201002101536310.solid2000 b 6720640656

1,034 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

201002101536310.solid2000 b 6720640656

 1. 1. Отоплителен котел на твърдо гориво Solid 2000 B K 12-1/SW 61 | K 16-1 S/SW 61 | K 20-1 S/SW 61 | K 24-1 S/SW 61 | K 25-1 S/SW 61 | K 32-1 S/SW 61 | K 32-1 S/SW 62 | K 45-1 S/SW 62 bg Инструкция за монтаж, обслужване и поддръжка6 720 640 656 (2009/05)
 2. 2. 2 | Съдържание BGСъдържание 7.3 Настройка на редуциращата клапа на1 Обяснение на символите и указание за тръбата за отработени газове . . . . . . . . . 18 безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7.4 Настройка на терморегулатора . . . . . . . 18 1.1 Обяснение на символите . . . . . . . . . . . . . . 3 7.5 Залепване на фирмената табелка за вида 1.2 Безопасност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 на котела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.2.1 Към тази инструкция . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2.2 Употреба по предназначение . . . . . . . . . . 3 1.2.3 Обърнете внимание на тези указания – за 8 Обслужване на отоплителната инсталация специалиста по отопление . . . . . . . . . . . . 4 (за потребителя) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.4 Обърнете внимание на тези указания – за 8.1 Функция на отделните елементи . . . . . . 19 потребителя на инсталацията . . . . . . . . . . 4 8.1.1 Клапа за разгаряне . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.5 Минимално отстояние и запалимост на 8.1.2 Първичен, вторичен и третичен въздух . 20 строителни материали . . . . . . . . . . . . . . . 5 8.1.3 Клапа за първичен въздух . . . . . . . . . . . 20 1.2.6 Инструменти, материали и помощни 8.1.4 Отвори за третичния въздух . . . . . . . . . 21 материали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8.2 Загряване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2.7 Обезвреждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8.3 Зареждане с гориво . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8.4 Раздухване на огъня . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8.5 Отстраняване на пепелта от отоплителния2 Описание на продукта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 котел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8.6 Почистване на отоплителния котел . . . . 243 Технически данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8.7 Използване на турболаторна ламарина 3.1 Диаграма на хидравличното (само типове K 16-1 S/SW 61, съпротивление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 K 32-1 S/SW 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8.8 Указания за експлозионната клапа (само типове K 25-1 S/SW 61 и4 Обем на доставка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 K 32-1 S/SW 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 8.9 Извеждане на отоплителния котел от експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Транспортиране и монтаж на отоплителния 8.9.1 Временно извеждане на отоплителния котел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 котел от експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.1 Минимални отстояния от стената . . . . . . 10 8.9.2 Дългосрочно извеждане на отоплителния 5.2 Отстояния към горими материали . . . . . 10 котел от експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . 27 5.3 Монтаж на терморегулатора . . . . . . . . . . 10 8.9.3 Извеждане на отоплителния котел от 5.4 Монтаж на лоста за задвижване на експлоатация в аварийна ситуация . . . . 27 скара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 8.10 Избягване на кондензация и образуване 5.5 Монтаж на лоста на клапата за пълнене . 11 на катран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Инсталиране на отоплителния котел . . . . . . . . 12 9 Инспектиране и поддръжка на отоплителния 6.1 Указания за свързването на притока на котел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 въздух и на отработените газове . . . . . . 12 9.1 Защо редовната поддръжка е важна? . . 28 6.1.1 Изграждане на връзката с комина . . . . . 12 9.2 Почистване на отоплителната 6.1.2 Изграждане на връзката за приток на инсталация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 въздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9.3 Проверка на работното налягане на 6.2 Изграждане на хидравлични връзки . . . . 13 отоплителната инсталация . . . . . . . . . . . . 28 6.3 ПИК-кран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9.4 Проверка на термичния предпазител на 6.4 Свързване на предпазния топлообменик потока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 (само типове «WT») . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9.5 Извършване измерване на отработените 6.5 Пълнене на отоплителната инсталация и газове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 проверка за уплътненост . . . . . . . . . . . . 14 9.6 Протоколи за инспекция и поддръжка . 30 6.6 Гарантиране температурата на обратната вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . 327 Стартиране на отоплителната инсталация . . . . 15 7.1 Създаване на работно налягане . . . . . . . 15 Указател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2 Демонтаж на отворената скара и полагане на шамотните тухли . . . . . . . . . 156 720 640 656 (2009/05)
