BAB TIGA: ASAS PENGATURCARAAN     VISUAL BASICOBJEK-OBJEK VISUAL BASICKotak Teks (Text Box)    Digunakan untuk kem...
Asas Pengaturcaraan Visual Basic    Apabila ingin memindahkan objek-objek yang berada di dalam kerangka, objek-objek  ...
Asas Pengaturcaraan Visual Basic         Private Sub chkUnderline_Click()          ‘Menukarkan bentuk te...
Asas Pengaturcaraan Visual Basic    Bagi membolehkan butang dipilih, pengekodan akan dilaksanakan di dalam tatacara.  ...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicImej (Image)    Suatu kawalan imej akan berfungsi memegang gambar di dalam form.   ...
Asas Pengaturcaraan Visual Basicimej dalam bentuk 3 Dimensi, suatu `border perlu disetkan terlebih dahulu. Apabila propert...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicACARA-ACARA VISUAL BASICBerikut adalah contoh acara-acara Visual Basic:Click Event    ...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicJENIS DATAJenis data bagi pembolehubah dan pemalar tetap menentukan jenis maklumat akan di...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicPeraturan menentukan nama Pembolehubah dan Pemalar Tetap (Identifier)1. Panjang aksara dar...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicPEMALAR TETAP (NAMED DAN INTRINSIK)Pemalar tetap (named) diisytiharkan dengan menggunakan ...
Asas Pengaturcaraan Visual Basic     Tandaan lain seperti koma (,), ringgit dan sen (RM atau $) atau sebagainya sama ...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicSkop Pembolehubah Dan Pemalar TetapSuatu pembolehubah dan pemalar tetap mungkin wujud dan ...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicPerisytiharan Pembolehubah Atau Pemalar Tetap SetempatSebarang pembolehubah atau pemalar t...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicPerisytiharan Pembolehubah Atau Pemalar Tetap ModulApabila pengisytiharan dilakukan secara...
Asas Pengaturcaraan Visual Basic  Dim mcurDiscountedPriceSum             As Currency  Dim mintSaleCount ...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicApabila fungsi Val menukarkan suatu argumen kepada nilai numerik, ia akan dimulakan daripa...
Asas Pengaturcaraan Visual Basic         2 * curHarga * curKadar    ‘sama dengan bawah tetapi         ...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicMEMFORMAT DATAMemformat data bermaksud mengawal cara output akan kelihatan semasa dipapark...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicContoh:       lblJumlahRinggit.Caption = FormatCurrency(curJumiahRinggit, 0)Hasilnya...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicFungsi FormatPercentBentuk Am:          FormatPercent(PernyataanYangHendakDiform...
Asas Pengaturcaraan Visual BasicNama format adalah berdasarkan kepada yang berikut:  NAMA FORMAT          MEMBE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab3 asas pengaturcaraan visual basic

1,279 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab3 asas pengaturcaraan visual basic

 1. 1. BAB TIGA: ASAS PENGATURCARAAN VISUAL BASICOBJEK-OBJEK VISUAL BASICKotak Teks (Text Box)  Digunakan untuk kemasukan input oleh pengguna.  Contoh: ‘akan memaparkan kotak teks dengan teks yang diberikan txtMesej.Text = “Gembira hadir ke kuliah” ‘akan menjadikan kotak teks kosong txtKosong.Text = “”  Penggunaan ”txt” di hadapan nama kotak teks adalah sebagai suatu syarat penaman bagi kotak teksKerangka (Frame)  Digunakan bagi mengumpulkan suatu kumpulan kawalan seperti butang pilihan atau kotak pilihan.  Contoh: fraWarna fraJenis  Dengan menggunakan kerangka, antara muka akan menjadi kemas dan teratur serta mudah difahami.
