek euren lanak
 14. 14. Kultura K 2010eko urriaren 22a, barikua anboto14 DANBAKA Lord Witch taldea 2004ko udan Bergaran sortutakoa da. Sei lagun dira: Jordan (ahotsa), Jorge (gitarra eta koruak), Euge (gitarra eta koruak), Javi (baxua), Iker (bateria) eta Carlos (teklatuak). Haien arabera, power metal eta heavy metal melodikoa egiten dute. Euskal Herrian ez ezik, Madril, Zaragoza eta Badajoz aldean ere kontzertuak egin dituzte azkenaldian. Dragon flight diskoa atera zuten iaz. Bigarren aldiz hartuko dute parte Danbaka lehiaketan. LORD WITCH I Bergara Kepa Alberdi (ahotsa), Unai Urkia (baxua eta ahotsa), Josu Manuel (gitarra), Mikel Saiz (bateria) eta Alberto Millas (gitarra) oñatiarrek osatzen dute Black River. Metal core melodikoa egiten dute. Lehen urratsak 2007an egin zituzten, taldekideen begiko taldeen bertsioak eginda. Metal mundura bidea jarri ostean, abesti propioak sortzen hasi ziren. Maketa grabatu zuten udan eta aurki salgai jarriko dute. Danbakaren lehen kontzertuari hasiera emango diote gaur. BLACK RIVER I Oñati Musika elektronikoa lantzen du Bergarako bikoteak. Aurten sortuta- koa da La-Tox proiektua, aldi berean beste zenbait proiektutan murgildurik dauden Txus Arriaranen (Yotox) eta Laida Ballasterosen (L.2.B.2) elkarlanaren ondorioz. Arriaran programazioaz eta sinteti- zadoreez arduratzen da eta Laida Ballasterosek (L.2.B.2) erritmo programazioak eramaten ditu; horrez gain, zuzeneko bateria elektro- nikoa jotzen du. Proposamen interesgarria La-Toxek dakarkiguna. LA-TOX I Bergara Punk-rocka egiten dute, edo, taldekideen esanetan: "Irteten zaiguna jotzen dugu". Hiru lagun dira taldean: Manzana (gitarra eta ahotsa), Izu (baxua eta ahotsa) eta Porru (bateria eta ahotsa). Arrasaten 2003. urtean sortutako taldea da eta hasiera baten lau neska ziren taldean; gerora, hainbat aldaketa etorri ziren. Orain dela urtebete diskoa grabatu zuten Akrata taldeko Karlos eta EUren laguntzarekin. 15 kantu propio batu zituzten bertan eta 3 eurotan jarri zuten salgai aipatutako lana. DESPREZIO I Bergara-Soraluze FFiinnaalleerraakkoo ssaaiillkkaattzzeekkoo hheellbbuurruuaarreekkiinn,, lleehheennddaabbiizziikkoo llaauu ttaallddeeeenn ttxxaannddaa ggaauurr 20 talde izango dira lehian Elgetako Kafe Antzokian gaurtik abenduaren 17ra bitartean; finala, urtarrilaren 14an EDU MENDIBIL > BERGARA Dena gertu dago Danbaka musika lehiaketaren laugarren ekitaldiari ekiteko. Elgetan izango da hitzor- duagaur,barikua,22:30ean.20tal- de izango dira lehian. Gaurkoaren ondoren, beste lau kontzertu izan- go dira: azaroaren 5ean, 19an eta 26anetaabenduaren17an.Hirutal- de onenak sailkatuko dira urtarri- laren 14ko finalerako. Epaimahaiaaspaldikolagunek osatukodute:JulBolinagak,RIPtal- deko gitarra-jotzaile ohiak; Iñaki Bengoak, Gose taldeko kide eta Shot!grabazioestudiokoarduradu- nak; Amaia Arriaranek, Arrasate MusikalekoBigBandtaldekoabes- lari ohiak; bere garaian Txibisto musika aretoan jardundako Julen Narbaitzak; eta Iker Barandiaran kazetari arrasatearrak. SARRERAK, 5 EUROTAN Kontzerturako sarrerak 5 eurotan eskuratu ahal izango dira (3 euro Gaztekutxarekin).Kontzertuguztiak –finala barne– ikusteko bonuak 22 eurotan jarriko dituzte salgai (12 eurotan Gaztekutxarekin). Maider ArregiGoienakokazetariakjardun- go du aurkezle lanetan gaur. Ikus- kizuna hastera doa... KONTZERTUA Gaur, barikua, 22:30. Elgetako Espaloia. 5 euro (Gaztekutxa, 3 euro). > Black River > Desprezio > Lord Witch > La-Tox
 15. 15. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua 15 Ki KIROLAK Emakumezkoen gomazko paletan, helburua oso zaila izan arren, aukerekin egin zuten sal- to Tornosoloko kantxara Itsaso Pradera mallabiarrak eta Laura Saezek. Argentinarrek (Lis Gar- cia eta Johana Zair), ordea, serio eta intentzioz jokatu zuten eta gureek ez zuten dakitena ere erakutsi. Gainera, emaitza larregizkoa (30-14) izan zen, bikote bien artean ez baitago horrenbesteko alderik. Oro har, maila txukuna eman dute euskaldunek Torno- solo trinketean jokatu den txa- pelketan, nahiz eta erremintan hobetu beharra dagoela ikusi den. Nazioarte mailako hurren- go helburua ‘One Wall’-a izango da, Federation Cup delakoa Italian. J.D. XXVII. San Fausto Zesta Txa- pelketa Aizpurua anaiek iraba- zi zuten. Durangoko Ezkurdi Jai Alain jokatutako finalean 35-31 nagusitu zitzaizkien Mutrikuko Beitiari eta Txomini. Andoaingo bikotea txape- la janzteko faborito zen, baina aurreikusten zen moduan, gogotik lan egin behar izan zuten finala irabazteko. Partidu horren aurreko atarikoan, 14 urteko bikote markinar biren arteko lehiagaz gozatzeko aukera eskaini zuen jaialdiak. Urriolak eta Ibarluze- ak 30-26 menderatu zituzten Gandiaga II.a eta Arrieta. J.D. Final estuan Aizpurua anaiak garaile zestan Saskibaloian badira eskualde- ko hiru talde porrota zer den oraindik ez dakitenak. Lehe- nengo erregional berezian Tabirako Baquék orain arteko hiru neurketak irabazi ditu eta lidertza partekatzen du Centro Salmantinogaz. Beste hain- beste esan daiteke Anbotope- kori buruz lehenengo erregio- nalean: hirutik