 3. 3. BG Обяснение на символите и указание за безопасност | 31 Обяснение на символите и указание за безопасност1.1 Обяснение на символите 1.2 БезопасностПредупредителни указания 1.2.1 Към тази инструкция Настоящата инструкция съдържа важна информация Предупредителни указания в текста се за безопасен и компетентен монтаж, пуск в обозначават с предупредителен експлоатация, обслужване и поддръжка на триъгълник върху сив фон и се ограждат. отоплителния котел. Инструкцията за монтаж и поддръжка е насочена към При опасност вследствие на ток специалистите, които -на база специализирано удивителната в предупредителния образование и опит- притежават познания при триъгълник се замества от символа за боравенето с отоплителни инсталации. светкавица Информацията за обслужване на отоплителния котел еСигнални думи в началото на предупредително насочена към потребителя на инсталацията и еуказание обозначават начин и тежест на последиците, обозначена по съответния начин.ако не се следят мерките за предотвратяването наопасността. Отоплителен котел на твърдо гориво В изпълненията• УКАЗАНИЕ означава, че могат да настъпват K..-1 S61/S62 и K..-1 SW61/SW62 по-нататък общо се материални щети. нарича отоплителен котел.• ВНИМАНИЕ означава, че могат да настъпват леки Ако между различните изпълнения има разлики, те са до средно тежки телесни повреди. изрично посочени.• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава, че могат да настъпят 1.2.2 Употреба по предназначение тежки телесни повреди. Отоплителният котел може да се използва само за• ОПАСНОСТ означава, че могат да настъпват опасни отопление на жилища и еднофамилни къщи. за живота телесни повреди. Обърнете внимание на данните върху фирменатаВажни информации табелка за типа на котела и на техническите данни Важни информации без опасности за хора ( глава 3, страница 7), за да гарантирате или вещи се обозначават с показания приложението по предназначение. вляво символ. Те се ограничават с линии над и под текста.Други символи Символ Значение B Стъпка на действие Препратка към друго място в документа или към други документи • Изброяване/запис в списък – Изброяване/запис в списък (2. ниво)Табл. 1 6 720 640 656 (2009/05)
 4. 4. 4 | Обяснение на символите и указание за безопасност BG1.2.3 Обърнете внимание на тези указания – за 1.2.4 Обърнете внимание на тези указания – за специалиста по отопление потребителя на инсталациятаПри инсталирането и работата трябва да се спазват ОПАСНОСТ: поради отравяне илиспецифичните за отделната държава предписания и експлозия.норми: При изгарянето на отпадъци, пластмаси• местните строителни разпоредби за поставяне, или течности могат да се отделят отровни захранване с въздух за горене и извеждане на отработени газове. отработените газове, както и за връзка с комина. B Използвайте изключително само• Разпоредбите и нормите за оборудването на посочените горива. отоплителната инсталация с техника за безопасност. B При опасност от експлозия, огън, отработени газове или пари, Използвайте само оригинални части на извеждайте отоплителния котел от Dakon. За повреди, които възникват чрез експлоатация. резервни части, които не са доставени от Dakon, Dakon не може да поема отговорност. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от нараняване/повреда на инсталацията чрезУказания за помещението за монтаж некомпетентно приложение B Отоплителният котел може да бъде ОПАСНОСТ: от отравяне. обслужван само от възрастни, които са Недостатъчен приток на въздух при запознати с указанията и работата му. зависим от въздуха в помещението режим B Като потребител Ви е позволено само да на работа може да доведе до опасно пускате котела в експлоатация, да изтичане на отработени газове. настроите температурата на термостата, B Обърнете внимание отворите за да извеждате котела от експлоатация и приточен и отработен въздух да не са да го почиствате. намалени или затворени. B Погрижете се в обсега на работещ B Ако не отстраните неизправностите отоплителен котел да не могат да влизат незабавно, отоплителният котел не деца без надзор. трябва да бъде експлоатиран. B Направете писмен инструктаж на B Експлоатирайте отоплителния котел до максимална потребителя на инсталацията относно температура от 95 °C и от време на време тази неизправност и произтичащата контролирайте отоплителния котел. опасност. B Не палете течности и не използвайте такива за увеличаване на мощността на отоплителния котел. ОПАСНОСТ: Пожароопасност поради B Пълнете пепелта в негорим съд с капак. запалими материали или течности. B Почиствайте повърхността на отоплителния котел B Осигурете в непосредствена близост до само с негорими средства. отоплителния котел да няма запалими B Не поставяйте горими предмети върху отоплителния материали или течности. котел или в негова близост (в рамките на B Посочете на потребителя на безопасното разстояние). инсталацията валидните минимални B Не съхранявайте горими материали в помещението отстояния до лесно респ. за монтаж на отоплителния котел (напр. дърво, труднозапалими материали. хартия, газ, масло)6 720 640 656 (2009/05)