 2. 2. Asas Pengaturcaraan Visual Basic  Apabila ingin memindahkan objek-objek yang berada di dalam kerangka, objek-objek ini akan dipindahkan secara berkumpulan.  Perkataan "fra" akan diletakan di hadapan kerangka bagi syarat penamaan kerangka.Kotak Pilihan (Check Box)  Membenarkan pengguna untuk membuat pilihan lebih daripada satu pilihan yang ada.  Bagi membolehkan kotak dipilih, pengekodan akan dilaksanakan di dalam tatacara acara.  Contoh: Private Sub chkBold_Click() ‘Menukarkan bentuk teks kepada jenis Bold lblMesej.Font.Bold = chkBold.Value End Sub - Apabila kotak pilihan Bold sahaja yang dipilih. maka tulisan di dalam lblMesej akan ditebalkan dan dihitamkan. Private Sub chkItalic_Click() ‘Menukarkan bentuk teks kepada jenis Italic lblMesej.Font.Italic = chkItalic.Value End Sub - Jika kotak pilihan Italic maka tulisan di dalam 1blMesej akan menjadi tulisan berjenis Italic.Mohd Farid Jaafar 23JSM, FSKTM, UPM
 3. 3. Asas Pengaturcaraan Visual Basic Private Sub chkUnderline_Click() ‘Menukarkan bentuk teks kepada jenis Underline lblMesej.Font.Underline = chkUnderline.Value End Sub - Jika kotak pilihan Underline yang dipilih, maka tulisan di dalam 1blMesej akan menjadi tulisan yang digariskan.  Begitu jika ketiga-tiga kotak pilihan yang dipilih, semua arahan yang disetkan kotak pilihan akan dilaksanakan kesemuanya.  Property Caption akan digunakan bagi penamaan perkataan kotak pilihan ”chk” akan digunakan bagi penamaan tersebut.  Contoh: chkBold chkItalicButang Pilihan (Option Button)  Digunakan apabila hanya satu pilihan sahaja yang boleh dipilih.  Sekumpulan butang pilihan akan diletakan di dalam satu kerangka.  Property bagi butang pilihan ialah Value. Butang pilihan akan bernilai True jika butang dipilih dan bernilai False apabila butang tidak dipilih.  Property Caption akan digunakan bagi penamaan perkataan butang pilihan dan "opt" akan digunakan bagi penamaan tersebut.  Contoh: optMerah optBiruMohd Farid Jaafar 24JSM, FSKTM, UPM
 4. 4. Asas Pengaturcaraan Visual Basic  Bagi membolehkan butang dipilih, pengekodan akan dilaksanakan di dalam tatacara. Private Sub optHitam_Click() `Warnakan label menjadi hitam lblMesej.ForeColor = vbBlack End Sub Private Sub optBiru_Click() ‘Warnakan label menjadi biru lblMesej.ForeColor = vbBlue End Sub Private Sub optHijau_Click() ‘Warnakan label menjadi hijau lblMesej.ForeColor = vbGreen End Sub Private Sub optMerah_Click() ‘Warnakan label menjadi merah lblMesej.ForeColor = vbRed End SubMohd Farid Jaafar 25JSM, FSKTM, UPM
 5. 5. Asas Pengaturcaraan Visual BasicImej (Image)  Suatu kawalan imej akan berfungsi memegang gambar di dalam form.  Property Picture akan disetkan bagi gambar dari fail: .bmp .wmf .ico .jpg .emf .cur. .dib .gif  Apabila Property Picture diklik, maka kotak dialog Load Picture akan dipapar. Anda dikehendaki memilih nama fail gambar anda.  Kawalan imej mempunyai beberapa property yang boleh disetkan semasa masa reka bentuk atau masa larian. Sebagai contoh: - Property Stretch yang disetkan True akan menjadikan imej boleh dibesarkan saiznya. - Property Visible pula apabila disetkan False, apabila program dilarikan, imej tersebut akan hilang.  