Käytettävyyden merkitys sosiaalisessa intranetissä

 • 200 views
Uploaded on

Sosiaalinen intranet -seminaari 23.5.2013, Janne Tompuri Adage

Sosiaalinen intranet -seminaari 23.5.2013, Janne Tompuri Adage

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
200
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Käytettävyyden merkityssosiaalisessa intranetissäJanne Tompuri @ Adage OySOSIAALINEN INTRANET 2013 -SEMINAARI23.  toukokuuta  2013  
 • 2. SisältöAdage  ja  minä  Mikä  on  sosiaalinen  intranet?  Mitä  on  käyte5ävyys?  Käyte5ävyyden  merkitys  Käy5äjälähtöinen  suunni5elu  Case-­‐esimerkki  Yhteenveto    
 • 3. Adage ja minä
 • 4. Adage ja minäADAGE OY•  Käyte5ävyystutkimusta  ja  käy5äjäkeskeistä  suunni5elua  •  Peruste5u  2001,  25  työntekijää,  liikevaihto  2,1  M€  JANNE TOMPURI•  Design  Director,  suunni5eluGimin  vetäjä  •  Käyte5ävyys-­‐  käy5ökokemussuunni5elu  « Intohimoinen  käyte-ävyyden  puolestapuhuja  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   4
 • 5. Mikä on sosiaalinen intranet?
 • 6. LUPAUSSosiaalinen  intranet  mahdollistaa  nopean,  tehokkaan  ja  tuo5avan  yhteistyön  ylitse  organisaaGon  perinteisten  raja-­‐aitojen.  TAVOITTEITA•  Avoin,  yhteisöllinen  kul5uuri  •  Nopeus,  tehokkuus,  tuo-avuus  •  Työntekijöiden  kitkaton  yhteistyö  •  Tiedon  löytäminen,  jakaminen  ja  hallinta  Mikä on sosiaalinen intranet?KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   6
 • 7. Mikä on sosiaalinen intranet?HYÖTYJÄ•  Edelly5ää  vain  vähän  koulutusta  •  Helpo5aa  ja  nopeu5aa  Getotyötä  •  Väli5ömyys  ja  viesGntä  yli  rajojen  HAASTEITA•  Huonoja  sosiaalisia  työkaluja  ei  käytetä  •  Virallinen  vs.  käy5äjien  tuo5ama  sisältö  •  Sosiaalinen  intranet  voi  muu-ua  siiloksi  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   7
 • 8. Mikä on sosiaalinen intranet?TYÖKALUJA•  UuGsvirrat,  blogit,  wikit  •  Työ<lat,  keskustelut,  cha<t  •  Tagit,  luokitukset,  kommenGt  •  Profiilisivut,  työryhmät,  yhteisöt  OHJELMISTOJA•  Jive,  Yammer,  Confluence,  SharePoint,  ToughtFarmer,  SocialCast  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   8
 • 9. Mitä on käytettävyys?