 5. 5. BG Обяснение на символите и указание за безопасност | 51.2.5 Минимално отстояние и запалимост на строителни материалиB Специфично за страната могат да важат други минимални отстояния от последващо посочените - моля питайте Вашия специалист за отопление или коминочистач.B Минималното отстояние на отоплителния котел и на тръбата за отработените газове към трудно или средно горими материали трябва да възлиза най- малко на 100 mm.B Минималното отстояние към лесногорими материали трябва да възлиза най-малко на 200 mm. Спазвайте отстоянието от 200 mm и в случай, когато запалимостта на материалите не е известна. Запалимост на строителни материали A ... Азбест, камъни, тухли, керамични негорими настенни плочки, печена глина, разтвори, мазилка (без органични добавки) B ... не са Плочи от гипсокартон, плочи от лесно базалтов филц, стъклен фазер, горими плочи от AKUMIN, IZOMIN, RAJOLIT, LIGNOS, VELOX и HERAKLIT C1 ... трудно Дървесина от дъб, бук, горими многопластово дърво, филц, плочи от ХОБРЕКС, ВЕРЗАЛИТ, УМАКАРТ C2 ... средно Дървесина от пиния, смърч и горими лиственица, напластена дървесина C3 ... лесно Асфалт, картон, материали от горими целулоза, катран, плочи от дървен фазер, корк, полиуретан, полиетилен, подов фазерТабл. 2 Запалимост на строителни материали1.2.6 Инструменти, материали и помощни материалиЗа монтажа и техническото обслужване наотоплителния котел Ви са необходими стандартнитеинструменти от областта на отоплителна техника иводна инсталация.1.2.7 ОбезврежданеB Части на опаковки от дърво или хартия могат да се използват за отоплението.B Обезвреждайте останалия опаковъчен материал отговарящо на потребностите на околната среда.B Компонентите на отоплителната инсталация, които се подменят, трябва да се обезвреждат от оторизирано учреждение, отговарящо на потребностите на околната среда. 6 720 640 656 (2009/05)
 6. 6. 6 | Описание на продукта BG2 Описание на продуктаОтоплителният котел се състои от:• Терморегулатор• Клапа за първичен въздух• Врата за пепел• Лост за задвижване на скара• Лост на клапа за пълнене• Термометър/ манометърЧрез регулатора на горенето се настройва желанататемпература на котелната вода и се ограничава на тазимаксимална стойност.Посредством клапата за първичен въздух (свързана срегулатора на горенето) се регулира притока навъздуха.Зад вратата за пепелта се намира кутията за пепелта.Чрез раздвижване на лоста за задвижване на скаратапепелта пада в кутията. Фиг. 2 Изображение в разрез, тук напр. тип 24 1 Резервна камера за горивотоПрез клапата за пълнене се допълва горивото. През 2 Шамотни тухлинея в студено състояние отоплителният котел може да 3 Горивна камерабъде почистван. 4 Отворена скара 5 Задвижване на скараТермометърът/ манометърът показва температурата в 6 Отоплителни плоскостиотоплителния котел и налягането на водата. 7 Клапа за разгаряне Предпазен топлообменик Отоплителният котел може да бъде доставен и с предпазен топлообменик (обозначение «WT»). При опасност от прегряване задейства термостатен вентил и през предпазния топлообменик тече охлаждаща вода. По този начин се намалява температурата на котелната вода. Горива Отоплителните котли от типа S/SW 61 са предназначени за горивото кафяви въглища с размери 20 – 40 mm с калоричност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28 %. Отоплителните котли от типа S/SW 62 са предназначени за горивото дърво с калоричност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 530 mm и максималенФиг. 1 K..-1 S61/S62 диаметър 100 mm.1 Отоплителен котел вкл.облицовка Използването на други горива, като кокс, въглища или2 Терморегулатор3 Клапа за първичен въздух брикети е възможно ( табл. 4, страница 8), трябва4 Врата за пепел обаче да приспособявате условията за експлоатация и5 Лост за задвижване на скара параметрите на отоплителния котел за първоначално6 Лост на клапа за пълнене предвиденото гориво към съответното гориво.7 Термометър/ манометърФиг. 2 показва съществени вътрешни части и областина отоплителния котел.6 720 640 656 (2009/05)
 7. 7. BG Технически данни | 73 Технически данни C D B H A G F 6 720 618 040-03.1RS 6 720 618 040-03.1RSФиг. 3 Връзки и размериВръзки (оразмерявания виж следните таблици):VK = подаване отоплителен MV = точка на измерване термичен предпазител наRK = връщане отоплителен котел потокаEL = източване (връзка за ПИК-кран) VL-SWT = подаване предпазен топлообменик RL-SWT = връщане предпазен топлообменик K 12-1 K 16-1 K 20-1 K 24-1 K 25-1 K 32-1 K 32-1 S/ K 45-1Размер на котела Тип S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 SW 62 S/SW 62Височина А mm 920 920 1040 1040 1040 1040 1060 1045Широчина C / (общо) B mm 424/600 424/600 526/700 526/700 526/700 526/700 526/700 688/770Дълбочина D mm 691/730 691/730 691/730 691/730 830/870 830/870 830/870 864/980Отстояние от фланеца E mm 272 272 356 356 356 356 356 518Височина връщане фланец F mm 181 181 224 224 224 224 224 224Височина връщане фланец H mm 831 831 941 941 941 941 941 941Височина Връзка за отработени mm 725 725 858 858 858 858 858 840газове GДиаметър Връзка за отработени mm 145 с 1451) 1451) 1451) 1451) 1451) 1451) 180газове адаптер1)ПИК-кран отстояния ( I x K) mm 206x135 260x125 358x150 358x150 358x175 358x175 358x175 550x276Тегло нето кг 158 166 200 215 232 240 240 320Връзка отоплителна вода - DN 502) DN 50 DN 702) DN 702) DN 702) DN 702) DN 702) DN 702)2)Връзка Предпазен - G 1/2“ външна резбатоплообменикТабл. 3 Размери1) 150 mm2) Фланци на G 1 1/2“ външна резба като специална принадлежност 6 720 640 656 (2009/05)
