Your SlideShare is downloading. ×
0
×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Relatie planMER en bestemmingsplan op scherp

160

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
160
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Sinterklaas-uitspraakRvS zet relatie planMER enbestemmingsplan op scherpOp 5 december 2012 heeft de Raad van Stateeen belangrijke uitspraak* gedaan voor de 1planMER-praktijk bij bestemmingsplannen. Dezeuitspraak, ook wel bekend als de Sinterklaas-uitspraak, is een week later bevestigd in eenuitspraak van 14 december 2012.* 2In de Sinterklaas-uitspraak wordt een nieuwlicht geworpen op de relatie tussen planMER enbestemmingsplan.Susanne Pieterse, Shirley Halbesma en Jaap MathijsenJuristen Amer/ ruimtelijke ontwikkelingfebruari 2013*1 Zelhem, 201109053/1/R2*2 Vaassen, 201209306/2/R2, LJN BY6712
  • 2. GroeiscenarioIn het geval van Zelhem ging de planMERuit van een groeiscenario van 10% van deintensieve veehouderijbedrijven. In de regelsvan het bestemmingsplan waren ter zakeflexibiliteitsbepalingen opgenomen. Het gebruikvan deze flexibiliteitsbepalingen was echterniet gemaximeerd tot een totale groei van 10%binnen het plangebied. De Afdeling heeft nuuitgesproken dat het bestemmingsplan daardoormeer groeimogelijkheden toestaat dan waarvande effecten zijn onderzocht in de planMER. Hetplan is zodoende in strijd met een zorgvuldigevoorbereiding vastgesteld. Ook is er strijd metartikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998.De Afdeling zet daarom een streep door allebepalingen aangaande intensieve veehouderijin de agrarische bestemmingen, waaronder deflexibiliteitsbepalingen.Uitgangspunt bestaande situatieDaarnaast maakte de planMER een vergelijkingtussen de bestaande en de toekomstige situatie.Bij de bestaande situatie was uitgegaan van devergunde situatie in 2009. De feitelijke situatieop dat moment was echter dat 42%-51% van devergunde rechten nog niet werden gebruikt. Door onderzoek blijkt niet dat vaststaat dat het plan geen van de inwerkingtreding van het bestemmingsplanuit te gaan van de vergunde situatie werd er dus toename van de stikstofdepositie zal hebben. […] rechtsgeldig werd gebruikt ten behoeve van eengerekend met meer stikstofdepositie dan er feitelijk intensieve veehouderij(tak), met het daarbij behorendewas in de Natura2000-gebieden. Om te voorkomen dat de aantal dierplaatsen, wordt aangemerkt als de maximumDe Afdeling oordeelt dat hierdoor niet is onderzocht instandhoudingsdoelstellingen in gevaar komen oppervlakte die ten behoeve van dit gebruik mag wordenwat de huidige staat van instandhouding van treft de Afdeling zelf een voorlopige voorziening gebruikt.de kwalificerende soorten en habitats is en wat door de bestaande situatie te bevriezen. Voorde feitelijke gevolgen van het plan zijn voor de de agrarische bestemmingen geldt daardoorspecifieke instandhoudingsdoelstellingen. Uit het dat de bestaande oppervlakte die ten tijde
  • 3. Gaat nu het slot op de stal of wordt in de toekomst slim bouwen, bijvoorbeeld met emissiebeperkende maatregelen, toch mogelijk gemaakt? Op slot? Het behoeft geen betoog dat vooral de tweede conclusie grote gevolgen kan hebben voor een bestemmingsplan Buitengebied. Er kan immers sprake zijn van beperking van bestaande (bouw) rechten, met als mogelijk gevolg planschadeclaims. Gaat nu het slot op de stal of wordt in de toekomstConclusies ‘slim’ bouwen, bijvoorbeeld met emissiebeperkende 2. In de tweede plaats spreekt de Afdeling uit dat het maatregelen, toch mogelijk gemaakt?Welke conclusies moeten we uit deze uitspraak voor de beoordeling van de gevolgen van het plantrekken? voor de specifieke instandhoudingsdoelstellingen Feit is dat het door deze uitspraak belangrijk is van de natuur nodig is om uit te gaan van de emissie om bij lopende bestemmingsplannen waar een1. In de eerste plaats moet voorkomen worden dat in de feitelijke bestaande situatie. planMER voor gemaakt wordt, nog eens goed teeen bestemmingsplan meer groeimogelijkheden De in de uitspraak getroffen voorlopige voorziening kijken naar de uitgangspunten en conclusies van debevat dan waar de bijbehorende planMER mee leidt tot bevriezing van de bestaande situatie. planMER en de wijze waarop deze zijn verwerkt inrekent. Dit duidt erop dat het noodzakelijk kan zijn het bestemmingsplan.Hierbij moet gekeken worden naar de maximale om, afhankelijk van de milieusituatie, in nieuwemogelijkheden van het plan. De groeimogelijkheden plannen niet alleen de groeimogelijkheden via de Vragen?in het plan kunnen worden verkleind door minder, flexibiliteitsbepalingen, maar ook de niet-ingevuldealthans minder omvangrijke flexibiliteitsbepalingen bestaande bouwrechten betreffende (intensieve) Neem dan contact op met de juristen vanop te nemen. veehouderij in te perken. Amer/ ruimtelijke ontwikkeling.

×