 • 10. Mitä on käytettävyys?MÄÄRITELMÄ”Se  vaiku5avuus,  tehokkuus  ja  tyytyväisyys,  jolla  Getyt  määritellyt  käy5äjät  saavu5avat  määritellyt  tavoi5eet  Getyssä  ympäristössä.”  MITTAREITA•  Opi5avuus  •  Tehokkuus  •  Muiste5avuus  •  Virhee5ömyys  •  Mielly-ävyys  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   10
 • 11. Mitä on käytettävyys?NYRKKISÄÄNTÖJÄ•  Vältä  virheGlanteita  •  Käytä  käy5äjien  omaa  kieltä  •  Minimoi  käy5äjän  muisGkuorma  •  Anna  käy-äjälle  palaute-a  toiminnoista  •  Tee  käy5ölii5ymästä  yhdenmukainen  •  Anna  selkeä  poistumistapa  eri  Gloista  •  Anna  valmiit  vaihtoehdot,  pyydä  varmistuksia  •  Anna  rii5ävä  ja  selkeä  apu  ja  dokumentaaGo  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   11
 • 12. Käytettävyyden merkitys
 • 13. Käytettävyyden merkitysTYYPILLISIÄ ONGELMIA•  SähköposGn  määrä  ja  väärinkäy5ö  •  Keskitetyn  viesGnnän  pullonkaulat  •  Tiedon  siiloutuminen  ja  pan5aaminen  •  Tietoa,  dokumen-eja  tai  ihmisiä  ei  löydy  •  Työvälineet  eivät  tue  yhdessä  tekemistä  •  Epäselvät  palaveri-­‐  ja  ryhmätyökäytännöt  •  Paljon  työvälineitä,  joita  ei  osata  käy5ää  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   13
 • 14. Käytettävyyden merkitysSUUNNITTELUPERIAATTEITA•  Keskity  sisältöön,  älä  teknologiaan  •  Ole  valmis  uudistamaan  työprosesseja  •  Ota  todelliset  käy-äjät  mukaan  suunni-eluun  •  Anna  liiketoiminnan  tavoi5eiden  ohjata  suunni5elua  •  MieG  miten  sosiaalinen  intranet  sopii  yrityskul5uuriin  •  Liitä  sosiaaliset  työkalut  olemassaolevaan  intraneGin  •  Noudata  sosiaalisesta  mediasta  tu5uja  käytäntöjä  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   14Keskimääräinenkäy+äjä  
 • 15. Käytettävyyden merkitysTUTKIMUS OSANA SUUNNITTELUAKÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   15PALVELU-STRATEGIAKONSEPTI-SUUNNITTELUKÄYTTÖLIITTYMÄ-SUUNNITTELUVISUAALINENSUUNNITTELUKÄYTTÖLIITTYMÄNTOTEUTUSKYSELY- JA PANEELITUTKIMUKSETYKSILÖ- JA RYHMÄHAASTATTELUTKÄYTTÄJÄPERSOONAT JA -TARINATVERTAILUTUTKIMUKSET KÄYTETTÄVYYSTESTIT JA SILMÄNLIIKETUTKIMUKSETKÄYTETTÄVYYDEN ASIANTUNTIJA-ARVIOINNITESTEETTÖMYYDEN ARVIOINTI
 • 16. Käyttäjälähtöinen suunnittelu
 • 17. Käyttäjälähtöinen suunnitteluSUUNNITTELUVAIHEET1.  Selvitä  organisaaGon  tavoi5eet  2.  Tunnista  käy5äjien  tarpeet  3.  Tuota  suunni5eluratkaisuja  4.  Arvioi  ja  paranna  suunnitelmia  =  Tarpeita  vastaava  ratkaisu  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   17Käyte+ävyys  ei  ole  makuasia!  