 8. 8. 8 | Технически данни BG K 12-1 K 16-1 K 20-1 K 24-1 K 25-1 K 32-1 K 32-1 K 45-1Размер на котела Тип S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 61 S/SW 62 S/SW 62Отоплителна мощност kW 7/13,5 6/16 6/20 7/24 8/27 9/32 9/28 18/45(минимална/ номиналнастойност)Номинална мощност за % 78/82 74/78 74/78 74/78 74/78 74/78 75/82 76/82предвиденото горивоКлас на отоплителния котел - 2съгласно EN 303-5-2Предвидено гориво - Кафяви Кафяви Кафяви Кафяви Кафяви Кафяви Дърво Дърво въглища въглища въглища въглища въглища въглища (средни 1) (средни 1) (средни 1) (средни 1) (средни 1) (средни 1)Разход на гориво на час kg/h 5,3 6,4 8,5 10,0 11,2 12,9 8,8 13,8Заместително гориво - A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, B, C, D, B, C, D, E, F1) E, F1) E, F1) E, F1) E, F1) E, F1) E, F1) E, F1)Обем на горивната камера l 26 26 46 46 61 61 63 115Водно съдържание l 46 46 56 57 63 64 64 73 oДиапазон на температурата на C 65 до 95котелната водаТемпература на отработените oC 100 до 250газовеДебит на отработени газове гр/сек 6,4/12,4 5,5/13,2 6,1/20,5 7,0/24 6,0/23,2 7,6/26,9 7,1/22,1 15,0/(минимална/номинална 37,7мощност)Съдържание CO2 % 7,5 9,6 11,0 10,2 9,0 10,3 12,1 11,6Необходимо работно Pa 12 18 20 26 26 26 26 30налягане (необходима тяга)Отоплителна повърхност на m2 1,1 1,1 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 3,0отоплителния котелДопустимо работно bar 2,5свръхналяганеМаксимално изпитателно bar 4наляганеТабл. 4 Технически данни1) Горива: A = дърво, B = кафяви въглища орех 2, C = брикети от кафяви въглища, D = пресовани горива, E = каменни въглища, F = кокс3.1 Диаграма на хидравличното съпротивлениеФиг. 4 Хидравлично съпротивление (хидравлични загуби) в зависимост от дебита6 720 640 656 (2009/05)
 9. 9. BG Обем на доставка | 94 Обем на доставкаB При доставка проверете целостта на опаковката. Поз. Съставна част БройB Проверете доставката за комплектност 1 Кутия за пепел 1 1 2 Лопатка за почистване 1 3 Терморегулатор 1 4 Конус за терморегулатор 115 5 Покривен маншет за 1 терморегулатор 2 6–8 Лост с верига за терморегулатор 1 9 Болтове, гайки, U-шайби за 16 3 фланци14 4 10 Тапа G 1/2" 113 5 11 Фланец G 1 1/2" външна резба 212 12 Уплътнение за фланец 2 13 ПИК-кран G 1/2" 1 11 14 Шамотни тухли, брой в 6 зависимост от големина на10 котела 7 9 15 Ръжен 1 8 Инструкция за монтаж, 1 обслужване и поддръжка Лопатка за почистване на канали 1Фиг. 5 Обем на доставка за вторичен въздух (няма при типове K 20-1 S/SW 61, K 24-1 S/ SW 61, K 32-1 S/SW 62 и K 45-1 S/SW 62) Лост на клапа за пълнене 1 Лост за задвижване на скара 1 Термометър/ манометър 1 Табл. 5 Обем на доставка Принадлежности по избор по поръчка • Термичен предпазител на потока за предпазен топлообменик TS 130 3/4" ZD (Honeywell) или STS 20 (WATTS) • Обезвъздушителен вентил G3/8" 6 720 640 656 (2009/05)
 10. 10. 10 | Транспортиране и монтаж на отоплителния котел BG5 Транспортиране и монтаж на отоплителния котелВ тази глава се описва безопасното транспортиране имонтаж на отоплителния котел. Размер Минимално отстояние от стенатаB По възможност транспортирайте отоплителния A 1000 котел в опакован вид върху палета към мястото за монтаж. B 600 УКАЗАНИЕ: Повреда на инсталацията от C 600 замръзване. Табл. 6 Отстояния от стената (размери в mm) B Монтирайте отоплителната инсталация в помещение, защитено от замръзване. 5.2 Отстояния към горими материали Отстранете опаковачния материал по ОПАСНОСТ: Пожароопасност поради екологично чист начин. запалими материали или течности. B Осигурете в непосредствена близост до отоплителния котел да няма запалими Спазвайте предписанията на строителния материали или течности. надзор, особено актуалната Наредба за горивни устройства и съхранение на B Посочете на потребителя на горивни материали, относно строителните инсталацията валидните минимални изисквания към помещенията за монтаж отстояния до лесно респ. както и за вентилацията. труднозапалими материали.5.1 Минимални отстояния от стената 5.3 Монтаж на терморегулатора Всички типове отоплителни котли без K 32-1 S/SW 62: B Уплътнете регулатора на горене в 3/4" муфа така, че отворът за конуса да се намира отгоре. B Настройте регулатора на горене на 30 °C. B Монтирайте лоста с конуса към терморегулатора. B Фиксирайте конуса с винт M5. 1Фиг. 6 Отстояния от стената в помещение за монтаж1 Фундамент респ.негорима подложкаМонтирайте отоплителния котел съгласно посоченитеотстояния от стените ( фиг. 6).Негоримата повърхност за монтаж респ. фундаментъттрябва да бъдат равни и хоризонтални, принеобходимост поставете клинове от негоримматериал. Ако фундаментът не е равен, страната свръзките (задната страна) може да стои с 5 mm по- Фиг. 7 Монтаж на терморегулаторависока с цел подобряване на вентилацията и 1 Конуспротичането. 2 ЛостФундаментът трябва да е по-голям от основата на B Закрепете веригата с винт към въздушната клапа.отоплителния котел. От предната страна най-малко300 mm, от останалите страни около 100 mm.6 720 640 656 (2009/05)