Bagi penamaan imej, perkataan "img" digunakan.  Contoh: imgLogo imgPicture  Pengekodan berikut adalah untuk menjadikan imej imgLogo fdak kelihatan semasa masa larian. imgLogo.Visible = False**Nota: Kebanyakan kawalan boleh dipaparkan di dalam form dengan 2 bentuk iaitu biasaatau 3 Dimensi. Label, kotak teks, kotak pilihan, butang pilihan dan imej mempunyaiproperty Appearance dengan pilihan 0 - Flat, atau 1 - 3D. Untuk menjadikan suatu label atauMohd Farid Jaafar 26JSM, FSKTM, UPM
 6. 6. Asas Pengaturcaraan Visual Basicimej dalam bentuk 3 Dimensi, suatu `border perlu disetkan terlebih dahulu. Apabila propertyBorderStyle diset. 1 - FixedSingle, property Appearance akan secara automatik disetkan 1- 3D.Bentuk (Shape)  Kawalan bentuk membenarkan anda untuk mengimport bentuk-bentuk seperti segiempat sama, segiempat tepat, bulat dan bujur ke dalam form.  Jenis bagi bentuk yang akan dipilih boleh disetkan di dalam Properry Shape yang mempunyai pilihan: 0 Rectangle 1 Square 2 Oval 3 Circle 4 Rounded Rectangle 5 Rounded Shape  Penamaan bagi bentuk ialah "shp".  Contoh: shpRectangle shpRoundGarisan (Line)  Anda boleh memasukan garisan ke dalam form menggunakan kawalan Garisan.  Ketebalan suatu garisan boleh ditentukan dengan mengubah Property Borderwidth.  Penamaan bagi garisan ialah "lin".  Contoh: linLogo linLineMohd Farid Jaafar 27JSM, FSKTM, UPM
 7. 7. Asas Pengaturcaraan Visual BasicACARA-ACARA VISUAL BASICBerikut adalah contoh acara-acara Visual Basic:Click Event MouseMove EventDragDrop Event OLECompleteDrag EventDragOver Event OLEDragDrop EventGotFocus Event OLEDragOver EventSetFocus Event OLEGiveFeedBack EventKeyDown, KeyUp Event OLEData EventKeyPress Event OLEStartDrag EventLastFocus Event Validate EventMouseDown Event MouseUp EventPEMBOLEHUBAH DAN PEMALAR TETAPPengaturcaraan Visual Basic akan memperuntukan lokasi di dalam ingatan dan lokasi tersebutmempunyai nama tertentu. Contoh: intMaksimum = 100akan memperuntukan lokasi ingatan, intMaksimum yang bernilai 100.Nilai lokasi ingatan yang boleh berubah-ubah semasa perlaksanaan projek dipanggilpembolehubah, dan nilai lokasi yang tetap dipanggil pemalar tetap. Perisytiharan adalahbertujuan memberikan pembolehubah dan pemalar tetap dengan memberikannya nama danjenis data yang dipegang. Nama bagi data dikenali sebagai identifier. Penamaan bagi identifierini adalah mengikut peraturan penamaan yang akan dibincangkan selepas ini. Contoh:Dim strNama As String ‘isytihar pembolehubah stringDim intPembilang As Integer ‘isytihar pembolehubah integerConst curKadarDiskaun As Currency = .15 ‘isytihar pemalar tetapMohd Farid Jaafar 28JSM, FSKTM, UPM
 8. 8. Asas Pengaturcaraan Visual BasicJENIS DATAJenis data bagi pembolehubah dan pemalar tetap menentukan jenis maklumat akan disimpan didalam ruang ingatan yang diperuntukan. JENIS DATA KEGUNAANBoolean Bernilai BENAR atau SALAHByte Satu aksara dalam ASCII (kod 0 hingga 255)Currency Nilai perpuluhan; contoh ringgit dan senDate 8 aksara untuk tarikhSingle Nombor perpuluhan sehingga 6 tempat perpuluhanDouble Nombor perpuluhan sehingga 14 tempat perpuluhanInteger -32,768 hingga 32,767Long Bagi nilai yang lebih besar daripada