hiru irabazi eta liderrak dira Barrena Berrigaz batera. Emakumeetan Zalduak ere liga bikain hasi du eta orain arteko partidu biak iraba- zi ditu. Ondorioz, lehenengo daude Abandoko eta Romoko Ezkorak-ekin batera. J.D. Tabirako, Zaldua eta Anbotopekok oraindik ez dute lehiarik galdu Etxean ezin dena, handik kanpora lortu guran doaz Valladolidera L igako estreinako partiduan garaipen handia lortu zuen TabirakoBaquékZornotzan. Ondorengopartidubiakozta-ozta galdu egin ditu etxean eta ezin izandietezaleei garaipenikeskai- ni EBA mailan oraingoz. Dome- kan, Zornotza eta Gasteizko Aur- teneche Maquinaria taldeekin batera, igoerako postuen borro- kan ibiltzeko faboritoetako bat den Universidad de Valladolidi egingodiotebisita.Zornotzansor- presa eman bazuten, zergatik Valladollidenezingoduteordukoa errepikatu? Partidu horretarako Jon Agirre jokatzeko moduan egon- go dela uste dute. Tabirako Baqué taldeko pibot gaztea (21 urte) lesionatuta egon da eta uztaipean bere abilidadea, erre- boterako gaitasuna eta azkarta- suna beharrezko ditu taldeak. Baita bere garaiera ere. Erreku- peratuko ez dena taldeko beste pibot bat da: Unai Bereziartua 19 urteko gaztea. Zaintiratua du eta ezin izango dio etzi taldeari lagundu. Hain zuzen, joan zen astean, Torrelavegaren kontrako porro- tean, garaiera falta izan zitzaion Durangoko taldeari, nahiz eta datuei erreparatuta, Torrelave- gako ‘dorreak’ geratzen asmatu zutela esan daitekeen. Lehe- nengo jardunaldi bietan pibotik saskiratzaileena zena 10 puntu- tan utzi zuten. Oro har, etxeko partidu bie- tan itxura ona eman dute. Hala ere, batean puntu bakarragatik eta bestean zazpigatik ezin izan dute zaleen aurrean irabazi: “Zaleei garaipena eskaintzeko gogo gehiegi bagenu legez jokatu dugu eta, ondorioz, azken minutuetako jokaldiak ez ditugu argitasunez aukeratu”, dio Tomas de Castro entrenatzaile- ak. Valladoliden ez du halako presiorik sumatuko. J.D.Saskiaren azpian nagusi izan zen Torrelavega. Kepa Aginako Etxeko partidu biak galdu ditu Tabirako Baquék; orain arteko garaipen bakarra Zornotzan lortu zuten ezustean; bihar mailako beste oilar bat bisitatuko dute: Valladolideko unibertsitatea Jon Agirre pivot gaztea jokatzeko moduan egongo dela uste dute Waltary eta Ugartek irabazi zuten Abadiñoko Tornosolo Masterra Finalean 40-37 menderatu zituzten Uriarte eta Antxia; bestetik, II. Nazioarteko Trinkete Txapelketan euskal selekzioak eskuzko finala irabazi zuen Gordon eta Etxebarriaren eskutik Waltaryk eta Inhar Ugartek irabazi zuten Amankomunazgoak antolatutako Tornosolo Masterra. Tornosolo Masterra Waltaryk eta Ugartek irabazi zuten finalean Rober Uriarte eta Ander Antxia 40-37 menderatuta. Abadiña- rrak 34-17 aurretik joan ziren, baina partiduaren azken txan- pan Waltaryk bere erritmoa eza- rri zuen eta gainera Uriartek ebakia egin zuen okotzean ero- riko batean. Ondorioz, ezin izan zioten abantailari eutsi. Bestalde, Munduko Pilota Batzarrak Abadiñon antolatuta- ko II.Nazioarteko Trinkete Txa- pelketan txapela bi janzteko aukera zuen euskal selekzioak baina, azkenean, bakarrarekin konformatu behar izan zuten euskal pilotariek. Eskuzko finala, Venezuela- ko bikoaren aurkakoa, irabazi zuten Iker Gordon eta Iker Etxe- barriak. Hasi eta amaitu nagusi izan ziren (40-14). Itsaso Pradera eta Laura Saezek finala galdu zuten gomazko paletan Zaldibarko Izukari tabernan omenaldia egingo diote gaur, 19:00etan, Ruben Perez Eus- kaltel-Euskadiko txirrindularia- ri. Bertaratzen diren guztien- tzako luntxa prestatu dute eta txirrindulari zaldibartarrak pare bat oroigarri ere jasoko ditu. Herritarrek antolatutako ekimena da eta honegaz orain arte profesionaletan eman dituen bost urteetan egindako lana aintzatetsi gura diote. Perezek hiru Tour korritu ditu eta hiruretan amaitzea lortu du. Gainera, aurten Bavierako Itzuliko lehenengo etapa iraba- zi zuen eta hainbat egunetan lider moduan egon zen. Hura- xe izan zuen profesionaletako lehenengo garaipena. J.D. Ruben Perez omenduko dute gaur Zaldibarren
 16. 16. Kirolak Ki 2010eko urriaren 22a, barikua anboto16 Dagoeneko hiru jardunaldi jokatu dira ohorezko B mailan, eta sailkapenari erreparatzen badiogu aurreko urteetan baino parekotasun handiagoa ikusten da, oraingoz behintzat. Aurreko denboraldi osoan goiko postuetan ibili- takoak, Hernani R. E. , eta Bartzelonako bi taldeek, bai FC Bartzelonak eta bai BUCek, dagoeneko iaz baino puntu gehiago galdu dituzte eta hor daude sailkapenean erdiko postuetan. Goiko postuei erre- paratuz gero, Getxo eta Oviedo ditugu ohorezko bi postu horietan. Orain arte jokatutako partidak garai- pen bihurtu dituzte, eta udan zehar egindako fitxa- ketek emaitza onak ekarri dizkietela ematen du. Oraindik goizegi bada ere, uste dut bi talde hauek hor goian egongo direla denboraldi osoan zehar, beti ere fitxaketa horiek lesionatzen ez diren bitartean; hala gertatuko ez balitz oraindik pareko- tasun handiagoa legoke. Eta gure taldeari buruz zer? Hiru partida jokatu ondoren, etxeko biak aise irabazi ditugu eta ematen du Arripausuetan irabaztea nahi