 11. 11. BG Транспортиране и монтаж на отоплителния котел | 11B Настройте въздушната клапа посредством винта за настройка така, че минималният отвор при разхлабена верига да бъде 5 mm. Фиг. 9 Монтаж на регулатора на горене при тип K 32-1 S/SW 62 1 Повдигаща щанга (с вътрешен и външен пръстен)Фиг. 8 Закрепване веригата към въздушната клапа 2 Шестоъгълна щанга1 Винт за настройка 3 КонусТочната настройка на регулатора на горене се правичак при пускането в експлоатация ( глава 7.4, 5.4 Монтаж на лоста за задвижване настраница 18) скараПри отоплителен котел тип K 32-1 S/SW 62: B Поставете лоста за задвижване на скарата вB Уплътнете регулатора на горене в 3/4" муфа така, че четириъгълния отвор от лявата страна на отворът за конуса да се намира отгоре. отоплителния котел.B Настройте регулатора на горене на 30 °C. B Подсигурете лоста за задвижване на скарата сB Монтирайте шесткантовата щанга с конуса към шплент. терморегулатора.B Фиксирайте конуса с винт M5. 5.5 Монтаж на лоста на клапата заB Нахлузете повдигателната щанга с вътрешния и пълнене външния пръстен върху шестоъгълната щанга. Лостът служи за отваряне на клапата за пълнене и заB Положете повдигащата щанга на отоплителния котел почистване. под лоста за въздушните клапи.B Проверете, дали повдигащата щанга пасва на B Вкарайте лоста в предвидената пружинна скоба на гнездото на капака. клапата за пълнене и го подсигурете.B Фиксирайте външния и вътрешния пръстен. B При тип K 45-1 S/SW 62 завинтете шарнира на лоста за вратата към щуцера. 6 720 640 656 (2009/05)
 12. 12. 12 | Инсталиране на отоплителния котел BG6 Инсталиране на отоплителния котелВ тази глава ще Ви се обясни как да инсталирате B Инсталирайте връзката на отработените газове сотоплителния котел. В детайли това са: ревизионен отвор за почистване.• Изграждане на връзката с комина B Закрепете тръбата за отработените газове към отоплителния котел с нит 5 mm или винт в• Хидравлична връзка предвидените отвори. По възможност тръбата за• Свързване на ПИК-крана отработените газове трябва да бъде къса и с наклон• Свързване на предпазния топлообменик от отоплителния котел към комина нагоре.• Пълнене на отоплителната инсталация и проверка за B Монтирайте много внимателно тръбата за плътност. отработените газове, която е закрепена само в комина и поставена върху щуцера за отработените6.1 Указания за свързването на притока газове така, че да не се освобождава. на въздух и на отработените газове B Закрепете допълнително тръби с дължина над 2 m.6.1.1 Изграждане на връзката с комина Всички части на тръбата за отработени газовеИмайте предвид, че свързването на отоплителния трябва да се състоят от негорими материали.котел към комина трябва да се извършва всъответствие с предписанията на съответния местенстроителен надзор и съгласувано с коминочистача.Наличието на комин с добра тяга е основнапредпоставка за коректното функциониране наотоплителния котел. От него зависят в голяма степенмощността и икономичността. Отоплителният котелможе да се свързва само към комин с добра тяга – вижТехнически данни ( табл. 4, страница 8).За изчислението трябва да се използва дебита наотработените газове при обща номинална отоплителнамощност. Действащата височина на комина започва отвхода на отработените газове в комина ( табл. 7). УКАЗАНИЕ: Повреда на инсталацията поради лоша тяга на комина. B Посоченото в техническите данни необходимо работно налягане трябва Фиг. 10 Връзка с отработените газове да се спазва (допуск ±3 Pa). 1 Ограничител на тягата B Трябва да инсталирате ограничител на тягата, за да ограничавате максималната тяга. Отоплителен Мощност Тяга Разход на котел Гориво kW Pa въздух m3/h SIH16/160 m SIH18/180 m SIH20/200 m SIH25/250 m SIH30/300 mK 12-1 S/SW 61 Кафяви 13,5 12 31,8 5 5 5 x x въглищаK 16-1 S/SW 61 Кафяви 16 18 37,7 6 5 5 x x въглищаK 20-1 S/SW 61 Кафяви 20 20 53,3 7 6 5 5 x въглищаK 24-1 S/SW 61 Кафяви 24 26 62,4 9 8 8 7 x въглищаK 25-1 S/SW 61 Кафяви 27 26 59,6 10 9 8 8 7 въглищаK 32-1 S/SW 61 Кафяви 32 26 69,0 10 9 8 8 8 въглищаK 32-1 S/SW 62 Дърво 28 26 56,2 8 7 7 7 7K 45-1 S/SW 62 Дърво 45 30 69,0 x 11 10 9 9Табл. 7 Препоръчани минимални височини на комина и разход на въздух при номинална мощност6 720 640 656 (2009/05)
