Pengenalan kpd java

3,384
-1

Published on

Published in: Technology, News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • tidak dapat di download itu bahhh :/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,384
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengenalan kpd java

 1. 1. PENGENALAN KPD JAVA
 2. 2. Objektif <ul><li>Penerangan tentang Teknologi Java iaitu: </li></ul><ul><li>Aplikasi Java (Java Application) </li></ul><ul><li>Java Applet </li></ul><ul><li>Java API packages </li></ul>
 3. 3. Pengenalan <ul><li>Terdapat dua elemen penting tentang teknologi Java : </li></ul><ul><li>Bahasa Pengaturcaraan Java </li></ul><ul><li>Pelantar Java </li></ul>
 4. 4. Bahasa Pengaturcaraan Java <ul><li>Java ialah bahasa pengaturcaraan yang dicipta oleh Sun Microsystems. </li></ul><ul><li>Mempunyai 11 ciri-ciri berikut : </li></ul><ul><ul><li>Simple </li></ul></ul><ul><ul><li>Object-oriented </li></ul></ul><ul><ul><li>Network-savvy </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpreted </li></ul></ul><ul><ul><li>Robust </li></ul></ul>
 5. 5. Bahasa Pengaturcaraan Java <ul><ul><li>Secure </li></ul></ul><ul><ul><li>Architecture neutral </li></ul></ul><ul><ul><li>Portable </li></ul></ul><ul><ul><li>High-performance </li></ul></ul><ul><ul><li>Multithreaded </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamic language. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dua ciri paling utama yang menjadikan Java begitu dikenali - architecture neutral dan portable. </li></ul></ul>
 6. 6. Mudah & Berorientasikan Objek <ul><li>Merupakan bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek. </li></ul><ul><li>Konsep objek sangat diperlukan untuk membangunkan sistem yang kompleks yang berasaskan rangkaian seperti sistem teragih dan sistem berasaskan pelanggan-pelayan ( client-server ) </li></ul>
 7. 7. Kuat ( Robust ) & Selamat ( Secure ) <ul><li>Bahasa pengaturcaraan Java direkabentuk dengan mempunyai kemudahan iaitu mengumpulkan sampah secara automatik ( automatic garbage collection ). </li></ul><ul><li>Setiap aturcara Java mesti melalui dua fasa iaitu pengkompilan dan perlaksanaan. </li></ul><ul><li>Sebelum aturcara Java boleh dilaksanakan, pengkompil akan memastikan ia bebas dari sebarang kesilapan. </li></ul>
 8. 8. Kuat ( Robust ) & Selamat ( Secure ) <ul><li>Teknologi Java direka untuk beroperasi dalam persekitaran teragih - ciri keselematan sangat penting. </li></ul><ul><li>Aplikasi yang dibangunkan dalam Java adalah selamat dari diganggu oleh kod-kod asing atau lebih dikenali sebagai virus. </li></ul>
 9. 9. Architecture Neutral <ul><li>Aturcara Java menyokong perlaksanaan dalam persekitaran rangkaian yang berbeza ( heterogeneous network environments ). </li></ul><ul><li>Komputer di dalam rangkaian selalunya menggunakan pelbagai pelantar. </li></ul><ul><li>Bagi membolehkan Java diimplentasikan pada pelbagai jenis pelantar perkakasan, setiap aturcara Java yang telah dikompil akan dijanakan kodbait ( bytecode ). </li></ul><ul><li>Berbeza dengan bahasa pengaturcaraan yang lain, pengkompil akan meghasilkan kod-kod binari. </li></ul><ul><li>Kodbait adalah satu “ architecture neutral ” yang mudahkan suatu aplikasi dilaksanakan pada pelbagai pelantar perkakasan dan perisian. </li></ul><ul><li>Apabila tiba masa hendak dilaksanakan barulah Java VM pada sesuatu pelantar akan menterjemahkan kodbait kepada kod mesin tersebut. </li></ul>
 10. 10. Mudah alih ( Portable ) <ul><li>Suatu aturcara Java yang ditulis di atas satu mesin tidak perlu dikompilkan semula untuk dilaksanakan di atas mesin lain. </li></ul><ul><li>Mudah alih berkaitan dengan penulisan kod sumber manakala architecture neutral berkaitan dengan perlaksanaan aturcara yang terhasil dari pengkompilan kod sumber. </li></ul>
 11. 11. Interpreted, Threaded & Dynamic <ul><li>Pentafsir Java boleh melaksanakan kod-kodbait secara terus pada mana-mana mesin. </li></ul><ul><li>Aturcara Java terbahagi kepada 2 iaitu: </li></ul><ul><li>- Aplikasi Java </li></ul><ul><li>-  Java Applet. </li></ul><ul><li>Aplikasi Java adalah aturcara yang sifat berdiri sendiri ( standalone ) seperti perisian permainan dan pemproses perkataan. </li></ul><ul><li>Manakala Java Applet ialah satu aturcara yang boleh dilaksanakan oleh pelayar Web. </li></ul><ul><li>Aplikasi Java tidak memerlukan satu pelayar untuk membolehkan ia dilaksanakan. </li></ul>