 • 18. 1. Organisaation tavoitteetTUOTOKSET•  Strategiset  tavoi-eet  •  Prosessikuvaukset  •  ”Menestystekijät”  MENETELMÄT•  Työpajat  •  Haasta5elut  •  Verkkokyselyt  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   18
 • 19. 2. Käyttäjien tarpeetTUOTOKSET•  Kohdeyleisön  priorisoinG  •  Käy5äjäryhmät  ja  -­‐yhteisöt  •  Käy-äjäpersoonien  kuvaukset  MENETELMÄT•  Työpajat  •  Haasta5elut  •  Verkkokyselyt  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   19
 • 20. 3. SuunnitteluratkaisutTUOTOKSET•  Konsep<  •  Rakenne  •  Käy5ölii5ymä  MENETELMÄT•  Työpajat  •  AsiantunGjatyö  •  Yhdessä  suunni5elu  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   20
 • 21. 4. Ratkaisujen arviointiTUOTOKSET•  Tutkimushavainnot  •  Parannusehdotukset  •  Ehdotusten  priorisoinG  MENETELMÄT•  Yhteisläpikäynnit  •  Käyte5ävyystesGt  •  Asiantun<ja-­‐arvion<  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   21
 • 22. Case-esimerkki
 • 23. Case-esimerkkiTAUSTA•  Kansainvälinen  suuryritys,  40  maata,  liikevaihto  2  mrd  euroa  •  OrganisaaGo  jae5u  toimialan  ja  markkina-­‐alueen  perusteella    TAVOITTEET•  OrganisaaGorajat  yli5ävä  yhteistyö  projekteissa  •  Uudet  käytännöt  kokouksille  ja  Gedonjaolle  •  Valmius  muu5ua  oppivaksi  organisaaGoksi  =  Sosiaalinen  intranet!  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   23
 • 24. Case-esimerkkiVAATIMUKSET•  Mahdollisuus  luoda  yhteisöjä,  o5aa  käy5öön  uusia  viesGntätapoja,  tuo5aa  yhteisöllistä  sisältöä  ja  jakaa  sitä  •  Mahdollisimman  helppokäy-öiset  työkalut,  joiden  käyte-ävyyden  pitää  olla  kulu-ajapalveluiden  tasolla  •  Suunni5elussa  pitää  o5aa  huomioon  nykyinen  intranet  ja  sen  ratkaisut,  mu5a  niiden  ei  pidä  antaa  rajoi5aa  suunni5elua  •  Työvälineiden  tulee  olla  mahdollisimman  yksinkertaisia  ja  toteute5avissa  mahdollisimman  pienillä  räätälöinneillä  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   24
 • 25. Case-esimerkkiMENETELMÄT•  Työpajat  •  Verkkokysely  •  Yksilöhaasta5elut  •  Ryhmähaasta5elut  •  Käy-äjäpersoonat  •  Käy5ölii5ymäsuunni5elu  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   25
 • 26. Case-esimerkkiTUOTOKSET1.  Tavoi5eet,  käy-äjäryhmät  ja  käy-äjät  *  2.  Yhteistyön  ja  Gedon  jakamisen  käytännöt  3.  Toimistotyön  ja  viesGnnän  tehostaminen  4.  Käy-ölii-ymä  ja  <etorakenteet  5.  Konsep<n  validoin<tutkimus  6.  Hallintamalli,  käy5ööno5o  ja  roadmap  *  Lihavoidut  tuotokset  Adagen  vastuulla  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   26
 • 27. Case-esimerkkiTULOKSET1.  Sosiaalinen  intranet  oteJin  hyvin  vastaan  –  Edistää  yhteistyötä  ja  viesGntää  –  Ihmisten  ja  osaamisen  löytäminen  tärkeää  –  UuGsvirta  ja  yhteisöt  herä`vät  vielä  epäilyksiä  2.  Menestyäkseen  sosiaalinen  intranet  pitää  vies<ä  hyvin  –  Tarvitaan  näkyviä  puolestapuhujia  ja  kannustamista  –  ”Code  of  conduct”  ja  hyvät  käytännöt  pitää  kirjata  –  Tarvitaan  työvälineitä  paikallisella  kielellä  viesGmiseen  KÄYTETTÄVYYDEN  MERKITYS  SOSIAALISESSA  INTRANETISSÄ   27
 • 28. Yhteenveto
 • 29. YhteenvetoTAKEAWAYS•  Selvitä  organisaaGon  ja  käy5äjien  tarpeet  •  Valitse  käyte5ävyydeltään  parhaat  työvälineet  •  Suunni5ele  mihin  ja  miten  työvälineitä  käytetään  •  Luo  Getorakenne  ja  tee  valmista  sisältöä  intraneGin  •  Suunni5ele  hallintamalli,  käy5ööno5o  ja  roadmap  « Mitä  ikinä  teetkin,  niin  testaa  ja  validoi  tulokset  PROJEKTIN  NIMI   29
 • 30. Janne  Tompuri  Design  Director  Tel.  +358  207  497  418  janne.tompuri@adage.fi  Kiitos.