IntegerString Data alpanumerik iaitu huruf, digit dan lain-lain aksaraVariant Jenis data defaultJika anda tidak menentukan jenis data, pembolehubah dan pemalar tetap akan secara automatik(default) berjenis Variant. Kebaikan jenis data Variant adalah nilainya akan mudah berubahmengikut keadaan yang dikehendaki oleh program. Keburukannya ialah ia kurang berkesandaripada jenis data yang lain kerana Variant memerlukan 1 ingatan dan lambat untuk dicapai.Cara yang terbaik ialah dengan menentukan jenis data terlebih dahulu dalam setiap program.Jenis-jenis data yang biasa digunakan ialah String, Integer dan Currency. DATA JENIS DATA ALASANSocial Security Number String Bukan pengiraanPay Rate Currency Pengiraan melibatkan titik perpuluhanHours Worked Currency Pengiraan (currency adalah untuk semua yang melibatkan titik perpuluhan, tidak terhad kepada pengiraan ringgit dan sen sahajaTelephone Number String Bukan pengiraanQuantity Integer PengiraanMohd Farid Jaafar 29JSM, FSKTM, UPM
 9. 9. Asas Pengaturcaraan Visual BasicPeraturan menentukan nama Pembolehubah dan Pemalar Tetap (Identifier)1. Panjang aksara dari 1 hingga 255 aksara.2. Terdiri daripada huruf digit dan tandaan bawah.3. Tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perkataan rizab/khas seperti print dan value.4. Nama yang bermakna dan mudah difahami. Penggunaan perkataan singkatan yang tidak jelas maksudnya atau penggunaan huruf seperti x dan y adalah tidak digalakan.5. Pemalar Tetap akan dimulakan dengan huruf besar bagi membezakan dengan jenis data. Elakkan daripada menggunakan huruf besar untuk keseluruhan perkataan.Berikut adalah senarai jenis data dan juga singkatan yang digunakan bagi jenis data: JENIS DATA SINGKATAN Boolean Bln Currency Cur Single Sng Double Dbl Integer Int Long Integer Lng String Str Variant VntBerikut adalah contoh pengisytiharan yang betul dan salah: Pengisytiharan Pengisytiharan Penerangan Kesalahan BETUL SALAHstrNomborIdentiti Omitted Tiada perkataan singkatan jenis datacurKadarBayaran int#Jual Simbol # tidak sah digunakancurJanBayar I Bilangan Dijual Ada ruang kosong antara perkataanstrNoTelefon Int.Bilangan.Dijual Penggunaan . tidak sah digunakanintKuantiti sng$Amaun Simbol $ tidak sah digunakancurKadarCukai Sub Perkataan rizabintKuota Caption Perkataan rizabstrSub conMaksima Con bukan singkatan bagi jenis datalngPopulasi KadarMaksima Tiada perkataan singkatan jenis dataMohd Farid Jaafar 30JSM, FSKTM, UPM
 10. 10. Asas Pengaturcaraan Visual BasicPEMALAR TETAP (NAMED DAN INTRINSIK)Pemalar tetap (named) diisytiharkan dengan menggunakan perkataan ”Const” diletakkan dihadapan identifier. Perisytiharan ini akan mengandungi nama, jenis data dan nilai. Nilai iniadalah tetap ia tidak berubah semasa perlaksanaan.Bentuk Am: Const PENGECAM As JENISDATA = NILAIJenis data yang diisytiharkan mestilah sepadan dengan nilai. Contohnya, pemalar jenis integermestilah memberikan nilai integer juga. JENIS DATA NILAI Integer 5 127 2170 Single atau 101.25 Currency -5.0 0.15 String “SAK 1110” “Pengenalan kepada Pengatucaraan” “0123456” “3.616” She said ““Hello!!!””Contoh pengisytiharan yang tidak sah bagi pemalar tetap: Const curHargaBuku