 13. 13. BG Инсталиране на отоплителния котел | 13 Данните в таблицата 7 са само За ниска кондензация на отработените ориентировъчни стойности. Тягата зависи газове и за удължение на живота от диаметъра, височината, неравностите препоръчваме да оборудвате на повърхността на комина и разликата в отоплителния котел с устройство за температурата между продуктите за повишаване на температурата на изгаряне и външния въздух. Ние ви връщане. То предотвратява понижаването препоръчваме използването на комин с на температурата на котелната вода под накрайник. 65 °C (точка на оросяване на изгарянето). B Възложете на специалиста по отоплението или коминочистача да извърши точно изчисление на комина.6.1.2 Изграждане на връзката за приток на въздух ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради липса на кислород в помещението за монтаж. B Подсигурете достатъчен приток на свеж въздух през отвори навън. ОПАСНОСТ: Опасност от нараняване/ повреда на инсталацията поради липса на въздух за горене може да се стигне до образуването на катран и швелов газ. Фиг. 11 Изграждане на хидравлични връзки B Подсигурете достатъчен приток на свеж въздух през отвори навън. B Уведомете потребителя на 6.3 ПИК-кран инсталацията, че тези отвори трябва да Монтирайте ПИК-крана (кран за пълнене и изпразване останат отворени. на котела) с уплътнението към връзката EL.6.2 Изграждане на хидравлични връзки 6.4 Свързване на предпазния УКАЗАНИЕ: Увреждане на инсталацията топлообменик (само типове «WT») поради неуплътнени връзки. Отоплителните котли с обозначението «WT» са B Инсталирайте свързващите оборудвани с предпазен топлообменик (охлаждащ тръбопроводи без напрежение към кръг). връзките на котела. В страните, в които важи EN 303-5, отоплителният котел трябва да бъде оборудван с устройство, което даЗа изграждането на връзката използвайте фланците от осигурява безопасно извеждане на излишната топлинадоставката. без допълнителна енергия. По този начин няма да сеB Свържете изхода на отоплението към връзката RK. надвишава максималната температура на водата отB Свържете входа на отоплението към връзка VK. 100 °C (защита от прегряване).B Уплътнете тапата с кълчища (ако не е монтиран Минималното работно свръхналягане на охлаждащата предпазен топлообменик). вода трябва да възлиза на 2,0 bar (максимално 6,0 bar). Трябва да има наличен дебит най-малко от 11 l/min. B Свържете предпазния топлообменик според хидравличната схема с термичен предпазител на потока (принадлежности). B В притока на охлаждащата вода пред термостатния вентил монтирайте филтър. 6 720 640 656 (2009/05)
 14. 14. 14 | Инсталиране на отоплителния котел BG УКАЗАНИЕ: Увреждане на инсталацията поради свръхналягане при теста за уплътненост. Устройства за налягане, регулиране и предпазни устройства при високо налягане могат да бъдат повредени. B Обърнете внимание, по време на проверката за уплътненост да не са монтирани устройства за налягане, регулиране и предпазни устройства, на които връзките им с пространството с вода на отоплителния котел не могат да бъдат затворени. B Прекъснете връзката на разширителния съд със системата чрез затваряне на вентила. B Отворете смесителните и спирателните вентили отФиг. 12 Свързване на предпазния топлообменик страната на водата за отопление.1 Изпразване B Свържете Шлаухa към крана за вода. Поставете2 Място на замерване термичен предпазител на потока напълнен с вода маркуч върху наустник за маркуч3 Термичен предпазител на потока на ПИК-крана, осигурете го със скоба и отворете4 Вход на охлаждаща вода5 Изход на охлаждаща вода ПИК-крана.6 Оттичане B Завъртете тапата на автоматичния обезвъздушител с един оборот за да може въздухът да излезе. B Бавно напълнете отоплителната инсталация. По6.5 Пълнене на отоплителната време на този процес наблюдавайте показанието на инсталация и проверка за налягането (манометър). уплътненостПреди въвеждането в експлоатация трябва дапроверите уплътнеността на отоплителнатаинсталация, за да не възникнат неплътни места повреме на работа на отоплителната инсталация.Упражнете върху отоплителния котел налягане, равнона 1,3 пъти от допустимото работно налягане (вземетепод внимание предпазното налягане на предпазния Фиг. 13 Термометър/ манометървентил). B Когато желаното работно налягане е достигнато, затворете крана за вода и ПИК-крана. УКАЗАНИЕ: Повреда на инсталацията от замръзване. B Проверете връзките и тръбопроводите за уплътненост. B Ако отоплителната инсталация включително тръбната мрежа не е B Обезвъздушете отоплителната инсталация чрез изградена със защита от замръзване, обезвъздушителните вентили на радиаторите. ние ви препоръчваме да напълните B Ако работното налягане в последствие на отоплителната инсталация с течност с обезвъздушаването намалява, трябва да се допълни ниска точка на замръзване и средство вода. за защита от корозия и замръзване. B Освободете маркуча от ПИК-крана. 6.6 Гарантиране температурата на обратната вода За нормална работа, температурата на обратната вода не трябва да спада под 65 °C. Затова на обратната тръба на отоплението трябва да се монтира термостатичен смесител за повишаване температурата на обратната вода.6 720 640 656 (2009/05)