 12. 12. Pelantar Java <ul><li>Pelantar adalah satu persekitaran perkakasan atau perisian yang membolehkan aturcara dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Pelantar juga boleh ditakrifkan sebagai gabungan sistem pengoperasian dan perkakasan. </li></ul><ul><li>Pelantar yang paling popular ialah Windows 2000, Linux, Solaris, and MacOS. </li></ul><ul><li>Pelantar Java berbeza dengan pelantar yang lain. </li></ul><ul><li>Pelantar java hanyalah satu perisian yang membolehkan suatu aplikasi boleh dilaksanakan pada pelantar perkakasan yang berbeza. </li></ul>
 13. 13. Pelantar Java <ul><li>Pelantar Java mempunyai 2 komponen : </li></ul><ul><ul><li>Java Virtual Machine (Java VM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Java Application Programming Interface (Java API) </li></ul></ul><ul><li>Pelantar Java boleh digambarkan dengan rajah berikut (sumber : laman Web http://java.sun.com ). </li></ul>
 14. 14. Java Virtual Machine (Java VM) <ul><li>Java VM adalah perisian atau perkakasan yang melaksanakan arahan dalam aturcara Java yang telah dikompil. </li></ul>
 15. 15. Java Application Programming Interface (Java API) <ul><li>Java API ialah koleksi komponen perisian (dikumpulkan dalam pustaka) yang membolehkan penggunaan semula komponen dalam aturcara. </li></ul>
 16. 16. Sejarah Java <ul><li>Java dimulakan dari projek Sun pada tahun 1991. </li></ul><ul><li>Tujuan utama projek tersebut ialah untuk membentuk perisian yang bersifat mudah alih dan teragih. </li></ul><ul><li>Bahasa C++ mulanya digunakan tetapi setelah banyak kesukaran dihadapi, mereka membuat keputusan mencipta dan menggunakan bahasa baru. </li></ul><ul><li>Bahasa Java dicipta berasaskan bahasa C++. </li></ul><ul><li>Bahasa Java bersama browser HotJava diumumkan pada tahun 1995. </li></ul><ul><li>Java dilancarkan tepat pada masanya. Ketika itu Internet sedang bercambah penggunaannya. </li></ul><ul><li>Kebolehan aturcara Java (applet) untuk diletakkan pada laman Web telah membantu popularitinya. </li></ul><ul><li>Semua pengguna Web di dunia boleh melihat aturcara Java. </li></ul>
 17. 17. Perlaksanaan Aturcara Java <ul><li>Setiap aturcara Java perlu dikompil dan ditafsirkan sebelum dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Pengkompil Java dikenali sebagai Javac. Pengkompil akan menukarkan aturcara tadi kepada kod-kod bait. </li></ul><ul><li>Seterusnya pentafsir akan mentafsir dan melaksanakan setiap arahan kod-kod bait tersebut. </li></ul><ul><li>Proses pengkompilan hanya akan berlaku sekali sahaja tetapi pentafsiran perlu dilakukan setiap kali aturcara hendak dilarikan. </li></ul>
 18. 18. Perlaksanaan Aturcara Java <ul><li>Proses pengkompilan dan pentafsiran dapat digambarkan seperti rajah di bawah: </li></ul><ul><li>Satu program Java, “ myProgram.java ” telah dicipta dengan menggunakan Pengedit Teks. Pengkompil akan menukarkan program ini kepada myProgram.class yang terdiri daripada kod-kod bait. </li></ul><ul><li>Pentafsir Java diperlukan bagi membolehkan aturcara myProgram dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Kod-kod bait Java boleh dianggap sebagai arahan kod mesin bagi Java Virtual Machine (Java VM). </li></ul>
 19. 19. Perlaksanaan Aturcara Java <ul><li>Setiap pentafsir Java, sama ada pada peralatan pembangunan (tempat aturcara dibangunkan) atau pelayar Web, merupakan satu implementasi bagi Java VM. </li></ul><ul><li>Selagi komputer mempunyai Java VM, maka ia boleh melaksanakan sebarang aturcara Java. </li></ul><ul><li>Kod-kod bait Java membolehkan “aturcara dibangunkan sekali tetapi dilaksanakan di mana-mana”. </li></ul>
 20. 20. Proses Membangunkan Aturcara Java <ul><li>Pastikan komputer tersebut mempunyai perisian pengkompil Java Development Kit (JDK).   </li></ul><ul><li>Bagi membolehkan perisian JDK dapat digunakan dari direktori lain, laluan (path) perlu disetkan pada lokasi aturcara tersebut berada. </li></ul><ul><ul><li>set path = c:jdk1.3bin; </li></ul></ul><ul><li>Cipta satu aturcara Java dengan menggunakan Pengedit Teks. Contoh aturcara yang mudah : </li></ul>