As Currency = 4 ‘4 adalah nilai integer Const intKuantiti As Integer = 6.59 ‘jenis data tidak sama dengan nilai Const strNamaUniversiti As String = UPM ’tiada tanda " "Nilai bagi pemalar tetap mestilah mematuhi peraturan tertentu:  Nilai bagi string mestilah disertakan dengan (“”)  Nilai numerik seperti currency, integer dan single tidak perlu (””)  Numerik mestilah terdiri daripada digit (0-9), titik perpuluhan dan tanda + (positif) atau – (negatif) di bahagian kiri numerik.Mohd Farid Jaafar 31JSM, FSKTM, UPM
 11. 11. Asas Pengaturcaraan Visual Basic  Tandaan lain seperti koma (,), ringgit dan sen (RM atau $) atau sebagainya sama ada dibahagian kiri atau kanan numerik adalah tidak dibenarkan sama sekali.  Nilai bagi string boleh terdiri daripada huruf, digit dan aksara lain seperti $ # @, % & * ! “.  Contoh: “He said, “ ““I love You!!!”” akan menghasilkan He said, “I Love You!!!”Pemalar tetap intrinsik adalah pemalar yang dibina oleh kod VB dan disimpan di dalam failperpustakaan. Contohnya, pemalar tetap untuk warna vbBlue, vbRed dan vbYellow. Pemalarini terdiri daripada 2 aksara prefix, contohnya:  vb yang bermaksud Visual Basic.  db yang bermaksud Data Access Object.  xl yang bermaksud Excel.PEMBOLEHUBAHBentuk am: Dim PENGECAM As JENISDATAContoh: Dim strNama As String ‘jenis data adalah String Dim intKuantiti As Integer ‘jenis data adalah Integer Dim curHarga As Currency ‘jenis data adalah Currency Dim vntPerubahan ‘jenis data adalah default VariantDim adalah singkatan perkataan Dimension yang bermaksud saiz. Jumlah memori yang akanperuntukkan adalah bergantung kepada jenis datanya.Mohd Farid Jaafar 32JSM, FSKTM, UPM
 12. 12. Asas Pengaturcaraan Visual BasicSkop Pembolehubah Dan Pemalar TetapSuatu pembolehubah dan pemalar tetap mungkin wujud dan digunakan untuk keseluruhanprojek, atau hanya bagi suatu form sahaja dan atau hanya untuk suatu tatacara Kewujudanpembolehubah atau pemalar tetap ini dikenali sebagai skop pembolehu pemalar tetap. Skop inidengan erti kata lain adalah kawasan di mana ia boleh digunakan secara sah. Skoppembolehubah atau pemalar tetap bagi Visual Basic terdiri daripada 3 skop iaitu:  Global - Pembolehubah atau pemalar tetap global digunakan oleh semua tatacara bagi projek tersebut.  Modul - Pembolehubah atau pemalar tetap akan dicapai daripada semua tatacara yang terdapat di dalam form tersebut.  Setempat - Pembolehubah atau pemalar tetap setempat pula hanya akan digunakan di dalam tatacara di mana ia diisytiharkan iaitu bermula dari mana ia diisytiharkan dan tamat pada akhir tatacara tersebut.Jangka Hayat Pembolehubah Atau Pemalar TetapJangka hayat adalah jangka masa kewujudan bagi pembolehubah atau pemalar. Jangka hayatbagi pembolehubah atau pemalar tetap setempat adalah masa bagi tatacara dilaksanakan.Sebagai contoh, setiap kali anda melaksanakan tatacara sub, penyataan bagi tatacara tersebutakan dilaksanakan. Setiap pembolehubah atau pemalar tetap yang dilarikan adalah bernilai baruiaitu disetkan semula dengan nilai permulaan 0 pembolehubah atau pernalar tetap numerik danmengosongkan string bagi pembolehubah pemalar tetap string. Nilai bagi pembolehubah atau pemalar tetap tidak akan diambil daripada tatacara yang telahdilarikan sebelumnya. Apabila tatacara itu tamat, ruang memori yang diperuntukkan kepadapembolehubah atau pemalar tetap juga akan tamat. Jangka hayat bagi pembolehubah atau pemalar tetap modul pula adalah di sepanjang formitu dilarikan. Dalam erti kata lain ianya adalah dalam jangka masa bagi keseluruhan projek itudilaksanakan.Mohd Farid Jaafar 33JSM, FSKTM, UPM