 15. 15. BG Стартиране на отоплителната инсталация | 157 Стартиране на отоплителната инсталацияТази глава описва стартирането на отоплителнатаинсталация. 7.2 Демонтаж на отворената скара и полагане на шамотните тухлиB Свалете останалите принадлежности от кутията за пепел. Поставете шамотните тухли в отоплителния котел съгласно изображението. За целта трябва да демонтирате отворената скара. Можете да свалите7.1 Създаване на работно налягане отворената скара и шамотните тухли и за по-добро почистване.За стартирането е необходимо да създадете нормалноработно налягане. Типове K 12-1 S/SW 61, K 16-1 S/SW 61 Тъй като по време на транспорта средната тухла и УКАЗАНИЕ: Повреди на инсталация от страничните тухли могат да се освобождават, те се напрежение в материала вследствие на доставят в кутията за пепелта. разлики на температурата. B Пълнете отоплителната инсталация само B Повдигнете отворената скара нагоре от окачването в студено състояние (входната и я свалете през клапата за пълнене или през температурата може да е максимално вратата за пепелта. 40 °C). B Подредете шамотните тухли така, че средната тухла от страната на охлаждащото ребро да се намираB Настройте червената стрелка на манометъра на върху опората и от другата страна да приляга към необходимотоработно налягане от най-малко 1 bar предното охлаждащо ребро. свръхналягане (важи за затворени инсталации). B Поставете шамотната тухла в горивната камера. При отворени инсталации максималното ниво на Опората служи за разместване на средната шамотна водата в изравнителния съд е 25 m над дъното на тухла при почистването на канала за вторичен отоплителния котел. въздух. След монтажа шамотната тухла трябва да сеB Допълнете вода в отоплителната мрежа респ. я намира до страничната опора. източете през ПИК-крана, докато достигнете B Закачете отворената скара в окачването. желаното работно наляганеB По време на пълненето обезвъздушете отоплителната инсталация.Фиг. 14 Термометър/ манометър Фиг. 15 Полагане на шамотни тухли при типове K 12-1 S/SW 61, K 16-1 S/SW 61 1 Странични тухли 2 Средна шамотна тухла 3 Канал за вторичен въздух 6 720 640 656 (2009/05)
 16. 16. 16 | Стартиране на отоплителната инсталация BGТипове K 20-1 S/SW 61, K 24-1 S/SW 61 Типове K 25-1 S/SW 61, K 32-1 S/SW 61B Повдигнете отворената скара нагоре от окачването B Повдигнете отворената скара нагоре от окачването и я свалете през клапата за пълнене или през и я свалете през клапата за пълнене или през вратата за пепелта. вратата за пепелта.B Поставете средните шамотни тухли в горивната B Поставете средните шамотни тухли в горивната камера върху техните опорни повърхности. камера върху техните опорни повърхности.B Поставете горните шамотни тухли. B Поставете горните шамотни тухли.B Закачете отворената скара в окачването. B Закачете отворената скара в окачването. Фиг. 17 Полагане на шамотните тухли при типовете K 25-1 S/SW 61 (горе), K 32-1 S/SW 61 (долу) 1 Горни шамотни тухли 2 Средни шамотни тухлиФиг. 16 Полагане на шамотните тухли при типове K 20-1 S/SW 61, K 24-1 S/SW 61 (погледи отпред, отстрани и отгоре)1 Горни шамотни тухли2 Средни шамотни тухли3 Канали за вторичен въздух6 720 640 656 (2009/05)
 17. 17. BG Стартиране на отоплителната инсталация | 17Тип K 32-1 S/SW 62B Повдигнете отворената скара нагоре от окачването B Подредете шамотните тухли както е посочено на и я свалете през клапата за пълнене или през картинката. вратата за пепелта. B Закачете отворената скара в окачването.Фиг. 18 Полагане на шамотните тухли при тип K 32-1 S/SW 621 Канали за вторичен въздух 6 720 640 656 (2009/05)
 18. 18. 18 | Стартиране на отоплителната инсталация BG7.3 Настройка на редуциращата клапа на 7.4 Настройка на терморегулатора тръбата за отработени газове B Настройте регулатора на горене на 85 °C.Редуциращата клапа на тръбата за отработените газове B Разгаряне на отоплителния котел ( глава 8.2,трябва да се настройва в зависимост от инсталацията страница 21).за отработените газове и от вида на горивото. В B Донастройте обтягането на веригата чрезпозиция отворено (лост надлъжно към тръбата за позицията на лоста (или като скъсите веригата)отработени газове), се получават по-високи така, че въздушната клапа при температура натемператури на отработените газове, но по-нисък котелната вода от 85 °C да бъде затворена до най-коефициент на полезно действие. малкия размер (5mm), а самата верига да виси леко свободно.B Съобщете и обяснете настройката на ползвателя на инсталацията. B При отоплителен котел тип K 32-1 S/SW 62: донастройте позицията на повдигащия лост така, че при температурата на котелната вода от 85 °C да приляга към отоплителния котел. Фиг. 20 Настройка обтягането на веригатаФиг. 19 Настройка на редуциращата клапа на тръбата за отработени газове Когато въздушната клапа е напълно затворена, не се извършва пълноZ = ЗАТВОРЕН изгаряне. Катранът се отлага по0 = ОТВОРЕН отоплителните повърхности, което изисква по-високи разходи за почистване. 7.5 Залепване на фирмената табелка за вида на котела B Залепете фирмената табелка за вида на котела върху отоплителния котелна леснодостъпно и видно място, напр. на страничната стенана отоплителния котел горе. Фиг. 21 Залепване на фирмената табелка за вида на котела6 720 640 656 (2009/05)
 19. 19. BG Обслужване на отоплителната инсталация (за потребителя) | 198 Обслужване на отоплителната инсталация (за потребителя) ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради неспазване на указанията за безопасност B Прочетете и спазвайте указанията за безопасност в главата 1.2.8.1 Функция на отделните елементи8.1.1 Клапа за разгарянеКлапата за разгаряне за разгарянето на студен B За целта изтеглете лоста на клапата на заднатаотоплителен котел се поставя в наклоненото страна на отоплителния котел във вертикалноположение. По този начин се свързва притока на положени е (след около 10 – 15мин).отоплителен газ на късо, за да стигат горещите газоведо комина и коминът по-бързо да "тегли".B За целта натискайте лоста на клапата назад Фиг. 23 Клапа за разгаряне в работно положениеФиг. 22 Клапа за разгаряне в позиция за разгарянеВ нормален режим на работа (клапа за разгаряне вхоризонтално положение) горещият отработен газзатопля по-нататъшен приток на отоплителен газ.Енергията се използва по-добре. 6 720 640 656 (2009/05)