 21. 21. Proses Membangunkan Aturcara Java <ul><li>/* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ </li></ul><ul><li>Description : First Java Programming </li></ul><ul><li>Nama fail : Hello.java </li></ul><ul><li>Programmer : Mazni binti Omar </li></ul><ul><li>No. Matrik : 19528 </li></ul><ul><li>Tarikh : 20 Jun 2002 </li></ul><ul><li>Kursus : TA1013 (F) </li></ul><ul><li>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ public class Hello </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>public static void main(String [ ] args) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>System.out.println(“Selamat Belajar Java”); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 22. 22. Proses Membangunkan Aturcara Java <ul><li>Simpankan fail tadi dengan nama “ Hello.java ” . Katakan fail ini disimpan di dalam folder Mazni. </li></ul><ul><li>3. Mengkompil aturcara. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pergi ke persekitaran DOS. Taipkan pada direktori c:Mazni>javac Hello.java </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Melaksanakan aturcara </li></ul><ul><ul><ul><li>Taipkan c:Mazni>java Hello </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Output dibawah akan dipaparkan pada skrin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul>Selamat Belajar Java
 23. 23. Menganalisa Aturcara Java <ul><li>1. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ </li></ul><ul><li>2. Description : First Java Programming </li></ul><ul><li>3. Nama fail : Hello.java </li></ul><ul><li>4. Programmer : Mazni binti Omar </li></ul><ul><li>5. No. Matrik : 19528 </li></ul><ul><li>6. Tarikh : 20 Jun 2002 </li></ul><ul><li>7. Kursus : TA1013 (F) </li></ul><ul><li>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ </li></ul><ul><li>public class Hello </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>public static void main(String [ ] args) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>System.out.println(“Selamat Belajar Java”); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>Komen aturcara
 24. 24. Menganalisa Aturcara Java <ul><ul><li>Komen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sintaks komen : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaedah 1: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Satu baris : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>// Komen anda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaedah 2 : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lebih dari satu baris : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>/* ….. Komen anda… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>…………………… */ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Komen digunakan untuk membuat penerangan ringkas dalam aturcara  tujuan aturcara, maklumat pengaturcara dsb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Baris komen TIDAK akan dikompil !!! </li></ul></ul>
 25. 25. Menganalisa Aturcara Java <ul><ul><li>Pengisytiharan Kelas dan Kelakuan </li></ul></ul><ul><li>Baris ke-9 mengandungi pengisytiharan satu kelas yang diberi nama Hello. </li></ul><ul><li>Dalam kelas ini terdapat satu lagi pengistiharan kelakuan (method) main . (baris ke-11) </li></ul><ul><li>Setiap aturcara Java mesti mempunyai kelakuan main. </li></ul><ul><li>Aturcara Java yang telah siap ditulis perlu disimpan dengan menggunakan nama kelas yang mengand. kelakuan main . </li></ul><ul><li>Contohnya aturcara di atas, mesti disimpan dengan menggunakan nama “ Hello.java ”. </li></ul>
 26. 26. Menganalisa Aturcara Java <ul><ul><li>Pengisytiharan Kelas dan Kelakuan </li></ul></ul><ul><li>Baris ini juga mengandungi perkataan public. </li></ul><ul><li>Ini bermaksud, segala kandungan dalam badan fungsi {…} boleh dicapai oleh kelas-kelas yang lain. </li></ul><ul><li>Perkataan static pada baris ke-11 pula menunjukkan kelakuan tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh kelas tersebut sahaja. </li></ul><ul><li>Manakala perkataan void pula bermaksud method tidak memulangkan sebarang nilai. </li></ul>
 27. 27. Kebaikan Java <ul><li>Kebaikan Java yang utama ialah architecture neutral dan portable . </li></ul><ul><li>Selain daripada itu, kebolehan aturcara Java untuk diaplikasikan pada laman Web telah meningkatkan popularitinya. </li></ul>
 28. 28. Kelemahan Java <ul><li>Kelemahan utama Java jika dibandingkan dengan C dan C++ ialah perlaksanaan-nya yang agak lambat. </li></ul><ul><li>Kenapa ?? walaupun aturcara Java dikompil, tetapi pengkompilan ini tidak lengkap sehingga menghasilkan kod mesin. </li></ul><ul><li>Kod bait masih perlu diterjemah sebelum boleh dilaksanakan. </li></ul>
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×