 13. 13. Asas Pengaturcaraan Visual BasicPerisytiharan Pembolehubah Atau Pemalar Tetap SetempatSebarang pembolehubah atau pemalar tetap yang diisytiharkan di dalam suatu tatacara hanyaakan digunakan oleh tatacara itu sahaja. Dengan erti kata lain ianya tidak boleh dicapai olehmana-mana tatacara yang lain. Berikut adalah contoh perisytiharan bagi pembolehubah ataupemalar tetap setempat. Private Sub cmdKira_Click() ‘Kira harga dan diskaun Const cKadar_Diskaun As Currency = 0.15 Dim intKuantiti As Integer Dim curHarga As Currency Dim curJumlahHarga As Currency Dim curDiskaun As Currency Dim curHargaDiskaun As Currency ‘Tukarkan nilai input kepada pembolehubah numerik intKuantiti = Val(txtKuantiti.Text) curHarga = Val(txtHarga.Text) ‘Kira nilai curJumlahHarga = intKuantiti * curHarga curDiskaun = curJumlahHarga * cKadar_Diskaun curHargaDiskaun = curJumlahHarga – curDiskaun End SubMohd Farid Jaafar 34JSM, FSKTM, UPM
 14. 14. Asas Pengaturcaraan Visual BasicPerisytiharan Pembolehubah Atau Pemalar Tetap ModulApabila pengisytiharan dilakukan secara modul, maka pembolehubah atau pemalar tetap bolehdipanggil dan digunakan oleh tatacara yang memanggilnya. Berikut digambarkan bagaimanapengisytiharan ini dilakukan. Option Explicit Dim PembolehubahPeringkatModul Const PemalarTetapPeringkatModul Private Sub cmdKira_Click() Dim PembolehubahSetempat Const PenmalarTetapSetempat End Sub Private Sub cmdKosongkan_Click() Dim PembolehubahSetempat Const PemalarTetapSetempat End Sub Private Sub cmdKeseluruhan_Click() Dim PembolehubahSetempat Const PemalarTetapSetempat End SubAdalah penting bagi mengetahui suatu pembolehubah atau pemalar tetap itu adalah setempat atauperingkat modul. Penamaan bagi pembolehubah atau pemalar tetap modul dimulakan dengan ”m”sebelum nama pengecam. Contoh: Option Explicit ‘Dimension module-level variables Dim mintQuantitySum As Integer Dim mcurDiscountSum As CurrencyMohd Farid Jaafar 35JSM, FSKTM, UPM
 15. 15. Asas Pengaturcaraan Visual Basic Dim mcurDiscountedPriceSum As Currency Dim mintSaleCount As Integer Dim mcurAverageDiscount As CurrencyFUNGSI VALFungsi Val ini adalah salah satu daripada fungsi yang terdapat di dalam Visual Basic. Suatufungsi akan melaksanakan suatu tindakan dan mengembalikan suatu nilai. Bagi fungsi Val yangdiambil dari singkatan perkataan Value yang bermaksud nilai ini berfungsi untuk menukarkansuatu nilai kepada nilai numerik.Bentuk Am: Val(Penyataan Yang Akan Ditukarkan)Contoh: intKuantiti = Val(txtKuantiti.Text)  Data yang diinputkan ke dalam kotak teks txtKuantiti akan ditukarkan kepada nilai numerik dan diberikan kepada pembolehubah intKuantiti curHarga = Val(txtHarga.Text)  Data yang diinputkan ke dalam kotak teks txtHarga akan ditukarkan kepada nilai numerik dan diberikan kepada pembolehubah curHarga.Mohd Farid Jaafar 36JSM, FSKTM, UPM