duenak gauza zai- lak izango dituela aurtengo denboraldian. Arrasate- tik etorritako bi gazteek lerroa sendotu dute eta aurrean beti bezain indartsu ari dira. Erronka nagu- sia kanpoko partidetan jarrera aldatzea, konfiantza hartzea eta partidak irabaztea posible dela barnera- tzea da; hori lortuko balute lan erdia eginda izango lukete. Aurten klubak 25. urteurrena ospatzen du eta polita litzateke hor goian jarraitzea beste urte bete behintzat. Urteurrenari buruz hurrengo batean hitz egingo dugu. Adituarentxokoa Gotzon Gomez •Errugbi entrenatzailea Inoiz baino orekatuago Joan zen asteburuan Durango- ko Kulturalak 3-0 azpiratu zuen Zalla. Lehen zatian sartu zituz- ten hiru golak; horietako bat Iker Martinezek sartu zuen ate aurrean ezin eraginkorrago dabilela berriro erakutsiz; zortzi jardunalditan sei gol daroaz. Gainera, Kulturalak galdu barik darrai hirugarren mailan. Domekan, Eibar Bren kon- tra jokatuko dute. Ondoren, bi neurketa segidan etxean joka- tuko ditu Axier Intxaurragak zuzendutako taldeak. Lehenen- go Zarautzek bisitatuko du Tabira. Zarauztarrak sendo dabiltza etxean, baina ahul han- dik kanpora, lau partidutik hiru galdu dituztelako. Hurrengo asteburuan, ikusmina eragingo duen neurketa jokatuko du Durangoko taldeak Laudioren kontra. Gaur egun, Laudio biga- rren dago sailkapenean Amo- rebieta liderragaz berdinduta eta Kulturala hirugarrena da puntu bakarrera. J.D. Eibarrera bisita etxeko erronka bien aurretik Lidertzatik puntu bakarrera dagoen Kulturalak Eibar bisitatuko du domekan Zallari 3-0 irabazi zion Durangoko Kulturalak. Kepa Aginako Bihar, 17:00etan, lau t’erdiko txapelketa ofizialari dagokion final hamaseirenetako partidua jokatuko du Pablo Berasaluzek Gernikako Santanape pilotale- kuan. Berriztarrak Mikel Olaza- bal aresoarra izango du kontrario. Irabazleak final zortzirene- tan Xalaren edo Arretxe II.aren aurka jokatuko du datorren asteburuan. Pilotari bien arteko kanporaketa gaur gauean joka- tuko dute Sudupeko pilotale- kuan. Berasaluzek koska hori ere gaindituko balu, final laur- denetan Titin III.a aurkituko luke. Joan zen urtean zorte txa- rra izan zuen berriztarrak. Final laurdenetan Gonzalezen kontra 10-17 galtzen zihoala lesionatu eta ezin izan zuen Beotibarreko partidua amaitu. J.D. Berasaluzek Olazabal arerio lau t’erdian Bihar lau t’erdiko txapelketari ekingo dio Berasaluze VIII.ak Gernikako Santanapen Irabaziko balu Xala edo Arretxe II.aren kontra jokatuko luke berriztarrak Balmasedak gol bakarra nahikoa izan zuen Berrizburutik hiru puntuak eroateko. Kepa Aginako Lesioek herren utzi dute Berriz liga hasieran L esioek liga hasiera konpli- katuegindioteBerrizi.Oho- rezkomailakoaurtengoden- boraldiari aurre egiteko 19 joka- laribakarrikbazituen,jardunaldiro jokalari bat galdu dute lesioenga- tik. Joan den asteburuan epaile- ak Raul Ramos egotzi zuela kon- tuanhartutaGurutzetaralehental- deko 14 jokalarirekin joango da. Taldea osatzeko bigarren taldeko Iker (22urte)etaArkaitz(19urte) deitu dituzte. Konpromiso handia gazteentzat,hirugarrenerregiona- laren eta ohorezko mailaren arte- an beste hiru maila daudelako. Lesionatuen gainean oke- rrena da, azkarren errekuperatu- ko dela aurreikusita dagoenak ere beste hiru bat asterako baduela gutxienez; Eneko Erraz- ti aurrelaria da horren adibide. Berez laburra zen taldea —19 jokalari— are doituago utzi dute lesioek; Berriz lehen taldeko 14 jokalarigaz doa bihar Gurutzetara Ibon Garate punta erdiak hiru- garren mailako zaintiratua du eta oraindik errekuperatzen ari da; Ekaitz Molina denboraldiko lehen partiduan lesionatu zen eta oraindik beste hile eta erdi- rako du. Aritz atezainak denbo- raldiaurrean, Beasainen aurkako lagunartekoan, atzamar bat apurtu zuen eta oraintsu kendu diote igeltsua. Bigarren taldetik jokalari gazte bi deitu ditu Andres Olabarria entrenatzaileak Elorriok bostetik bost irabazi ditu emakumeen futbolean Bigarren erregionalean Elorriok oso indartsu ekin dio denboral- diari. Orain arte jokatutako bost jardunaldietan garaitu ondoren, liderrak dira Peña Athletic Ses- taotarragaz puntuetara berdin- duta. Multzoko talderik golegile- ena ere bada, 16 golegaz. Etxean Urduña (3-0) eta Sopuerta (4-3) menderatu dituzte eta kanpoan Adiskideak (1-3), Pauldarrak B (0-1) eta Gallarta (0-5). Iurretakok, aldiz, galdu egin zuen lehenengo erregionaleko estreinako partidua, etxean, Ugaoren kontra (0-3). J.D. Horri guztiari, liga hasiera exigentea —San Pedro eta Bal- masedaren kontra jokatu dute— izan dutela gehitzen bazaio bost jardunalditan beste hain- beste puntu bakarrik atera izana ulertu daiteke. Hala ere, autokri- tika eginez “defentsa lana hobe- tu” egin behar dutela onartu du Andres Olabarria entrenatzaile- ak. Joan den asteburuan, Bal- masedak 0-1 irabazi zuen Berrizburun eta goleko jokaldian bigun egon ziren. Bihar Gurutzeta bisitatuko dute. Ohi baino zelai txikiagoan jokatuko dutenez, baldintza horietara moldatzeko, eguazte- nean Berriatuan lagunartekoa jokatu zuten. Berriatuaren zelaia ohikoa baino estuagoa eta motzagoa da. J.D.