 20. 20. 20 | Обслужване на отоплителната инсталация (за потребителя) BG8.1.2 Първичен, вторичен и третичен въздух 8.1.3 Клапа за първичен въздухПървичен и вторичен въздух се засмукват през Регулаторът на горенето регулира отвора нанастройваемата въздушна клапа във вратата за въздушната клапа чрез веригата. Колкото по-топълпепелта. При типа K 32-1 S/SW 62 първичният въздух става отоплителният котел, толкова повече се затварясе води отгоре през отвора във вратата за пълнене. въздушната клапа, за да не се надвишава настроената температура на котелната вода.Вторичният въздух се въвежда през канал вохлаждащото ребро към горивната камера. Можете да настроите първичния въздух или ръчноВторичният въздух не може да се настройва. чрез винта за настройка (калпаковидна гайка от вътрешната страна на въздушната клапа) илиНастройваемите отвори за третичния въздух по автоматично чрез регулатора на горене споредстраните на отоплителния котел предизвикват по- температурата на котелната вода.добро изгаряне. В зависимост от вида на горивото итоплинната мощност те трябва да са повече или по- B Проверете температурата на котелната вода намалко отворени (около 5 – 10 mm). Минималното термометъра / манометъра.отстояние не бива да спада под 5 mm. B При 85°C завийте болта с калпаковидна гайка толкова в клапата за въздух, че при свободна верига да се образува хлабина за въздух от 5 mm. По този начин се предотвратява образуването на отровен газ при достигане на температурата на котелната вода. B Настройте температурата на регулатора на горене или ръчно на клапата за въздух така, че температурата на водата да остава над 65 °C.Фиг. 24 Течения на въздуха за горене1 Първичен въздух2 Вторичен въздух3 Третичен въздух Фиг. 25 Настройка на отвора на въздушната клапа Минималната температура на котелната вода трябва да бъде над 60 °C, тъй като при по-ниска температура може да кондензира водна пара. Това оказва отрицателно влияние върху отговаряща на предназначението експлоатация на отоплителния котел и неговия живот.6 720 640 656 (2009/05)
 21. 21. BG Обслужване на отоплителната инсталация (за потребителя) | 218.1.4 Отвори за третичния въздухКачеството на изгарянето зависи от правилната 8.2 Загряваненастройка на количеството третичен въздух в ОПАСНОСТ: Опасност за живота порадигоривната камера. Количеството може да се настройва отравяне или експлозия.чрез отваряне и затваряне на клапите според При изгарянето на отпадъци, пластмасиизползвания вид на горивото. или течности могат да се отделят отровниB Проверете пламъците през наблюдателния отвор в отработени газове. покривната плоча. B Използвайте изключително самоB Отворете отворите за третичен въздух само при посочените горива. видим пламък в горивната камера. B При опасност от експлозия, огън,Коректното количество третичен въздух е постигнато отработени газове или пари,при жълт или светлочервен пламък. При прекалено извеждайте отоплителния котел отмалко третичен въздух цветът на пламъка е експлоатация.тъмночервен с черни краища. Прекалено многотретичен въздух води до къси, бели или виолетови При изгарянето на мокри горивнипламъци. материали се стига до загуба на мощност.B След известно време проверете отново пламъците Използвайте изсушена на въздух, през ревизионния отвор в покривната плоча, тъй естествена цепеница (съхранявана като необходимото количество третичен въздух 2 години, максимално съдържание на спада с продължителността на горенето. влага 20 %). Преди всяко подгряване: B Преди запалването на огъня, проверете дали е затворен отворът за почистване ( фиг. 33, страница 25) на дъното на камерата за пепелта с капака за почистване. Пепелта се отстранява от тягите на отоплителния газ при почистването на отоплителния котел през отвора за почистване. B Затворете отворите за третичния въздух на страничните стени. B Задвижете многократно в двете посоки на задвижване на скарата, за да почистите скарата. B Изпразнете кутията за пепелта. B Поставете лоста на скарата по средата (работно положение).Фиг. 26 Настройка на отвора за третичен въздух1 Отвор за третичен въздух Фиг. 27 Лост на скарата в работно положение. 6 720 640 656 (2009/05)
 22. 22. 22 | Обслужване на отоплителната инсталация (за потребителя) BGПодгряване: След около 10 – 15 мин. (когато огънят гори):B Отворете клапата за разгаряне (водоравно B Затворете вратата за пепел. положение), за да увеличите тягата в отоплителния B Настройте регулатора на горене на желаната котел. За целта натискайте лоста на клапата назад максимална температура.B Поставете хартия и дърво върху скарата и напълнете B Допълнете гориво отгоре до ръба на огъня. резервната камера за гориво с въглища. B Затворете клапата за разгаряне. За целта изтеглете Съществува и възможността да запалите огъня без лоста на клапата във вЀ

×