 16. 16. Asas Pengaturcaraan Visual BasicApabila fungsi Val menukarkan suatu argumen kepada nilai numerik, ia akan dimulakan daripadaaksara paling kiri. Jika aksara bukan numerik dijumpai, ia akan memberhentikan operasinya.Berikut adalah contoh bagi fungsi Val: KANDUNGAN ARGUMEN NILAI YANG DIPULANGKAN 0 123.45 123.45 $1.00 0 1,000 1 A123 0 123A 123 4B5 4 -123 -123 +123 123 12.34.8 12.34OPERASI ARIMETIKOperasi arimetik yang boleh dilaksanakan di dalam Visual Basic adalah tambah (+), tolak (-),darab (*), bahagi (/) dan eksponen (^). Bagi setiap pengiraan terdapat susun atur tertentu perlaksanaan operasi. Berdasarkan contohberikut: 3 + 4 * 2 = 14 ’sekiranya operasi tambah dilaksanakan dahulu 3 + 4 * 2 = 11 ’sekiranya operasi darab dilaksanakan dahulu Hirarki bagi operasi daripada tertinggi hingga terendah adalah seperti berikut: 1. Eksponen (^). 2. Darab (*) dan bahagi (/). 3. Tambah (+) dan tolak(-).Jawapan yang betul bagi soalan di atas adalah 11. Namun demikian, jawapan 14 betul sekiranyasoalan tersebut ditambah ( ) menjadi (3+4) * 2. Dengan tanda ( ), ia membawa maksud operasi didalam ( ) mestilah dilaksanakan terlebih dahulu. Tanda ( ) ini dipanggil sebagai sarang (nested).Contoh lain: ((intScoreI + intScore2 + intScore3) / 3) * 12Mohd Farid Jaafar 37JSM, FSKTM, UPM
 17. 17. Asas Pengaturcaraan Visual Basic 2 * curHarga * curKadar ‘sama dengan bawah tetapi (2 * curHarga) * curKadar ‘ini lebih mudah difahami.Bagi operasi yang mempunyai tahap hirarki yang sama (contohnya darab dan bahagi), operasiakan dilaksanakan dari kiri ke kanan. Contohnya: 8/4*2=4 ‘bukannya 8/4*2=1Operasi pertama yang dilaksanakan ialah 8 / 4 dan 2 * 2 bagi operasi yang kedua. Semasamembuat pengekodan, terdapat pernyataan operasi yang dinyatakan di dalam matematikadalah tidak sah mengikut pengekodan Visual Basic. NOTASI MATEMATIK PENGEKODAN VISUAL BASIC 2A 2*A 3(X+Y) 3*(X+Y) (X+Y)(X-Y) (X+Y)*(X-Y)Apabila operasi arimetik dilaksanakan di dalam pengekodan Visual Basic, suatu nilai operasidisebelah kanan = akan diberikan kepada item di sebelah kiri =. Item di sebelah kiri ini mestilahterdiri daripada pembolehubah atau kawalan (objek). Pemalar tetap adalah tidak dibenarkan samasekali. Contoh: curPurata = curJumlah / intKira 1bITempohAmaun.Caption = curHarga - (curHarga * curKadarDiskaun) txtKomisen.Text = curJumlahJualan * curKadarKomisenMohd Farid Jaafar 38JSM, FSKTM, UPM
 18. 18. Asas Pengaturcaraan Visual BasicMEMFORMAT DATAMemformat data bermaksud mengawal cara output akan kelihatan semasa dipaparkan padaskrin atau pencetak. Di dalam Visual Basic 6.0, terdapat 4 jenis fungsi bagi format iaituFormatCurrency, FormatNumber, FormatPercent dan FormatDateTime.Fungsi FormatCurrencyBentuk Am: FormatCurrency(Penyataan Yang Hendak DiFormat)Fungsi FormatCurrency akan membenarkan aksara string ringgit, koma dan dua perpuluhan.Contoh: lblBaki.Caption = FormatCurrency(curBaki) lblAmaun.Caption = FormatCurrency(sngAmaun) PEMBOLEHUBAH NILAI FUNGSI OUTPUTcurBaki 1275.675 FormatCurrency(curBaki) $1,275.68sngAmaun .9 FormatCurrency(sngAmaun) $0.90**Nota: Nilai yang telah