 17. 17. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua Kirolak 17 Ki Bixente Kapanaga 19, behea 48215 IURRETA (Bizkaia) Tel.: 946 816 673 Faxa: 946 817 636 construcciones@zarateyelexpe.biz FUTBOLA LEHENENGO ERREGIONALA IIuurrrreettaakkoo -- GGaattiikkaa BB Zapatuan, 17:00etan, Larrakozelain BIGARREN ERREGIONALA (gizonak) AAbbaaddiiññoo -- ZZaammuuddiioo Zapatuan, 17:00etan, Astolan HIRUGARREN ERREGIONALA EEzzkkuurrddii -- ZZaalldduuaa BB Zapatuan, 16:00etan, Arripausuetan EElloorrrriioo BB -- BBeerrrriizz BB Zapatuan, 18:00etan, Eleizalden BIGARREN ERREGIONALA (emakumeak) EElloorrrriioo -- SSaannttuuttxxuu Zapatuan, 16:00etan, Eleizalden ARETO FUTBOLA NAZIONAL A MAILA SSaassiikkooaa -- LLaauubbuurruu Zapatuan, 19:00etan, Landakon EUSKAL LIGA MMaallllaabbiiaa -- AArraabbaakkoo EEHHUU Domekan, 17:30ean, Zaldibarko kiroldegian GOREN MAILA PPrreessiioonn BBrreeaakk -- ZZoorrrroottzzaakkoo TTeeccnnooccaassaa Zapatuan, 17:00etan, Berrizburun LEHENENGO ERREGIONALA AAbbaaddiiññookkoo GGaazztteettxxiiee-- ZZuueennttzzaatt Zapatuan, 18:15ean, Berrizburun BIGARREN ERREGIONALA SSaappuubbeerrrrii -- KKuukkuuyyaaggaa BB Zapatuan, 17:30ean, Landako kiroldegian GGuu LLaagguunnaakk -- OOttxxaarrttaabbee Zapatuan, 16:00etan, Landako kiroldegian SASKIBALOIA LEHENENGO MAILA (emakumeak) TTaabbiirraakkoo BBaaqquuéé -- DDoonnoossttii BBaasskkeett Zapatuan, 17:00etan, Landako kiroldegian LEHENENGO ERREGIONALA AAnnbboottooppeekkoo -- CCaajjaa LLaabboorraall PPaarrqquuee Zapatuan, 18:00etan, Tabiran BIGARREN ERREGIONALA JJuullzzaa ZZaalldduuaa -- AAbbaannddoo Zapatuan, 16:30ean, Zaldibarko kiroldegian PILOTA XXV. CAFES BAQUE Kadeteak: EEttxxeebbeerrrriiaa -- BBeerreeiikkuuaa LLaassaa --ZZiiaarrrruussttaa Gazteak: EElleejjaallddee -- EEsstteebbaann JJaakkaa -- FFeerrnnaannddeezz Eguaztenean, 19:00etan Iurretako pilotalekuan AgendaDurangaldeko lau xakelari partida azkarren txapelketako goren mailan Partida azkarren Bizkaiko txapelketako goren mailan lehiatuko dira Ieray Galtzagorri eta Alain Prieto abadiñarrak eta Aitor Gallastegi eta Aitor Arabiotorre elorriarrak Goren mailako zazpi jardunaldietako partida guztiak Barakaldon jokatuko dituzte. D urangaldeak ordezkaritza zabala du aurtengo parti- daazkarrenBizkaikoxake txapelketako goren mailan. Aba- diñoko Alain Prieto eta Ieray Gal- tzagorri eta Elorrioko Zaldi Baltza taldeko Aitor Gallastegi eta Aitor Arabiotorre(azkenhorrekiazigo- era lortu zuen) ari dira lehian. Barakaldon jokatutako lehenen- go jardunaldian abadiñarrek eta Gallastegik euren neurketak ira- bazi zituzten; Arabiotorreri atse- den hartzea egokitu zitzaion eta asteburuhonetanekingodio.Txa- pelketak zazpi jardunaldi ditu eta azaroaren 27an amaituko da. Bihar, 16:00etan, rankinge- ko lehen postuan dagoen Gal- tzagorrik Alex Rodriguez 13.aren kontra jokatuko du eta Prieto seigarrenak Jabier Cuero 19.aren kontra. Beraz, oker han- dirik ezean, bigarren puntua eskuratuko dute. Gallastegik eta Arabiotorrek, aldiz, konpromiso zailak dituzte; lehenengoak ran- kingeko hirugarrena den Jon Angulo aurkituko du taularen beste aldean eta bigarrenak Alvaro Diaz zazpigarrena. Galtzagorrik ez du txapelke- ta horretako azkenengo aldi bie- tan parte hartu. Beraz, rankinge- ko lehen postuan dagoen arren, bere buruari txapelketa irabaz- teko aukera gutxi ikusten dizkio: “Ez dut esperantza handirik. Urte biren ondoren txapelketa irabazteko joko maila falta zait”. Orain hiru urte txapelketa iraba- zi egin zuen. Bizkaiko txapelketa lehe- nengo, bigarren eta hirugarren mailetan ere jokatuko dute. Durangaldeari eta inguruko eskualdeei dagozkien partidak Abadiñoko Xake Taldeak Traña- Matienan duen lokalean ebatzi- ko dira, zapatuetan, 16:00etatik aurrera. J.D. Txapelketa irabazitakoa den Galtzagorrik ez du uste aurten garaitzeko moduko jokoa duenik Lehen jardunaldian irabazi egin zuten gure ordezkariek Iurretako Txirrindulari Elkarte- ak Kofradietatik XXII. Ibilaldia antolatu du domekan, 10:00etan. Bizikletazko ibilbi- dean parte hartu nahi duten federatuentzako izen-ematea 5 eurokoa da eta federatu gabeentzako, 17 eurokoa. Izen-ematea egunean bertan lasterketa hasi aurretik egingo dute. Ibilbide bi antolatu dituzte: 28 eta 40 kilometrokoak. Iurretatik irten eta Goiuria igo ondoren, Gallanda, Jandola- mendi eta Laixiar pasa eta errepidera itzuliko dira, Bakixa- ranzko norabidean. Bernan amaituko da ibilbide laburra; aurrera jarraitzen dutenek ere hantxe dute anoa-gunea. Hel- mugaratu aurretik Santa Lutzia eta Santa Apolonia zeharkatu- ko dituzte. Ohi legez, ibilaldia- ren helburua ez da lehiakorra; bizikletagaz gozatzea dute helburu. J.D. Izen-ematea egunean bertan lasterketa hasi aurretxoan egingo dute Iurretako Kofradietatik bizikleta ibilaldia etzi Iurreta Txirrindulari Elkarteak antolatuta, 10:00etan irtengo dira San Migel plazatik Elorrio-Irun: oraindik galdu ez dutenen arteko lehia errugbian Errugbiko euskal ligan partidu interesgarria jokatuko dute zapatuan, 16:00etan, Elorriok eta Irunek. Eurak dira lehenen- go hiru jardunaldietan oraindik galdu ez duten talde bakarrak. Irunek hirurak irabazi ditu eta Elorriok bat berdindu du. Ondo- rioz, Irun lider dago 15 punture- kin; Gernika da bigarren 12rekin eta Elorriok 11 ditu hirugarren postuan. Kanpazar/Durango tal- dea berriz lau punturekin seiga- rren dago. Joan zen asteburuan San- tanderko Rivago taldeari 13-24 irabazi zion Elorriok. Lehenengo zatiko elorriarren 10 puntuak Beñatek lortu zituen entsegu eta zigor kolpe banaren bidez (3-10). Bigarren zatian Rivago nagusi izan zen melean, baina elorriarrak finago aritu ziren tou- chean. Gorka Graciak entsegu bi lortu zituen Elorriorentzat eta Rivagok beste bi batu zituen, epaileak Elorrioko jokalari bi aldi baterako egotzi zituenean. J.D. Olazar pilota txapelketa final zortzirenetan sartu da Zaldibarko XXIII. Olazar Pilota Txapelketa (binaka eta lau t’er- dian) aurrera doa apurka-apur- ka eta dagoeneko final zortzi- renetako kanporaketei ekin diete. Datorren eguenean, 21:30etik aurrera, Elezkano II.a zaratamoarrak Apezetxea nafarraren kontra jokatuko du hurrengo txandarako pasea lau t’erdiaren barruan. Ondoren, binakako partidu bat izango da ikusgai. Elezka- no I.a zaratamoarrak eta Gorrotxategi gipuzkoarrak Mendizabal eta Irureta gipuz- koarren kontra jokatuko dute. Atzo gauean, lau t’erdiko eta binakako partidu bana jokatu zituzten. Kaiolaren barruan Uriona markinarra eta Iparraldeko Bilbao lehiatu ziren. Binaka, gipuzkoarren eta nafarren arteko lehia egon zen: Muguruzak eta Jauregik Yoldiren eta Linzoainen kontra jokatu zuten (partiduko emai- tzak www.anboto.org-n). J.D.
 18. 18. la 2010eko urriaren 22a, barikua anboto18 LAUHANKA Txakurren belarriak, moda eta osasunaren arteko ezbaian Ugazaba askok txakurrari belarriak mozteko ohitura du, baina sarritan ez da jakiten zein ondorio izan dezakeen tresna babes barik gera daiteke, horrek ekarri ditzakeen ondorio guztiekin. Txakurrak arazo jakinen bat izan ezean, ez dago arrazoi han- diegirik praktika hau egiteko, estetikoa ez bada behintzat. Adierazpena Eta belarrien funtzio edo zeregi- nez ari ginela, adierazmena da txakurrek duten gaitasun bere- zienetakoa. Beraz, txakurraren komunikatzeko zein emozioak transmititzeko gaitasuna baldin- tzatu liteke. Txakurraren belarria edota buztana ebakitzeak bere izaera aldatzea ere ekarri lezake. Halako erabakiak hartuta, nork ote daki txakurra eraso, defen- tsa, edo arreta egoeran dago- en? Buztana kenduta, zelan jakingo dogu animalia pozik ala urduri dagoen? Txakurraren itxuran eragin gura izaten dute ugazabek, irudi zuhurrago eta oldarkorragoa emateko sarritan. Alde onak Belarrien mozketak gauza posi- tibo bat ekarri dezake: infekzio- ak murriztea. Izan ere, belarrie- tan egindako “konponketek” errazagoa egiten dute hauen garbitasuna zaintzea, eta entzunbideen aireztapena hobe- tzen da. Baina beti ez dira etekinak eskuratzen. Alde txarrak Infekzioen murrizketa ekartzen duela aipatu dugu, baina kontra- esanean, ebakiek ere bigarren mailako infekzioak sortu ditza- kete ondo egin ezean. Akatsen bat eginez gero, entzumenerako Ebakitzeak bere izaera aldatzea ere ekarri dezake Arrazoi estetikoak direla-eta hartzen dute jabe askok erabaki hori Akatsak eginda, entzumena babes barik geratu daiteke Txakurrak komunikatzen duen eran, belarriek funtzio garrantzi- tsua betetzen dute, eta esangu- ra bat baino gehiago dute: tente badaude norberaganako kon- fiantza eta segurtasuna adieraz- ten dute; aurrerantz edo alboe- tarantz zuzenduta badaude, era- sorako jarrera erakusten dute; eta atzerantz tolestuta badaude, segurtasun eza islatu dezakete. Gero eta txakur gehiago ikus ditzakegu kalean belarriak apur bat moztuta, batzuk baita buztana ebakita ere. Arrazoi estetikoen ondorioz hartzen dute jabe askok erabaki hori, eta dagoeneko moda bihurtu dela ere esan daiteke. Batez ere arraza konkretu batzuetan ema- ten da kasu hau, bulldog fran- tsesa, dogo argentinarra, dober- man edota rotweillerretan, esa- terako.
 19. 19. anboto 2010eko urriaren 22a, barikua PPublizitatea 19
 20. 20. 1 HIGIEZINAK 2 TEKNOLOGIA 3 LANA/NEGOZIOAK 4 DENETARIK 5 IBILGAILUAK 6 HARREMANAK 7AISIA/KIROLA 8FAMILIA/ETXEA NORBANAKOENIRAGARKIAK Internetenetapaperean,doan:Erregistratuzaitez,www.anboto.iragarkilaburrak.comwebgune- anetajarrizureiragarkiaedobidalimezuahurrengohelbideelektronikora:anboto@anboto.org. Nahiagobaduzudeitu94-6232523 Paperean,ordainduta:Iragarkilaburretatikbereiztutaetalaukibateannabarmenduta.Hainbat prezioetaneurriaukeran.Kontsultatu94-6217902telefonoan. IragarkiaksaresozialetanzuzeneanargitaratzekoetaerabiltzaileakSMSabisuakjaso- tzekoaukeraematendu. Saldu/Erosi Errentaneman/Errentanhartu Laneskariak/Laneskaintzak Galdu/Aurkitu Eman/Hartu Eguazteneko19:00akarte jasotakoiragarkiakbariku horretakoalean argitaratukoditugu. Beranduagojasotakoak hurrengoalean. Higiezinak ETXEBIZITZAK SALDU Abadiño.Sukaldea,egon- gela,komuna,3logela,tras- telekua(komunaateratzeko aukeradauka)etaganbara. Eguzkitsuadaeta3balkoi ditu.Igogailuajartzekotan dira.Berogailuaetaleihobe- rriakdauzka.Etxeguztiak kanporaematendu. Telefonoa:655712105 Abadiño.PisuasalgaiAba- diñon,Muntsaratzauzoan.3 logelahandi,2komun,sukal- dea,egongelahandibatjan- gelarekinetabalkoihandia. Ganbara.Berriztatuaetabe- rogailuarekin.Bizitzerasar- tzekomoduan.Negoziatzeko modukoprezioa. Telefonoa:667882338. Berriz.Berrizenpisuasalgai. 3logela,2komun,sukalde berriztua,2balkoi,egongela handia,ganbarahandiaeta garajeitxia.Osoeguzkitsua. Guztizberriztuaetaegoera ezinhobean. Telefonoa:647777392 Durango.98m2-koetxebi- zitzaosoeguzkitsua,3logela, sukaldea-jangela,bainugela etakomunleihodunak,2te- rrazapartikular (12m2eta8 m2-koak)etabaitaterraza komunitarioakere.Altzariz beteaetaguztizjantzia,bero- gailuarengaldarajarriberria, lauarmairuenpotratu,alumi- niozkoleihoak,ateaketazo- ruaaldatuta.Garajeaetaige- rilekuarekin. Telefonoa:655704684 Durango.AldeZaharra.71 m2.Kanpoalderabegira.Al- tzarizhornituta.2logela. Egongela.Sukaldea.Komun bat.Guztizberriztuta.Kanpo- tik(2006):fatxada,atalon- doa,eskaileraetateilatua. Barrutik(2007):parketa (elondo),sukaldea(fagor elektrotresnaketajunkers galdara),gres,berokuntza (gasnaturala),kristalbikoi- tzekoleihoak,ateblindatua. Berehalabizitzerajoatekoau- kera.223.000euro. Telefonoa:607715353 Durango.Atikozoragarria salgaiDurangokoAldeZaha- rrean.Duelaurteetaerdiera- batberriztatua.Erabatjan- tzia.2logela,egongela,su- kaldeaetakomuna. Kapritxosoa.Etorriikustera! Telefonoa:659425890 Durango.EtxeasalgaiDu- rangon.3logela,egongela, sukaldea(jantzita),komuna, berogailuaetadespentsa. Eguzkitsua.Etxeosoakkan- poraematendu.Jantzitaeta erreformatua.189.319euro. Telefonoa:699409959 Durango.Etxebizitzasalgai Durangon.Logelabi,egonge- la,sukaldeaetakomuna.Etxe guztiakkanpoalderaematen du,osoargitsua.Pisualtua, 30m2-koterrazarekin. 