diformatkan oleh FormatCurrency adalah tidak lagi berjenis numerikdan tidak boleh lagi melakukan operasi pengiraan.Andaikan curAmaun memegang nilai 1050 dan lblAmaun akan memaparkan $1,050.00. Jikaanda mahu membuat pengiraan seterusnya ke atas amaun, anda mesti menggunakan curAmaundan bukannya lblAmaun.Caption. Pembolehubah curAmaun memegang nilai numerik danlblAmaun.Caption memegang nilai string.Bentuk Am:FormatCurrency(PernyataanUntukDiformat, BilanganKedudukanTempatPerpuluhan,DigitPermulaan, Guna( )UntukNegatif, KumpulanDigit)Mohd Farid Jaafar 39JSM, FSKTM, UPM
 19. 19. Asas Pengaturcaraan Visual BasicContoh: lblJumlahRinggit.Caption = FormatCurrency(curJumiahRinggit, 0)Hasilnya ialah nilai JumlahRinggit yang mempunyai tanda $ dan tiada tempat perpuluhan.Fungsi FormatNumberBentuk Am: FormatNumber(PernyataanYangHendakDiformat)FormatNumber adalah sama dengan FormatCurrency. FormatNumber akan memaparkan komadan dua digit tempat perpuluhan. Contoh: lblJumlah.Caption = FormatNumber(curJumlah) lblKira.Caption = FormatNumber(intKira)Bentuk Am:FormatNumber(PernyataanUntukDiformat, BilanganKedudukanTitikPerpuluhan,DigitPermulaan, Guna( )UntukNegatif, KumpulanDigit)PEMBOLEHUBAH NILAI FUNGSI OUTPUTcurJumlah 1125.67 FormatNumber(curJumlah) 1,126curBaki 1234.567 FormatNumber(curBaki,2) 1,234.57Mohd Farid Jaafar 40JSM, FSKTM, UPM
 20. 20. Asas Pengaturcaraan Visual BasicFungsi FormatPercentBentuk Am: FormatPercent(PernyataanYangHendakDiformat)Fungsi ini akan mendarabkan argumen dengan 100, memaparkan tanda % dan memberikan nilaidua tempat perpuluhan. Contoh: lblPercentComplete.Caption = FormatPercent (snoComplete) lblInterestRate.Caption = FormatPercent (curRate)Bentuk Am:FormatPercent(PernyataanUntukDiformat, BilanganKedudukanTitikPerpuluhan,DigitPer-nulaan, Guna( )UntukNegatif, KumpulanDigit)PEMBOLEHUBAH NILAI FUNGSI OUTPUTcurCorrect .75 FormatPercent(curCorrect) 75%curCorrect .75 FormatPercent(curCorrect,1) 75.0%Curate .734 FormatPercent(curRate) 73%Curate .734 FormatPercent(curate,1) 73.4%curate .734 FormatPercent(curate,2) 73.40%Fungsi FormatDateTimeBentuk Am: FormatDateTime(PernyataanYangHendakDiformat)Anda boleh memformat suatu pernyataan sebagai tarikh dan/atau masa. Pernyataan ini bolehterdiri daripada string yang memegang nilai tarikh atau masa, pembolehubah berjenis tarikh ataufungsi yang memulangkan nilai tarikh. Contoh: lbITarikhMula.Caption = FormatDateTime(dtmTarikhMula, vbShortDate) lblMasaMula.Caption = FormatDateTime("I /1/00", vbLongDate) ikhDanMasa.Caption = FormatDateTime(dtmBeberapaTarikh )Mohd Farid Jaafar 41JSM, FSKTM, UPM
 21. 21. Asas Pengaturcaraan Visual BasicNama format adalah berdasarkan kepada yang berikut: NAMA FORMAT MEMBERIKAN NILAI CONTOHvbGeneralDate Suatu tarikh dan / atau masa. 2/28/04 6:01:24 PM Jika pernyataan memegang nilai tarikh ia memberikan ShortDate. Jika pernyataan memegang nilai masa, ia memberikan LongTime. Jika ia memegang kedua-duanya, ia memberikan ShortDate dan LongDatevbLongDate Hari, Bulan, Tarikh, Tahun Sunday, February 13, 2004vbShortDate MM/DD/YY 2/28/04vbLongTime HH:MM:SS AM/PM 6:01:24 PMvbShortDate HH:MM (24 jam) 18:01Mohd Farid Jaafar 42JSM, FSKTM, UPM

×