220.000euro.Telefonoa: 696255083.17:00etatik aurreradeitu. Elorrio.Pisuederbatsalgai Elorrion.Berritua,124m2, gasnaturalekoberogailua, sukaldehornitua,egongela,5 logela,2komun,jangela,2 balkoietagarajeitxia.Derri- gorrezkoadaikustea.Prezioa: 264.500euro(44.000.000 pta).Telefonoa:685734825 Elorrio.Pisuederbatsalgai, ElorriokoAuzoaauzoan.Leku zoragarria.Tel.:639020581 Garai.Oar-Erdikoabaserria, 6.GaraikoSanMigelauzoan. Udaletxetik150metrora.He- goalderabegira.300m2-ko solairua.10.000m2-kolur- saila.Nekazaritzarakoedo landa-etxerakoosoegokia. Erreformatzeko.Proiektua aurkeztuzgero,etxebizitza2 egitekoaukera. Telefonoa:639833489 Iurreta.PisuasaltzendaIu- rretan,Maspekalean.3loge- la,sala,sukaldeaetakomuna. Guztizberriztatua.Igogailua- rekin.Bizitzensartzekoprest. Telefonoa:653011897edo 648102025 Mallabia.Baserriaeta 20.000metrokarratukolur zatiasalgai,Mallabian.Koka- penonaetaprezioegokia. 12:00-14:00eta18:00- 22:00arteandeitu. Telefonoa:655702647 Mañaria.Pisuasalgai Mañarian.90m2,hirulogela, bikomun,egongela-jangela etasukaldeguztizjantzia (labepirolitikoa,bitrozerami- ka,garbigailu-lehorgailua). Altzarizhornitua.Miradorea etabistaikusgarriak.13m2- kotrastelekua.Eraikinak15 urteditu,etaigogailuadu.Bi- zitzerasartzekoprest.Pre- zioa:220.000euro (36.520.000pezeta).Auke- raosoona!Tel.:646675051 ERRENTAN EMAN Berriz.90m2-koeta3loge- lakopisuaerrentan.Igogai- lua,terrazaetagarajea. Telefonoa:946820041 Berriz.Pisubaterrentan emannahidutBerrizen.3lo- gela,90m2,igogailuaeta garajea.Errenta:600euro. Telefonoa:946820041 Durango.DurangokoTabira auzoanpisukonpartituanlo- gelaalokagai,250euro.Ha- rremanetanjartzekoposta elektronikoaerabili: miripz@yahoo.es Durango.Pisuaerrentan Durangon.4logela,egongela etasukaldea.5.pisuaigogai- luarekin.Tel.:657795495 Zaldibar.Logelabataloka- gaiZaldibarren. Telefonoa:655739792 Zaldibar.Zaldibarrenapar- tementubatalokagai.Guztiz jantzia,egoeraoneanetahe- rrikoerdigunean.Bikoteba- tentzakoaproposa.Interesa- tutabazaude,deitu 20:00etatikaurreratelefono honetara:946827369 ERRENTAN HARTU Berriz.Berrizenedoingu- ruanpisuaalokatunahigenu- keenbikotebatgara. Deitu: 669956450 Durango.Durangon1-2lo- gelakopisuaalokatubeharra dugu.Olatz627470544 Durango.Pisuakonpartitu- konukebestepertsonaba- tzuekindurangon. Telefonoa:666202273 Iurreta.Iurretanalokatzeko pisubiladabilenIurretarnes- kagazteanaiz.617084902 PISUA KONPARTITU PISU BILA Durango.Durangonedoin- guruetanlogelaerrentanhar- tukolukeen26urtekomutila naiz.Harremanetanjartzeko deitu649890043zenbaki- ra,arratsaldeko5etatikau- rrera,edotabidalimezuaima- nolsj@gmail.comhelbidera. PISUKIDE BILA Durango.Durangonpisua konpartitzekopertsonabat beharda.Tel.:658724510 LOKALAK ERRENTAN EMAN Abadiño.Lokalekipatua,al- tzariekinalokagaiMatiena etaDurangobitartekoerrepi- dean.120m2.619790053. Atxondo.Apatan40m2lo- kalaalokagai.Komunaipinita dauka.Tel.:686137123 GARAJE/ TRASTEROAK SALDU Elorrio.Garajeasalgaibe- rriotxoakalean.Telefono zenbakia:658759264 Teknologia INFORMATIKA/BIDEO- JOKUAK SALDU Ipodbatsalgai.8gb-ko ipodtouchberriasalgai100 eurotan.Tel.:636170508 GAINERAKOAK Ordenagailuakkonpon- tzendodaz.Hardeta soft.Ordenagailuakkonpon- tzendodaz.Etxezetxejoaten nazkonpontzen.Hardware etasoftware.Konfiguratu,bi- rusakkendu,periferikoakipi- ni,etab...Arinetamerke! Telefonoa:650172285 Lana/negozioak LAN ESKARIAK ETXEKO LANAK Zaldibar.Neskagarbiketa lanetanedodendetanlanegi- tekoprest.Kotxeadut. Telefonoa:659973224 PERTSONAK ZAINDU Abadiño.Lanbilanabilen matienakoandrebatnaiz. Edozeinordutegian,arratsal- dezetagauezaukeran.Ume etanagusienzainketa,etxeen garbiketa...Tel.:696753530 Berriz.Andreeuskaldunbat 3edo4orduzumeakzeinper- tsonanagusiakzaintzeko prest.Telefonoa:680509 532edo946225724. Durango.Andreeuskalduna naizetapertsonanagusiak, gaixoak,ezinduak...Zaintze- koprestnago.Urteaskotako esperientziadaukatetale- henbailehenhastekoprest nago.Interesatuakdeitu699 745723telefonozenbakira. Durango.Emakumeardura- tsubatprestdagoorduka umeakzeinpertsonanagu- siakzaintzeko,etxeakgarbi- tzekoetaantzekolanakegite- ko.Juana.Tel.:670674641. Durango.Neskaeuskalduna etaesperientziaduna astele- henetikostegunera,ordubete inguruz,haurtxikiakzaindu edo6eta10urtebitarteko haurreiedozeingaitakoesko- lapartikularrakemateko prest.Tel.:630866974 Miren. Durango.Durangonedoin- guruetan,umeaketapertso- nanagusiakzaintzekoprest, baitagarbiketalanetarako ere.Arratsaldetan,gauetan etaasteburuetan.Erreferen- tziaonak.Tel.:650610194. Durango.Umeakedonagu- siakzaintzekoedogarbiketa- rakolanbatenbilanabil.La- naldiosorakoedoerdirako. Erreferentziaonak. Telefonoa:638437901. Durango.Durangonedoin- guruetan,umeaketapertso- nanagusiakzaintzekoprest. Paperekin.Tel.:628002217. Durango.Neskaeuskaldu- na,astelehenetikostiralera, arratsaldetanumeakzaintze- koprest.Haurhezkuntzako irakaslea,gauregungoizez irakaslemoduanlanegiten dut.Interesabaduzue,deitu: 635706986 Elorrio.Neskaeuskalduna etaesperientziadunaarra- tsaldetanedoorduka(astele- henetikostiralera)haurrak zaintzekoprest.Haurhez- kuntzakogoimailakohezike- tazikloaeginda,etagaur egunhezkuntzabereziko ikasketakegiten.Interesa baldinbaduzu,deitu:688 640604(arratsaldez). Elorrio.Neskaeuskalduna astelehenetikostiralerabitar- tean,arratsaldetan,pertsona edadetuakpaseatzeraatera- tzekoprest.Interesabadu- zu...688654291(arratsal- detandeitu) Elorrio.Elorrionneskagazte batarratsaldezhaurrakzain- tzekoprestdago,baitahau- rrarenetxekolanezarduratze- ko.Interesaizanezgero: 600361381. Iurreta.27urtekoneska euskalduna,Iurretarra,aste- lehenetikostiraleragoizeko 07:00etatik arratsaldeko 16:00etaralanegitekoprest. Umeekin,ezindupsikikoekin etaadinekoekinesperientzia- duna.Gizarteetakulturani- mazioaikasia.Neurekotxea daukat.E-posta:lorena_ixo- rreta@hotmail.com. Telefonoa:690996618 Zaldibar.Neskaeuskalduna umeakzaintzekoedo/etapar- tikularrakematekoeskain- tzenda,lehenengohezkun- tzatikDBHraarte;3urtetako esperientziadaukat.Harre- manetarako:610004443. IRAKASKUNTZA Abadiño.Fisikakoikaslea durangaldeanklasepartiku- larrakematekoprest.LH, DBHedotabatxilergokoak. Esperientziaduna. Telefonoa:645720236 Durango.4.mailakoTeleko- munikazioIngenieritzako ikasleeuskaldunaBatxilergo- koetaDBHkoklaseakDuran- gonematekoprest.Espeziali- tateamatematikaklasee- tan.Telefonoa:635746176 Durango.Heziketabereziko etapsikopedagogiakoikaske- takdituen23urtekoneska euskalduna,lehenhezkun- tzanklasepartikularrakema- tekoprest.Tel.:615731881 Durango.Ingelesmailaho- betunahi?ingelesirakaslea partikularrakematekoprest. Telefonoa:625709846 Durango.Inguruikasgaia ingelesez(LHetaDBHmai- lak)ikasinahibaduzu,deitu. Ingelesairakastendut.Tele- fonozenbakia:625709846. Elorrio.Neskaeuskalduna astelehenetikostiralera,arra- tsaldetan,lehenhezkuntzako (5-12)klasepartikularrak ematekoprest.688640604 (arratsaldetandeitu) Elorrio.Helduentzakoeus- karaklaseakematenditut, azterketakprestatzeko. Telefonoa:675706105 Elorrio.Elorrionklaseparti- kularrakematenditut. Deitu:675706105. GAINERAKOAK Durango.Jardinenmante- nuan,eraikuntzan,margolari gisa,tornuetanedoelektrizi- tateanoinarritutakolanbaten bilanabil.Paperekin. Telefonoa:669594376 Zaldibar.Gazteeuskalduna naiz,etalanbilanabil.Infor- matikakogoi-ikasketakditut. Zaldibaredoinguruetanlan egitekoprest. Telefonoa:679948923. Zaldibar.Neskaeuskaldun batlanbiladabil,garbiketak egiteko,portaletan,dendetan edolantegietan.Autoaetagi- dabaimena.Zerbitzarimo- duanerelanegindezaket. Tel.:659973224 (Izaskun). LAN ESKAINTZAK OSTALARITZA Muxika.Kamareraeuskal- dunabehardaasteburuetan lanegiteko.689802362. ETXEKO LANAK Durango.Andreeuskaldun batbehardugugureumea zainduetaetxekolanakegite- ko.Zazpiorduegunean. Telefonoa:605825026 Durango.Durangaldekohe- rrieizuzendurikolaneskain- tzada.Iniziatibaetalagunar- terakodohainaduenpertsona bazaraetahilekosoldataplus batnahibaduzu,honahemen aukeraezinhobea.Zureetxe- tiketazuknahiduzunordute- giraegokiturikolanpostuko- mertzialaeskaintzendugu. Saltzenduzunproduktuba- koitzekokomisiofinkoeta ziurrarekin.Produktuberri- tzaileetaerakargarriasal- mentarako.Beharrezkoa:or- denagailuportatilaproduk- tuarenaurkezpenerakoeta norbereautoa.Kontakturako telefonoa:943107200 Durango.Emakumeeuskal- dunabehardaumetxikibat zainduetaetxekolanakegite- kodurangon,8ordutan.Dei- tu656737779telefonora. IRAKASKUNTZA Elorrio.Irakasletzaikasten dabilenelorriarbat,astele- hen,asteazkenetaostiraletan lehenhezkuntzakohaurrei klasepartikularrakemateko prest.Interesaturikegonez gero, harremanetanjarri. Telefonoa:600883213 GAINERAKOAK Durangaldea(Bizkaia). Durangaldekoenpresabatek txoferrabehardu.Derrigo- rrezkoa:C+E+ADRoinarriz- koa+zisternaetaDurangal- deanbizitzea.Bialdukurriku- lumaetaargazkia341posta kutxara,48200Durango. Bergara.Bergarakoenpresa batekhonakohaubehardu: merkataritzakoagentebat. Aseguruakmerkaturatueta bezeroenzorroamantendu. Ezinbestekoa:esperientzia izateakomertziallanetan,b klasekogidabaimena,autoa etaeskualdeanbizitzea.La- naldiaetaordutegia:lanaldi osoazatitua.Kontratua:mer- kantila.Berehalasartzeko.Hi- lekosoldatagordina,gutxigo- rabehera:1.000euro.Sartu. Erref.:7656. 946200449. Bilbo.Bilbokoenpresabatek honakoabehardu:finantza- zerbitzuetakomerkataritza- kudeatzailea.Bezeroakera- karrietabezeroenzorroa mantendu.Ezinbestekoa:en- presa-zientzianlizentziatua edotadiplomatua,adina25 urtetik45bitartera.Lanaldi osoa.Kontratua:merkantila. Hastekoaurreikusitakodata: 2010ekoazaroa.Hilekosol- datagordina,gutxigorabehe- ra:1000-1500euro.Sartu. Erref.:8140. Telefonoa:946200449 Durango.Atartekolanpol- tsaosatzekoantzerkilariak, dantzariak,disenatzailegrafi- koak,haur-pedagogoaketa multikiroletan,sukaldaritzan etaikus-entzunezkoetanadi- tuakbeharditugu.Interesa- tuakbidalicurriculuma atarte@atarte.comhelbide elektronikora. Durango.Durangokoen- presabatekhonakoabehar du:saltzailea.Arropaeta oparidendabateanlanpos- tuaridagozkionlanakegite- ko:bezeroenarreta,arropak tolestuetakokatu...Ezinbes- tekoa:20-30urteizatea, euskaraetadurangaldeanbi- zitzea.Lanaldipartziala.Or- dutegia:16:45etik20:10era astelehenetikzapaturaeta barikuetazapatuetangoizez 09:45etik13:15era.Kontra- tua:epemugarikgabe,behin probaldiagaindituta.Bereha- lasartzeko.Hilekosoldata garbia,gutxigorabehera: 620euro.Sartu.Erref.:7887. Telefonoa:946200449 Durango.Durangokoen- presabatekhonakoabehar du:merkataritzakoagentea. Asegurukonpainiabatean bezeroakerakartzeaetaman- tentzea.Ezinbesteko:espe- rientziaizateakomertzialla- netanetadurangaldeanbizi- tzea.Lanaldia:osoazein erdia.Kontratua:merkantila. Berehalahasteko.Hilekosol- data,gutxigorabehera:500 euro(lanaldiosoarengatik)+ komisioak.Sartu.Erref.: 6840.Tel.:946200449 Durango.Durangokoen- presabatekhonakohaubehar du:moldatzekomakinako operadorea.Tolesketalanak egitekoetaCNCtolesketa makinakprogramatzeko. Ezinbestekoa:planoeninter- pretazioa,gutxienezurtebe- tekoesperientziaetaduran- galdeanbizitzea.Lanaldiaeta ordutegia:osoa,goizekoeta arratsaldekoerreleboa.Kon- tratua:aldibaterakoa,baina luzatudaiteke.Berehalasar- tzeko.Sartu.Erref.:7723. Telefonoa:946200449. Durango.Durangokoen- presabatekhonakohaubehar du:mekanikoa.Mekanika orokorra:uhalakaldatu,ba- laztak,gurpilaketaautoare- kinzerikusiadutenedozer gauza.Ezinbestekoa:gutxie- nez2urtekoesperientziame- kanikolanetan,Bklasekogi- dabaimenaetadurangaldean bizitzea.Lanaldiaetaordute- gia:elkarrizketanzehaztuko da.Kontratua:epemugarik gabe,behinprobaldiagaindi- tuta.Berehalasartzeko.Sar- tu.Erref.:7490. Telefonoa:946200449. Durango.Durangokoen- presabatekhonakoabehar du:zerga-aholkularia.Konta- bilitatekomekanizazioaeta ekitaldienitxierak,balantzeak etakontuakprestatzea(gale- raketairabaziak),zergak prestatzea(bezetasozietate- engainekoa).Ezinbestekoa: enpresazientzietakodiplo- matura,gutxienez3urteko esperientziakontabilitatean etadurangaldeanbizitzea. Lanaldiosoazatituta,astele- henetikostiraleta.Kontratua: epemugarikgabekoa,behin probaldiagaindituta.Bereha- lahasteko.Sartu.Erref.: 7194.Tel.:946200449 Durango.Lanatopatzenari bazaraMaryKaykosmetika- koedertasunkontsultorea izateaaukeranduzu.Zurene- goziotxikiaizangoduzueta diruairabazikoduzu,gainera dohainekoprestakuntzaeta laguntzaemangozaizuguztia aurreraateraahalizateko.In- teresaduenakdeitu: 678836050. Elorrio.LH1.Eta2.Mailako ikasleentzatmonitorelanak egitekopertsonakbehardira. Interesatuoketorzaitezte irailaren15ean,asteazkena, arratsaldeko17:00etanelo- rriokoiturrikulturetxean izangoden“informaziosaio- ra“.Baldintzak:18urtetik gorakoaizatea;heziketafisi- kokoirakaskuntzaikasketak egindaedoikastenaritzea; irakaskuntzanesperientzia izatea;EGAedobaliokidea; elorriokoaizatea;ikastetxee- takoikasleohiaedohauen errealitateaezagutzeabalo- ratukoda.943712033 Zornotza.Zornotzakoen- presabatekhonakoabehar du:merkataritzakoagentea. Ordezkarilanakegitea,beze- roakerakartzea,bezeroenzo- rroamantentzeaetabezeroen gestioakizapidetzea.Ezin- bestekoa:diplomatura,espe- rientziakomertziallanetan etazonaldeanbizitzea.Lanal- diosoa.Kontratua:merkanti- la.Berehalahasteko.Urteko soldatagordina,gutxigora- behera:24000euro.Sartu. Erref.:6956. 946200449 Zornotza.Zornotzakoen- presabatekhonakohaubehar du:ileapaintzailea.Lanpos- tuaridagozkionlanakegite- ko:ile-tindatzea,orraztea... Nagusiegoitzabatean.Ezin- bestekoa:formakuntza,es- perientzia,euskaraetaes- kualdeanbizitzea.Lanaldia etaordutegia:osoa.Kontra- tua:ordezkapena.Berehala sartzeko.Hilekosoldatagor- dina,gutxigorabehera:1.139 euro.Sartu.Erref.:7469. Telefonoa:946200449. Tolosa.Tolosakoileapainde- gibaterakohaurdunaldibaten bajarakolehenmailakoofizia- labeharda.Interesatuakdei- tu652753397. Ibilgailuak AUTOAK SALDU Cliofamiliarrasalgai.Clio grandtourberria.Dynamique 1.5dci85zp.Griszilarkara.2 urteetaerdi.30.000km. Diesela.12.000euro.Aire egokitua,erreguladorea,limi- tadorea.Break.Airbagak.5 ate.Bihurguneetarakoargi gehigarriak.Aurrekokristal igogailuelektrikoak.Ixtesis- temazentralizatua.Atzeko banketa1/3-2/3.CD.Garan- tia:2012-01-22.Urtekoerre- bisioapasatuberri. Telefonoa:609 939095. Iragarki taula 2010eko urriaren 22a, barikua anboto20 I

×